İskenderun liman silosu rihtim konveyör hatti yapimi müteahhiTLİk hizmetleri tekniK Şartname kasim-2011Yüklə 0,51 Mb.
səhifə1/9
tarix14.01.2018
ölçüsü0,51 Mb.
#37689
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
T M O
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA-TÜRKİYE

İSKENDERUN LİMAN SİLOSU RIHTIM KONVEYÖR HATTI YAPIMI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

TEKNİK ŞARTNAME


KASIM-2011


1.

GİRİŞ

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü; bu ihale kapsamında İskenderun Limanındaki 60.000 ton depolama kapasiteli liman silosunun denizyolu bağlantısını sağlamak için silo çıkışından itibaren 7 no’lu rıhtımda sözleşme ve ekleri doğrultusunda 300 ton/saat kapasiteli ithal ve ihraç konveyör hattı kurulması işlerini anahtar teslimi götürü bedel esasına göre yaptıracaktır.


Bu ihale kapsamında yurt içinden ve dışından temin edilecek ekipmanlar dahil tüm malzeme, işçilik, mühendislik, yüklenicilik hizmeti ve nakliye bedelleri yükleniciye ait olacaktır.
Teklif sahibi, işyerinde sahayı inceleyerek proje ve şartnamelerle karşılaştırabilmek için mevcut şartlar ve engeller konusunda kendisini bilgi sahibi kılacaktır. İşler anahtar-teslimi esasına göre yapılacağından, teklif sahibi, işin ve bütün kısımlarının iyi işlemesi ve birinci sınıf bir imalat yapılması şartlarını bütün detaylarıyla karşılamak zorundadır. İhale dokümanlarına dahil çizim ve şartnamelerin tam ve eksiksiz olduğu hiç bir şekilde kabul edilmemelidir.


1.2.

YAPILACAK İŞLER


1.2.1 İnşaat İşleri.

İskenderun Limanında; yaklaşık 240 m.lik kısmı 7 nolu rıhtım üzerinde, yaklaşık 190 m.lik kısmı ise rıhtım gerisinde zemin altında olmak üzere toplam 430 m. uzunluğunda yeni konveyör hattı yapılarak silo çıkışındaki mevcut kısa galeriye bağlanacaktır.1.2.1.1 Rıhtım Üstü Gemi Yükleme ve Boşaltma Konveyör Hattı. (Üçüncü Kısım)

Rıhtım üzerinde konumlandırılacak olan yaklaşık 240 m. uzunluğundaki hattın betonarme temelleri, çelik konstrüksiyon üst yapısı, taşıyıcı ayakları ve aluminyum trapez sac ile kaplaması yapılacaktır.

Bu hat, ihale dökümanlarında “üçüncü kısım” olarak tanımlanmıştır.

Gemi yükleme ve boşaltma konveyör hattını taşıyacak betonarme temeller çelik konstrüksiyon yapı ile beraber yüklü ve yüksüz konveyörün en gayrimüsait durumuna göre projendirilecektir.

Rıhtım üstü konveyörleri taşıyacak çelik yapı, gemi yükleme ve boşaltma cihazlarının rıhtım boyunca hareketini engellemeyecek şekilde tasarlanacaktır.
1.2.1.2 Zemin Altı Konveyör Galerisi. (İkinci Kısım)

Rıhtım gerisinde, yaklaşık 190 m. uzunluğunda betonarme bir galeri olarak tesis edilecektir.

Galerilerin iç kesiti en az 3x2 m.dir. Galeri beton üst kotu, mevcut yol kotundan en az 20 cm aşağıda ve mevcut yol kaplamasına uygun olacak şekilde konumlandırılacaktır.

Konveyör galerisi, liman sahasındaki araç trafiğine, max. kamyon ve konteyner yüküne uygun olarak projelendirilecektir.

Zemin altı konveyör galerisi projelendirilirken, mevcut galeri birleşim yerlerinde elevatörlerin çalışabileceği derinliğe ve buradaki konveyör elevatör geçişlerine uygun olarak projelendirilecek ve buna göre inşaa edilecektir.

Yeni yapılacak beton konveyör galerisi ile mevcut yapının (mevcut kısa konveyör galerisi) birleşimi dikkatlice yapılacak, gereken yerlerine dilatasyon fugası konulacak ve bu kısımlardan galeri içine su, toz vb. girmesi önlecektir.


1.2.1.3 Transfer Odası.

Zemin altı konveyör galerisi ile rıhtım üstü konveyör galerisinin birleştiği yerde, saha kotuna göre yaklaşık 4,8 m. yükseklikte, 4x4 m. ebadında; zemin altı betonarme, zemin üstü çelik olan üstü kapalı bir yapı yapılacak ve etrafı alüminyum trapez sac ile kaplanacaktır. Bu yapının çelik-beton birleşim yerleri tekniğine uygun olarak kapatılıp sistem dış etkenlerden korunacaktır.Bu binanaya bir adet giriş –çıkış için kapı,havalandırma ve aydınlatma için yeter sayıda pencere konulacaktır. Yapılacak kapı çelik kapı (kapı dış boyası güneş ışıklarına mukavim olacaktır), pencereler 6000 serisi pvc ve çift açılmlı olacaktır.


1.2.2 Elektromekanik İşler.

Bu ihale kapsamında yapılacak elektromekanik işler üç ayrı gurupta toplanmıştır.

a- Gemi yükleme ve gemi boşaltma konveyör sistemlerinin yapımı

b- Gemi yükleme ve gemi boşaltma cihazlarında yapılacak tadilatlar

c- Toz toplama sistemi yapılması
1.2.2.a Gemi yükleme ve gemi boşaltma konveyör sistemleri yapımı.

Ekli akış diyagramında ve diğer çizimlerde görüleceği üzere;Silonun makina binası çıkışından itibaren 7 no’lu rıhtım boyunca birbirlerini besleyecek şekilde gemi yükleme ve gemi boşaltma konveyör sistemleri tesis edilecektir.
Konveyör sistemleri üç ayrı kısımdan (bölümden) oluşacaktır.
- Birinci kısım, silo makina binası çıkışındaki kısa galerinin olduğu kısımdır ve saha kotuna göre yaklaşık 7 m. yüksektedir. Mevcut kısa galerinin içindeki bant konveyörler sökülmüş durumdadır. Her biri yaklaşık 25 m. uzunluğunda ve 300 ton/saat kapasiteli olacak şekilde iki adet yeni bant konveyör (B1, B2) sökülen konveyörlerin yerlerine biri gemi yükleme, diğeri gemi boşaltma amaçlı çalışacak şekilde tesis edilecektir.
- İkinci kısım, kısa galeri çıkışından itibaren 7 no’lu rıhtım başlangıcına kadar olan ve liman saha kotunun altında, betonarme bir galeri içinde konumlandırılacak kısımdır. Bu kısmın yaklaşık uzunluğu 190 m. dir. Galeri içinde iki yönlü çalışabilecek nitelikte 300 ton/saat kapasiteli bir bant konveyör bulunacaktır. (B.3) Bu konveyör hem gemi yükleme, hem de gemi boşaltma amaçlı kullanılacaktır.
- Üçüncü kısım, 7 no’lu rıhtım üzerinde yer alacak olan kısımdır. Üçüncü kısımda yaklaşık 240 metre uzunluğunda ve rıhtım üst kotuna göre yaklaşık 2,50 metre yükseklikte yan yana iki konveyör hattı bulunacaktır. Buradaki konveyörler 300 ton/saat kapasiteli zincir konveyörlerdir (C1, C2, C3, C4). Hattın biri gemi yükleme, diğeri gemi boşaltma amaçlıdır. Her hat birbirini besleyecek şekilde konumlandırılmış her biri yaklaşık 120 m. boyunda ikişer konveyörden oluşacaktır.
Gemi yükleme (ihraç) işlemi yapılırken, silo içi elektronik kantardan çıkan ürün kısa galeriye tesis edilecek B1 bant konveyörüne, buradan bir akış borusu vasıtasıyla uzun galeri içindeki çift yönlü B.3 konveyörüne dökülecek, B.3 konveyörü rıhtım üstündeki C.1 gemi yükleme konveyörünü kendi eğimi ile veya bir elevatör (E.1) yardımı ile besleyecek, C.1 konveyörü C.2 konveyörünü, C.2 konveyörü ise gemi yükleme cihazı üzerine tesis edilecek olan E.2 elevatörünü besleyecektir.
Gemi boşaltma (ithal) işlemi yapılırken, gemiden alınan ürün gemi boşaltma cihazında bulunan mevcut bunkerin çıkışına yerleştirilecek bir akış borusu vasıtasıyla doğrudan C.3 gemi boşaltma konveyörüne, buradan C.4 konveyörüne aktarılacak, C4 konveyörü galeri içindeki çift yönlü B.3 konveyörünü besleyecektir. B.3 konveyöründen gelen ürün kısa galeriye dışarıdan asılacak olan E.3 elevatörü vasıtasıyla yükseltilerek B2 konveyörüne aktarılacaktır.
Mevcut durumda; silo makine binasındaki BS.1 silo içi kantarı gemi yükleme işleminde, BS.2 kantarı ise gemi boşaltma işleminde görev yapmaktadır. Yüklenici, bu ihale kapsamında makine binasında yapacağı tadilat ile her iki kantarın hem gemi yükleme hem de gemi boşaltma işlemlerinde kullanılması sağlanacaktır. Bu tadilatla ilgili ihtiyaç duyulacak tüm ekipmanlar, demontaj ve montaj işleri, silo otomasyon sistemine bağlantı v.b. işler yüklenicinin iş kapsamındadır. Yüklenici bu işle ilgili fiyatını Diğer Ekipman ve Teçhizatın Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması kalemi içinde değerlendirecektir.
Teklif sahibi 300 ton/saat kapasiteli gemi yükleme ve gemi boşaltma zincir konveyörleri ile ilgili olarak; gövde kesitleri, tahrik sistemi, motor gücü, zincir tipi, zincir hızı, zincir çekme mukavemeti, hidrolik gergi sistemi vb. hususlarda ayrıntılı bilgileri teknik teklifi ile birlikte sunacaktır.
1.2.2.b Gemi yükleme ve gemi boşaltma cihazlarında yapılacak tadilatlar.

Rıhtımda, ray üzerinde hareket eden tipte her biri 300 ton/saat kapasiteli biri gemi yükleme amaçlı, diğeri gemi boşaltma amaçlı iki ayrı cihaz bulunmaktadır.

Mevcut durumuyla her iki cihaz, ıskat edilen eski konveyör galerisine eğimli birer zincir konveyör ve taşıyıcı konstrüksiyonu ile bağlı durumdadır. Cihazların kablo tepsileri de eski konveyör galerisi üzerinde yer almaktadır.

Yeni konveyör hattı, gemi yükleme ve boşaltma cihazlarının ayakları arasından geçecek şekilde tesis edileceğinden her iki cihazın da yeni duruma göre tadilatları yapılacaktır.

Ana hatlarıyla;

-Her iki cihazın eski konveyör galerisi ile bağlantısını sağlayan eğimli konveyörler ve taşıyıcı köprüleri sökülerek İdare’ye hasarsız olarak teslim edilecektir.

-Eğimli konveyörlerin sökülecek olmaları nedeniyle her iki cihazın sabit ve hareketli durumlarda dengelerini sağlamak maksadıyla karşı ağırlıklar oluşturulacaktır.

-Gemi boşaltma cihazında bulunan mevcut bunkerin çıkışına yerleştirilecek bir akış borusu vasıtasıyla hububatın doğrudan C.3 konveyörüne akması sağlanacaktır.

-Gemi yükleme cihazına monte edilecek 300 ton/saat kapasiteli yeni bir elevatör (E.1) ve akış şutları vasıtasıyla silodan gelen hububatın cihazdaki gemi yükleme konveyörüne aktarılması sağlanacaktır.

- Berga gemi yükleme cihazının yükleme bomunda yapılacak toz önleme sistemi ile ilgili istenenler aşağıda 1.2.2-c bahsinde açıklanmıştır.


Teklif sahibi, gemi yükleme ve gemi boşaltma cihazlarında yapılacak tadilatlarla ilgili ayrıntılı çizimleri ve cihazların denge hesaplarını teknik teklifi ile birlikte sunacaktır.
1.2.2.c Toz toplama sistemi yapılması.

Akış diyagramında görüleceği üzere;a- Birinci kısım olarak tanımlanan kısa galerideki bant konveyörlerin (B1,B2) makine binası içinde kalan yükleme ve döküş noktalarından yapılacak toz emişleri silonun mevcut toz toplama sistemine bağlanacak ve geri besleme buna göre yapılacaktır.

b- Kısa galerinin nihayetine konulacak yeni bir jet filtre (F2) yardımıyla B1 ve B2 bant konveyörlerinin bu yöndeki besleme ve döküş noktaları ile ana galeriden gelen çift yönlü B3 bant konveyörünün ve E3 elevatörünün besleme ve döküş noktalarından toz emişi sağlanacak ve toplanan toz sisteme geri verilecektir.

c- Ana galerideki çift yönlü B3 konveyörünün rıhtım üzrindeki C1, C2, C3 C4 zincir konveyörleri ile irtibatlandığı kısıma konulacak yeni bir jet filtre (F1) yardımıyla bu kısımdaki tozlar tutularak sisteme geri verilecektir.

d- İkinci kısım olarak tanımlanan ve içerisinde çift yönlü B3 konveyörünün konumlandırıldığı ana galeri içerisinde, yeni bir jet filtre (F3) yardımıyla galeri boyunca ortamdan toz emişi yapılacak ve toplanan toz sisteme geri verilecektir.

e- Berga gemi yükleme cihazında gemi yüklemeleri esnasında oluşan toz emisyonu önlenecektir. Bu amaçla mevcut bom ve ucundaki hareketli yükleme ağzı muhafaza edilmek suretiyle bir çözüm getirilecektir. Gerekmesi halinde cihazın yükleme bomu sökülerek yerine toz emisyonunu önleyecek sisteme sahip yeni bir yükleme bomu temin ve monte edilecektir. Her halukarda yeni sistem veya yapılacak tadilat kapasite düşüklüğüne yol açmayacak ve 30.000 ton kapasiteli gemileri yükleyecek özelliklere sahip olacaktır.
Teklif sahibi, sistemde kullanılacak tüm filtreler, emiş fanları, toz boruları, rotary valfler, ikinci kısım olarak tanımlanan galerideki ortamdan toz emişi ve Berga gemi yükleme cihazı toz önleme sistemi ile ilgili ayrıntılı çizimleri ve hesaplamaları teknik teklifi ile birlikte sunacaktır.


2

İŞ KAPSAMI VE FİYAT DAĞILIM TABLOLARI

Fiyatı dağılım listelerinde başlıklar halinde verilen fiyat kalemleri aşağıda yer alan hususlar dikkate alınarak verilecektir. Ancak söz konusu işlerin anahtar teslimi ve götürü bedel üzerinden ihale edilmiş olması nedeniyle, bu kısımda bahsedilmiş olsun veya olmasın sözleşmede yapılması istenen tüm işlerin ikmali için yüklenici tarafından sağlanacak her türlü iş ve aktivitenin ilgili fiyat kalemlerinin içinde olduğu kabul edilmektedir.


2.1

İNŞAAT İŞLERİ KAPSAMI

İnşaat Mühendisliği işleri, işletime hazır komple bir tesis meydana getirmek için, elektro mekanik montaj ve tesisatla beraber İnşaat mühendisliği işleri ile ilgili işlerin tümünü tanımlamak ve tamamlamak için gerekli tüm işçilik, malzeme, alet, edavat donanım ve nakliyeyi kapsayacaktır.

İstekli inşaat işleriyle ilgili yerel tüzüklere sadık kalacak ve Türkiye’deki bu tüzükleri bizzat kendisi bularak, kendisini bu konuda bilgi sahibi kılacaktır.

İnşaat işleri için iş güvenliği tüzüklerine özel dikkat gösterilecektir. İşlerin ifası proje ve statik hesapların hazırlanması ve malzeme kalitesi geçerli Türk Standartlarına, DIN normlarına ve diğer eşdeğer uluslararası norm ve kurallara uygun olacaktır.


2.1.1.

Söküm, Yıkım, Kazı, Dolgu İşleri:

Söküm, yıkım, kazı ve dolgu işlerinde limanın ve rıhtımın temel yapısının korunması için yüklenici tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.

Rıhtımda ve rıhtım gerisinde yapılacak yıkım, söküm, tadilatlar ve kazı işlemleri gerekli statik inceleme yapıldıktan ve kontrol mühendisinin onayı alındıktan sonra gerçekleştirilecektir. Mevcut yapıya kesinlikle zarar verilmeyecektir. Zarar verilmesi durumunda bu bölümler bila bedel eski haline getirilecektir.


Zemin üstü ve zemin altı konveyör galerisi inşaatında işin kapsamında bulunsun veya bulunmasın bu işlerin yapımı için gerekli olan kazı, dolgu, yıkma, sökme, saha betonu, istinat duvarı, yeni yapılacak tesislerin mevcut tesislere akuplesi için gerekli işler dikkate alınacak ve projelendirilerek yapılacaktır.
Yapılacak kazılardan çıkan malzeme İdare tarafından uygun bulunursa dolgu için kullanılacaktır.Uygun olmayan malzeme sahadan uzaklaştırılacaktır. Bu durumda geri dolgu İdarenin onay vereceği malzeme ile yapılacaktır.


2.1.2.

Rıhtım Üstü Gemi Yükleme ve Boşaltma Konveyör Hattı Yapımı.

7 nolu rıhtım üzerinde yaklaşık 240 m. uzunluğunda yanyana iki ayrı hat olarak tesis edilecek gemi yükleme ve gemi boşaltma konveyörlerini taşımak ve emniyetini sağlamak için çelik konstrüksiyon üst yapı, ayaklar ve betonarme temellerden oluşan bir hat tesis edilecektir.
Hattın ön cephesi (gemi yükleme cephesi) tamamen açık, diğer üç cephesi elektromekanik sistemi dış etkenlere karşı koruyacak ve aynı zamanda hattın güvenliğini sağlayacak şekilde tasarlanmış bir galeri ile muhafaza altına alınacak ve alüminyum trapez sac ile kapatılacaktır. Alüminyum trapez sacın tutturulacağı çelik aksam könveyörün taşıyıcı sistemiyle birlikte düşünülecektir.Galeri çatısı arkaya doğru eğimli olacaktır. Galeri çatısı üzerinde gemi boşaltma konveyörlerinin yükleme ağızları için menteşeli 22 adet kapak yapılacaktır.Bu kapaklar sızdırmaz olacaktır.Bu kapakların kolayca açılıp kapatılabilmesi için gerekli kol, tutamaç, merdiven vb. yapılacaktır.
Hattın ön cephesi (gemi yükleme cephesi) gemi yükleme ve boşaltma cihazlarının rıhtım boyunca ray üzerindeki hareketini engellemeyecek şekilde tasarlanacaktır.
Galeri çatısında gemi yükleme ve boşaltma cihazlarının enerji kablolarının serilip toplandığı boydan boya sabit kablo tavası yer alacaktır.
Rıhtım konveyör sistemini taşıyacak çelik yapı, betonarme temeller ile beraber yüklü ve yüksüz en gayrimüsait duruma göre projendirilecektir.


2.1.3

Zemin Altı Konveyör Galerisi Yapımı

Silo çıkışından itibaren 7 no’lu rıhtım başlangıcına kadar olan bölümde ve zemin altında, yaklaşık 190 m. uzunluğunda betonarme bir galeri yapılacaktır Galeri içinde iki yönlü çalışabilecek nitelikte 300 ton/saat kapasiteli bant konveyör bulunacaktır.
Galerilerin iç kesiti en az 3x2 m.dir. Galeri beton üst kotu, mevcut yol kotundan en az 20 cm aşağıda ve mevcut yol kaplamasına uygun olacak şekilde konumlandırılacak ve beton, asfalt vb. malzeme ile kaplanarak zemin mevcut durumla uygun hale getirilecektir.
Konveyör galerisi, liman sahasındaki araç trafiğine, max. kamyon ve konteyner yüküne uygun olarak projelendirilecektir.
Konveyör galerisi betonarme yapıda inşa edilecektir. Betonarme yüzeyler pürüzsüz olacaktır. Kalıp sökümünden sonra boşluk vb. durumlar olursa buralar tamir harcıyla tekniğine uygun olarak kapatılarak pürüzsüz düzgün bir yüzey elde edilecektir.

Galeri; yeraltı ve yerüstü sularının sızmasını önleyecek şekilde tekniğine uygun olarak izole edilecektir. Tecrit malzemesi Genel Müdürlükçe seçilecektir.


Galeri inşaatı esnasında limanda üçüncü şahıslarca yapılan rutin çalışmalar, saha ve araç trafiği devam edeceğinden; yer altı konveyör galerisi işleri, mevcut saha trafiğini aksatmayacak şekilde bölümler halinde yapılacaktır.
Beton kalitesi tüm yapılarda yol betonları dahil BS 25 olacaktır.Temel altlarındaki grobetonlar en az 10 cm ve BS 16 kalitesinde olacaktır. Beton dökümünde muhakkak vibratör kullanılacaktır.
Konveyör galerisinde gerekli yerlerde dilatasyon yapılacak, dilatasyonlara fuga konacaktır. Galerinin havalandırması ve güvenlik için gerekli büyüklük ve sayıda havalandırma bacası ve çıkış kapağı konulacaktır. Kapakların olduğu yerlerde galeri içine inmek için gemici merdiveni, korkuluk, tutamaç vb. ekipman yapılacaktır.


2.1.4

Çelik Konstrüksiyon Yapılar

Tüm çelik konstrüksiyon işleri DIN.1050'ye veya TS.648’ e göre yapılacaktır. İşin ifası DIN.1000'e uygun olacaktır. Kaynaklı yapılar ve diğer çelikler DIN 17100'e uygun olarak St 37.2 kalitesinde, Çelik kolonlar için ankraj bulonları St 52.3 N kalitesinde olacaktır. Diğer ankraj bulonları St 42 kaliteden az olamaz. Cıvata ve somunlar ise DIN ISO 898'e uygun olarak en az 8.8 kalitesinde olacaktır.

Konveyör hattı çelik konstrüksiyon yapısının tamamı teknik şartnameye uygun olarak sıcak daldırma yöntemiyle min.385 gr/m2 galvanizle kaplanacaktır.Galvanizleme işleminden önce bütün delme, zımbalama, kesme ve bükme işleri tamamlanacak ve bütün çapak vb. artık ve fazlalıklar temizlenecektir. Galvanizleme yapılması istenmeyen diğer tüm çelik imalat ve yapılar tekniğine uygun olarak idarenin tercih edeceği cinste ve renkte boyanacaktır.
2.1.5.

Saha İşleri ve Onarımlar.

İmalatların bitirilmesinden sonra, mevcut yapılar ile yeni yapılacak yapılar arasında uyumu sağlamak ve sahayı eski durumuna getirmek için gerekli saha betonu, asfalt kaplama, boya-badana, çeşitli demir işleri, saha tanzimi ve temizliği vb. imalatlar yapılacaktır.
İnşaatın yapımı sırasında sahada yapılacak kazılarda ortaya çıkacak su borusu, elektrik kablo ve kablo hatları, kanalizasyon ve deşarj hatları vb. alt yapılar yeni yapılacak yapıların altında kalmayacak şekilde güzergahı değiştirilecek ve bu altyapılardan hasar görenler olursa çalışır hale getirilecektir
Sahanın tanzimi ve iş bitiminde sahanının temizliği yapılacaktır
Rıhtım üstünde bulunan Gemi yükleme ve boşaltma cihazlarının üzerinde yürüdüğü ray hattı takriben 25 mt mevcut duruma uygun şekilde (genişlik, malzeme, mukavemet vb.) uzatılacaktır.Hattın uzatılmasından sonra ray hattı hemzemin yapılarak taşıt ve diğer trafiğe uygun hale getirilecektir.


2.2.

İNŞAAT İŞLERİ FİYAT DAĞILIMI
2.2.1

Söküm, Yıkım, Kazı, Dolgu İşleri:

Teklif fiyatının içinde;

Yapılacak tüm yıkım, söküm, kazı, dolgu işleri ve bunlara ait her türlü malzeme, ekipman ve işçilik bedelleri ile yeni yapılacak temeller, elevatör çukurları, galeriler, yollar ve diğer betonarme yapılar için gerekli kazı, nakliye, dolgu ve geri dolgu işlerinin yapılması maksadıyla her türlü malzeme, ekipman ve işçilik bedelleri yer alacaktır.
2.2.2

Rıhtım Üstü Gemi Yükleme ve Boşaltma Konveyör Hattı Yapımı

Teklif fiyatının içinde;

7 nolu rıhtım üzerinde yaklaşık 240 m. uzunluğunda yanyana iki ayrı hat olarak tesis edilecek gemi yükleme ve gemi boşaltma konveyörlerini taşımak ve emniyetini sağlamak için gerekli çelik konstrüksiyon üst yapı, ayaklar, betonarme temeller ve alüminyum trapez sac kaplama işlerinin yapılması maksadıyla her türlü malzeme, ekipman ve işçilik bedelleri yer alacaktır.
2.2.3

Zemin Altı Konveyör Galerisi Yapımı

Teklif fiyatının içinde;

Silo çıkışından itibaren 7 no’lu rıhtım başlangıcına kadar olan bölümde ve zemin altında, yaklaşık 190 m. uzunluğunda, iç kesiti en az 3x2 m. olan ve beton üst kotu, mevcut yol kotundan en az 20 cm aşağıda olan betonarme bir galerinin yapılması maksadıyla her türlü malzeme, ekipman ve işçilik bedelleri yer alacaktır.
2.2.4.

Çelik Konstrüksiyon Yapılar

Teklif fiyatının içinde;

Yaklaşık 4,8 m. yüksekliğinde, 4x4 m. ebadındaki transfer odasının yapılması (transfer odasındaki bütün çelik imalat ve diğer yardımcı aksamda dahil olmak üzere), transfer odasından itibaren mevcut kısa galeri girişine kadar yapılacak yer altı betonarme galeri içinde yer alacak konveyör sistemlerini, elevatörleri ve diğer elektromekanik ekipmanları taşıyacak çelik konstrüksiyon yapıların, transfer odası ve galeri içerisinde elektromekanik ekipmanlara ve gerekli diğer yerlere ulaşımı sağlayacak merdiven, yürüme yolu, platform vb. imalatların yapılması, tüm çelik konstrüksiyon yapıların galvaniz ve boya işlerinin yapılması için gerekli her türlü malzeme, ekipman, nakliye, işçilik vb. sarf bedelleri yer alacaktır.
2.2.5.

Saha İşleri ve Onarımlar.

Teklif fiyatının içinde;

İmalatların bitirilmesinden sonra, mevcut yapılar ile yeni yapılacak yapılar arasında uyumu sağlamak ve sahayı eski durumuna getirmek için gerekli saha betonu, asfalt kaplama, boya-badana, çeşitli demir işleri.ile sahada yapılacak kazılarda ortaya çıkacak su borusu, elektrik kablo hatları, kanalizasyon ve deşarj hatları vb. alt yapıların yeni duruma göre güzergahlarının değiştirilerek çalışır hale getirilmesi, mevcut ray hattının takribi 25 mt uzatılması (ray altyapısı, malzeme vb), iş bitiminde sahanının tanzimi ve temizliği için gerekli her türlü malzeme, ekipman ve işçilik bedelleri yer alacaktır.
2.2.6.

İnşaat İşleri Fiyat Dağılım Tabloları.

Yüklenici, ihale evrakları ekinde verilen inşaat işleri fiyat dağılım tablolarını ve özel birim fiyat analizlerini düzenleyip fiyatlandırarak Fiyat Teklifine ekleyecektir.

Hakediş ödemelerinde Fiyat Dağılım Tabloları dikkate alınacaktır. Fiyat dağılım tablolarındaki detay fiyatların genel toplamı ile götürü bedel teklifin aynı olması gerekmektedir. Bu iki rakam arasında fark olması halinde götürü bedel fiyat esas alınacaktır. Fiyat dağılım tabloları, yani kalemlere ayrılmış fiyat listesi sözleşme dokümanlarının bir parçasını oluşturur. Detaylandırılmış fiyatlar gerçekçi ve dengeli bir dağılım oluşturacaktır. Aksi taktirde İdare’nin fiyat dağılımını yeniden düzenleme yetkisi vardır.


İNŞAAT İŞLERİ FİYAT DAĞILIM CETVELİ
Sıra No İş Kalemi Adı Bedeli (TL)
1 Söküm, yıkım, kazı, dolgu işleri ....

2 Rıhtım üstü gemi yükleme ve boşaltma konveyör hattı yapımı ....

3 Zemin altı konveyör galerisi yapımı ....

4 Zemin altı galeri içi çelik konveyör hattı yapılması ....

5 Saha işleri, onarımlar ve diğer işler. ....
Toplam: ....3.

ELEKTROMEKANİK İŞLER KAPSAMI

Bu bölümdeki tarifler, ilgili diyagram ve projelere atıfta bulunmaktadır. Makine aksamıyla ilgili genel ve özel şartlar, akış diyagramları ve projeler işbu tarifle beraber okunması gereken Doküman-III Bölüm.II, Mekanik İşlerde belirtilmiştir.
Elektromekanik sistemin iletim ve akış kapasitesi Madde 2.6 da özellikleri belirtilen buğday bazında nominal 300 ton/saat olacak, ancak ekipmanlar nominal kapasitenin %10 fazlasını taşıyabilecek şekilde dizayn ve imal edilecektir.
Yurt içinden ve dışından temin edilecek ekipmanlar ile bunların montajı; tanımlanmayan diğer tüm malzemeler, işçilik, mühendislik ve yüklenicilik hizmeti ile her türlü nakliye ve sigorta yükleniciye aittir.
Yüklenici, rıhtım konveyör hattının tesis edileceği İskenderun liman sahasını inceleyerek mevcut projeler ve şartnamelerle karşılaştırmak suretiyle şartlar ve engeller konusunda kendini bilgi sahibi kılacaktır. İşler anahtar teslimi esasına göre yapılacağından, yüklenici, işin bütün kısımlarının iyi işlemesi ve birinci sınıf bir imalat ve montaj yapılması şartlarını bütün detaylarıyla karşılamak zorundadır.
3.1- İŞYERİ GÖRME VE İNCELEME

Yüklenici, İskenderun Liman Silosunu ve rıhtım hattını yerinde detaylı ve kapsamlı olarak inceleyerek bahse konu iş hususunda kendini tamamen bilgi sahibi kılacak, mevcut durum, tahıl özellikleri, iklim şartları, engeller, elektro-mekanik ekipman, cihaz, tesisat, otomasyon, PLC sistemi, MCC ve AG panoları ve prosese ait kontrol ve kumanda elemanları ve diğer sistemler yönünden tüm bilgi, belge ve verileri toplayacak tüm gerekli bilgileri (riskler, beklenmedik olaylar ve işlerin ifasını etkileyebilecek diğer faktörler yönünden) edinmiş addolunacak ve teklifinde bunları dikkate alacaktır.3.2- YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU

Yüklenici, yurt içi ve yurt dışından temin edilecek ekipmanlar da dahil olmak üzere işin komple olarak tasarımından, projelendirilmesinden, gerekli tüm mühendislik hesaplarından, yapım işinin uygunluğundan ve sistemin amaçlanan faydalara ulaşmasından tümü ile sorumludur.


Yüklenici; sistem dizaynını, teknolojik ve detay projeleri kendisi yapacaktır. İdare’nin projeleri onaylaması yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Proje, dizayn, uygulama ve yapım sorumluluğu ve sistemden beklenen verimin sağlanması tamamen yükleniciye aittir.
Teklif vermek suretiyle yüklenici, ihale bedelini etkileyen tüm şartları ve durumları kabullenmiş ve sözleşme dokümanlarında tariflendiği ve gösterildiği şekilde işin ifasıyla ilgili imkânlar, iş yerindeki durumlar ve sahadaki genel işgücü yönünden kendisini yeteri kadar bilgilendirmiş ve fiyatlarını buna göre tespit etmiş addolunacaktır.
Yüklenici, yaptığı hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulunmak üzere, İdare tarafından davet edildiği toplantılara yetkili temsilcisinin katılmasını sağlayacaktır.
3.2.1 Projelendirme

Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasını müteakip, iş programında öngörülen süre içerisinde, hazırlayacağı teknolojik projeleri ve uygulama/detay projeleri onay için İdareye sunacaktır.


Yüklenici hazırladığı; proje, çizim, hesap ve dokümanların teknik yönleri ile doğru olmasından sorumludur. Bunların hatalı olması halinde doğacak mali sonuçlar yükleniciye rücu edilecektir.
Yüklenici, işlerin projelendirmesi safhasında İdareyle irtibat halinde olacak, İdarenin görüşlerini de değerlendirerek uygun bulması halinde tasarımında dikkate alacaktır.
Yüklenici yaptığı projelerin, hesapların, raporların, iş programlarının ve yapım işinin eksiklik ve yanlışlıklarından ve bunların bütün sonuçlarından doğrudan doğruya sorumludur. Bunların, İdare tarafından teslim alınması yükleniciyi bu sorumluluktan kurtarmaz.
Yüklenici, kendisi tarafından hazırlanan proje ve diğer dokümanların zamanında verilmemesinden, verilen proje ve dokümanların teknik eksiklik ve yanlışlıklarından dolayı İdarece onaylanmaksızın geri verilmiş olmalarından kaynaklanan zaman kayıpları sonucunda ortaya çıkan bütün gecikmelerden sorumludur.
Yüklenici, hazırladığı projelerin ve hesapların hata ve eksiklerinden ve bunların her türlü sonuçlarından sorumludur. Projelerin idare tarafından görülmüş ve onaylanmış olması yükleniciyi bu sorumluluktan kurtarmaz.
Yüklenici tarafından hazırlanan uygulama projelerinde idarece değişiklik yapılması gerekli görüldüğü ve/veya verilen bilgiler yeterli görülmediği takdirde, projelerde ve ilgili raporlarda istenen değişikliklerin yapılması ve/veya eksik bilgilerin tamamlanması için projeler, istenilenlere uygun şekle getirilmek üzere, yükleniciye geri verilir. İdare, isterse projeler üzerinde kendisi de değişiklik yapabilir.

Sözleşme veya eklerinde başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, yüklenici tarafından idareye verilen projeler ve ilgili raporlar, verildikleri tarihten başlamak üzere en geç 15 (onbeş) günlük süre içinde onaylanmış veya gerekli görülen değişiklikler yapılmış olarak veya eksiklerin tamamlanması kaydı ile yükleniciye geri verilir. Bu konuda gecikme olursa yüklenici, iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda hak kazanmış olur.


İdare, değiştirilmesini gerekli gördüğü projeleri, değişikliğin özelliğine, işin aciliyet durumuna göre, isterse, yapılması gerekli görülen değişikliklerin daha sonra yapılması şartı ile onaylayabilir.
İşlerin geçici kabulü yapıldıktan sonra, uygulama sırasında yapılmış değişiklikleri de içeren ve işin bitmiş durumunu gösteren nihai projeler (as-built drawings) yüklenici tarafından bedelsiz olarak hazırlanıp orijinalleri İdareye teslim edilir.
İdarenin yazılı bir tebliği olmaksızın, yüklenici, projelerde herhangi bir değişiklik yaptığı takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi değişiklikler nedeniyle bir hak iddiasında bulunamaz.
Projelerde metrik sistem kullanılacaktır.
Teknik şartname ekinde verilen proje, kroki ve dokümanlar yalnızca teklif sahibini bilgilendirmek amacıyla verilmiş olup ihaleyi kazanan istekli, sözleşme kapsamında yapılacak tüm işlerin komple olarak projelendirilmesinden, gerekli tüm mühendislik hesap ve kontrollerini yaparak işverene onaylatmaktan, avan ve uygulama proje ve çözümlerini hazırlamaktan tümü ile sorumludur. Bu sözleşme kapsamında yapılacak projelerin teknik/teknik olmayan her türlü tüm sorumluluğu ihaleyi kazanan firmaya ait olacaktır. TMO projeleri prensip açısından inceleyecek ve onaylayacaktır.

Yapılacak tüm işler mevcut proses cihazları ile bağlantılarına ve silo ve yan tesislerinin yapısına zarar verilmeden gerçekleştirilecektir.

Yüklenicinin yapacağı uygulama projeleri, hesaplar vb. sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara, İdare tarafından kendisine verilen ön projelere, talimatlara, esaslara, fen ve sanat kurallarına uygun olarak iş programını aksatmayacak şekilde hazırlanacak ve uygulamada gerekli görülecek tüm ölçüleri ve ayrıntıları kapsayacaktır
3.2.2 Yapım İşleri

Yüklenici, ihale kapsamında yapacağı işleri genel mühendislik kriterlerine ve hazırladığı projeye uygun olarak yapacaktır. Yüklenicinin talebi halinde, iş süresince şantiye tesisi kurmak maksadıyla silo sahasında açık bir alan İdare tarafından yükleniciye tahsis edilebilir.

Projenin uygulanması sırasında, sistemin genel mantığına ters düşmeyecek şekilde projede değişiklikler gerekmesi halinde, İdarenin bilgisi dahilinde değişiklikler yapılabilecek; ancak bu değişikliklerden dolayı yapım işinde meydana gelebilecek herhangi bir maliyet artışı veya süre uzatımı nedeniyle oluşacak fiyat farkı ile ilave masraflar ve sorumluluk yüklenici firmaya ait olacaktır.
3.3 STANDARTLAR

İşin ifası için gerekli projelerin hazırlanması, hesaplar, sistem tasarım raporları, yapım işleri, testler ve ilgili diğer tüm dokümanlar Türk Standartları, DIN, ISO, veya diğer Uluslararası Standartlara uygun olarak ve bunlar dikkate alınarak hazırlanacaktır.


Yüklenici, inşaat, montaj ve işletmeye alma işleri için hazırlayacağı tüm rapor, proje ve yapım işlerinde, ilgili bölümlerde referans edilen standartlar ile birlikte;

 • 07 Ekim 2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile,
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü (İ.S.İ.G.T)’ne uyacaktır.

Ayrıca, aşağıdaki Kanun ve Tüzüklerin muhteviyatına dikkat edilecektir:

Umumi Hıfzısıhha Kanunu

Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

TS-EN-1127/1
3.4 İLGİLİ KURUMLAR VE YETKİLİLERCE ONAY

İşe ait projelerin ilgili kurum veya kuruluşların onayını gerektirmesi durumunda söz konusu onaylar yüklenici tarafından alınacaktır.


3.5 İMALAT ESNASINDA YAPILACAK TESTLER VE MUAYENELER

İdare; işlerin yürütülmesi esnasında herhangi bir zamanda yükleniciye, herhangi bir taşeronuna veya üçüncü şahıslara ait iş yerlerinde veya İdarenin seçtiği laboratuarlarda, tesiste kullanılacak malzeme veya işçiliği muayene etmek, incelemek ve test yaptırmak hakkına sahiptir. Yüklenici, söz konusu test ve muayeneleri verimli bir şekilde yapmak için zorunlu ve mantıken gerekebilecek işçilik, malzeme, elektrik, yakıt, alet ve enstrüman gibi unsurları temin edecektir.


Muayene, inceleme ve testlerin yapılmış olması yükleniciyi sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden kurtarmaz.
Yüklenici, işlerin gecikmesine meydan vermeyecek şekilde tesiste kullanılacak malzemelerin numunelerini temin edecektir. Bütün numuneler etiketlenerek, üzerinde imalatçı ismi ve teknik spesifikasyonları eklenerek İdareye teslim edilecektir. Bütün işler onaylanan numunelere göre yapılacaktır.
3.6 ELEKTROMEKANİK EKİPMAN TEMİNİ

Elektromekanik ekipmanlar zincir konveyörler hariç yurt içinden veya yurt dışından temin edilebilir.

Zincir konveyörler, Teknik Şartname’nin II.A3 bölümünde isimleri verilen yurtdışı firmaların birinden akreditif açılmak suretiyle temin edilecektir.
Yurt içi veya yurt dışı tüm imalatçıların kendi alanlarında yeterli olduklarına ilişkin katalog, kalite/imalatçı belgesi ve imalat standartları gibi her türlü belge ve doküman teklife mutlaka eklenecektir.
Yerli imalatçılar için, ISO 9001:2000 Kalite Belgesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca verilen Sanayi Sicil Belgesi’nin teklife eklenmesi zorunludur. Yabancı İmalatçılar için emsal belgeler Elçiliklerce onaylanmak şartıyla teklife eklenecektir.
Yüklenici, elektromekanik ekipmanları temin edeceği firmaları ve diğer taşeronları teklifi ile birlikte sunacaktır.
Elektromekanik ekipman ve teçhizat yurt dışından temin edildiği taktirde bunların ithalatıyla ilgili İdare tarafından akreditif açılmayacak, her türlü resmi işlem ve izinler ile tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici tarafından açtırılacak akreditiflerin şartları İdare’nin onayına sunulacaktır. Yüklenici, ithal edilecek ekipmanlarla ilgili bağlantılar yaparken İdare tarafından işle ilgili tüm ödemelerin (TL) cinsinden yapılacağını bilmelidir.
3.7 DEPREM VE DIŞ YÜKLER

Yüklenici; montajı yapılacak tüm ekipmanlardan, bunların destek ve taşıyıcı yapılarından dolayı rıhtımın mevcut yapısına gelen kuvvetleri ve yükleri dikkate alacaktır.

Yüklenici, Türkiye’nin deprem kuşağında olduğunu bilerek deprem ve benzeri sismik hareketlerin depolanmış tahıla ve depo yapısı üzerine etkilerini de dikkate alacak ve işlerini buna göre yapacaktır.
3.8 KAPASİTELER

Depolarda buğday, arpa, mısır, çavdar ve yulaf depolanacaktır. Depolanacak tahılın özellikleri aşağıda verilmektedir


YOĞUNLUK (kg/m3) ŞEV AÇISI (Derece)

TAHIL Max. Min. Max. Min
Buğday 830 720 25 30

Arpa 700 580 25 29

Mısır 810 720 26 29

Çavdar 720 688 26 29

Yulaf 540 416 26 28
Nem içeriği : %12-18
Ekipmanlann kapasite hesaplarında yığın yoğunluğu 780 kg/m3, maksimum %6 çerçöp ihtiva eden ve %14 su muhteviyatına haiz buğday esas alınacaktır.
Elektromekanik sistemin iletim ve akış kapasitesi yukarıda özellikleri belirtilen buğday bazında nominal 300 ton/saat olacak, ancak tüm ekipmanlar nominal kapasitenin %10 fazlasını taşıyabilecek şekilde dizayn ve imal edilecektir. İhale dökümanlarının diğer bölümlerinde 300 ton/saat olarak ifade edilen ekipman kapasiteleri ek %10’luk pik değer de dikkate alınarak yorumlanacaktır.


3.9.

ELEKTROMEKANİK İŞLER FİYAT DAĞILIMI

Elektromekanik işler için teklif fiyatı kapsamı; yurt içi ve dışından temin edilecek bütün ekipman ve teçhizatın her türlü temin, montaj, işletmeye alma, sigorta ve nakliyesini kapsayacaktır.


3.9.1.

Gemi Yükleme ve Gemi Boşaltma Cihazlarının Tadilatlarının Yapılması

Teklif fiyatının içinde;

-Her iki cihazın eski konveyör galerisi ile bağlantısını sağlayan eğimli konveyörler ve taşıyıcı köprülerin sökülerek İdare’ye hasarsız olarak teslim edilmesi.

-Sökülecek eğimli konveyörler nedeniyle her iki cihazın sabit ve hareketli durumlarda dengelerinin sağlanması ve bu maksatla cihazların üzerinde karşı ağırlıklar oluşturulması.

-Gemi boşaltma cihazında bulunan mevcut bunkerin çıkışına yerleştirilecek bir akış borusu vasıtasıyla hububatın doğrudan C.3 konveyörüne akmasının sağlanması.

-Gemi yükleme cihazına monte edilecek 300 ton/saat kapasiteli yeni bir elevatör (E.1) ve akış şutları vasıtasıyla silodan gelen hububatın cihazdaki gemi yükleme konveyörüne aktarılması.


3.9.2.

Galeri İçi Bant Konveyörünün (B3) Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması

Teklif fiyatının içinde;

Tahıl iletim kapasitesi nominal 300 ton/saat, yaklaşık uzunluğu 190 m. olan ve hem gemi yükleme, hem de gemi boşaltma amaçlı kullanılacak olan, bu nedenle iki yönlü çalışabilen komple bant konveyör sisteminin her türlü teçhizatı, yükleme ve döküş şutları, dirsekleri, akış boruları, bağlantı aparatları ve galeriye konulacak 2 adet dalgıç tipi pis su pompası ile birlikte temini, montajı ve işletmeye alınması.
3.9.3.

Kısa Galeri İçi Bant Konveyörlerinin (B1,B2) Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması

Teklif fiyatının içinde;

Tahıl iletim kapasiteleri nominal 300 ton/saat, her birinin yaklaşık uzunluğu 25 m. olan, biri gemi yükleme, diğeri gemi boşaltma hattında bulunan iki komple bant konveyörün her türlü teçhizatı, yükleme ve döküş şutları, dirsekleri, akış boruları, bağlantı aparatları ile birlikte temini, montajı ve işletmeye alınması.
3.9.4

Gemi Yükleme (C.1-C.2) Zincir Konveyörlerin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması.

Teklif fiyatının içinde;

Silodan gelen hububatı gemi yükleme elevatörüne aktaracak şekilde tasarlanmış, tahıl iletim kapasiteleri nominal 300 ton/saat, her biri yaklaşık 120 m. uzunluğunda olan olan iki adet zincir konveyörün her türlü teçhizatı, yükleme ve döküş şutları, dirsekleri, akış boruları, bağlantı aparatları ile birlikte temini, montajı ve işletmeye alınması.
3.9.5

Gemi Boşaltma (C.3-C.4) Zincir Konveyörlerin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması.

Teklif fiyatının içinde;

Gemiden alınan hububatı siloya gönderecek şekilde tasarlanmış, tahıl iletim kapasiteleri nominal 300 ton/saat, her biri yaklaşık 122 m. uzunluğunda olan iki adet zincir konveyörün her türlü teçhizatı, yükleme ve döküş şutları, dirsekleri, akış boruları, bağlantı aparatları ile birlikte temini, montajı ve işletmeye alınması.
3.9.6.

Elevatörlerin (E.1-E.2-E.3) Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması.

Teklif fiyatının içinde;

Tahıl iletim kapasiteleri nominal 300 ton/saat olan üç adet kovalı elevatörün her türlü teçhizatı, yükleme ve döküş şutları, dirsekleri, akış boruları, ve bağlantı aparatları ile birlikte temini, montajı ve işletmeye alınması.
3.9.7.

Toz Toplama Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması.

Teklif fiyatının içinde;

1.2.2.c bölümünde tarif edilen toz toplama sistemini oluşturan torbalı jet filtrelerin, toz emiş fanlarının, rotary valflerin, emiş davlumbazlarının, toz borularının, kolektörlerin her türlü teçhizatı ve bağlantı aparatları ile birlikte temini, montajı ve işletmeye alınması.
3.9.8

Elektrikli Slaytların (Sürgülü Kapakların) Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması:

Teklif fiyatının içinde;

300 ton/saatlik tahıl akışına uygun kesitte toplam 22 adet elektrik tahrikli slaytın (sürgülü kapak) her türlü kontrol ve kumanda teçhizatı, bağlantı aparatları, redüksiyon parçaları, ve döküş ağzı ile birlikte temini, montajı ve işletmeye alınması.
3.9.9.

Portatif Yangın Söndürme Tüplerinin ve Pis Su Pompasının Temini.

Teklif fiyatının içinde;

Özellikleri teknik şartnamede tanımlanmış 15 adet tekerlekli, taşınabilir, her biri 10 kg.lık CO2 gazlı yangın söndürme tüpünün işyerine teslimi ve konveyör galerisine konulacak 2 adet dalgıç tipi pis su pompasının temini, montajı ve işletmeye alınması.
3.9.10.

Diğer Ekipman ve Teçhizatın Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması

Teklif fiyatının içinde;

Tesisin teknik şartnamede tanımlanan tüm fonksiyonları yerine getirmesi için gerekli olan ancak yukarıda tanımlanmayan diğer tüm ekipman ve teçhizatın temini ve montajı ile, işveren personelinin eğitimi, işletme-bakım el kitaplarının ve ekipman kataloglarının hazırlanması ve işyerlerine teslimi.
3.9.11.

Elektromekanik İşler Fiyat Dağılım Tabloları.

Yüklenici, ihale evrakları ekinde verilen elektromekanik işler fiyat dağılım tablolarını düzenleyip fiyatlandırarak fiyat teklifine ekleyecektir.

Hakediş ödemelerinde Fiyat Dağılım Tabloları dikkate alınacaktır. Fiyat dağılım tablolarındaki detay fiyatların genel toplamı ile götürü bedel teklifin aynı olması gerekmektedir. Bu iki rakam arasında fark olması halinde götürü bedel fiyat esas alınacaktır. Fiyat dağılım tabloları, yani kalemlere ayrılmış fiyat listesi sözleşme dokümanlarının bir parçasını oluşturur. Detaylandırılmış fiyatlar gerçekçi ve dengeli bir dağılım oluşturacaktır. Aksi taktirde İdare’nin fiyat dağılımını yeniden düzenleme yetkisi vardır.
4.

ELEKTRİK İŞLERİ KAPSAMI

İşin kapsamı aşağıdakilerle ilgili altyapı ve proses tesislerine ait komple bir anahtar teslimi projenin gerektireceği bütün teçhizatları ihtiva edecektir.
4.1 Enerji Temini:

Siloda mevcut bir adet 1250 KVA, bir adet de 1000 KVA gücünde trafo merkezi bulunmaktadır.

Sökülen konveyör hattının elektrik güç beslemesi, 1000 KVA’lık trafoya bağlı A.G panosundan yapılmakta idi. Yeni yapılacak olan hattın enerji beslemesi mevcut bu panodan yapılacaktır. Yeni konveyör hattının elektro-mekanik ekipmanının toplam kurulu elektrik gücünün sökülen ekipman gücünden yüksek olması durumunda A.G ve MCC panodaki eski termik-manyetik otomatik şalterler ve diğer ekipman ile güç besleme kabloları sökülerek işyerine teslim edilecektir. Yeni güç durumuna göre yeni termik-manyetik otomatik şalterler ve diğer ekipman ile güç besleme kablosu temin ve tesis edilecektir. Mevcut MCC’lerde yer olmaması durumunda yeni elektro mekanik ekipman için yeni bir MCC pano temin edilecektir. Bu amaçla yapılacak işler yüklenicinin iş kapsamında olacaktır.

Gemi yükleme ve boşaltma cihazları:


Mevcut Durum:

Cihazlar mevcut yaklaşık 260 m uzunluğundaki konveyör hattına bağlı ray üzerinde ileri ve geri hareket etmektedir. Enerji besleme kablosu hattın yarısına kadar sabit, cihazların üzerinde ise makaralı sistem ile taşınmaktadır. Cihazların silo otomasyon sistemi ile bağlantısını sağlayan kumanda kabloları da aynı yöntem ile taşınmaktadır.


Yapılacak İş:

Cihazların enerji beslemesi mevcut trafonun A.G. panosundan yeni rıhtım üstü konveyör hattının yarısına kadar aynı kesitte NYY kablo ile taşınacak ve cihazların üzerindeki kabloya bağlanacaktır.


Gemi cihazlarının üzerindeki mevcut güç besleme ve sinyal kabloları, cihazların yeni yapılacak konveyör hattı boyunca hareketini sağlayacak şekilde yeni kablolarla değiştirilecektir. Cihazların hareket alanı yaklaşık 280 m dir. Mevcut kablo makaraları 280 m kabloya göre büyütülecek veya değiştirilecektir.
Yüklenici işe başlamadan önce yeni elektro-mekanik ekipman elektrik güç ihtiyacını yük analizi ile tespit edecek ve onay için TMO’ya sunacaktır. Yüklenici, mevcut panolarda yapacağı tadilata ilişkin, gerekli projeleri tasdik için verecektir.


 • Kompanzasyon Panosu

Mevcut 1000 KVA’lık transformatörün kompanzasyon sistemi kullanılacaktır. Ancak tadilattan sonra yeni güç durumuna göre kompanzasyon panosunda güç faktörünü 0.95 düzeyinde tutmak üzere gerekli tadilat yapılacaktır. Bu amaçla yapılacak işler Yüklenici’nin iş kapsamında olacaktır


 • MCC panosu,

Mevcut konveyör hattı ekipmanının kontrol ve kumandası silo kumanda odasındaki MCC panolarında yapılmaktadır. Eski ekipmanın şalt teçhizatı sökülerek işyerine teslim edilecektir. Bu panolara yeni ekipmanın gücüne göre kontrol ve kumanda ekipmanları monte edilecektir. MCC panolarında yer kalmaması veya yeni ekipmanın şalt teçhizatının panoya monte edilememesi durumunda yeni bir MCC panosu tesis edilecektir.


 • Proses ekipmanı için elektrik tesisatı,

 • Elektriksel alt yapı için teçhizat,

 • MCC panosu/panoları tadilatı veya yeni pano temin ve tesisi,

 • PLC tekniğine göre kontrol sistemi,

 • SCADA kontrol sistemi,

 • Aydınlatma ve priz tesisatı,

 • Teleteknik alt yapı tesisatı,

 • Yangın ihbar sistemi,

 • Topraklama sistemi,

 • Gemi yükleme ve gemi boşaltma cihazlarında tadilat,

 • Gemi yükleme/boşaltma cihazlarındaki toz toplama ekipmanının elektrik tesisatı

 • Eski konveyör hattının ait bütün teçhizatın ve besleme kablolarının demontaj işleri,

 • Lokal elektrik dağıtım tabloları,

 • Yeni teçhizat ile mevcut teçhizatın birbiri ile elektriksel bağlantısı,

 • Proses teçhizatına ait aparat ve ekipmanın temini sağlanması ve montajı,

 • Kablolar, kablo döşenmesi, ve kablo taşıyıcıları temin ve tesisi

 • Elektrik montajı için gerekli inşaat işleri

 • Vb.

yüklenicinin iş kapsamındadır.
Yüklenicini'nin, yerel şartlar, yerleşimler, kablo hatları, enerjinin alınacağı nokta, yedek bağlantılar vs. ile ilgili incelemeleri yapmış olduğu kabul edilecektir. Bu amaçla mevcut A.G panosunda yapılacak tadilat ( enerji alınacak çıkışın uygun amperaj ve kapasitede TMO şalterin temini) yüklenicinin iş kapsamındadır.
Yüklenici, inşaat safhasında şantiyesini ve yapım işleri için gerekli elektrik güç ihtiyacını mevcut elektrik tesisatından karşılayabilecektir. Bunun için TMO'dan izin alacaktır. Böyle bir beslemenin masrafları yükleniciye aittir.
Alçak gerilim panosu ve MCC' deki giriş ile A.G çıkışları termik-manyetik otomatik şalter olacak ve kısa devre ve aşırı yüke karşı gerekli olan tam ayırıcılıklara sahip olacaktır.
4.2 PROSES EKİPMANI İÇİN ELEKTRİK TESİSATLARI

Konveyör hattına ilişkin, mekanik işler bölümünde tarif edilen şekilde ve projeler ile akış şemalarında belirtilen hususlara dikkat edilerek, tahılın silodan gemilere, gemiden siloya yüklenmesi mümkün olacaktır. Aynı anda gerçekleştirilebilecek operasyonlar ve diğer tahıl hareketlerinin sıralı ve elektriksel kilitlemeli bir şekilde çalıştırılması ve kontrolü sağlanacaktır. Bu amaçla konveyör hattı için temin edilecek yeni elektro-mekanik ekipmanın kendi arasında ve silodaki mevcut ekipmanla elektriksel olarak akuplesi sağlanacaktır.


Konveyör hattındaki bütün proses ekipmanı MCC panosu/panolarında çalıştırılacaktır. Kontrol sistemi ise programlanabilir mantıksal kontrol sistemi (PLC /SCADA) kullanılarak yapılacaktır. PLC/SCADA sistemi kontrol odasındaki mevcut SIEMENS SIMATIC S7 ile çalışan SCADA sistemine ilave donanım ve yazılım uygulamak suretiyle adaptasyonu Yüklenici tarafından yapılacaktır.
Yüklenici silodaki mevcut PLC/SCADA sistemine gerekli ilave modül vb. donanımları ekleyerek yeni yapılacak ekipmanlara ait yazılımlarını da mevcut sisteme entegre edecektir.
Yeni elektro mekanik ekipmanın her bir motorun arızaları (motor çalışıyor, duruyor, termik arıza, bant kaydı, hız vb.) VDU’da gösterilecektir. Bunun için TMO yetkilileri ile gerekli koordinasyon sağlanacaktır.
Berga ve Roncuzzi gemi yükleme boşaltma cihazlarının, yeni yapılacak konveyör (ihraç/ithal) hattı ile elektriksel olarak akuplesi yapılacaktır. Cihazların arıza ve hazır sinyal bilgileri silo otomasyonuna taşınacak ve silo elektrik kilitlemesinde kullanılacaktır.
Gemi yükleme konveyörlerinin üzerinde 22 adet elektrikli kapak, boşaltma konveyörlerinin üzerinde de 22 adet manuel kapak olacaktır. Yükleme konveyörlerindeki kapakların her birine birer adet sensör bağlanacak ve bilgiler kumanda odasına taşınacak ve SCADA sisteminde gösterilecektir. Elektrikli kapakların şalt teçhizatı uygun olması halinde mevcut MCC’ye tesis edilecektir.
Gemi yükleme cihazları toz önleme sisteminin elektriksel kumandası yapılacak ve gemi cihazları kilitleme sistemine akuple edilecektir.
Konveyör hattınına ait galeri bölümünde (konveyör hattı betonarme galeri ve zemin üstü kapalı zincirli konveyör olmak üzere iki bölüm olarak tesis edilecektir.) 30 metre ara ile acil durdurma butonları tesis edilecek ve bu butonlardan alınan sinyaller kilitleme devresine bağlanacaktır. Acil durdurma butonları minimum IP65 koruma dereceli olacaktır.
Bütün emniyet korumaları (patlama kapağı anahtarları, hız şalterleri, acil durdurmalar, vs.) doğrudan MCC devrelerini kilitleyecektir. Diğer girişler ve çıkışlar sadece bağlı olduğu PLC sistemi ile işlem görecektir. Emniyet korumalarından alınan sinyal ilk önce bağlı olduğu elektro-mekanik ekipmanı durduracaktır. Daha sonra elektro-mekanik ekipman sıralı ve elektriksel kilitlemeli çalıştırılma mantığına uygun olarak kendisine bağlı diğer elektro-mekanik ekipmanı durduracaktır.
Sistem çalıştırılmadan önce personelin uyarılması bakımından galeride ikaz sireni temin ve tesis edilecektir. Sirenlerin kontrol ve kumandası silo kontrol odasında olacaktır.


 • Bir işin başlaması:

Seçilen yol operatör tarafından doğru olarak ayarlandığı zaman ve lüzumlu sinyaller verildikten ve tamamen alındıktan sonra hat çalışmaya başlamaktadır. İşe başlama iki yönden yapılmaktadır.

 • Grup başlaması (otomatik)

 • Her bir elemanın bir sıra dahilinde başlaması (yarı otomatik)

İşe başlamadan önce, daima duyulabilir bir işe başlama uyarısı verilmektedir.


SCADA Sistemi

Proses; kumanda odasına yerleştirilmiş VDU ünitesinden işletilmekte, kontrol edilmekte ve izlenmektedir.
Özellikleri:

 • Gruplar VDU'dan sıra ile otomatik çalıştırılmaktadır

 • Ortak bağlı pozisyonda elemanlar VDU'dan tek tek çalıştırılmakta,

 • Her bir makine, motor, kapak, vs.'nin posizyonu VDU'dan gösterilmekte,

 • VDU üzerinde klavyeden ayarlama, başlatma, durdurma, seçme vs. işlemleri yapılmakta,

 • Makinelerde, seviye cihazlarında, motorlarda vb. yerlerdeki arızalar gösterilmekte, (VDU),

 • Bir arıza durumunda alarm fonksiyonu sağlanmakta,

 • Aşağıdaki özellikler arasında diagramlardaki bir elemanın uyarıları ayırt edilmektedir:

 • Duruyor,

 • Çalışıyor,

 • Rölantide,

 • Arızalı,

 • Zaman ayarı.

 • Arızalarla ilgili aşağıdaki genel uyarılar VDU üzerinde gösterilmektedir:

 • Hazır olup, olmama,

 • Motorlarda aşırı yük,

 • Yüksek seviye,

 • Alçak seviye,

 • Taşma,

 • Basınçlı hava,

 • Hız regülatörleri,

 • Acil durdurma.

 • VDU üzerinde,devam eden fonksiyonlar hakkında bilgi,

 • Start-up (çalıştırma) fonksiyonu,

 • Her bir işin durdurma fonksiyonu,

 • Acil durdurma anahtarı,

 • Sesli alarm,

 • Hem sesli hem de yanıp sönen ışıklı arıza ihbarı. Sesli alarm, operatör tarafından yeniden ayarlanmaktadır. Arızalar, alarm VDU üzerinde gösterilmekte ve arıza giderilinceye kadar devam etmektedir.


4.3 ELEKTRİKSEL ALT YAPI İÇİN TESİSATLAR

Silo tesisatı genel olarak aşağıdakileri kapsamaktadır.
 • Aydınlatma,

 • Prizler,

 • Acil şalterler,

 • Yangın alarm sistemi,

 • Lokal kontrol anahtarları,

 • Telefon sistemi ve tesisatı,

 • Topraklama,

 • Ve diğer tesisatlar


Aydınlatma

Ana proses alanlarda, merdivenlerde ve benzeri alanlarda lambalar, düğmeler tahrikli röleler ve kontaktörler vasıtası ile çalıştırılacaktır. Düğmeler her kapıya ve girişe takılacaktır. İhraç hattında düğmeler her 30m’de bir takılacaktır. İhraç hattındaki lambalar her konveyör köprüsü yapısı 30 m bir grup olacak şekilde gruplara ayrılacak şekilde aydınlatılacaktır. Armatürler doğrudan duvarlara veya tavana takılacaktır.


İki kapıdan fazla kapısı olmayan küçük odalarda, lambalar normal anahtar ile çalıştırılacaktır.
Armatürler için teller/profiller mümkün olduğu kadar diğer aletlere (elektrik düğmeleri, çıkışlar vb.) kablo döşenmesi içinde kullanılacaktır.
Aydınlatma seviyesi minimum 300 lüx olacaktır.
Dış kaçış merdivenlerinde her sahanlıkta 1x100 W lamba bulunacaktır.
Bütün endüktif yük özellikli armatürler kompanzasyon amaçlı olarak kondansatör ünitelerine sahip olacaklardır.
Konveyör hattında 25 metre ara ile bir faz 50 metre ara ile üç faz prizler temin ve tesis edilecektir.
Telefon Sistemi

Gemi cihazlarına ve yeni konveyör galerisine 1 adet telefon tesis edilecektir. Telefonlar mevcut santrale bağlanacaktır.


Yangın Alarm Sistemi

Manuel, kırmalı camlı basmalı tip alarm butonlar ve sirenler ihraç galerisinde işletme personelinin çalıştığı uygun yerlere yerleştirilecektir. Butonlar 30 m ara ile tesis edilecek. Konveyör hattına 30 m ara ile bir adet siren montajı yapılacak.


Yangın alarm butonları ve sirenleri silodaki mevcut panoya bağlanacaktır. Ancak panoda yer olmaması durumunda yeni bir yangın ihbar santrali temin ve tesis edilecektir. Yangın ihbar santrali kumanda odasına tesis edilecektir.
Yangın alarm cihazı otomatik olacak ve Türkiye’deki ve uluslararası yönetmeliklere, şartlara uygun olarak projelendirilecek ve monte edilecektir.
Kontrol panosunu en az 24 saat işletebilecek yedek akü temin edilmelidir.
Topraklama

Yeni yapılacak konveyör hattının topraklaması yapılacaktır. Topraklama sistemi TN-C-S olacaktır.


Bütün ekipman topraklamaları kontrol edilecek, gerekmesi halinde ilave topraklama geçerli uygun nizamnamelere göre yapılacaktır.
Gerekirse makineler ayrıca doğrudan doğruya topraklanacaktır. Genellikle 4 telli sistem kullanılacaktır.
Bütün ekipmanların topraklanması ayrı bir koruyucu iletkenle müşterek koruyucu topraklama şebekesi vasıtasıyla sağlanacaktır.
İhraç galerisinde yeni elektro-mekanik ekipman için yeni bir topraklama sistemi yapılacaktır.
Her bir topraklama elektrodunun kontrolü yapılıp TMO Kontrol Mühendisinin onayı alındıktan sonra işin üstü kapatılacaktır.
Her elektrodun üstü kapaklı muayene menholü ile korunacaktır.
Toprak elektrodlarının bağlantıları için en az 50 mm2 çıplak bakır iletken kullanılacaktır.
Bütün sistemde toprak devamlılığı sağlanacaktır. Bütün bağlantılar onaylanmış bir metotta yapılacaktır.
Elektrik tesisleri ile ilgili taşıyıcı metal aksam ve bütün metal muhafazalar Müteahhit tarafından topraklanacaktır.
Bu Sözleşme dahilinde temin edilecek toprak iletkenlerin güzergahı ve toprak iletkenleri yüklenicinin resim ve şemalarında gösterilecektir.
İletkenlerin bağlantıları uygun görülen kablo ve civatalar ile yapılacak ve her civata yuvarlak pirinç ve bronz yaylı rondela ile tesbit edilecektir.
Yeni topraklama sistemi, mevcut topraklama sistemi ile irtibatlandırılacaktır.
4.4 KABLOLAR VE KABLO DÖŞENMESİ

MCC panolarının güç ihtiyacı arttığı takdirde; AG panoları ile MCC panoları arasındaki mevcut kabloların yanına aynı özelliklerde yeni kablo çekilecek ya da kablo yeni güç ihtiyacına uygun kesitte kablo ile değiştirilecektir.


İlave elektro-mekanik ekipman tesis edilmesi halinde tesis edilen ekipman kapasitesine uygun kesitte kablo temin ve tesis edilecektir.
Gerilim düşümleri:


 • Transformatör A.G çıkışından itibaren her bir tesisin ana tablosuna ait besleme hatları üzerinde %3,

 • Ana tablodan ışık linyeleri sonuna kadar %1.5

 • Kuvvet linyeleri sonuna kadar %2'yi aşmayacak şekilde hesaplanacaktır.

Kablolar gerilim düşümü ve akıma uygun kesit ve gerilim değerinde olacaktır. kablo kesitleri aydınlatma, 1 faz priz ve kuvvet devreleri minimum 2.5 mm2 kesitinde, 3 faz priz minimum 4mm2 ve kontrol devrelerinde 1,5mm2 olacaktır.


Tüm sistemler/makineler için gerekli olan ve idareyi tatmin edecek komple bir tesisatı kapsamak üzere, teklifler kablolar/kablo döşenmesine gerekecek her şeyi ihtiva edecektir.
Komple tesisi yangın halinde risklerini minimuma indirecek şekilde projelendirilecektir. Kabloların zemin, duvar ve dahili diğer bölümlerde geçişlerinde uygun geçiş boruları kullanılacak.
Kablolar ve tüm elektrik ekipmanının montajı için gerekli inşaat işleri teklife dahil olduğu kabul edilecektir.
4.5 ELEKTRİK TESİSAT PROJE DÜZENLEME ESASLARI
Genel Hususlar:

 1. Elektrik projelerin düzenlenmesi uygulama olarak tek aşamada yapılacak ve dahili ve harici elektrik sistemlerini hesapları ve çizimleri ve tariflerini içerecektir.

 2. Planlarda seçilen koordinat sistemi mimari projelere uygun olacaktır.

 3. Planlarda ana mimari, statik ve makine tesisat elemanları ince çizgilerle anlaşılabilecek şekilde çizilecektir.

 4. Pafta başlıkları onaylı tip proje çizimlerinde kullanılacakları tipte olacaktır.


Teknik Hususlar:

 1. Proje kapsamı aşağıdaki belirtilenleri kapsayacaktır:

 • A.G panosu tadilat detayı

 • Kuvvet tesisatı ,

 • MCC kumanda,

 • Dahili ve harici aydınlatma,

 • Topraklama tesisatı,

 • Yangın alarm tesisatı

 • Telefon tesisatı

 • PLC yazılım programı ve işletme mantığı

 1. Bu projeler ayrı ayrı paftalara çizilecek ancak yangın alarm ve telefon projeleri tek pafta olarak verilebilecektir.

 2. Dahili ve harici sistemlerin hesaplanması ve projelendirilmesi Döküman III Elektrik Tariflerinde belirtilen standart ve normlara uygun olacaktır.


Elektrik Çizimleri

Yüklenicinin elektrik çizimleri aşağıdakileri ihtiva edecektir:
 1. Yük analizi AG, MCC, Kompanzasyon, ve Dağıtım Panoları, Bağlantı kutuları ile yangın alarm, telefon sistemlerinin ilgili tüm çizimleri, imalatçı resimleri ve bunların oluşturduğu sistemlerin çizimleri müteahhit her bir iş başlamadan imalattan önce TMO’nun onayına sunacak şekilde 3 takım olarak hazırlayacaktır. Projesi ve markası onaylanmamış imalat ya da malzemenin kabulü ve ödemesi kesinlikle yapılmayacaktır. Bu çizimler bütün malzeme ve ana komponentlerin konumu açıkça gösterecek ve temel planlarını içerecektir,

 2. İmalatçı şematik ve bağlantı diyagramların uygun şekilde referans edilmiş olarak bütün iç tel ve terminal bağlantılarını gösterecektir.

 3. Kablo güzergahını gösterir genel tesis yerleşimi

 4. Kablo borusu güzergahı boyutları her kablo borusu içindeki teller ve tel boyutları ve referansları ile birlikte bütün tesis kablo güzergahı ve kablo referans numaralarını gösterir kablo blok diyagramı

 5. İletkenlerin kullanımı, gittiği yeri, boyut ve numarasını, voltaj seviyesini, sınıfın detaylarını veren kablo listeleri

 6. Topraklama tesislerinin yerleşimi

 7. Yönetim sistemi, işletme mantığı, PLC yazılım programı (nihai haliyle) verilecektir.


Yüklenici iş bitiminde bütün elektrik projelerinin nihai “as-built” (PLC yazılım programı, servis ve işletme el kitapları dahil) projelerini 3 takım olarak hazırlayıp TMO’ya verecektir.
4.6 MALZEME

İş kapsamında temin ve tesis edilecek aşağıda belirtilen malzemelere ait broşür, teknik doneler teklif ile birlikte sunulacaktır.

 1. Motor kontrol merkezleri,

 2. PLC Kontrol Sistemi,

 3. Merdivenler ve tepsiler,

 4. Alçak gerilim panoları,

 5. Kablolar,

 6. Topraklama malzemesi,

 7. Kondansatör blokları,

 8. Emniyet şalterleri ve yerel şalterler,

 9. Kompakt yapıda devre kesiciler (MCCB)

 10. Aşırı hız, seviye anahtarı, limit anahtarı, fotoseller vs. gibi hissedici cihazlar,

 11. Aydınlatma armatürleri,

 12. Prizler

 13. Yangın alarm sistemi


4.7 ELEKTRİK İŞLERİ FİYAT DAĞILIM CETVELİ.

İstekli, aşağıda yer alan iş grubu bazında hazırlanmış fiyat dağılım tablosunu Fiyat Teklifine ekleyecektir. Aşırı düşük fiyat sorgulanmasına gerek duyulması halinde şartname dokümanlarında yer alan “Analiz formatı” formları istekliden talep edilecektir. “Analiz formatı” tabloları teklifle birlikte verilmeyecektir.

Sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerine kalan istekli fiyat dağılım tablosunu mümkün olduğu kadar detaylandırarak “kalemlere ayrılmış fiyat listesi” ni İdarenin onayına sunacaktır. Hakediş ödemelerinde bu detaylı fiyat listesi dikkate alınacaktır. Bu listedeki detay fiyatların genel toplamı ile götürü bedel teklifin aynı olması gerektiği aşikardır. Bu iki rakam arasında fark olması halinde Götürü Bedel Fiyat esas alınacaktır. Kalemlere ayrılmış fiyat listesi sözleşme dokümanlarının bir parçasını oluşturur. Detaylandırılmış fiyatlar gerçekçi ve dengeli bir dağılım oluşturacaktır. Aksi taktirde İdare’nin fiyat dağılımını yeniden düzenleme hakkı vardır.

Fiyat dağılım listelerinin detaylandırılmasında her bir iş kaleminin bedeli, %80 temin/imalat, %20 montaj olarak alınacaktır.
ELEKTRİK İŞLERİ FİYAT DAĞILIM CETVELİ
Sıra No İş Kalemi Adı Temin Toplam

(TL) (TL)

1 Alçak Gerilim Güç Temini ………. …………

2 Proses Ekipmana ait Elektrik Teçhizatı ………. …………

3 Elektrik Alt Yapısına ait Teçhizat ………. …………

4 Kablolar, Kablo Taşıyıcı Sistemler

ve Aksesuarları ……….. .……....…

5 Diğer işler ……….. ……….…


Toplam: ……….. ………….

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
ANKARA, TÜRKİYE


İSKENDERUN LİMAN SİLOSU RIHTIM KONVEYÖR HATTI YAPIMI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

İNŞAAT İŞLERİ

TEKNİK ŞARTNAME
KASIM-2011


A- İNŞAAT İŞLERİ

Yüklə 0,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin