Ersu borsa Yönetim Kurulu'nun 28. 03. 2000 tarihli toplantısında, Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.ŞYüklə 1,26 Mb.
səhifə1/13
tarix17.08.2018
ölçüsü1,26 Mb.
#71395
növüYazı
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

TARİH: 28/03/2000BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

ERSU

Borsa Yönetim Kurulu'nun 28.03.2000 tarihli toplantısında, Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin halka arz edilen 200.000.000.000,-TL nominal değerli, (F) grubu hamiline yazılı hisse senetlerinin, halka arz fiyatı olan 9.500,-TL baz alınarak, “ERSU” kodu ile, 30.03.2000 tarihinden itibaren Borsamız Ulusal Pazarı’nda işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dışında halka arzına ait izahname Ek’te yayımlanmaktadır.

               
TARİH: 28/03/2000HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. ile ilgili olarak İktisat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 28.03.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin halka arzını tamamlamış bulunmaktayız. Yapılan halka arzın %5 ve fazlasını alan kurumlar ve satn alınan nominal miktarlar aşağıda dikkatinize sunulmuştur.

Tüzel Kişinin Ünvanı Satın Alınan Nominal Miktar

Vision Emerging Markets Fund INV 28.000.000.000.-TL

United Garanti Bank Intl. 10.000.000.000.-TL

Toplam 38.000.000.000.-TL

               
TARİH: 31/03/2000
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'den 31.03.2000 tarihinde gelen yazı aşağıya çıkarılmıştır.
" Faaliyet Dönemi Bağımsız Denetimden Net Dönem Karı Amortisman Gid. ile İtfa ve

Geçti/Geçmedi (Milyon TL) Tükenme Payları (Milyon TL)
01.01.1999-31.03.1999 Geçti 81.990 49.618

01.01.1999-30.06.1999 Geçti 131.445 113.952

01.01.1999-30.09.1999 Geçti 332.487 238.948

01.01.1999-31.12.1999 Geçti 556.075 355.515 “


Sözkonusu bilgiler İMKB tarafından hesaplanan değerleme oranlarında kullanılmak üzere talep edilmiştir.

               

TARİH: 05/04/2000
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda San. A.Ş.’nin 31.12.1999 tarihli bağımsız denetim raporu ve mali tablolarında yapılan son değişikliklerle ilgili olarak Akademik Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin açıklama yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Borsanızca halka açılan Ersu Meyve ve Gıda San. A.Ş. ile ilgili olarak Başkanlığınıza Ocak 2000 tarihinde 31.12.1999 tarihi itibari ile düzenlenmiş Bağımsız Denetim Raporu sunulmuştu.Daha sonra 06.02.2000 tarih 67 seri Nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde faiz gelirlerinin vergilendirilmesinde tahsil esasından tahakkuk esasına geçilmesi nedeniyle adı geçen şirketin Kurumlar Vergisi matrahı değişmiştir. Dolayısı ile Bağımsız Denetim Raporu yeniden düzenlenerek Başkanlığınıza tevdi edilmiştir. 67 nolu KVK Tebliğinde vergi kapsamına alınan faiz gelirleri nedeniyle kurumun dönem net karında azalma meydana gelmiştir.”

Düzeltme sonrası bağımsız denetim raporu ekte yayınlanmaktadır.

               
TARİH: 05/04/2000
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'den 31.03.2000 tarihinde gönderilen yazıda (Aynı tarihli Günlük Bülten’de yayınlanmıştır) sehven daktilo hatası yapıldığı bildirilmiş olup, şirket tarafından gönderilen düzeltilmiş tablo aşağıya çıkarılmıştır.
" Faaliyet Dönemi Bağımsız Denetimden Net Dönem Karı Amortisman Gid. ile İtfa ve

Geçti/Geçmedi (Milyon TL) Tükenme Payları (Milyon TL)
01.01.1999-31.03.1999 Geçti 81.990 84.192

01.01.1999-30.06.1999 Geçti 117.674 115.430

01.01.1999-30.09.1999 Geçti 332.487 238.948

01.01.1999-31.12.1999 Geçti 554.075 533.819 “


Sözkonusu bilgiler İMKB tarafından hesaplanan değerleme oranlarında kullanılmak üzere talep edilmiştir.

               

TARİH: 06/04/2000
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 06.04.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimizin, 05.04.2000 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısında, almış olduğu kararlar aşağıdaki gibidir.

1) Türkiye'de şu anda faaliyette olan ve finansal sıkıntıları nedeni ile satışa çıkan bir tesisin Ersu A.Ş. bünyesine katılması için gerekli görüşmeleri yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akman görevlendirilmiştir. Bu tesisin Ersu A.Ş. bünyesine katılması halinde Ersu'nun yurtiçi pazar payı % 11, ihracat pazar payı ise % 8 artacaktır.

2) Şirket Genel Müdürü Süleyman Akalan'ın 31.03.2000 tarih itibariyle emekli olması nedeniyle bu göreve Fabrika Müdürü Mustafa Aslan getirilmiştir.

3) 2000 yılı içerisinde 11.000 ton domates alımı ve bu domatesten 2000 ton salça yapılması amacıyla, tohum, fide bağlantılarının yapılması ve sözleşmeli çiftçi anlaşmalarının Nisan'ın ilk haftası içerisinde sonuçlandırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

               
TARİH: 11/04/2000
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 31.12.1999 tarihli mali tablolarına ilişkin olarak 11.04.2000 tarihinde gönderdiği açıklama aşağıya çıkarılmıştır.

“Müdürlüğünüze gönderilen 28.02.2000 tarihli Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’ne ait bağımsız denetim raporunda (05.04.2000 tarihli Günlük Bülten ekinde yayınlanmıştır) gelir tablosu dipnotlarında yer alan dönemin amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları tutarı 542.708.605.221.- TL olarak yer almıştır. Ancak alt satırda yer alan tutarlar toplandığında (346.307.408.180+187.193.208.875) tutarın 533.500.617.055. TL olduğu görülmektedir. Görüldüğü üzere 542.708.605.221.-TL sehven yazılmıştır.

Ancak kayıtlara alınan amortisman tutarı ise 533.818.922.476.- TL’dır. Bu tutarla 533.500.617.055.- TL’lık tutar arasındaki 318.305.421.- TL’lik fark ise Binalar ile ilgili olarak daha önce ara dönemde amortisman tutarının düzeltilmesinden kaynaklanmaktadır. Raporda yer alan dönem net karını bu tutarlar etkilememektedir.”

               

TARİH: 12/04/2000
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. hisse senetleri “İMKB Hisse Senetleri Endeksleri Temel Kuralları” nın 5.4. maddesi gereğince, 13.04.2000 tarihinden itibaren İMKB Ulusal-Tüm, İMKB Ulusal-Sınai ve Gıda, İçecek endeksleri kapsamına dahil edilecektir.

               

TARİH: 02/05/2000
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 1999 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 22.05.2000 Pazartesi günü saat 15:30’da Uğur Mumcu Cad. No:19, Gaziosmanpaşa, Ankara adresindeki şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir.

               
TARİH:23/05/2000
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 22.05.2000 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 1999 yılı karından kar payı dağıtılmamasına karar verildiği ve yönetim kurulu başkanlığına Kemal Akman, başkan vekilliğine Ali Akman ve üyeliklere Birsen Akman, S.Saba Akman ve Betül Bayazıt’ın seçildikleri bildirilmiştir.

               
TARİH:26/05/2000
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 26.05.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimizin 26.05.2000 tarih ve 411 karar nolu kararı ile şirket merkezinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1) Yönetim Kurulu Başkanlığına Kemal Akman, Başkan Vekilliğine Ali Akman, üyeliklerine Birsen Akman, S. Saba Akman, Betül Bayazıt seçilmelerine,

2) Kemal Akman, Ali Akman, Mehmet Eskioğlu, S. Saba Akman'a I. Derece imza yetkisi verilmesine, Betül Bayazıt, Kadir Çıplak ve Bülent Özkan'a 2. dereceden imza yetkisi verilmesine,

3) Gayrimenkul alım satımı, gayrimenkuller üzerinde ipotek, rehin ve diğer ayni haklar tesisi, umumi ve bölge distribütörlükleri ile mukaveleler akdi, münferit iş akitleri sulh ve ibra belgeleri, umumi vekaletnameler, akreditif sözleşmeleri ve talimatları, çek tahsilatları ve teminat için bankalara verilecek beyanname ve talepnameler 1. dereceden iki imza veya biri 1. derece, diğeri ikinci dereceden bir imza ile temsil ve ilzam edilmesine,

4) Makbuzlar, para ve ayniyat tahsilatlar ve tesellüme evrak, hesap hülasatı, dekontlar ve faturalar, gümrük tahmil ve tahliye sigorta, PTT ve trafik işlerine ait her nevi muameleler birinci dereceden iki imza veya biri birinci derece, diğeri ikinci dereceden iki imza ile temsil ve imza edilmesine,

5) Şirketçe standartlaştırılmış basılı mektuplarda ve şirketi herhagni bir şekilde taahhüt altına koymayan yazışmalarda şirket müdürünün münferit imzası ile yapılmasına,

6) Bu sirkülerin yürürlüğe girmesi ile önceki imza sirküleri veya şirket adına imza yetkisi veren belgeler hükümsüzlüğüne oybirliği ile karar verilmiştir.”

               
TARİH:19/06/2000
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin basında yeralan habere ilişkin olarak Borsa Başkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gönderdiği 19.06.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimiz, Çin Halk Cumhuriyeti'nde, anahtar teslimi fabrikalar kurmak, mevcut tesislerini yenilemek, ürünlerinin gerekli kalite kontrolünü yaparak uluslararası pazarlara ihracatını yapmak, karşılıklı joint venture hususlarını görüşmek üzere Çin Devlet Kalkınma ve Yatırım Kurumu Tarım Şirketi olan SDIC (State Development & Investment Corp.) ile Ankara'da bugün biraraya gelecektir.

Ersu Meyve Suyu A.Ş., SDIC ile gerçekleşecek işbirliği sonrası 2000 yılı içerisinde 10.000.000,-USD ve 2003 yılına kadar 65.000.000,-USD'lik iş hacmi hedeflemektedir.”

               TARİH:21/06/2000
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin 21.06.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SDIC (State Development & Investment Corp.) firması ile yapılan müzakereler sonucunda aşağıdaki iş birliği konularında anlaşma sağlanmıştır.

1) Ersu Çin'de 2000 yılında faaliyete geçmek üzere ZhongLu grubunun iştiraki olan Hancheng firmasına % 40 ortak olacaktır. Bu tesis ilk yıl 10.000 ton elma suyu konsantresi, (takriben 10.000.000 USD) ikinci yıl 30.000 ton (takriben 30.000.000 USD) üretim yapacaktır.

2) Bu tesisin üretiminin tüm satış hakları önceliği Ersu'ya ait olacaktır.

3) Ersu'nun 2001 yılından itibaren Ersu Meyve Suları adı altında Çin'de meyve suyu üretmek üzere gerekli makine, ekipman ve altyapı çalışmalarına başlaması amaçlanmaktadır.

4) Ersu'nun gene bu tesiste 2001 yılından itibaren şeftali üretim hatlarına da başlaması amaçlanmaktadır.

5) Ersu'nun ortaklık için ödeyeceği sermaye tutarının 1.400.000 USD mertebelerinde olması beklenmektedir.

6) Ersu bu gruba ait Çin'deki diğer tesislerin modernizasyonu için yetkili kılınmıştır.”

               
TARİH:13/09/2000
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 13.09.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimize, Türkiye'de meyve suyu sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın hissedarı olmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri menşeli iki firmanın müracaatı üzerine, mevcut hissedarlar, sahibi oldukları ve halka arz edilmeyen hisselerden oluşan toplam % 12, % 13 civarında hisse satışı için yönetim kurulunu yetkili kılmıştır. Firmamız hisselerine talip olan her iki firma yetkilileriyle yönetim kurulumuzun görüşmeleri devam etmekte olup, gelişme oldukça aydınlatıcı bilgiler tekrar duyurulacaktır.”

               
TARİH:20/09/2000
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 20.09.2000 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, ödenmiş sermayenin 1.574.612.600.726 TL hisse senedi ihraç priminden, 313.463.939.159 TL sabit kıymet değer artış fonundan, 511.923.460.115 TL olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak suretiyle toplam 2.400 milyar TL (%200) bedelsiz artırılarak 1.200 milyar TL’den 3.600 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği ve konuya ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulduğu bildirilmiştir.

               
TARİH:06/12/2000
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 06.12.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirket yönetim kurulumuz aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06.12.2000 tarihinde şirket merkezinde toplanmıştır.

1) Yukarı Dudullu, Modako Altı Sanayi Sok. No: 35 Ümraniye/İstanbul adresindeki işyerinin kiralanmasına,

2) Kiralanan işyerinin satış ve dağıtım amaçlı Marmara Bölge Müdürlüğü kurulmasına,

3) Sözkonusu Bölge Müdürlüğü'ne 1 yıllığına Hasan Teker'in atanmasına,

4) Şube sermayesinin merkezden karşılanmasına ve açılış için Ticaret Sicil Memurluğu, Vergi Dairesi, belediyeler ve diğer Kurumlar nezdinde gerekli işlemlerin başlatılmasına,

5) Çin'de ortak olduğumuz Hancheng Zhonglu Fruit Juice Co. Ltd. Şti.'ne firmamız elemanı, Leyla Ökesli'nin işletme ve kalite kontrolden sorumlu müdür yardımcısı olarak atanmasına, bu görevi ifa etmek üzere Aralık ayının ikinci haftasında Çin'e gönderilmesine karar verilmiştir.”

               TARİH:06/12/2000
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 4. maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği 06.12.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“İlgi: 06.12.2000 tarih 26888 nolu faksınız.

Şirketimizin 06.12.2000 tarihi itibarı ile yapmış olduğu açıklamaların haricinde kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.”

               
TARİH:07/12/2000
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 07.12.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Dün bazı su fabrikalarının kapatılması yönündeki basında çıkan haberlerde ismi geçen firmalar arasında adı geçen Ersu firması, İstanbul Kurtköy'de faaliyet gösteren bir su dolum tesisi olup, DSİ Regülatör Caddesi No: 1 Ereğli, Konya adresinde meyve suyu ve meyve konsantresi üretimi yapan firmamız ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu konu ile ilgili olarak yukarıda adı geçen su dolum firması hakkında gerekli inceleme ve yasal işemlere başlanılmıştır.”

               
TARİH:21/12/2000
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin basında yeralan habere ilişkin olarak Borsa Başkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen 21.12.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Basında çıkan "Ersu Türkiye'den çekiliyor" haberi tamamen asılsız ve mesnetsizdir. Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. bunun tam tersi Türkiye'de yeni tesisler alarak kapasite artırmaya çalışmakta ve ilave bölge dağıtım depoları kurmaktadır.”

               
TARİH:16/01/2001
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 03.01.2001 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, ödenmiş sermayenin 2.400 milyar TL (%200) bedelsiz artırılarak 1.200 milyar TL’den 3.600 milyar TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak ana sözleşmenin 6. maddesi ile “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4, “Muvakkat Makbuzlar” başlıklı 8, “Sermayenin Artırılması” başlıklı 13, “İdare Meclisi” başlıklı 17, “Murakıplar” başlıklı 25, “Rey Hakkı” başlıklı 38 ve “Karın Tevzii” başlıklı 55. Maddelerinin değiştirilmesi konularının görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın ve sözkonusu sermaye artırım konusunun görüşüleceği İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının 03.02.2001 Cumartesi günü saat 10:30’da Uğur Mumcu Caddesi, No:19, G.O.P., Ankara adresinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin sözkonusu maddelerinin eski ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanmış yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.

               
TARİH:05/02/2001
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 03.02.2001 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, ödenmiş sermayenin 2.400 milyar TL (%200) bedelsiz artırılarak 1.200 milyar TL’den 3.600 milyar TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak ana sözleşmenin 6. maddesi ile “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4, “Muvakkat Makbuzlar” başlıklı 8, “Sermayenin Artırılması” başlıklı 13, “İdare Meclisi” başlıklı 17, “Murakıplar” başlıklı 25, “Rey Hakkı” başlıklı 38 ve “Karın Tevzii” başlıklı 55. maddelerinin değiştirilmesine karar verildiği ve aynı gün yapılan A, B, C, D, ve E serisi İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları’nda da Olağanüstü Genel Kurul kararlarının aynen kabul edildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin sözkonusu maddelerinin eski ve Genel Kurul’ca onaylanmış yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.

               
TARİH:16/03/2001
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 16.03.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

15.03.2001 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen İktisat Bankası, tüm mevduat ve faizler devlet güvencesi altında olduğu halde ödeme yapmamaktadır. Bu nedenle Ersu Meyve ve Gıda San. A.Ş. olarak taahhütlerimizin yerine getirilememesinden doğacak maddi ve manevi zararların tazmini için, hem İktisat Bankası hem de T.M.S.F. aleyhine hukuki girişimlerimizi başlatmış bulunmaktayız.”

               
TARİH:16/03/2001
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin 16.03.2001 tarihli özel durum açıklamasına ek olarak Borsa Başkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen İktisat Bankası T.A.Ş.'nden tarafımıza yapılan açıklamada, grup mevduatlarımızın ve faizlerinin hesaplarımıza geçirildiği bildirilmiştir.”

               
TARİH:19/03/2001
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin 16.03.2001 tarihli Borsa Bülteninde yayınlanan haberine ilişkin olarak Borsa Başkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gönderdiği 19.03.2001 tarihli ek açıklama yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Hem ortaklık ilişkimiz bulunan, hem ihracat şirketimiz olan Akman Dış Ticaret ve Müteahhitlik A.Ş. 14.03.2001 tarihinde 1.893.000.000.000,-TL İktisat Bankasına mevduat olarak yatırmıştır. (Ek:1: İktisat Bankası Yazısı)

15.03.2001 tarihinde İktisat Bankası, T.C. Başbakanı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı'nın sözlü beyanlarına rağmen ödeme yapamamıştır. Ve şirketimiz Akman'dan tahsilatlarını ve o günkü taahhütlerini yerine getirememiştir.

16.03.2001 tarihli T.S.M.F. bünyesinde İktisat Bankası 1 günlük % 64'den gecelik faizle 1.903.595.250.150,-TL'nin hesaplarımıza geçtiğinin bildirilmesine rağmen yine ödeme yapamamıştır ( Ek:2: İktisat Bankası yazısı). Yine 16.03.2001 günü saat 18:05 'de ise daha önceki yazıyı sehven yazdıklarını beyan etmişlerdir (Ek:3: İktisat Bankası yazısı).

19.03.2001 (bugün itibariyle) ne firmamıza ne de birçok diğer mudilere T.S.M.F.'na ait İktisat Bankası ödeme yapamamaktadır.Paniğin ve zararların daha fazla büyümemesi ve diğer Bankalara sıçramaması için Yönetim Kurulumuz Başbakan ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş ile temas kurmaya çalışmaktadır. Bağlı bulunduğumuz Oda Başkanlarına da durum iletilmiştir.

Faaliyette gözüken diğer Bankalar'ın, aynı ödeme güçlüğüne düşmemesi durumunda şu ana kadar oluşan zararlar Ersu A.Ş.'nin mali tablolarını minimal oranda etkileyecektir. Ancak yatırmış olduğumuz 1.913.765.142.420,-TL'nin de altında ödenmesi halinde Şirketimizin aradaki farkı Türkiye'nin içinde bulunduğu mali sektör krizi çerçevesinde Bankalardan kredi olarak karşılanmasının güçlüğü de göz önünde bulundurulduğunda İktisat Bankasının haksız işlemini herhalde önüne geçilmesi gerektiği hususu açıktır.

Hukuki girişimlerimizin kopyaları ektedir. Gelişmeler her aşamada iletilecektir.”

               TARİH:19/03/2001
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin Borsa Başkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gönderdiği 19.03.2001 tarihli ek açıklama yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

19.03.2001 günü sabah saatlerinde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in Mevduat Garantisi olduğunu tekrar etmesine rağmen T.S.M.F. ve İktisat Bankası halen ödeme yapmamıştır ve mudiler ile pazarlık etmektedirler. Şirketimizin İktisat Bankasında bulunan mevduatına istinaden yazmış olduğu 1.913.765.000.000,-TL'lık çekleri bulunmaktadır.

               
TARİH:19/03/2001
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin 19.03.2001 tarihinde gönderdiği açıklamaya ek olarak gönderdiği yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

İktisat Bankası A.Ş. bugün saat 14:15 itibari ile ödemeleri halen yapamamaktadır. Sözlü olarak %10 eksik ödeme ve komisyon talep etmektedir.

               TARİH:19/03/2001
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin Borsa Başkanlığı’nca istenen açıklamaya cevaben gönderdiği 19.03.2001 tarihli ek açıklama yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

1) İktisat Bankası A.Ş.’nin ödeme yapamamış olması nedeniyle Akman Dış Ticaret A.Ş., Ersu A.Ş.’ye ödeme yapamamış, buna bağlı olarak da Ersu A.Ş. ödemelerini yapamamıştır.

2) İktisat Bankasının 16.03.2001 tarihli yazıları tarafınıza fakslanmıştır.

3) Ödemekte olduğumuz tazminatların kesin tutarının netleşmesini müteakip T.S.M.F. ile İktisat Bankası A.Ş.’den talepte bulunulacak ve İMKB’ye de net rakamlar bildirilecektir.

4) İktisat Bankası bugün de (19.03.2001 günü) ödemeleri yapamamış olup, durum Ankara 6. Noterliği vasıtası ile tespit ettirilmiştir.

5) Ersu A.Ş. aleyhine hukuki bir dava açılmaması için haklı olarak talep edilen tazminatlar ödenecektir.

6) Bu açıklamalar diğer ortaklarımızı bilgilendirmek amacı ile yapılmaktadır.”

               TARİH:20/03/2001
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin 19.03.2001 tarihli yazısına ek olarak Borsa Başkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen 20.03.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

19.03.2001 tarihli yazınıza istinaden açıklamalarımız aşağıdaki gibidir.

1) İktisat Bankası A.Ş.'nin ödeme yapamamış olması nedeniyle Akman Dış Ticaret A.Ş., Ersu A.Ş.'ye ödeme yapamamış, buna bağlı olarak da Ersu A.Ş.'nin 15.03.2001 tarihinden itibaren ödemelerini yapamaması nedeniyle faizi ortaya çıkan bazı tazminat ve zarar konuları şunlardır.

a) Anlaşması daha önce yapılmış olan meyve suyu dolum makinası alım sözleşmesinin, ödeme şartlarının yerine getirilememesi nedeniyle iptali ve bu iptale bağlı olarak doğan satıcının tazminat hakkı.

b) Çin'de ortak olduğumuz Hancheng Zhonglu Fruit Juice Co. Ltd. firmasına yapmakta olduğumuz ödemelerin yapılamamasından doğan cezalar.

c) Gümrüğe gelip ödemenin yapılamaması nedeniyle ortaya çıkan demuraj bedelleri ve mal bozulmaları nedeniyle oluşan zararlar.

2) İktisat Bankasının 16.03.2001 tarihli yazıları tarafınıza fakslanmıştır.

3) Ödemekte olduğumuz tazminatların kesin tutarının netleşmesini müteakip T.S.M.F. ile İktisat Bankası A.Ş.'den talepte bulunulacak ve İMKB'ye de net rakamlar bildirilecektir.

4) İktisat Bankası bugün de (19.03.2001 günü) ödemeleri yapamamış olup, durum Ankara 6. Noterliği vasıtası ile tespit ettirilmiştir.

5) Ersu A.Ş. aleyhine hukuki bir dava açılmaması için haklı olarak talep edilen tazminatlar ödenecektir.

6) Bu açıklamalar diğer ortaklarımızı bilgilendirmek amacı ile yapılmaktadır.”

               TARİH:21/03/2001
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 21.03.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Devlet güvencesi altında olduğu T.C. Başbakanı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı tarafından açıklanan İktisat Bankası A.Ş. mevduatlarının, firmamıza ödenmemesi nedeni ile şirketimizin yeni bir mağduriyete uğramaması için aşağıdaki tedbirler alınmıştır.

1) Tüm kullanılabilir nakit varlıkların dövize çevrilerek nakden depo edilmesine,

2) İktisat Bankası A.Ş. krizi nedeni ile ödemekte olduğumuz tazminatların daha fazla büyümemesi için Niğde'de kurulu, yörenin meyvelerini işleyerek tamamını yurt dışına ihraç eden, yurda yıllık 5 - 7 milyon USD döviz getiren Aksu tesislerimizin, süresiz kapatılmasına ve bu tesislerde çalışan tüm personelin iş akitlerinin feshine karar verilmiştir.”

               
TARİH:21/03/2001
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 21.03.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.A) 21.03.2001 tarih ve saat 09.45 itibariyle yaptığımız açıklamada bahsedilen Niğde Aksu tesislerimizin;

1) Toplam fabrika alanı : 33.030 m²

2) Toplam kapalı alan : 2.000 m²

3) Yıllık tam kapasitede

a) Toplam İşlenen Elma Miktarı : 52.800 ton/yıl

b) Toplam Üretilen Elma Konsantresi : 6.600 ton/yıl

c) Toplam polietilen üretimi : 280 ton/yıl

d) Toplam plastik varil üretimi : 35.000 adet/yıl

4) Çalışan Ortalama İşçi Miktarı : 24 kişi

5) Tam Kapasite Çalışıldığında Yaklaşık Ciro Tutarı : 5-7 Milyon USD Dolardır.B) T.S.M.F.'ye ait İktisat Bankası A.Ş.'ne hukuki takiplerin yapılması için Ankara Barosu Avukatlarından Av. Bilgiç Ertürk görevlendirilmiştir.”

               
TARİH:03/04/2001
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 2000 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 28.04.2001 Cumartesi günü saat 10:00’da Uğur Mumcu Cad. No:19, Gaziosmanpaşa, Ankara adresinde yapılacağı bildirilmiştir.

               

TARİH: 05/04/2001
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

ERSU

Ulusal Pazar’da işlem görmekte olan Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU.E) hisse senedinin sırası,, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gelen şirketin yaptığı Özel Durum Açıklaması’nın duyurulabilmesi amacıyla Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, 05.04.2001 tarihinde saat 09:14:38’de geçici olarak işleme kapatılmış ve açıklamanın duyurulmasının ardından hisse senedinin sırası, saat 10:00:00’dan itibaren yeniden işleme açılmıştır.

               
TARİH:05/04/2001
HABER:

ERSU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.04.2001 tarih ve OFD/804/3773 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin Kurulumuz evrağına 02.04.2001 tarihinde giren 30.03.2001 tarihli özel durum açıklaması Günlük Bülten'de ilan edilerek kamuya duyurulmak üzere aşağıya çıkarılmıştır.

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin 30.03.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2001 tarihli 3520 no'lu yazılarına cevaptır.

1) İktisat Bankası T.A.Ş. nezdinde bulunan mevduat, firmamızla ortaklık ilişkisi bulunan ve firmamızın ihracatlarını yapan Akman Dış Ticaret A.Ş.'ne ait mevduattır. İktisat Bankası T.A.Ş. nezdindeki bu mevduat 14.03.2001 tarih itibariyle toplam grup mevduatımızın % 20'si civarındadır.

2) Sözkonusu mevduat 171.612.955.000,-TL eksiği ile, 19.03.2001 tarihinde 13.505.000.000,-TL, 20.03.2001 tarihinde 1.730.000.000.000,-TL ve 21.03.2001 tarihinde 712.000.000,-TL olmak üzere toplam 1.744.217.000.000,-TL olarak tarafımıza ödenmiştir.

3) Sözkonusu mevduatın eksik ve geç ödenmesi nedeniyle, şu ana kadar oluşan zararlarımız Ek’te bir sureti gönderilen hukuki takip talepli yazımızda açıkça belirtilmektedir.

4) Aksu tesislerimizin ortalama daimi kadrosu 24 kişi olup, yüksek sezonda geçici işçilerle birlikte 60, 70 kişiye kadar çıkabilmektedir. 23.03.2001 tarihi itibariyle iş akdi sona erdirilen personelin toplam kıdem tazminatı yükü yaklaşık 11.000.000.000,-TL'dir.

5) Akman Dış Ticaret ve Müteahhitlik A.Ş. İktisat Bankası T.A.Ş.'den eksik tahsilat yapmasına rağmen 20.03.2001 tarihinden itibaren Ersu A.Ş.'ye tüm ödemelerini yapmıştır.

6) Şirketimiz aleyhine hiçbir hukuki girişim bulunmamaktadır ve bunun için sebep de yoktur.”

               TARİH:10/04/2001
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 09.04.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimizin 2000 yılına ait olup, SPK tarafından istenilen 2000 yılı ek mali tabloları, yazımız ekinde takdim edilmektedir.”

Sözkonusu mali tablolar ekte yayınlanmaktadır.

               
TARİH:20/04/2001
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin ödenmiş sermayesinin 2.400 milyar TL bedelsiz artırılarak 1.200 milyar TL’den 3.600 milyar TL’ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.04.2001 tarih ve 18/468 sayılı kararı ile kayda alındığı bildirilmiştir.

               
TARİH:30/04/2001
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 28.04.2001 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 2000 yılı ve geçmiş yıl karlarının öz kaynaklarda kalmasına ve kar payı dağıtılmamasına, şirket merkez adresinin Temmuz 2001 tarihine kadar Uğur Mumcu Caddesi, No:19, G.O.P., Ankara adresinden, Konya Yolu, No:84, Balgat, Ankara adresine taşınılmasına karar verildiği, aynı gün yapılan A, B, C, D, E Serisi İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantılarında da Olağan Genel Kurul da alınan tüm kararların onaylandığı bildirilmiştir.

               
TARİH:01/05/2001
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin 01.05.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Konu: Bedelsiz Sermaye artırımı

Şirketimizin 1.200 milyar TL olan sermayesi Sermaye Piyasası Kurulunun 16.04.2001 tarih ve 30/468 sayılı izniyle 3.600 milyar TL’ye yükseltilmiş olup sermaye artırmına ilişkin belgenin tescil ve ilanına ait Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ilişiktedir. (25.04.2001 tarih ve 5281 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi)

İMKB Kotunda olan 5 Tertibi F Grubu 200 milyar TL Nominal Değerli Hisse senetlerinin 2/1 oranında artırılması sebebiyle 400 milyar TL Değerde 6 Tertibi F Grubu hisse senetleri Takasbanka teslim edilmiştir.”

               TARİH:02/05/2001
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin ödenmiş sermayesinin 2.400 milyar TL (%200) bedelsiz artırılarak 1.200 milyar TL’den 3.600 milyar TL’ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 4 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında 07.05.2001 tarihinden itibaren bir ay süreyle şirket merkezi ile İstanbul Bölge Müdürlüğü ve DSİ Regulatör Cad. No:1, Ereğli, Konya adresindeki Fabrika adresinde dağıtılacağı, dağıtıma daha sonra şirket merkezinde devam edileceği bildirilmiştir.

               
TARİH:08/05/2001
HABER:

ERSU

Ersu Meyve ve Gıda Sanayii A.Ş. ortaklarından Akman Dış Tic. Ve Müteahhitlik A.Ş. sahibi olduğu 1.123.887.765.000 TL nominal değerli Şirket hisse senetlerinden 6. tertip F grubu 468.000.000.000 TL nominal değerli kısmını 6 ay içinde Borsa'da satmak istediğini bildirmiştir.

               

Kataloq: docs
docs -> GƏNCƏ ŞƏHƏr məDƏNİYYƏt və turizm idarəSİ GƏNCƏ ŞƏHƏr məRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ Kİtabxana sistemi Aqrar iqtisadiyyata dair nə oxumalı?
docs -> Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan yeni kitabların siyahısı: İngilis dilində
docs -> Hazırlayanlar: Arzu Hüseynova Xəyalə Məmmədova
docs -> Gəncə şəhər mks-nin fonduna 2011-ci ilin IV rübündə daxil olan Yeni kitabların siyahısı: Azərbaycan dilində : Abbas, Aqil
docs -> Dahi şair Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 870 illiyi-1141 1209 / b Metodik tövsiyə b
docs -> AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ Nizami Gəncəvi adına Gəncə Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi Muzeyin tarixi
docs -> Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi Qəbul edilmişdir

Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə