İslam tariHİ ve sanatlari anabiLİm daliYüklə 24,63 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü24,63 Kb.
#83010
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI

İslam Tarihi ve Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı

Öğrenci Kaynağı:

Dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunları bu anabilim dalına başvurabilir.

Ales Puan Türü

Ales Puanı
 

 

Sözel

55
 

 

Not: Öğrenciler seçmeli derslerden en az dördünü seçmek zorundadır. Seçmeli derslerin açılabilmesi için o derse devam eden en az üç öğrencinin bulunması esastır.


İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI

İslam Tarihi ve Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri
1.Yarıyıl

Türk Kültür Tarihi I: Kültür kavramı, Türk kültürünün kaynakları, İslam öncesi Türk kültürünün özellikleri (bozkır kültürü) , Orhun Abideleri, Göktürk Kitabeleri, destanlar.
Din ve Sanat: Değişik sanat dalları ile din arasındaki yakın ilişkiler ele alınacaktır. Tarih boyunca, din sanatı, sanat da dini etkilemiştir. Bu ilişki mimari, müzik, dans ve drama alanlarında.
İslam Kuramları Tarihi I: İslam kurumları tarihinin ana konuları, İslam'ın doğuşunda idari yapılanma. Hilafetin Kureyşililiğinin tartışılması, Halifelik Kurumu, Abbasi ve Selçuklu devletlerinde halifelik kurumunun konumu.
İslam Tarihi I: "İslam Tarihi" kavramı, İslam tarihçiliğinin oluşumu, İslam Tarihi'nin temel kaynakları, İslam tarihçisinin karşılaştığı problemler, İslam öncesi çağın siyasi, sosyal ve ekonomik durumları.
İslam Tarihi Metinleri I: İbn İshak'ın "Sire" isimli kitabından örnekler, İbn Hişam'ın "es-Siretu'n-Nebeviyye isimli eserinden bazı parçalar, es-Suyuti'nin "eş-Şemarih" adlı riyalesi.
Türk - İslam Tarihi I: Türk-İslam Tarihinin kaynakları, Abbasi Selçuklu İlişkileri, Selçuklu Devleti ve Malazgirt Savaşı, Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması.
Türk - İslam Sanatları I : Sanatın ve İslam'ın açıklanması. İslam sanatı kavramı. İslamda tasvir meselesi, İslam tarihinde tasvir uygulaması, İslam yazısı ve hat, Aklam-ı Sitte hakkında açıklamalar.
Türk - İslam Mimarisi I: İslam'da ibadet, caminin ortaya çıkışı, ilk camiler ve özellikler1. Emevi üslubunun özellikleri, Abbasi dönemi yapıları ve üslubu.
Türk Süsleme ve Hat Sanatı I: Türk süsleme ve hat sanatlarının gelişimi, süsleme ve hattın kullanıldığı yerler, kullanılan malzemeler. Ünlü müzehhib ve hattatlar.
Türk-İslam Edebiyatı I: İslam öncesi ve sonrası İslam Edebiyatına genel bir bakış, İlk İslami Türk Edebiyatı mahsulleri.
Türk-İslam Edebiyatı Metinleri I: Osmanlıca hakkında genel bilgi, Türk İslam Edebiyatı metinlerinden Hayriye-i Nabi.
Paleografi I: Osmanlı belgelerinin tanınabilmesi ve diplomatiğinin öğrenilmesini amaçlar.
Epigrafi I: Epigrafi terminolojisi, Epigrafik metinlerin kültür tarihine katkıları.
Türk Tasavvuf Musikisi I: Başlangıçtan günümüze kadar Türk Tasavvuf Musikisinin gelişmesi, Türk Tasavvuf Musikisinde makamlar, usuller, Sazlar, Farmlar.
Türk Din Musikisi Güfteleri I: Türk Din Musikisi güfteleri tasavvuf motif ve manzumlarıyla yüklüdür. Bu motifler hakkında kısa ön bilgilerin verilmesi Yunus Emre ve Etrefoğlu Rumi Divanlarından seçilecek metinler vb. başlıca güftelerin açıklaması ve yorumları.
Tarih Felsefesi I-II: Antikçağda tarih kavramı, Ortaçağda tarih anlayışı. Hıristiyan Ortaçağında tarih anlayışı, İslam tarih anlayışı, Hümanizm ve Aydınlanmada tarih kavramı, 19. Yüzyıl Tarih Yüzyılı, 19. Yüzyıl: Alman İdealizmi. İdealizm sonrasında tarih kavramı, 19. Yüzyıl Tarih Yüzyılı, 19. Yüzyıl: Alman İdealizmi. İdealizm sonrasında tarih kavramı. Yirminci Yüzyıl'da tarih kavramı.
İslam Tarihinin Kaynakları I II: Abbasiler ve Sonraki Devirlerle İlgili Kaynaklar
Taberi, Tarihu'l-Umemi ve'lMülûk, Dinevri, Ahbaru't-Tıval, Mes'udi, Murucü'z-ZEneb, İbnü'l-Cevzi, el-Kamil,İbnu'l-Cevzi, el-Muntazam, Sıbt İbnu'l-Cavzî, Mir'atü'z-Zaman

2.Yarıyıl
Türk Kültür Tarihi II: İslami Türk kültürü, Kutadgu Bilig, Divanu Lügati't-Türk, Yesevi Hikmetleri, Selçuklulara kadar Türk kültürünün özellikleri.
İslam Kuramları Tarihi II: İslam Tarihinin ve Tarihçiliğinin, Doğuşu Safhaları, İslam Tarihinin Kaynakları, Siyer ve Meğazi Kitapları, Kur'an ve Hadis, Dört Halife ve Emeviler dönemleriyle ilgili kaynaklar, meskukat, çeşitli vesikalar. Osmanlı devlet teşkilatında medhal, Eğitim-Öğretim kurumları (Medrese kurumunun doğuşu, medreselerin yaygınlaş-masına yol açan sebepler, medreselerin gerilemesinin sebepleri).
İslam Tarihi II: Peygamber olmadan önce Hz. Peygamber'in hayatı. İslamın doğuşu ve tebliğ, ilk müslümanlar, Mekke'de Muhalefet, Hicret, Hz. Peygamber'in Medine'de toplumu teşkilatlandırması, Hz. Peygamber'in Medine'de mücadelesi.
İslam Tarihi Metinleri II: İbn Sad'ın eserinden örnekler, el-Vakıdi'nin "el-Meğazi" adlı eserinden pasajlar. es-Sehavi'nin "el-İ'lan adlı kitabı.
Türk - İslam Tarihi II: Malazgirt sonrası beylikler, Türkiye Selçukluları, Anadolu Beylikleri, Abn Batuta'ya göre Anadolu'nun sosyal hayatı.
Türk - İslam Sanatları II: İslam sanatının kaynağı, Medine Cami ve sonra yapılan eserlere etkisi, Camilerde yer alan litürjik elemanların menşei, İslamın zuhur ettiği çevrede sanat ve bunların İslama etkileri.
Türk - İslam Mimarisi II: Büyük Selçuklu cami mimarisi, Anadolu Selçuklu camilerinin gelişimi ve bunların seçkin örneklerinin tanıtımı.
Türk Süsleme ve Hat Sanatı II: Hat ekolleri; sanat yazıları paleografik ve epigrafik yazılar. Hillyenin doğuşu ve özellikleri, bu sanatların günümüzdeki durumu.

Türk-İslam Edebiyatı II: Mevlana ve Mesnevisi, Sultan Veled ve Türkçe şiirleri. Yunus Emre ve Eserleri.
Türk-İslam Edebiyatları Metinleri II: Türk İslam Edebiyatı metinlerinden Hayriye-i Nabı.
Paleografi II: Arşiv belgelerinin okunabilmesi için çok sayıda metin örneği
Epigrafi II: Müzelerin epigrafik değeri, uygulamalar
Türk Tasavvuf Musikisi II: Başlangıçtan günümüze kadar Türk Tasavvuf Musikisinin gelişmesi, Türk Tasavvuf Musikisinde makamlar, usuller, Sazlar, Farmlar.
Türk Din Musikisi Güfteleri II: Türk Din Musikisi güfteleri hakkında kısa ön bilgileri verdikten sonra Yunus Emre ve Etrefoğlu Rumi Divanlarından seçilecek metinler vb. başlıca güftelerin açıklama ve yorumları yapılacaktır.
Tarih Felsefesi I-II: Antikçağda tarih kavramı, Ortaçağda tarih anlayışı. Hıristiyan Ortaçağında tarih anlayışı, İslam tarih anlayışı, Hümanizm ve Aydınlanmada tarih kavramı, 19. Yüzyıl Tarih Yüzyılı, 19. Yüzyıl: Alman İdealizmi. İdealizm sonrasında tarih kavramı, 19. Yüzyıl Tarih Yüzyılı, 19. Yüzyıl: Alman İdealizmi. İdealizm sonrasında tarih kavramı. Yirminci Yüzyıl'da tarih kavramı.
İslam Tarihinin Kaynakları I II: Abbasiler ve Sonraki Devirlerle İlgili Kaynaklar
Taberi, Tarihu'l-Umemi ve'lMülûk, Dinevri, Ahbaru't-Tıval, Mes'udi, Murucü'z-ZEneb, İbnü'l-Cevzi, el-Kamil,İbnu'l-Cevzi, el-Muntazam, Sıbt İbnu'l-Cavzî, Mir'atü'z-Zaman
Yüklə 24,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin