Accelerated depreciation allowances Hızlandırılmış amortisman uygulaması Acceptable under ifrssYüklə 211,21 Kb.
səhifə1/11
tarix26.10.2017
ölçüsü211,21 Kb.
#13920
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

A


Accelerated depreciation allowances Hızlandırılmış amortisman uygulaması

Acceptable under IFRSs IFRS’e göre kabul edilebilir

Accountability of management Yönetimin hesap verebilirliği

Accounting Muhasebe

Accounting acquiree Muhasebe açısından edinilen

Accounting and Reporting by RetirementBenefit Plans Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama

Accounting arbitrage Muhasebe arbitrajı

Accounting estimate Muhasebe tahmini

Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması

Accounting for inventories Stokların muhasebeleştirilmesi

Accounting for Investments in Associates İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi

Accounting for revenue and associated expenses Hasılatın ve ilgili giderlerin muhasebeleştirilmesi

Accounting income Muhasebe kârı (geliri)

Accounting mismatch Yanlış muhasebe eşleşmesi

Accounting model Muhasebe modeli

Accounting period Hesap dönemi

Accounting policies Muhasebe politikaları

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar

Accounting policy Muhasebe politikası

Accounting principle Muhasebe ilkesi

Accounting profit Muhasebe kârı

Accounting record Muhasebe kaydı

Accounting treatment Muhasebeleştirme yöntemi

Accounts receivable Alıcılar, alacaklar

Accrual basis Muhasebenin tahakkuk esası

Accrual accounting assumption Tahakkuk esası

Accrual basis of accounting Muhasebenin tahakkuk esası

Accrued liabilities Tahakkuk eden borçlar

Accumulated (amortisation, depreciation, interest, profit or loss) Birikmiş (itfa payları, amortisman, faiz, kâr veya zarar)

Accumulated profit or loss Geçmiş yıllar kâr veya zararları

Accumulating compensated absences Birikmiş ücretli izinler

Achieve comparability Karşılaştırılabilirliğin sağlanması

Acquired entity Edinilen işletme

Acquired goodwill Edinilen şerefiye

Acquired in a business combination Bir işletme birleşmesinde edinilen

Acquiree Edinilen işletme

Acquirer Edinen işletme

Acquisition Edinme yoluyla birleşme, edinme, elde etme, iktisap etme

Acquisition date Birleşme tarihi

Acquisition method Satın alma yöntemi

Active market Aktif piyasa

Active use Aktif kullanım

Actively marketed Aktif olarak satılan/pazarlanan

Actuarial assumptions Aktüeryal varsayımlar

Actuarial gains and losses Aktüeryal kazanç ve kayıplar

Actuarial present value of promised retirement benefits Taahhüt edilen emeklilik gelirlerinin aküeryal bugünkü değeri

Actuarial valuation Aktüeryal değerleme

Actuarial valuation method Aktüeryal değerleme yöntemi

Additional comparative information Karşılaştırmalı ek bilgi

Additional consideration Ek teminat (tazminat)

Additional disclosure Ek açıklama

Additional Exemptions for First-Time Adopters İlk Uygulayıcılara İlişkin Ek Muafiyetler

Adjusting event after the reporting period Raporlama döneminden sonra oluşan düzeltme gerektiren olaylar

Adjusted fair value Düzeltilmiş gerçeğe uygun değer

Adjust for consolidation procedures Konsolidasyon düzeltmesi

Adjusted weighted-average shares Düzeltilmiş ağırlıklı ortalama hisse sayısı

Adjustment Düzeltme

Adjusting event (after the balance sheet date) Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve düzeltme gerektiren olaylar

Administrative expenses Yönetim ve genel işletme giderleri

Admission fees Giriş aidatları

Advance Avans

Adverse economic consequences Olumsuz ekonomik sonuçlar

Adverse event Olumsuz olay

After-tax amount Vergi sonrası tutar

Agency Acente

Aggregate Toplam

Aggregation Toplama

Aggregation criteria Birleştirme kriteri

Agreement date Anlaşma tarihi

Agreements for the construction of real estate Gayrimenkul inşaat anlaşmaları

Agreements in progress Devam eden anlaşmalar

Agricultural activity Tarımsal faaliyet

Agricultural produce Tarımsal ürün

Agriculture Tarım

Allocation Dağıtım

Allocation method Dağıtım metodu

Allowance Ödenek, karşılık

Allowance account Karşılık hesabı

Allowed alternative treatment İzin verilen alternatif yöntem

American share option Amerikan hisse senedine dayalı opsiyon

Amortisation İtfa

Amortisation method İtfa yöntemi

Amortisation period İtfa dönemi

Amortised cost İtfa edilmiş maliyet

Amortised cost of a financial asset or financial liability Finansal varlık veya borcun itfa edilmiş maliyet değeri

Amortising interest rate swap İtfa edilen vadeli faiz oranı swapı

Amount of inventories Stok tutarı

Amount payable Ödenecek tutar

Amount per share Hisse başına tutar

Amounts recognised (in the balance sheet and income statement) Kayda alınan/Muhasebeleştirilen tutarlar (Bilanço ve gelir tablosunda)

Amounts recognised [in the statement of financial position or in the statement of comprehensive income] (Finansal durum tablosunda ya da kapsamlı gelir tablosunda) muhasebeleştirilmiş tutar

[Amount] recoverable Geri kazanılabilir (tutar)

Analysis Analiz etme

Annual leave Yıllık izin

Annual periods Yıllık dönemler

Annuitant Yıllık sigortalı

Annuitisation Sigorta poliçesinin sağlayacağı düzenli yıllık gelir tutarı

Annuity Yıllık taksit, annuite

Antidilution Hisse senetleri sayısında artış olsa bile hisse başına kârın artışı ya da hisse başına zararın azalışı

Antidilutive Hisse başına kâr artışı ya da hisse başına zarar azalışı etkisine sebep olan

Appendix Ek

Applicability Uygulanabilirlik

Application guidance Uygulama rehberi

Application of requirements Hükümlerin uygulanması

Application supplement Uygulama eki

Applying the Restatement Approach Under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies IAS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Düzeltme Yaklaşımının Uygulanması

Appraisal Değerleme

Arm’s length transaction Piyasa şartlarında muvazaasız işlem

Artistic-related intangible assets Sanata ilişkin maddi olmayan duran varlıklar

Asking price Satıcının teklif fiyatı

Assess Değer biçmek

Assessing control Kontrolün değerlendirilmesi

Asset Varlık

Asset exchange transactions Varlık takas işlemleri

Asset-specific performance risk Varlığa özgü performans riski

Assets acquired Edinilen varlıklar

Assets held by a long-term employee benefit fund Uzun vadeli emeklilik fonlarında yer alan varlıklar

Assets retired from active use Aktif kullanımdan çekilen varlıklar

Associate İştirak

Audit report Denetim raporu

Authorise [financial statements for issue] Onaylama (finansal tabloların yayınlanması için)

Available-for-sale financial assets Satılmaya hazır finansal varlıklar

Award credits Hediye puanlar


Yüklə 211,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə