##book id=096//book name= Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları


##num= 9// level= 1// sumtest=20 // name= Məzmun standartlarının mahiyyətinə müvafiq forma üsullar. Təlimin düşünülmüş şəkildə təşkili yolları //Yüklə 0,63 Mb.
səhifə9/14
tarix11.02.2020
ölçüsü0,63 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

##num= 9// level= 1// sumtest=20 // name= Məzmun standartlarının mahiyyətinə müvafiq forma üsullar. Təlimin düşünülmüş şəkildə təşkili yolları //


1. Aşağıdakılardan hansı təlimin təşkilinə verilən əsas tələblərə aid deyil

A) Təlimdə bərabər imkanların yaradılması

B) Pedaqoji prosesin tamlığı

C) Inkişafyönümlülük

D) Şagirdyönümlülük

E) Nəticəyönümlülük2. Məzmun xətti nəyə deyilir?

A) Fənn üzrə keçiləcək mövzuların seçilməsinə xidmət edir

B) Hər fənn üzrə təlim nəticələridir

C) Mövzu üzrə təyin edilmiş təlim məqsədləridir

D) Ümumi təlim nəticələrinin reallaşdırılması üçün müəyyən olunan fənn kurikulumunun zəruri hissəsidir

E) Cavablar yanlışdır3. Standart nədir?

A) Standart təklifdir

B) Təsil alanların bilik və bacarığına müəllimin qoyduğu minimal tələb

C) Təsil alanların bilik və bacarığına məktəbin qoyduğu minimal tələb

D) Şagirdlərin öz qarşısına qoyduğu məqsəd

E) Təhsil alanların bilik və bacarığına dövlətin qoyduğu minimal tələb4. Məzmun xətti nədir?

A) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasını təmin etmək üçün müəyyən olunmuş məzmunun zəruri hissəsidir

B) Mənimsənilməsi nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin konkret bir səviyyəsidir.

C) Təhsilalanların bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir.

D) Dərslikdəki mövzuların bölmələr üzrə qruplaşdırılmasıdır.

E) Təlim nəticələrinin reallaşdırılması səviyyəsini yoxlamaq üçün müəyyən olunmuş məzmunun zəruri hissəsidir.5. Təhsil standartı nədir?

A) Təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir.

B) Təhsilalanların bilik və bacarıqları məcmusudur.

C) Təlim nailiyyətlərinin konkret bir səviyyəsidir.

D) Təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinin ölçülməsi meyarı.

E) Təlim prosesində istifadə olunan metod və üsulların məcmusudur.6. Məzmun standartının quruluşu hansıdır?

A) Bacarıq, Vərdiş

B) Bilik, Fəaliyyət

C) Bilik, Fəaliyyət, Vərdiş

D) Heç biri

E) Fəaliyyət, Vərdiş7. Kurrikulumda məzmun standartı nədir?

A) təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir

B) təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin və müəllimlərin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir

C) şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək üçün konkret ölçülərdir.

D) yalnız şagird fəaliyyətinin mərhələlərini əhatə edir

E) hamısı aiddir

8. Aşağıdakı ifadələrdən hansılar alt - standartlara aid deyil?

A) Heç biri

B) təlim prosesinin planlaşdırılması və qurulmasını istiqamətləndirir

C) əsas standartın tərkib hissəsi olub ona xidmət edir

D) təhsil pillələri üzrə dəyişməz qalır b. təlimin müxtəlif mərhələləri üzrə şagirdlərin inkişafını izləməyə imkan verir

E) əsas standart məzmun xəttində verilir

9. Biri səhvdir:

A) alt - standart daim dəyişir

B) məzmun xətti dəyişməzdir

C) əsas standart əsasən dəyişməzdir

D) alt - standart dəyişməzdir

E) məzmun xətti dəyişir10. Biri alt standartın funksiyasına aiddir?

A) heç biri

B) Mövzuların seçilməsinə xidmət edir

C) Summartiv qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir

D) Diaqnostik qiymətləndirmənin aparılmasına xidmət edir

E) Təlim strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır11. Riyaziyyatın neçə məzmun xətti var?

A) 6


B) 5

C) 3


D) 4

E) 2


12. “Natural ədədi oxuyun və yazın” standartın ünvanı

A) 3, 1, 1

B) 2, 1, 1

C) 1, 1, 1

D) 4, 1, 1

E) 5, 1, 113. Məzmun standartının quruluşu hansıdır?

A) Heç biri

B) Bacarıq, Vərdiş

C) Bilik, Fəaliyyət, Vərdiş

D) Bilik, Fəaliyyət

E) Fəaliyyət, Vərdiş14. «Təlimin məzmunu» dedikdə kurikulumunda nə nəzərə tutulur?

A) heç biri

B) fənnə aid olan mövzular

C) şagirdin əldə etdiyi biliklər

D) qiymətləndirmə standartlarının olması

E) Təlim məqsədləri və gözlənilən nəticələr15. Biri alt standartın funksiyasına aiddir?

A) Mövzuların seçilməsinə xidmət edir

B) Təlim strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır

C) Summativ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir

D) Diaqnostik qiymətləndirmənin aparılmasına xidmət edir

E) Heç biri16. Aşağıdakılardan hansılar riyaziyyatın məzmun xəttidir.

A) ölçmə, ədədlər və əməllər, cəbr və funksiyalar

B) ədədlər nəzəriyyəsi, kollektivlə iş

C) ziqzaq, ədədlər və əməllər, cütlərlə iş

D) auksion, cütlərlə iş, ölçmə

E) mühazirə, ehtimal, akvarium17. “Üçbucağın sahəsi” mövzusu üçün hansı standart düzgün seçilməyib

A) 3, 4, 5

B) 3, 1, 2

C) 3, 3, 2

D) 3, 2, 2

E) 3, 1, 118. Uyğunluğu müəyyən edin:

1 - Beyin həmləsi

2 - Perespektiv planlaşdırma

3 - Fərdi iş

a. Fəaliyyətin planlaşdırılması

b. Təlim üsulları

c. Iş formaları

A) 3a; 1b; 3c

B) 2a; 1c; 3b

C) 1b; 2a; 3c

D) 1c; 2a; 3b

E) 1a; 2b; 3c19. Uyğunluğu müəyyən edin

a. Bilikyönümlüdür

b. Şagirdyönümlülük

c. Müəllimyönümlüdür

d. Şəxsiyyətyönümlülük

e. Fəndaxili və fənlərarası əlaqə məqsədyönlü və sistemli xarakter daşımır

f. İnteqrativlik əsas prinsip kimi qəbul olunub

1 - Ənənəvi tədris proqramı

2 - Kurikulum

A) 1a, c, e; 2b, d, f

B) 1a, c; 2b, d

C) 1c, e; 2d, f

D) 1a, b, c; 2d, e, f

E) 1a, e; 2b, e20. Uyğunluğu müəyyən edin.

1 - Problem situasiyanın yaradılması

2 - Şagird tədqiqatçı, müəllim fasilitator

3 - Dialoq və əməkdaşlığın zəruriliyi

4 - Psixoloji dəstək, hörmət və etibar

a - Şagird subyektiv rolunda çıxış edir

b - Şagird qarşısında problem qoyulur

c - Təlim dialoji şəkildə həyata keçirilir

d - Şagird dəstəklənməsi onların idrak fəallığını saxlamaq vasitəsidir

A) 1d, 2a, 3b, 4c

B) 1c, 2d, 3a, 4d

C) 1a, 2c, 3d, 4 - b

D) 1b, 2a, 3c, 4d

E) 1b, 2d, 3c, 4b
Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə