Esas no: 2010/283 29. 03. 2012 esas hakkinda mütalaaYüklə 4,82 Mb.
səhifə45/83
tarix18.01.2018
ölçüsü4,82 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   83

86-Sanık NEDİM ULUSAN

Sanığın suç tarihinde Harp Akademisinde Öğrenci olduğu,

Balyoz Güvenlik Harekat Planı'na bağlı olarak hazırlanan EK-A listesinde "HARP AK. K.lığı" alt başlığı altında 24. Sırada sanık Nedim ULUSAN'ın "P. Yzb. Nedim ULUSAN Kr. Harp. Ak. K. Öğr. Sb. 1. Snf. Kadrosu" şeklinde isim-soyad, rütbe ve görev yerine yer verilmek suretiyle Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılacak çalışma ve faaliyetlerle ilgili olarak görevlendirildiği tesbit edilmiştir.

Dosyada mevcut 11 NOLU CD içerisinde yer alan "030305_2350/2002-2003/Seminer03” isimli klasörler içinde bulunan; EK-B (Harp Ak.) isimli “GİZLİ” ibareli, 9 sayfadan ibaret, imza kısmında Slh. Kv. Ak. Öğt. Bşk. Kurmay Albay M.Fikri KARADAĞ isminin olduğu, belge içerisinde 98 kişiye ait Rütbe, Adı-Soyadı ve Görev Yeri bilgilerinin yer aldığı görülmüş olup, listenin tetkikinde; 5 kişinin Özel Operasyon ve Sorgulama Timlerinde Görevlendirilecek Personel, 22 kişinin Özel Görevli Toplama Timlerinde Görevlendirilecek Personel ve 71 kişinin Hassas Tesislerde Görevlendirecek Personel olarak belirlendiği, hassas tesislerde görevlendirilecek personel listesinin 65. Sırasında sanık Nedim ULUSAN'ın isim, soyad, rütbe ve görev yerinin yazılı olduğu görülmüştür. EK-B isimli listede yer alan şahısların (71. Sıradaki şahıs hariç) Balyoz Harekat Planı ile aynı klasörde yer alan "EK-M Lahika 1-Birleştirilmiş Liste" isimli belge içerisinde aynen yer aldıkları tesbit edilmiştir.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-B (Harp Ak.) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\KOR.LAR_GELENLER\Seminer03 isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-M LAHİKA-1 BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL) ve LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Nedim ULUSAN Malatya CMK. 250. Maddesi ile Yetkili C. Başsavcılığınca alınan 24/05/2010 tarihli ifadesinde özetle; "Balyoz Güvenlik Harekat Planı, Oraj ve Suga Planları, Sakal, Çarşaf Eylem Planları ve Orak kod adlı operasyon planları hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmadığını, Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında görev almadığını, bu kapsamda herhangi bir çalışma yapmadığını, meslektaşlarını fişlemediğini, Balyoz Güvenlik Harekat Planının icrası için görevlendirme yapmadığını, atılı suçla bir ilgisinin bulunmadığını..." beyan etmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“Adımın geçtiği iddia edilen Harp Akademileri görevlendirmede yetkili personel Ek-A görevlendirmede yetkili personel isimli dijital belgenin kim tarafından, ne maksatla, ne zaman, nerede ve nasıl hazırlandığını bilmiyorum. Söz konusu liste tamamen gıyabımda ve iradem dışında hazırlanmış bir listesidir. Bu kapsamda hiç kimse bana herhangi bir görev tebliğ etmedi. Dolayısı ile bende hiçbir görevi kabul etmedim.Anılan seminere de Harp Akademisi Öğrencisi olarak katılmadım. Seminerin olduğundan da bilgim bile yoktu. Beraatımı talep ediyorum.şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Nedim ULUSAN her ne kadar savunmasında atılı suçlamayı reddetmekte ise de;

Balyoz Güvenlik Harekat Planı çerçevesinde kendisine görev teklif edildiği ve bu görevi kabul ettiği, görevlendirmeyle yetkili personel olarak tayin ve tesbit edildiği, bu kapsamda kendi sorumluluk alanında özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel, özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel, ilişiği kesilmesi teklif edilen personel ve hassas tesislerde görevlendirilecek personel listelerinin hazırlanmasında çalıştığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

87-Sanık SOYDAN GÖRGÜLÜ

Sanığın suç tarihinde Harp Akademisinde Öğrenci olduğu,

Balyoz Güvenlik Harekat Planı'na bağlı olarak hazırlanan EK-A listesinde "HARP AK. K.lığı" alt başlığı altında 25. Sırada sanık Soydan GÖRGÜLÜ'nün "Hv. Svn. Ütğm. Soydan GÖRGÜLÜ Kr. Harp. Ak. K. Öğr. Sb. 2. Snf Kadrosu" şeklinde isim-soyad, rütbe ve görev yerine yer verilmek suretiyle Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılacak çalışma ve faaliyetlerle ilgili olarak görevlendirildiği tesbit edilmiştir.

“HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK PERSONEL LİSTESİ” başlığı altındaki tabloda 69. Sırada sanık Soydan GÖRGÜLÜ'nün isim-soyad, rütbe ve görev yeri bilgilerine yer verildiği tesbit olunmuştur.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) ve EK-M LAHİKA-1 BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Soydan GÖRGÜLÜ Ankara CMK. 250. Maddesi ile Yetkili C. Başsavcılığınca alınan 31/05/2010 tarihli ifadesinde özetle; " 05-07 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu Komutanlığında yapılan plan seminerine katılmadığını, Balyoz Güvenlik Harekat Planı hakkında bilgi sahibi olmadığını ve bu plan kapsamında herhangi bir görev kabul etmediğini, kendisine tevdii edilmiş bir görev bulunmadığını, bu kapsamda herhangi bir çalışma yapmadığını, planda yer alan hususları basından duyduğunu, atılı suçlamayla bir ilgisinin bulunmadığını..." beyan etmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle :

“Ben bu plan konusunda ne biliyorsam basın yayın organlarında çıkan haberlerden ve bu dava sürecinde bugüne kadar yaşadıklarımdan öğrendim. Bunun haricinde böyle bir planın hazırlandığını ne duydum ne de gördüm. Planın hazırlandığı iddia edilen tarihlerde Kara Harp Akademisinin 2. Sınıfında ve üsteğmen rütbesinde en kıdemsiz öğrenci subay durumundaydım. 1. Ordu Komutanlığında icra edilen plan seminerine katılmadım. Dışarıdan da bu konuda çalışma yapmadım. Böyle bir seminerin icra edildiğini bu dava kapsamında öğrendim.Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum. Arz ederim.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Soydan GÖRGÜLÜ her ne kadar savunmasında atılı suçlamayı reddetmekte ise de;

Balyoz Güvenlik Harekat Planı çerçevesinde kendisine görev teklif edildiği ve bu görevi kabul ettiği, görevlendirmeyle yetkili personel olarak tayin ve tesbit edildiği, bu kapsamda kendi sorumluluk alanında özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel ve hassas tesislerde görevlendirilecek personel listelerinin hazırlanmasında çalıştığı, ayrıca hazırlanan Hassas Tesislerde Görevlendirilecek Personel listesinde yer aldığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.88-Sanık İSMET KIŞLA

Sanığın suç tarihinde 52. Zırhlı Tümende Harekat Eğitim Şube Müdürü olarak görev yaptığı,

1836 ile numaralandırılan 1 NCİ ORDU KOMUTANLIĞININ (11/1430) B ARALIK 2002 tarih Hrk. 1700- 249-02 PL.HRK. Ş.(615) (1962) sayılı “KOR/TUG PLAN ÇALIŞMALARI” konulu mesajda emrinde; Kor/Tug.K.lıklarınca icra edilecek plan çalışması tarihlerinin belirlendiği, 1nci Ordu Komutanlığı tarafından belirlenen Kor/Tug.K.lıklarınca icra edilecek plan çalışması tarihlerinin 11 Kasım 2002 tarihli mesaj emri ile bağlı komutanlıklara bildirildiği, ayrıca icra edilecek plan çalışmaları ile ilgili olarak 16 Aralık 2002 tarihinde saat 10.00’da Kolordu Harekat Eğitim Şube Müdürleri ve 52nci Zh.Tüm K.lığının Harekat Eğitim Şube Müdürünün katılımıyla 1nci Ordu Harekat Başkanlığında toplantı düzenleneceğinin belirtildiği 1807 ile numaralandırılan 1 NCİ ORDU KOMUTANLIĞININ (17/1650) B ARALIK 2002 tarih1700-254-02/Pl.Hrk.Ş (626) (1988) sayılı “SENARYO UYGULAMA EMRİ” konulu mesaj emrinde;1nci Ordu K.lığında 16 Aralık 2002 günü, Kolordu Hrk.ve Eğt.Ş.Md.lerinin katılımı ile 04 – 06 Mart 2003 tarihinde icra edilecek 1nci Ordu K.lığı Plan seminerine yönelik bir toplantı yapıldığı, söz konusu toplantı sonunda toplantıya katılan Kor.Hrk.ve Eğt.Ş.Md.lerine çalışmalarına esas teşkil edecek uygulama emri ve “Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryonun” elden teslim edildiği, Birlik K.lıklarınca; uygulama emri ve senaryoya gizli kişiye özel evrak işlemi yapılacağı, ayrıca birlik K.lıklarınca üzerine kod numarası basılarak sorumsuz kişilerin eline geçmesinin önlenmesi için 2nci Kor.K.lığı (229014), 5nci Kor.K.lığı(229016), 15nci Kor.k.lığı(229021), 52nci Zh.Tüm.K.lığı(229273) şeklinde numara verildiği tespit edilmiştir. Bahse konu belgelerden 52 nci Zh Tümen Harekat Eğitim Şube Müdürü sanık İsmet KIŞLA’nın toplantılara bizzat katıldığı ve plan semineri öncesi ve plan semineri için yapılacak çalışmalarla ilgili görev aldığı görülmektedir.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.
Ayrıca dönemin 3 ncü Kolordu Komutanı sanık Ergin SAYGUN İstanbul Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinde; 2 Nolu CD’de “3Kor\ 3ncü Kolordu Seminer 4 Mart\Or.Geri Blg. Emn.K.Durum Değ.Sn.Kor.K. Takdimi” isimli klasörde bulunan “3KorKom S No7 04 Mart” isimli ilk slaytında isminin bulunduğu Powerpoint sunusu ile ilgili olarak; ”sunum içerisinde geçen hususlar ile ilgili çalışma yapıp yapmadığı bu konuda kim yada kimleri görevlendirdiği, çalışmalarda hangi kurum ve kuruluşlardan yardım aldığı şeklinde sorulan soruya cevaben: “Bana bu konularla ilgili takdim sunma hususum 1. Ordu komutanlığınca bildirilmiştir. Burada anlatılanlar “geri bölge emniyeti” hususundaki konulardır. Bize dönem dönem 1. Ordudan “Haber Toplama Planı” adı altında görevler verilir. Buna göre yurt içi ve yurt dışını ilgilendiren konularda bilgi toplanır. Yurt içi ile ilgili başta her türlü terör konusu, yine dernek, vakıf, legal kurumlarla ilgili bilgi toplamamız istenir. Bu seminerde de 52. Zh. Tüm. Kom.lığı, 1. Ordu Kom.lığınca bu amaçla görevlendirilmiştir” şeklinde beyanlarda bulunduğu tespit edilmiş olup plan seminerinin yapıldığı dönemde 52 nci Zh. Tümen Komutanlığında Harekat Eğitim Şube Müdürü olarak görevli sanık İsmet KIŞLA’nın görevinin mahiyeti itibariyle yapılan planlama ve çalışmalara dahil olduğu, sanık Ergin SAYGUN’un da ifadesinde belirttiği gibi geri bölge emniyeti ile ilgili yapılan çalışmalarda 52 nci Zh. Tümen Komutanlığının görevlendirilmiş olması sebebiyle hazırlanan sunumlarda görev aldığı anlaşılmaktadır.

Sanık İSMET KIŞLA Ankara CMK'nın 250. Maddesi ile yetkili Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan 16.06.2010 tarihli ifadesinde özetle ; "05-07 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu 'da yapılan plan seminerine o tarih itibariyle görev yaptığı 3. Kolordu Komutan yardımcılığı ve 52. Zırhlı Tümen Harekat ve Eğitim Şube Müdürü olması sebebiyle katıldığını , seminerde sunu görevi olmadığını, görev yaptığı tümen ile ilgili idari hususlarla ilgili görevinin bulunduğunu, BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI kapsamında kendisine bir emir verilmediğini ve bu kapsamda bir çalışma yapmadığını, 3. Kolordu Komutanlığının sunumu ile ilgili bilgisinin bulunmadığını " belirtmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“ 1. Ordu plan semineri 2003’e 3. Kolordu Komutan Yardımcılığı ve 52. Zırhı Tümen Harekat ve Eğitim Şube Müdürü olarak verilen emirle kadro görevim gereği katıldım.Şahsıma plan seminerinde sunulmak üzere bir takdim görevi verilmemiştir. Bu takdimlerin kimin tarafından hazırlandığı belli olmayan, sahteliği birçok bilgi ve belgelerle defalarca açıklanmış, dijital verilere ve bilgisayar çıktılarına dayanan, sözde balyoz güvenlik harekat planı ile benzerlik göstermesi veya örtüşmesi asla söz konusu olamaz. Sözü edilen planı ilk defa basından duydum . Plan çalışması ve semineri kapsamında yapılan çalışmaların sözde balyoz güvenlik harekat planı ile hiçbir ilgisinin olmadığı, benzerlik göstermediği, böyle bir plandan da hiçbir suretle haberdar olmadığım aşikardır. Şahsıma isnat edilen tüm suçlamalar reddediyor, müsebbiplerinin bulunarak haklarında yasal işlem yapılmasını ve tahliyemi, beraatımı talep ediyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.


İzah olunan delillerin bütün halinde değerlendirilmesi sonucunda sanık İsmet KIŞLA’nın; Çetin DOĞAN liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Yürütme Organını Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Men Etmek için oluşturulan yapılanma içinde yer aldığı, sanık Ergin SAYGUN’un da ifadesinde belirttiği gibi 52 nci Zh. Tüm Komutanlığına plan semineri kapsamında geri bölge emniyeti görevi verilmesi nedeniyle komutanlık bünyesinde sorumluluk sahası itibariyle birçok istihbari çalışma yapıldığı ve yapılan bu çalışmaların hazırlanan sunumlara yansıtıldığı, sanık İsmet KIŞLA’nın da Harekat Eğitim Şube Müdürü olarak görevli olması nedeniyle yapılan plan ve hazırlanan sunumlarda etkin rol aldığı, 52 nci Zh. Tüm. Komutanlığı bünyesinde hazırlanan sunumlara bakıldığında; Balyoz Harkat planı ile benzerlik gösteren birçok sunumun bulunduğu, sanığın soyisminin de hazırlanan bir sunumda kayıtlı olduğu ve bu sunumda da Balyoz Harekat planı ile örtüşen hususların bulunduğu, sanığın Balyoz Harekat Planının jenerik olarak müzakere edildiği plan seminerine katıldığı, plan seminerinde; soruşturma kapsamında sanık konumunda olan 52 nci Zh. Tümen Komutanı Metin Yavuz YALÇIN ve 52 nci Zh Tümen Kurmay Başkanı Suat AYTIN’ın Balyoz Harekat harekat planı ile örtüşen birçok konuşmasının yer almasından sanık İsmet KIŞLA’nın da yapılan çalışmalara görev ve konumu itibariyle vakıf olduğu anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.89-Sanık ABDULLAH ZAFER ARISOY

Sanığın suç tarihinde 1. Ordu İstihbarat Şube'de görev yaptığı,

11 nolu CD içeriğinde; “ORDU / BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI” isimli klasör içeriğinde, 17 nolu CD içeriğinde, “BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI” isimli klasörde yer alan “ÖZEL OPERASYON ve SORGULAMA TİMLERİNDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL” başlıklı listede sanık Abdullah Zafer ARISYOY'un ad, soyad ve görev ünvanının yazılı olduğu, yine “Balyoz Güvenlik Hareket Planı” isimli klasör içinde yer alan “GİZLİ ibareli, EK-M Lahika-1 birleştirilmiş liste” isimli word belgesi içeriğinde, “1nci Or. Komutanlığı Güvenlik Harekat Planının uygulanması kapsamında görevlendirilecek personel listesi-Özel Operasyon ve Sorgulama Timlerinde Görevlendirilecek Personel” başlığı altında “GÖZALTI TİMLERİNDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL” yan başlığı altında sanık Abdullah Zafer ARISOY'un isim, soyad ve görev ünvanının yazılı olduğu, 2002-2003/ORDU PLAN SEMİNERİ 2003/BAYRAM Y.B'IN ÇALIŞMALARI” isimli klasör içinde mevcut Hizmete Özel ibareli “PL. SEMİNERİNE KATILACAK PERSONEL 3 MART 2003” isimli word belgesi içinde, “ 1NCİ ORDU PLAN SEMİNERİ-2003 KATILACAK PERSONEL İSİM LİSTESİ” başlığı altında sanık Abdullah Zafer ARISOY'un isim, soyad ve görev ünvanının yazılı olduğu, dosyada mevcut (1337 ile numaralandırılan doküman), Durum Değerlendirmesi 24 Ocak 2003-30 Ocak 2003 başlıklı Karargah İçi Mütalaa kağıdına ekli belgenin bulunduğu, “Karargah İçi Mütalaa Kağıdı” başlıklı 'Kişiye Özel' ibareli belgenin sanık A. Zafer ARISOY tarafından hazırlandığı anlaşılmaktadır.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL), EK-B (1 NCİ OR.) ve EK-M LAHİKA-1 BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

PL.SEMİNERİNE KATILACAK PERSONEL_03 MART 2003 isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, BAYRAM YB.IN ÇALIŞMALARI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Abdullah Zafer ARISOY 25/02/2010 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığında ve aynı tarihte Nöbetçi Hakimlikçe alınan ifadesinde özetle; "2003 yılında düzenlenen plan seminerine katılmadığını, o tarih itibariyle İstanbul İstihbarat Başkanlığında Topçu Albay rütbesiyle Güvenlik Subayı olarak görev yaptığını, Balyoz Güvenlik Harekat Eylem Planı, Oraj Hava Harekat Planı ismiyle anılan planlarını daha önce duymadığını, Balyoz Harekat Planı kapsamında herhangi bir görev almadığını, kendisine gösterilen ve okunan belgelerin askeri yazışma formatına uygun olmadığını, gözaltı timlerinde görevlendirilmediğini..." beyan etmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle :

“Benim bilmediğim ve daha önceden hiçbir şekilde haberdar olmadığım sözde bir darbe planının EK-B’sin de adım geçtiği için görev almadığım ve katılmadığım bir seminer konu edilerek ve hazırlamadığım ve imzalamadığım bir evraktan dolayı suçlanmaktayım. Suçlamaların hiçbirini asla kabul etmiyorum. Hayatım boyunca bugüne kadar hiç kimseye karşı ne hukuki ne vicdani ne gizli nede açık hiçbir suç işlemediğim gibi ülkemize milletimize ve demokrasimize karşı böyle bir şey asla aklımdan geçmemiştir.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Abdullah Zafer ARISOY her ne kadar savunmasında atılı suçları işlemediğini beyan etmekte ise de; yukarıda izah olunan delillerin kül olarak değerlendirilmesi neticesinde seçimle gelmiş AKP hükümetini cebir ve şiddet yoluyla devirmeyi amaçlayan Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılan görevlendirme kapsamında darbe planı dahilinde teşkil olunan gözaltı timlerinde görevlendirildiği anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

90-Sanık ABDULLAH DALAY

Sanığın suç tarihinde 52. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görev yaptığı,

11 numaralı CD’de yer alan (1) 030305_2350\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI” klasörlerindeki “_GEN ETÜD” isimli, plan kapsamında generallerin plana destek durumlarını belirlemek üzere oluşturulduğu anlaşılan ve komutan tarafından bir kısmı ile ilgili olarak yapılan değerlendirmelerin yer aldığı Excel belgesinin “KKK” sayfasında listenin 197. Sırasında;Tuğg.Abdullah DALAY P.1975-40 1 NCİ OR.K.İD.KUR.YBŞK. SELİMİYE/İSTANBUL ++ şeklinde sanığın isminin, sicilinin ve görevli olduğu yer bilgilerinin bulunduğu ve sanığın isminin karşısında düşünceler kısmında kırmızı renkte iki adet ++ işaretinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Dosyada mevcut 5 nolu CD İçerisindeki, (1) 030916_1057\2003 YILI PLAN SEMİNERİ SONUÇ RAPORU isimli klasörde yer alan “1 NCİ OR.PL.SEMİNERİ SONUÇ RAPORU_ÜST YAZISI” isimli word dosyası içerisinde, GİZLİ ibareli, “KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 1 NCİ ORDU KOMUTANLIĞI SELİMİYE/ İSTANBUL” başlıklı, Mart 2003 tarihli, “1 nci Ordu Plan Semineri – 2003 Sonuç Raporu” konulu, dosyasına konulmak üzere yazılan, imza kısmında Ordu Komutanı Orgeneral Çetin DOĞAN’ın isminin bulunduğu üst yazı olduğu, bahse konu üst yazıda konuyla ilgili koordineyi yapacak personel arasında diğer şahıslarla beraber, sanığın isminin “İd.Kur.Ybşk.Tuğg.A.DALAY” şeklinde geçtiği görülmüştür.

Dosyada mevcut 5 Nolu CD İçerisindeki, (1) 030916_1057\Günlük Emirler_TANJU YZB isimli klasörde yer alan “ACİL İŞLEM MERKEZİ DEĞİŞİKLİĞİ_ÜST YAZI” isimli word dosyası içerisindeki, “HİZMETE ÖZEL” ibareli, “KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 1 NCİ ORDU KOMUTANLIĞI SELİMİYE/ İSTANBUL” ibareli, Ekim 2002 tarihli, “1 nci Ordu Acil İşlem Merkezinin Faaliyete Geçirilmesi” konulu üst yazının “Koordine” kısmında “İd.Kur.Ybşk.Tuğg.A.DALAY” şeklinde sanığın isminin yazılı olduğu tespit edilmiştir.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

_GEN ETÜD isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

SN.OR.K.NIN KOR.TUG.PL.ÇALIŞMALARINA KATILIMI_EK-A isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, PLAN ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ YAZILAR isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

24 ŞUBAT PLAN SEMİNERİ YER TAHSİSİ, 28 ŞUBAT PLAN SEMİNERİ EK LİSTE YER TAHSİSİ, PL.SEMİNERİNE KATILACAK PERSONEL_03 MART 2003 ve PLAN SEMİNERİNE KATILACAK GENERAL LİSTESİ_A-4 isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan, BAYRAM YB.IN ÇALIŞMALARI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

FOTOĞRAF TOPLU, İÇİNDEKİLER Kitapçık ve MERİÇ SALONU isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan, BAYRAM YB.IN ÇALIŞMALARI\PLAN SEMİNERİ BROŞÜRÜ isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-B (1 NCİ OR) ve Üst Yazı_Plan _Çalışması_2003 isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL) ve LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Abdullah Dalay Cumhuriyet Başsavcılığında alınan 28/03/2010 tarihli ifadesinde;" Ben teğmenliğimden beri muhtemelen her yıl bir plan seminerine katılmışımdır. Bu plan seminerleri alay, tugay, tümen, kolordu ve ordu seminerleri olmak üzere farklı boyutlarda olmuştur. O döneme kadar katıldığım plan seminerlerinin bazılarında da dış tehdit merkezli yapılan çalışmalarda: bu tehdidin ordu geri planında (plan seminerini yapan birliğe göre alay ve benzeri) yol açabileceği sorunlar ve buna ilişkin tedbirler gündeme gelirdi. Ancak bu benim ordu seviyesinde ilk katıldığım plan semineriydi. Bu plan semineri 2,5 gün sürdü. Ya 1,5 günü cephe, 1 günü geri bölge emniyeti, ya da tam tersi bir zaman planlaması vardı. İki halde de tam bir günün iç tehdide yönelik geri bölge emniyetine ilişkin görüşmelere ayrıldığını anlıyorum. Daha önce katıldığım plan seminerlerinde iç tehdide yönelik bu kadar bir süre ayrıldığına şahit olmamıştım. Ancak yukarıda da deyindim bu benim ordu seviyesinde katıldığım ilk plan semineriydi. Bu nedenle diğer ordu seminerleri ile kıyaslamasını yapamıyorum.

Ben bu plan seminerine katıldım. Plan seminerinde asıl görevim daha çok idari noktalarda olduğu için her oturuma katılmadım. Bu plan seminerine jandarma unsurları da katılmıştı. Plan seminerinin konusu olası bir dış çatışma ortamında geri planda çıkabilecek sorunlarla da mücadele etmek olduğundan ayrıca geri planda ikmal akışını sorunsuz sağlamak olduğundan o dönemde 1. Ordu' ya bağlı bulunan (hareket dolayısıyla) Bursa Bölge Jandarma Komutanlığı ve sorumluluk sahasındaki İl Jandarma Komutanları da bu plan seminerinde görevliydiler. Ayrıca ordunun Trakya Bölgesine ikmali, sıhhiye ve diğer hususlarda nazara alındığında geri bölgede 2 köprüye bağlılıktan ötürü bazı deniz unsurları da bu seminer kapsamında görevli olduklarını değerlendiriyorum.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının bu plan Seminerinde olasılığı en yüksek tehlikeli senaryonun oynanmasını onaylayıp onaylamadığını bilmiyorum. Bu plan seminerine gerek Genelkurmay' dan gerekse Kara Kuvvetleri' nden üst düzeyde gözlemci katılımı oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı' ndan katılan Tuğgenerali hatırlıyorum, TEVFİK ÖZKILIÇ idi. Genelkurmay Başkanlığı' ndan katılanı hatırlamıyorum. Normalde bu plan seminerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı' nın onaylamadığı bir senaryo oynanmış ise bunu gözlemcinin bildirmesi gerekir. Her iki gözlemcide 3 gün seresince bütün programa katıldılar. Kendileri ile beraber gelen diğer subaylarda katıldılar. Aksi mümkün değildir.

Askeri senaryo planlarında siyasi görüşlere, siyasi açıklamalara, gerçek kişi, kurum ve kuruluş isimlerine yer verilmez. Yine bunlarla ilgili araştırma ve fişleme dosyalarına yer verilmez.

Ben yukarıda anılan plan seminerine ilişkin katılımımı ve bilgilerimi anlattım. Kesinlikle Balyoz Harekat Planı, Balyoz Sıkıyönetim Komutanlığı, Balyoz Harekat Emri isimli planları duymadım. Ben bu harekat planı kapsamında ne seminer öncesinde ne de seminer sonrasında illegal bir görev üstlenmedim. Resmi görevim ve bu görevin gerektirdiği vazifeler dışında hiç bir şey yapmadım. ÇETİN DOĞAN' ın bu plan seminerinden önce hazırladığı iddia olunan harekat planından haberim yoktur. Yine kendisi ile birlikte bu kapsamda görev almış değilim. Oluşturduğu iddia olunan Cunta içerisinde yer almadım. Plan seminerinin konusunu teşkil eden iç ve dış tehdidin oluşumuna yönelik hazırlandığı iddia olunan SUGA, ORAJ, SAKAL, ÇARŞAF isimli eylem planlarını ilk kez gazeteden duydum.

(Sanığa plan seminerinden sonra ÇETİN DOĞAN tarafından hazırlanan sonuç raporunun okunup, bu raporda kendisine koordine görevi verildiğinin hatırlatılması üzerine) :

Aradan uzun zaman geçti. Ben bu sonuç raporunun bana ulaştırılıp ulaştırılmadığını, parafa getirilip getirilmediğini bilmiyorum. Bu listede ilkin isimleri geçen, POSHOR, TANRISEVDİ, TUNCAY, TANYERİ, ÖZARSLAN ve BEK soyadlı subaylar bunu hazırlayanlardır. Koordinede isimleri benim ile birlikte geçen İSTEK, OCAK, BAYRAM, BATIBAY ve ŞENKAL soyadlı subaylar ise evrakın paraf için getirildiği kişilerdir. Bu şahıslardan MUSA İSTEK ve MUAMMER BAYRAM bana bağlı olanlardır.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“Ben bahse konu plan seminerine emirler gereği Ordu İdari Yar. Başkanı olarak katıldım.General etüt isimli listede adımın karşısında iki artı bulunması, iki artı şeklinde yapılan değerlendirmenin kim tarafından ve nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bahse konu değerlendirmeden ve bahse konu sözde planla ilgili hiçbir bilgim yoktur. Hiçbir kimse bana fikrimi sormadı. Tebligatta bulunmadı. Konuyla ilgili hiçbir evraka imza atmadım. İki artının da ne anlama geldiğini bilmiyorum.Sonuç olarak ben verilen emir gereği sadece Ordu plan seminerine katıldım. Özellikle yemek öncesi oturumlarda bana bağlı olan Fenerbahçe Ordu evinin hazırlıklarını kontrol etmek için seminer salonunun dışına çıktım. Her oturuma katılmadım. Seminerle ilgili bana bir görev verilmediği için seminere yönelik herhangi bir hazırlık ve sunumda yapmadım. Seminer süresince iddia edildiği gibi sözde balyoz harekatı ile ilgili herhangi bir açıklama duymadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Abdullah DALAY her ne kadar savunmasında atılı suçlamayı reddetmekte ise de; izah olunan delillerin bütün halinde değerlendirilmesi sonucunda sanık Abdullah DALAY’ ın, Çetin Doğan liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Yürütme Organını Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Men Etmek için oluşturulan yapılanma içinde yer aldığı, sanık ile birlikte general seviyesinde bütün üst düzey askeri personel ile ilgili olarak değerlendirmelerin yapıldığı belgede hakkında olumlu görüş bildirildiği, Balyoz Güvenlik Harekat Planının müzakere edildiği plan seminerine katıldığı, sanığın sorumluluğunda bulunan birimlerden balyoz harekat planı kapsamında kendisine görev teklif edilen ve bu görevi kabul eden 1 kişinin bulunduğu, yine plan kapsamında yapılan görevlendirmelerde sanığın sorumlu bulunduğu birimlerde görevli çok sayıda personelin yer aldığı, ilişiği kesilmesi planlanan TSK personeli içerisinde de sanığın sorumluluğunda bulunan birimlerde görevli birçok şahsın bulunduğu, bu itibarla sanığın Balyoz Güvenlik harekat planının icrası için oluşturulan timlerin teşkilinde katkısının bulunduğu anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.Yüklə 4,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə