Cuprins Capitolul I starea instanţei în anul 2014Yüklə 412,36 Kb.
səhifə1/7
tarix03.11.2017
ölçüsü412,36 Kb.
#29060
  1   2   3   4   5   6   7

Cuprins

Capitolul I - Starea instanţei în anul 2014

Scurte consideraţii introductive …………………………….……….……… 5

Prezentare generală ……………………………….………………………….6
I.1- Activitatea instanţei în anul 2014……….……………..………………………..9
1.1.Volumul de activitate la nivelul instanţei, pe secţii/complete specializate/materii…………………………………………………..………………...9

1.1.1 Volumul de activitate la nivelul instanţei……………………………… 9

1.1.2 Volumul de activitate pe secţii specializate……………………………12

1.1.3 Volumul de activitate pe materii………………………………………14

1.2. Încărcătura de judecător…………………………………………………16

1.3. Operativitatea pe instanţă, pe secţii/complete specializate, în diferitele materii şi pe judecător………………………………………………………………..18

1.3.1 Indicele general de operativitate al instanţei…………………………...18

1.3.2.Operativitatea pe secţii…………………………………………………21

1.3.3 Indicele de operativitate pe materii…………………………………….21

1.3.4 Operativitatea pe judecător………………………………… ………22

1.4. Managementul resurselor umane…………………………… …………23

1.5.Probleme de management al instanţei………………………… ……….28


I.2.Infrastructura şi capacitatea instituţională a instanţei………………..…………...30

I.3. Calitatea actului de justiţie…………………………………………………….…311.3.1 Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunţate. Indicele de desfiinţare……………………………………………………………………………..31

1.3.2.Durata de soluţionare a cauzelor (inclusiv pe materii)……………….. 37

1.3.3 Mecanisme de unificare a practicii judiciare la nivelul instanţei……………………………………………………………………….………35

1.3.4 Situaţia pregătirii profesionale a judecătorilor şi personalului auxiliar....40

1.3.4.1.Situaţia pregătirii profesionale a judecătorilor…………………….….40

1.3.4.2 Situaţia pregătirii profesionale a personalului auxiliar…………….….44


Capitolul II - Principalele modificări legislative, cu impact asupra activităţii sistemului judiciar în anul 2014…………………………………..………………………..46
Capitolul III - Răspunderea judecătorilor şi personalului auxiliar………….…..54
Capitolul IV - Rolul instanţei în dezvoltarea spaţiului european şi cooperarea internaţională ………………..…………………………………………………………..…56

Capitolul V - Raporturile dintre instanţă şi celelalte instituţii şi organisme, precum şi cu societatea civilă…………… …………………………………………………59
5.1.Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii……………………… ….……59

5.2.Relaţiile cu Tribunalul Gorj şi Curtea de Apel Craiova……….……,… ……..….60

5.3.Relaţiile cu Parchetul……………………………………………. ………..…. 60

5.4.Relaţia instituţională cu baroul de avocaţi, colegiile consilierilor juridici, experţii judiciari, executorii judecătoreşti şi cu penitenciarele………………………………………. 61

5.5.Relaţiile instanţei cu mass media, cu organizaţiile non-guvernamentale, cu societatea civilă……………………………………………………………………………… 62
Capitolul VI - Concluzii ………………..………………….………………………..64

CAPITOLUL I
STAREA INSTANŢEI ÎN ANUL 2014
Scurte consideraţii introductive
Sistemul judiciar reprezintă unul dintre cei mai importanţi piloni ai statului de drept întrucât în lipsa unui sistem de justiţie modern, integru şi eficient, nu poate funcţiona o societate democratică şi stabilă.

Independenţa sistemului judiciar şi statul de drept au constituit o temă specială a raportului din iulie 2012 al Comisiei Europene, s-a aflat în mod constant în centrul dezbaterilor din România, implică standarde înalte de eficienţă şi integritate şi se realizează prin activitatea fiecărui participant la actul de justiţie.

Crearea unui sistem judiciar independent, demn de încredere, transparent şi eficient necesită adoptarea unor politici publice pentru justiţie raţionale şi eficiente, dar şi îmbunătăţirea randamentului fiecărei instanţe în parte.

Activitatea de judecată este reglementată prin Constituţie, Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, Legea nr.303/2004 privind statutul magistraţilor, Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală, legi speciale, hotărâri sau regulamente.

Coordonatele esenţiale ale activităţii puterii judecătoreşti sunt relevate de dispoziţiile art.124 alin.3 din Constituţie, potrivit cărora ,,judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii”.

Justiţia se realizează numai prin organele puterii judecătoreşti, care sunt abilitate prin lege, la fel ca şi competenţa acestora şi procedura de judecată.


Judecătoria Târgu Jiu - Prezentare Generală
Potrivit art. 21 alin.1 din Constituţia României, orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.

Justiţia se înfăptuieşte în numele legii şi se realizează în conformitate cu dispoziţiile art. 126 din legea fundamentală prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti a căror competenţă este prevăzută de lege.

Sediul Judecătoriei Târgu-Jiu se află în oraşul reşedinţă de judeţ – municipiul Târgu-Jiu, în aceeaşi clădire impozantă construită în anul 1995, în care îşi desfăşoară activitatea şi Tribunalul Gorj – Palatul de Justiţie.

Judecătoria Târgu-Jiu funcţionează alături de Judecătoriile Târgu-Cărbuneşti, Motru şi Novaci, în circumscripţia Tribunalului Gorj, care funcţionează în circumscripţia Curţii de Apel Craiova, împreună cu Tribunalele Olt, Mehedinţi şi Dolj.

Din circumscripţia Judecătoriei Târgu-Jiu fac parte municipiul Târgu-Jiu, patru oraşe (Rovinari, Bumbeşti-Jiu, Tismana şi Turceni) şi 23 de comune cu satele aferente.

Începând cu data de 01.02.2011, activitatea Judecătoriei Târgu-Jiu este organizată în două secţii: secţia civilă (ce soluţionează cereri în materie civilă, funciară, minori şi dreptul familiei) şi secţia penală (cu complete specializate în infracţiuni de corupţie, infracţiuni săvârşite de minori şi asupra minorilor).

Conducerea Judecătoriei Târgu-Jiu este asigurată de preşedinte, care exercită atribuţiile manageriale în scopul organizării eficiente a activităţii instanţei, vicepreşedinte, numit în funcţie începând cu data de 15.07.2013, preşedinţi de secţie, numiţi în funcţie începând cu data de 28.10.2013, fiecare pe un mandat de 3 ani, colegiul de conducere şi adunarea generală.

Colegiul de conducere este format din preşedinte (conform art. 49 alin.2 pct. b din Legea nr. 304/2004, privind organizarea judiciară) şi patru judecători aleşi pe o perioadă de 3 ani ( doi judecători care îşi desfăşoară activitatea în secţia penală – vicepreşedintele şi înlocuitorul purtătorului de cuvânt şi doi judecători ce îşi desfăşoară activitatea în secţia civilă –printre care se numără şi preşedintele de secţie civilă) şi hotărăşte cu privire la problemele generale de conducere a instanţei, cu atribuţiile prevăzute de lege .

În cadrul Judecătoriei Târgu Jiu funcţionează două secţii: secţia civilă ( 27 judecători, inclusiv preşedintele instanţei şi preşedintele de secţie din care funţionează efectiv 23 de judecători, două posturi fiind vacante în urma promovării examenului pentru funcţie de execuţie la Tribunalul Gorj, un judecător este detaşat la Ministerul Afacerilor Externe, iar un judecător se află în concediul de creştere copil) şi secţia penală (9 judecători, inclusiv vicepreşedintele, preşedintele de secţie şi judecătorul delegat la Peniteciarul Târgu Jiu), în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 304/2004 privind reorganizarea judiciară.

Sintetizând prezentarea de mai sus , organigrama Judecătoriei Târgu Jiu se prezintă astfel :


Activitatea instanţei este organizată pe secţii:- secţia civilă cuprinde: 27 complete specializate în soluţionarea cauzelor civile, a cauzelor cu minori şi familie, a proceselor funciare şi 1 complet al judecătorului stagiar, din care efectiv sunt ocupate 23 de posturi .

- secţia penală cuprinde: 8 complete din care 7 complete specializate şi în judecarea cauzelor cu inculpaţi minori.I. 1. Activitatea instanţei în anul 2014
Activitatea judiciară este desfăşurată de judecători în scopul înfăptuirii actului de justiţie ca rezultat al unei întregi structuri umane, materiale şi procedurale.

Prin întreaga lor activitate judecătorii asigură: supremaţia legii, respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor, egalitatea acestora în faţa legii şi un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanţilor la procedurile judiciare indiferent de calitatea acestora.

Pe parcursul anului 2014 a existat o preocupare majoră, permanentă din partea Judecătoriei Târgu Jiu pentru creşterea eficienţei activităţii judiciare.

S-a încurajat utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei pentru a asigura rapiditatea, eficienţa şi calitatea în activitatea instanţei, ca serviciu pentru cetăţeni - activitate care le dă dreptul de a-şi rezolva disputele private şi a-şi afirma drepturile, cât timp interesul individului este legitim şi urmărit cu bună credinţă.

De altfel, rolul justiţiei ca serviciu public este esenţial, procedura judiciară reprezentând modalitatea prin care cetăţeanul obţine concursul puterii de stat pentru exercitarea dreptului său, atunci când acesta îi este îngrădit sau încălcat, cu încălcarea dispoziţiilor legale, şi indiferent din partea cui provine încălcarea : o persoană privată sau chiar un organ al statului.

Finanţarea activităţii Judecătoriei Târgu-Jiu se face în baza art. 131 din Legea 304/2004 republicată, care statuează la art 1că : „ activitatea instanţelor şi parchetelor este finanţată de la bugetul de stat".1.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei, pe secţii/complete specializate /materii.

1.1.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei.

Volumul de activitate al unei instanţe reprezintă un reper important în privinţa activităţii desfăşurate atât din punct de vedere calitativ cât şi din punct de vedere cantitativ, reprezentând un indicator cuantificabil, măsurabil asupra contribuţiei personalului instanţei la înfăptuirea actului de justiţie .

Volumul de activitate are însă şi o latură ce nu poate fi cuantificată, aceasta fiind determinată de orele suplimentare de muncă afectate studierii temeinice a dosarelor, însuşiri în perioade de timp scurte a legislaţiei în continuă schimbare a doctrinei şi jurisprudenţei ICCJ, CEDO, CEJ.

În cursul anului 2014, pe rolul Judecătoriei Târgu Jiu s-au înregistrat 18.942 cauze, la care s-a adăugat stocul de 4.170 cauze înregistrându-se un total de 23.112 cauze. Au fost soluţionate 19.385 cauze rămânând la finele anului nesoluţionate un număr de 3.727 cauze, din care 608 cauze suspendate şi 1.213 cauze civile şi penale în faza procedurii prealabile , respectiv în faza procedurii de cameră preliminară, nefiindu-le stabilit termen de judecată.

Stocul de dosare în anul 2014 a scăzut comparativ cu anul 2013, ajungând la 3.727 de dosare, cu 443 de dosare mai puţin faţă de anul anterior.

Comparativ cu volumul de activitate din anul 2013 se observă o uşoară scădere a cauzelor nou intrate de la 21.112 la 18.942 cauze, a numărului cauzelor soluţionate de la 21.964 cauze la 19.385 cauze precum şi o scădere substanţială a stocului de la 4.170 la 3.727 cauze şi a cauzelor suspendate de la 1.315 cauze la 608 cauze.

Volumul de activitate mai mic în anul 2014 faţă de 2013 se datorează intrării în vigoare a noilor coduri, care au impus o restricţionare a cererilor adresate instanţei datorită necesităţii respectării de către justiţiabili a cerinţelor pe care o cerere de chemare în judecată trebuie să o îndeplinească pentru sesizarea instanţei, dar şi modificărilor legislative adoptate prin eliminarea încuviinţări de către instanţa de executare a executării silite.

Scăderea substanţială a stocului şi a numărului de dosare suspendate reflectă însă înaltul grad de profesionalism al personalului instanţei care desfăşoară o muncă de calitate şi depune eforturi substanţiale pentru îndeplinirea cu celeritate a atribuţiilor ce îi revin.Aşa cum am precizat, volumul de activitate al instanţei are şi o latură nerelevată de indicatorii statistici nu numai sub aspectul efortului depus de personal şi a calităţii muncii prestate, dar şi prin soluţionarea unui număr impresionant de cereri ce nu sunt reflectate statistic cum ar fi: cereri de ajutor public judiciar, cereri de îndreptare eroare materială, cereri pentru soluţionarea unor incidente procedurale, reexaminare/anulare cerere, reexaminare amendă şi reexaminare ajutor public judiciar.
1.1.2 Volumul de activitate pe secţii specializate.
În cursul anului 2014, la Judecătoria Târgu Jiu au funcţionat secţii specializate, respectiv secţia penală şi secţia civilă.

Pe rolul Secţiei penale s-au înregistrat un număr de 3.675 cauze, la care s-a adăugat stocul de 356 cauze, înregistrându-se un total de 4.031 cauze.

Au fost soluţionate 3.682 cauze rămânând la finele anului nesoluţionate un număr de 349 cauze din care 74 cauze se află în procedura de cameră preliminară, neavând fixat termenau ca prim termen de judecată în luna ianuarie 2015.

Comparativ cu anul 2013 când pe rolul Judecătoriei Târgu Jiu, la aceeaşi dată de referinţă a fost înregistrat un număr de 3.740 cauze la care s-a adăugat stocul de 209 cauze înregistrându-se un total de 3.949 cauze penale, în anul 2014 s-a constatat o uşoară creştere a volumului de activitate cu un număr de 82 cauze, reprezentând un procent de aproximativ 2,07%.
ANUL

SECŢIA

ROL

SOLUŢIONATE

2013

PENAL

3.949

3.593

2014

PENAL

4.031

3.682


Mai trebuie menţionat faptul că prin modificările aduse Codului de procedură penală la Secţia penală a JudecătorieiTârgu Jiu nu se mai înregistrează cererile greşit îndreptate, întrucât acestea se trimit pe cale administrativă la organul competent, fără a se înregistra sub număr de dosar conform dispoziţiilor art.26 lit.l din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti .

Creşterea se datorează nu atât măririi infracţionalităţii în judeţul Gorj, cât mai ales modificărilor aduse Codului penal şi Codului de procedură penală care au generat un număr mare de cauze înregistrate la momentul intrării în vigoare a acestora şi cauze urgente care privesc luarea, revocarea, înlocuirea, încetarea şi menţinerea măsurilor preventive şi liberarea provizorie pe cauţiune sau sub control judiciar .

În cursul anului 2014, pe rolul Secţiei civile s-a înregistrat un număr de 15.257, la care s-a adăugat stocul de 3.814 înregistrându-se un total de 19.081 cauze, fiind soluţionate 15.703, rămânând la finele anului nesoluţionate un număr de 3.378 din care 608 suspendate iar un număr de 1.139 cauze fiind în faza procedurii prealabile, nefiind stabilit primul termen de judecată.

Comparativ cu anul 2013 se observă o uşoară scădere a cauzelor nou intrate de la 17.372 la 15.257 şi a cauzelor soluţionate de la 18.371 la 15.703 cauze.

Se constată o reducere substanţială a numărului de cauze nesoluţionate de la 3.814 cauze la 3.378 cauze, concluziile relevate de compararea acestor indicatori fiind prezentaţi la începutul capitolului.

VOLUM COMPARATIV PE SECŢIIANUL

SECŢIA

ROL

SOLUŢIONATE

2013

CIVIL

22.185

18.371

2014

CIVIL

19.081

15.703
1.1.3. Volumul de activitate pe materii.

- în materie civilă, drept comun, s-au înregistrat 13.476 cauze la care se adăugă stocul de 2.682 cauze, totalizând un număr de 16.158 cauze din care au fost soluţionate 13.933 cauze. A rămas nesoluţionat un număr de 2.225 cauze din care 492 cauze suspendate şi 841 cauze în faza procedurii prealabile, nefiind stabilit primul termen de judecată.

Raportat la numărul de cauze înregistrate în anul 2013 se constată o uşoară scădere a numărului de cauze nou intrate de la 15.039 la 13.476 cauze în anul 2014, o scădere a numărului de cauze rămase nesoluţionate de la 2.682 la 2.225 cauze şi a cauzelor suspendate de la 964 la 492 cauze, în procente situaţia fiind în scădere cu 8,86% ;

- în materie funciară, s-au înregistrat un număr de 512 cauze, la care s-a adăugat un stoc de 272 cauze totalizând un număr de 784 cauze, din care au fost soluţionate 544 cauze, iar nesoluţionate 240 cauze, din care 55 cauze suspendate iar 95 cauze fiind în faza procedurii prealabile, nefiind stabilit primul termen de judecată. În această materie se constată o uşoară scădere a dosarelor nou intrate de la 830 cauze la 512 cauze, o scădere a stocului de cauze faţă de anul precedent de la 272 la 240 cauze, precum şi o uşoară scădere a cauzelor suspendate de la 175 cauze în anul 2013 la 55 cauze în anul 2014.

- în materie de minori şi familie, s-au înregistrat un număr de 1.279 cauze nou intrate la care s-a adăugat un stoc de 826 cauze totalizând un număr de 2.105 din care au fost soluţionate 1.192 cauze iar nesoluţionate 913 cauze din care 61 dosare au fost suspendate, iar 203 cauze se află în faza procedurii prealabile, nefiind stabilit primul termen de judecată.

- în materie penală, în cursul anului 2014 s-au înregistrat un număr de 3.675 cauze penale la care s-a adăugat stocul de 356 cauze, înregistrându-se un total de 4.031 cauze penale.

Au fost soluţionate 3.682 cauze rămânând la finele anului nesoluţionate un număr de 349 cauze din care 74 cauze se aflau în cadrul camerei preliminare, nefiind stabilit primul termen de judecată.

Menţionăm că din totalul cauzelor nesoluţionate un număr total de 1.213 cauze civile şi penale se află în faza procedurii prealabile şi a camerei preliminare, nefiind stabilit primul termen de judecată după cum urmează:


  • în materie penală 74 cauze

  • în materie civilă 841 cauze

  • în materie funciară 95 cauze

  • în materie de minori şi familie 203 cauze.

1.2. Încărcătura pe judecător la nivelul judecătoriei

Ca indice statistic încărcătura pe judecător este examinată, fie sub forma încărcăturii pe post efectiv ocupat, fie ca încărcătură pe schema de judecători.

Încărcătura pe judecător reflectă numărul de dosare pe care l-a avut de soluţionat un judecător în perioada de referinţă şi se calculează prin raportarea numărului total de dosare la numărul posturilor ocupate.

Încărcătura pe schemă se determină prin raportarea volumului de activitate la numărul total de posturi prevăzut în statele de funcţii ale instanţelor.Judecătoria Târgu Jiu a avut prevăzut în anul 2014 în schema de personal un număr de 36 de posturi din care însă un judecător este detaşat la Ministerul Afacerilor Externe, un judecător este delegat la Penitenciarul Târgu Jiu, un judecător s-a aflat în concediul pentru creşterea copilului şi începând cu data de 15.11.2014 două posturi au rămas vacante în schemă ca urmare a promovării examenului pentru funcţii de execuţie la Tribunalul Gorj.


ANUL

Dosare rol

Numar judecatori

Incarcatura/judecator

2012

29258

32

914

2013

26134

35

746

2014

23112

33

700


Yüklə 412,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə