##book id=096//book name= Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları


##num= 8// level= 1// sumtest=20 // name= “Təlim strategiyası” anlayışı. Müasir kurikulumların xüsusiyyətləri //Yüklə 0,63 Mb.
səhifə8/14
tarix11.02.2020
ölçüsü0,63 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

##num= 8// level= 1// sumtest=20 // name= “Təlim strategiyası” anlayışı. Müasir kurikulumların xüsusiyyətləri //


1. Təhsil strategiyasında qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün neçə strateji istiqamət müəyyənləşdirilmişdir.

A) 2


B) 4

C) 3


D) 5

E) 12. Birinci strateji istiqamət nəyi nəzərdə tutur?

A) Birinci strateji istiqamət vahid tamı təşkil edən təhsil sisteminin planlaşdırılması məsələsini nəzərdə tutur.

B) Təhsilin bütün pilləri üzrə kurikulumların hazırlanmasını nəzərdə tutur

C) Təhsilin bütün pilləri üzrə yerinin, vəzifəsinin və hədəflərinin müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur

D) Innovativ təlim metodlarının tətbiqini nəzərdə tutur

E) Təhsilalanların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur3. İkinci strateji istiqamət nəyi nəzərdə tutur?

A) Yeni təlim metodlardan istifadəni nəzərdə tutur

B) İnnovativ təlim metodlarını tətbiq, təhsilalanların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur

C) Fənn kurikulumlarının tətbiqini nəzərdə tutur

D) Müasir tələblərə cavab verən, yeni sistemlərin qurulmasını nəzərdə tutur

E) Təlim prosesində İKT və elektron lövhələrdən istifadəni nəzərdə tutur4. Üçüncü strateji istiqamətə nələr daxildir?

A) Kurikulumun müasir tələblər səviyyəsinə qaldırılması

B) Müasir tələblərə cavab verən, yeni sistemlərin qurulması

C) Təhsilin maddi texniki bazasının gücləndirilməsi

D) Təhsilin idarəedilmə sisteminin təkmilləşdirilməsi və səmərələşdirilməsi məsələləri daxildir.

E) Ölkə təhsil sisteminin dünyanın aparıcı təhsil sistemlərinə uyğunlaşdırılması5. Dördüncü istiqamətə nələr aiddir?

A) Müasir tələblərə cavab verən, yeni sistemlərin qurulması

B) Maliyyələşmə modelinin qurulması

C) Təhsilin maddi texniki bazasının gücləndirilməsi, infrastrukturun müasir tələblər səviyyəsinə qaldırılması məsələləri ilə bağlıdır.

D) Təhsilin bütün pilləri üzrə yerinin, vəzifəsinin və hədəflərinin müəyyənləşdirilməsi

E) Təhsilin liberallaşması milli mənafeyə uyğun, yerli şəraiti nəzərə almaqla yeni tipli məktəblərin (bələdiyyə məktəblərinin) yaradılması6. Beşinci strateji istiqamət nəyi nəzərdə tutur?

A) Təhsilalanların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsini

B) Vahid tamı təşkil edən təhsil sisteminin planlaşdırılması

C) Ölkə təhsil sisteminin dünyanın aparıcı təhsil sistemləri standartları ilə eyni səviyyəyə uyğun maliyyələşmə modelinin qurulmasını nəzərdə tutur.

D) Cəmiyyətin inkişafını təmin edən təhsil sistemini qurmaq

E) Yeniliklərə həvəs göstərmək, innovasiyaları tətbiq etmək7. “Strategiya” sözünün mənası nədir?

A) Kurikulumun tələblərini yerinə yetirmək deəkdir

B) Müəllim şagird arasında olan münasibətdir

C) Müəllim fasiltator, şagird tədqiqatçı deməkdir

D) Öyrədənin öyrəncinin qarşısna qoyulan məqsədə çatmaq üçün öyrətmə metod və usullardan istifadəsidir deməkdir

E) Müasir təlim metodlarından istifadə edərək tədris prosesinin qurulması deməkdir8. Hansı biri təlimim strategiyasına aid deyil

A) Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması

B) Standart

C) İs formaları

D) Təlimin təsgiıinə verilən tələblər

E) Üsullar9. Təlim strategiyaları seçilərkən aşağıdakıların hansı nəzərə alınmır?

A) Qiymətləndirmə standartları

B) Fənnin məqsədləri

C) Valideynin arzusu

D) Fənnin məqsəd və vəzifələri

E) Heç biri

10. Fənn kurrikulumlarında təlim strategiyalarına nə daxil deyil?

A) Heç biri

B) Təlimin təşkilində istifadə olunan forma və üsullar

C) Fənn üzrə təlimin planlaşdırılması

D) Fənnin təliminə verilən əsas tələblər

E) Kurikulum islahatının mərhələləri

11. Fənn kurikulumunun təlim strategiyaları bölməsi hansı məsələləri əhatə edir?

A) təlimin forma və usulları, təlimin təşkilinə verilən tələblər və təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması

B) təlimin təşkilinə verilən tələblər, təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması və məktəbdaxili qiymətləndirmə

C) məzmun standartları, təlim usulları və qiymətləndirmə standartları

D) hamısı

E) heç biri12. Strategiya ilə oxuyan hansı bacarıqlara yiyələnir?

1 - Kicik və boyuk idraki fəaliyyətlər vasitəsi ilə oyrənir

2 - Muxtəlif yazı üslubları haqqında bilikləri olur

3 - Oyrənmək məqsədi ilə başqaları ilə əməkdaşlıq edir

4 - Yeni bilikləri əvvəlki biliklərlə əlaqələndirir

5 - Tanıdığı sözlər vasitəsi ilə mətnin mənasını dərk edir

A) 2, 4, 5

B) 1, 2, 4

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 4

E) 1, 3, 513. Təlim strategiyalara aid olmayanı seçin:

A) İş formaları

B) Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması

C) Standart

D) Təlimin təşkilinə verilən əasa tələblər

E) Hec biri14. Təlim strategiyalarına aid olanları seçin:

1 - təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması

2 - qiymətləndirmə növləri və üsulları

3 - iş formaları

4 - təlimin nəticələri

5 - standart

6 - təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər

7 - üsullar

A) 2, 3, 6, 7

B) 1, 3, 4, 6

C) 3, 4, 6, 7

D) 2, 3, 5, 7

E) 1, 3, 6, 715. Təlim strategiyalarına aid olanları seçin:

1 - təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması

2 - qiymətləndirmə növləri və üsulları

3 - iş formaları

4 - təlimin nəticələri

5 - standart

6 - təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər

7 - üsullar

A) 1, 3, 4, 6

B) 2, 3, 5, 7

C) 3, 4, 6, 7

D) 1, 3, 6, 7

E) heç biri16. Təlim strategiyalarına aid olanları seçin:

1 - Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması

2 - Qiymətləndirmə növləri

3 - İş formaları

4 - Təlimin nəticələri

5 - Məzmun standartları

6 - Üsullar

A) 1, 3, 6

B) 3, 4, 6

C) 1, 3, 4

D) 2, 3, 5

E) 1, 2, 317. Təlim strategiyalarına aid deyil:

A) Təlimin təşkilinə verilən tələblər

B) Forma və üsulların təkmilləşdirilməsi barədə tövsiyələr

C) Müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr

D) Fənn üzrə təlimin təşkilinə verilən əsas tələblərin təsviri

E) Həftəlik dərs saatlarının miqdarı18. Təlim strategiyalarına aiddir:

A) Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər, təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması, forma və üsullar

B) Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması, ümumi təlim nəticələri, şagird nailiyyətləri

C) Resurslar, qiymətləndirmə standartları, tədris vahidləri

D) Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması, qiymətləndirmə standartları

E) Resurslar, təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması, ümumi təlim nəticələri19. Təlim strategiyalarına aid olanları seçin:

1 - təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması

2 - qiymətləndirmə növləri və üsulları

3 - iş formaları

4 - təlimin nəticələri

5 - standart

6 - təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər

7 - üsullar

A) 2, 3, 5, 7

B) 1, 3, 6, 7

C) 3, 4, 6, 7

D) 1, 3, 4, 6

E) heç biri20. Təlimin təşkilinə aid deyil:

A) Nəticəyönümlülük

B) Pedaqoji prosesin tamlığı

C) Şagirdyönümlülük

D) Dəstəkləyici mühitin yaradılması

E) Təklif
Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə