Menecmentin əsaslarıYüklə 0,8 Mb.
səhifə9/10
tarix20.02.2020
ölçüsü0,8 Mb.
#102128
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
C)    səhmlər vasitəsilə ,bazara buraxılmış səhmdar cəmiyyətinin kapitalı
D)    vaxtaşırı səhmdarlara ödənilən səhmdar cəmiyyətinin gəlirlərindən hər səhmə düşən gəlir  
E)    malların çatdırılmasında ara verməklər, pis çeşid və keyfiyyət, bazarın və alıcının yanlış seçimi

375.
MİSAL-  3050  ədəd X malı istehsal edilib.  İdxal  475 ədəd -  İxrac 190 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 65 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar  170 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A)    3500 B)    3050


C)    2000    D)    190
E)    3440 

376.     


"emissiya" nə adlandırırlar?

A)    vaxtaşırı səhmdarlara ödənilən səhmdar cəmiyyətinin ,gəlirlərindən hər səhmə düşən gəlir


B)    kağız pulun və qiymətli kağızların dövriyyəyə buraxılış  
C)    səhmlər vasitəsilə bazara buraxılmış ,səhmdar cəmiyyətinin kapitalı
D)    müəyyən edilmiş dövrdə ödəniş edərək sahibkar olmayan əşyadan istifadəsi
E)    malların çatdırılmasında ara verməklər, pis çeşid və keyfiyyət, bazarın və alıcının yanlış seçimi

377.   


"buraxılmış kapital" nədir?

A)    səhmlər vasitəsilə bazara buraxılmış səhmdar cəmiyyətinin kapitalı  


B)    kağız pulun ,qiymətli kağızların dövriyyəyə buraxılış
C)    vaxtaşırı səhmdarlara ödənilən səhmdar cəmiyyətinin ,gəlirlərindən hər səhmə düşən gəlir
D)    müəyyən edilmiş dövrdə ,ödəniş edərək sahibkar olmayan əşyadan istifadəsi
E)    malların çatdırılmasında ara verməklər, pis çeşid və keyfiyyət, bazarın və alıcının yanlış seçimi

378.


  "lizinq" nə deməkdir?

A)    vaxtaşırı səhmdarlara ödənilən səhmdar cəmiyyətinin ,gəlirlərindən hər səhmə düşən gəlir


B)    kağız pulun , qiymətli kağızların dövriyyəyə buraxılış
C)    səhmlər vasitəsilə ,bazara buraxılmış səhmdar cəmiyyətinin kapitalı
D)    müəyyən edilmiş dövrdə ödəniş edərək sahibkar olmayan əşyadan istifadəsi  
E)    malların çatdırılmasında ara verməklər, pis çeşid və keyfiyyət, bazarın və alıcının yanlış seçimi

379.
    "bazar riski" nə deməkdir?

A)    kağız pulun və qiymətli kağızların dövriyyəyə buraxılış
B)    malların çatdırılmasında ara verməklər , pis çeşid və keyfiyyət, bazarın və alıcının yanlış seçimi.  
C)    səhmlər vasitəsilə bazara buraxılmış səhmdar cəmiyyətinin kapitalı
D)    müəyyən edilmiş dövrdə ödəniş edərək sahibkar olmayan əşyadan istifadəsi
E)    vaxtaşırı səhmdarlara ödənilən səhmdar cəmiyyətinin gəlirlərindən hər səhmə düşən gəlir

380.
MİSAL-   3040 ədəd X malı istehsal edilib.  İdxal  480 ədəd -  İxrac 192 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 62 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar  166 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A)    3500  B)    3432 


C)    3400    D)    480
E)    3040

381.


    vaxtaşırı səhmdarlara ödənilən səhmdar cəmiyyətinin gəlirlərindən hər səhmə düşən gəlir necə adlanır?

A)   Buraxılmış kapital B)    Emissiya


C)    dividənt     D)    Lizinq
E)    Bazar riski

382.   


kağız pulun və qiymətli kağızların dövriyyəyə buraxılışı necə adlanır?

A)    Buraxılmış kapital B)    divident


C)    Emissya      D)    Lizinq
E)    Bazar riski

383.   


səhmlər vasitəsilə bazara buraxılmış səhmdar cəmiyyətinin kapitalı necə adlanır?

A)    Buraxlmış kapital       B)    Emissiya


C)    divident    D)    Lizinq
E)    Bazar riski

384.   


müəyyən edilmiş dövrdə ödəniş edərək sahibkar olmayan əşyadan istifadəsi necə adlanır?

A)    Lijinq.       B)    Emissiya


C)    Buraxılmış kapital    D)    divident
E)    Bazar riski

385.
MİSAL-   3030 ədəd X malı istehsal edilib.  İdxal 485 ədəd -  İxrac 194 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 59 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar  162 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A)    465  B)    296


C)    3030    D)    3500
E)    3424 

386.   


Malların çatdırılmasında ara verməklər, pis çeşid və keyfiyyət, bazarın və alıcının yanlış seçimi necə adlanır?

A)    Buraxılmış kapital    B)    Emissiya


C)    Bazar rişki.       D)    Lizinq
E)    divident

387.   


"qiymət riski" nə deməkdir?

A)    partnyorun ödəməyə meyli olmamaq ,yaxud  mümkün olmaması


B)    müəyyən mallara qiymətin kəskin dəyişikliyi.  
C)    müqaviləylə göstərilmiş valyutanın , manatın arasında mübadilə kursunun dəyişikliyinin imkanı
D)    nəql etdikdə ya bədbəxt hadisələr nəticəsində malların zədəsi , itkisi
E)    malların çatdırılmasında ara verməklər, pis çeşid və keyfiyyət, bazarın və alıcının yanlış seçimi

388.   


"kredit riski" nə deməkdir?

A)    nəql etdikdə ya bədbəxt hadisələr nəticəsində malların zədəsi , itkisi


B)    müəyyən mallara ,qiymətin kəskin dəyişikliyi
C)    müqaviləylə göstərilmiş valyutanın ,manatın arasında mübadilə kursunun dəyişikliyinin imkanı
D)    partnyorun ödəməyə meyli olmamaq yaxud  mümkün olmaması.  
E)    malların çatdırılmasında ara verməklər, pis çeşid və keyfiyyət, bazarın və alıcının yanlış seçimi

389.   


"valyuta riski" nə deməkdir?
A)    partnyorun ödəməyə meyli olmamaq ,yaxud  mümkün olmaması
B)    müqaviləylə göstərilmiş valyutanın və manatın arasında mübadilə kursunun dəyişikliyinin imkanı.  
C)    müəyyən mallara ,qiymətin kəskin dəyişikliyi
D)    nəql etdikdə ya bədbəxt hadisələr nəticəsində malların zədəsi , itkisi
E)    malların çatdırılmasında ara verməklər, pis çeşid və keyfiyyət, bazarın və alıcının yanlış seçimi

390.
MİSAL- 3010   ədəd X malı istehsal edilib.  İdxal  495 ədəd -  İxrac 198 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 53 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar  154 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A)    600  B)    3650


C)    3400    D)    3500
E)    3408 

391.   


"nəqliyyat riski" nə deməkdir?

A)    nəql etdikdə ya bədbəxt hadisələr nəticəsində malların zədəsi və ya itkisi.  


B)    partnyorun ödəməyə meyli olmamaq ,yaxud  mümkün olmaması
C)    müqaviləylə göstərilmiş valyutanın ,manatın arasında mübadilə kursunun dəyişikliyinin imkanı
D)    müəyyən mallara ,qiymətin kəskin dəyişikliyi
E)    malların çatdırılmasında ara verməklər, pis çeşid və keyfiyyət, bazarın və alıcının yanlış seçimi

392.   


müəyyən mallara qiymətin kəskin dəyişikliyi necə adlanır?

A)    qiymət riski.      B)    kredit riski


C)    valyuta riski    D)    nəqliyyat riski
E)    bazar riski

393.   


partnyorun ödəməyə meyli olmamaq yaxud  mümkün olmaması necə adlanır?

A)    kredid riski.     B)    qiymət riski


C)    valyuta riski    D)    nəqliyyat riski
E)    bazar riski

394.   


müqaviləylə göstərilmiş valyutanın və manatın arasında mübadilə kursunun dəyişikliyinin imkanı necə adlanır?

A)    valyuta riski.      B)    kredit riski


C)    qiymət riski    D)    nəqliyyat riski
E)    bazar riski

395.   


nəql etdikdə ya bədbəxt hadisələr nəticəsində malların zədəsi və ya itkisi necə adlanır?

A)    nəqliyyat riski.      B)    kredit riski


C)    valyuta riski    D)    qiymət riski
E)    bazar riski

396.   
"valyuta bloku" nə deməkdir? 

A)    dövlətlər qruplaşmaları hansılarda ölkə-iştirakçıların valyutaları ölkə-hegemonun valyutasına bağlanır.  
B)    dövlətlər qruplaşmaları, hansılarda valyuta siyasətlərinin və xarici hesablamaların sistemləri uyğunlaşması olunur
C)    xarici valyutalarının alqı-satqısını , mübadiləsini edən milli və beynəlxalq banklar və birjalar
D)    sənayenin, nəqliyyatın, ticarətin və bank sferasının müəssisələrini daxil edən  mürəkkəb inhisarçı birləşməsi
E)    sifarişlərin bölgüsü, xammalın alınması və edilmiş məhsulun satılması vahid satış ofisi vasitəsilə həyata keçirilən inhisarçı birlikdir

397.   


"Dou-Consun indeksi" nədir?

A)    xarici valyutalarının alqı-satqısını , mübadiləsini edən milli və beynəlxalq banklar və birjalar


B)    dövlətlər qruplaşmaları, hansılarda valyuta siyasətlərinin və xarici hesablamaların sistemləri uyğunlaşması olunur
C)    otuz ABŞ-ın aparıcı korporasiyasının səhmlərinin ümumi göstəricisi.  
D)    sənayenin, nəqliyyatın, ticarətin və bank sferasının müəssisələrini daxil edən  mürəkkəb inhisarçı birləşməsi
E)    sifarişlərin bölgüsü, xammalın alınması və edilmiş məhsulun satılması vahid satış ofisi vasitəsilə həyata keçirilən inhisarçı birlikdir

398.   


otuz ABŞ-ın aparıcı korporasiyasının səhmlərinin ümumi göstəricisi necə adlanır?

A)    Hərrac B)    Birja


C)    NASDAQ    D)    Dou-Consun indeksi.     
E)    valyuta bazarı

399.   


"valyuta zonaları" nə deməkdir? 

A)    sənayenin, nəqliyyatın, ticarətin və bank sferasının müəssisələrini daxil edən  mürəkkəb inhisarçı birləşməsi


B)    dövlətlər qruplaşmaları, hansılarda ölkə-iştirakçıların valyutaları ölkə-hegemonun valyutasına bağlanır
C)    xarici valyutalarının alqı-satqısını , mübadiləsini edən milli və beynəlxalq banklar və birjalar
D)    dövlətlər qruplaşmaları hansılarda valyuta siyasətlərinin və xarici hesablamaların sistemləri uyğunlaşması olunur.  
E)    sifarişlərin bölgüsü, xammalın alınması və edilmiş məhsulun satılması vahid satış ofisi vasitəsilə həyata keçirilən inhisarçı birlikdir

.
400.   


"valyuta bazarı" nə deməkdir?

A)    sənayenin, nəqliyyatın, ticarətin və bank sferasının müəssisələrini daxil edən  mürəkkəb inhisarçı birləşməsi


B)    dövlətlər qruplaşmaları, hansılarda valyuta siyasətlərinin və xarici hesablamaların sistemləri uyğunlaşması olunur
C)    dövlətlər qruplaşmaları, hansılarda ölkə-iştirakçıların valyutaları ölkə-hegemonun valyutasına bağlanır
D)    xarici valyutalarının alqı-satqısını və mübadiləsini edən milli və beynəlxalq banklar və birjalar.  
E)    sifarişlərin bölgüsü, xammalın alınması və edilmiş məhsulun satılması vahid satış ofisi vasitəsilə həyata keçirilən inhisarçı birlikdir

401.   


"konsern" nə deməkdir?

A)    dövlətlər qruplaşmaları hansılarda valyuta siyasətlərinin və xarici hesablamaların sistemləri uyğunlaşması olunur

B)    sənayenin ,nəqliyyatın ,ticarətin və bank sferasının müəssisələrini daxil edən  mürəkkəb inhisarçı birləşməsi.  
C)    xarici valyutalarının alqı-satqısını və mübadiləsini edən milli və beynəlxalq banklar və birjalar
D)    dövlətlər qruplaşmaları hansılarda ölkə-iştirakçıların valyutaları ölkə-hegemonun valyutasına bağlanır
E)    sifarişlərin bölgüsü xammalın alınması və edilmiş məhsulun satılması vahid satış ofisi vasitəsilə həyata keçirilən inhisarçı birlikdir

402.   
"sindikat" nə deməkdir?

A)    sənayenin, nəqliyyatın, ticarətin və bank sferasının müəssisələrini daxil edən  mürəkkəb inhisarçı birləşməsi
B)    dövlətlər qruplaşmaları, hansılarda valyuta siyasətlərinin və xarici hesablamaların sistemləri uyğunlaşması olunur
C)    xarici valyutalarının alqı-satqısını , mübadiləsini edən milli və beynəlxalq banklar və birjalar
D)    sifarişlərin bölgüsü xammalın alınması və edilmiş məhsulun satılması vahid satış ofisi vasitəsilə həyata keçirilən inhisarçı birlikdir.  
E)    dövlətlər qruplaşmaları, hansılarda ölkə-iştirakçıların valyutaları ölkə-hegemonun valyutasına bağlanır

403.   


dövlətlər qruplaşmaları, hansılarda ölkə-iştirakçıların valyutaları ölkə-hegemonun valyutasına bağlanır necə adlanır?

A)    Valyuta bazarı    B)    Valyuta zonaları


C)    Valyuta bloku.      D)    Konsern
E)    Sindikat

404.   


dövlətlər qruplaşmaları, hansılarda valyuta siyasətlərinin və xarici hesablamaların sistemləri uyğunlaşması olunur necə adlanır?

A)    Valyuta bazarı    B)    Valyuta bloku


C)    Valyuta zonaları.       D)    Konsern
E)    Sindikat

405.   


xarici valyutalarının alqı-satqısını və mübadiləsini edən milli və beynəlxalq banklar və birjalar məcmusu necə adlanır?

A)    Valyuta bloku     B)    Valyuta zonaları


C)    Valyuta bazarı.      D)    Konsern
E)    Sindikat

406.   


sənayenin, nəqliyyatın, ticarətin və bank sferasının müəssisələrini daxil edən  mürəkkəb inhisarçı birləşməsi necə adlanır?

A)    Valyuta bazarı    B)    Valyuta zonaları


C)    Konsern.      D)    Valyuta bloku
E)    Sindikat

407.   


sifarişlərin bölgüsü, xammalın alınması və edilmiş məhsulun satılması vahid satış ofisi vasitəsilə həyata keçirilən inhisarçı birlik necə adlanır?

A)    Valyuta bazarı    B)    Valyuta zonaları


C)    Sindikat.      D)    Konsern
E)    Valyuta bloku

408.   


"trest" nə deməkdir?

A)    iştirakçılar istehsalı ticarəti və fətta hüquq müstəqilliyini itirilməsi ilə seçiləninhisarçı birləşmənin formasıdır.  


B)    dövlətlər qruplaşmaları ,hansılarda valyuta siyasətlərinin və xarici hesablamaların sistemləri uyğunlaşması olunur
C)    xarici valyutalarının alqı-satqısını , mübadiləsini edən milli və beynəlxalq banklar və birjalar
D)    sənayenin, nəqliyyatın, ticarətin və bank sferasının müəssisələrini daxil edən  mürəkkəb inhisarçı birləşməsi
E)    dövlətlər qruplaşmaları, hansılarda ölkə-iştirakçıların valyutaları ölkə-hegemonun valyutasına bağlanır

409.     


"konsessiya" nə deməkdir?

A)    dövlətə aid olan təbii sərvətlərin müəssisələrin və başqa qənaətli obyektlərin müəyyən müddətinə istismara verilmə haqqında müqavilə.  


B)    dövlətlər qruplaşmaları, hansılarda valyuta siyasətlərinin və xarici hesablamaların sistemləri uyğunlaşması olunur
C)    xarici valyutalarının alqı-satqısını ,mübadiləsini edən milli və beynəlxalq banklar və birjalar
D)    sənayenin, nəqliyyatın, ticarətin və bank sferasının müəssisələrini daxil edən  mürəkkəb inhisarçı birləşməsi
E)    dövlətlər qruplaşmaları, hansılarda ölkə-iştirakçıların valyutaları ölkə-hegemonun valyutasına bağlanır

410.  
iştirakçılar istehsalı, ticarəti, və fətta hüquq müstəqilliyini itirilməsi ilə seçiləninhisarçı birləşmənin forması necə adlanır?

A)    Sindikat     B)    Valyuta zonaları
C)    Trest.       D)    Konsern
E)    Valyuta bloku

411.   


dövlətə aid olan təbii sərvətlərin, müəssisələrin və başqa qənaətli obyektlərin müəyyən müddətinə istismara verilmə haqqında müqavilə necə adlanır?

A)    Sindikat     B)    Valyuta zonaları


C)    Konsessiya.      D)    Konsern
E)    Valyuta bloku

412.   


"əmtəənin istehlak qiyməti" nə deməkdir?

A)    satış vaxtı ticarət və sənaye müəssisələrinə böyük partiyalarla satılan qiymət


B)    Əmtəənin təcizat xərcləri
C)    preyskurantlarda, məlumat kitabçalarında dərc edilən və birja vasitısilə təyin olunmuş qiymət
D)    bütün xidmat müddəti ərzində istismar xərcləri.  
E)    endirim edilmımiş təklifdə (satıcının rəsmi təklifində) göstərilən qiymət

413.
   "əmtəənin qiyməti" nə deməkdir?

A)    satış vaxtı ticarət və sənaye müəssisələrinə böyük partiyalarla satılan qiymət
B)    bütün xidmət müddəti ərzində istismar xərcləri
C)    preyskurantlarda, məlumat kitabçalarında dərc edilən və birja vasitısilə təyin olunmuş qiymət
D)    Əmtəənin təcizat xərclari.  
E)    endirim edilmımiş təklifdə (satıcının rəsmi təklifində) göstərilən qiymət

414.   


Malın qiymətinin və istehlakın qiymətinin arasında hansı optimal münasibət mövcuddur?

A)    malın qiyməti  istehlakın qiymətinin 10% təşkil edir


B)    malın qiyməti  istehlakın qiymətinin 60% təşkil edir
C)    malın qiyməti  istehlakın qiymətinin 20% təşkil edir
D)    malın qiyməti  istehlakın qiymətinin 50% təşkil edir
E)    malın qiyməti  istehlakın qiymətinin 40%. təşkil edir.  

415.   


Hansı qiymət nominal adlanır?

A)    satış vaxtı ticarət və sənaye müəssisələrinə böyük partiyalarla satılan qiymət


B)    Əmtəənin təcizat xərcləri
C)    bütün xidmət müddəti ərzində istismar xərcləri
D)    preyskurantlarda, malumat kitabçalarında dərc edilən və birja vasitısilə təyin olunmuş qiymət. 
E)    endirim edilmımiş təklifdə (satıcının rəsmi təklifində) göstərilən qiymət

416.   


Hansı qiymət topdan satış adlanır?

A)    bütün xidmət müddəti ,ərzində istismar xərcləri


B)    Əmtəənin ,təcizat xərcləri
C)    preyskurantlarda, məlumat kitabçalarında dərc edilən və birja vasitısilə təyin olunmuş qiymət
D)    satış vaxtı ticarət və sənaye müəssisələrinə böyük partiyalarla satılan qiymət.  
E)    endirim edilmımiş təklifdə ,(satıcının rəsmi təklifində) göstərilən qiymət

417.   
Qiymət "aşağı düşən lider" nə vaxtı adlanır?

A)    əmtəənin təcizat xərcləri
B)    mallardan birinə qiymətinin kəskin aşağı şalınır , nəzərə alaraq ki, bu malla cəlb edilmiş alıgılar adi qiymətlərlə başqa malları alacaqlar.  
C)    preyskurantlarda, məlumat kitabçalarında dərc edilən və birja vasitısilə təyin olunmuş qiymət
D)    satış vaxtı ticarət və sənaye müəssisələrinə böyük partiyalarla satılan qiymət
E)    endirim edilmımiş təklifdə (satıcının rəsmi təklifində) göstərilən qiymət

418.

    nəzərə alaraq ki, bu malla cəlb edilmiş alıcılar adi qiymətlərlə başqa malları alacaqlar mallardan birinə qiymətinin kəskin aşağı salınma qiymət necə adlanır?

A)    nominal qiymət    B)    əmtəənin qiyməti


C)    Aşağı düşən lider.      D)    topdan satış qiymət
E)    təklif qiyməti

419.   
təklifin qiyməti  nə deməkdir?


A)   satış vaxtı ticarət və sənaye müəssisələrinə böyük partiyalarla satılan qiymət
B)    Əmtəənin təcizat xərcləri
C)    preyskurantlarda, məlumat kitabçalarında dərc edilən və birja vasitısilə təyin olunmuş qiymət
D)    endirim edilmımiş taklifdə (satıcının rəsmi təklifində) göstərilən qiymət
E)    bütün xidmət müddəti ərzində istismar xərcləri

420.

    istehsalat qiyməti nə deməkdir?

A)    preyskurantlarda, məlumat kitabçalarında dərc edilən və birja vasitısilə təyin olunmuş qiymət


B)    Əmtəənin təcizat xərcləri
C)    istehsalın xərcləri, üstəgəl bütün avans edimiş kapitəla orta gəlir.  
D)    satış vaxtı ticarət və sənaye müəssisələrinə böyük partiyalarla satılan qiymət
E)    endirim edilmımiş təklifdə (satıcının rəsmi təklifində) göstərilən qiymət

421.   
Hansı bazar tələbatın yüksək çevikliylə seçilir?

A)    o halda ki, reklam alıcı üçün ən əhəmiyyətli motivdir
B)    o halda ki, yer alıcı üçün ən əhəmiyyətli motivdir
C)    o halda ki, qiymət alıcı üçün ən əhəmiyətli motivdir.  
D)    o halda ki, xidmət alıcı üçün ən əhəmiyyətli motivdir
E)    o halda ki, heyyət alıcı üçün ən əhəmiyyətli motivdir

422.   


Qiymətin hansı təyinetmə metodları ən məqsədəuyğundur?

A)    Kataloqlarda göstərilmiş qiymətlər baza kimi götürmək lazımdır


B)    Təklif məktublarda olan qiymətlər baza kimi götürmək lazımdır
C)    İnternetdə olan qiymətləri baza kimi götürmək lazımdır
D)    baza qiyməti kimi öz müqavilələrin , analojı mallara başqa firmaların müqavilələrinin məlumatlarını götürmək lazımdır.  
E)    Topdan satış dükanlarda olan qiymətlər baza kimi götürmək lazımdır

423.   
Preyskurant qiymətdən hansı endirim seriyaya endirim adlanır?

A)    firma xüsusilə maraqlı olan alıcılar üçün (iri topdan satıcılar, və s.) endirimlər
B)     müəyyən dövrdə ,malın müəyyən  miqdarını əldə edəm daimi alıcılara verilən endirimlər
C)    Satış , servis xərclərini bağlayan və müəyyən gəliri təmin edən endirimlər
D)    sifariş edilmiş partiyada məmulatların miqdarıyla müəyyən edilən endirim.  
E)    firma-istehsalçı firma-vasitəçiyə sistemlərin  ayrı-ayrılıqda endirimləri edərək müxtəlif elementlərini satır, vasitəçi isı bu sistemin komplektləşdirir və alıcıya çatdırır

424.   


sifariş edilmiş partiyada məmulatların miqdarıyla müəyyən edilən endirim necə adlanır?

A)    Xüsusi endirimlər    B)    Diler endirimlər


C)    Seriyaya endirimlər.      D)    Avtonom Satışı
E)    Fəsil endirimləri

425.   


"fəsilarası satışlar" nədir?

A)    keçmiş mövsümün mallarının ,saxlamasının xərclərini azaltmaq üçün qiymətlərin əhəmiyyətli azalması.  


B)    alıcıları tərəfindən əmtəənin tanımmasının müddəti
C)    əmtəənin rəqabətə davamlılığının müddəti
D)    Əmtəənin satış müddəti
E)    Malın korlama müddəti

426.

    keçmiş mövsümün mallarının saxlamasının xərclərini azaltmaq üçün qiymətlərin əhəmiyyətli azalması necə adlanır?

A)    nominal qiymət    B)    əmtəənin qiyməti


C)    fəsilarası satışlar.      D)    topdan satış qiymət
E)    əmtəənin istehlak qiyməti

427.   


Konyunkturizm istiqaməti nəilə məşğul olur?

A)    müəyyən dövrdə malın müəyyən  miqdarını əldə edəm daimi alıcılara verilən endirimlər


B)     sifariş edilmiş partiyada məmulatların miqdarıyla müəyyən edilən endirim
C)      bazar şəraitinin tərəddüdlərinin (konyunktur) proqnozlarının qurulması, onun nizama salması metodlarının hazırlaması.  
D)    Satış və servis xərclərini bağlayan və müəyyən gəliri təmin edən endirimlər
E)    firma xüsusilə maraqlı olan alıcılar üçün (iri topdan satıcılar və s.) endirimlər

428.   


bazar şəraitinin tərəddüdlərinin (konyunktur) proqnozlarının qurulması, onun nizama salması metodlarının hazırlaması necə adlanır?

A)    nominal qiymət    B)    əmtəənin qiyməti


C)    Konyunkturizm.     D)    topdan satış
E)    əmtəənin istehlak qiyməti

429.   


bütün xidmət müddəti ərzində istismar xərcləri nə deməkdir?

A)    nominal qiymət    B)    əmtəənin qiyməti


C)    əmtəənin istehlek qiyməti.     D)    topdan satış qiymət
E)    təklif qiyməti

430.   


Əmtəənin təcizat xərcləri nə deməkdir?

A)    nominal qiymət    B)    əmtəənin istehlak qiyməti


C)    əmtəənin kiyməti.      D)    topdan satış qiymət
E)    təklif qiyməti

431.   


preyskurantlarda, məlumat kitabçalarında dərc edilən və birja vasitısilə təyin olunmuş qiymət nə deməkdir?

A)    əmtəənin istehlak qiyməti    B)    əmtəənin qiyməti


C)    nominel qiymət.       D)    topdan satış qiymət
E)    təklif qiyməti

432.   


satış vaxtı ticarət və sənaye müəssisələrinə böyük partiyalarla satılan qiymət nə deməkdir?

A)    nominal qiymət    B)    əmtəənin qiyməti


C)    toptan satış qiymət.      D)    əmtəənin istehlak qiyməti
E)    təklif qiyməti

433.   


endirim edilmımiş təklifdə (satıcının rəsmi təklifində) göstərilən qiymət nə deməkdir?

A)    nominal qiymət    B)    əmtəənin qiyməti


C)    təkliv qiyməti.      D)    topdan satış qiymət
E)    əmtəənin istehlak qiyməti

434.   


istehsalın xərcləri, üstəgəl bütün avans edilmiş kapitala orta gəlir nə deməkdir?

A)    nominal qiymət    B)    əmtəənin qiyməti


C)    istehsalad qiyməti.      D)    topdan satış qiymət
E)    təklif qiyməti

435.   


"malın həyat dövrəsi" nə deməkdir?

A)    müddət hansinın çərçivasində əmtəənin satışından gəlir əldə etmək mümkündür.  


B)    alıcıları tərəfindən əmtəənin tanımmasının müddəti
C)    əmtəənin rəqabətə davamlılığının müddəti
D)    Əmtəənin satış müddəti
E)    Malın korlama müddəti

436.   


müddət hansının çərçivəsində əmtəənin satışından gəlir əldə etmək mümkündür necə adlanır?

A)    malın hayat dövrəsi     B)    Vergi müddəti


Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 0,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə