## Əyani şöbə: Yaz sessiyası 2016/2017 Fakültələr (ixtisaslar) – ## Fizika müəllimliyi (qr. 201, 202, 203); Texnologiya müəllimliyi (qr. 201, 202, 203, 204); Riyaziyyat müəllimliyi


##num= 8// level= 1// sumtest=18 // name= Təhsilin məzmunu. Təhsil sistemi və onun prinsipləri //Yüklə 1,16 Mb.
səhifə7/25
tarix09.02.2020
ölçüsü1,16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25

##num= 8// level= 1// sumtest=18 // name= Təhsilin məzmunu. Təhsil sistemi və onun prinsipləri //


1. Müəyyən tip tədris müəssisələrində öyrənmək üçün seçilmiş bilik, bacarıq və vərdişlər sistemi

A) təhsilin prinsipləri

B) təhsilin məqsədi

C) təlim üsulları

D) təhsilin məzmunu

E) tərbiyənin prinsipləri.

2. Təhsilin məzmununda gözlənilən iki aspekt hansıdır?

A) keyfiyyətlilik və səmərəlilik

B) millilik və ümumbəşərilik

C) bərabərlik və humanistlik

D) varislik və bərabərlik

E) fasiləsizlik və dinamiklik

3. Təhsilin məzmununa verilən tələblər nə ilə müəyyən olunur?

A) elmi nailiyyətlərlə

B) şəxsi tələbatlarla

C) pedaqoji imkanlarla

D) təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyası ilə

E) qabaqcıl təcrübə ilə

4. Dərslik təhsilin məzmununa verilən hansı tələblərə cavab verməlidir?

A) alternativlik

B) sabit əsasın olmaması

C) ensiklopedizm

D) stabillik və mobillik

E) pedaqoji imkanlara malik olmaq

5. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin prinsipləridir

A) millilik, şagirdyönümlülük, müəllimyönümlülü

B) nəticəyönümlilik, şəxsiyyətyönümlülük, tələbyönümllülük

C) humanistlik, demokratiklik, bərabərlik, varislik, inteqrasiya

D) qloballaşma, inteqrasiya, təklifyönümlülük

E) vahidlik, icbarilik, könüllülük

6. Azərbaycanda əlavə təhsilin istiqamətlərini seçin

1 - ixtisasartırma

2 - orta təhsil

3 - stajkeçmə

4 - peşə təhsili

5 - ali təhsil

6 - təkrar ali təhsil

7 - yenidənhazırlanma

A) 4, 5, 2, 3

B) 2, 4, 5, 6

C) 4, 5, 6, 2

D) 2, 3, 5, 4

E) 1, 3, 6, 7

7. Təhsilin məzmununu şərtləndirən sistemlərin ardıcıllığını müəyyən edin

1 - qəbul olunmuş məqsədlər

2 - şəxsi tələbatlar

3 - pedaqoji imkanlar

4 - sosial tələbatlar

5 - sosial və elmi nailiyyətlər

A) 1; 2; 3; 4; 5

B) 3; 2; 1; 4; 5

C) 2; 3; 4; 5; 1

D) 1; 4; 5; 2; 3

E) 4; 3; 5; 2; 1

8. Təhsilin məzmununun struktur ardıcıllığını müəyyən edin

1 - qarışıq

2 - konsentrik

3 - xətti

4 - spiralvari

A) 2; 4; 3; 1

B) 1; 2, 3, 4

C) 3; 2; 4; 1

D) 1; 3; 4; 2

E) 1; 3; 2; 4

9. Tədris planında əks olunanların ardıcıllığını göstərin

1 - tədris ilinin, rüblərin və tətillərin müddətini

2 - tədris müəssisəsində öyrənilən fənlərin tam siyahısını

3 - praktikumların strukturu

4 - hər fənnə ayrılan həftəlik saatların miqdarı

A) 3; 4; 1; 2

B) 1; 2, 3, 4

C) 2; 3; 4; 1

D) 1; 2; 4; 3

E) 1; 4; 3; 2

10. Dərslik hansı funksiyaları yerinə yetirir?

1 - yönəldici

2 - motivasiyalaşdırıcı

3 - bərpaedici

4 - informasiyavermə

5 - nəzarət - korreksiya

A) 2; 3; 4

B) 1; 3, 5

C) 3; 4; 5

D) 1; 2; 3

E) 2; 4; 5

11. Proqram mənbələrinə daxil olanların məntiqi ardıcıllığını göstərin

1 - Təhsil Qanunu

2 - Qanuna müvafiq verilmiş Qanunvericilik aktları

3 - Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

4 - Təhsil müəssisələrinin Nizamnamələri

A) 2; 3; 4; 1

B) 1; 2, 3, 4

C) 3; 1; 2; 4

D) 3; 4; 2; 1

E) 2; 3; 1; 4

12. Təhsilalma formalarının ardıcıllığını göstərin.

1 - sərbəst (eksternat)

2 - qiyabi

3 - distant (məsafədən)

4 - əyani

A) 3; 4; 2; 1

B) 2, 3, 4; 1

C) 1; 3; 4; 2

D) 4; 2; 3; 1

E) 4; 1; 3; 2

13. Mülkiyyət növünə görə təhsil müəssisələrinin tiplərini müəyyən edin

1 - dövlət

2 - formal

3 - bələdiyyə

4 - informal

5 - özəl

A) 2; 3; 4

B) 1; 2; 3

C) 1; 3; 5

D) 3; 4; 5

E) 2; 4; 5

14. Təhsilin pillələrinin ardıcıllığını göstərin

1 - ümumi təhsil

2 - məktəbəqədər təhsil

3 - ali təhsil

4 - orta ixtisas təhsili

A) 4; 3; 2; 1

B) 1; 2; 3; 4

C) 3; 4; 1; 2

D) 2; 1; 4; 3

E) 2; 3; 4; 1

15. Təhsilin pillələri və səviyyələri arasında uyğunluğu müəyyən edin.

1 - Ümumi təhsil

2 - Ali təhsil

a - tam orta təhsil

b - bakalavriat

c - ibtidai təhsil

d - magistratura

e - ümumi orta təhsil

f - doktorantura

A) 1 - b, d, f; 2 - e, d, a

B) 1 - a, b, c; 2 - d, e, f

C) 1 - c, d, e; 2 - b, f, a

D) 1 - c, e, a; 2 - b, d, f

E) 1 - d, c, f; 2 - a, b, e

16. Təhsilin məzmununun strukturu və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin

1 - xətti struktur

2 - konsentrik struktur

3 - spiralvari struktur

4 - qarışıq struktur

a - tədris materialının ayrı - ayrı hissələri fasiləsiz ardıcıllıqla məktəb təlimi dövründə bir dəfə öyrədilir;

b - bütün strukturların kombinasiyasıdır;

c - başlanğic problemlə bağlı biliklər yavaş - yavaş genişlənir;

d - əvvəl öyrənilən biliklərə qayıtmağı nəzərdə tutur.

A) 1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - d

B) 1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - d

C) 1 - b; 2 - c; 3 - d; 4 - b

D) 1 - a; 2 - c, 3 - c; 4 - b

E) 1 - a; 2 - d; 3 - c; 4 - b

17. Təhsilin məzmununu əks etdirən sənədlər və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu tapın

1 - Tədris planı

2 - Tədris proqramı

3 - Dərslik

a - tədris müəssisəsində öyrənilən fənlərin tam siyahısını, fənlərin təlim illəri üzrə bölüşdürülməsini, hər fənnə ayrılan həftəlik saatların miqdarını müəyyən edir;

b - müvafiq tədris proqramı əsasında tərtib edilir, proqramın bölmə və mövzularını aydın şərh edir, əyaniliklə müşayiət olunur;

c - tədris planında olan hər fənnin tematik məzmununu, şagirdlərin bilik və bacarıqlarına verilən tələbləri əks etdirir.

A) 1 - c; 2 - a; 3 - b

B) 1 - a; 2 - c; 3 - b

C) 2 - a; 3 - c; 1 - b

D) 1 - a; 2 - b; 3 - c

E) 1 - b; 2 - c; 3 - a

18. Təhsilin formaları və onların mahiyyəti arasındakı uyğunluğu tapın

1 - formal

2 - qeyri - formal

3 - informal

a - özünütəhsil yolu ilə biliklərə yiyələnmə forması

b - dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə müşayiət olunmayan təhsil forması

c - dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə başa çatan təhsil forması

A) 1 - b; 2 - c; 3 - a

B) 1 - a; 2 - c; 3 - b

C) 1 - c; 2 - b; 3 - a

D) 1 - a; 2 - b, 3 - c

E) 1 - c; 2 - a; 3 - b


Yüklə 1,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə