Landstingsstyrelsens rapport Till landstingsfullmäktige den 13 oktober 2011

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 426.38 Kb.
səhifə14/15
tarix15.01.2019
ölçüsü426.38 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Landstingets deltagande i Almedalsveckan


Almedalsveckan, även kallad politikerveckan i Almedalen, genomförs årligen i Visby på Gotland, där företrädare för de politiska partierna samlas och diskuterar politik. Under senaste årtiondet har arrangemang och debatterna ökat från att omfatta Från att ha omfattat partiledartalen och en handfull seminarier till att idag omfatta nästan 1500 seminarier. Detta gör veckan till den i särklass största i Sverige för seminarier, debatt och politiska tal kring aktuella samhällsfrågor. Som ett led i att positionera Norrbotten och synliggöra viktiga frågor för Norrbotten och landstinget är Almedalsveckan ett viktigt forum att delta vid.

Nationella kvalitetsregister


Jag medverkade vid ett av tre seminarier om den fortsatta utvecklingen av de nationella kvalitetsregistren. Seminarierna tog sin utgångspunkt i utredningen ”Guldgruvan i vården”. Seminarierna leddes av Socialdepartementets utredare Mona Boström, som bl a tidigare varit landstingsdirektör i Stockholm och Halland. Seminarierna väckte stor intresse med god uppslutning vid samtliga tillfällen.

Vinnvård


Jag medverkade också i ett seminarium om Vinnvård, forskning på förbättringsarbete, i egenskap av en av två utsedda representanter för landstingsdirektörerna och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i ämnet. Vinnvård är en satsning på forskning inom förbättringsarbete som löper under fem år (2007–2012) med syfte att verifiera framgångsrika modeller och koncept för uthålligt resultatinriktat förbättringsarbete.

På Vinnvårds hemsida (www.vinnvard.se) beskrivs den typ av forskning Vinnvård satsar på: ”En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter och brukare ställer nya krav på en bättre och effektivare vård och omsorg. För att lyckas med att förbättra vården och omsorgen krävs det att forskare tillsammans med praktiken, patienterna och brukarna vågar pröva och ompröva i vardagen.”

Under perioden 2007–2012 satsas 120 miljoner kr på 20 projekt. Finansiärer är VINNOVA, Vårdalsstiftelsen, Socialdepartementet och SKL.

Vårt samhälle, och inte minst vård och omsorg, står inför stora utmaningar de närmaste åren. Det är den typ av forskning som Vinnvård satsar på. Vi behöver svara på: Hur kan vi leverera högkvalitativ vård och omsorg vid varje tillfälle, i alla situationer och på effektivaste sätt?


Kultursamverkansmodellen


Division Kultur och utbildning närvarade första veckan i juli i Almedalen för att delta vid olika seminarier med kulturinnehåll. Vid ett av dessa seminarier medverkade Kent Ögren. Innehållet i seminariet berörde kultursamverkansmodellen. Ytterligare två seminarier hade direkt fokus på kultursamverkansmodellen: uppföljning av erhållna erfarenheter och utvecklingsbehov för framtiden. Slutsatserna av dessa seminarier blev bl a att direkta resultat av arbetet med kultursamverkansmodellen är för tidiga att bedöma förutom att den skapat större kulturaktivitet i både regioner/län och kommuner och att en ökad regional finansiering skett.

En annan slutsats som framfördes vid flera tillfällen var att kultursamverkansmodellen behöver fler aktiva kulturpolitiker på regional och kommunal nivå.

Kent Ögren och divisionsledningen deltog också vid två möten med övriga pilotregioner för att samtala om nuläge och framtid inom respektive region/län i arbetet med kulturplan och kultursamverkansmodell.

Framtidens sjukvård diskuterades i Almedalen


Under tre dagar var landstinget, tillsammans med Vårdförbundet och Inera AB, ansvarig för seminarier som lockade många deltagare från regeringen, landsting, politiska företrädare, företag, myndigheter, patientföreningar för att tillsammans diskutera framtidens sjukvård.

Att vara på plats i Almedalen är ett led i det långsiktiga arbete landstinget har för att driva utvecklingen inom hälso- och sjukvården framåt. Eftersom vi är långt framme inom e-hälsa nationellt, och har ett brett kontaktnät i både Sverige och Europa, var det varit möjligt att lägga en agenda som fick branschen att komma till oss för att vara med och diskutera.

En stor utmaning är hur hälso- och sjukvården ska möta framtida utmaningar som t ex befolkningsminskning. Patienten blir en viktig medaktör när befolk-ningen minskar och därför hade seminarierna till stor del haft patienten som utgångspunkt.

Följande teman arrangerades under tre dagar i Almedalen:  • Patientmakt - att äga sin egen journal.

  • Den kompetenta patienten - resurs eller vårdens skräck?

  • Det virtuella vårdmötet - att möta vården på hemmaplan.

Hur utmanar vi urbaniseringen?


Välfärd och tillväxt går hand i hand. Tillväxt är lika viktigt för ett land som för en en region och en kommun.. Det är tillväxten som står för intäktssidan. Under Almedalsveckan arrangerade landstinget ett seminarium för att belysa och diskutera vilka möjligheter en region, eller en ort, har att påverka sin utveckling och skapa förutsättningar för tillväxt. Vilken betydelse har lokala och regionala strategier och satsningar i en tid där globaliseringen och urbaniseringen så starkt präglar utvecklingen?

Moderator för seminariet – Hur utmanar vi urbaniseringen - var Roland Lexén från Arena för tillväxt. Nils-Gustav Lundgren, forskare vid CERUM på Umeå Universitet och Kristina Mattsson, journalist och författare till bl a boken "Landet utanför" inledde seminariet med olika utblickar om hur mindre kommuner kan uppnå eller inte uppnå sin potentiella tillväxt och välfärd. Seminariet avslutades med ett panelsamtal med Kent Ögren, landstingsråd och Kent Johansson, f d regionråd i Västra Götalandsregionen.


Möte med VD:ar från landstingsägda bolag


Ägarstyrningen av de bolag landstinget äger följer ett mönster i en årlig cykel. Den 6 september 2011 hölls årets VD-lunch då VD:arna från landstingsägda bolag bjudits in för ett tillfälle till informationsutbyte och samtal under mer informella former. Det är ett uppskattat initiativ och VD-lunchen ses som ett bra tillfälle till att få redogöra för aktuella frågor inom respektive bolag och till ett informellt samtal med landstinget som största ägare till bolagen.

Senare under hösten/vintern sker ägardialoger mellan å ena sidan landstinget som största ägare av bolagen och företrädare för bolagen å andra sidan, och därefter sker ägardialoger också med övriga ägare - i vanliga fall länets samtliga kommuner. Under dessa dialoger kommer ägarna bl a överens om förslag till beslut om ägardirektiv, som sedan fastställs vid det formella ägarsamrådet, som sker under våren. Senast under juni månad ska ordinarie bolagsstämma hållas, där bl a ägardirektiven beslutas formellt.

De inbjudna VD:arna var denna gång Tony Blomqvist (IT Norrbotten AB), Per-Erik Svensson (Filmpool Nord AB), Sten-Anders Gustafsson (Almi Företagspartner Nord AB), Fred Nordström (Norrbottens energikontor AB), och Jan Palo (tf VD BD Pop AB). Arne Andersson (Länstrafiken i Norrbotten AB) samt Gusten Granström (Norrbotniabanan AB) var också inbjudna, men hade förhinder.Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə