Privind executarea bugetului de stat pe anul 2012 Introducere

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 3.79 Mb.
səhifə5/40
tarix10.08.2018
ölçüsü3.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


Structura bugetului public naţional la partea de venituri pe anii 2011 şi 2012pe componente se prezintă în următoarele diagrame:


În structura veniturilor bugetului public național, partea de venituri (fără transferuri interbugetare) a bugetului de stat a fost executată la nivel de 96,7%, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale – 101,7%, bugetului asigurărilor sociale de stat – 99,2%, fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală –100,2%, faţă de prevederile anuale. Structura veniturilor, încasate la bugetul public naţional din contul impozitelor directe, indirecte şi alte venituri pe anii 2011 şi 2012, se prezintă în următoarele diagrame:
Anul 2011

Anul 2012

Reieșind din faptul reintroducerii, începînd cu 1 ianuarie 2012, impozitul pe venitul persoanelor juridice, comparativ cu anul 2011 structura veniturilor încasate în bugetul public național a suportat modificări.

În suma totală a veniturilor bugetului public naţional, impozitele directe au fost aprobate iniţial în sumă de 13144,3 mil. lei, ca ulterior să fie precizate pînă la 13159,4 mil. lei, astfel fiind majorate nesemnificativ cu 15,1 mil. lei.

De facto, încasările impozitelor date în anul 2012 au constituit 13239,1 mil. lei, cu 79,7 mil. lei mai mult sau la nivel de 100,6 % faţă de prevederile anuale, comparativ cu anul 2011, încasările impozitelor directe s-au majorat cu 2420,9 mil. lei sau cu 22,4 %. Ca pondere în PIB, aceste impozite în anul 2012 au constituit 15,1% faţă de 13,1% - în anul 2011.

Dinamica încasărilor veniturilor nominalizate în bugetul public naţional în anii 2010-2012se prezintă în următorul grafic.

mil. lei

Pentru anul 2012, veniturile din impozitele indirecte au fost aprobate iniţial în sumă de 15727,7 mil. lei. Pe parcursul anului 2012, ca rezultat al tendințelor negative a dezvoltării economiei naționale, care au avut impact direct asupra impozitelor indirecte, sumele prognozate inițial au fost diminuate– cu 451,2 mil. lei și au constituit 15276,5 mil. lei. Ca rezultat, în anul 2012, în buget au fost colectate impozite indirecte în sumă de 14851,9 mil. lei sau la nivel de 97,2% (cu 424,5 mil. lei mai puţin faţă de precizat anual). În comparaţie cu anul 2011, încasările de la aceste impozite au crescut cu 541,7 mil. lei sau cu 3,8 %. Ca pondere în PIB, impozitele indirecte în anul de referință au reprezentat 16,9 % faţă de 17,4 % în anul 2011.Dinamica încasării impozitelor nominalizate în anii 2010-2012, se prezintă în următoarea diagramă.


Încasările de la alte impozite şi taxe au fost aprobate iniţial în sumă de 1750,9 mil. lei, ulterior fiind precizate în volum de 2140,8 mil. lei și executate pe parcursul anului în suma de 2112,8 mil. lei sau la nivel de 98,7 % faţă de prevederile anuale. Totodată, în comparaţie cu anul 2011, aceste încasări s-au majorat cu 482,3 mil. lei sau cu 29,6 %. Ponderea veniturilor nominalizate în PIB în anul 2012 a constituit 2,4% faţă de 2,0% în anul 2011.

Încasările mijloacelor speciale au fost aprobate iniţial în sumă de 1369,3 mil. lei, fiind precizate pe parcursul anului, în sumă de 1395,9 mil. lei și executate în suma de 1321,1 mil. lei sau la nivel de 94,6 % faţă de prevederile anuale. Ponderea veniturilor date în PIB a înregistrat în anul 2012 – 1,5 % față de 1,6 % înregistrate în anul 2011.

Veniturile fondurilor speciale au fost aprobate iniţial în sumă de 316,1 mil. lei ca mai apoi, reieşind din volumul acumulării veniturilor la aceste fonduri pe parcursul anului 2012, suma preconizată spre încasare să fie precizată pînă la 361,7 mil. lei și executată în suma de 368,5 mil. lei, cu 6,9 mil. lei sau cu 1,9 % mai mult faţă de prevederile anuale stabilite. Comparativ cu anul 2011, încasările au crescut cu 4,8 mil. lei sau 1,3 %. Ponderea acestor venituri în PIB a constituit 0,4%rămînînd la nivelul anului 2011.

În anul 2012, conform acordurilor încheiatecu donatorii interni şi externi,în buget, au fost aprobate debursăriîn formă de granturi în sumă de 2403,3 mil. lei. Pe parcursul anului au fost introduse modificări, conform cărora suma precizată a constituit 1865,7 mil. lei. În suma totală, granturi externe au constituit –1810,4 mil. lei şi granturi interne – 55,3 mil. lei. În realitate debursările din partea partenerilor de dezvoltare şi donatorilor interni au constituit 1637,9 mil. lei, dintre care, granturi externe – 1582,8 mil. lei şi granturi interne – 54,1 mil. lei.În suma totală, granturile externe pentru susţinerea bugetului au constituit – 760,2 mil. lei, pentru implementarea proiectelor finanţate din surse externe au fost debursate granturi în sumă de 734,7 mil. lei şi granturi externe pentru implementarea unor programe în instituţiile publice – 87,9 mil. lei. În comparație cu anul precedent, sumele debursate în formă de granturi s-au redus cu 68,2 mil. lei sau cu 4,0 %. Ponderea lor în PIB a constituit 1,9 %, fiind cu 0,2 % în descreştere comparativ cu anul 2011.
Din suma totală a veniturilor bugetului public naţional, 56,7 % revine veniturilor administrate de către Serviciul Fiscal de Stat şi 37,6 % – veniturilor administrate de către Serviciul Vamal. La general, indicatorii de colectare a veniturilor de către organele fiscale, prevăzută pentru anul 2012, a fost realizată la nivel de 100,3 % (cu 49,7 mil. lei mai mult decît suma preconizată) şi de către organele vamale – la nivel de 96,4 % (cu 466,2 mil. lei mai puțin). Totodată, faţă de anul 2011, încasările veniturilor administrate de către organele Serviciului Fiscal de Stat au crescut cu 3107,2 mil. lei sau cu 19,5 %, iar cele administrate de către organele Serviciului Vamal – cu 715,3 mil. lei sau cu 6,0 %.

Structura veniturilor, administrate de către Serviciul Fiscal de Stat, se prezintă în tabelul următor.

mil.lei

Tipurile de impozite şi taxe

2011

Anul 2012

executat

Precizat

Executat

devieri (+.-) față de precizat

În % faţă de precizat

În % faţă de anul 2011

Impozitul pe venit

2340,5

3831,4

3993,7

162,3

104,2

170,6

Impozitele pe proprietate

280,7

310,4

300,5

-9,9

96,8

107,1

Taxa pe valoarea adăugată

3162,6

3395,2

3505,6

110,4

103,3

110,8

Accize

563,8

598,6

533,4

-65,2

89,1

94,6

Taxele rutiere

206,9

242,7

259,1

16,4

106,8

125,2

Taxele locale

307,2

326,6

298,6

-28

91,4

97,2

Taxe şi alte plăţi administrative

948,9

1344,0

1291,6

-52,4

96,1

136,1

Contribuţiile de asigurări sociale de stat

6529,4

7174,8

7117,7

-57,1

99,2

109,0

Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

1576,2

1750,0

1723,2

-26,8

98,5

109,3

TOTAL

15916,2

18973,7

19023,4

49,7

100,3

119,5Veniturile, colectate de către organele vamale, se prezintă în tabelul următor.

mil. lei

Tipurile de impozite

2011 executat

Anul 2012

Precizat

Executat

devieri (+.-) față de precizat

În % faţă de precizat

În % faţă de anul 2011

Taxa pe valoarea adăugată

8547,7

9304,1

8911,2

-392,9

95,8

104,3

Accize

2183,0

2494

2440,2

-53,8

97,8

111,8

Taxe rutiere

19,9

5,9

6,9

1

116,9

34,7

Impozite asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe

1140,7

1271,5

1247,6

-23,9

98,1

109,4

Taxa vamală

832,7

941,5

938,1

-3,4

99,6

112,7

Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale

305,8

330

309,5

-20,5

93,8

101,2

Taxa specială

2,2

 

 

0

 

 

Altele

5,7

3,0

6,4

3,4

213,3

112,3

Total

11897,0

13078,5

12612,3

-466,2

96,4

106,0


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə