Birinci Bölüm / allah'i tanimakYüklə 1,3 Mb.
səhifə1/80
tarix21.08.2018
ölçüsü1,3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   80

Akait Dersleri

ÖNSÖZ


Birinci Bölüm / ALLAH'I TANIMAK

DİN NEDİR?

Din Kavramı

Usul-i Din ve Füru-i Din

İlâhî ve Maddî Dünya Görüşü

İlâhî Dinler ve Usulleri

2- DİN HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPMAK

Araştırmanın Hedefleri

Bir Şüphenin Çözümü

3- İNSAN OLARAK YAŞAMANIN ŞARTI!

Giriş

İnsan Daima Kemali Ararİnsanın Kemali, Akla Uymasına Bağlıdır

Aklın Pratik Hükümleri Teorik Temellere Muhtaçtır

Sonuç

4- TEMEL MESELELERİN ÇÖZÜMÜGiriş

"Bilme"nin Çeşitleri

Çeşitli Dünya Görüşleri

İnceleme ve Eleştiri

Sonuç

5- ALLAH'I TANIMAGiriş

Şuhudî (Sezgisel) ve Zihnî Bilgi

Fıtrî Tanıma

6- ALLAH'I TANIMANIN KOLAY YOLU

Allah'ı Tanımanın Yolları

Sade Yolun Özellikleri

O'nun Nişaneleri

7- VACİBU'L-VÜCUDUN İSPATI

Giriş

Delil


İmkân ve Vücub

Neden ve Sonuç

Nedenlerin Teselsülünün İmkânsız Oluşu

Delilin Açıklanışı

8- ALLAH'IN SIFATLARI

Giriş


Allah'ın Ezelî ve Ebedî Oluşu

Selbî Sıfatlar

Varlık Bahşeden Neden

Varlık Bahşeden İlletin Özellikleri

9- ZATÎ SIFATLAR

Giriş


Zatî ve Fiilî Sıfatlar

Zatî Sıfatların İspatı

Hayat

İlim


Kudret

10- FİİLÎ SIFATLAR

Giriş

YaratıcılıkRububiyet

Uluhiyyet

11- DİĞER FİİLÎ SIFATLAR

Giriş


İrade

Hikmet


Allah'ın Kelamı

Doğruluk

12- HAKTAN SAPMA NEDENLERİ

Giriş


Sapma Nedenleri

1- Ruhsal Nedenler

2- Toplumsal Nedenler

3- Fikrî Nedenler

Sapma Nedenleri İle Mücadele

13- BİRKAÇ ŞÜPHE VE CEVABI

1- Duyu Dışı Varlıklara İnanmamak

2- Korku ve Bilgisizliğin Allah'a İnanmadaki Rolü

3- Nedensellik İlkesi Genel Bir İlke Midir?

4- Deneysel Bilimlerdeki Buluşlar

14- MADDECİ DÜNYA GÖRÜŞÜ VE ELEŞTİRİLERİ

Maddeci Dünya Görüşünün Kuralları

Kuralların İncelenmesi

Birinci Kuralın İncelenmesi

İkinci Kuralın İncelenmesi

Üçüncü Kuralın İncelenmesi

Dördüncü Kuralın İncelenmesi

15- DİYALEKTİK MATERYALİZM VE ELEŞTİRİLERİ

Mekanik ve Diyalektik Materyalizm

Çelişki Yasası

Eleştiri

Mutasyon Yasası

Eleştiri

Reddin Reddi İlkesi

Eleştiri

16- ALLAH'IN BİRLİĞİ

Giriş

Allah'ın Birliğine DelilSonuç

17- TEVHİDİN ANLAMLARI

Giriş

1- Çokluğun Reddi2- Bileşimin Reddi

3- "Zat"a Ek Sıfatların Reddi

4- Ef'alde Tevhid

5- Bağımsız Etkinlik

İki Önemli Sonuç

Bir Şüpheye Cevap

18- CEBİR VE ÖZGÜR İRADE

Giriş


Özgür İrade Nedir?

Kadercilerin (Cebriye) Şüphelerine Cevap

19- DİN NEDİR?

Kaza ve Kader Nedir?

İlmî ve Aynî Kaza ve Kader

Kaza-Kaderin İnsanın Özgür İradesiyle İlgisi

Birçok Nedenin Etki Türleri

Şüphenin Giderilmesi

Kaza ve Kadere İnanmanın Etkileri

20- İLÂHÎ ADALET

Giriş

Adalet Nedir?İlâhî Adaletin Delili

Birkaç Şüpheye Cevap

İkinci Bölüm / KILAVUZU TANIMAK / (Nübüvvet ve İmamet)

21- NÜBÜVVET KONULARINA GİRİŞ

Önsöz

Bu Konuya Giriş NedenimizKelam İlminde İnceleme Metodu

22- İNSANOĞLUNUN VAHYE VE PEYGAMBERLERE İHTİYACI

Peygamberlerin Gönderiliş Zarureti

İnsanoğlunun Bilgi Yetersizliği

Peygamberlerin Gönderilmesinin Faydaları

23- BAZI ŞÜPHELERE CEVAP

Neden Birçok İnsan Peygamberlerin Hidayetinden Mahrum Kalmıştır?

Neden Yüce Allah İhtilaf ve Sapmaları Önceden Önlememektedir?

Niçin Peygamberler Ekonomik, Teknik İmtiyaz ve Patentlerle Gönderilmemiştir?

24- PEYGAMBERLERİN İSMETİ

Vahyin Masuniyeti

İsmetin Diğer Faktörleri

Peygamberlerin İsmeti

25- PEYGAMBERLERİN İSMETİNİN DELİLLERİ

Giriş

Peygamberlerin İsmetinin Aklî DelilleriPeygamberlerin İsmetinin Naklî Delilleri

Peygamberlerin İsmetinin Sırrı

26- İSMETLE İLGİLİ BİRKAÇ ŞÜPHENİN CEVABI

1- Masum Nasıl Ödül Hak Eder?

2- Masumlar Neden Günah İşlediklerini İkrar Ederler?

3- Şeytanın Peygamberler Üzerinde Tasarrufta Bulunması, Onların İsmetiyle Bağdaşır Mı?

4- Hz. Âdem’in (a.s) Unuttuğu ve İsyan Ettiği Doğru Mudur?

5- Bazı Peygamberlere Yakılan Yalan İftirası

6- Hz. Musa'nın (a.s) Kıptî'yi Öldürmesi

7- Hz. Resulullah Peygamberliğinden Şüphe Etmekten Sakındırılmıştır

8- Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Günahları Affedilmiştir

9- Hz. Resulullah Allah'tan Değil İnsanlardan Çekinmiştir

10- Kınama İsmetle Bağdaşır Mı?

27- MUCİZE

Peygamberliği İspat Etmenin Yolları

Mucizenin Tarifi

Olağanüstülük

İlâhî Olağanüstülükler

Peygamberlerin Mucizelerinin Özelliği

28- MUCİZE İLE İLGİLİ BİRKAÇ ŞÜPHENİN CEVABI

1- Mucize, Nedensellik Aslını Çiğnemiş Olmuyor Mu?

2- Olağanüstülükler, Allah'ın Sünnetinde Değişiklik Sayılmaz Mı?

3- Hz. Peygamber Mucize Göstermekten Neden Kaçınmıştır?

4- Mucize, Aklî Burhan Mıdır, İkna Temelli Bir Delil Mi?

29- PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİ

Peygamberlerin Çokluğu

Peygamberlerin Sayısı

Nübüvvet ve Risalet veya "Nebi" ve "Resul" Terimleri

Ulu'l-Azm Peygamberler

Birkaç Önemli Nokta

30- İNSANLAR VE PEYGAMBERLER

Giriş


İnsanların Peygamberlere Karşı Tavrı

Peygamberlere Karşı Gelinmesinin Nedenleri

Peygamberlere Karşı Takınılan Tavır ve Metotlar

Toplumların Tedbir ve İdaresiyle İlgili Bazı İlâhî Sünnetler

31- HZ. MUHAMMED (S.A.A)

Giriş


Hz. Muhammed'in (s.a.a) Risaletinin İspatı

32- KUR'ÂN MUCİZESİ

Kur'ân'ın Mucize Oluşu

Kur'ân'ın Mucize Boyutları

a) Kur'ân'ın Fesahat ve Belagatı

b) Getirenin Ümmî Olması

c) Mükemmel Ahenk ve Uyum

c) Mükemmel Ahenk ve Uyum

33- KUR'ÂN'IN TAHRİF EDİLMEZLİĞİ

Giriş


Kur'ân'a Hiçbir Ekleme Yapılmamıştır

Kur'ân'da Hiçbir Eksiltme Yoktur

34- İSLÂM CİHANŞÜMUL VE ÖLÜMSÜZDÜR

Giriş


İslâm Cihanşümuldur

İslâm'ın Cihanşümulluğunun Kur'ân'daki Delilleri

İslâm Ölümsüz ve Ebedîdir

Bazı Şüphelere Cevaplar

35- HÂTEMİYYET

Giriş


Hâtemiyyetin Kur'ânî Delilleri

Hatemiyyetin Rivâi Delilleri

Peygamberliğin Son Bulmasının Sırrı

Bir Şüpheye Cevap

36- İMAMET

Giriş


İmametin Anlamı

37- İMAMA DUYULAN İHTİYAÇ

Giriş

İmamın Varlığı Zarurîdir38- İMAMIN ATANMASI

39- İMAMIN İSMETİ VE İLMİ

Giriş

İmamın İsmetiİmamın İlmi

40- HZ. MEHDİ (A.S)

Giriş

Gaybet ve Gaybetin SırrıCihanşümul İlâhî Devlet

İlâhî Vaad

İlgili Hadislerden Örnekler

Üçüncü Bölüm / MEAD VE AHİRET

41- SONUN BİLİNMESİNİN ÖNEMİ

Giriş


Meada İnanmanın Önemi

Ahiret Konusuna Kur'ân'ın Verdiği Önem

Sonuç

42- AHİRET KONUSU RUH MESELESİNE BAĞLIDIRCanlı Varlıkta Vahdetin (Birliğin) Ölçütü

İnsanın Varlığında Ruhun Konumu

43- RUHUN SOYUTLUĞU

Giriş


Ruhun Soyutluğunun Aklî Delilleri

Kur'ânî Deliller

44- AHİRETİN İSPATI

Giriş


Hikmet Delili

Adalet Delili

45- KUR'ÂN'DA AHİRET

Giriş


Ahireti İnkâr, Hiçbir Delile Dayanmamaktadır

Ahiret ve Meada Benzer Olaylar

a) Bitkinin Yeşermesi

b) Ashab-ı Kehf'in Uykusu

c) Hayvanların Dirilmesi

d) Bazı İnsanların Bu Dünyada Dirilmesi

46- MEADI İNKÂR EDENLERE KUR'ÂN'IN CEVABI

1- Yok Olan, Nasıl Yine Var Olabilir?

2- Vücudun Yeniden Hayata Dönmesi Mümkün Müdür?

3- Fâilin Gücü Buna Yeter Mi?

4- Failin İlmi Buna Yeter Mi?

47- KIYAMETLE İLGİLİ İLÂHÎ VAAT

Giriş

Kesin İlâhî VaatAklî Deliller

48- AHİRET DÜNYASININ ÖZELLİKLERİ

Giriş

Akıl Açısından Ahiret Dünyasının Özellikleri49- ÖLÜMDEN KIYAMETE

Giriş


Bütün İnsanlar Ölecektir

Canları Alan

Kolay veya Zor Can Verme

Ölüm Hâlindeyken Edilen Tövbe ve İman Geçersizdir

Yeniden Dünyaya Dönme Arzusu

Berzah Âlemi

50- KUR'ÂN'DA KIYAMETİN TASVİRİ

Giriş


Karalar, Denizler ve Dağların Hâli

Gökyüzü ve Yıldızların Hâli

Ölüm Borazanı (Sur)

Diriliş Borazanı ve Kıyametin Başlaması

İlâhî Yönetimin Zuhuru ve Bütün İlişkilerin Kesilmesi

İlâhî Adalet Divanı

Ebedî İkametgâha Doğru

Cennet


Cehennem

51- DÜNYAYLA AHİRETİN KIYASI

Giriş

Dünyanın Fani, Ahiretin Ebedî OluşuAhirette Nimetin Azaptan Ayrılması

Ahiretin Asaleti

Dünya Hayatını Tercih Etmenin Neticesi

52- DÜNYAYLA AHİRET ARASINDAKİ İLİŞKİ

Giriş

Dünya, Ahiretin TarlasıdırDünya Nimetleri Ahiret Saadetini Getirmez

Dünya Nimetleri Ahiret Azabına Da Neden Olmaz

Sonuç

53- DÜNYA-AHİRET İLİŞKİSİNİN TÜRÜGiriş

Gerçek Bir İlişki Mi, Yoksa Uzlaşmaya Dayalı Mı?

Kur'ân'dan Deliller

54- EBEDÎ SAADET VE AZAPTA İMAN VE KÜFRÜN ROLÜ

Giriş

İman ve Küfrün Hakikatiİman ve Küfrün Sınırı

Ebedî Saadet ve Azapta İman ve Küfrün Rolü

Kur'ân'dan Deliller

55- İMANLA AMEL ARASINDAKİ KARŞILIKLI İLİŞKİ

Giriş

İmanla Amelin İlişkisiAmelle İmanın İlişkisi

Sonuç


56- BİRKAÇ ÖNEMLİ NOKTA

Giriş


İnsanların Gerçek Kemali

Aklî İzahlar

Niyet ve Amacın Rolü

57- HABT VE TEKFİR

Giriş

İman-Küfür İlişkisiİyi Amel-Kötü Amel İlişkisi

58- MÜMİNLERİN AYRICALIKLARI

Giriş

Sevabın ArtmasıKüçük Günahların Bağışlanması

Başkalarının Amellerinden Yararlanma

59- ŞEFAAT

Giriş


Şefaatin Anlamı

Şefaatin Kuralları

60- ŞEFAATLE İLGİLİ ŞÜPHELERİN CEVABI

1- Bazı Ayetlerde Şefaat Reddedilmiştir

6- Şefaat Vaadi, İnsanların Küstahlaşmasına Yol Açar

2- Yüce Allah, Şefaatte Bulunanların Etkisinde Kalmaz

3- Şefaat Edenler Yüce Allah'tan Daha Şefkatli Değildirler

4- Şefaat, İlâhî Adaletle Çelişmez Mi?

5- Şefaat, İlâhî Sünnetin Değişmesine Yol Açmaz Mı?

7- Şefaat, Bireyin Saadetinin Kendi Çabasına Bağlı Bulunduğu Gerçeğine Aykırıdır

Yüklə 1,3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   80
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə