Malta debates tal-kamra tad-deputati (Rapport Ufficjali u Rivedut)


ABBOZZ TA' LIĠI DWAR L-APPROPRJAZZJONI (1997)Yüklə 0,68 Mb.
səhifə6/11
tarix03.01.2019
ölçüsü0,68 Mb.
#88945
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ABBOZZ TA' LIĠI DWAR L-APPROPRJAZZJONI (1997)

APPROPRIATION (1997) BILLMADAM SPEAKER: Dan l-Abbozz ta' Liġi huwa eżenti mill-pubblikazzjoni skond l-Ordni Permanenti Nru. 82 u bis-saħħa tal-Mozzjoni Nru. 37 tal-15 ta' Jannar 1997, jistgħu jittieħdu l-istadji kollha fl-istess seduta.
Il-Ministru tal-Finanzi jekk jogħġbu jressaq it-Tieni Qari ta' l-Abbozz ta' Liġi dwar l-Approprjazzjoni għas-sena 1997.
ONOR. LINO SPITERI: Sinjura President, nipproponi t-Tieni Qari ta' l-Abbozz ta' Liġi dwar l-Approprjazzjoni (1997).
MADAM SPEAKER: Min jissekonda jekk jogħġobkom?
ONOR. EDWIN S. GRECH: Nissekonda.
MADAM SPEAKER: Il-mistoqsija hi li l-Abbozz ta' Liġi msejjaħ "Att għall-approprjazzjoni ta' somma ta' mhux iżjed minn erba' mija u tliet miljuni, disa' mija u sebgħa u ħamsin elf, mija u wieħed u ħamsin liri Maltin għas-servizz tas-sena finanzjarja 1997" ikun moqri t-tieni darba. Dawk favur? (Onor. Membri: Aye) Dawk kontra? (Onor. Membri: No) Carried.
Il-mozzjoni għaddiet u l-Abbozz ta' Liġi dwar l-Approprjazzjoni (1997) inqara t-Tieni Darba.
L-ordni għall-Kumitat ġie moqri.
FIL-KUMITAT
L-Onor Michael Bonnici, President tal-Kumitati, jippresjedi.
THE CHAIRMAN: Skond il-Mozzjoni Nru. 37 tal-15 ta' Jannar, 1997 se ngħaddi biex inpoġġi l-mistoqsija fuq kull klawsola ta' dan l-Abbozz ta' Liġi mingħajr diskussjoni.
Klawsola 2 u l-Iskeda, klawsola 1 u t-Titolu għaddew u ġew ordnati biex isiru parti mill-Abbozz ta' Liġi.
Il-Kamra rriżumiet u l-President tal-Kumitati rrapporta l-Abbozz ta' Liġi mgħoddi mingħajr emendi.
MADAM SPEAKER: Il-Ministru ta' l-Ekonomija u l-Finanzi jekk jogħġbu jressaq it-Tielet Qari ta' dan l-Abbozz ta' Liġi.


ONOR. LINO SPITERI: Sinjura President, nipproponi t-Tielet Qari ta' l-Abbozz ta' Liġi dwar l-Approprjazzjoni 1997.
MADAM SPEAKER: Min jissekonda jekk jogħġobkom?
ONOR. JOE MIZZI: Nissekonda.
MADAM SPEAKER: Il-mistoqsija hi li l-Abbozz ta' Liġi msejjaħ "Att għall-approprjazzjoni ta' somma ta' mhux iżjed minn erba' mija u tliet miljuni, disa' mija u sebgħa u ħamsin elf, mija u wieħed u ħamsin liri Maltin għas-servizz tas-sena finanzjarja 1997" ikun moqri t-Tielet Darba. Dawk favur? (Onor. Membri: Aye) Dawk kontra? (Onor. Membri: No) Carried.
Il-mozzjoni għaddiet u l-Abbozz ta' Liġi nqara t-Tielet Darba u għadda.

ESTIMI SUPPLIMENTARI 1996

MOZZJONI BIEX IL-KAMRA TMUR F'KUMITAT TA' PROVVISTA GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA' L-ESTIMI SUPPLIMENTARI 1996
MADAM SPEAKER: Skond il-Mozzjoni Nru. 37 tal-15 ta' Jannar 1997, il-Kamra issa tgħaddi għall-Konsiderazzjoni ta' l-Estimi Supplimentari għas-sena 1996 fl-istadji kollha. Il-Ministru ta' l-Ekonomija u l-Finanzi.
ONOR. LINO SPITERI: Sinjura President, għandi Messaġġ mingħand il-President ta' Malta.
MADAM SPEAKER: Se naqra l-Messaġġ ta' l-Eċċellenza Tiegħu l-President:

UGO MIFSUD BONNICI

PRESIDENT
Il-President jirrakkomanda lill-Kamra tad-Deputati n-nefqa mill-Fond Konsolidat ta' somma ta' mhux iżjed minn dsatax-il miljun, seba' mija u tlett elef u seba' liri Maltin (Lm19,703,007) għas-servizz tas-sena finanzjarja 1996 kif dettaljata fl-Iskedi hawn mehmuża.

Il-President jirrakkomanda wkoll l-Abbozz ta' Approprjazzjoni meħtieġ.


21 ta' Frar 1997
ONOR. LINO SPITERI: Madam Speaker, nipproponi:
Illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni ta' l-Estimi Supplimentari 1996, kif dettaljata fl-Iskedi hawn mehmuża.
MADAM SPEAKER: Min jissekonda jekk jogħġobkom?
ONOR. CHARLES MANGION: Nissekonda.
MADAM SPEAKER: Il-mistoqsija hi l-mozzjoni kif imressqa u moqrija mill-Ministru tal-Finanzi. Dawk favur? (Onor. Membri: Aye) Dawk kontra? (Onor. Membri: No) Carried.
ONOR. MEMBRU: Division.
MADAM SPEAKER: Skond il-Mozzjoni Nru. 37 tal-15 ta' Jannar, 1997 din id-division tittieħed issa stess.
Għandi nifhem li għal din id-division hemm l-istess arranġamenti li kien hemm għad-division ta' qabel, jiġifieri li l-Onor. Mintoff ikun paired ma' l-Onor. John Vella.
VOTAZZJONI NRU. 22
FAVUR: 34
L-Onor.


Abela Carmelo

Farrugia Michael

Abela Joseph

Farrugia Noel

Agius Chris

Grech Edwin

Attard Montalto John

Gulia Gavin

Bartolo Evarist

Herrera Jose'

Borg Karmenu

Mangion Charles

Brincat Leo

Mizzi Joe

Buhagiar Charles

Pace Bertu

Buhagiar Louis

Portelli Alfred

Camilleri Maria

Refalo Anton

Cardona Chris

Sant Alfred

Chircop Karl

Sceberras Trigona Alex

Cilia Joe

Schembri Adami Sandro

Dalli Helena

Spiteri Lino

Debono Grech Joe

Vassallo Adrian

Farrugia Anglu

Vella George

Farrugia Joe

Vella Karmenu


KONTRA: 33
L-Onor.


Abela Tony

Galea Pace Victor

Agius Francis

Gatt Austin

Bonnici Josef

Gonzi Lawrence

Bonnici Michael

Hyzler George

Borg Joe

Mifsud Bonnici Antoine

Borg Tonio

Mugliett Jesmond

Cassar Joe

Muscat Claude

Dalli John

Muscat Richard

D'Amato Helen

Psaila Savona Joe

De Marco Guido

Pullicino George

Debono Giovanna

Pullicino Orlando Jeffrey

Deguara Louis

Refalo Michael

Farrugia Jean Pierre

Tabone Anton

Fenech Adami Eddie

Vassallo Edwin

Frendo Michael

Zammit Ninu

Galea Censu

Zammit Dimech Francis

Galea LouisIl-mozzjoni għaddiet.
Kopja ta' l-Iskedi msemmija fil-Mozzjoni kienu tqassmu lill-Onor. Membri waqt is-Seduta Nru. 33 tad-19 ta' Frar, 1997.
Skond il-Mozzjoni Nru. 37 tal-15 ta' Jannar, 1987 il-Kamra għaddiet mingħajr diskussjoni l-istadji li kien baqa' dwar l-Estimi Supplimentari.

L-ordni għall-Kumitat ġie moqri.
FIL-KUMITAT
L-Onor Michael Bonnici, President tal-Kumitati, jippresjedi.

THE CHAIRMAN: Il-Ministru ta' l-Ekonomija u l-Finanzi.
ONOR. LINO SPITERI: Mr Chairman, nipproponi:
Illi somma ta' mhux iżjed minn dsatax-il miljun, seba' mija u tlett elef u seba' liri Maltin (Lm19,703,007) addebitata lill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Voti kif dettaljati fl-Iskedi annessi għas-sena finanzjarja 1996.
THE CHAIRMAN: Il-mistoqsija hi r-Riżoluzzjoni kif imressqa u moqrija mill-Ministru. Dawk favur? (Onor. Membri: Aye) Dawk kontra? (Onor. Membri: No) Carried.
Ir-Riżoluzzjoni għaddiet.
Il-Kamra rriżumiet u l-President tal-Kumitati rrapporta li r-Riżoluzzjoni ġiet approvata mill-Kumitat ta' Provvista.


Yüklə 0,68 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə