Moldova national land re-parceling strategyYüklə 199,72 Kb.
səhifə1/9
tarix08.05.2018
ölçüsü199,72 Kb.
#50293
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Ministerul Finanţelor

Ministerul Economiei

Ministerul Mediului

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru

Federaţia Naţională a Fermierilor din RM

FNA din RM AGROinform

UniAgroProtect

Direcţiilor Agricultură şi Alimentaţie

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vă prezintă spre examinare şi avizare proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Strategiei de consolidare a terenurilor agricole pentru anii 2012-2027”.

Proiectul respectiv este ataşat pe site-ul (www.maia.gov.md) la compartimentul proiecte în discuţie.
Anexă: Nota informativă - 3 file

Ministru Vasile BUMACOV

Ex: Angela Velicu

Vasile Nemţanu

Tel: 220-438, 210-373


Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÎRE
Nr.____ din______________ 2011
cu privire la aprobarea Strategiei de consolidare a

terenurilor agricole pentru anii 2012-2027

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Strategia de consolidare a terenurilor agricole pentru anii 2012-2027 (se anexează).

2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,

Ministrul economiei Valeriu Lazăr


Ministrul Agriculturii şi

Industriei Alimentare Vasile Bumacov


Ministrul Finanţelor Veaceslav Negruţa

Notă informativă

la proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Strategiei de consolidare a terenurilor agricole pentru anii 2012-2027”
Necesitatea elaborării Strategiei de consolidare a terenurilor agricole este condiţionată de următorii factori:

- dezvoltarea lentă şi instabilă a sectorului agricol şi infrastructura rurală nedezvoltată, determinată de structura neadecvată a gospodăriilor agricole, inclusiv a gospodăriilor agricole de tip familial, cu o orientare insuficientă către piaţă;

- carenţele organizaţionale şi instituţionale din cadrul de reglementare a sectorului agricol, precum şi lipsa capacităţii de autogestiune eficientă a sectorului agricol privat;

- înrăutăţirea condiţiilor de mediu în rezultatul practicării agriculturii intensive şi imposibilitatea aplicării unor practici agricole economic viabile şi prietenoase mediului în condiţiile fragmentării excesive a terenurilor.

Fragmentarea excesivă şi suprafeţele mici ale terenurilor agricole, ca rezultat al reformei de privatizare din anii 90-ci, au dus la scăderea drastică a productivităţii agricole, nerespectarea tehnologiilor de prelucrare şi asolament, degradarea solurilor şi alte impacte negative asupra sectorului agricol, şi au determinat un impact major negativ asupra populaţiei rurale. Veniturile relativ mici în sectorul rural, provoacă o migrare a populaţiei de la sate, spre oraşele ţării, precum şi în afara acesteia.

La elaborarea proiectului Strategiei s-a ţinut cont de cadrul normativ-legislativ şi de politicile existente şi faptul că consolidarea terenurilor agricole este un proces de lungă durată.

Termenul de implementare a Strategiei prevede o perioadă de 15 ani, activităţile urmează a fi implementate în perioada anilor 2012 – 2027.

De asemenea, la elaborarea strategiei s-a ţinut cont şi de practica implementării a proiectelor de consolidare a terenurilor agricole în 46 de sate.

Proiectul nominalizat a fost structurat conform prevederilor punct.8 al hotărîrii Guvernului nr.33 din 11.01.2007, cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici.

Capitolul I - prezintă o introducere la proiectul Strategiei iar cap. II descrie situaţia curentă în diferite domenii (agricultură, economie, factori sociali şi demografici, factori de mediu, factori legali şi organizaţionali) şi totodată descrie fondul funciar al Republicii Moldova. De asemenea, în acest capitol se descrie experienţa proiectelor de consolidare din ţară şi internaţională, şi se descrie analiza SWOT a procesului de consolidare terenurilor agricole. Capitolul III este dedicat definirii problemei care necesită implicarea Guvernului prin aplicarea politicilor de rigoare şi prezintă obiectivele generale şi specifice a Strategiei în cauză.

În cap. IV, se prezintă măsuri necesare pentru atingerea obiectivelor trasate şi care vor fi rezultatele scontate. Procedurile de consolidare precum iniţierea proiectelor de consolidare, selectarea localităţilor, metodologia de consolidare şi etapele unui proiect de consolidare, cadrul instituţional, inclusiv responsabilităţile şi rolurile se conţin, de asemenea, în capitolul IV, şi cap. V se referă la estimarea impactului (economic, social, asupra mediului) la sursele de finanţare şi costurile de implementare a strategiei în conformitate cu 2 scenarii de dezvoltare. Iar cap. VI se referă la rezultatele scontate.

Etapele de implementare, acţiuni prioritare şi pe termen lung sînt prevăzute în capitolul VII, pe când capitolul VIII ţine de proceduri de raportare şi monitorizare. Documentul conţine şi un plan de acţiuni privind implementarea activităţilor strategice care este prezentat în anexă.

În conformitate cu conceptul prezentei strategii, sunt posibile două scenarii de finanţare:

Primul scenariu finanţarea din bugetul de stat anual a 2-3 proiecte de consolidare, necesităţile anuale estimative fiind de cca 0,8 – 1,2 mil. lei. Evaluarea preliminară a costului de implementare a strategiei constituie 39 UAT * 400,000 lei = 15,6 mln. lei.

Cofinanţarea activităţilor de consolidare din bugetul de stat şi din fonduri atrase de la parteneri de dezvoltare externi, în proporţie de 25% şi 75% respectiv, cu lansarea anuală a 10 proiecte de consolidare în 2012 (finisarea în 2014-2015), alte 15 proiecte în 2013 (finisarea în 2015-2016), şi alte 20 proiecte în 2014 (finisarea în 2016-2017), etc. Necesităţile anuale de finanţare constituie 4 milioane lei în primul an, dintre care contribuţia Guvernului va fi de 1 milion lei. Pentru anii ulteriori, costurile cresc proporţional numărului de proiecte. Evaluarea preliminară a costului de implementare a strategiei constituie 520 UAT * 400,000 lei = 208 mln lei, dintre care contribuţia Guvernului fiind cca 52 mln lei, iar 156 mln lei din sursele de finanţare externe.

Totodată, în Programul de conservare şi sporire a fertilităţii solului pe anii 2011-2020, aprobat prin hotărîrea Guvernului nr.626 din 20 august 2011, (pe anii 2011-2013) au fost preconizate 855,0 mii lei pentru consolidarea terenurilor agricole.

Sursele financiare externe pentru implementarea proiectelor de consolidare pot fi accesate de la partenerii de dezvoltare: Banca Mondială, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională, Programele Uniunii Europene inclusiv Programul de Dezvoltare Rurală, cît şi de la alţi donatori.

Aprobarea proiectului Strategiei nominalizate va permite modernizarea sectorului agricol şi a bazei tehnologico-materiale, creşterea contribuţiei sectorului agricol la procesul de creştere economică, sporirea competitivităţii sectorului agricol, va facilita valorificarea potenţialului uman şi natural din agricultură, ca o activitate de bază şi extinderea activităţilor ne economice atractive pentru următoarele generaţii din sectorul rural şi creşterii calităţii vieţii populaţiei în zonele rurale.

La elaborarea proiectului „Strategiei de consolidare a terenurilor agricole pentru anii 2012-2027”, s-a ţinut cont de cadrul normativ-legislativ şi de documentele de politici existente şi de faptul că consolidarea terenurilor agricole este un proces de lungă durată.

Termenul de implementare a Strategiei nominalizate este de 15 ani, activităţile urmează a fi implementate în perioada anilor 2012 – 2027.Viceministru Viorel GUŢU

 1. Kataloq: sites -> default -> files -> article
  article -> Hors village Belbeuf Bibliothèque Rue du Général de Gaulle Expositions «Ne coupez pas»
  article -> Guvernul republicii moldova
  article -> Notă informativă
  article -> Abordarea strategică privind valorificarea
  article -> Tabelul divergenţelor la proiectul H. G. cu privire la aprobarea Regulamentelor privind crearea, menţinerea, dezvoltarea şi gestionarea fondului genetic de culturi agricole
  article -> État de frais de mission concernant l’École Doctorale n°
  article -> Analiza Preliminară a Impactului de Reglementare efectuată pentru proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr
  article -> Press release new ceps study argues European surveillance programmes should not escape eu scrutiny
  article -> Notă informativă

  Yüklə 199,72 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə