Ayaş Naime Ali Karataş Çok Programlı Lisesi Stratejik PlanıYüklə 0,74 Mb.
səhifə1/7
tarix22.01.2019
ölçüsü0,74 Mb.
#101615
  1   2   3   4   5   6   7


T.C.

AYAŞ KAYMAKAMLIĞI

NAİME-ALİ KARATAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK PLÂNI

( 2017–2023)Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize , görecekleri tahsil ne olursa olsun , özellikle ve her şeyden önce , Türkiye’nin istiklaline , kendi benliğine , bütünlüğüne , milli ananelerine düşman olan unsurlarla mücadele etme gereği öğretilmelidir. “

Mustafa Kemal ATATÜRK

©Bu plânın bütün hakları saklıdır. Naime-Ali Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğüne aittir.


STRATEJİK PLAN ÜST KURULU

SIRA NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

GENCAY KAYA

OKUL MÜDÜRÜ

2

ATİLLA ŞAFAK

MÜDÜR YARDIMCISI

3

GÜZİN IŞIK

ÖĞRETMEN

4

İNKILAP GÖKMEN

OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI

5

NAZIM ALTAN

OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

SIRA NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

ABDURRAHMAN GÜNBATTI

MÜDÜR YARDIMCISI

2

SERAP ALTINEL

ÖĞRETMEN

3

CENNET BUĞDAY

ÖĞRETMEN

4

TUĞRUL YOLDAŞ

ÖĞRETMEN

5

FATİH EKREM BAHADIR

ÖĞRETMEN

6

ŞEFİK CELİL ÇELİK

ÖĞRETMEN

7

SELMA ALTINSOY

GÖNÜLLÜ VELİ

8

CEMALETTİN ÖZKAN

GÖNÜLLÜ VELİ


SUNUŞ


Ortaöğretimde, Meslekî ve Teknik eğitimin payının artırılması, Genel ve Meslekî Teknik Orta Öğretim programlarının geliştirilmesi, öğrencilerimize, hayat boyu öğrenme temel becerilerinin kazandırılmasını hedefleyen Naime Ali Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2017-2023 yılları arasında gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalarında; misyonu ve vizyonu çerçevesinde, öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile en yüksek başarılara imza atma gayreti içerisinde olacaktır. “ Gelecek bizimdir “ sloganı ile yola çıkan kurumumuz eğitimin tüm paydaşlarını eğitim süreci içerisinde aktif kullanarak başarıya ulaşmaya çalışacaktır. Çalışmalarımızda amacımız mükemmele ulaşmaktır.

Kurumumuzun yaklaşımındaki öğrenci modeli; " aktif, katılımcı, soru soran ve sorgulayan, problemleri kavrayabilen ve çözen, anlayan, düşünen, tartışan, takım çalışması yapabilen, öğrenmeyi öğrenen, bilgiye ulaşma yol ve yöntemlerini öğrenen öğrenci " olacaktır. Öğretmen modelimiz de; " öğrencilerin aktif katılımını sağlayan, düşündüren, tartıştıran ve dinleyen, etkinlik planlayan, rehberlik yapan, öğrencileri yönlendiren, öğrenme ortamı sağlayan, eksikleri ve hataları düzelten öğretmen" olacaktır.GENCAY KAYA

Naime-Ali Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü

GİRİŞ

Meslek Eğitiminin ve üst öğrenime öğrenci yetiştirme eğitiminin belirli bir plan ve düzen içerisinde yürütülebilmesi ve bu çalışmaların belirlenen sürede sonuçlandırılabilmesi amacıyla, kurumumuzca görevlendirilen ‘Stratejik Plan Yürütme Ekibi’ tarafından bu plan hazırlanmıştır.

Bu faaliyetler çerçevesinde hazırlanan “Naime-Ali Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi”

Müdürlüğü 2017–2023 Stratejik Planında, sunulan durum analiziyle misyon, vizyon ve belirlenen ilkeler; Eğitim Öğretim Destek Hizmetleri ve Eğitim Öğretim Hizmetleri; tahmini kaynak, maliyet ve bütçe değerleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Stratejik Plan Ekibi
İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

SUNUŞ
GİRİŞ
KISALTMALAR
TABLOLAR LİSTESİ
GRAFİKLER LİSTESİ
 1. BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI
  1. Amaç
  1. Kapsam
  1. Yasal Dayanak
  1. Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibi
 1. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ
  1. Tarihsel Gelişim
  1. Mevzuat Analizi
  1. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler
  1. Paydaş Analizi
  1. Kurum İçi Analiz
   1. Örgütsel Yapı
   1. İnsan Kaynakları
   1. Teknolojik Düzey
   1. Mali Kaynaklar
   1. İstatistikî Veriler
  1. Çevre Analizi
   1. PEST-E Analizi
   1. Üst Politika Belgeleri
  1. GZFT Analizi
  1. Sorun Alanları
 1. BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM
  1. Misyon
  1. Vizyon
  1. Temel Değerler ve İlkeler
  1. Temalar
  1. Amaçlar
  1. Hedefler
  1. Performans Göstergeleri
  1. Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme
   1. Eylem Planları
  1. Stratejiler
 1. BÖLÜM: İZLEME ve DEĞERLENDİRME
  1. Raporlama
   1. İzleme Raporları
   1. Faaliyet Raporları
EKLER
Not: içindekiler, tablo ve şekiller listesi en son güncellenecektir. Şu an yanlışlıklar olabilir


KISALTMALAR LİSTESİ

Avrupa Birliği
AB

GZFT


MEB

PG

SAMSH

TKY


PEST

KHK


Yrd.
Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit

Milli Eğitim Bakanlığı


Performans Göstergeleri

Stratejik Amaç

Stratejik Hedef

Toplam Kalite Yönetimi

Politik-Ekonomik-Stratejik-Teknolojik


Kanun Hükmünde Kararname

Yardımcısı

Tablo ve Şekiller Listesi
Tablo 1 - Stratejik Planın Amacı

Tablo 2 - Stratejik Planın Kapsamı

Tablo 3 - Stratejik Planın Yasal Dayanakları

Tablo 4 - Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi

Tablo 5 - Çalışma Takvimi

Tablo 6 - Mevzuat Analizi

Tablo 7 - Faaliyet Alanları, Ürün Ve Hizmetler

Tablo 8 - Paydaş Analizi

Tablo 9 - Örgütsel Yapısı

Tablo 10 - Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı

Tablo 11- Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu

Tablo 12 - Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı

Tablo 13 - İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler

Tablo 14 - İdari Personelin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları

Tablo 15 - Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı

Tablo 16 - Öğretmenlerin Yaş İtibariyle Dağılımı

Tablo 17 - Öğretmenlerin Hizmet Süreleri

Tablo 18 - Mevcut Hizmetli Sayısı

Tablo 19 - Yönetici ve Öğretmen Bilgileri

Tablo 20 - Çalışanların Gönüllü Yaptıkları İşler

Tablo 21 - Okul Rehberlik Hizmetleri

Tablo 22 - Teknolojik Düzey

Tablo 23 - Okulun Fiziki Altyapısı

Tablo 24 - Okul Kaynak Tablosu

Tablo 25-Okul Gelir-Gider Tablosu

Tablo 26-Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu

Tablo 27- Öğrenci Sayısına İlişkilin Bilgiler

Tablo 28 - Öğrencilerin Üniversite Sınavlarına İlişkin Bilgiler

Tablo 29- Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı

Tablo 30-Yerleşim Alanı ve Derslikler

Tablo 31- Sosyal Alanlar

Tablo 32- Spor Tesisleri

Tablo 33- PEST- E (Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi

Tablo 34- Üst Politika Belgeleri

Tablo 35- GZFT ANALİZİ

Tablo 36- Misyon-Vizyon-Temel İlke ve Değerler

Tablo 37 - Faaliyet İzleme Ve Değerlendirme Raporu

Tablo 38 - Mevzuat Tablosu

Tablo 39 - Eylem Plani Tablosu

Tablo 40 - Stratejik Amaç, Hedef, Faaliyet ve Performans Göstergeleri TablosuKURUM BİLGİLERİ

Okulun Adı

Naime Ali Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Adresi

Hacımemi Mah. Çakmak Sok. No:9 AYAŞ / ANKARA

Telefonlar

0312-712 17 18 0312-712 21 22

Belgegeçer

0312-712 10 52

E-Posta

281489@meb.k12.tr

WEB Adresi

http://www.anakcpl.k12.tr

Okul Müdürü

Gencay KAYA

Müdür Yardımcısı Sayısı

2

Öğretmen Sayısı

40

Destek Personeli Sayısı

2

Öğrenci Sayısı

362

Okuldaki Alan Sayısı

5


I.BÖLÜM

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1.1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kalkınma Bakanlığı’nın Stratejik Planlama Kılavuzuna uygun olarak, kamu kurumlarına “Stratejik Plan” hazırlama ve gelecek dönemlerde bütçelerini, bu planda öngörülen kuruluş misyon, vizyon, amaç ve hedefleri ile uyumlu olacak biçimde performans programlarına dayalı olarak oluşturma zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda il genelinde stratejik planlama çalışmaları başlatılmış ve ilgili kişilerce il ve ilçelerde çeşitli çalıştaylar yapılmıştır.

Stratejik planlama sürecinde öncelikle okul müdürünün başkanlığında “Stratejik Plan Üst Kurulu” oluşturulmuştur. Bu kurul çeşitli çalışmalar ve toplantılar yaparak Stratejik Plan Hazırlama Ekibini belirlemiştir. Bu ekip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kurulu ile koordinasyon içerisinde çalışmalara başlamış ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu bilgilendirme toplantılarına katılarak gerekli donanımı edinmiştir.

Stratejik Planlama Ekibi tam bir ekip ruhuyla hareket ederek işi sahiplenmiş ve tüm bölümlerden önce toplantı yaparak unsurlar tartışılmış, ortak bir kanıya varılmış ve bu şekilde plana eklenmiştir. Bütün yönleriyle okulun kalitesini arttırmak tüm bu sürecin ana düşüncesi olarak belirlenmiştir.Meslek Eğitiminin ve üst öğrenime öğrenci yetiştirme eğitiminin belirli bir plan ve düzen içerisinde yürütülebilmesi ve bu çalışmaların belirlenen sürede sonuçlandırılabilmesi amacıyla, kurumumuzca görevlendirilen ‘Stratejik Planlama Ekibi’ tarafından bu plan hazırlanmıştır.

Bu faaliyetler çerçevesinde hazırlanan “Naime Ali Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Müdürlüğü 2017–2023 Stratejik Planında, sunulan durum analiziyle misyon, vizyon ve belirlenen ilkeler; Eğitim Öğretim Destek Hizmetleri ve Eğitim Öğretim Hizmetleri; tahmini kaynak, maliyet ve bütçe değerleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Naime Ali Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiStratejik Planlama Koordinasyon Ekibi

1.2. STRATEJİK PLANIN AMACI

Naime Ali Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yürüttüğü faaliyetleri, Milli Eğitim Temel Kanununda belirlenen ilke ve amaçlar, kalkınma planları, programları, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde planlamak, var olma nedenini tanımlayarak geleceğe yönelik vizyonunu oluşturmak, yürüttüğü faaliyetlerin stratejik amaçlarını, ölçülebilir hedeflerini saptamak, önceden belirlenmiş göstergeler doğrultusunda performanslarını ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yaparak katılımcı bir yönetim anlayışıyla stratejik planlama yapmak.


1.3. STRATEJİK PLANIN KAPSAMI

Bu stratejik plan dokümanı Naime Ali Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mevcut durum analizi değerlendirmeleri doğrultusunda, 2017–2023 yıllarında geliştireceği amaç, hedef ve stratejileri kapsamaktadır.

MA

Ç

1.4. STRATEJİK PLANIN YASAL DAYANAKLARI

SIRA NO

DAYANAĞIN ADI

1

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi

3

Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2023 Stratejik Plan Hazırlık Programı


2.BÖLÜM

DURUM ANALİZİ

Hazırlanan bu stratejik plan okulumuzda 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında uygulanan memnuniyet anketlerinin sonuçları, SWOT analizleri ve beyin fırtınası çalışmaları sonucunda, mevcut durumun analizi ile ortaya çıkmıştır.2.1 TARİHİ GELİŞİM

2.1.1 AYAŞ’IN TARİHSEL GELİŞİMİ

Ayaş   Ankara’nın   kuzeybatısında   şirin   ve   tarihi   bir   İlçedir. Tarih öncesi dönemlerden beri yerleşim alanı olduğu tespit olunan Ayaş Bölgesinde, Hititler, Frigyalılar, Galatlar ve Romalılar egemen olmuşlardır.


Ayaş adı öz Türkçe bir isim olup, parlak, aydınlık gece anlamına gelir. Bir   Türkmen   oymağı  olan   Ayaş, Oğuz  Türklerinin   Bozok   Kolu,  Günhan Oğulları,  Bayat Boyu, Barak Obasına bağlı bir oymaktır.
Ayaş  ve  civarında  Bayat,  Avşar,  Peçenek,  İlhan,  Kayı  ve  Kargı gibi Oğuz Boylarına ait isimleri taşıyan yerleşim yerleri vardır. Selçuklu   ordusu   1073   yılında   doğu   ile  batı ülkelerinin çeşitli merkezlerini birbirine bağlayan yol üzerindeki 5 büyük piskoposluk merkezinden biri olan Minozos’u feth ederek Ayas Oymağını buraya yerleştirmiştir.
Ayaş’ta   daha   o   yıllarda   1000’den   fazla   oba-çadır  olduğu ve nüfusunun bugünkünden yoğun olduğunu Evliya Çelebi’nin “seyahatname”sinden öğrenmekteyiz.
Türklerin gelişinden sonra XIII. yy’ın ikinci yarısında Ankara ve çevresi önce Moğollar’ın, daha sonra İlhanlılar’ın yönetimine geçmiştir. 1354 yılında Orhan Gazi zamanında Osmanlı ülkesine katılmıştır.
Ayaş,   1071 yılından  beri Türklerden başka bir toplumun yaşamadığı ve tarihi boyunca istilaya uğramamış olan 940 yıllık ender bir Türk yurdudur
Ayaş, Cumhuriyetin kurulmasıyla teşkil edilen ilk ilçeler arasında yer almış olup “Ayaş Belediyesİ”nin  kuruluşu 1800’lü yıllara dayanmaktadır.

2.1.2. AYAŞ’IN COĞRAFİ VE DEMOGRAFİK GELİŞİMİ

Tarihi boyunca birçok medeniyeti barındıran Ayaş, Tarihi İpek yolu üzerinde şifalı sıcak suları, geleneksel Türk mutfağı lezzetleri, cumbalı evlerle bezenmiş sokakları, camileri, çeşmeleri, yeşili, tiftik keçisi, dutu, domatesi, ev ve el sanatları ile birlikte anılan, tarih kokan şirin bir ilçedir.

Ankara’ya 58 km. uzaklıkta olan Ayaş, duble yol ve havaalanına yakın olması nedeniyle sanki bir ilçe değil Başkentin bir bütünüdür. Tarihi, kültürü, eğitimi ve Başkentin yönetimindeki bürokratları yetiştirmesi ile bu bütünlükten hiç kopmadan günümüze gelmiştir.

2.1.3 OKULUN TARİHSEL GELİŞİMİ
Okulumuz ilk eğitim öğretime 1949–1950 öğretim yılında İlçemiz Sadullahpaşa İ.O. bünyesinde ortaokul olarak açılmış ve bu arada Hacımemi Mah. Ilıca Ayağı mevkiinde temin edilen arsa üzerine 1950-1954 öğretim yıllarında sürdürülen okul binasının ( A BLOK ) yapımı tamamlanarak 1954 yılında kendi bünyesinde ortaokul olarak eğitim öğretime devam etmiştir. Ortaokul kendi binasına taşındıktan sonra çevre köy ve kasabalarda başka ortaokul bulunmaması sebebiyle 1955 yılında Ayaş Ortaokulu Koruma ve Yardım Derneği teşebbüsleri ile Milli Eğitim Bakanlığının onayını alarak okul zemin katına pansiyon açılmak sureti ile pansiyonlu hale getirilmiştir. Giderek artan kapasite sonucu 1958 yılında okul bahçesi içerisinde pansiyon yapılması kararlaştırılmıştır. İnşaatı tamamlanan okul pansiyon binası ( C BLOK ) ile birlikte çevre ihtiyacına cevap verir hale getirilerek 1969 yılına kadar eğitim öğretime devam etmiştir. 26.05.1988 tarihinde Pansiyon binasının arsası 9608 metrekare olarak 298/1 ada ve parsel numarasıyla tapu tesçili yapılmıştır. 1969 Yılında pansiyon binasına kat ve yemekhane salonu ilave edilerek kapasite arttırılmıştır. 1969–1970 Eğitim-Öğretim yılından itibaren okulun pansiyonunun kat ilavesi ve kalorifer tesisatı yapımı ve yemekhane salonu tamamlanarak 90 öğrencinin eğitim öğretimi sürdürülmüştür.

İlçe merkezinde lise bulunmaması ve ortaokul tahsilini tamamlayan öğrencilerin lise tahsilini yapmakta sıkıntı çekmeleri karşısında Ayaş Ortaokulu 1973 yılından itibaren bünyesinde ortaokul barındıran lise haline dönüştürülmüştür. Pansiyon binası 1983 yılında kapatılmıştır.

15.09.1992 Tarih ve 19290 sayılı Bakan Onayı ile 1992–1993 Yılından itibaren Çok Programlı Lise haline getirilmiş olup, bünyesinde Muhasebe Bölümü ve Genel Lise açılmıştır. 1997–1998 yılı itibariyle de bünyesindeki ortaokul öğrenimi sona ermiştir.

Eğitim-Öğretime Çok Programlı Lise olarak devam etmekte olan okulumuzda Genel Lise, 1992–1993 yılında Muhasebe Bölümü, 22.04.1996 Tarih ve 1305 sayılı Bakan Onayı ile 1996–1997 yılında Elektrik Bölümü ve 20.08.1998 tarihli ve 2788 sayılı bakan onayı ile 1998–1999 yılında Tekstil-Konfeksiyon Bölümü açılmıştır.

2003–2004 Yılında Ali - Naime Karataş çifti tarafından ; 28.03.2003 tarihinde yapılan protokol ile EK BİNA ( B BLOK ) nın yapımına başlanmış ve 05.09.2003 tarihinde iskan ruhsatı verilerek kullanılmaya başlanmıştır. İmar uygulamasından 298/3 Ada ve parsel numarasıyla imar uygulamasından 02.03.2003 tarihinde 8339 metrekare olarak tapu tesçili yapılmıştır. Yaptırılan ek bina ile okulumuzun derslik ihtiyacı ortadan kaldırılmıştır

28.08.2003 Tarih ve 2802 sayılı Bakan Onayı ile 2003-2004 öğretim yılında Yabancı Dil Ağırlıklı Lise açılarak , 30.06.2004 tarihinde Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü kararıyla ( 316/1027) okulumuzun ismi Ayaş Naime-Ali Karataş Çok Programlı Lisesi olarak değiştirilmiştir. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında ise okulumuz Çok Programlı Anadolu Lisesine dönüştürülmüş ve ismi NAİME-ALİ KARATAŞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ olarak değiştirilmiştir. Halen bu isim ve bölümlerle hizmetine devam etmektedir.

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren okulumuzun adı NAİME ALİ KARATAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ olarak değişmiştir.

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Adalet Bölümü,2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren ise Raylı Sistemler ve Hasta ve Yaşlı Bakım bölümleri açıldı.

2005-2006 öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı’nın MEGEP projesi kapsamında tüm bölümlerde Modüler Eğitim Sistemine geçilmiştir.
Okulumuzda Hizmet Vermiş Okul Müdürlerimiz:
Hüseyin DEMİREL ,

Rüknettin KÜLLEP ,

İhsan ÇÖMEZ ,

M.Hanifi TOPALOĞLU ,

M.Ali İŞBİLEN ,

Hüseyin GÜLLÜ ,

Tarhan ÖZKAYA ,

Mehmet YAŞAR

Ayhan ÖNAL

Osman BEKARYüklə 0,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin