Raport o stanie


Załącznik nr 3. Karta przyjęcia wnioskuYüklə 1,77 Mb.
səhifə38/38
tarix22.01.2018
ölçüsü1,77 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

Załącznik nr 3. Karta przyjęcia wniosku

……………………………………..

Pieczęć LGD

KARTA PRZYJĘCIA WNIOSKU

Nazwa i numer konkursu ……………………………………………………………


……………………………………………………………………………………….
Numer wniosku …………………………………………………
Tytuł wniosku ……………………………………………………….........................
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Nazwa wnioskodawcy ………………………………………………………………

Data złożenia wniosku ………………………………………..


Liczba załączników …………………………

Przekazał: Przyjął:


…………………………. …………………………..Godzina, data, czytelny podpis Godzina, data, czytelny podpis
Załącznik nr 4. Procedura oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji

Forma TABELARYCZNAPROCEDURA OCENY WNIOSKÓW DO DOFINANSOWANIA W RAMACH WDRAŻANIA LSR

CEL PROCEDURY

Wybór operacji do dofinansowania przez LGD w ramach budżetu na realizację LSR

DOKUMENTY POCZĄTKOWEGO ETAPU PROCESU

Regulamin Rady, Regulamin Zarządu, Regulamin Biura, operacje złożone do dofinansowania, akty prawne dotyczące Leader PROW, Lokalna Strategia Rozwoju

DOKUMENTY W CZASIE TRWANIA PROCESU

Lista złożonych wniosków, lista wniosków zgodnych z LSR, lista wniosków odrzuconych ze względu na niezgodność z LSR

DOKUMENTY KOŃCOWEGO ETAPU PROCESU

Uchwały Rady dotyczące każdej operacji, lista wniosków nie wybranych do dofinansowania i lista wniosków wybranych do dofinansowania

ETAP

OKREŚLENIE PODMIOTU

OKREŚLENIE

TERMINU

1

Wyznaczenie terminu, miejsca i porządku posiedzenia Rady

Przewodniczący Rady

Do 7 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków

2

Wysłanie zawiadomień o posiedzeniu Rady członkom Rady

Biuro LGD

niezwłocznie

3

Zapoznanie się ze złożonymi wnioskami

Członkowie Rady

x

4

Ocena wniosków o dofinansowanie projektów pod kątem zgodności z LSR

Członkowie Rady

x

5

Ocena wniosków o dofinansowanie projektów według lokalnych kryteriów wyboru

Członkowie Rady

x

6

Przekazanie podjętych uchwał, listy wniosków wybranych i niewybranych do dofinansowania Zarządowi

Przewodniczący Rady

Niezwłocznie

7

Poinformowanie wnioskodawców o decyzji Rady

Biuro LGD

Do 7 dni od posiedzenia Rady LGD


Forma graficzna


Załącznik nr 5. Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacjiPieczęć LGDWNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU

o dofinansowanie operacjiNumer wniosku:

Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy:Nazwa wnioskowanej operacji:
Działanie PROW 2007-2013 w ramach wdrażania LSR

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 Odnowa i rozwój wsi

 Małe projektyDecyzja Rady o nie wybraniu projektu zapadła na etapie:

 Oceny zgodności operacji z LSR

 Oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboruPowód złożenia odwołania:

Adres zamieszkania/siedziby wnioskodawcy:
Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż wskazany powyżej):
Telefon kontaktowy wnioskodawcy:
Adres e-mail wnioskodawcy:
Miejsce:
Data:
Czytelny podpis:
Potwierdzenie złożenia wniosku w biurze LGD

Data:
Czytelny podpis:

Załącznik nr 6. Procedura odwołania od decyzji Rady w sprawie wyboru operacji
Forma TABELARYCZNA


PROCEDURA ODWOŁAWCZA

OD DECYZJI RADY


CEL PROCEDURY

Ponowne rozpatrzenie operacji w odpowiedzi na odwołania zgłoszone w terminie, przez uprawniony podmiot, bez braków formalnych

DOKUMENTY POCZĄTKOWEGO ETAPU PROCESU

Regulamin Rady, Regulamin Zarządu, Regulamin Biura, operacje złożone do rozpatrzenia ponownego, akty prawne dotyczące Leader PROW, Lokalna Strategia Rozwoju

DOKUMENTY W CZASIE TRWANIA PROCESU

Lista złożonych wniosków w trybie odwoławczym, lista wniosków zgodnych z LSR, lista wniosków odrzuconych ze względu na niezgodność z LSR

DOKUMENTY KOŃCOWEGO ETAPU PROCESU

Uchwały Rady dotyczące każdej operacji, lista wniosków niewybranych do dofinansowania w trybie odwoławczym i lista wniosków wybranych do dofinansowania w trybie odwoławczym

ETAP

OKREŚLENIE PODMIOTU

OKREŚLENIE

TERMINU

1

Otrzymanie odmownej decyzji Rady

Wnioskodawca – Biuro Stowarzyszenia

x

2

Złożenie odwołania od decyzji Rady w formie pisemnej

Wnioskodawca – Biuro Stowarzyszenia

W ciągu 7 dni od daty otrzymania odmownej decyzji (decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia)

3

Rozstrzygnięcie odwołania, tj. ponowne jego rozpatrzenie w oparciu o zasady i kryteria obowiązujące w normalnym trybie

Rada LGD

W ciągu 7 dni od daty zakończenia ich przyjmowania przez Biuro Stowarzyszenia

4

Wciągnięcie operacji na listę objętych wsparciem w przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania

Rada LGD

x

5

Poinformowanie Zarządu i Biura o decyzji Rady

Rada LGD

Niezwłocznie, nie później niż 3 dni od podjęcia decyzji

6

Poinformowanie Wnioskodawcy o decyzji

Zarząd i Biuro

W ciągu 7 dni od otrzymania informacji o decyzji Rady


Forma graficzna


Załącznik nr 7. Wzór deklaracji bezstronności i poufności

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI
Imię i nazwisko oceniającego: …………………………………………………………………….
Instytucja organizująca konkurs: LGD Lider Zielonej Wielkopolski
Niniejszym oświadczam, że:


    1. Nie ubiegam się o wybór swojej operacji / Ubiegam się o wybór swojej operacji:

Numer mojego wniosku …………………………………………….


Nazwa mojej operacji: …………………………………………………………………............
……………………………………………………………………………………………….....


    1. W przypadku żadnego rozpatrywanego wniosku Wnioskodawcą nie jest członek mojej rodziny ani w przypadku żadnego wniosku nie istnieje jakakolwiek sytuacja, która mogłaby wywołać wątpliwości co do mojej bezstronności (np. podległość służbowa) – TAK / NIE*
    1. W przypadku następujących rozpatrywanych wniosków Wnioskodawcą jest członek mojej rodziny istnieje sytuacja, która mogłaby wywołać wątpliwości co do mojej bezstronności (np. podległość służbowa):

a) Numer wniosku i nazwa operacji…………….. …………………………………………….


……………………………………….……………………………….....................................
Wnioskodawca: ………..………………………………………………………………………
b) Numer wniosku i nazwa operacji…………….. …………………………………………….
……………………………………….……………………………….....................................
Wnioskodawca: ………..………………………………………………………………………

c) Numer wniosku i nazwa operacji…………….. …………………………………………….


……………………………………….……………………………….....................................
Wnioskodawca: ………..………………………………………………………………………

Ponadto zobowiązuję się do:
  1. Bezstronnej i obiektywnej oceny wniosków.

  2. Zachowania tajemnicy informacji, zawartej we wnioskach i załącznikach do nich oraz innych dokumentach, dostępnych przy dokonywaniu oceny i wyboru.

  3. Nie zatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji.

Miejscowość ………………………………… dnia …………………………..Podpis ……………………………


1 Opracowanie na podstawie Statutu Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski

2 Zob. wyniki badań dr Michała Kary z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, na podstawie P. Bojarski, Z Giecza jest nasz ród, Gazeta Wyborcza, 2 lipca 2007

3 Wszystkie dane dotyczące bezrobocia określone są na dzień 31.12.2009 roku

4 Por. hierarchia potrzeb według Maslowa.

 Niepotrzebne skreślićYüklə 1,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə