Raportul de activitate aYüklə 2,38 Mb.
səhifə1/25
tarix17.01.2019
ölçüsü2,38 Mb.
#99717
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25RAPORTUL DE ACTIVITATE A

DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA TULCEA

IN ANUL 2016

Prezentarea sintetica a judetului Tulcea

Situat în partea de sud-est a României, în nordul vechii provincii istorice Dobrogea, judeţul Tulcea are o suprafaţă de 8.499 kmp (al patrulea ca mărime, reprezentând 3,5% din teritoriul ţării).

Prin specificul său, judeţul reprezintă o unitate administrativ-teritorială distinctă, caracterizată prin faptul că este înconjurată pe trei părţi de ape : la est – Marea Neagră, la nord şi vest – fluviul Dunărea. Din suprafaţa totală, mai bine de jumătate (cca.4470 kmp) o reprezintă Delta Dunării (3446 kmp) şi complexul lagunar Razelm – Sinoe (1024 kmp).  

      Clima are un caracter temperat continental cu influenţe ale climatului submediteranean, cu mari amplitudini termice, cu precipitaţii reduse, cu umiditate atmosferică ridicată.

Prin prezenţa Deltei Dunării, situaţia judeţului Tulcea este una specială: zone întinse mlăştinoase, 70% din suprafaţă inundată sau inundabilă. Pânza freatică se găseşte la numai 1 m adâncime, şi asigurarea cu apă potabilă este realizată în proporţie de 75%.

Iarna, singurele căi de acces pentru locuitorii Deltei, canalele, sunt blocate şi accesul în zonă este dificil .

In plus, se înregistrează o mortalitate crescută la efectivele de animale domestice si semisalbatice in cazul inundatiilor .

Nu mai puţin de 21 de etnii convieţuiesc paşnic în judeţul Tulcea: români, lipoveni, ucraineni, bulgari, romi, italieni, greci, turci, tătari, polonezi, germani, evrei, găgăuzi etc.Factorii de risc ai judetului Tulcea:

- conditii de mediu deosebite, unice datorate ecosistemului Deltei Dunarii (zone umede, stuf, vectori (tantari), pasari migratoare-250 000 pasari in luna noiembrie )

- obiceiul localnicilor de crestere a animalelor domestice (rate, gaste, porci, cai, bovine) in semisalbaticie si nedeclarare catre autoritati

- obiceiul localnicilor de a consuma apa direct din Dunare mai ales cand merg la pescuit

- populatie majoritar imbatranita

- numar scazut de medici

Acesti factorii de risc ai judetului Tulcea pot determina aparitia de evenimente de sanatate publica deosebite si neasteptate (gripa aviara la pasari domestice, antrax, trichineloza, leptospiroza, in trecut holera), care determina aplicarea de masuri specifice deosebite cu efort sustinut financiar si uman specializat .

Acţiunea concertată a tuturor autorităţilor locale şi centrale este esenţială pentru prevenirea răspândirii bolii transmisibile la om in judetul Tulcea si supravegherea evolutiei acestora .CAPITOLUL I

Date cu caracter general

Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Tulcea este serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, subordonat Ministerului Sănătăţii, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local, care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sănătate, precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.

Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Tulcea, funcţionează începând cu data de 01.01.1999, prin reorganizarea direcţiilor sanitare şi a inspectoratelor de sănătate publică, conform OMS nr. 954/08.12.1998, privind reorganizarea direcţiilor de sănătate publică.

Activitatea specifică domeniului sănătăţii publice se desfăşoară în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi actele normative specifice în derularea programelor naţionale de sănătate şi a acţiunilor de sănătate.Structura organizatorică şi relaţiile funcţionale ale entităţii

Direcţia de Sănătate Publică jud. Tulcea evaluează, coordonează şi monitorizează modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice din unităţile sanitare de pe teritoriul arondat, inclusiv pentru unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistenţa medicală a oricărei persoane din raza judeţului.

Structura Direcţiei de Sănătate Publică judeţene Tulcea cuprinde servicii, birouri şi compartimente funcţionale.

Personalul instituţiei este constituit din funcţionari publici precum şi alte categorii de personal medico-sanitar şi auxiliar sanitar care nu exercită prerogative de putere publică, personal contractual.

Personalul încadrat în serviciul de control în sănătate publică are pregătire profesională superioară.

Departamentele, serviciile, birourile şi compartimentele funcţionale prevăzute au fost organizate cu aprobarea ministrului sănătăţii, cu respectarea numărului maxim de posturi si al funcţiilor de conducere, stabilit conform reglementărilor legale în vigoare.

Ponderea personalului din structura DSPJ Tulcea, în funcţie de profilurile de activitate, respectă normativul procentual de:

sub 30 % pentru personalul încadrat în birourile şi compartimentele direct subordonate directorului executiv, în serviciile, birourile şi compartimentele economic-administrative, inclusiv directorii (executiv şi adjuncţi);

de minimum 30% pentru personalul încadrat în departamentul de supraveghere în sănătate publică

maximum 30% pentru personalul încadrat în serviciul de control în sănătate publică, inclusiv şeful de serviciu-inspector şef;

de sub 10% pentru personalul care desfăşoară activităţi de întreţinere-reparaţii, gospodărire, protocol, pază, deservire şi conducere auto.( Anexa nr.1 Organigrama, anexa nr. 2 Stat functii )

Direcţia de Sănătate Publică Judeţeana Tulcea are urmatoarea structură de personal:  • Director executiv care are în subordine următoarele compartimente:

- Resurse Umane Normare Organizare Salarizare (dar și activitățile de :relaţii publice, secretariat registratură, arhivă )

- Juridic

- Audit

- Avize –autorizări- Programe de asistenţă medicală

- Statistică/informatică în SP  • Director executiv adjunct sănătate publică, care are în subordine următoarele compartimente:

- Supraveghere în sănătate publică, cu următoarele componente:

- Supraveghere şi control BT

- Evaluare factori de risc din mediu

- Evaluarea şi promovarea sănătăţii

- Diagnostic şi Investigare SP

- Control în sănătate publică

- Inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediul de

viaţă şi muncă

- Control unităţi şi servicii de sănătate


  • Director executiv adjunct economic, care are în subordine următoarele compartimente:

- Economic/Administrativ

- Buget/Finanţe

- Contabilitate

- Administrativ şi mentenanţă

- Achiziţii publice

STRUCTURA PERSONALULUI

DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA JUDETENE TULCEA

Activitatea Directiei de Sanatate Publica se desfasoara cu personal calificat medico-sanitar , economic si juridic.Structura de personal se prezinta astfel
Denumirea unităţii : DSPJ

TULCEA

structura functiiNr.

Denumirea

 

 

Număr

 

 

crt.

Functiei
 

posturi

 

 

 

 
 

pe funcţii

ocupat

vacant

 

 

 

 

2016

 

 

 

1

 

 

3

 

 

 

conducere functii publice

 

 

 

 

 

1

Director executiv gr.I
 

1

0

1

2

Director executiv adjunct gr.I

 

2

1

1

3

Sef serviciu gr.I

 

 

1

1

0

4

Consilier, expert, cons. Jur,inspector superior

19

18

1

5

Consilier, expert

Principal

 

1

1

0

6

Consilier, expert

asistent

 

2

1

1

7

Auditor

Superior

 

1

1

0

8

Referent

Superior

 

3

3

0

 

personal contractual

 

 
 

 

9

Sef serviciu -Consilier, expert, insp. de spec.,rev.cont;gr.I

 

 

1

1

0

10

Sef laborator - medic primar

 

 

1

1

0

11

Medic primar

 

 

3

3

0

12

medic rezident

 

 

6

6

0

13

Asistent medical PL

 

 

17

17

0

14

Statistician medical, registrator medical; principal

2

2

0

15

Biolog, biochimist, chimist, fizician;principal, expert în fizică medicală

3

3

0

16

Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist;

1

1

0

17

Biolog, biochimist, chimist, fizician;

 

2

2

0

18

Psiholog specialist

 

 

5

5

0

19

Infirmieră, agent DDD

 

 

2

2

0

20

Conducator salupa

 

 

1

1

0

21

Sofer I

 

 

3

3

0

22

Muncitor calificat I

 

 

2

2

0

23

Secretar dactilograf1

1

0

 

TOTAL

 

 

80

76

4

Ocupat

vacant
FP total

3026

4
de conducere

42

2
de execuţie

2624

2
PC

5050

0
de conducere

22

0
de execuţie

4848

0

TOTAL posturi

8076

4

Numărul total de posturi aprobat de către Ministerul Sănătăţii pentru Direcția de Sănătate Publică Tulcea de 77, a fost suplimentat în anul 2016 cu 3 , pentru medicii rezidenți pe post , iar 1post de inspector superior din cadrul compartimentului de control în sănătate publică a fost transformat tot în medic rezident, numarul total de posturi aprobat fiind de 80, din care 30 funcţii publice şi 50 personal contractual.

La data de 31 .12. 2016 , 76 posturi sunt ocupate şi 4 vacante ( funcţii publice), din care 2 sunt de conducere.

Funcţiile publice de conducere vacante sunt cele de director executiv și director executiv adjunct sănătate publică (care a fost scos la concurs de 2 ori dar nu s-a prezentat nici un candidat) .

Formarea profesională

Anul 2016 s-a întocmit planul anual de perfecţionare profesională în formatul standard stabilit prin art.14 alin. (1) din H.G. nr. 1066/2008.

Sumele alocate pentru perfecţionarea funcţionarilor publici fiind de 6 mii lei din bugetul de stat si 5 mii lei din venituri proprii pentru 8 salariaţi.

Un număr de 16 salariaţi, atât funcţionari publici cât şi personal contractual, au la cursuri de perfecționare continuă, instruiri și conferințeRUNOS

Personalul din cadrul biroul RUNOS pe lângă atribuţiile specifice, desfăşoară şi activităţile de relaţii cu publicul, evidenţa şi gestionarea informaţiilor clasificate, secretariat registratură şi arhivă.Salarizare

Salarizarea personalului din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică jud. Tulcea în perioada 1.01-31.12..2016 s-a făcut în conformitate cu :

- Legea nr. 293/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

- OUG nr.70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul si stemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.185/2016;

- Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.71/2016;

- Ordinul comun al Ministrului Sănătăţii nr.843/06.07.2016 şi 491/06.07.2016 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind privind asimilarea funcţiilor şi salariilor din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti cu funcţiile şi nivelul de salarizare al acestora din cadrul caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale

-Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (publicată în MO nr. 1.028 din 21 decembrie 2016), respectiv prevederile art. 31 alin (19) din OUG nr. 57/2016, astfel cum a fost modificat și completatKataloq: downloads

Yüklə 2,38 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə