Okul/kurumlarda stratejik planlama

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.78 Mb.
səhifə1/12
tarix29.10.2017
ölçüsü0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

grup 24 grup 29

grup 16DENİZKÖŞKLER İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANIOkul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir.”Mustafa Kemal ATATÜRKSUNUŞ

Çok hızlı gelişen, değişen teknolojilerle bilginin değişim süreci de hızla değişmiş ve başarı için sistemli ve planlı bir çalışmayı kaçınılmaz kılmıştır. Sürekli değişen ve gelişen ortamlarda çağın gerekleri ile uyumlu bir eğitim öğretim anlayışını sistematik bir şekilde devam ettirebilmemiz, belirlediğimiz stratejileri en etkin şekilde uygulayabilmemiz ile mümkün olacaktır. Başarılı olmak da iyi bir planlama ve bu planın etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır.

Kapsamlı ve özgün bir çalışmanın sonucu hazırlanan Stratejik Plan okulumuzun çağa uyumu ve gelişimi açısından tespit edilen ve ulaşılması gereken hedeflerin yönünü doğrultusunu ve tercihlerini kapsamaktadır. Katılımcı bir anlayış ile oluşturulan Stratejik Plânın, okulumuzun eğitim yapısının daha da güçlendirilmesinde bir rehber olarak kullanılması amaçlanmaktadır.

Belirlenen stratejik amaçlar doğrultusunda hedefler güncellenmiş ve okulumuzun 2015-2019 yıllarına ait stratejik plânı hazırlanmıştır.

Bu planlama; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği, Kamu kurumlarında stratejik planlamanın yapılması gerekliliği esasına dayanarak hazırlanmıştır. Zoru hemen başarırız, imkânsızı başarmak zaman alır.

Okulumuza ait bu planın hazırlanmasında her türlü özveriyi gösteren ve sürecin tamamlanmasına katkıda bulunan idarecilerimize, stratejik planlama ekiplerimize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Bölümü çalışanlarına teşekkür ediyor, bu plânın başarıyla uygulanması ile okulumuzun başarısının daha da artacağına inanıyor, tüm personelimize başarılar diliyorum.

Bünyamin ÇELİK

Okul Müdürü


AVCILAR KAYMAKAMLIĞI

DENİZKÖŞKLER İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

2015-2019 STRATEJİK PLAN ÜST KURULU

Millî Eğitim Bakanlığının 16/09/2013 tarihli ve 2013/26 no’lu genelgesi doğrultusunda Stratejik Plan Hazırlama Ekibi tarafından hazırlanan Denizköşkler İlkokulu

Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı incelenerek 02/09/2015 tarihinde Stratejik Plan Üst Kurulunca onaylanmıştır.

Bünyamin ÇELİK

Okul Müdürü

Sevtap KAVAKÇI Kadir KESKİN İlker KENDİR

Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı İngilizce Öğretmeni

Deniz BÖLÜK Umut KULKIRA Alper ASLAN

Rehberlik Sınıf Öğretmeni İngilizce Öğretmeni

ÖN SÖZ


Stratejik Plan bir kurumdaki tüm faaliyetlerin veriler doğrultusunda değerlendirerek iyileştirilmesi ve organizasyondaki tüm çalışanların aktif katılımıyla, paydaşların ve toplumun memnun edilerek başarıya ulaşması şeklinde tanımlanabilir.

Eğitim gibi hizmet üreten bir sektörde kalite oldukça yeni sayılabilecek bir kavramdır. Eğitim sektöründe iyi yetişmiş, çok yönlü düşünüp uzun vadeli plan ve program yapabilen insan gücü talep edilmektedir. Bu talebin karşılanması eğitim-öğretim alanındaki çalışmaların kalite anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilmesini bir tercih değil zorunluluk haline getirmiştir. Zira bir eğitim kurumundaki kalite, hizmeti verenle bu hizmetten yararlananların ortak çabasıyla ulaşılabilecek bir hedeftir. Stratejik Plan yönetiminin eğitim alanındaki toplam kalite çalışmalarına ve çeşitli alanlardaki eksikliklerin giderilmesine katkısı büyük olacaktır.Kalite iyileştirilmelerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli sinerji, ancak uyum içerisinde çalışabilen kişilerce oluşturulabilecektir. Etkin bir Stratejik Plan kültürü oluşturabilmek için takım çalışması büyük önem taşımaktadır. Kalite iyileştirilmelerinin gerçekleştirilmesinde iyileştirme takımları kilit öğelerdir. Takımlar öncelikle yöntemlere ilişkin deneyimler oluşturmalı ve sonra da sürekli ve uzun vadeli çözümler ve karar almak için Stratejik Plan araç ve tekniklerini öğrenerek onları etkin kullanabilecek duruma gelebilmelidir.

Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

İÇİNDEKİLER

Sayfa No

İçindekiler

1-2

Tablolar Dizini

3

Kısaltmalar

4

Giriş

5

1.BÖLÜM : HAZIRLIK SÜRECİ

6

STRATRJİK PLANLAMA SÜRECİ

7

1.1 Yasal Çerçeve

7

1.2 Dayanak

7


1.3 Amaç

7


1.4 Kapsam

8


1.5 Stratejik Planlama Çalışmaları

8-9


Stratejik Plan Üst Kurulu ve Hazırlama Ekibi

10


2. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ

12


Kurum Kimlik Bilgisi

13


    1. Tarihsel Gelişim

14


2.2 Mevzuat Analizi

15-16


    1. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler

17


    1. Paydaş Analizi

18


Paydaş Listesi

19


Paydaş Önem Etki Matrisi

20


2.5 Kurum İçi Analiz Örgütsel Yapı

21-24

2.6 Teknolojik Düzey

25

2.7 Kurum Dışı Analiz

26


PEST Analizi

27-28

Üst Politika Belgeleri

29

2.8 GZFT Analizi

30-32

3 . BÖLÜM : GELECEĞE YÖNELİM

33

3.1 Misyon ve Vizyon

34


İlkeler ve Temel Değerler

35


3.2 Tema, Amaç, Hedef ve Tedbirler

36


TEMA 1 : EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ TAMAMLAMA

36

Stratejik Amaç 1

36


Stratejik Hedef 1.1

36


Stratejik Hedef 1.2

36


Performans Göstergeleri

36


Mevcut Durum Analizi ve Tedbirler

37
TEMA 2 : EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI

38

Stratejik Amaç 2

38

Stratejik Hedef 2.1

38

Stratejik Hedef 2.2

38

Stratejik Hedef 2.3

38

Performans Göstergeleri

38

Mevcut Durum Analizi ve Tedbirler

39

TEMA 3 : KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

40

40

Stratejik Amaç 3

40


Beşeri Alt Yapı (Stratejik Hedef 3.1)

40


Performans Göstergeleri

40


Mevcut Durum Analizi ve Tedbirler

40-41


Fiziki ve Mali Alt Yapı (Stratejik Hedef 3.2)

41


Performans Göstergeleri

41

Mevcut Durum Analizi ve Tedbirler

41-42

Yönetim ve Organizasyon, Bilgi Yönetimi ve Kurumsal İletişimin Artırılması (Stratejik Hedef 3.3)

43

Performans Göstergeleri

43

Mevcut Durum Analizi ve Tedbirler

44

4. BÖLÜM : MALİYETLENDİRME

45-47

5. BÖLÜM İZLEME VE DEĞERLENDİRME

48-51
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə