İZMİt büYÜKŞEHİr belediyesi


KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI (ATIKSU)Yüklə 217,21 Kb.
səhifə8/10
tarix15.01.2018
ölçüsü217,21 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI (ATIKSU)
MADDE 60- Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması (Atıksu) Aboneliği Yapmayanlar İle Kaçak ve Usulsüz Kanal Bağlantısı Yapanlar Hakkında Uygulanacak Yaptırımlar ve Tarifesi (30.11.2007 Tarih ve 2. Olağanüstü İSU Genel Kurulu 2. Oturum Toplantısında 19 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 15.12.2007 Tarihinde Özgür Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)60.1. İSU’ya ait su şebekesi haricinde kuyu, kaptaj havuz vb tesislerden veya tankerle yeraltı ve yüzeysel suları temin ederek deşarj edenler, İSU’nun kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırma hizmetlerinden (vidanjör hizmeti vb) faydalananlar ile nihai bertaraf hizmetlerini (Arıtma vb) alanlar, alacak olanlar tükettikleri kadar suyu kirleteceklerinden İSU ile Kullanılmış Suların Uzaklaştırılmasına ilişkin Atıksu abonelik sözleşmesi yapmak; bunların nihai bertarafı ve uzaklaştırılması için “Kullanılmış Suların Uzaklaştırma Bedelini” ödemek mecburiyetindedirler

Tüketilen beher m3 su üzerinden alınan kullanılmış suların uzaklaştırma bedeli; işbu Yönetmeliğin 13. maddesinde belirtilen giderler ile 14. maddede belirtilen hususlar dikkate alınarak hesaplanan su m3 fiyatının bedeli ve oranı üzerinden abone grupları ve özelliklerine göre uygulanır.Atıksu Abonelik Sözleşmesi yapmadan kanalizasyon şebekesinden faydalananlar, nihai bertaraf hizmeti verilenler ve verilecek olanlar tespit edildiğinde, haklarında hemen tutanak tanzim edilir. Bu tutanakta kaçak ve usulsüz bağlantının şekli, ölçülen su miktarı, kaçak ve usulsüz kullanımının süresi; sayaçlı kullanım ise, sayaca müdahale olup olmadığı vb. bilgiler ayrıntılı olarak kaydedilir. Tutanak 3 suret olarak hazırlanır. İlgilinin de imzası alınarak bir suret ilgiliye bırakılır. İlgilinin bulunmaması veya imzadan imtina etmesi halinde tutanak üzerinde bu durum belirtilmek suretiyle denetlenen yere bırakılır. Bu şekilde düzenlenen ve bırakılan tutanak bildirim yerine geçerlidir. Bu sebeple hakkında tutanak tanzim edilenler 7 gün içinde İSU’ya müracaat ederek atıksu aboneliği tesis etmek ve tahakkuk edecek bedeli ödemek mecburiyetindedirler. Süre sonunda abonelik tesis etmeyenler hakkında resen işlem yapılır.


  1. Atıksu abonesi olmadan sayaçlı olarak şebeke harici su kullananlar tespit edildiğinde;

i) Meskenlerde; sayacı işleterek su kullanıyorsa, kayıtlı endeks, yürürlükteki konutlara ilişkin atıksu tarifesi üzerinden tahakkuk edilir. İlave olarak 100,00 YTL idari para cezası alınır.

ii) İnşaat, işyeri, sanayi kuruluşları ve benzerlerinde; sayacı işleterek su kullanıyorsa, kayıtlı endeks, yürürlükteki ait olduğu abone grubuna ilişkin atıksu tarifesi üzerinden tahakkuk edilir. İlave olarak; inşaat, işyeri ve diğer kuruluşlarda 250,00 YTL, sanayi kuruluşlarında 500,00 YTL idari para cezası alınır.


  1. Atıksu abonesi olmadan sayaçsız olarak şebeke harici su kullananlar tespit edildiğinde;

i) Meskenlerde; tespit edilebilmişse kullanımın başladığı tarihten, edilememiş ise bulunduğu bölgenin İSU hizmet sınırlarına dahil olduğu tarihten itibaren, ayda 15 m3 su tüketildiği farz edilerek, bulunacak tüketim, yürürlükteki konutlara ilişkin atıksu tarifesi üzerinden 2 katı bedel ile tahakkuk ettirilir. Ayrıca, 250 YTL. para cezası alınır.

ii) Tutanak tarihinden itibaren 7 gün içerisinde müracaat ederek 30 gün içinde abonelik açan ve sayaç bağlayan İnşaat, işyeri, sanayi kuruluşları ve benzerlerinde; sayaçlı tüketimleri en az 3 dönem gözlenir ve bulunacak ortalama günlük tüketim miktarı üzerinden kullanım tarihi tespit edilebilmişse kullanımın başladığı tarihten, edilememiş ise bulunduğu bölgenin İSU hizmet sınırlarına dahil olduğu tarihten itibaren hesaplanan tüketim, ilgili abone grubuna ilişkin yürürlükteki atıksu tarifesi üzerinden 2 katı bedel ile tahakkuk ettirilir. İlave olarak; inşaat, işyeri ve diğer kuruluşlarda 500,00 YTL, sanayi kuruluşlarında 1.000,00 YTL idari para cezası alınır.

iii) Tutanak tarihinden itibaren 30 gün içerisinde sayaç bağlayıp abonelik işlemlerini tamamlamayanlar; Bunlara abonelik tesis edilinceye kadar; tespit edilebilmişse kullanımın başladığı tarihten, edilememiş ise bulunduğu bölgenin İSU hizmet sınırlarına dahil olduğu tarihten itibaren, literatür bilgilerinden (kuruluşun ait olduğu sektörün özellikleri, üretimin biçimi, çalışan kişi sayısı ve benzer iş kollarında yapılan incelemeler veya bilirkişi raporları dikkate alınarak) hesaplanan tüketim, ilgili abone grubuna ilişkin yürürlükteki atıksu tarifesi üzerinden 2 katı bedelle tahakkuk ettirilir; İlave olarak (ii) maddesinde belirtilen idari para cezası uygulanır. Bu kullanıcılara abone olup sayaç bağlanıncaya kadar bir önceki dönem tüketimi 2 ile çarpılmak suretiyle ait oldukları abone grubunun atıksu tarife bedeli üzerinden arttırılarak tahakkuk yapılır.


  1. Atıksu abonesi olup sayaçsız olarak şebeke harici su kullananlar tespit edildiğinde;

Şebeke harici kullanımı için kayıtlı bir abonesi ve sayacı olduğu halde kayıt dışı olarak şebeke harici su temin eden ve sayaçtan geçirmeden kullanan bu tür kullanıcılar hakkında;
i) Meskenlerde; tespit edilebilmişse kullanımın başladığı tarihten, edilememiş ise bulunduğu bölgenin İSU hizmet sınırlarına dahil olduğu tarihten itibaren, ayda 15 m3 su tüketildiği farz edilerek, bulunacak tüketim, yürürlükteki konutlara ilişkin atıksu tarifesi üzerinden 3 katı bedel ile tahakkuk ettirilir. Ayrıca, meskenlerde 500,00 YTL idari para cezası alınır.

ii) İnşaat, işyeri, sanayi kuruluşları ve benzerlerinde;

tespit edilebilmişse kullanımın başladığı tarihten, edilememiş ise bulunduğu bölgenin İSU hizmet sınırlarına dahil olduğu tarihten itibaren, literatür bilgilerinden (kuruluşun ait olduğu sektörün özellikleri, üretimin biçimi, çalışan kişi sayısı ve benzer iş kollarında yapılan incelemeler veya bilirkişi raporları dikkate alınarak) hesaplanan tüketim, ilgili abone grubuna ilişkin yürürlükteki atıksu tarifesi üzerinden 5 katı bedel ile tahakkuk edilir; İlave olarak;; inşaat, işyeri ve diğer kuruluşlarda 3.000,00 YTL, sanayi kuruluşlarında 10.000,00 YTL idari para cezası alınır.


60.2. Abone olduğu halde sayaçlı veya sayaçsız kullanım sırasında usulsüzlük yapanlar hakkında da tutanak tanzim edilir. Hakkında tutanak düzenlenenler 7 gün içerisinde İdareye başvurup, tutanakta belirtilen fiiliyle ilgili işlemleri yapmak zorundadır.


  1. Aboneler sayaçlarını İdarenin gösterdiği yere takmak ve korumakla yükümlüdür. Sanayi tipi sayaçların önüne filtre takılması zorunludur. Aksine davranan meskenlere 250,00 YTL; inşaat, işyeri ve diğerlerine 500,00 YTL; sanayi kuruluşlarına 1.000,00 YTL idari para cezası tahakkuk ettirilir.
  1. İdarenin haberi olmadan sayacın düzgün çalışmasının engellendiği, devre dışı bırakıldığı, söküldüğü, yerinin değiştirildiği, resmi mührünün kopartıldığı, İdare tarafından sayaç rekorlarına takılan mühürlerin söküldüğü, sayacın başka bir sayaçla değiştirildiği, sayacın sökülüp ters bağlandığı, kasten kırıldığı, kullanılmayacak hale getirildiği, yok edildiği tespit edildiğinde tüketimi ortalama olarak hesaplanır ve ilgili abone grubuna ilişkin yürürlükteki atıksu tarifesi üzerinden tahakkuk ettirilir. İlaveten, meskenlerde 500,00 YTL; inşaat, işyeri ve diğer kuruluşlarda 1.000,00 YTL, sanayi kuruluşlarında 3.000,00 YTL idari para cezası alınır.
  1. İnşaat, oto yıkama, sanayi vb.her abone kayıtlı ve takılı bulunan sayacının yanı sıra bir de yedek sayaç bulundurmak zorundadır. Sayacın bozulması veya İdarenin gerekli gördüğü durumlarda yedek sayaç takılarak tahakkuk yapılmaya devam edilir. Yedek sayacın olmaması halinde mevcutsa sayaç bedeli karşılığında İSU’dan temin edilir, mevcut değilse abone engeç 1 ay içinde sayacını temin etmek ve İSU gözetiminde sayacı takmak zorundadır. Sayaç temin edilinceye kadar hesaplanacak ortalama tüketim miktarı 2 ile çarpılmak suretiyle tahakkuk ettirilir. Ortalama Tüketim miktarı: son 3 normal dönem sarfiyatı üzerinden hesaplanır. Normal okuma tahakkuku bulunmaması halinde literatür bilgilerinden (kuruluşun ait olduğu sektörün özellikleri, üretimin biçimi, çalışan kişi sayısı ve benzer iş kollarında yapılan incelemeler veya bilirkişi raporları dikkate alınarak) hesaplanan tüketim ortalama tüketim kabul edilir.
  1. Sayaç üzerindeki mühürün abone müdahalesi haricinde kendiliğinden (oksitlenme vb. sebeplerle) kopmuş olması, sayaç bakımı nedeniyle sayacın sökülmesi gibi durumlarda İdareye bildirilmesi ve yerinde tespiti yapılarak sayaçtaki mevcut endeks geçmiş dönem su tüketimleriyle uyum arz etmesi kaydıyla ( a ), ( b ) ve ( c ) bendinde belirtilen cezalar uygulanmaz.


60.3. Kanalizasyon şebekesi, arıtma tesisi ve kolektör hattı bulunan yerlerde her atıksu kaynağının kanalizasyon şebekesine ve arıtma tesislerine bağlanması zorunludur. Onaylanmış proje olmaksızın kanal bağlantısı yapılamaz. Atıksular kesinlikle çevreye ve alıcı ortamlara deşarj edilemez, kanalizasyon şebekesi tahrip edilemez. Aksine hareket edenlerden meskenlerde, inşaatlarda ve işyerlerinde 1.000,00 YTL; sanayi kuruluşlarında 5.000,00 YTL idari para cezası alınır.
Kullanılmış suları projesiz ve ruhsatsız bir şekilde veya kaçak bağlantı ile atıksu veya karışık sistem kanal şebekesine deşarj edenlerin bağlantısı kaldırılır. Usulüne uygun bağlantı yapılır. Kanal şebekesinde hasar var ise onarılır. Bütün giderler yapandan tahsil edilir.
60.4. Yağmur suyu kanallarına kaçak bağlantı yaparak veya arıtmadan yahut görev yapmayan arıtma tesisinden geçirerek atıksularını buralara aktaranların bağlantısı iptal edilir, Yaptıkları hasar giderilir ve giderleri yapandan tahsil edilir. Tekrarında bağlantı varsa iptal edilip giderleri 2 kat fazlasıyla tahsil edilir. Üçüncü tekrarında da üç katı kadar ödeme yaptırılır ve atıksu çukuru veya arıtma tesisi yapıncaya kadar suları kapatılır. Su abonesi değil iseler, haklarında yasal takibat yapılır ve normal duruma girinceye kadar atıksu bedeli tarifenin üç katı olarak tahakkuk ettirilir.
Kullanılmış sularını kanalizasyon sistemine bağlamadan çevreye zarar verecek şekilde deşarj edenler hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulur.


Kataloq: media -> gallery
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> 53,3 Mİlyon tl’LİK İKİ yatirimin temeli atildi
gallery -> İZMÎt su ve kanalizason idaresi genel müDÜRLÜĞÜ

Yüklə 217,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə