Not 1 – organizasyon ve faaliyet konusu

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.76 Mb.
səhifə9/10
tarix17.08.2018
ölçüsü0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Vergi öncesi zarar

(1.745.203)

(1.333.059)


SPK mevzuatı hükümlerine göre yapılan
düzeltmelerin cari döneme etkisi

(547.563)

(13.447)

Kanunen kabul edilmeyen giderler

26.986

55.111

 

 

 

Geçici vergi matrahı

(1.224.626)

(1.374.723)

 

 

 

Cari dönem vergi karşılığı (%20)

--

--

Şirket’in Kasım 2007’de yayımlanan “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ” (Seri No:1) kapsamında gerekli olan raporlamaları kurumlar vergisi beyannamesi verilmesi süresine kadar hazırlaması gerekmektedir. Bu yıl için ilgili süre 14.08.2008’e kadar uzatılmıştır. Mali tabloların kesinleşme tarihi itibariyle Şirket’in söz konusu raporlama üzerindeki çalışmaları devam etmektedir.


Ertelenen Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri

Şirket ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerini bilanço kalemlerinin SPK Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ ve yasal finansal tablolar arasındaki farkı değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır.


31.03.2008 ve 31.12.2007 tarihleri, ertelenen vergiye konu olan geçici farklar ve etkin vergi oranları kullanılarak hesaplanan ertelenmiş vergi yükümlülüğünün dağılımı aşağıda özetlenmiştir:

31.03.2008

31.12.2007

 

Kümülatif Değerleme Farkları

Varlık / (Yükümlülük)

Kümülatif Değerleme Farkları

Varlık / (Yükümlülük)
Sabit kıymetlerin 5024 sayılı kanun ile SPK endeksleme farkları

(5.236.476)

(1.047.294)

(5.399.430)

(1.079.885)

Leasing ile alınmış sabit kıymet amortisman düzeltmesi

576.337

115.268

566.777

113.355

Leasing ile alınmış sabit kıymet maliyet düzeltmesi

(1.357.388)

(271.478)

(1.371.573)

(274.315)

Tahakkuk etmemiş finansman geliri

17.093

3.419

126.168

25.234

Tahakkuk etmemiş finansman gideri

(44.275)

(8.854)

(58.309)

(11.662)

Menkul kıymet ve cari hesap faiz tahakkuku

(18.994)

(3.798)

(68.054)

(13.611)

Eksik ayrılan itfa payının düzeltilmesi

--

--

324

65

Verilen avansların gider kaydı

204.067

40.813

33.272

6.654

Eksik ayrılan kredi faiz karşılığı tahakkukunun düzeltilmesi

(3.245)

(649)

--

--

Kıdem tazminatı karşılığı

133.804

26.761

121.584

24.317

Stoklara ilişkin düzeltmeler

93.323

18.665

71.460

14.292

Şüpheli alacak karşılığı

55.273

11.055

55.273

11.055

Alacaklar ve iş avanslar faiz tahakkuku

(26.435)

(5.287)

--

--
Toplam

(5.606.916)

(1.121.379)

(5.922.508)

(1.184.501) 

31.03.2008

31.12.2007


Ertelenen vergi varlıkları

215.981

194.973

Ertelenen vergi yükümlülükleri

(1.337.360)

(1.379.474)


Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, net

(1.121.379)

(1.184.501)

31.03.2008 ve 31.12.2007 tarihlerinde sona eren dönemler içindeki ertelenmiş vergi yükümlülükleri hareketleri aşağıdaki gibidir:
 

31.03.2008

31.12.2007


Dönem başı

(1.184.501)

(1.047.809)

Dönem vergi geliri/(gideri)

63.122

(136.692)


Dönem sonu

(1.121.379)

(1.184.501)

Ertelenen vergi varlık ve yükümlülükleri, cari vergi varlık ve yükümlülüklerinin mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması ve cari vergi varlıklarının gerçekleşmesi ile cari vergi yükümlülüklerin ifa edilmesinin eşanlı olarak yapılması niyeti olması şartları geçerli olduğundan mahsup edilmiştir.


Her bilanço tarihi itibariyle, kayıtlara yansıtılmayan ertelenen vergi varlığı yeniden gözden geçirilmektedir. Gelecekte elde edilecek mali karın ertelenen vergi varlığının kazanılmasına imkan vermesinin muhtemel olması durumunda, önceki dönemlerde kayıtlara yansıtılmayan ertelenen vergi varlığı kayıtlara yansıtılır.
36. HİSSE BAŞINA KAZANÇ
Hisse başına kar hesaplamaları, bu rapor kapsamında verilen gelir tablosundaki net dönem karının ihraç edilmiş bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile yapılmıştır.
01.01.-31.03.2008

01.01.-31.03.2007

Net Dönem Karı/(Zararı) (YTL)
(1.745.203)

(1.333.059)

Çıkarılmış Adi Hisselerin Ağırlıklı Ortalama Adedi
22.828.375.000

22.828.375.000

Bin Hisse Başına Kar/(Zarar) (YTL)
(0,0001)

(0,0001)37. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
37.1) İlişkili taraflarla bakiyeler:

31.03.2008
31.12.2007

İlişkili taraflardan alacaklar

Ticari

Ticari Olmayan

 

Ticari

Ticari OlmayanMetem Turizm Tekstil İnşaat Yatırım A.Ş.

--

198.538
--

422.806

Emre Can

--

34.919
--

--

Gerçek kişi ortaklara verilen iş avansları

553.478

--
400.000

--

Gülen Can

--

3.643
--

353

Global Elektrik Üretimi A.Ş.

--

9.582
--

13.753

BND Elektrik Üretimi Ltd. Şti.

--

10.864
--

218.132

Evtekssan Dış Ticaret A.Ş.

9.226820.058

--

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (*)

--

1.788.265
--

2.089.723Toplam

562.704

2.045.811

 

1.220.058

2.744.767

(*) Şirket ilişkili firması olan Metemtur Otelcilik ve Turizm A.Ş.’e fon temin etmekte olup YTL alacağı için %20, yabancı para cinsinden olan alacağı için ise %9 oranları üzerinden faiz hesaplanmaktadır. Şirket 01.01.-31.03.2008 dönemi için toplam 70.862 YTL faiz geliri tahakkuk ettirmiştir. Gerçek kişi ortaklardan olan YTL cinsinden alacaklar ve verilen iş avansları için %20 oranı üzerinden faiz hesaplanmıştır.


37.2) İlişkili taraflarla yapılan alış-satış işlemleri:
37.2.1) İlişkili taraflara yapılan satışlar:

01.01.-31.03.2008

 

Mal

Hizmet

Sabit Kıymet

Diğer

1) ORTAKLAR

--

--

--

--
2) İŞTİRAKLER

Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.

--

3.535

--

--
3) GRUP İÇİ ŞİRKETLER

--

--

--

--
Toplam

--

3.535

--

--


01.01.-31.03.2007

 

Mal

Hizmet

Sabit Kıymet

Diğer

1) ORTAKLAR

--

--

--

--
2) İŞTİRAKLER

Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.

--

--

--

3.535

BND Elektrik Üretimi Ltd. Şti.


1.027
3) GRUP İÇİ ŞİRKETLER

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.

--

--

--

4.029
Toplam

--

--

--

8.591


37.2.2) İlişkili taraflardan alışlar:
01.01.-31.03.2008 dönemi itibariyle ilişkili taraflardan yapılan alım yoktur.

01.01.-31.03.2007

 

Mal

Hizmet

Sabit Kıymet

Diğer

1) ORTAKLAR

--

--

--

--
2) İŞTİRAKLER

--

--

--

--
3) GRUP İÇİ ŞİRKETLER

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.

--

--

--

19.658

Evtekssan Dış Ticaret A.Ş.

--

--

--

38
Toplam

--

--

--

19.696Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə