Qeydə alınıb


§23 Günün intizam qaydalarının təxminiYüklə 0,86 Mb.
səhifə6/8
tarix17.06.2018
ölçüsü0,86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
§23

Günün intizam qaydalarının təxmini

vaxt bölgüsü

Yuxudan durmaq - səhər saat 6.00-dan gec olmayaraq

Səhər idmanı - 15 dəq-dək

Yatağın yığışdırılması,

dolabçaların qaydaya

salınması, yuyunmaq - 10 dəq-dək

Xarici görkəmə baxış,

Səhər və axşam

yoxlamaları - 50 dəq-dək

Səhər yeməyi - 20 dəq-dək

İşə çıxarılma - 30 dəq-dək

İş vaxtı - 8 saat, TƏM-də 6 saatadək

Nahar fasiləsi - 30 dəq-dək

İşdən qayıtma,

yuyunma - 25 dəq-dək

Axşam yeməyi - 30 dəq-dək

Şəxsi vaxt - 1 saatadək

Tərbiyəvi

tədbirlər - 1 saatadək

Ayrıca tərtib olunmuş cədvəllə:
Mədəni-kütləvi iş, ümumtəhsil məktəbinin, TPM-nin işi

Yatmağa hazırlıq - 10 dəq-dək

Fasiləsiz yuxu - 8 saat
Qeyd: Hər İƏM-də yerli şərait və xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla ayrıca vaxt bölgüsü tərtib olunub rəis tərəfindən təsdiq edilir. Əgər istehsalatda bir neçə növbəli iş gedirsə, hər növbə üçün ayrıca vaxt bölgüsü tərtib olunur.

Cərimə təcridxanalarında, KTO-da xüsusi rejimli koloniyanın təkadamlıq kameralarında saxlanılan məhkumlar üçün vaxt bölgüsü tərtib olunur.Əlavə - 10

§28

Məhkumların şəxsi məsələlər

üzrə qəbul
K İ T A B I

__________________________________________________________________________________________

(qəbul keçirən şəxsin vəzifəsi__________________________________________________________________________________________

rütbəsi, S. A. A)

Başlanıb: ______________________

Qurtarıb: ______________________

SIRA

№-si


QƏBUL,

ƏRİZƏ


VERMƏ

TARİXİ


QƏBULA

GƏLƏN


ŞƏXSİN

S. A. A


Qaldırılmış

məsələnin mahiyyətiHansı qərar

qəbul olunubQərarın

yerinə


yetirilməsi

barədə qeyd
Əlavə - 11

§29

Şəxsi hesabda vardır Qəbz № ______________

______________manat _____ qəp. Məhkum __________________________________

Ondan İƏM-də qazanmışdır _________________________________________

______________manat_____ qəp. (soyadı, adı, atasının adı)

Mühasib____________________

“____” ______________ 19_____ il.

Ə R İ Z Ə
Aşağıda göstərilən malların alınmasına icazə verməyinizi xahiş edirəm


S/s

malların adı

sayı

verilib

sayı

man

qəp


Cəmi ______________________________

___________________________________

(məhkumun imzası)Q Ə B Z
_______________________ miqdarda məhsulları aldım. Göstərilən miqdarda pulu mənim şəxsi

(yazı ilə)

hesabımdan silinməsini xahiş edirəm

___________________________

(məhkumun imzası)

“_____” ______________ 19 _____ il.Əlavə - 12

§30
Azərbaycan Respublikası ƏN MQİBİ-nin
_____________________saylı İƏM-nin rəisi

_______________________________________

soyadı, adı, atasının adı

vətəndaş _______________________________

_______________________________________


ə r i z ə
Xahiş edirəm ________________________________________________________________________

S. A. A. qohumluq dərəcəsi
S/s

Məhsulların (əşyaların) adı


Çəkisi

sayı

Qeyd


kq

qr


İmza _____________________________


“____” _________________ 19_____ il
Sovqatı qəbul etdi: ________________________________

(nəzarətçinin imzası)


“____” _________________ 19_____ il
Sovqatı aldı:________________________________________

məhkumun imzası


“____” _________________ 19_____ il

Əlavə - 13

§21

Məhkumlara saxlanması qadağan olunmuş

əşyaların, məmulatların və maddələrin

S İ Y A H I S I
Mülki dövriyyədən götürülmüş əşyalar, məmulatlar və maddələr.
Bütün növdən olan soyuq və odlu silahlar.

Hərəkət vasitələri.

Pul, qiymətli şeylər, qiymətli kağızlar.

Optik cihazlar.

Qiymətli metaldan cib, qol saatları.

Spirtli içkilərin bütün növləri, spirtli əsasda hazırlanmış ətir və digər məmulatlar.

Tibbi ləvazimat, narkotik maddələr və dərman preparatları.

Balta, çəkic və digər alətlər.

Oyun kartları, aşıq.

Fotoaparat və ona aid materiallar və kimyəvi maddələr.

Topoqrafiya xəritələri, kompas.

Hərbi, dəgər xidməti geyim və bu geyimlərə mənsub hər şey.

Radio qəbuledicilərin və ötürücülərin bütün növləri, yazı makinaları, çoxaldıcı cihazlar.

Bıçaq, ülgüc (elektrik üzqırxanından başqa) və digər kəsici, deşici alətlər, alışqan.

Rəngli qələmlər, rəng, surət çıxaran kağızlar.

Hər hansı sənədlər (məhkəmə hökmlərinin və qərarlarının surəti, pulun, şeylərin, qiymətli şeylərin saxlanması üçün verilmiş qəbzlərdən başqa);Qeyd: Məhkumların şəxsi mülkiyyətində olan musiqi alətlərini saxlamaq üçün anbara təhvil verilir və ya qorunmaq üçün kluba verilir. Onlardan günün qaydaları ilə nəzərdə tutulmuş vaxtlarda və ayrılmış xüsusi yerlərdə istifadə edilməsinə icazə verilir.


Əlavə - 14

§32

A K T
(Şəxsi pul, şey və qiymətli əşyaların qəbulu barədə)
“____” _________________ 19_____ il Bakı şəhəri
Biz aşağıda imza edənlər, aşağıdakı tərkibdə komissiya;

Komissiyanın sədri_________________________________________________________________

(adı, soyadı, atasının adı)

Komissiyanın üzvləri: 1. _________________________________________________________

(adı, soyadı, atasının adı)

2. _________________________________________________________

(adı, soyadı, atasının adı)

______________________________________________________________________________________________________

(Təvəllüdü, şəxsi işin nömrəsi, adı, soyadı, atasının adı)

______________________________________________________________________________________________________


iştirakı ilə şəxsi pul, qiymətli əşyaları və şeyləri qəbul etdik (lazım olanın altından xətt çəkməli)


s/s


Qiymətli şey və əşyaların xüsusi əlamətləri

Sayı (çəkisi)

Miqdarı

Qeyd


  1. Şəxsi pulun miqdarı ____________________________________________________________

(yazı ilə)

  1. İstiqraz, valyuta və s.___________________________________________________________

(sayı yazı ilə)

  1. Qiymətli əşyalar: ________________________________________________________________

Üzük ________________________________________________________________________________

Zəncir____________________________________________________________________________

Saat __________________________________________________________________________________________

(sayı yazı ilə)
  1. Şəxsi şeylər

Palto _________________________________________________________________________________________

Kostyum _____________________________________________________________________________________

Papaq ________________________________________________________________________________________

Ayaqqabı ____________________________________________________________________________________

(sayı yazı ilə)
Cəmi əşyalar _________________________________________________________________________________

(yazı ilə)


Aktda göstərilənlərlə razıyam ________________________________________________________________

(sahibinin imzası)


Komissiyanın sədri: _________________________________________________________________
Komissiyanın üzvləri: 1. _____________________________________________

2. _____________________________________________

Qısa müddətə saxlamaq üçün qəbul etdim: ____________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, adı, atasının adı, soyadı)
Daimi saxlanmaq üçün təhvil verdim ________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, adı, atasının adı, soyadı)
Daimi saxlanmaq üçün qəbul aldım __________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, adı, atasının adı, soyadı)

Əlavə - 15

§ 32
Kimə ____________________________________________________________________________________

müəssisənin adıÜnvanı __________________________________________________________________________________

MÜŞAHİDƏ CƏDVƏLİ № _________

“____” _________________ 19_____ il.


Müəssisədən getmiş şəxsin qiymətli əşyaları göndərilir_________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

(müəssisəsinə)


S\s

Şəxsi işin

№-si


Adı, atasının adı, təvəllüdü,

CM-nin maddəsiQəbzin

nömrəsi


Qiymətli əşyaların adı


Müşahidə cədvəlinin kəsmə blankında qiymətli əşyaların qəbulunu və mədaxilini təsdiq etmənizi xahiş edirik


Müəssisə rəisi: ____________________________________ İmza

Baş mühasib: ______________________________________ İmza

Maliyyə şöbəsinin rəisi_____________________________ İmza

.................................................................................................................................................................................................................

(kəsmə xətti)
Kimə:_________________________________________________________________________________________

(müəssisənin adı və ünvanı)

_________ №-li və “______” __________________19 ____ il tarixli cədvəldə göstərilən məhkuma məxsus qiymətli əşyaların qəbulunu təsdiq edirik.

Bizim tərəfimizdən qəbul edilərək ___________________________________________________

(sənədin adı və №-si göstərilir)

______________________________________mədaxil edilmişdir.


“______” __________________19 ____ il

№__________________________
Müəssisə rəisi ___________________________________

(imza)


Baş mühasib _____________________________________

(imza)


Maliyyə şöbəsinin rəisi _____________________________

(imza)Q e y d: Kəsmə blankı göndərən müəssisə adını, ünvanını, qeydiyyat nömrəsini doldurur.

Əlavə - 16

§ 32
KİTAB

Müəssisədə saxlanılan qiymətli əşyaların uçotu


Maddi məsul şəxs _______________________________________ “______” __________________19 ____ il


S/s

Qiymətli

şeylərin


daxil

olma


tarixi

Qəbul

edilmiş


sənədin nömrəsi

Adı, atasının adı, soyadı

Şəxsi işin nömrəsi

Qəbul

edilmiş qiymətli əşyaların adıQiymətli əşyaların fərqləndirici xüsusiyyətləri

Sayı, miqdarı.

Müəyyən edilmiş qiyməti

Əşyaların verilməsi və göndərilməsi barədə qeyd

Qeydlər

man

qəp

tarix

Sənəd №
Əlavə - 17

§ 32
_____________________müəssisənin rəisinə

______________________________________

Kimdən _________________________________________

(adı, atasının adı, soyadı)
Ə R İ Z Ə

Xahiş edirəm mənim şəxsi hesabımdan № _____________________________________________

___________________________________________________________________________________

(nəyə görə) (kimə və ünvan)

__________________________________________________________________________________________
“______” __________________19 ____ il İmza: __________________________
______________________________________________________ imzasını təsdiq edirəm və

(adı və soyadı)

yerinə yetirilməsi üçün vəsadət qaldırıram.
Dəstə rəisi ______________________________________________

(soyadı)


Tərbiyə işi üzrə təlimatçı ________________________________

(soyadı)


Şəxsi hesabda pulun qalığı: ___________________________________________________________

(manat, qəpik)


___________________________________________________________

(mühasibin imzası)
Əlavə - 18

§ 37, 39
Görüş otaqlarının təşkili və

məişət ləvazimatlarınınS İ Y A h I S I

Qısa müddətli görüş otaqları aşağıdakı variantlardan biri üzrə

tərtib olunur:
I - variant

Aralarında 120 sm məsafə saxlanılmaqla otaq uzunluğunda 50 sm enliyində və 20 sm hündürlüyündə maneələr bərkidilmiş iki stol qoyulur.

Aşağıdakı stolun altı döşəməyədək taxta ilə bağlanır. Birinci stolun bir tərəfdən görüşə gəlmiş şəxslər üçün 10-dək stol qoyulur, ikinci stol tərəfdən isə məhkumlar üçün taxta oturacaqlar qoyulub döşəməyə bərkidilir.

Nəzarətçinin stolu məhkumlarla görüşə gəlmiş şəxslərin stolu arasında - baş tərəfdən - qoyulur.II - variant

Otaqda 80x100 sm ölçüdə döşəmədən tavanadək hündürlükdə şüşələnmiş kabinalar düzəldilir. 85 sm-dək plastiklə işlənmiş həmin kabinaların arakəsmələri 85 sm-də 6 mm-lik ikiqat şüşə ilə düzəldilir. Kabinalarda danışıq vasitələri (telefon, ucadandanışan) qoyulur. Kabinaların danışıqlarına qulaq asmaq üçün texniki vasitələr quraşdırılmış nəzarətçi stolu, kabinaların arasında baş tərəfdən qoyulur.

Görüş gələnlərin kabinalarında stullar, məhkumlar üçün kabinalarda isə yerə bərkidilmiş taxta stullar qoyulur
Uzunmüddətli görüş otaqları:

Uzunmüddətli görüş otaqlarında yataq ləvazimatı ilə birlikdə iki dəmir çarpayı, dolabça, stol, 2-3 stul, radio, paltarasan, su qabı, divar saatı, qab-qacaq qoyulur.


Q e y d: 1) Qısamüddətli və uzun müddətli görüş otaqları pəncərələrin sayına uyğun pərdələrdə, su ilə dolu qrafin və stəkanlarla, divar saatları ilə təmin olunur.

  1. Uzunmüddətli görüş otaqlarında soyuducu ilə birlikdə mətbəx və sanitariya qovşağı təşkil olunur.

  2. Uzunmüddətli görüş otaqları göstərilənlərdən başqa mətbəx və ya yeməkxana qab-qacağı və külqabıları ilə təmin olunur.


Əlavə - 19

§38
K İ T A B

Müəssisələrdə məhkumların şəhərlərarası və dövlətlərarası telefon danışıqları uçotu
Məhkumun adı, atasının adı,

soyadı, dəstə №Danışığın təqdimetmə tarixi (ay, gün, saat-dəqiq)

Şəhər və abonent №

Danışıq təqdim olunub

kodla və ya ödənilmiş qəbzlə və ya kreditləDanışığın bir müddətinin qiyməti

Dəqiqə - qiyməti

Miqdarı

Şəxsi hesabdan pulun silinmə tarixi

Şəxsi hesabdan pulun silinməsi barədə mühasibin imzası

Qeyd


Əlavə - 20

§39
Uzun müddətli görüş dövründə saxlanmağa

verilmiş əşyaların qeydiyyatıK İ T A B I
Başlanıb: _______________________

Qurtarıb: _______________________


Sıra

№-siTəhvil vermə

barədə imza,

A. S. A.

tarixTəhvilalma

barədə


imza,

A. S. A.


tarix

Əşyaların adıQaytarma

barədə


imza

A. S. A.


tarix

Təhvil

alma


barədə

imza


A. S. A.

tarixƏlavə - 21

§ 39, 41

Məhkumun ünvanına daxil olmuş bağlama

və banderolların uçot

K İ T A B I

Açılıb: “ “ 19 il.
Qurtarıb: “ “ 19 il.


Əlavə - 22§ 41


1

2

3

4

5

6

7

8

S/s

Məhkumların S. A. A.

bağlama (banderol)

müəssisəyə daxil olma

tarixi


Bağlama (banderol) açılma

tarixi


Bağlama

(banderola)

baxış keçirən

vəzifəli şəxsin rütbəsi, soyadı, imzasıBağlamanın (banderolun)

çəkisi və

əşyaların

siyahısı


Bağlamanı (banderolu)

alması barədə məhkumun imzası tarixiÜnvanlarda verilməyən əşyaların adı və onlar barədə çıxarılmış qərar

Qeyd

Əlavə - 23


Kataloq: ld
ld -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
ld -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
ld -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
ld -> Dərsotağı, dərs cədvəli Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), saylı otaq
ld -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiTƏSİ TƏHSİl faküLTƏSİ
ld -> Dərs otağı, dərs cədvəli Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 101 saylı otaq Mühazirə/Seminar məşğələ
ld -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məsləhət saatları Tələbələrlə razılaşdırılan vaxtda
ld -> XƏZƏr universiteti Sillabus (fənn üzrə işçi tədris proqramı) haqqında Əsasnamə
ld -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məsləhət saatları Prerekvizitlər
ld -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məsləhət saatları Dərsdən sonra

Yüklə 0,86 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə