##Bölmə: Azərbaycan. Dövlət imtahanı ##Qrup


##num=9// level= 1// sumtest= 7 // name=Kompüter xətti//Yüklə 1,02 Mb.
səhifə10/13
tarix11.02.2020
ölçüsü1,02 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

##num=9// level= 1// sumtest= 7 // name=Kompüter xətti//


1. Simvollar ardıcıllığının ifadə vasitələrinə aid olmayanları seçin.

a – hərflər

b – sabitlər

c – kimyəvi formullar

d – dəyişənlər

e – riyazi düsturlar

f – rəqəmlər

A) a, b, c

B) a, c, d

C) b, d, f

D) a, c, f

E) c, e, f2. Hansılar informasiya proseslərinə aiddir?

A) İnformasiyanın qəbulu, emalı

B) İnformasiyanın emalı, silinməsi

C) İnformasiyanın silinməsi, təsviri

D) İnformasiyanın ötürülməsi, təyinatı

E) İnformasiyanın emalı, təsviri3. Kompüterin əsas tərkib hissələri hansılardır?

A) Sistem bloku, monitor, klaviatura

B) Prosessor, modem, proqram

C) Prosessor, klaviatura, modem

D) Monitor, yaddaş, printer

E) Prosessor, printer, yaddaş4. Kompüterin yaddaşının struktur vahidləri hansılardır?

1 – bit

2 – ədədi

3 – bayt

4 – riyazi

5 – maşın sözü

6 – simvol

A) 2, 4, 6

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 4, 65. Ədədlər EHM-in yaddaşında hansı formatda olur?

1 – qeyd olunmuş nöqtə ilə

2 – simvollar formasında

3 – sürüşkən nöqtəli formatda

4 – 10-luq say sistemində

5 – maşın sözündə

A) 2, 5

B) 2, 3


C) 1, 3

D) 1, 4


E) 3, 4

6. EHM-lər hansı siniflərə bölünür?

1 – super EHM-lər

2 – birprosessorlu EHM-lər

3 – mini EHM-lər

4 – EHM-in qurğuları

5 – mikro EHM-lər

6 – EHM-in yaddaşı

A) 2, 4, 6

B) 2, 3, 5

C) 1, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 3, 47. İnformasiya prosesləri dedikdə nə başa düşülür?

1 – informasiyanın qəbulu

2 – emalı

3 – silinməsi

4 – ötürülməsi

5 – təsviri

6 – təminatı

A) 2, 4, 6

B) 2, 3, 5

C) 1, 2, 4

D) 4, 5, 6

E) 3, 4, 5


##num= 10// level= 1// sumtest=20 // name= Üstlü, loqarifmik və triqonometrik funksiyaların tədrisi metodikası. Ədədi ardıcıllıqlar və silsilələrin təlimi //


1. Funksiyalar üçün uyğunluğu müəyyən edin:

1 -

2 -

3 -

a. bütün ədəd oxunda artandır.

b. bir böhran nöqtəsi var.

c. Təyin oblastı müsbət ədədlər

d.

e. cüt funksiyadır

A) ad; c; b

B) ad; b; c

C) ad; ce; b

D) ad; c; be

E) ad; be; c2. X sinifdə “üstlü və loqarifmik funksiyalar” mövzusunun məzmunu:

A) Rasional üstlü qüvvət, üstlü tənlik anlayışı və onun həlli üsulları, onluq loqarifma, e ədədi və natural loqarifma

B) Qüvvət anlayışı, üstlü funksiyanın xassələri, loqarifmanın xassələri

C) Qüvvət anlayışının ümumiləşdirilməsi, üstlü funksiya, loqarifmik funksiya

D) Həqiqi üstlü qüvvət, irrasional tənliklər, y=ax funksiyasının qrafiki, loqarifmik funksiya, onun xassələri və tərifi

E) Qüvvət anlayışının ümumiləşdirilməsi, üstlü funksiyanın tərifi, loqarifmik tənliklər sistemi3. Funksiyanın cütlük, təklik və dövrülük xassələri hansı tənliklə ifadə olunur?

A) Üstlü


B) Xətti

C) Kvadrat

D) Funksional

E) Loqarifmik4. funksiyasının artma aralığına daxil olan ən böyük tam ədədi tapın.

A) 1


B) 2

C) - 2


D) 0

E) - 1


5. funksiyasının təyin oblastına daxil olan tam ədədlərin cəmini tapın.

A) –18


B) –11

C) 11


D) –2

E) 13


6. Riyaziyyatda silsilə ilə bağlı anlayışlar aşağıdakılardan hansına tətbiq edilmir?

1 - Həndəsi ortanın tapılması

2 - fiqurların sahələrinin tapılması

3 - mürəkkəb faizlərin tapılmasına

4 - həcmlərin hesablanmasına

5 - dövri kəsrlərin adi kəsrlərə çevrilməsinə

A) Yalnız 4

B) 1, 4

C) 2, 5

D) 3, 5

E) yalnız 17. İlk həddinin cəmi , ümumi həddi olan ardıcıllıqlar üçün uyğunluğu müəyyən edin.

1-

2 -

3-

a. 2

b. 3.

c.

d.

e.

A) cb; d; e

B) cb; e; a

C) cb; a; e

D) cb; a; d

E) cb; e; d8. Ümumi həddi verilmiş ardıcıllıqlar üçün uyğunluğu müəyyən edin

1 -

2 -

3 -

 1. silsilə deyil

 2. ədədi silsilədir

 3. həndəsi silsilədir

 4. azalandır

 5. artandır

A) ad; be; c

B) be; ac; d

C) bd; ce; a

D) ac; d; beE) ad; be; c

9. Ümumi həddi verilmiş ardıcıllıqlar üçün uyğunluğu müəyyən edin

1 -

2 -

3 -

 1. silsilə deyil

 2. həndəsi silsilədir

 3. ədədi silsilədir

 4. azalandır

 5. artandır

A) ad; b; ce

B) be; ad; c

C) ad; be; c

D) ac; de; bE) be; cd; a

10. həndəsi silsiləsi üçün uyğunluğu müəyyən edin

1 -

2 -

3 -

 1. silsilə vuruğu 3-ə bərabərdir

 2. ən böyük həddi 2,5-dir

 3. silsilə vuruğu 2-yə bərabərdir

 4. silsilə vuruğu 0,5-ə bərabərdir

 5. azalandır

A) b; ae; d

B) c; de; a

C) a; be; c

D) a; de; bE) ad; be; c

11. həndəsi silsiləsi üçün uyğunluğu müəyyən edin

1 -

2 -

3 -

 1. artandır

 2. silsilə vuruğu 5-ə bərabərdir

 3. ən kiçik həddi 2-dir

 4. silsilə vuruğu 0,25-ə bərabərdir

 5. silsilə vuruğu 0,2-ə bərabərdir

A) a; be; c

B) b; ae; d

C) e; d; ab

D) a; d; bc

E) ad; b; ceYüklə 1,02 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə