Landstingsstyrelsens rapport Till landstingsfullmäktige den 13 oktober 2011

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 426.38 Kb.
səhifə1/15
tarix15.01.2019
ölçüsü426.38 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15Landstingsstyrelsens rapport

Till landstingsfullmäktige den 13 oktober 2011Motioner under beredning


  • Motion nr 4-11 om krav på viktminskning/rökfrihet och åldersbegränsningar i sjukvården (Jens Sundström, FP).

Motioner under beredning samt behandlade motioner finns att läsa på www.nll.se/politik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Ur landstingsdirektörens rapport till landstingsstyrelsen den 29 september 2011


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vårdval


Sedan vårdvalet startade den 1 januari 2010 har nu följande nya aktörer eteblerat sig i primärvården:

  • Vårdcentralen Hermelinen i Luleå öppnade den 28 juni 2010 (Her-melinen Hälsovård AB).

  • Cederkliniken i Piteå öppnade den 9 augusti 2010 (Praktikertjänst AB).

  • Vårdcentralen Björnen i Piteå öppnade den 30 augusti 2010 (Hermelinen Hälsovård AB).

  • Vårdcentralen Åkerbäret öppnade i Boden den 26 februari 2011 (Hermelinen Hälsovård AB).

Beställarsektionen har under våren 2011 dessutom godkänt ytterligare en etablering.. Det är Adviva Hälsocentral AB som avser att starta upp en ny vårdcentral i Gällivare under hösten 2011. Den exakta starten planeras till den 1 oktober 2011.

Vid årsskiftet 2010/2011 hade totalt 14 193 invånare valt en privat aktör vil-ket motsvarade 5,7 procent av befolkningen.

Vid månadsskiftet augusti/september hade totalt 23 356 invånare (inkl Vittangi) valt en privat aktör, vilket motsvarar 9,4 procent av befolkningen.

Tillgänglighet och vårdgaranti

Måluppfyllelse 2011 för Kömiljarden


Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genom över-enskommelse enats om villkoren för de prestationsbaserade ersättningarna avseende tillgänglighetsarbetet i hälso- och sjukvården som ska gälla för 2011.

Kraven har skärpts i årets överenskommelse och förutsättningarna för att få ta del av medlen är att minst 70 procent av patienterna i landstinget har vän-tat 60 dagar eller kortare på besök hos specialist respektive på behandling inom planerad specialiserad vård. Till de landsting som klarar minst 70 pro-cents måluppfyllelse fördelas 800 miljoner kr i förhållande till landstingens storlek. Medel fördelas i två lika delar för besök respektive behandling inom den planerade specialiserade vården.

Återstående 200 miljoner kr fördelas till de landsting/regioner som når målet att minst 80 procents av patienterna i landstinget har väntat 60 dagar eller kortare på besök respektive behandling.

Utfallet för perioden januari–april samt maj-augusti 2011 för besök ser preliminärt ut på följande sätt:


Januari

Februari

Mars

April

Antal landsting som klarat minst 70 %

6 av 21

17 av 21

21 av 21

21 av 21

Antal landsting som klarat minst 80 %

2 av 21

3 av 21

10 av 21

8 av 21

Norrbottens resultat

68,1 %

76,1 %

84,3 %

85,2 %

Pengar för 70 %

0 kr

997 000 kr

880 000 kr

880 000 kr

Pengar för 80 %

0 kr

0 kr

433 000 kr

606 000 kr

Pengar totalt:

0 kr

997 000 kr

1 313 000 kr

1 486 000 kr


Maj

Juni

Juli

Augusti*

Antal landsting som klarat minst 70 %

20 av 21

17 av 21

4 av 21

-

Antal landsting som klarat minst 80 %

8 av 21

6 av 21

0 av 21

-

Norrbottens resultat

87 %

85 %

66,4 %

-

Pengar för 70 %

907 000 kr

991 000 kr

0 kr

0 kr

Pengar för 80 %

606 000 kr

734 000 kr

0 kr

0 kr

Pengar totalt:

1 513 000 kr

1 725 000 kr

0 kr

0 kr

* Resultatet för augusti finns ännu inte tillgängligt.

Utfallet för perioden januari–april samt maj-augusti 2011 för operation/behandling ser preliminärt ut på följande sätt:


Januari

Februari

Mars

April

Antal landsting som klarat minst 70 %

4 av 21

8 av 21

12 av 21

13 av 21

Antal landsting som klarat minst 80 %

1 av 21

2 av 21

5 av 21

6 av 21

Norrbottens resultat

63,5 %

80,1 %

89,1 %

87,6 %

Pengar för 70 %

0 kr

2 621 000 kr

1 649 000 kr

1 546 000 kr

Pengar för 80 %

0 kr

3 780 000 kr

1 556 000 kr

1 492 000 kr

Pengar totalt:

0 kr

6 401 000 kr

3 205 000 kr

3 038 000 kr


Maj

Juni

Juli

Augusti*

Antal landsting som klarat minst 70 %

14 av 21

11 av 21

2 av 21

-

Antal landsting som klarat minst 80 %

6 av 21

3 av 21

0 av 21

-

Norrbottens resultat

88 %

85 %

60 %

-

Pengar för 70 %

1 458 000 kr

1 665 000 kr

0 kr

0 kr

Pengar för 80 %

1 492 000 kr

3 422 000 kr

0 kr

0 kr

Pengar totalt:

2 950 000 kr

5 087 000 kr

0 kr

0 kr

* Resultatet för augusti finns ännu inte tillgängligt.

Avstämningar görs månadsvis hela året och medlen kommer att fördelas utifrån resultaten vid varje månadsavstämning, d v s landstingen tävlar om 1/12 varje månad. Medel kommer att utbetalas efter regeringens beslut under januari 2012.

De landsting som når 70 procent, för besök respektive operation/behandling, får dela på 33,3 mkr per månad och de som når 80 procent får dela på 8,3 mkr per månad.

Månadsbeloppet fördelas efter befolkningsandel. Detta innebär att befolkningen för alla landsting som klarar nivån summeras, sedan får dessa landsting ersättning utifrån hur stor andel befolkning de har av totalen. Om t ex tio landsting, varav Norrbotten är ett, klarar målet om 70 procent för besök och dessa har en total befolkning av 2,5 miljoner blir Norrbottens andel 10 procent, eftersom antal invånare i Norrbotten är 250 000.


Primärvården – telefontillgänglighet (0:an)


Nästa nationella mätning av primärvårdens telefontillgänglighet genomförs under oktober 2011.

Primärvården – läkarbesök inom 7 dagar (7:an)


Nästa nationella mätning läkarbesök inom primärvården genomförs 17–28 oktober.

Besök inom specialiserade vården (90)


Som vanligt uppvisade maj månad årets hittills bästa siffror, för att sedan försämras från juni och framåt, den s k sommareffekten då produktionen av planerad vård minskar, eftersom såväl personal som patienter önskar semester. Ändå väntade betydligt färre patienter för länge (d v s längre än vårdgarantins tidsgräns) denna sommar jämfört med tidigare somrar. Norrbotten hör också fortfarande till de landsting som har de kortaste väntetiderna för besök.

I augusti 2011 fanns det totalt 5 884 väntande patienter till ett första besök. Av dessa hade 207 patienter själva valt att vänta längre än 90 dagar.

Sammantaget fick 83,4 procent av patienterna sitt första besök inom vårdgarantins 90 dagar. Andelen som väntat kortare än 60 dagar var för samma månad 61,9 procent.

Besök i Norrbotten, specialiserad vård, januari-augusti 2011


Månad


Totalt antal väntande
(exkl PvV och MoV*)


Andel väntat 90 dgr och kortare
(måluppfyllelse vårdgaranti)


Totalt antal väntande

(inkl PvV, exkl MoV*)

Andel väntat 60 dgr och kortare
(måluppfyllelse kömiljard, minst 70 %)


Januari

5 564

89,8 %

5 689

68,1 %

Februari

5 323

91,8 %

5 466

76,1 %

Mars

5 446

94,2 %

5 563

84,3 %

April

5 376

94,5 %

5 475

85,2 %

Maj

5 004

95,9 %

5 065

87,1 %

Juni

5 218

95,2 %

5 289

85,2 %

Juli

5 764

91,8 %

5 884

66,4 %

Augusti

5 658

83,4 %

5 865

61,9 %

*PvV = Patientvald väntan, MoV = Medicinskt orsakad väntan

I tabellen nedan redovisas tillgängligheten för besök per den 31 augusti 2011 uppdelat på olika verksamhetsområden och specialiteter (föregående månads resultat inom parentes).Verksamhets-område:
- SpecialitetTotalt antal väntande
exkl PvV*och MoV*


Andel väntat 90 dgr och kortare
(måluppfyllelse vårdgaranti)


Totalt antal väntande

inkl PvV*, exkl MoV*

Andel väntat 60 dgr och kortare
(måluppfyllelse kömiljard, minst 70 %)


Kirurgi totalt

4 198 (4 251)

83,9 % (94,4 %)

4 335 (4 322 )

61,3 % (67,1 %)

- Allmän kirurgi

952 (1 053)

89,8 % (95,7 %)

978 (1 062)

67,3 % (75,8 %)

- Kvinnosjukvård

451 (463)

94 % (97,8 %)

459 (469)

80,6 % (82,7 %)

- Ortopedi

1 268 (1 182)

73,8 % (89,8 %)

1 314 (1 208)

46,4 % (54,4 %)

- Urologi

280 (316)

90,4 % (97,5 %)

286 (317)

65,4 % (78,9 %)

- Ögonsjukvård

690 (650)

91,2 % (94,9 %)

717 (670)

70,9 % (64 %)

- Öron-näsa-hals

557 (587)

76,3 % (96,3 %)

581 (596)

55,6 % (62,1 %)

Medicin totalt

1 335 (1 364)

78,4 % (83,2 %)

1 403 (1 407)

61,9 % (63,2 %)

- Allmän intern-medicin

306 (326)

92,2 % (96,9 %)

321 (334)

72 % (76,9 %)

-Barn- och ungdomsmedicin

228 (195)

86,8 % (90,8 %)

236 (199)

67,8 % (66,3 %)

- Endokrinologi

14 (11)

100 % (90,9 %)

14 (11)

85,7 % (90,9 %)

- Hematologi

10 (10)

100 % (90 %)

10 (10)

70 % (80 %)

- Hjärtsjukvård

73 (67)

41,1 % (50,7 %)

73 (67)

23,3 % (32,8 %)

- Hudsjukvård

199 (238)

97,5 % (97,1 %)

201 (240)

84,1 % (84,2 %)

- Lungsjukvård

225 (249)

45,3 % (45,4 %)

260 (276)

27,3 % (27,2 %)

- Mag- och tarmsjukvård

80 (80)

91,3 % (95 %)

81 (81)

69,1 % (76,5 %)

- Neurologi

65 (84)

93,8 % (91,7 %)

71 (85)

76,1 % (52,9 %)

- Njurmedicin

32 (26)

65,6 % (69,2 %)

33 (26)

45,5 % (50 %)

- Reumatisk sjukvård

81 (60)

93,8 % (100 %)

81 (60)

80,2 % (98,3 %)

- Spec smärtmottagning

22 (18)

68,2 % (77,8 %)

22 (18)

50 % (22,2 %)

Psykiatri - barn

41 (31)

100 % (100 %)

42 (32)

90,5 % (87,5 %)

Psykiatri - vuxna

84 (118)

95,2 % (96,6 %)

85 (123)

77,6 % (73,2 %)

Totalt

5 658 (5 764)

83,4 % (91,8 %)

5 865 (5 884)

61,9 % (66,4 %)

* PvV = Patientvald väntan, MoV = Medicinskt orsakad väntan

Så gott som samtliga mottagningar uppvisar sämre tillgänglighetsresultat under sommarmånaderna. De verksamheter som i augusti klarar av att erbjuda alla sina patienter ett första besök inom vårdgarantins tidsgräns är endokrinologin, hematologin samt barn- och ungdomspsykiatrin.

I augusti månad är det mindre än hälften av mottagningarna som klarar kömiljardens mål om minst 70 procent av patienterna inom 60 dagar eller kortare.

Hjärtsjukvården och lungsjukvården är de som fortfarande har störst problem att klara tillgängligheten. Här är det mindre än hälften av patienterna som får vård inom vårdgarantins 90 dagar och ungefär en fjärdedel av patienterna får vård inom kömiljardens 60 dagar.


Operationer/behandling inom specialiserade vården (90)


Även när det gäller behandling uppvisade maj månad årets hittills bästa siffror, men också här ses en tydlig sommareffekt där resultaten försämras från juni och framåt.

I augusti 2011 väntade 2 050 patienter i Norrbotten på behandling. Totalt hade 55 patienter själva valt att vänta längre än 90 dagar.

Sammantaget fick 82 procent av patienterna fick sin behandling utförd inom vårdgarantins tidsgräns. Andelen patienter som väntat 60 dagar eller kortare på behandling var för samma månad 64,9 procent.

Operation/åtgärd, inklusive övriga, i Norrbotten januari-augusti 2011


Månad


Totalt antal väntande
(exkl PvV och MoV*)


Andel väntat 90 dgr och kortare
(måluppfyllelse vårdgaranti)


Totalt antal väntande

(inkl PvV*, exkl MoV)

Andel väntat 60 dgr och kortare
(måluppfyllelse kömiljard, minst 70 %)


Januari

2 284

94,1 %

2 345

63,5 %

Februari

1 953

94,4 %

1 993

80,1 %

Mars

1 912

98,0 %

1 948

89,1 %

April

1 872

97,6 %

1 920

87,6 %

Maj

1 503

98,1 %

1 525

88,3 %

Juni

1 545

94,9 %

1 557

85,2 %

Juli

1 715

88,6 %

1 738

60 %

Augusti

1 977

82,0 %

2 032

64,9 %

*PvV = Patientvald väntan, MoV = Medicinskt orsakad väntan

I tabellen nedan redovisas tillgängligheten för behandlingar per den 31 augusti 2011 uppdelat på olika verksamhetsområden och specialiteter (föregående månads resultat inom parentes).Verksamhetsområde


Totalt antal väntande
(exkl PvV och MoV*)


Andel väntat 90 dgr och kortare
(måluppfyllelse vårdgaranti)


Totalt antal väntande

(inkl PvV*, exkl MoV)

Andel väntat 60 dgr och kortare
(måluppfyllelse kömiljard, minst 70 %)


Gynekologi

217 (175)

(98,9 %)

227 (178)

56,8 % (64,6 %)

Handkirurgi

73 (75)

(89,3 %)

74 (75)

67,6 % (62,7 %)

Kirurgi

340 (273)

(90,8 %)

346 (277)

64,7 % (69 %)

Ortopedi

527 (482)

(74,5 %)

542 (486)

54,8 % (43 %)

Plastikkirurgi

31 (25)

(88 %)

33 (26)

27,3 % (65,4 %)

Ryggkirurgi

40 (30)

(70 %)

40 (30)

45 % (40 %)

Thoraxkirurgi

18 (3)

(66,7 %)

18 (3)

88,9 % (33,3 %)

Urologi

137 (121)

(95,0 %)

142 (124)

61,3 % (61,3 %)

Ögonsjukvård

334 (299)

(100 %)

336 (301)

91,4 % (79,4 %)

Öron-näsa-hals

260 (232)

(92,2 %)

274 (238)

66,1 % (57,1 %)

Totalt

1 977 (1 715)

(88,6 %)

2 032 (1 738 )

64,9 % (60 %)

* PvV = Patientvald väntan, MoV = Medicinskt orsakad väntan

Även när det gäller behandling uppvisar så gott som samtliga verksamheter sämre tillgänglighetsresultat under sommarmånaderna. Den enda verksamhet som i augusti klarar av att erbjuda alla sina patienter behandling inom vårdgarantins tidsgräns är ögonsjukvården.

Det är endast två verksamheter (thoraxkirurgi och ögonsjukvård) som klarar kömiljardens mål om minst 70 procent av patienterna inom 60 dagarDostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə