Ahmed hulûSİ’de kavramlar b av. Asuman BayrakçıYüklə 2,36 Mb.
səhifə1/28
tarix30.10.2017
ölçüsü2,36 Mb.
#22821
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

AHMED HULÛSİ’DE KAVRAMLAR

B

Av.Asuman Bayrakçı

www.allahvesistemi.org

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücresiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

FİHRİST

 • Sunu

 • Bakâbillah

 • Tasavvufa girenlerin pek çoğu, "Bakâbillah" aşamasına geçemez!(Bkz."Bâtınî Seyr")

 • "Bâkî"

 • Varlıkta “Bâkî”nin dışında birşey yoktur!

 • Asıl olan, mutlak olan, Bekâ’dır! Fânilik, zan’da vardır!

 • Semâ ve Arz, sonsuza kadar bâkidir!

 • "İnsanın şuur olarak Bâki oluşu”nun neticesi nedir?

 • "Allah Bâkî’dir”in mânâsını yaşayanlar

 • "Bâkî olan Allah’tır!” hükmü, hangi aşamaların yaşanmasıyla açığa çıkar?

 • Kişilik kavramı tümüyle yok olduğunda, kişi İlâhi Bekâ ile Bâkî olur!

 • "Bâkî olan Allah’tır!” gerçeğinin ortaya çıkışının neticesi nedir?

 • "Bâkî, Allah’tır!” hükmü açığa çıktığında, sûretlerde değişiklik olur mu?

 • "Bakmak”

 • "Balçık”

 • Bâ’s”

 • Allah’ın insanı Bâ’s etmesi

 • Beden sıçraması-beden dönüşmesi (Bâ’s) nasıl gerçekleşir?

 • "Bâis” Esmâsı

 • "Bâis” Esmâsı, her anki bâ’s oluşta daha gelişmiş özellikler getirir!

 • Azrâil’in bâ’s olayındaki rolü nedir?

 • “Bâis” ismi, her an geçerlidir!

 • Ölümün akabindeki ve Kıyâmetten sonraki bâ’s

 • "Bâis” ismi mazharı olan Melek

 • Basar

 • Basir” esmâsı

 • Basiret (Kalb gözü)

 • "Basar” ile “Basiret” arasındaki fark nedir?

 • Basiretimizdeki zulmet perdeleri ne zaman kalkmaya başlar?

 • Basiret kimde açılır?

 • Basiret niçin önemlidir?

 • “Basiretin (Algılama ve değerlendirme kapasitesinin) yetersizliği (Mânevi Körlük)

 • “Sınırsız Bilinçli Varlık” olduğumuzu farketmek için tek şansımız, bu dünya yaşamıdır!

 • Bakış Açısı

 • Yaşamda kaç bakış açısı vardır?

 • Yaradılmışların bakış açısı

 • Allah’ın bakış açısı

 • Bârî” Esmâsı

 • Bâsıt” Esmâsı

 • Başörtüsü (Türban)

 • Müslümanlık = Türban mıdır?

 • Başını örtmeyen kadın, “Kâfir” midir?!

 • Bâtın” Esmâsı

 • Bâtın”

 • "Bâtın”, bir başka boyutta değildir!

 • Görüş alanı içinde olmasına ve bakmaya rağmen algılayamamanın sebebi nedir?

 • “Kişinin Bâtını” nedir?

 • Bâtınî Seyr

 • “Bâtınî Seyr” de kalıp, “Zâhirî Seyr”e geçemeyişin neticesi nedir?

 • Kimler, niçin, Bâtın’ın nurlarıyla Zâhir’den perdelenirler?

 • "Bâtıl"

 • Bâtıl ne zaman ve nasıl yok olur?

 • Bedbaht”

 • Beden

 • Biyolojik Beden

 • Beden, hücrelerden(Balçık’tan) meydana gelmiştir!

 • Beden niçin yaratılmıştır?

 • Bedene kaç türlü enerji girer?

 • İnsan, kendini niçin “madde beden” olarak kabul eder?

 • Allah’tan bîhaber yaşamak için yaratılan, bedene dönük yaşar!

 • Kişinin kendisini “Beden” Kabul edişinin neticesi nedir?

 • İnsan, niçin beden varlık değildir?

 • “Bedensel Kişilik” (Bkz. K / Kişilik / “Bedensel kişilik”)

 • Bedeni bütün hâlinde koruyan, beynin yaydığı bioelektrik enerjidir! (Bkz. B / ”Beyin” / Beyin, yaydığı bioelektrik enerji ile beden hücrelerini birarada tutar.)

 • Bedenin Tabiatı (İçgüdüsel Davranışlar-Biyolojik Bedenin Hücresel Dürtüleri-Bedene ait tüm özellikler)

 • Bedenin Tabiatı ortadan kalkar mı?!

 • Bedensel dürtülere karşı niçin mücadele gereklidir?

 • "Bedenin Tabiatı” ile “Terkibi Tabiat” farklı şeydir!

 • Bedenin zarûri ihtiyaçları nelerdir?

 • Bedeni meydana getiren, besleyen ve büyüten, “Beyin”dir!

 • Beden niçin ağrı, acı, sancı, ızdırap çeker?

 • Bedenin yaşı var mıdır? (Bkz.B / Bilinç / "Bilincin yaşı" var mıdır?)

 • Bedenin sonu nedir*

 • Beden ölümden sonra niçin dağılır ve çürür?

 • “Beden boyutu” da ebedidir!

 • Ölümötesi Beden

 • “Bedenin Kanunu” nedir?

 • Bedeni Kurban etmek

 • Ruh Beden (Taşıyıcı Dalgalar-Işınsal Beden- Hologramik Mikrodalga Beden, Lâtif Beden-Nârî Beden-Nârî Ceset-Ateşî Beden)

 • Ruh Beden nasıl meydana gelir?

 • Ruh, bedende nasıl muhafaza edilir?

 • Ruh Beden’in görüntüsü nasıldır?

 • Beden hayâtiyetini koruduğu sürece, Dalga Beden’in Madde Beden’den ayrılması sözkonusu değildir!

 • Kozmik ışınlar, “İnsan Ruhu” denilen dalga üretimini ne zaman ve nasıl başlatırlar?

 • Ruh Beden dünyadayken yeterli gücü elde edememişse, vay hâline!

 • Kişi, kendini hologramik Dalga Bedende hangi özelliklerle bulur ve neler hisseder?

 • Ruh Bedendeki âfâkî ve enfüsî görüş

 • Ruh Beden ne zaman terkedilir?

 • Ruh, asla yok olmaz! (Bkz. Benlik Bilinci ve Ruh asla yok olmaz!)

 • Nur Beden

 • Nur Bedenin sâbit bir görüntüsü, şekli yoktur!

 • Bilincin Bedeni (Bkz.” Bilinç”)

 • Kabir Hayatındaki Beden

 • Mahşerdeki Beden

 • Cehennem Boyutundaki Beden

 • Cennetteki Beden

 • Cinlerin Bedeni

 • İnsan ve Cinlerin Bedeni, Kurân’da nasıl tarif ve tavsif edilmiştir?

 • Atomaltı Boyuta ait “Dalga Bedenli Canlılar”

 • Kâinatın Bedeni

 • Bedîi” Esmâsı

 • Bekâ” (bkz. “Bâki”)

 • Belâ

 • Belâyı dâvet etmek

 • Belâ geldiğinde yapılacak şey nedir?

 • Başa gelen her belâ, niçin nimettir?

 • Benliğine Dönük Bilincini bulamama belâsı

 • Büyük mertebelerin pahası, belâlara katlanmaktır!

 • Bir kavme belâ geleceği zaman, iyiler hürmetine geri çevrilir mi?

 • Belâ iner, dua onu karşılar ve kıyâmete kadar çarpışırlar!

 • Belâlardan muhafaza için Hazreti Rasûlullah’ın öğrettiği dualar

 • Bellek (Hâfıza)

 • Hâfıza nerededir?

 • “Unutma” nedir, nasıl meydana gelir?

 • Hâfızada silinme olur mu?

 • Hâfızadaki tüm bilgiler, otomatik olarak “Nur beden”e de yüklenir!

 • Her hâfızası olanın “Ruh”u yoktur!

 • Ben”

 • Genel “Ben”

 • “Evrensel Mutlak Ben”

 • Mutlak Ben (Salt Ben) neye işaret eder?

 • Ehadiyet-i İlâhi’de “Mutlak Ben” kavramı dahi yok olur!

 • “Ben” kelimesiyle işaret ettiğimiz yapıda Zât, sıfat ve esmâ içiçedir; birbirinden ayrılmaz!

 • “Ben” dediğimiz izâfî-göresel yapımız nasıl oluşmakta?

 • “Ben” duygusu, Dünyanın etkisiyledir!

 • Benlik

 • Kâinatta varolan Tek Mutlak Benlik nedir?

 • Benliği kuvvetli (Nefsi kuvvetli) olan

 • Benlik nasıl kurban edilir?

 • Benliği imha eden nedir?

 • Benlik perdesi kalktığında farkedilecek gerçek nedir?

 • Benliği terketmek

 • İşte insanın gerçek benliği!

 • Benlik bilinci ve ruh, asla yok olmaz!

 • Bencil”

 • Berr” Esmâsı

 • Berzah Âlemi” (Güneş boyutu yaşamı-Âhiret-Evrendeki dalgasal boyut-Semâ-Nârî Boyut)

 • “Berzah” hangi boyuttur?

 • Berzah âlemi’nde nasıl bir yaşam var?

 • Berzah âlemindeki hangi veliler dünyadakilerle iletişim kurabilir?

 • Berzah Âlemi’nde yaşayanlar, dünya işlerine müdahale edebilirler mi?

 • Berkî Tecelli

 • Besmele”

 • Kurân, “Besmele” ile başlayarak hangi gerçeği vurgular?

 • Niçin Besmele ile başlanan her iş başarıya ulaşır?

 • Besmele neden “Çekilmez”?

 • “Besmele”, çıktığı mahallin hâliyle ilgilidir; ki, sırrının açığa vurulması da gerekli değildir!

 • Besmele”li Yıllar

 • Beşer

 • Beşer nasıl kurtuluşa erer?

 • Beşerin ebedî saadeti nedir?

 • Beşeriyet

 • Beşeri Değer Yargıları

 • Beşerî değer yargıları niçin “Mutlak Doğru” değildir?

 • Değer yargıları neye “gore”?

 • “Gerçeğe gore değerlendirme”, yargılama, hüküm verme, yalnızca kime aittir?

 • İnsan, niçin yargılayıp hüküm veremez?

 • Hüküm vermeyi- yargılamayı Allah’a bırakabilmek, aklın “iman kapasitesi” ile ilgilidir!

 • Değer yargıları, neyin sonucudur?

 • Değer yargılarının oluşumu ne zaman başlar ve nasıl gelişir?

 • Tüm değer yargılarının değiştiği boyut

 • Beşerî Duygular”

 • “Beşerî Duygular” nasıl oluşur?

 • Beşeriyet kirlerinden, kayıtlarından arınmak suretiyle Öz’üne yaklaşmak mümkün olabilir ancak!

 • Beşerî Düşünce (İnsanca Düşünce)

 • Şartlanmalar

 • İnsanı tüm hedeflerinden alakoyan engel nedir?

 • “Allah”, tüm beşerî düşünce, kavram ve değer yargılarından münezzehtir!

 • Şartlanmaların orijini nedir?

 • Şartlanmalar, nasıl bir “düşünce ve yaşam kozası” örüyor?

 • Şartlanmalara dayalı birikim, komplike bir sistem değildir!

 • Şartlanmaların ördüğü kozadan kurtulmak için gerekli şartlar nelerdir?

 • “Şartlanmalar Perdesi”ni aralayabilirsek, neyi farkederiz?

 • Şartlanmalarla kayıtlanışın cezası nedir?

 • Beşerî İlişkiler

 • Beşerî ilişkilere yön veren nedir?

 • Niçin toplumsal şartlanmalardan sıyrılmak gereklidir?

 • Halkı koşullandırma-şartlandırma (Kamuoyu oluşturma)

 • Medyanın-toplumun programladığı ilkel robotlar pozisyonundan çıkmak; gerçekçi düşünmeyi öğrenmek zorundayız!

 • Beş Duyu (Kesitsel Algılama Aracı)

 • En büyük “zulmet perdesi”, “beş duyuya tâbî düşünce sistemi”dir!

 • Beş duyu ilmi, sayısız uzaylara ve boyutsal evrenlere sürükler!

 • Beş duyu kaydında yaşayan insanın âkıbeti nedir?

 • “Beş duyuya bağımlı düşünce sistemi” niçin “Tanrı” tahayyül eder?

 • “Ölümle başlayan sonsuz yaşam”, beş duyu ile elde edilemeyecek veriler ihtiva eder!

 • Beş duyu, beyindeki sayısız güçlere sadece bir örnektir!

 • “Beş duyu”nun algıladığı evren, hangi evren?

 • Beş duyu ile Tek’i nasıl bölüyoruz?

 • Beş duyunun algıladığı “madde”, gerçek midir?

 • Beş duyu verileri, “Tümel Varlık”tan alınan, sadece “kesitsel örnekler“dir!

 • Gerçekleri görmeyişimizin suçlusu, beş duyumuz mu?

 • Beyin

 • Micro Evrendir, Beyin... Macro Beyindir, Evren!

 • Beyin, Evrensel Öz’ün tüm özelliklerini hologramik bir biçimde kendisinde barındıran bir tür titreşimden ibarettir!

 • Beyin, “Dalga Anlamları”bildiğimiz boyuta transfer eden muazzam bir cihazdır!

 • Beyin nasıl oluşmuştur?

 • Beyin, sonsuz titreşimlerden ibaret, hologramik bir yapıdır!

 • Bilimin günümüzde erdiği son görüş= Pribram&Bohm

 • Beyin nasıl karar alır; duygu ve düşünceleri nasıl oluşturur?

 • Beyinde “Mânâlar” nasıl oluşur?

 • Beyinde niçin sürekli bir savaş yürürlükte?

 • “İnsan Beyni”ni önemli kılan özellik nedir?

 • Beyin, Evrendeki sayısız dalgaboylarındaki mânâları alır; değerlendirir ve yeni mânâlar oluşturur!

 • Beynin sayısız yeni mânâları değerlendirebilmesi ve meleklerle rezonansa girebilmesinin anahtarı nedir?

 • Beyne gelen tahrik unsurları

 • “Gen”lerdeki bilgilerin beyinde açığa çıkabilmesi neye bağlıdır?

 • Kozmik ışınlar, beyinde nasıl bir çalışma tarzı meydana getirir?

 • İsimlerin mânâlarının beyne geliş kuvvetinin önemi nedir?

 • Beyinde hangi konu ağırlık kazanırsa, o konu üzerinde açılımlar genişler ve alışlar artar!

 • Her beyinde, 99 esmâyı ortaya çıkarma istidadı var mıdır?

 • Beyin kâbiliyeti, tüm insanlarda aynı mıdır? Farklılığı yaratan nedir?

 • “Beynin sentez sonucu” nedir?

 • Beyindeki sentez kapasitesi nedir?

 • Beyinde oluşan sentez, nerede açığa çıkar?

 • Beynin sentez ve deşifre kâbiliyeti niçin önemlidir?

 • Beynin deşifre ettiği şeyin aslı nedir?

 • Beynin sentez kapasitesini arttıran nedir?

 • Beyin, kişinin “Levh-i Mahfuzu”dur!

 • Beyin ile ruh arasındaki ilişki nedir?

 • Beyin, “Ruh”u nasıl üretir?

 • Beyin, Ruh’u (Mikrodalga bedeni), ses ve görüntü yüklü olarak meydana getirir!

 • Beyin, tüm zihinsel faaliyetlerini, düşünsel verileri, ana taşıyıcı dalgalara yüklemek suretiyle “Ruh”u meydana getirir!

 • Beyin, ruha yüklediği verilere istisna tanımaz!

 • Beyin durduğunda, bedenin manyetik çekiciliği de kalkar!

 • Nur (ölümötesi yaşam bedeninin enerjisi), beyin çalışmaları ile elde edilir!

 • Mikrodalga Beden’in tüm özellikleri ve kâbiliyetleri, ancak beyinle düzenlenir!

 • Beyin, yaydığı bioelektrik enerji ile beden hücrelerini birarada tutar!

 • Beyin dalgaları, nasıl dağılmadan birarada durabiliyor?

 • Beyin, zihnî fonksiyonları nasıl oluşturur?

 • Beyinden tüm vücuda yayılan negatif ve pozitif bioelektrik enerji

 • Beynimiz nasıl programlanıyor?

 • İnsan beyninin kozmik ışınlarla programlandığı, nihâyet bilim dünyasınca ispatlandı!

 • Beyinlerin Burçlar tarafından programlanma biçimi, insan ilişkilerini nasıl etkiler? (Bkz. B / Burçlar / Burçlar, insan ilişkilerini nasıl etkiler?)

 • Henüz “cenin” iken ölümü tadan birim için “beyin açılımı” nın önemi var mıdır?

 • Beyin faaliyetinin düzeyini belirleyen nedir?

 • Tüm insanların beyin dalgaları, uzayda muhafaza edilir!

 • Her beynin “kendine has şifreyle yaydığı dalgalardan oluşmuş kitabı”!

 • Beyin dalgalarının orijini nedir?

 • Beyin, gıdalardan aldığı bioelektrik enerjiyi nasıl değerlendirir?

 • İnsan beyni, sürekli elektromanyetik dalgalar üretmektedir!

 • Beyin, “Dalga Beden”i (Ruh’u) kaç bölümde üretir?

 • Ruh Beden’in oluşturulması dahi, meleki güçlerledir!

 • Beynin yaydığı bioelektriğin önemi nedir?

 • Beynin ihtiyacı olan bioelektrik enerji nasıl temin edilir?

 • Beyin, bioelektrik enerjiyi nasıl değerlendirir?

 • Beynin ürettiği dalgalar

 • 1-Taşıyıcı dalgalar

 • 2-“Antiçekim Dalgası” nedir?

 • Her beyin, “antiçekim dalgası” üretebilir mi?

 • Beynin antiçekim dalgası üretip üretememesi neye bağlıdır ve önemi nedir?

 • Antiçekim dalgalarının üretilmesinde bilincin katkısı var mıdır?

 • Antiçekim dalgaları, doğuştan üretilmeye başlanmamışsa, sonradan üretilebilir mi?

 • Her “bedensel yer değiştirme olayı”nı gerçekleştiren kişi, antiçekim dalgası sahibi midir?

 • Beynin ürettiği “antiçekim dalagaları”nı güçlendirmek mümkün mü?

 • 3-“Enerji Dalgaları” nedir; kaç türlüdür?

 • Beyin, başka beyinlerden enerji dalgası transfer edebilir mi?

 • “Enerji Dalgaları” nasıl güçlendirilir?

 • Beynin “alıcı” ve “verici” mâhiyetteki düşünce ve fiillerinin neticesi nedir?

 • 4-“Bellek Dalgaları”

 • Akıl, fikir, hayâl, şekillendirme ve benlik gibi özellikler, “bellek dalgaları” şeklinde ruha yüklenir!

 • Bellek dalgaları, ses ve görüntü yüklenmiş bir biçimde hologramik bedene eklenir!

 • Bellek dalgalarındaki bilim seviyesinin ölümötesi yaşamda önemi nedir?

 • Bellek dalgalarında kayıtlı tüm bilgiler, ölümötesinde herkes tarafından okunabilir!

 • Beyin, kaç türlü radyasyon yayar?

 • Beynin “yönlendirilmiş dalgaları”

 • İnsanın bütün istek ve arzuları, beynin yönlendirilmiş dalgalarının yoğunlaşmasıyla meydana gelir!

 • Dua, beynin yönlendirilmiş dalgalarıdır!

 • Güçlü yönetici beyinlerin yaptığı yayınlar

 • Beynin negatif yükle Ruh’a kaydettiği yazılımı silmenin yolu nedir?

 • Beyin, niçin “secde” de iken çok güçlü dalgalar yayar?

 • Beynin yaydığı “radar dalgaları”

 • Beyin, gündüz olduğu gibi, gece uyku hâlinde de radar dalgaları yaymaya devam eder!

 • Beynin, yaydığı radar dalgalarıyla, dünya üzerinde çeşitli yörelere ve kişilere yönelmesi

 • “Mûcize” ve “Kerâmet” denen olaylar, beyin ile ilgilidir!

 • Beynin yaydığı radyasyonlardan oluşan varlıklar

 • İmanın açığa çıkışı ya da çıkmayışı, beyinde bir değerlendirme merkezinin açılıp açılmamasıyla ilgilidir!

 • İnsan şuuru, Allah’ı, ancak beyin kapasitesi kadarıyla tanıyabilir!

 • Beyin ne yönde çalışırsa, kapasitesi o yönde artar ve üretir!

 • Ölüm ânında, ruh-beden ilişkisinin kesilmesinde beynin rolü nedir?

 • Beynimizi kim kullanıyor?

 • Düşünsel yaşamın boyut sıçraması neye bağlıdır?

 • “Birimsellik ve bedensellik his ve düşüncesi” nasıl oluşuyor?

 • İnsanı birimselliğe çeken şeyler niçin ve nasıl alınır?

 • İstidat ve kâbiliyet ile beyin arasındaki ilişki nedir?

 • Beyin hücreleri, her işlevi yapabilecek kâbiliyete sahiptir!

 • Beyindeki virüsler nelerdir?!

 • İnsanın kendisindeki mükemmelliği ortaya koyamayışı, beynindeki gelişimleri yapmaması yüzündendir!

 • “Beyin veri tabanı” nedir?

 • Beyin veri tabanının kaynakları nelerdir?

 • Birimin veri tabanının neleri kabul edeceğini belirleyen nedir?

 • Beyinde pozitif ve negatif esasa dayalı, belli frekanslarla programlanmış veri tabanları vardır!

 • “Bâtın”, gerçekte beyin veri tabanında varolandır, “Zâhir” olandır!

 • Beyin veri tabanındaki verilerin orijini nedir?

 • Genetik veri tabanının değerlendirilmesi ne zaman ve nasıl başlar?

 • Veri tabanının çalışma sistemi nedir?

 • Veri tabanındaki verilerin açığa çıkması için gerekli şart nedir?

 • Yaşadıklarınızın tümü, (aynıyla ruha da kaydı giren) veri tabanınızın sizden açığa çıkışıdır!

 • Kişi, veri tabanınındaki sevdiğiyle beraber olacak âhirette!

 • Beyin faaliyeti ve veri tabanının, “ilham” ve “vahiy” üzerinde rolü var mıdır?

 • İnsan, veri tabanındaki verilere dayanarak, hayâlindeki dünyasını yaratır!

 • Yetersiz bilgiyle doldurulmuş veri tabanlarının sonucu, hayâli sukûtu yaşamaktır!

 • Beyin, ne zaman âfâkî ve enfüsî ilhamlar almaya başlar?

 • Beyin, nasıl değerlendirme yapar?

 • Beyin, her an kozmik bombardımana tâbi olduğu halde niçin tüm kozmik ışınımı değerlendiremez?

 • Beyin, nasıl hüküm veriyor?

 • Algılama aracının kapasitesi değiştiğinde, beyin hangi gerçeği farkeder?

 • Beyin, en çok enerjiyi hangi işlevlerde harcar?

 • Beyin, “fikir”leri tasvir ederek(şekillendirerek) “idrâk”ı oluşturur!

 • Gördüklerimiz; beynin “veri tabanına göre” oluşturduğu “hayâlî imaj”lardır!

 • Beyin, isterse, “hayâl merkezi”ni devreye sokmadan da görür!

 • Beynin algılama sistemleri

 • Beynin “varsayım dünyası” ve “gayb âlemi”!

 • Beyin dahi, esmâ terkibi sonucu “var kabul edilen”dir!

 • Beyinde, gelen sinyalleri değerlendirecek veri tabanının gelişmemiş veya yetersiz oluşunun neticesi nedir?

 • Beyin, niçin kendini “bir boyutun mensubu” kabul eder?

 • Beynin algıladığı görüntülerin, sûretlerin aslı-orijini nedir?

 • Akıl veya ruh hastalıklarının (!) beyinle ilgisi nedir?

 • Beynin şifa gücü

 • Beyin gücü

 • Beyin gücünü etkileyen faktörler nelerdir?

 • “Beyin gücü” hangi halde üst düzeydekilerce kullanılır?

 • Beynin çalışan kapasitesi nelerle ilgilidir?

 • Her ruh beden, ancak “kendi beyni tarafından” açılım alabilir!

 • Beynin durduğu andaki potansiyel, tüm ebedî yaşamda, değişmeksizin aynen devam eder!

 • Beynin bioelektrik ve bioşimik yapısıyla ilgili çalışmalar, Din’de, “İbadet” adıyla düzenlenmiştir!

 • Her beyin hücresi, tüm görevleri îfa edebilecek kapaisteye sahiptir! (Bkz. “Beyinde ses, görüntü ve şekil yoktur; sadece Kavramlar vardır!”)

 • Beyinde ses, görüntü ve şekil yoktur; sadece “Kavramlar” vardır!

 • Önce beyinde bir kavram oluşur, daha sonra dile dökülür!

 • Beynin, güçlü bir akılla, verileri özgür biçimde değerlendirebilmesi neye bağlıdır?

 • Beynin deşifre kâbiliyeti, analiz gücü neye bağlıdır?

 • Beyinde analiz gücünün yeterli olmayışının sonucu nedir?

 • Beyni kilitleyen, bloke eden nedir?

 • Beyindeki tıkanıklıkları gideren, yeni açılımlar sağlayan nedir?

 • Beynin ilk açılımı, kişinin yaşamını nasıl yönlendirir?

 • Beyin kapasitesini (algılama gücünü) arttırmanın yolu nedir?

 • “Allah İsimleri”nin zikri ile, beynin kozmik plana göre, bir tür frekans ayarlarını yaparsınız!

 • Beyin kapasitesini arttıran en önemli isim nedir?

 • Beyin, yeni hücre gruplarını, zikredilen mânâ istikametinde programlar!

 • “Zikir”, beyin kapasitesini nasıl arttırır?

 • Beyin hücreleri yenilenmez! (Bkz. B / Sigara ve içki, beyni ve dolayısiyle âhiret yaşamını nasıl etkiliyor?)

 • Beyin, orijini itibariyle, melekî bir yapıdır!

 • Beyindeki, çalışan ve çalışmayan hücreler arasındaki fark nedir?

 • Beyin kapasitesini arttırmak için “inançlı” veya “inançsız” olmak önemli midir?

 • Beyin kapasitesini arttırmanın amacı ve önemi nedir?

 • İdrâk edilen, fiile dönüştükçe; o oranda beyinde ek kapasiteler, yeni idrâklar oluşur!

 • Beyin kapasitesinin ölümden sonraki yaşamda önemi nedir?

 • Fikir, beyinden atılan ok gibidir!

 • Beyin ve evrensel özellikler

 • Cennette erişilecek nimetler, “dünyadaki düşünce kapasitesi” ile sınırlıdır!

 • Beyinde boş duran kapasite kullanılmaya başlandığında ilk farkedilecek sır nedir?

 • “Üst beyin faaliyetleri”

 • “İnsan beyni”, Cennet ve Cehennemi algılayabilir mi?

 • Beden ve beyin, hangi hallerde enerji yitirir?

 • Beyin enerjisini nasıl israf ediyoruz?

 • Sigara ve içki, beyni ve dolayısıyla âhiret yaşamını nasıl etkiliyor?

 • Sinirlenme beyne nasıl zarar verir?

 • Beyin sağlığı için neler yapabiliriz?

 • Güneş tutulması, beyinleri nasıl etkiler?

 • Hormonlar, beyin üzerinde nasıl bir fonksiyon icra eder?

 • Beyin uyur mu?

 • “Beynin durması”(Ölüm) nasıl gerçekleşir?

 • Ruh’un Beyni” (Ruhî Algılama Sistemi)

 • Mikrodalga beynin kapasitesi ne kadardır?

 • Mikrodalga beynin (Ruh beynin) üretim gücü yoktur!

 • Ruh beynin üretim gücü var mıdır?

 • Ölümden sonra, Ruh’un “başka bir beyin”e geçmesi mümkün mü?!

 • Beynin en çok enerji harcadığı işlevler nelerdir?

 • Önemli olan, belli kelimelerin beyinde tekrarıyla, o frekansın hücrelerden yayınlanmasıdır!


 • Yüklə 2,36 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə