##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiya


##num= 29// level= 1// sumtest=19 // name=Azotlu üzvi birləşmələr və yüksək molekullu birləşmələrə aid mövzuların tədrisinin mühüm məsələləri. //



Yüklə 2,84 Mb.
səhifə32/35
tarix05.02.2020
ölçüsü2,84 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

##num= 29// level= 1// sumtest=19 // name=Azotlu üzvi birləşmələr və yüksək molekullu birləşmələrə aid mövzuların tədrisinin mühüm məsələləri. //



1. KTM proqramına əsasən “Yüksək molekullu sintetik maddələr” mövzusunun tədrisi prosesində hansı anlayışların inkişaf etdirilməsi məqsədəuyğun hesab olunur?

A) Elementar həlqə, polimerləşmə reaksiyaları, dehidratlaşma

B) Polimerləşmə reaksiyaları, monomer, oksidləşmə

C) Monomer, elementar həlqə, reduksiya

D) Polikondensləşmə reaksiyaları, monomer, birləşmə, parçalanma oksidləşmə reaksiyası

E) Monomer, elementar həlqə, polimerləşmə və polikondensləşmə reaksiyaları

2. Hansı birləşmə amfoter xassə daşıyır?

A) Qlisin

B) Dietilamin

C) Qarışqa turşusu

D) Etan turşusu

E) Anilin

3. Birli aminlər üçün hansı izomerlik vardır?

1 – Quruluş

2 – Həndəsi

3 – Vəziyət

4 – Optiki

5 – Siniflər arası

A) 3, 2, 1

B) 4, 1, 2

C) 1, 3, 4

D) 2, 3, 5

E) 5, 4, 3

4. Hansı maddələrin molekulunda azot atomu vardır?

1 – Vinil benzol

2 – Anilin

3 – Fenol

4 – Kapron lifi

A) 1, 3

B) 1, 2

C) 2, 4

D) 2, 3

E) 1, 4

5. Hansı sıradakı maddələrin hamısı HCl ilə birləşmə reaksiyasına daxil olur?

1 – Stirol, izopren, metilamin

2 – Etanol, metanol, propanol

3 – Etilen amin, anilin, qlisin

A) yalnız 1

B) 1, 2

C) 2, 3

D) 1, 3

E) yalnız 3

6. Hansı ifadələr doğru deyil?

1 – β - amin turşular zülalların tərkibinə daxildir

2 – Peptid rabitəsi karbon ilə azot arasında əmələ gəlir

3 – Enant lifi poliamid lifidir

4 – Zülallar β - amin turşuların polikondensləşmə məhsuludur

A) 1, 3

B) 1, 4

C) 2, 4

D) 1, 2

E) 2, 3

7. Hansı maddələr polipeptidlərə aiddir?

1 – Naylon lifi

2 – Zülallar

3 – Nişasta

4 – Kapron lifi

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 4

C) 2, 3, 4

D) 1, 2, 3

E) 2, 3

8. Hansı maddələrin makromolekulunda π rabitə var?

1 – Lavsan

2 – Nişasta

3 – Polibutadien

4 – Polivinilxlorid

A) 2, 4

B) 1, 4

C) 1, 2

D) 2, 3

E) 1, 3

9. Hansı ifadələr anilin üçün doğrudur?

1 – Aromatik amindir

2 – Turşu xassəlidir

3 – 1 molu tam yandıqda 2,5 mol su alınır

4 – Suda pis həll olur

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 2, 3

D) 1, 4

E) 2, 4

10. Hansı sıradakı maddələr polikondensləşmə reaksiyasına daxil olur?

1 - Etilen, propilen

2 - Vinil xlorid, stirol

3 - Formaldehid, fenol

4 - Qlükoza, 2 - aminkapron turşusu

A) 3, 4

B) 2, 3

C) 1, 4

D) 2, 4

E) 1, 3

11. Hansı irimolekullu birləşmənin əsas zəncirində oksigen atomu yoxdur?

1 – Zülal

2 – Lavsan

3– Neylon

4 – Nişasta

A) 1, 3

B) 2, 4

C) 1, 4

D) 2, 3

E) 3, 4

12. Doymuş alifatik aninləri və ammonyakı əsaslıq xassəsinin artması ardıcıllığı ilə düzün

1 – Birli amin

2 – Ammonyak

3 – İkili amin

4 – Üçlü amin

A) 3, 2, 4, 1

B) 4, 3, 2, 1

C) 2, 1, 3, 4

D) 1, 4, 3, 2

E) 3, 4, 2, 1

13. Aşağıdakı maddələri əsaslıq xassəsinin azalması sırası ilə düzün

1 – Anilin

2 – Ammonyak

3 – Difenil amin

4 – Metil amin

5 – Dimetil amin

6 – Trifenil amin

7 – Tri metil amin

A) 4, 2, 5, 1, 7, 3, 6

B) 6, 3, 1, 2, 4, 5, 7

C) 7, 5, 4, 2, 1, 3, 6

D) 6, 7, 3, 5, 1, 4, 2

E) 3, 5, 1, 2, 6, 7, 4

14. Zülallar haqqında tədris materialının şərh edilməsində hansı ardıcıllığa əməl edilməlidir?

1 – Tətbiqi

2 – Quruluşu

3 – Çevrilmələri

4 – Xassələri

5 – Aınması

A) 5, 3, 4, 1, 2

B) 1, 3, 4, 5, 2

C) 2, 5, 4, 3, 1

D) 3, 2, 4, 5, 1

E) 4, 2, 5, 3, 1

15. Azotlu üzvi birləşmələrin tədrisi ardıcıllığını hansı halda düzgün verilmişdir?

1 – Aminlər

2 – Amin turşular

3 - Nitrobirləşmələr

4 - Zülallar

A) 3, 1, 2, 4

B) 2, 1, 4, 3

C) 1, 2, 3, 4

D) 2, 4, 3, 1

E) 4, 2, 1, 3

16. Azotlu və irimolekullu birləşmələr mövzularının tədrisinə uyğun olaraq neçə saat vaxt verilir?

I – Azotlu üzvi birləşmələr

II – Zülallar

III – Sintetik iri molekullu birləşmələr və onlardan alınan polimerlər

1 – 5 saat

2 – 6 saat

3 – 10 saat

4 - 8 saat

5 – 3 saat

A) I - 2; II - 5; III - 4

B) I - 1; II - 4; III - 5

C) I - 4; II - 3; III - 1

D) I - 3; II - 1; III - 2

E) I - 5; II - 2; III - 3

17. Uyğunluğu müəyyən edin

I – Nitrobirləşmələrdə azotun valenti və oksidləşmə dərəcəsini

II – Aminlərdə azotun valentliyi və oksidləşmə dərəcəsini

III – Nitrat turşusunda azotun valentliyi və oksidləşmə dərəcəsini

1 – IV, + 5

2 – III, + 5

3 – IV, + 3

4 – V, + 5

5 – III, - 3

A) I - 5, II - 4, III - 3

B) I - 2, II - 3, III - 4

C) I - 1, II - 2, III - 5

D) I - 3, II - 5, III - 1

E) I - 4, II - 1, III - 2

18. Uyğunluğu müəyyən edin

Polimer

I – Lavsan

II – Kapron

III – Enant

Elementar halqasındə hidrogen atomlarının sayı

1 – 22

2 – 13

3 – 11

4 – 8

5 – 12

A) I - 1, II - 2, III - 3

B) I - 4, II - 3, III - 1

C) I - 3, II - 5, III - 4

D) I - 2, II - 1, III - 5

E) I - 5, II - 4, III - 2

19. Uyğunluğu müəyyən edin

I – Polimerləşmə reaksiyası ilə alınan maddələr

II – Polikondensləşmə reaksiyası ilə alınan maddələr

1 – nişasta

2 - izopren kauçuku

3 – divinil kauçuku

4 – sellüloza

5 - fenolformaldehid qətranı

6 - butadien stirol kauçuku

7 - saxaroza

8 - teflon

9 - polistirol

10 - kapron

A) I - 2, 3, 4, 5, 10; II - 1, 6, 8, 9

B) I - 1, 4, 5; II - 2, 3, 6

C) I - 7, 8, 10; II - 1, 4, 8, 9

D) I– 1, 4, 5, 10; II - 2, 3, 6, 8, 9

E) I - 2, 3, 6, 8, 9; II - 1, 4, 5, 10


Yüklə 2,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə