Değerli ArkadaşlarYüklə 202,92 Kb.
tarix05.09.2018
ölçüsü202,92 Kb.
#77032

Yerel Kalite Ödülleri Bilgilendirme Kitapçığı


c:\users\administrator\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\4etqqxov\ödül logo.jpg

Yerel Kalite Ödülleri Bilgilendirme Kitapçığı

EMMhttp://www.pdcahome.com/wp-content/uploads/2015/11/modelo-efqm.jpg

Ekipte

Mükemmellik


Modeli
ÖDÜL SÜRECİ NEDİR?

Her yıl Ege Bölgesi’nin en iyi performans gösteren, özel, kamu veya kâr amacı gütmeyen her ölçekteki kuruluşları Yerel Kalite Ödülleri için yarışıyor. Yerel Kalite Ödülleri yılda bir kez düzenlenen ve Ege Bölgesinin katılımcı sayısı ve içerik açısından en görkemli ve kapsamlı organizasyonu olan Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’nda sahiplerini bulmaktadır.  Bu ödüller, stratejilerini eyleme dönüştürerek kuruluşlarının performansını sürekli olarak iyileştirme çabasında olan sektörün lider kuruluşları için tartışılmaz bir sonuçtur.

TÜSİAD ve Türkiye Kalite Derneği’ ve Türkiye Kalite Derneği İzmir Şubesi’nin ortak çabalarıyla ortaya çıkan Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü, uluslararası bir tanımanın da simgesi olması ve Avrupa ile bütünleşmemize katkıda bulunabilmek amacıyla EFQM Mükemmellik Ödülü’nün kriterlerini esas alır. Yılın Başarılı Ekibi ödülü ise KalDer İzmir Şubesi’nin Ulusal çapta verdiği bir ödül olup kurum/kuruluşlardaki iyileştirme projelerini yine KalDer İzmir Şubesi’nin lisanslı modeli olan Ekipte Mükemmellik Modeli kriterleriyle değerlendirmektedir

Yerel Kalite Ödülleri hakkında aşağıdaki bilgilerden daha fazlasını edinmek ve kuruluşunuza özel bir sunum almak için KalDer İzmir Şubesi Ödül Sekreterliğine başvurabilirsiniz.  


ÖDÜL SÜRECİ DEĞERLENDİRİCİLİĞİ NEDİR?
KalDer tarafından 1999 yılından beri düzenlenen Yerel Kalite Ödülleri için yapılan tüm başvurular, bu süreç için özel olarak eğitim almış ve deneyim kazanmış değerlendiricileri tarafından değerlendirilir. Ödül süreci değerlendiricileri, Model eğitimlerini kapsayan özel bir eğitimi başarı ile tamamlamış kişilerdir. Bu eğitime katılacak adaylardan da bazı şartları yerine getirmesi beklenir. Eğitimi başarıyla tamamlayan kişiler yerel süreçte görev yapmaya adaydır. Eğitimi başarıyla tamamlayan değerlendirici adayları da süreçte ilk görev yaptığı andan itibaren, oldukça kapsamlı bir performans değerlendirme sistemi içinde 360 derece bir değerlendirmeye tabi tutularak, yeni görevlere hazır olup olmadıkları yakından izlenir.

c:\users\administrator\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\4etqqxov\ebmo_heykel.gif


c:\users\administrator\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\4etqqxov\ybeo_heykel.gif

EGE BÖLGESİ MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ YILIN BAŞARILI EKİBİ ÖDÜLÜ


Yerel Kalite Ödülleri Süreçleri


EGE BÖLGESİ MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ
Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü ile ülkemizde ve bölgemizde kalite bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması, kuruluşların kaliteye yönelik çabalarının özendirilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle başarılı kalite stratejileri ile çalışanlar arasında katılımcılık, ekip olma ve iletişim kuvvetlendirilir. Ayrıca kuruluşların Avrupa Kalite Ödülü’ne hazırlanmaları amaçlanmaktadır.


 • Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü kullandığı EFQM Mükemmellik Modeli ile sizi Ulusal ve Avrupa Kalite ödüllerine hazırlar

 • Özdeğerlendirme yaparak, iyileştirmeye açık alanlarınızın tespitini sağlar.

 • Organizasyonun iyileştirme faaliyetlerine bakış açısını geliştirir.

 • Çalışanlarının toplam kalite bilinç düzeyinin artmasını ve pek çok kişinin hazırlıklarda rol alarak sahiplenme duygusunu geliştirmesini sağlar.

 • Çalışanlar arasında etkin bir eğitim ve iletişim aracı oluşturur.

 • Çalışmalar sonucunda değerlendirmeleri gerçekleştiren ekip tarafından hazırlanan rapor ile kuruluşun uygulamalarına önemli bir geri bildirim sağlanır


Modelin Temeli

EFQM Mükemmellik Modeli, ilk defa Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde (1953) ve Avrupa Sosyal Şartında

(1996 da gözden geçirilen) açıklanan Avrupa değerlerini esas alır. Bu sözleşme Avrupa Konseyi’nin

47 üye devleti tarafından onaylanmış ve ilkeleri ulusal mevzuata dâhil edilmiştir.

Mükemmelliğin Temel Kavramları, temel insan haklarının evrensel olarak uygulandığını varsayarak bu

hakların özünü esas alır. Kuruluşların, Birleşmiş Milletler ‘in ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (2000)

geniş hedeflerini desteklemede oynayabileceği rolün bilincindedir. Bu inisiyatif, kurumları sürdürülebilir

ve sosyal sorumluluk taşıyan işletmelere yönelik 10 İlke şeklinde belirlediği söz konusu değerleri küresel

Faaliyetlerinde aktif olarak uygulamaya teşvik eder. Bu ilkelerden bazıları EFQM Mükemmellik Modelinde

açıkça belirtilirken, Avrupa’da yasal bir zorunluluk olan insan haklarına, yolsuzluğa, rüşvete ve zorla işçi

Çalıştırmaya ilişkin ilkelerin zaten var olduğu kabul edildiği için tekrar değinilmemiştir.

EFQM Mükemmellik Modeli, yasalar çerçevesinde yükümlü olup olmadığına bakmaksızın mükemmel bir

kuruluşun BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesine saygı göstereceğini ve uyacağını öngörür.
Modele Olan Gereksinim
Sektör, büyüklük, yapı veya olgunluk düzeyinden bağımsız olarak her kuruluşun başarılı olabilmesi için

uygun bir yönetim sistemi kurması gereklidir. EFQM Mükemmellik Modeli, kuruluşlar tarafından çeşitli

biçimlerde kullanılabilecek pratik bir araçtır. Kullanım amaçları arasında aşağıdaki uygulamaları saymak

mümkündür: • Kurumsal mükemmelliğe giden yolda nerede olduğunun değerlendirilmesi, belirlenmiş vizyonu ve misyonu ile ilişkili olarak temel kuvvetli yönlerinin ve olası iyileştirme alanlarının farkına varılması için kuruluşa yardımcı olunması

 • Kuruluşun; fikirleri kendi bünyesinde veya dışında etkili biçimde yayabilmesini kolaylaştırmak üzere

ortak bir dil ve düşünce tarzının oluşturulması

 • Mevcut ve planlanan girişimlerin bütünleştirilmesi, tekrarların önlenmesi ve yapılması gerekenlerin belirlenmesi

 • Kuruluşun yönetim sistemi için temel bir yapı oluşturulması.


Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü Kazanan Kuruluşlar
2002 yılı

Özel Sektör Büyük Ödül : Pınar Süt

Özel Sektör Başarı Ödülü : CMS Jant ve Makina Sanayi A.Ş

Özel Sektör Teşvik Ödülü : Dentaş Ambalaj Ve Kağıt Sanayi AŞ
2003 yılı

Özel Sektör Teşvik Ödülü : Cevher Döküm Sanayii ve Sun Tekstil San Ve Tic. AŞ
2004 yılı

Başarı ya da teşvik ödülü için yeterli puana ulaşan kuruluş olmadı.


2005 yılı

Özel Sektör Büyük Ödül : Erbakır Elektrolitik Bakır Mamülleri AŞ

Kamu Kategorisi Jüri Özel Ödülü: Özel Ege Lisesi
2006 yılı

Özel Sektör Başarı Ödülü : Ege Fren AŞ
2007 yılı

Özel Sektör Başarı Ödülü : Pınar Entegre Et ve Un San AŞ
2008 yılı

Özel Sektör Jüri Özel Ödülü : Özel Ege Lisesi
2009 yılı

Kamu Kategorisi Başarı Ödülü : D.E.Ü. İzmir Meslek Yüksek Okulu
2010 yılı

Kamu Kategorisi Başarı Ödülü : İzmir Mesleki Eğitim Merkezi

Kamu Kategorisi Teşvik Ödülü : Ege Genç İşadamları Derneği
2011 yılı

Özel Sektör Başarı Ödülü : DB Schenker ARKAS
2012 yılı

Kamu Kategorisi Başarı Ödülü : Ege Bölgesi Sanayi Odası
2014 yılı

Özel Sektör Büyük Ödülü : DYO Boya Fabrikaları AŞ

Kamu Kategorisi Başarı Ödülü : Ege Bölgesi Sanayi Odası
2015 yılı

Özel Sektör Teşvik Ödülü : DYO Matbaa Mürekkepleri San ve Tic A.Ş.
2016 yılı

Özel Sektör Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü : TOYO Matbaa Mürekkepleri San ve Tic A.Ş.

Ödül Değerlendirme Sürecinde Önemli Aşamalar

Aşama 1: Başvuru ve Değerlendiricilerin Bireysel Değerlendirmesi


 • Ödül sürecine başvuru, bu Başvuru Formunun KalDer’ e imzalanarak gönderilmesi ve katılım ücretinin yatırılması ile başlar.

 • Başvuru Formlarının ulaşmasını takiben KalDer Ödül Sekreteri, kuruluşa yarım günlük bir ziyaret yaparak, başvuru dosyasının hazırlanması ve süreç hakkında detaylı bilgi verir.

 • Kuruluş, bu başvuru formundaki süreç takviminde belirtilen, Başvuru Dokümanını teslim tarihine kadar Başvuru Dokümanını tamamlayarak KalDer Ödül Sekreterliğine teslim eder.

 • Kuruluşun Başvuru Dokümanı KalDer tarafından, Sonuç Kriter Bilgileri dikkate alınarak değerlendirilerek Ödül Değerlendirme Sürecine kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir.

Aşama 2- Saha Ziyareti İçin Hazırlık


 • Ödül Değerlendirme Sürecine hak kazanan kuruluşlar (Yetkinlik Değerlendirmesi seçeneğini seçen kuruluşlar dahil) ekip ile tanışmak ve varsa bazı konuları açıklığa kavuşturmak üzere Ödül Sekreterliği tarafından toplantıya davet edilir. Bu toplantının amacı;

  • Olumlu bir ekip ruhu oluşturmak ve saha ziyareti için beklentileri belirlemek

  • Ekibin saha ziyareti sırasında kuruluştan olan beklenti ve isteklerinin anlaşılması ve sağlıklı bir saha ziyareti planlaması için gereken bilgilerin temini

  • Değerlendirme Ekibi tarafından kuruluşun yapısının ve diğer temel bilgilerinin açık olarak anlaşıldığını güvenceye almak.

 • Bu toplantı esnasında değerlendirme ekibi, kuruluşu daha iyi anlamak ve gereken konuları açıklığa kavuşturmak için ek bilgi ve/veya dokümanlar isteyebilir.

 • Bu toplantıyı takiben, değerlendirme ekibi detaylı bir saha ziyareti planı hazırlayarak kuruluş ile üzerinde mutabakata varır. Saha ziyareti planında şu konular açıklığa kavuşturulmuştur:

  • Görüşülecek kişiler, konular ve zamanları (ziyaret programı)

  • Gerekli iletişim bilgileri, kılavuz ihtiyacı

  • Lojistik ihtiyacı (kuruluşa gidiş, varsa tesisler arasındaki ulaşım vb.)

  • Ekibin toplantı yeri (ara ve ziyaret sonrası uzlaşım toplantısı)

 • Saha ziyareti süresince kuruluştaki tüm seviyelerden çalışanlar değerlendiricilerle etkileşim halinde olacaktır. Bireysel, ekipler ve odak grupları ile görüşmeler, sunumlar ve sahanın görülmesi ile görüşmeler gerçekleştirilir.

 • Saha ziyareti genel olarak üst yönetim ve değerlendirme ekibi arasındaki açılış toplantısıyla başlar. Programda, ziyaret esnasındaki nadiren ortaya çıkan durum ve ihtiyaçlar çerçevesinde değişiklikler yapılabilir.

 • Saha ziyareti çok açık ve yapıcı bir şekilde yürütülür. Değerlendiriciler üzerinde bir etki yaratılan ve değerlendiricilere kuruluşun mükemmellik kültürüyle birlikte, somut kanıtlarını sundu andır.

 • Saha ziyareti, sınırlı üst düzey ilk izlenimler dışında değerlendirmedeki bulguların paylaşılmadığı bir kapanış toplantısı ile son bulur.

 • Saha ziyaretinden sonra, ekip, kuruluş ile birlikte organize edilen kuruluştan bağımsız bir toplantı yerinde saha ziyaretinde topladığı bilgiler üzerinde, RADAR ve EFQM Mükemmellik Modeli Kriterlerini kullanarak uzlaşım sağlayarak bir fikir birliğine varır.

Aşama 3 – Geri Bildirim


 • Değerlendirme ekibi saha ziyaretinden sonra yazılı geri bildirim raporunu bitirilerek Ödül Yürütme Kuruluna teslim eder.

 • Ödül Yürütme Kurulu tüm raporları inceleyerek finale kalan kuruluşları belirler ve Ödül Jürisine sunar.

 • Jüri, Ege Bölgesi Mükemmellik Büyük Ödülü ve Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülüne hak kazan kuruluşları belirler ve Kalite Kongresinin sonunda yer alan Ödül Töreninde kazanan kuruluşlar açıklanarak ödülleri verilir. Ödüller sadece bu törende açıklanır. Sadece kuruluşlara bir gün önce, ödülün adı belirtilmeksizin ödül alacağı bilgisi verilir.

 • Ödül töreninden sonra kuruluşlara, temel kavramlar bazında yönetici özetinin ve 32 alt kriter bazında detaylı bulguların yer aldığı yazılı bir geri bildirim raporu gönderilir. Ayrıca isteyen kuruluşlara yarım günlük bir birebir geri bildirim toplantısı düzenlenir.

c:\users\administrator\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\4etqqxov\ybeo_heykel.gif

YILIN BAŞARILI EKİBİ ÖDÜLÜ

Yılın Başarılı Ekibi Ödülü tüm kurum ve kuruluşların süreçlerinde iyileştirmeye açık alan olarak belirledikleri ve geliştirmeyi planladıkları, kalite tekniklerinin kullanılarak, bölüm içi veya bölümler arası kişilerin katılımıyla oluşturulan ekip veya takımların gerçekleştirdiği, belirlenen hedeflere ulaşmış, paylaşılabilir uygulama sahiplerine verilir. • Yılın Başarılı Ekibi Ödülü’nde kullanılan Ekipte Mükemmellik Modeli, Süreçlerin iyileştirilmesinde etkili bir araçtır.

 • Kurum ve kuruluşlarda ekiplerin kalite teknikleriyle süreçlerini iyileştirirken; kazanımlar elde ederler.

 • Çalışanlar arasında katılımcılığı, ekip bilincini ve iletişimi kuvvetlendirir

 • Günümüzün en önemli rekabet avantajı yaratan konusu INOVASYON’a zemin hazırlar.

 • Ödüllendirme, çalışanları motive eder, ekip ruhunu destekler.


Modelin Temeli
EMM Ekipte Mükemmellik Modeli ilk kez 1999 yılında KalDer İzmir Şubesi üyelerinin ortak girişimleri sonucunda oluşturulmuştur. Modelin kullanımı ile ilgili ilk ödül çalışması da 2000 yılında “Yılın Başarılı Ekibi Ödülü” adıyla gerçekleştirilmiştir. Bu yıl 14. kez düzenlenen Yılın Başarılı Ekibi Ödülü yarışması 2008 yılına kadar Ege Bölgesi’nde faaliyetlerini yürüten kuruluşlarına açıktı. 2008 yılında KalDer merkezinin onayı sonrasında ödül çalışması tüm Türkiye geneline açılmıştır.

EMM Ekipte Mükemmel Model’inin temel amacı, kuruluşları ekip çalışmalarını daha yapısal yöntemlerle gerçekleştirmeleri için desteklemek ve başarılı ekiplerin ödüllendirilmesi için bir çerçeve oluşturmaktır. Bu amaçla oluşturulan model yıllar itibarıyla sürekli olarak gözden geçirilmiş ve iyileştirilmiştir. İlk yıllarda yalnızca başvuran ekibin çalışmalarını dikkate alan model sonraki yıllarda geliştirilmiş ve bugünkü yapısıyla kuruluşların ekip çalışmalarına bakış açılarının da değerlendirildiği bir yapıya kavuşmuştur.


Bir Modele Olan Gereksinim

Sektör, büyüklük, yapı veya olgunluk düzeyinden bağımsız olarak her kuruluşun en fazla üç ekiple başvurabileceği biçimde tasarlanan yarışmanın objektif ölçütlere dayandırılması gerekmektedir. EMM Ekipte Mükemmellik Modeli her türlü kuruluşun rahatlıkla kullanabileceği bir biçimde tasarlanmıştır. Kullanım amaçları arasında aşağıdaki uygulamaları saymak mümkündür: • Bir kuruluşun sahip olduğu ekip çalışması felsefesinin modele göre seviyesinin değerlendirilmesi ve bu yaklaşımın kuvvetli yönleri ile iyileştirilebilecek alanlarının belirlenmesi

 • Kuruluş genelinde ortak bir dil oluşturulması ve ekip çalışması felsefesinin tüm kuruluş içinde yaygınlaştırılması

Yılın Başarılı Ekibi Ödülü yarışmasının amacı ekip çalışması felsefesinin kuruluşlarda sürdürülebilir olmasını sağlamaya yardımcı olmaktır. Bu amaca ulaşmak için birbiriyle bütünleşik iki boyut kullanılmaktadır. • EMM Ekipte Mükemmellik Modeli: Kuruluşların ve başvuran ekiplerin sonraki faaliyetlerinin iyileştirilmesine ve yapısal yaklaşımlarla desteklenmesine yardımcı olacak çerçeve

 • RADAR: Sürdürülebilir başarıyı elde etmeyi amaçlayan kuruluşların, bu yolda karşılaştığı güçlükleri aşması için kuruluşu desteklemek üzere kullanılabilecek dinamik bir değerlendirme çerçevesi


Yılın Başarılı Ekibi Ödülü Kazanan Kuruluşları
2000 yılı

Kamu Büyük Ödül : Konak Mal Müdürlüğü
2002 yılı

Özel Sektör Büyük Ödül :  Söktaş Dokuma İşletmeleri San ve Tic AŞ
Özel Sektör Başarı Ödülü : CMS Jant ve Makina Sanayi A.Ş

Özel Sektör Teşvik Ödülü : Dentaş Ambalaj Ve Kağıt Sanayi AŞ
2003 yılı

Özel Sektör Başarı Ödülü : Söktaş Dokuma İşletmeleri San / Tic AŞ ve İzeltaş İzmir El Aletleri San Ve Tic AŞ

Özel Sektör Teşvik Ödülü : Cevher Döküm Sanayii ve/ Sun Tekstil San Ve Tic AŞ
2004 yılı

Özel Sektör Başarı Ödülü : Üçüncü Gümrükleme Nakliyat İç Ve Dış Tic. Ltd.Şti. /, Söktaş Dokuma İşletmeleri San ve TicAŞ ve

/ Sun Tekstil San Ve Tic AŞÖzel Sektör Teşvik Ödülü : İzeltaş İzmir El Aletleri San Ve Tic AŞ ve / Tetra Pak Paketleme San Ve Tic AŞ
2005 yılı

Özel Sektör Büyük Ödül : ZF Lemförder Aks Modulleri San Ve Tic AŞ

Özel Sektör Başarı Ödülü : Tetra Pak Paketleme San Ve Tic AŞ ve / AKG Gazbeton İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş
2006 yılı

Özel Sektör Büyük Ödül : Hayes Lammerz Jantaş Jant San AŞ

Özel Sektör Başarı Ödülü : Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, / Söktaş Dokuma İşletmeleri San ve Tic AŞ, / Sun Tekstil San Ve Tic AŞ

Kamu Kategorisi Teşvik Ödülü : Ege Genç İşadamları Derneği
2007 yılı

Kamu Büyük Ödül : İzmir İl Sağlık Müdürlüğü

Özel Sektör Başarı Ödülü : Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, /Söktaş Dokuma İşletmeleri San ve Tic AŞ, . Petrofer Endüstriyel Yağlar San Ve Tic AŞ


2008 yılı

Kamu Büyük Ödül : Denizli Servergazi Devlet Hastanesi

Özel Sektör Başarı Ödülü : BTM, / Elba Basınçlı Döküm Sanayii AŞ ve / Söktaş Dokuma İşletmeleri San ve Tic AŞ

Kamu Kategorisi Başarı Ödülü : Çivril Devlet Hastanesi, / Denizli Sağlık Müdürlüğü
2009 yılı

Kamu Büyük Ödül: Denizli İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi

Özel Sektör Büyük Ödül : İpragaz AŞ Denizli Dolum Tesisi

Özel Sektör Başarı Ödülü : BTM, / Hayes Lemmerz İnci Jant (Sac İşletmesi), / Petkim Petrokimya Holding AŞ,

/ Söktaş Dokuma İşletmeleri San ve Tic AŞKamu Kategorisi Başarı Ödülü : Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Şubesi, / Denizli Servergazi Devlet Hastanesi
2010 yılı

Özel Sektör Büyük Ödül : Petkim Petrokimya Holding AŞ,

Kamu Büyük Ödül : Çivril Devlet Hastanesi

Özel Sektör Başarı Ödülü : Hayes Lammerz Jantaş Jant San AŞ/, İnci Holding, /Petkim Petrokimya Holding AŞ,

Kamu Kategorisi Başarı Ödülü : Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, / Denizli Devlet Hastanesi, / Karşıyaka Ağız Ve Diş Sağlığı

Özel Sektör Teşvik Ödülü : Hayes LammerzJantaş Jant San AŞ, / İstikbal Mobilya San Tic AŞ Kayseri Fabrikası

Kamu Kategorisi Teşvik Ödülü : Çivril Devlet Hastanesi, / Denizli Servergazi Devlet Hastanesi
2011 yılı

Kamu Büyük Ödül : İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

Kamu Kategorisi Başarı Ödülü : Denizli Devlet Hastanesi, / Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi,Dr. Abdullah Sayıner . Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi.

Kamu Kategorisi Teşvik Ödülü : Servergazi Devlet Hastanesi, Çivril Devlet Hastanesi ,
2012 yılı

Özel Sektör Büyük Ödül : Dr.Oetker / İnci Akü San Ve Tic AŞ

Özel Sektör Başarı Ödülü : Petkim Petrokimya Holding, / Tat Konserve San AŞ Sek Süt İşletmesi,

/ Kordsa Global End.pilik ve Kordbezi San AŞKamu Kategorisi Teşvik Ödülü: Bornova Belediyesi
2013 yılı

Özel Sektör Büyük Ödül : Dr.Oetker

Özel Sektör Başarı Ödülü : Hayes LammerzJantaş Jant San AŞ, /Dr.Oetker/, Petkim Petrokimya Holding AŞ,

/Tat Konserve San AŞ Sek Süt İşletmesi,Özel Sektör Teşvik Ödülü : Bosch Manisa

Kamu Teşvik Ödülü : İESOB
2014 yılı

Özel Sektör Büyük Ödülü : Vestel Ticaret AŞ

Özel Sektör Başarı Ödülü : Hugo Boss Tekstil San Ltd.Şti. /, AKG Gazbeton İşletmeleri San Ve TicAş/,Tat Gıda San Aş Sek Süt İşletmesi,

Kamu Kategorisi Başarı Ödülü : İl Milli Eğitim Müdürlüğü
2015 yılı

Özel Sektör Büyük Ödülü: Tat Gıda San A.Ş. Sek Süt İşletmesi

Özel Sektör Başarı Ödülü: Hugo Boss Tekstil San Ltd.Şti., / Vestel Ticaret A.Ş/.,Swiss Otel, / İzmir Metro AŞ,

Özel Sektör Kategorisi Teşvik Ödülü:Elba Basınçlı Döküm Sanayii A.Ş.


Kamu Kategorisi Büyük Ödül: YÜSEM& Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kamu Kategorisi Başarı Ödülü: Söke Kaymakamlığı, / İzmir Doğal Yaşam Parkı

Kamu Kategorisi Teşvik Ödülü: İZULAŞ A.Ş.
2016 Yılı

Özel Sektör Kategorisi Altın Ödülü – Tat Gıda San A.Ş. Sek Süt İşletmesi

Özel Sektör Kategorisi Gümüş Ödülü – Vestel Ticaret A.Ş., Müşteri Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Özel Sektör Kategorisi Bronz Ödülü – Hugo Boss Tekstil San Ltd.Şti.,

Kamu Kategorisi Gümüş Ödülü – İzmir Olgunlaşma Enstitüsü

Jüri Özel Ödülü – İpragaz A.Ş. Yarımca Dolum Ve Stoklama Tesisi

Ödül Değerlendirme Sürecinde Önemli Aşamalar;

Aşama 1: Başvuru ve Değerlendiricilerin Bireysel Değerlendirmesi


Yerel Kalite Ödülleri’ne başvuran kuruluşların ön değerlendirmesi süreci aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir

 • Bütün başvurular ÖYK tarafından incelenir. Her başvuru için bir baş değerlendirici ve en az 2, en çok 7 değerlendirici belirlenir.

 • Tüm değerlendiriciler görev verilen başvuru kitabını okur, ve EFQM modeli rehberliğinde her bir kriter bazında Kuvvetli Yön, İyileştirmeye Açık Alan ve Saha Ziyaret Konuları başlığında bireysel tespitler yapılarak ve puan verilere uygun formata rapor hazırlanır. Hazırlanan rapor başdeğerlendirici ve Ödül Sekreterliği’ne gönderilir.

 • Her bir ekip, ÖYK tarafından belirlenen tarih ve yerde Uzlaşım Toplantısı olarak adlandırılan toplantıda bir araya gelir. Bireysel değerlendirmeler karşılıklı görüş alış verişinde bulunularak ortak rapor haline getirilir. Raporlar ve puan tablosu baş değerlendirici tarafından Ödül Sekreterliği’ne teslim edilir. Bu faaliyetlerin zamanında ve uygun formatta gerçekleştirilmesinden baş değerlendirici sorumludur.

 • Her başvuru kitabı bir ÖYK üyesi tarafından okunur, her kriter bazında değerlendirilir ve puan verilir.

 • Ödül Sekreterliği, gelen raporlar ve puanlamalar doğrultusunda sonuçları ÖYK’ e sunmak üzere bir rapor hazırlar.

 • ÖYK, gelen raporları inceler, ilgili kategorilerde saha ziyaretine kuruluşları ve ekipleri belirler.

 • Saha ziyaretine hak kazanamayan kurum / kuruluşlara, uzlaşım toplantısında ekip tarafından hazırlanan ortak Geri Bildirim Raporu, başvuruyu değerlendiren ÖYK üyesinin değerlendirmesi sonrasında gönderilir.

Aşama 2- Saha Ziyareti

Geri Bildirim Raporlarının Hazırlanması:


 • Saha ziyareti sonrası her bir alt kriter bazında kuvvetli yön ve iyileştirmeye açık alanlar belirlenir, ve değerlendirme kriterlerine göre puanlandırılır.

 • Değerlendirme sonuçlarına göre her ekip bir geri bildirim raporu hazırlar. Başdeğerlendirici, saha ziyareti sonrasında kurum/kuruluşların geri bildirim raporunu uzlaşım puan tablosuyla birlikte aynı anda Ödül Sekreterliğine göndermekten sorumludur.

 • Bu raporların oluşturulmasından, ziyarete gidilen kuruluşlar için saha ziyaretine giden ekipteki baş değerlendirici, diğer kuruluşlar için ön değerlendirme ekibindeki baş değerlendirici sorumludur. Gerektiğinde ÖYK’ün talebi üzerine raporun yazımına ilişkin düzeltmeler baş değerlendirici tarafından gerçekleştirilir.

 • Ödüle başvuran bütün kuruluşlara gönderilecek bu raporlarda puanlar açıklanmaz. Sadece puanların yer aldığı dilimler, kriter bazında 10 puanlık dilimler halinde (31-40 gibi) sunulur.

 • Toplam puan, her iki ödül çalışmasında da 50 puanlık dilimler halinde (501-550 gibi) sunulur.Aşama 3 – Geri Bildirim:


 • Hazırlanan geri bildirim raporları ÖYK tarafından incelenir.

 • Kuruluşların ve ekiplerin her bir kriterde aldığı puan ve toplam puanı içerecek bir sunum hazırlanır. ÖYK Başkanı veya Ödül Sekreterliği tarafından, Ödül Jürisine sunulur.

 • Jüri her yıl ÖYK’ün belirlediği tarihte toplanır.

 • Jüri ilgili kategoride ödül kazanan kuruluşları ve ekipleri 7.1 ve 7.2 maddelerine uygun olarak ilgili oybirliği ile belirler. Oybirliği sağlanıncaya kadar görüşmelere devam edilir. Oylamaya tüm üyelerin katılması esastır. Çekimser oy kullanılamaz.

 • YBEÖ Sürecinde Ödül Jürisi tarafından uygun bulunduğu durumda (eğitim ve sağlık konularını işleyen projelerde ) “Jüri Özel Ödülü” verilebilir.

 • EBMÖ Sürecinde, Ödül Jürisi tarafından uygun bulunduğu durumda “Jüri Özel Ödülü” verilebilirAşama 4 – Ödülün Açıklanması:


 • Kazanan kuruluşlar her yıl KalDer tarafından düzenlenen Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’nda açıklanır.

 • Geri Bildirim Raporu ödül töreninden sonra en geç bir hafta içerisinde kurum/kuruluşlara gönderilir.

 • Başvuran kurum/kuruluşun talebine istinaden, Geri Bildirim Raporu’nun daha iyi anlaşılması amacıyla a Geri Bildirim Toplantısı düzenlenir. Söz konusu toplantıya kurum/kuruluş temsilcileri, baş değerlendirici ve bir ÖYK üyesi gözlemci olarak katılır.


Yerel Kalite Ödülleri Değerlendiricilik SüreciTÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ DEĞERLENDİRİCİLİĞİ NİÇİN ÖNEMLİDİR?


alanında en prestijli ödülü olan KalDer Yerel Kalite Ödülleri sürecinin kuruluşların değerlendirmesini yapan ekibin bir parçası olmak, bu prestijli ödülün bir parçası olma anlamındadır. Değerlendiriciler, Yerel Kalite Ödülleri süreçlerinin gizli kahramanlarıdır. Değerlendiriciler, Modellerin başarılı bir şekilde nasıl hayata geçirildiğine şahit olma şansına sahip kişilerdir. Aldıkları eğitimler ve değerlendirme sürecindeki kazanımları, kişisel gelişimleri ve mensup oldukları kurumlar açısından ölçülemeyecek değerdedir.

DEĞERLENDİRİCİ ADAYI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?


Değerlendirici adaylarından öncelikle, Model konusunda belirli bir bilgi ve uygulamaya fikir sahibi olmaları beklenir. Model Değerlendiricisi olmak isteyen, fakat henüz Model ile tanışmamış adayların Model eğitimine katılmaları beklenir. Eğitim sırasında eğitmen tarafından aday adayı olarak adlandırılan bu kişilerin yetkinlikleri izlenerek adaylıkları ile ilgili bir tespit yapılır. Aday adayları Ödül Değerlendiriciliği Eğitimi almamış ise, bu eğitime katılmaları ve başarı ile tamamlamaları gerekir.  Bu eğitim boyunca da eğitmen tarafından aday adayı yakından izlenerek, kendisine kuvvetli yönleri ve iyileştirmeye açık alanları hakkında bilgi verilir.

Ödül Sürecinde Görev Alacak Değerlendirici Adaylarında Aranan Özellikler

İnsan İlişkilerindeki Yetenekleri

Operasyonel Beceriler

 • İnsanlarla kolay iletişim kurabilmek

 • Ekip çalışmalarında bulunabilmek

 • Çeşitlilikleri yapıcı ve bütünleyici bir şekilde çözebilmek

 • Yapıcı ve önyargısız davranmak

 • Kendini kolay ifade edebilmek

 • Ciddi, disiplinli ve sistemli çalışabilme

 • Karmaşık durumları kısa zamanda değerlendirebilmek

 • Yönetim kavramlarının karşılaşılan özel durumlarla ilişkisini kurabilmek

 • Kuruluş yapılarını bütünsel biçimde inceleyebilmek

 • Konuları süreç yaklaşımı ile ele alabilmek

 • Gerçekleri, bulguları dengeli bir biçimde inceleyebilmek

Bilgi, Deneyim ve diğer Gereksinimler

Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü

Eğitim : En az 4 yıllık üniversite lisans diplomalı olmak

Mesleki Kariyer : En az iki yıllık, ilk/orta/üst kademe yöneticilik deneyimine sahip olmak

Deneyim : EFQM Model Eğitimi, EFQM EAT Eğitimi, Değerlendiricilik, tercihen KYS, TKY . araçları, Takım Çalışması, Liderlik, Süreç Yönetimi vb konularda eğitim almış olmak.

25 yaşından gün almış olmak

Yılın Başarılı Ekibi Ödülü

Eğitim : En az ön lisans diplomalı olmak

Mesleki Kariyer : En az ilk kademe yöneticilik deneyimine sahip olmak

Deneyim : EMM Model Eğitimi, Değerlendiricilik, tercihen KYS, TKY araçları, Takım Çalışması, . Liderlik, Süreç Yönetimi vb konularda eğitim almış olmak.25 yaşından gün almış olmak.2016 -2017 Yerel Kalite Ödülleri Genel Bilgilendirmeler.2016 - 2017 ÖDÜL TAKVİMİ
FAALİYET

TARİH

Ödül Başvuru Formunun Ücret Dekontu İle Birlikte KalDer’e Teslimi

30.Kas.16

Ödül Değerlendiricileri Başvuru Son Günü

31.Eki.16

Ödül Süreci Bilgilendirme Toplantısı - Başvuru Yapan Kurum/Kuruluşlar

15.Ara.16

EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Değerlendirici Eğitimi (EAT) (3 Günlük)

5-6-7 Ara.2016

Değerlendiriciler İçin Model Eğitimi EMM Eğitimi ( 2 Günlük)

8-9 Aralık 2016

Başvuru Dokümanının KalDer’e Teslimi

12.Oca.17

Değerlendirici Bilgilendirme Çalıştayı (EBMÖ) 1 Günlük

19.Oca.17

Değerlendirici Bilgilendirme Çalıştayı (YBEÖ) 1 Günlük

20.Oca.17

Başdeğerlendirici Bilgilendirme Toplantısı

Bilgilendirme Çalıştayı Sonunda

Görevlendirilen Kitapçıkların Değerlendiricilere Dağıtılması

Bilgilendirme Çalıştayı Sonunda

Masa Başı Uzlaşım Toplantıları

20-24.Şub.17

Baş Değerlendirici Tarafından Masa Başı Uzlaşım Raporlarının Ödül Sekreterliğine Gönderilmesi

26.Şub.17

Kurum/Kuruluşların Sahaya Kalıp Kalmadıklarının Bilgisinin Verilmesi

02.Mar.17

EBMÖ Süreci Değerlendirici Ekiplerinin Başvuran Kurum/Kuruluşla Buluşması

06.Mar.17

Saha Ziyaretleri

09.Mar.17-31.Mar.17

Saha Ziyareti Raporlarının KalDer’e Teslimi ( Puan Tablosu + Raporun Son Hali)

06.Nis.17

ÖDÜL TÖRENİ

26.May.17

Raporların Kuruluşlara Gönderilmesi

29.May.17

Süreç Değerlendirme Toplantısı ve Değerlendiricilere Teşekkür Belgeleri’nin Verilmesi

15.Haz.17

BaşvuranKurum/Kuruluş - Değerlendirme Ekibi Toplantısı

Bu toplantı Başvuran Kurum/Kuruluşun isteğine bağlıdır.


2016-2017 ÖDÜL SÜRECİ ÜCRETLERİ


Başvuru ve saha ücreti, ödül sürecini düzenlemek ve yürütmek için tüm sabit maliyetleri kapsar ancak aşağıdaki değişken maliyetler dâhil değildir:

 • EBMÖ sürecinde, değerlendirici ekibiyle yapılacak tanışma toplantısı için yol ve konaklama masrafları,

 • EBMÖ sürecinde ödül takvimine göre kuruluşu ziyaret edecek tüm değerlendiricilerin saha ziyareti ve uzlaşım süreci boyunca yol ve konaklama giderleri,

 • Her iki süreç içinde, talep edilme durumunda süreç sonunda kuruluşta yapılacak yüz yüze geri bildirim toplantısı için ekip lideri ve toplantıya katılacak diğer üyelerin yol ve varsa konaklama giderleri.

Yukarıda belirtilen masraflar kuruluş tarafından karşılanacak olup, bu konuda değerlendiriciler ve KalDer yapılacak masraflar ayrıca talep edilecektir. EBMÖ sürecinde, saha ziyaretine hak kazanmayan, fakat EFQM Yetkinlik Değerlendirmesi isteyen kuruluşların da aynı şekilde tanışma toplantısı ve saha ziyareti ücretleri ayrıca talep edilecektir.

Ödül süreci sonunda ödül almış olan kuruluşlar EFQM Yetkinlik Belgesi de almak isterse kuruluşlardan EFQM lisans bedeli ve belge masrafı karşılığı olarak ayrıca 1.000 € talep edilir.Yerel Kalite Ödülleri süreçlerinden geri çekilme; Son başvuru tarihinden sonraki bir hafta içinde ise, başvuru ücretinin %80'ni iade edilir. Daha sonraki tarihlerde ise geri ödeme yapılmaz.


2016-2017 Yılı Yılın Başarılı Ekibi Ödülü ne Başvuru Ücretleri (KDV Hariç TL)

 

İşletmeler

Kamu ve Toplum Hizmetleri

Özel / Vakfa Bağlı Eğitim ve Sağlık Kurumu

Tek Ekip

4.600 TL

2.875 TL

Birden Çok Ekip

3.450 TL

2.300 TL

Saha Ücreti

3.450 TL

3.450 TL

Ekipte Mükemmellik Modeli Eğitimi ( Zorunlu)

2.500 TL

2.500 TL


2016-2017 Ege Bölgesi Mükemmellik Ödüü Başvuru Ücretleri (KDV Hariç TL)

 

İşletmeler

Kamu ve Toplum Hizmetleri

Kamu ve Toplum Hizmetleri

Büyük Ölçekli

17.250 TL

Özel / Vakfa Bağlı Eğitim ve Sağlık Kurumu

Orta Ve Küçük Ölçek

11.500 TL

9.200 TL

Saha

6.900 TL

6.900 TL


2016-2017 Değerlendirici Başvuru Ücretleri (KDV Hariç TL)

Eğitimin Adı /Gün

Özel Sektör

Kamu /STK/Öğrenci*

Üye

Üye Değil

Üye

Üye Değil

EMM MODEL EĞİTİMİ (2 Gün)

529 TL

656 TL

426 TL

529 TL

EFQM EAT DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ (3 Gün)

2.400 TL

2.900 TL

2.160 TL

2.590 TL

DEĞERLENDİRİCİ BİLGİLENDİRME ÇALIŞTAYI (1 Gün)

350 TL

350 TL

350 TL

350 TL


2016 – 2017 ÖDÜL SÜRECİ PUAN BARAJLARIEGE BÖLGESİ MÜKEMMELLİK ÖDÜLLERİ

Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü başvuruları, Ödül Yürütme Kurulu Yönetmeliği çerçevesinde 2 Ana Kategoride kabul edilmektedir.Ödül Başvurusu yapılabilecek ana kategoriler, İşletmeler (1) ve Kamu ve Toplum Hizmetleri (2) şeklinde olup her iki kategori içinde ayrıca çalışan sayısına bağlı olarak ölçek ayrımı yapılır. Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülleri verilirken, Kamu ve Toplum Hizmetleri kategorisi kendi içinde ana sektör vurgulaması yapılarak 4 alt kategoride açıklanmaktadır.

İşletmeler

(Kâr Amaçlı Kuruluşlar)

Kamu ve Toplum Hizmetleri
Kamu ve Toplum Hizmetleri
 1. Eğitim Hizmetleri

 2. Sağlık Hizmetleri

 3. Kamu Yönetimi ve Hizmetleri

 4. Sivil Toplum Kuruluşu

Büyük Ölçekli Kuruluşlar

Büyük Ölçekli Kurumlar
Küçük ve Orta Ölçekli Kuruluşlar

Küçük ve Orta Ölçekli Kurumlar
Ödüle başvuran kurum ve kuruluşlara, başvuru dokümanları KalDer tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda Başvuru Dokümanında sunulan sonuçlar açısından yeterli seviyesinde oldukları tespit edildiğinde saha ziyareti yapılır. Bu aşamayan kurum ve kuruluşlar, bu Başvuru Dokümanında, Yetkinlik Değerlendirmesi seçeneğini seçmişlerse, kendilerine Yetkinlik Değerlendirmesi için saha ziyareti yapılır.

2016 Yılı Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü Saha Ziyaretine Kalma Şartı


Saha ziyaretine kalan kuruluşlara yapılan saha ziyareti sonucunda, değerlendiriciler tarafından elde edilen bulgular ile kurum ve kuruluşlar EFQM Mükemmellik Modelinin 32 alt kriteri için RADAR Değerlendirme Tabloları yardımı ile değerlendirilerek her bir kriter için puanlama yapılarak kuruluşun toplam değerlendirme puanı belirlenir. Bu şekilde belirlenen değerlendirme puanı, Ödül Yürütme Kurulu Yönetmeliği çerçevesinde belirli bir puanın üzerinde ise Ödül Yürütme Kurulu tarafından Finalist olarak belirlenir.

2016 Yılı Mükemmellik Ödülü Sürecinde Finalist ve Ödül Alma Şartları


Ödül Başvuru Kategorisi

Finalist

Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü (1)

Ege Bölgesi Mükemmellik Büyük Ödülü (2)

İşletmeler

Saha ziyaretinden 400 ve üstünde puan almak

 • 9 Ana Kriterin her biri 40 puanın üstünde olmak

 • Toplam Puan 450 den fazla

 • 9 Ana Kriterin her biri 40 puanın üstünde olmak

 • Toplam Puan 500 den fazla

Kamu ve Toplum Hizmetleri

Saha ziyaretinden 400 ve üstünde puan almak

 • 9 Ana Kriterin her biri 40 puanın üstünde olmak

 • Toplam Puan 450 den fazla

 • 9 Ana Kriterin her biri 40 puanın üstünde olmak

 • Toplam Puan 500 den fazla

(1): Başvuru yapılan her kategoride bu şartları sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü verilir.

(2): İki ana kategori ve ölçek bazında Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü’ ne hak kazanan kuruluşlar arasında o ana kategoride yukarıdaki tabloda belirtilen şartları sağlayan kurum ve kuruluşlar arasında en iyi seviyede olan kurum veya kuruluşa ana kategoriler bazında ayrı ayrı Ege Bölgesi Mükemmellik Büyük Ödülü verilir. Eğer Ödüle başvuran kuruluşlar arasında bu şartları sağlayan bir kurum veya kuruluş yoksa Jüri Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülünü vermeyebilir.


Kurulusun temel bilgileri, Girdi Haritası ve sonuçlar ile ilgili bilgilerin verildiği doküman formatı


ÖDÜL TÜRÜ

SAYFA SAYISI

SAYFA DÜZENİ

YAZI TİPİ

EKLER

TESLİM ADEDİ/ŞEKLİ

EB

35 Syf

Üst 2cm, Alt 2cm, Sol 2cm, Sağ 1cm

ARİEL NARROW (Metinde 10 Pt, Tablo içi 8 Pt)

-

10 Adet (Basılı ortamda, ciltli) ve PDF
YILIN BAŞARILI EKİBİ ÖDÜLÜ

 • YBEÖ, (ulusal ölçekte) Ekipte Mükemmellik Modeli’ne uygun olarak değerlendirilmiş çalışmalara ait başvurular arasından kamu  ve özel sektör olarak iki ana kategoride Tablo 2’de belirtilen puan barajlarını geçen ve en yüksek puanı alan ilk 3 ekibe altın, gümüş ve bronz ödülü olarak verilir.
ÖDÜLLER

KAMU

ÖZEL

ALTIN

700 barajını aşan ve

en yüksek puan alan ekibe850 barajını aşan ve

en yüksek puan alan ekibeGÜMÜŞ

600 barajını aşan ve

en yüksek puan alan ilk 2 ekibe750 barajını aşan ve

en yüksek puan alan ilk 2 ekibeBRONZ

Sahaya kalma

500

600

Tablo 2. YBEÖ Puan Tablosu


 • Kurum ve kuruluşlar, Ekipte Mükemmellik Modeli’nin 5 ana, 17 alt kriteri kapsamında, saha ziyareti sonrasında değerlendiriciler tarafından elde edilen bulgular ile puan tabloları yardımı ile değerlendirilir. Her bir kriter için puanlama yapılarak kuruluşun toplam değerlendirme puanı belirlenir.

 • Tüm kategorilerdeki kuruluşların ülkemizin bulunduğu şartlardan kaynaklanabilecek bazı kısıtları olabileceği göz önünde bulundurularak belirlenen puan barajları, %10’u aşmamak kaydıyla ÖYK başkanının uygun bulması durumunda düşürülebilir.

BAŞVURU SÜRECİ:


 • Yerel Kalite Ödülleri’ne başvurular, ödül takvimine uygun olarak Ödül Sekreterliği’ne yapılır.

 • Ödül süreç başvuru kitapçıkları Tablo 3. De belirtildiği şekilde hazırlanarak Ödül Sekreterliği’ne iletilir.
ÖDÜL TÜRÜ

SAYFA SAYISI

SAYFA DÜZENİ

YAZI TİPİ

EKLER

TESLİM ADEDİ/ŞEKLİ

YBEÖ

25 Syf

Üst 2cm, Alt 2cm, Sol 2cm, Sağ 1cm

ARİEL NARROW (Metinde 10 Pt, Tablo içi 8 Pt)

5 Sayfa( Projeyle ilgili veri ve izlem tabloları vb.)

PDF

Tablo 3. Başvuru Kitapçığı Bilgi TablosuKalDer İzmir Şubesi


Yüklə 202,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə