Consiliul uniunii europeneYüklə 111,51 Kb.
səhifə3/3
tarix31.10.2017
ölçüsü111,51 Kb.
1   2   3

Prevenirea conflictelor

Consiliul a adoptat următoarele concluzii:

„1. Obiectivul menținerii păcii, al prevenirii izbucnirilor violente în cadrul conflictelor și al consolidării securității internaționale este un element important al acțiunii externe a Uniunii Europene, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona. Conflictele violente duc la pierderi de vieți omenești, cauzează abuzuri asupra drepturilor omului, duc la strămutări de persoane, afectează mijloacele de existență, determină regresul dezvoltării economice, exacerbează fragilitatea statală, slăbesc guvernanța și subminează securitatea națională și regională. În consecință, în conformitate cu dreptul internațional, prevenirea conflictelor și a reizbucnirii acestora este un obiectiv prioritar al acțiunii externe a UE, din perspectiva căruia UE și-ar putea asuma un rol de lider, acționând în cooperare cu partenerii săi globali, regionali, naționali și locali.

2. Programul UE de prevenire a conflictelor violente - așa-numitul „Program Göteborg” - adoptat de Consiliu în urmă cu 10 ani a stabilit o serie de acțiuni pe care Uniunea Europeană urma să le întreprindă în scopul prevenirii conflictelor violente, a suferinței umane și a dislocării sociale și economice. Alimentat în urma unei perioade de reflecție derulate sub conducerea comună a Serviciului European de Acțiune Externă și a președinției ungare, Programul Göteborg rămâne o bază de politică valabilă pentru acțiunea viitoare a Uniunii Europene în domeniul prevenirii conflictelor.

3. S-au făcut progrese substanțiale în punerea în aplicare a Programului Göteborg, existând o serie de exemple pozitive în care acțiunile preventive au avut succes. Politicile și prioritățile în materie de acțiune preventivă au fost stabilite, de asemenea, prin Strategia europeană de securitate și raportul din 2008 de punere în aplicare a acesteia, prin Comunicarea Comisiei privind prevenirea conflictelor, precum și prin dezvoltarea politicilor cu privire la dialog și mediere, reforma sectorului de securitate, legătura dintre securitate și dezvoltare și situațiile de fragilitate. Au fost consolidate instrumentele UE pentru prevenire pe termen scurt și lung, în special prin intermediul dezvoltării PSAC civile și militare, inclusiv prin crearea unor baze pentru desfășurare rapidă și pentru reforma sectorului de securitate, precum și prin instituirea Instrumentului de stabilitate. Diferiții RSUE au jucat, de asemenea, un rol important în acțiunea de prevenire a conflictelor. Au fost consolidate parteneriatele cu actori-cheie, în special cu ONU, Banca Mondială, OSCE, NATO, UA, alte organizații regionale și țări individuale, precum SUA. Au fost consolidate capacitățile de alertă timpurie, în special prin intermediul SITCEN. Mai mult, Uniunea a acționat, adesea în colaborare cu partenerii săi, în cadrul unui număr substanțial de conflicte existente și potențiale în vecinătatea noastră și dincolo de aceasta.

4. UE are deja la dispoziție instrumente de prevenire a conflictelor. Utilizarea eficientă a acestor instrumente se bazează pe consolidarea și combinarea mai eficientă a acestora. Există posibilitatea revigorării eforturilor UE de prevenire a conflictelor și a reizbucnirii acestora. Tratatul de la Lisabona și crearea Serviciului European de Acțiune Externă, cu resursele sale consolidate și integrate, oferă ocazia impulsionării reînnoite a acțiunii preventive a UE. Acest lucru va fi realizat prin instituirea unor abordări cuprinzătoare în materie de prevenire a conflictelor, printr-o mai bună integrare a prevenirii conflictelor și a principalelor chestiuni transversale, în special drepturile omului, dimensiunea de gen, protecția civililor, copiii și conflictele armate și responsabilitatea protejării în toate domeniile de acțiune externă pe termen scurt și lung.

5. Consiliul consideră că alerta timpurie trebuie consolidată în continuare în cadrul UE, printr-o mai bună integrare a capacităților de alertă timpurie existente și a rezultatelor din toate sursele, inclusiv din partea statelor membre și prin valorificarea mai extinsă a informațiilor de pe teren provenite de la delegațiile UE și de la agenții societății civile, pentru a furniza o bază mai solidă pentru analiza riscurilor de conflicte. Consolidarea alertei timpurii va permite, de asemenea, UE să conlucreze mai eficient cu partenerii cu privire la responsabilitatea protejării, precum și la protecția drepturilor omului.

6. Se impune totodată acordarea unei importanțe sporite acțiunii timpurii, în vederea reducerii riscurilor de izbucnire și de reapariție a conflictelor, de exemplu prin utilizarea eficientă a analizei riscurilor de conflicte. Există posibilitatea ca UE și statele sale membre să își consolideze capacitatea de a elabora opțiuni de acțiune preventivă viabile, operaționale, coerente și realiste. O formă de acțiune timpurie este medierea: UE va dezvolta „Conceptul privind consolidarea capacităților UE în domeniul medierii și al dialogului” din 2009 și va consolida capacitățile de mediere, oferind sprijin și formare pentru mediatori și personalul acestora și prin sporirea disponibilității acestora. Consiliul salută sprijinul Parlamentului European în acest sens. UE va continua să susțină structurile locale, regionale, partenerii internaționali, organizațiile neguvernamentale și instituțiile relevante de prevenire și soluționare a conflictelor și de consolidare a eforturilor de pace, acolo unde este nevoie.

7. De asemenea, Consiliul subliniază faptul că parteneriatele benefice și durabile, consolidate prin acțiunea reciprocă a partenerilor, cu parteneri-cheie precum ONU, OSCE, NATO, Banca Mondială, Uniunea Africană și alți actori internaționali și țări individuale, precum SUA, trebuie consolidate în continuare pentru a permite Uniunii Europene să acționeze cu succes în domeniul prevenirii structurale pe termen lung a conflictelor, în completarea operațiilor pe termen mai scurt de gestionare a crizelor și de sprijinire a păcii.

8. Consiliul invită Înaltul Reprezentant și Comisia să pună în aplicare direcțiile de acțiune menționate anterior în urma consultării cu statele membre și decide să reanalizeze chestiunea până la sfârșitul anului.”Belarus − măsuri restrictive

Consiliul a decis să își consolideze măsurile restrictive împotriva Belarus, având în vedere deteriorarea drepturilor omului, a democrației și a situației statului de drept din zonă.

Consiliul a impus un embargo asupra armelor și o interdicție de export în privința echipamentelor care ar putea fi utilizate pentru represiune internă.

Consiliul a decis de asemenea să adauge noi nume pe lista persoanelor care fac obiectul restricțiilor de călătorie și înghețării activelor din partea UE și să înghețe activele a trei companii care au legături cu regimul.

Decizia și regulamentul vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene marți, 21 iunie 2011.

Acordul de asociere UE - Republica Moldova

Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri cu Republica Moldova pentru o zonă de liber schimb ca parte a acordului de asociere.Relațiile cu Kazahstanul

Consiliul a luat act de pregătirile celei de a douăsprezecea reuniuni a Consiliului de Cooperare UE- Kazahstan, care urmează să se desfășoare la Bruxelles la 27 iunie.Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite - prioritățile UE

Consiliul a aprobat prioritățile UE în ceea ce privește pacea și securitatea, mediul, dezvoltarea durabilă și drepturile omului pentru cea de a 66-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, care va începe în septembrie (11298/11).

Tratatul de la Lisabona reafirmă angajamentul UE față de principiile Cartei ONU, făcând apel la găsirea de soluții multilaterale la problemele și la provocările cu care se confruntă împreună. Pentru a contribui la realizarea acestui obiectiv, UE va continua să depună eforturi în sensul construirii unui sistem multilateral mai puternic, în special în vederea consolidării reprezentativității, a transparenței, a responsabilității, a eficienței și a eficacității Organizației Națiunilor Unite. În acest sens, UE se va angaja activ în procesul de reflecție inițiat în cadrul Adunării Generale privind rolul ONU în guvernanța globală.

DEZVOLTARE

Republica Niger

Consiliul a aprobat o scrisoare care confirmă reluarea pe deplin a cooperării pentru dezvoltare cu Republica Niger (11266/11).

Pentru mai multe informații, a se vedea comunicatul de presă 11832/11.


PRESĂ

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUXELLES Tel.: +32 (0)2 281 8352 / 6319 Fax: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

11824/11RO


Yüklə 111,51 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə