Raport anual de activitate

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.71 Mb.
səhifə8/11
tarix30.12.2018
ölçüsü0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Civil

http://10.5.60.96:8005/intranetstat/styles/s01themes20/images/spacer.gif

LISTA REZULTATE

http://10.5.60.96:8005/intranetstat/styles/s01themes20/images/spacer.gif
ORDINE

DENUMIRE OBIECT

DOSARE SOLUTIONATE

TERMEN MEDIU
REDACTARE


MEDIE ZILE
REDACTARE


GRAD DE EFICIENTA

TOTAL

DIN CARE
REDACTATE PESTE TERMENUL LEGAL


F

E

S

I

NUMAR
DOSARE


PONDERE

MEDIE ZILE
DEPASIRE


1

suspendare provizorie

4

0

0,0%

0,0

32,0

9,5
P

M


2

suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC

3

0

0,0%

0,0

32,0

13,7
P

M


3

sechestru judiciar

1

0

0,0%

0,0

32,0

18,0
P

M


4

sechestru asigurător

4

1

25,0%

47,0

32,0

36,3


P

M
5

reprezentativitate sindicat

5

3

60,0%

33,3

32,0

44,8
P

M


6

reintegrare spaţiu locativ

1

1

100,0%

114,0

32,0

146,0


P

M
7

poprire asigurătorie

1

1

100,0%

1,0

32,0

33,0
P

M


8

ordonanţă preşedinţială

52

26

50,0%

11,9

3,7

7,9


P

M
9

încuviinţare executare silită

284

19

6,7%

58,1

32,0

16,3
P

M


10

investire cu formulă executorie

3

0

0,0%

0,0

32,0

19,3
P

M


11

fond funciar

32

27

84,4%

21,0

10,7

26,8


P

M
12

contestaţie creditor Legea 77/2016

114

56

49,1%

31,6

32,0

41,7
P

M


13

cerere reexaminare ajutor public judiciar

3

0

0,0%

0,0

32,0

9,7
P

M


14

cerere necontencioasă

1

0

0,0%

0,0

32,0

20,0
P

M


15

autorizarea intrării în încăperi (Art. 384 ind.1 al. 2 C.p.c./ art.679 NCPC

1

1

100,0%

79,0

32,0

111,0


P

M
16

asigurare dovezi

1

0

0,0%

0,0

32,0

1,0
P

M


17

acţiune posesorie

1

1

100,0%

25,0

32,0

57,0


P

M
18

acţiune in constatarea dării in plată Legea 77/2016

22

16

72,7%

46,7

32,0

62,5


P

M

Litigii cu profesioniştiiSITUATIE STATISTICA

E05.Q08 Documente redactate peste Termen, analiza Materie-Obiecte.

CRITERII DE CAUTARE

Perioada analizata: {01.01.2017 - 31.12.2017} Dosar arhivat: {nu} Tip Instanta: {judecatorie} Instanta: {Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI} Materie: {Litigii cu profesioniştii} Obiect urgent: {da} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {descrescator}

OI: date prezentate in raport valabile la: 02 ianuarie 2018

Export Excel

DOSARE SOLUTIONATE

TERMEN MEDIU
REDACTARE


MEDIE ZILE
REDACTARE


GRAD DE EFICIENTA

TOTAL

DIN CARE
REDACTATE PESTE TERMENUL LEGAL


F

E

S

I

NUMAR
DOSARE


PONDERE

MEDIE ZILE
DEPASIRE


373

135

36,2%

35,8

31,8

36,6
P

M


Persoana conectata: instanta
http://10.5.60.96:8005/intranetstat/styles/s01themes20/images/spacer.gif

LISTA REZULTATE

http://10.5.60.96:8005/intranetstat/styles/s01themes20/images/spacer.gif
ORDINE

DENUMIRE OBIECT

DOSARE SOLUTIONATE

TERMEN MEDIU
REDACTARE


MEDIE ZILE
REDACTARE


GRAD DE EFICIENTA

TOTAL

DIN CARE
REDACTATE PESTE TERMENUL LEGAL


F

E

S

I

NUMAR
DOSARE


PONDERE

MEDIE ZILE
DEPASIRE
1

somaţie de plată

4

1

25,0%

3,0

32,0

21,3


P

M
2

sechestru judiciar

1

0

0,0%

0,0

32,0

16,0
P

M


3

ordonanţă preşedinţială

2

2

100,0%

5,5

2,0

7,5


P

M
4

ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.

366

132

36,1%

36,5

32,0

37,0
P

M


Sub aspectul întârzierilor înregistrate este de menţionat faptul că în anul 2017 s-a înregistrat o reducere a stocului de dosare înregistrat în STATIS de la 8.807 la 8.347, iar din perspectiva stocului scriptic acesta s-a redus de la 6.462 dosare la începutul anului 2017 la 5.431 dosare la finalul acestuia.

Din analiza comparativă a datelor statistice se poate observa că preocuparea colectivului pentru redactarea în termen a hotărârilor a dat rezultate, procentul cauzelor la care termenul de redactare a fost depășit scăzând de la 38,01% în anul 2014 la 24,2 în anul 2017.

Este de menţionat faptul că în materie penală în ceea e priveşte încheierile de cameră preliminară pentru obiectul „confiscare specială”, termenul de redactare luat în considerare este de 5 zile, deşi dispoziţiile speciale în materie nu stipulează un asemenea termen, iar instanţa a soluţionat un număr mare de astfel de cauze, respectiv 158 în anul 2017, astfel încât parametrul de eficienţă „Documente redactate peste termen” este alterat din acest considerent.

În ceea ce priveşte redactarea în termen, deşi se poate observa că s-au făcut eforturi în scopul menţinerii activităţii la parametrul „eficient” pe tot parcursul anului 2017, apreciem că lipsa personalului auxiliar, cauzată de subdimensionarea schemei instanţei afectează activitatea de redactare a hotărârilor.

În cadrul aceste analize se impune a se menţiona că indicatorul „dosare soluţionate” are în aplicaţia de statistică o interpretare diferită faţă de cea avută în vedere până acum, în sensul că până la nivelul anului 2013 indicatorul „dosare soluţionate” reprezenta totalitatea dosarelor pronunţate în cursul unei perioade de evaluare, în timp ce în prezent acest concept este definit ca totalitatea dosarelor redactate şi închise în aplicaţie în cursul perioadei de evaluare.

Totodată, arătăm că din perspectiva numărului de dosare nou intrate statistica instanţei a fost permanent corelată cu datele din aplicaţia ECRIS, astfel încât acest parametru nu a suferit modificări.

Schimbarea conceptului de dosare soluţionate are ca efect şi modificarea indicatorilor privind stocul, încărcătura pe judecător şi durata de soluţionare a cauzelor.

După cum se cunoaşte aplicaţia ECRIS colectează date privind dosarele înregistrate începând cu anul 2011, nefiind colectate date privind dosarele mai vechi, astfel încât deşi numărul dosarelor mai vechi de un an este foarte mic, dosarele înregistrate anterior anului 2011 nu sunt luate în considerare în statistică, chiar dacă sunt soluţionate în perioada de referinţă.

Judecătoria Sector 4 Bucureşti a luat măsuri de instruire a personalului auxiliar, astfel începând cu anul 2012 au fost efectuate activităţi de instruire a grefierilor privind modul corect de închidere a dosarelor şi s-au luat măsuri de identificare a dosarelor neînchise în cursul anului 2011-2012. Această activitate a fost continuată şi în cursul anilor 2013 – 2017, însă la acest moment se impune, în continuare, monitorizarea închiderii corecte a datelor, precum şi identificarea acelor dosare în care documentul sau soluţia dosarului nu au fost corect completate.

Cu toate acestea, trebuie menţionat faptul că, până la instalarea aplicaţiei STATIS, nu au existat rapoarte care să indice pentru fiecare complet dosarele neînchise, astfel încât identificarea persoanelor responsabile cu închiderea dosarelor a fost dificilă şi consumatoare de timp şi resurse.

Modulul de statistică din ECRIS furnizează date privind hotărârile restante (documente neînchise şi documente în curs de redactare), însă în ceea ce priveşte încheierile prin care s-a soluţionat cauza, rapoartele aferente nu conţineau date privind completul sau redactorul documentului, astfel încât pentru un număr mare de documente a fost dificilă identificarea persoanelor responsabile cu închiderea dosarelor.

Pe de altă parte, astfel cum se cunoaşte au existat bag-uri în exportul datelor şi în autocompletarea datelor din ECRIS, în sensul că anumite documente, deşi redactate şi închise, figurează în modulul de statistică ca nefiind închise, întrucât data documentului nu a fost autocompletată în tabela corespunzătoare din aplicaţia ECRIS.

De asemenea, s-au înregistrat erori în ceea ce priveşte documentele greşit introduse, în sensul că deşi s-a realizat corectarea acestora, simpla modificare a tipului de document nu a fost actualizată în modulul de statistică, astfel încât unele dosare, în care au fost ataşate alte tipuri de documente decât cele care închid formal dosarul, nu au fost luate în considerare ca dosare redactate, deşi documentul a fost corectat, fiind necesară ştergerea documentului iniţial şi reintroducerea lui corectă.

Datorită acestor situaţii, numărul de documente neînchise a fost mai mare şi corectarea a fost dificilă, fiind realizată prin eforturi proprii de identificare a acestor dosare şi rectificarea datelor.

Cu toate acestea, după instalarea aplicaţiei STATIS (care furnizează două rapoarte referitoare la dosarele fără dată de document şi fără dată de redactare, rapoarte care furnizează şi date privind completul şi persoana responsabilă) a fost posibilă corectarea datelor, astfel încât numărul de documente redactate şi închise să se apropie de realitatea scriptică.

Aceste operaţiuni de corectare, deşi extrem de necesare, au necesitat un efort suplimentar din partea personalului auxiliar, cu atât mai mult cu cât unele corecturi, deşi realizate, nu au fost corect regăsite în modulul de statistică, fiind necesară revenirea de mai multe ori asupra operaţiei de închidere.

Cu toate acestea, corectarea datelor este încă dificilă deoarece replicarea datelor în aplicaţia STATIS se realizează doar în ceea ce priveşte dosarele nearhivate, astfel încât pentru dosarele înregistrate în perioada 2011 – 2013 care au fost arhivate nu este posibilă deocamdată identificarea erorilor şi corectarea acestora.

Această situaţie are ca efect şi faptul că în prezent nu este posibilă efectuarea unei analize comparative a datelor înregistrate în perioada 2011 – 2017 (nici măcar în ceea ce priveşte dosarele noi intrate, unde erorile sunt minime), deşi aplicaţia pune la dispoziţie rapoarte comparative extrem de utile.

De asemenea, se impune a fi menţionat şi faptul că replicarea datelor statistice, atât în aplicaţia STATIS, cât şi în modulul de statistică ECRIS, actualmente lunar, astfel încât datele nu sunt disponibile decât după sfârșitul lunii şi nu se poate realiza o verificare în timp real a modului de completare a datelor.

Toate aceste dificultăţi demonstrează că este necesar a se continua efortul de monitorizare, completare corectă a datelor şi corectare a deficienţelor înregistrate, dar necesită şi corectări în aplicaţiile utilizate care să permită persoanelor responsabile cu verificarea şi colectarea datelor instrumente flexibile şi cu date în timp real.

Opinăm că, în raport de deficiențele expuse, se impune pe viitor modificarea, în special a aplicaţiei ECRIS, dar şi o eventuală unificare a tuturor rapoartelor statistice şi de verificare a datelor, într-o singură aplicaţie care să devină un instrument eficient şi util pentru instanţe.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə