Ministerul economiei şi finanţelor

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.7 Mb.
səhifə1/15
tarix30.07.2018
ölçüsü0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I

Sprijinirea investiţiilor pentru

interconectarea reţelelor naţionale

de transport al energiei electrice şi

gazelor naturale cu reţelele europene

- versiune finală -

INTRODUCEREPrezentul Ghid oferă informaţii solicitanţilor cu privire la termenii şi condiţiile de accesare a fondurilor nerambursabile pentru proiectele vizând
interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene

în cadrul

Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”Axa Prioritară „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice”, Domeniul Major de Intervenţie “Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei”
Pentru a mări şansele ca cererea dumneavoastră de finanţare să fie selectată, vă recomandăm ca înainte de a începe completarea acesteia să vă asiguraţi că aţi citit toate informaţiile prezentate în acest Ghid (inclusiv notele de subsol) şi că aţi înţeles toate aspectele legate de modalitatea de cofinanţare a proiectelor de investiţii.

    Precizăm că acest document nu exonerează solicitanţii de respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniu.

Informaţii suplimentare privind lansarea cererii de propunerii de proiecte sunt disponibile pe:

Site-ul Organismului Intermediar pentru Energie: http: oie.minind.ro sau la:

Telefon: 031 413 2738

Fax: 031 413 2719

E-mail: asistenta-oie@minind.ro
Alte informaţii despre fonduri structurale sunt disponibile pe:


  • site-ul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene: www.fonduri-ue.ro

  • site-ul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivitǎţii Economice”: http://amposcce.minind.ro

  • site-ul Ministerului Afacerilor Europene: http://www.dae.gov.ro

CUPRINS


INTRODUCERE 2

CUPRINS 3

ABREVIERI 5

GLOSAR DE TERMENI 7

SECŢIUNEA A. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE 13

1. Cadrul instituţional şi documentele în baza cărora pot fi accesate fondurile structurale 13

2. Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 13

3. Axa Prioritară 4 (AP 4) - Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice 14SECŢIUNEA B. INFORMAŢII PRIVIND OPERAŢIUNEA „Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene” 15

CAPITOLUL I. INFORMAŢII GENERALE SPECIFICE OPERAŢIUNII 15

CAPITOLUL II. SOLICITANŢI ELIGIBILI 15

CAPITOLUL III. ACTIVITĂŢI ELIGIBILE 16

CAPITOLUL IV. CHELTUIELI ELIGIBILE 16

CAPITOLUL V. COFINANŢAREA DIN FONDURI PUBLICE 17

CAPITOLUL VI. CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE 19

CAPITOLUL VII. CEREREA DE FINANŢARE 20VII.1 Completarea Dosarului cererii de finanţare 20

VII.2. Transmiterea de către solicitant a dosarului Cererii de finanţare 21

CAPITOLUL VIII. EVALUAREA ŞI SELECŢIA PROIECTELOR 22VIII.1. Verificarea îndeplinirii criteriilor de conformitate administrativă şi de eligibilitate 22

VIII.2.  Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului 23

VIII.3. Comitetul de selecţie 24

VIII.4. Proiecte majore 25

VIII.5. Contestaţii 28

CAPITOLUL IX. CONTRACTUL DE FINANŢARE 29IX.1. Condiţii de încheiere a Contractului de finanţare 29

IX.2. Obligaţiile beneficiarului 31

IX.3. Rambursarea cheltuielilor 32

IX.4. Monitorizarea proiectelor selectate şi raportarea 33

CAPITOLUL X. LEGISLAŢIE APLICABILĂ 36X.A. Legislaţie comunitară 36

X.B. Legislaţie naţională 36

X.C. Legislaţia aferentă temelor orizontale 39

SECŢIUNEA C. ANEXE 40

Anexa 1- Ordinul nr. 2875/ 04. 11. 2011// 3006/ 20. 12. 2011// 1047/ 18. 11. 2011 40

privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4 "Creşterea eficientei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice", domeniul major de intervenţie 3 "Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei”, operaţiunea: „Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene" 40

ANEXA 2 - OPIS al dosarului cererii de finanţare 45

ANEXA 3 – Cererea de Finanţare 47

[pentru conformitatea cu cerinţele obligatorii pentru ca o cerere de finanţare să fie acceptată, se vor ataşa la CRF documentele menţionate în Opis, conform Anexa 2 ] 62

Anexa 3A - Declaraţie de eligibilitate 63

Anexa 3B - Declaraţie de angajament 64

Anexa 3C - Model de curriculum vitae 65

Anexa 3D - Cuprinsul cadru al Studiului de fezabilitate 67

Anexa 3E - Recomandări privind elaborarea Analizei Cost –Beneficiu 71

Anexa 3F – Declaraţie privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat 85

Anexa 3G - Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu 87

Anexa 3H – Model de scrisoare de confort 89

Anexa 4 - Lista de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii 91


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə