KandiLLİ kiz anadolu lisesi


TC İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖDEV KONULARIYüklə 208,75 Kb.
səhifə3/3
tarix22.01.2018
ölçüsü208,75 Kb.
#39449
1   2   3

TC İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖDEV KONULARI:

 1. I. Dünya savaşı öncesi ve sırasında Osmanlı Devletini paylaşmak için yapılan gizli ve açık anlaşmaları araştırınız.

 2. Mondros ateşkes antlaşmalarının sonuçlarını yazınız.

 3. Sakarya Savaşı ve Türk İstiklal mücadelesi içerisindeki yeri ve öneminin incelenmesi.

 4. Çok partili hayat ve Cumhuriyet halk Fıkrası’nın Türk siyasi hayatındaki yerinin incelenmesi.

 5. Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Olayı’na zemin hazırlayan olayların incelenmesi.

 6. Yeni Türk Devletinin Cumhuriyet dönemindeki kalkınma çalışmalarını araştırınız.

 7. Halifeliğin kaldırılmasının Türk dış siyasetindeki önemini ve laiklik uygulamasını araştırınız.

 8. Eğitim ve hukuk alanında yenileşmede karşılaşılan zorluklar nelerdir? Tevhidi-i Tedrisat Kanunu hakkında bilgi veriniz.

 9. Cumhuriyet döneminde Türk dış siyasetinin ana ilkeleri nelerdir? Ülkemizi tehdit eden iç ve dış tehditleri yazınız.

 10. Irak ve Musul sorunlarını inceleyiniz.

 11. Atatürk ilkelerinin Türkiye’nin kalkınmasındaki rolünü araştırınız.

 12. Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu nasıl ortaya çıkmıştır ve sonuçlarını yazınız

 13. Atatürk’e göre Tarih Anlayışı ve Tarih araştırmalarına verdiği önemi yazınız

 14. MilliMücadeleninbaşlaması ve Türk Milletimin bağımsızlık düşüncesinin araştırılması

15-Atatürk’ün fikir hayatı ve eğitimciliği

16-Erzurum ve Sivas kongrelerinin Milli Mücadeledeki yeri

17-Lozan ile çözümlenemeyen sorunların, cumhuriyetin ilk yıllarında nasıl çözümlendiği

18-Çanakkale savaşlarında Mustafa Kemal’in çalışmaları

19-Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan etkenler

20-İlk TBMM’nin açılmasını sağlayan sebepler ve çalışmaları

21. Lozan Konferansı ve Antlaşması

22.Montrö Boğazlar Sözleşmesi

23. Bu dönemi kapsayan kitap ya da romanların incelenmesi

24.Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı ve kişisel özelliklerini araştırınız.

25- Cumhuriyetin İlanından sonra Toplumsal Alanda Yapılan yenilikleri araştırınız.

26- Cumhuriyetin İlanından sonra Ekonomik Alanda Yapılan yenilikleri araştırınız.

27- Cumhuriyetin İlanından sonra Siyasi Alanda Yapılan yenilikleri araştırınız.

28- Cumhuriyetin İlanından sonra Eğitim-Kültür Alanında Yapılan yenilikleri araştırınız.

29- Atatürk İlkeleriÖDEV KONULARINA KAYNAKLAR   • Ders kitapları

   • Çeşitli ansiklopediler ( Ana Britanica, Meydan Larusse vb.)

   • Doğuştan Günümüze Çağdaş İslam Tarihi

   • Prof. Yaşar Yücel – Prof. Ali Sevim, Türkiye Tarihi

   • Yılmaz Öztuna, Türkiye Tarihi

   • A. Mumcu, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

   • İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI- Osmanlı Tarihi

   • Fahir ARMAOĞLU – Dünya Siyasi Tarihi

   • Prof.Dr.Hamza Eroğlu: Türk İnkılabı

   • Prof.Dr.Toktamış Ateş:Türk DevrimTarihi

   • Prof.Dr.İbrahim KAFESOĞLU:Türk Milli Kültürü

   • www.ttk.gov.tr gibi internet siteleri

Yukarıda yazılan kaynaklar okulumuzda ve ilimizdeki kütüphanede mevcut olduğu belirtildi..


SONUÇ OLARAK: Ödev konularının araştırmaya yönelik olmasına, takip çizelgesi ve değerlendirme formu kullanılmasına karar verilmiştir.

11.MADDE

Uğur ÜNLÜ: Sosyal bilimler arasında tarihin görevi çok önemlidir. Dün-bugün gelecek arasında ilişki kurmayı hedef alan bu bilim dalının doğru bir bilinç oluşturmada rolü büyüktür. Bu nedenle klasik yöntemler yerine aktif öğretim yöntemleri, yerel tarih çalışmaları, müzeler ve teknolojik araçlar tarih öğretimini daha zevkli kılacaktır.

Cevheri GÜZEL: Tarih dersini işlerken bir tek metodun yeterli olmayacağını birden fazla yöntem ve tekniğin kullanılması gerektiğini belirtti. Bu konuda etkin ders anlatım metotları, bilgisayar ortamından yararlanma üzerinde durdu. Dersimizde sadece öğretmenin ders anlatması ile kalmayıp öğrencilerin derse katılımları sağlanmalıdır. Mutlaka derste soru-cevap şekliyle konular pekiştirilmelidir Öğrencilere geçmişteki olayların yaşanıp bitmediği, aksine günümüz dünyasını nasıl şekillendirdiği kavratılmalıdır. Öğrencilerde bilgilerin kalıcı hale getirilmeye çalışılması isteniyorsa gözlem metodunun etkili olacağı kanaatindeyim. Buna yönelik anlatılan konularla ilgili geziler düzenlemek, tepegöz ve CD kullanmak mutlaka faydalı olacaktır. Ayrıca bir öğrenciye kazandırılabilecek en güzel becerilerden bir tanesi” nasıl öğreneceğini öğretmek”tir. Bilgiye nasıl ulaşacağını, ulaştığı bilgiyi nasıl kullanabileceğini öğrenmiş bir öğrenci için başarı kaçınılmazdır. Cevheri GÜZEL gösterilecek Cd. Slayt, sunum vb etkinlikler yapılmadan önce bu konuda idareye bilgi verilmesi gerektiğini söyledi.

Uğur ÜNLÜ : Analiz, sentez yöntemiyle öğrencilerin konular arasında bağlantı kurarak bilgiler kalıcı hale getirilmeye çalışılmalıdır. Özellikle yeni sınav sisteminde bu yöntem daha faydalı olacaktır. Anlatılan konuların kalıcı olup olmadığı mutlaka değerlendirilmeli ve ders sonunda öğrencilere konuyla ilgili sorular sorulmalıdır. ÖSS’de öğrencilerin tarih sorularında başarılı olabilmesi için daha önceki yıllarda çıkan sorular mutlaka konuların sonunda çözülmeli, bunun yanı sıra öğrencilerin test sorularında başarılı olabilmesi için derslerde konularla ilgili örnek testler çözülmeli ve öğrenciye yorum gücü kazandırabilmek için çok kitap okumaları teşvik edilmelidir. Derslerde kullanılacak metotların gösteri, anlatım, soru-cevap, tartışma, tümevarım, tümdengelim metotları olabileceğini ancak bu metotları işlerken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Takrir metodunda, planlı ve programlı olmanın öğrenciyi iyi motive etmenin, konuyla ilgili geniş bilgiye sahip olmanın, akıcı ve öğrenci seviyesine uygun bir dil kullanılmasının

Soru-cevap metodunda, sınıfın iyi motive edilmesi, öğrencilerin derse hazır gelmesinin sağlanması, soruların düşündürücü olması, geniş ölçüde zihni faaliyette bulunmayı sağlaması ve soruların yumuşak ve güven verici bir şekilde kullanılması.

Tartışma metodunda, konuların güncelleştirilmesi, öğrencilere yapıcı yaratıcı bir düşünme kabiliyeti ile serbest konuşma alışkanlığı kazandırılması.

Cevheri GÜZEL, siyasi olayların seyrinden çok sebep sonuç ilişkileri üzerinde durularak, ayrıntı sayılabilecek tarihlere, yer ve kişi isimlerinin ezberletilmemesi gerektiğini belirtti. Bilgileri görsel hale getirmek, somutlaştırmak için karikatürler, temsili resimler görsel materyallerin kullanımının tarihsel metinleri kavramayı kolaylaştıracağını belirtti.SONUÇ OLARAK :

—Anlatım, soru-cevap, gezi-gözlem ve görsel araçların kullanılması ( slayt, bilgisayar, televizyon vs. etkin kullanılmasına )

— ilgili zümreler ile etkili bir iletişim kurulmasına.

—Öğrencilerin konulara ilgi duymaları, kolay kavramaları için hazırlık çalışmaları yapmaları sağlanacak,

—Ders araç gereçlerinin kullanımına daha fazla dikkat etmek,

—Haritalar, şemalar, grafikler üzerinde açıklamalar yapılarak sonuçlara varılması,

—İşlenen konulardan elde edilen bilgilerin öğrenciler tarafından özümlenmesine konuların güncel olaylarla birleştirilip işlenmesine önem verilecek ve öğrencilerin ezberciliğe yönelmelerini önleyici tedbirler alınacak.

—Rolleştirme ile öğrenci merkezli eğitim ortamı yaratılması kararlaştırıldı.

—Kazanımlarla ilgili belgesellerden, filmlerden, müzeler ve tarihi mekânlardan yararlanılmasına

—Ünite içeriklerine uygun kitap listeleri belirlenerek, bu kitapların öğrencilere okutulmasına

—Etkinlikler tasarlanırken öğrencilerin öğrenme stilleri, farklı zekâ türlerine ilgi, ihtiyaçları okulun ve çevre göz önüne alınmasına karar verildi.
12.MADDE
Okulumuzda yer alan tarih haritalarının düzenli ve dönüşümlü bir şekilde kullanılmasına öğrencilerimizin okul kütüphanesinde bulunan kaynaklardan faydalanmasını sağlanmasına karar verildi.
13.MADDE

Tarih 9 dersinde mekân bilgisi ve harita okuma becerisi kazandırmak amacıyla Coğrafya öğretmeniyle, İslam Tarihi konularında Din Kültürüve Ahlak Bilgisi Öğretmeniyle, Orta Asya Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı konusunda Edebiyat Öğretmeniyle, Romen rakamları, takvimleri dönüştürme konularında Matematik öğretmenleri , Tarih 10 dersinde Osmanlı kültür ve uygarlığı, divan şiiri, Rönesans gibi konularında Edebiyat Öğretmeniyle ile işbirliği yapılması kararı alındı. T.C. İNKILÂP TARİHİ VEATATÜRKÇÜLÜK


*1. Dünya Savaşı ve Cepheler konusunda Coğrafya öğretmenleri ile,

*Ekim ayının son haftası Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bütün zümre öğretmenleriyle,

*Kasım ayının 2. haftası 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası nedeniyle bütün zümre öğretmenleriyle,

*Halifeliğin Kaldırılması ve Önemi konusunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile,

*Yeni Türk Harflerinin Kabulü konusunda Edebiyat öğretmenleri ile,

*Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi konusunda Felsefe öğretmenleriyle,

*Bayındırlık ve Ulaştırma Alanında Yenilikler konusunda Coğrafya öğretmeni ile,

*23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konusunda bütün zümre öğretmenleri ile,

*19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konusunda bütün zümre öğretmenleri ile,

*Türkiye’nin Karşılaştığı İç ve Dış Tehditler konusunda Coğrafya öğretmeni ile görüşmeler yapılarak işbirliğinde bulunulacaktır.


14.MADDE
Uğur ÜNLÜ: Kişilerin öncelikle kendi bölgesiyle ilgili tarihi olayları merak etmesi çok doğaldır. Bu nedenle kişinin kendi şehri ile ilgili müzeleri gezmesi, tarihte önemli başarılara imza atmış olan büyüklerini tanıması ve araştırması yerel tarih çalışmalarıyla mümkün olmaktadır. Yerel tarih çalışmaları öğrencilerin önce yakınındakileri bilmesi ve sonra bunları genele yaymasında kolaylık sağlayacağından Tarih öğretiminin amacı ve kapsamıyla ilgili problemi çözmemizde bize yardımcı olacaktır
Cevheri GÜZEL: Derslerde resimlerin etkili olarak kullanıldığı bilginin yanında bol miktarda kaynakların gösterildiği, öğrencinin bir küçük tarihçi olarak görülüp değişik problemlerle karşılaştırılması ve bunları çözmekle görevlendirilmesi dersin sevilmesini sağlayacaktır.

Tarih dersini öğrencilerinin sevmemesinin nedeni ezberle karşılaşmış olmasıdır. Sebepleri bilen merak eden insanlar ezberlemezler. Bu nedenle tarih öğretiminin başlıca amacının öğrenmeyi öğretmek olduğunu belirtti.


SONUÇ OLARAK: a. Öncelikle öğrencilere tarih dersinin sevdirilmesine, derse motive edilmesine,

b. Öğrencinin seviyesine inilerek, basit ve günlük kelimeler kullanılarak dersin işlenmesi

c. Ders işlenmeden önce bir önceki konu ile bağlantı kurulması

d. Öğrencilere isimleri ile hitap edilmesi,

e. Öğrencilerin aktif olarak derse katılımının sağlanması, farklı yorum getiren öğrenciye gerektiğinde sözlü notu verilmesi,

f. Konu işlenirken yazı tahtasının uygun olarak kullanılması,

g.Öğrencilerin soru-cevap ile derse katılımının sağlanması, kavrama güçlerinin göz önünde bulundurulması

h. Anlaşılamayan konuların tekrar edilmesi,

ı. Ünite sonlarında konu testlerinin yapılması,

i. Zayıf öğrenciler üzerinde daha fazla durulması,

j. Ders araç ve gereçlerinden yararlanılması,

k. Sosyal, kültürel ve sportif çalışmalara katılan öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesine,

l.Tarih dersinde başarısız olan öğrenciye ders işlenişi sırasında kolay sorular sorarak öğrencinin derse katılmasını sağlayıp, sözlü notuyla değerlendirerek başarısını yükseltip tarih sevgisinin kazandırılmasına

m. Öğrencileri üniversiteye hazırlamak için son yıllarda tarih dersinden üniversite sınavlarında çıkmış

sorularının takip edilerek derste çözülmesine ve bu sorulardan da yararlanılarak konuların daha iyi kavratılmasına,

n. Sınıfta öğrencilerin duygu ve düşüncelerine sık sık yer verilmesine,

o. Öğrencileri boş zamanlarında kütüphaneye yönlendirilmesine, karar verildi.
15.MADDE

Cevheri GÜZEL deslerde sürekli üniversite sınavlarına vurgu yapılarak, öğrencilerin motive edilmesini, geçmiş yıllarda çıkmış soruların konu ile ilişkilendirerek öğrencilerle birlikte çözülmesini, Ünite sonlarında test çözme ödevleri verilmesi gerektiğini belirtti.

Test çözme teknikleri konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi. Konularla ilgili testler çözme ve LYS-YGS de çıkmış soruların çözdürülmesine karar verildi.
16.MADDE

Zümre başkanı Cevheri GÜZEL alınan kararların öğrencilerimize başarı getirmesini dileyerek toplantıya son verdi.


KARARLAR

 1. Teknolojik araç ve gereçlerden imkânlar ölçüsünde ders işlenişinde yararlanılacak.

 2. Okulun imkanları ölçüsünce T.C İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi harita seti alınacak.

 3. Öğrencilerin Okul içinde ve dışında katıldıkları çeşitli akademik, sosyal, sportif ve kültürel yarışmalarda başarı elde eden, Okulumuzu güzel bir şekilde temsil eden öğrencilerin bu başarıları sözlü notu ile değerlendirilecek.

 4. Ünite Sonlarında test sorusu çözme ödevleri verilecek.

 5. Tarih Dersini sevdirmek ve öğrencilerin ilgilerini arttırmak amacıyla yerel Tarih, Sözlü Tarih ve Yakın Tarih ile ilgili araştırma ödevleri verilecek.

 6. Öğrenci çalışmaları ve Etkinliklerinin Sınıf Panolarında sergilenmesi sağlanacak.

 7. Proje ödevleri verilirken Ödev yönergeleri de hazırlanarak öğrenciye verilecek, Ödev değerlendirme ölçütleri bu yönergede belirtilecek.

 8. Öğrenci başarısını arttırmak ve motive etmek amacıyla her sınav sonucunda sınıfta en yüksek notu alan öğrenciye ödül verilecek.

 9. Başarısız öğrencilerle bire bir görüşmeler yapılarak, rehberlik yapılacak.

 10. Tarihe ilgi duyan, ders dışında kendiliğinden araştırma yapan, tarihi roman, dergi,kitap okuyan öğrenciler sözlü notu ile ödüllendirilecek.

12.09.2013


UYGUNDUR

Cevheri GÜZEL Uğur ÜNLÜ İbrahim GÜLZÜMRE BAŞKANI TARİH ÖĞRETMENİ OKUL MÜDÜRÜYüklə 208,75 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə