AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti Təsdiq edirəm Fizika fakültəsinin dekanı prof. M.Ə. Ramazanov


Respublika konfranslarındakı tezislərYüklə 251,2 Kb.
səhifə3/3
tarix14.01.2017
ölçüsü251,2 Kb.
#121
1   2   3

Respublika konfranslarındakı tezislər:
Adı

Nəşr

Adı, səhifəsi, cildi

Müəlliflər

1

U3O8/nano-Si kompozit sistemlərin radioaktivliyi


çap

Fizikanın müasir problemləri VII Respublika konfransı "Opto-, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit  və yüksək enerjilər fizikası 20-21 dekabr 2013

M.Ə.Ramazanov, A.A.Qəribli

2

Электронная структура комплексов пептида Т7 с оксидом трехвалентного железа

çap

Fizikanın müasir problemləri VII Respublika konfransı "Opto-, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit  və yüksək enerjilər fizikası 20-21 dekabr 2013

Г.Д.Аббасова, И.Н, Алиева, М.А.Рамазанов, А.И.Омарова

   Monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitləri


Adı

Nəşr

Adı, səhifəsi, cildi

Müəlliflər

1

Advanced Nanocomposites: Types, Properties and Applications

Çap

Nova Publischer Nyu-York USA 490 p., 28,2 ç.v.

AM. Maharramov, M.A.Ramazanov M.R. Saboktakin 

2

Naoya Kobayasi Nanotexnologiyaya giriş


Çap

Tərcumə, Müəllim nəşriyyatı, 2013, 116 səh.

prof. Ramazanov M.Ə. Vəliyeva L.İ.

3

Atom və molekul fizikasinda riyazi metodlar

Çap

“Müəllim” nəşriyyatı, Bakı, 2013, 124s., 7,75 ç.v.

Paşayev F.H. Həsənov A.Q.

4

Nanosistemlərin riyazi modelləşdirilməsi və kompüter hesablanması

Çap

“Ləman nəşriyyat poliqrafiya” MMC, Bakı, 2013, 234s., 14,6 ç.v.

Həsənov A.Q.

Hesabat ilində kafedrada və kafedranın nəzdindəki laboratoriyalarda 10 məqalə Tomson Reyter Agentliyinin siyahısına daxil olan jurnallarda, 3 məqalə xarici jurnallarda, 20 məqalə respublika jurnallarında, 14 tezis beynəlxalq konfranslarda, 2 tezis respublika konfranslarında dərc edilmişdir.


7.XARİCİ DÖVLƏTLƏRİN TƏHSİL VƏ ELMİ MÜƏSSİSLƏRİ İLƏ ƏLAQƏLƏR

7.1.Elmi-Texniki Əməkdaşlıq:
Nanomaterialların kimyəvi fizikası kafedrası İsveçrənin Milli Elm Fondunun maliyyə dəstəyi ilə EPFL-lə, Türkiyənin Hacatəppə Universiteti ilə, Rusiya Fedrasiyası Dubna Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutu ilə, Ruminiyanın Ovidus və Buxarest Universitetləri ilə, İtaliyanın La Sapienza adına Roma Universiteti, Fransanın Paris Universiteti, Yunanistanın Patras Universitet, Moskva Dövlət Universiteti ilə əməkdaşlıq edir. İsveçrənin Milli Elm Fondunun grantı ilə Ekoloji Politexnik Universiteti ilə “Ali su bitkilərinin hüceyrələrində plazmatik membran sisteminin nanohissəciklərlə qarşılıqlı təsiri –fitonanotoksikologiya” layihəsi üzrə birgə tədqiqatlar aparılır.


7.2.Beynəlxalq konfranslarda, simpoziumlarda iştirak;
Kafedranın əməkdaşları 2013-ci ildə aşağıdakı beynəlxalq konfrans, simpoziumlarda və təcrübə keçmədə iştirak etmişlər:

▪ Gənc tədqiqatçıların “Fizika və astronomiya problemləri” respublika elmi konfransının işində kafedranın magistrləri və Akad. B.M.Əsgərovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «FİZİKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ» IX beynəlxalq elmi konfransda, professor müəllim heyəti fəal iştirak edərək məruzələrlə çıxış etmişlər. • MDB ölkələrinin Gənc alimlərinin ixtisasartırma kursunda iştirak

 • Наноструктуры в конденсированных средах, Минск 2013

 • IV международная научная конференция Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии Нансис-2013

 • Swiss conference – Swiss Soft Day, March 4th, 2013, Villigen

 • 1st International chemistry and chemical engineering conference 17-21 april 2013, Baku Azerbaijan

 • Международная конференция "Микробные биотехнологии; Фундаментальные и прикладные аспекты Минск, 2013


7.3. Beynəlxalq proqramlar üzrə təkliflər? Alınmış nəticələr.
Hesabat ilində kafedranın əməkdaşları TEMPUS proqramı çərçivəsində yeni magistr proqramının hazırlanması istiqamətində xüsusi layihə hazırlanmış və Nanotexnologiya və Ekologiya istiqamətində magistr proqramı hazırlayacaqlar.Bu layihədə Fransa, İtaliya, Yunanıstan və Azərbaycanın ali məktəblərinin alimləri və müəllimləri iştirak edəcəklər. Layihənin ümumi dəyəri 655000,0avro miqdarındadır.


  1. Xaricdə çap olunmuş məqalələr (ottisklər əlavə olunur).
 1. Х.Г. Ганбаров, Э.М.Мусаев, И.С.Ахмедов, М.А.Рамазанов, Г.М.Эйвазова Образование наночастиц с помощью микроорганизмов Микробные биотехнологии; Фундаментальные и прикладные аспекты Сборных научных трудов Минск, 2013 стр.39-49

 2. А.М.Магеррамов, М.А.Рамазанов, А.Х.Керимова Синтез и физико-химические свойства композиционных материалов на основе наночастиц сульфида цинка в матрице полипропилена Сборник научных статей Наноструктуры в конденсированных средах Минск 2013, стр.369-376

 3. А.М. Магеррамов, М.А.Рамазанов Структура и физико-механические свойства полимерных нанокомпозитов ПВДФ+Fe3O4 и ПЭВП+ Fe3O4 Избранные труды Международного симпозиума по фундаментальным и прикладным проблемам науки М.РАН, 2012, -234стр., (19-37стр.)7.5. İmpakt - faktorlu olan jurnallarda çıxan məqalələr haqqında məlumat(ottisklər əlavə olunur)


 1. M. A. Ramazanov and A. S. Guseinova Effect of the Electrothermopolarization on the Electret Properties and the Charge State of Polyethylene Nanocomposites with Cr and PbCrO4 Additives Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2013, Vol. 49, No. 2, pp. 97–100 Impact factor 0,34

 2. M. A. Ramazanov, R. L. Mamedova, and A. A. Rasulova Derivatographic Studies of a Nanocomposite Based on Polypropylene and DK1 Nanogel Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2013, Vol. 49, No. 1, pp. 42–44. Impact factor 0,34

 3. I. R. Nuriev, R. M. Mamishova, N. N. Gadzhieva, M. A. Ramazanov, and R. M. Sadygov Microscopic Study of the Effect of γ_Radiation on Pb1 – xMnxSe Epitaxial Films Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2013, Vol. 49, No. 1, pp. 45–50 Impact factor 0,34

 4. A. M. Magerramov, M. A. Ramazanov, and F. V. Hajiyeva A Study of the Structure and Dielectric Properties of Nanocomposites Based on Polypropylene and Zirconia Nanoparticles Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2013, Vol. 49, No. 5, pp. 355–358 Impact factor 0,34

 5. M.A.Ramazanov, M.S.Aslanov The change of physical-mechanical properties of viscoelastic liquids in consideration of nanoparticles j. Applied Mathematics, Vol. 4 No. 10 of October 2013. Impact factor 0,13

 6. М.А. Рамазанов, А.Р.Садыгова, Ф.В. Гаджиева Исследование морфологии и фотолюминесцентных свойств композитов на основе поливинилиденфторида и комплекса европия ЕuR29. журнал Электронная Обработка материалов 2013, б, 49(6), стр.

Impact factor 0,34

 1. А.M.Мagerramov, М.А.Ramazanov, F.V.Hajiyeva, V.М.Guliyeva Investiqation of structure and electrophysical properties of nanocomposite materials on the basis of zirconium dioxide in isotactic polypropylene matrix Journal of Ovonic Research Vol. 9, No. 5, September - October 2013, p. 133 – 141 Impact factor 0,66

 2. M. A. RAMAZANOV, A. S. QUSEYNOVA Influence of polarization processes on the charge states and dielectric properties of polyethylene-based compositions with low-molecular additions PE+PbCrO4 and PE+Cr OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS – RAPID COMMUNICATIONS Vol. 7, No. 9-10, September - October 2013, p. Impact factor 0,4

 3. A.M.Maharramov, M.A.Ramazanov, R.A.Alizade, P.B.Asilbeyli Structure and dielectric properties of nanocomposites on the bas of polyethylene with Fe3O4 nanopatricles Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures Vol. 8, No. 4, October - December 2013, p. 1447 – 1454 Impact factor 1,4

 4. Годжаев Э.М., Набиев Н.С., Зейналов Ш.А., Османова С.С., Аллахяров Э.А., Гасанова А.Г. Исследования спектров флуоресценции и диэлектрических свойств композитов ПЭВП + х об.% TlGaSe2 Электронная обработка материалов(Surface Engineering and Applied Electrochemistry), Том 49, Номер 3, стр. 14-18.

Impact factor 0,34

8. ELMİ - TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN NƏTİCƏLƏRİNİN TƏTBİQİ
Kafedranın əməkdaşlarının apardığı elmi tədqiqat işlərinin nəticələri hal hazırda dünyanın bir sıra elmi strukturlarında laborator sınağından çıxarılır. Kafedrada şiş hüceyrələrinin inkişafının qarşısının alınması üçün sintez edilmiş ferromaqnit dərman maddəsi sistemi Almaniyanın Haydelberq Universitetinin onkoloji mərkəzində sınaqdan çıxarılır.

8.1. Dövlət və özəl strukturlarda tətbiq olunmuş elmi nəticələr

Dövlət və özəl struturlarda elmi tədqiqat işlərinin nəticələri tətbiq

edilməmişdir.


8.2. Təhsildə elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinin və informasiya texnologiyasının tətbiqi. Elmi - tədqiqat işlərinin səmərəliliyi
Hesabat ilində kafedrada təhsildə elmi tədqiqat işlərinin nəticələri təhsilin magistr pilləsində təhsil alan tələbələrə izah edilmiş və onlar tədqiqat işlərinə cəlb edilmişlər. Kafedrada multimedia vəsaitlərindən geniş istifadə edilmiş, bir sıra muhazirələr prezentasiyalar şəklində tələbələrə tədris edilmişdir. Mühazirə mətnləri kafedranın saytında yerləşdirilmiş, tələbələrə dünya elminin prioritet istiqamətlərindən biri sayılan nanotexnologiyanın inkişafında informasiya texnologiyasının tətbiqinin əhəmiyyəti izah edilmişdir.
9.PATENT VƏ İNFORMASİYA İŞLƏRİ
Hesabat ilində AMEA-nın Fizika İnstitutu ilə birgə 1 patent ekspertizaya təqdim edilmişdir.
10. DÖVLƏT PROQRAMLARININ İCRASI
Hesabat dövründə "Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiya"nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqramı"ndan irəli gələn məsələlərin həlli ilə bağlı işlərin yerinə yetirilməsidə aktiv iştirak edilmişdir.
11. ETİ, ETM-də KEÇİRİLMİŞ ELMİ KONFRANSLARIN, SEMİNARLARIN, SİMPOZİUMLARIN XARAKTERİSTİKASI
▪ Gənc tədqiqatçıların “Fizika və astronomiya problemləri” respublika elmi konfransının işində kafedranın magistrləri və Akad. B.M.Əsgərovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «FİZİKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ» IX beynəlxalq elmi konfransda, professor müəllim heyəti fəal iştirak edərək məruzələrlə çıxış etmişlər.

 • MDB ölkələrinin Gənc alimlərinin ixtisasartırma kursunda iştirak

 • Наноструктуры в конденсированных средах, Минск 2013

 • IV международная научная конференция Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии Нансис-2013

 • Swiss conference – Swiss Soft Day, March 4th, 2013, Villigen

 • 1st International chemistry and chemical engineering conference 17-21 april 2013, Baku Azerbaijan

 • Международная конференция "Микробные биотехнологии; Фундаментальные и прикладные аспекты Минск, 201312 ETİ, ETM, ETL-də ELMİ və ELMİ-PEDAQOJİ KADRLARIN HAZIRLANMASI
Hesabat ilində kafedra fakultədə elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması işində fəal iştirak etmişlər. Kafedra müdiri prof. M.Ə.Ramazanovun rəhbərliyi ilə Aynurə Hidayət qızı Kərimova   2317.01 – Nanokimya və nanomateriallar ixtisası üzrə müdafiə edərək Kimya elmləri  üzrə fəlsəfə doktoru  dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiyanı 25.09.2013 tarixdə müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir. Hal-hazırda 2 aspirantın dissertasiya işi müdafiəyə hazırdır. Kafedra 2 ixtisaslaşma ilə təhsilin magistr pilləsi üzrə kadr hazırlığı aparır və TEM 030032-nanohissəciklərin fizikası, TEM 03.00.12–atom və molekul fizikası ixtisaslaşması üzrə 6 nəfər dissertasiya işlərini müdafiə edərək magistr dərəcəsi almışlar. Kafedranin müəllimi Avropa Birliyinin maliyyə dəstəyi ilə Türkiyənin Bursa şəhərində treyninqde iştirak etmişdir.

13. DİSSERTASİYA MÜDAFİƏSİ VƏ DİSSERTASİYA ŞURALARININ FƏALİYYƏTİ
Kafedra müdiri prof. M.Ə.Ramazanov fakultədə fəaliyyət göstərən müdafiə şurasının sədr müavinidir, dos. Nəbiyev N.S. və müəllimə Hacıyeva F. V. fakultədə fəaliyyət göstərən müdafiə şurasının seminarının üzvüdür və müdafiələrdə fəal iştirak edir. Kafedra müdiri f.e.d. M.Ə.Ramazanov fakultədə fəaliyyət göstərən dövlət imtahan komissiyasının və magistr dissertasiya şurasının üzvüdür.


14. 2014-CÜ İLDƏ HANSI AVADANLIQLARIN ALINMASINA EHTİYAC DUYULUR (Adı, sayı, təxmini qiyməti manatla)


N-si

Avadanliğın Adı

Sayı

Qiyməti

Qeyd

1

Personal kompüter CPU 10GHZ, RAM 10GB

1

1 000 AZN

Nanotexnologiyada nəzəri tədqiqatlar və kompüter hesablamaları aparmaq üçün zəruridir

2

X-ray flurescence

1

260000 AZN

Maye və üzvi sistemlərdə analiz aparmaq

3.

Elektron mikroskopu üçün nümunələrin səthinin ion implantasiyası qurğusu

1

110000 AZN


15. ƏSAS NƏTİCƏLƏR VƏ TƏKLİFLƏR


 1. Göstərilmişdir ki, polietilen və polivinildenflüorid polimer matrisasında Fe3O4 nanohissəciklərin koaqulyasiyası yalnız nanohissəciklərin konsentrasiyasından asılı deyil və o polimerin üstmolekulyar quruluşundan və kristallaşma dərəcəsindən asılıdır. Müəyyən edilmişdir ki, PE+Fe3O4 və PVDF+Fe3O4 nanokompozisiyalarının dielektrik nüfuzluğu maqnit sahəsinin intensivliyindən və polimerin tipindən asılı olaraq dəyişməsi polimer matrisanın diamaqnit anizotropiyasının, üstmolekulyar quruluşunun və kristallaşma dərəcəsinin fərqli olması ilə əlaqədardir.

 2. Nanomaterialların, nanohissəciklərin bioloji sistemlərlə qarşılıqlı təsirinin molekulyar mexanizmi idarə olunan dəmir nanohissəcikləri ilə tədqiq edilmişdir. Elektron paramaqnit rezonansı (EPR), flüoressent mikroskopiyası, mikroelektrodlar texnikası vasitəsilə nanohissəciklərin bitki hüceyrələrinin membranları ilə qarçılıqlı təsir mexanizmi, hüceyrəyə daxil olması, bitkilərin orqanlarında tolpanması və hərəkəti aydınlaşdırılmışdır. Ölçüləri 5 nm-dən kiçik olan nanohissəciklərin hüceyrə membranlarını bir-başa keçdiyi, ölçüləri 10 – 100 nm intervalında olan nanohissəciklərin endositoz yolu ilə hüceyrəyə daxil olması müəyyən edilmiş, nanohissəciklərin bitkilərin köklərinə sorulması, gövdədə və yarpaqlarda hərəkət etdiyi təsdiq edilmişdir. Nanohissəciklərin ölçülərindən, dozasından və ekspozisiya müddətindən asılı olaraq toksiki effektləri aydınlaşdırılmışdır.

 3. Metal və yarımkeçirici nanohissəciklərin karbo-zəncir polimerlərlə qeyri-valent komplekslərinin atom-molekul səviyyəsində modelləri qurulmuş, nanokompozitlərdə fazalararası oblastlarında baş verən enerji, yük mübadiləsinin kvant-mexaniki hesabatları aparılmışdır. Nanohissəcik-polimer qarşılıqlı təsirlərinin nanokompozitin lokal quruluşlarının meydana çıxmasında mühüm rol oynadığı müəyyənləşmidir. (CdS)n , (ZnS)n nanoklasterlərinin polipropilen fraqmentləri komplekslərinin fəza quruluşları molekulyar mexaniki, molekulyar dinamik üsullarla optimallaşdırılaraq kecid fazalarının atomar quruluşu tapılmışdır.

Nanomaterialların kimyəvi fizikası”kafedrasının müdiri prof. M.Ə. Ramazanov

Yüklə 251,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə