Ministerul economiei şi finanţelor

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.7 Mb.
səhifə3/15
tarix30.07.2018
ölçüsü0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

SECŢIUNEA A. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE1. Cadrul instituţional şi documentele în baza cărora pot fi accesate fondurile structurale

Prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) se vor cofinanţa din fonduri publice proiectele care răspund obiectivelor programului şi care sunt în conformitate cu prevederile regulamentelor europene şi ale legislaţiei naţionale în vigoare privind instrumentele structurale, precum şi cu prevederile Cadrului Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) şi POS CCE.


Responsabilitatea gestionării POS CCE revine Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (AM POS CCE) din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA). Implementarea Axei Prioritare 4 (AP4): „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul programului revine Organismului Intermediar pentru Energie (OIE), în baza Ordinului de delegare al ministrului economiei şi finanţelor nr. 273/2008, semnat între AM POS CCE şi OIE.

2. Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013
POS CCE 2007-2013 a fost aprobat în data de 12 iulie 2007 de către Comisia Europeană. În cadrul acestui program pot fi cofinanţate proiecte de investiţii din sectorul energetic prin fonduri POS CCE, pe perioada 2007-2013. Programul menţionat poate fi consultat pe site-ul OIE http://oie.minind.ro.

POS CCE 2007-2013 răspunde, pe de o parte primei priorităţi a Planului Naţional de Dezvoltare 2007–2013: „Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere” şi pe de altă parte priorităţii a doua a CSNR, respectiv „Creşterea competitivităţii economice pe termen lung”, contribuind în acelaşi timp, în măsuri diferite, la realizarea tuturor celorlalte priorităţi ale CSNR.


Având în vedere strategia pentru creşterea competitivităţii economice adoptată în cadrul POS CCE, au fost definite cinci axe prioritare:


  • AP1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient;

  • AP2 – Cercetare-dezvoltare şi inovare pentru competitivitate;

  • AP3 – Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public;

  • AP4 – Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice;

  • AP5 – Asistenţă Tehnică.


3. Axa Prioritară 4 (AP 4) - Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice

Parte a strategiei POS CCE, AP 4 a fost elaborată pe baza analizei situaţiei curente a sectorului energetic naţional şi a analizei SWOT, punându-se accent pe creşterea eficienţei energetice, valorificarea resurselor regenerabile de energie şi protecţia mediului.


Având în vedere ţinta de reducere a intensităţii energetice primare cu 40% până în anul 2015, comparativ cu 2001, România trebuie să investească în îmbunatăţirea eficienţei energetice pe întregul lanţ – producţie, transport, distribuţie, consumator final de energie.

AP 4 din POS CCE conţine trei domenii majore de interventie (DMI).

DMI 1 - „Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)”

DMI 2 - “Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”

DMI 3 - “Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei”, care conţine următoarea operaţiune: Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene.SECŢIUNEA B. INFORMAŢII PRIVIND OPERAŢIUNEA „Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene”
CAPITOLUL I. INFORMAŢII GENERALE SPECIFICE OPERAŢIUNII

Interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele statelor membre ale UE, sau care se învecinează cu Uniunea Europeană, conduce la creşterea posibilităţii de integrare a pieţei de energie din România în pieţele regionale, şi respectiv în cele europene.


Adoptarea de către România a Tratatului de Constituire a Comunităţii Energiei în zona Europei de Sud Est (semnat la 1 iulie 2006), a avut ca obiectiv întărirea securităţii furnizării energiei în regiune. Implementarea prevederilor Tratatului necesită dezvoltarea în continuare a infrastructurii de interconectare a reţelelor de transport al energiei electrice, astfel încât să se creeze premisele pentru creşterea concurenţei pe piaţă şi implicit a creşterii competitivităţii economice. De asemenea, întărirea capacităţii de interconectare permite atât reducerea congestiilor, creşterea tranzitelor în regiune cât şi o mai bună preluare a surselor eoliene în regiune prin realizarea unei pieţe regionale de echilibrare, ceea ce are ca efect reducerea emisiilor de carbon.
Conform Strategiei naţionale a României pentru perioada 2007-2020, se are în vedere mărirea gradului de interconectare cu statele din Uniunea Europeană şi zona Mării Negre, pentru a beneficia de poziţia strategică a României în tranzitul de energie electrică de la circa 10% în prezent la 15-20% în orizont 2020.
Strategia energetică are implicaţii majore asupra securităţii naţionale, pe de o parte, prin diversificarea surselor şi rutelor de aprovizionare şi limitarea dependenţei de aprovizionare cu resurse energetice din import, iar pe de altă parte, asupra abordării unitare a UE privind protecţia infrastructurilor energetice la care participă şi România, în calitate de stat membru (Decizia Consiliului din 12 februarie 2007 de stabilire pentru perioada 2007-2013, în cadrul programului general „Securitate şi protecţia libertăţilor”, a programului specific „Prevenirea, pregătirea şi gestionarea consecinţelor terorismului şi ale altor riscuri legate de securitate).


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə