Reducerea voluntară a emisiei de n 2 o din gazele evacuate la coş de la instalaţiile Acid azotic II şi Acid azotic IIIYüklə 0,87 Mb.
səhifə1/8
tarix13.05.2018
ölçüsü0,87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Secţia Protecţie MediuLucrare: Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului privind ”Reducerea voluntară a emisiei de N2O din gazele evacuate la coş de la instalaţiile Acid azotic II şi Acid azotic III”

Client: S.C DONAU CHEM S.R.L. Turnu Măgurele


Proiect nr.:

MD 095.114
Client: S.C. DONAU CHEM S.R.L. Contract: 030/357

Turnu MăgureleRAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

privind

Reducerea voluntară a emisiei de N2O din gazele evacuate la coşde la instalaţiile Acid azotic II şi Acid azotic III”

Nr. proiect: MD 095.114Ing. Mihai VăluţăDirector GeneralAugust 2008


C U P R I N S

InTRoDUCERe 41. InformaŢii generale 6

1.1. Denumirea lucrării 6

1.2. Titularul proiectului 6

1.3. Elaboratorul lucrării 5

1.4. Perioada de realizare si funcţionare a obiectivului 7

1.5. Amplasarea obiectivului 7

1.6. Descrierea sumară a proiectului 7

1.7. Informaţii privind producţia si necesarul resurselor energetice 8

1.8. Informaţii despre materiile prime şi despre substanţele sau

preparatele chimice 8

1.9. Informaţii despre poluarea fizică şi biologică generată de activitate 9


2. PROCESE TEHNOLOGICE 10

2.1. Date privind instalaţiile de Acid azotic la DONAU CHEM S.R.L 10

2.1.1. Date privind „Instalaţia de Acid azotic II” 10

2.1.2. Date privind „Instalaţia de Acid azotic III” 15

2.2. Descrierea măsurii de modernizare a instalaţiilor de ACID AZOTIC II şi

ACID AZOTIC III 17

2.3. Evaluarea tehnologiei aplicate în instalaţia de Acid azotic – înainte şi

dupa modernizare – curecomandarile din BAT 22

2.3.1. Recomandări BAT 22

2.3.2. Performanţele instalaţiilor de acid azotic de pe platforma Donau Chem

în raport cu recomandările BAT 37

3. DEŞEURI 40

3.1. Generarea deşeurilor 40

3.2. Managementul deşeurilor 40

3.3. Eliminarea deşeurilor 43

4. Impactul potenŢial asupra componentelor mediului

Şi mĂsuri de reducere a acestora 44

4.1. Apa 44

4.1.1. Condiţii hidrogeologice 44

4.1.2. Alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate 44

4.1.3. Prognozarea impactului 45
4.1.4. Măsuri de diminuare a impactului 464.2. Aerul 46
4.2.1. Date generale 46
4.2.2. Surse şi poluanţi generaţi 47
4.2.3. Prognozarea poluării aerului 50
4.2.4. Măsuri de diminuare a impactului 50

4.3. Solul 51
4.3.1. Caracterizarea generală a solului 51
4.3.2. Istoricul poluării solului 52
4.3.3. Surse de poluare a solului 52
4.3.4. Prognozarea impactului 53
4.3.5. Măsuri de diminuare a impactului 53

4.4. Geologia subsolului 53

4.4.1. Condiţii geologice ale amplasamentului 53

4.4.2.Impactul prognozat 54

4.4.3. Măsuri de diminuare a impactului 54

4.5. Biodiversitatea 55

4.5.1. Caracterizare generală 55

4.5.2. Impactul prognozat 56

4.5.3. Măsuri de diminuare a impactului 56

4.6. Peisajul 56
4.6.1. Impactul prognozat 57
4.6.2. Măsuri de diminuare a impactului 58

4.7. Mediul social şi economic 58
4.7.1. Date generale 58
4.7.2. Prognozarea impactului 59
4.7.3. Măsuri de diminuare a impactului 59

4.8. Condiţii culturale şi etnice, patrimoniul cultural 59
4.8.1. Patrimoniu cultural 59
4.8.2. Condiţii etnice 59
4.8.3. Impactul potenţial al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu
cultural, arheologic sau asupra monumentelor istorice 60

5. ANALIZA ALTERNATIVELOR 61

6. MONITORIZAREA 62
7. SITUAŢII DE RISC 63

7.1. Prezentarea situaţiilor de risc şi a măsurilor 63
7.1.1. Riscul de intoxicare cu substanţe toxice – amoniac, oxizi de azot,
acid azotic 63
7.1.2. Pericol de cădere de la înălţime 69
7.1.3. Riscul datorat zgomotului şi vobraţiilor 69
7.1.4. Risc de arsuri chimice şi termice 70
7.1.5. Risc de explozie 70
7.1.6. Risc de incendiu 71
7.1.7. Risc de poluare a mediului (a aerului,solului, apei subterane şi
apei de suprafaţă) 71
7.1.8. Risc datorat factorilor mecanici 72
7.1.9. Risc datorat factorilor electrici 72

7.2. Măsuri pentru prevenirea situaţiilor de risc 72
7.2.1. Măsuri pentru reducerea riscurilor pentru salariaţi 72
7.2.2. Măsuri pentru reducerea riscurilor apariţiei poluării accidentale a
factorilor de mediu aer, apă şi sol 73

8. DESCRIEREA DIFICULTĂŢILOR 75

9. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 76
10. Evaluarea globală a impactului 81


ANEXA 1
Definiţii
ANEXA 2

Plan amplasare în zonă

Plan amplasare instalaţii Acid azotic II şi III

INTRODUCERE
Studiul de evaluare a impactului asupra mediului analizează efectele asupra factorilor de mediu induse prin funcţionarea instalaţiilor de acid azotic II şi III după modernizare, prin implementarea unei unităţi de reducere a emisiilor de N2O la fiecare din cele două instalaţii de acid azotic.

Obiectivele studiului de evaluare a impactului asupra mediului au în vedere stabilirea:


  • modificărilor pozitive ce vor interveni în calitatea factorilor de mediu, în special a factorului de mediu aer, prin implementarea proiectului;

  • nivelului de afectare a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei în zona de impact asupra acestora;

  • modului de încadrare în reglementările legale în vigoare privind protecţia mediului;

Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului este parte a documentaţiei pe care titularul proiectului o va anexa solicitării de emitere a Acordului de mediu pentru obiectivul nominalizat.

Proiectul constă în realizarea unei unităţi de reducere a emisiilor (ERU) de N2O, în scopul reducerii concentraţiei de protoxid de azot în gazele evacuate la coşul de dispersie al instalaţiilor de acid azotic.Modernizarea instalaţiilor de acid azotic, prin implementarea unităţii de reducere a emisiei de N2O, este în acord cu cerinţele Protocolului de la Kyoto, ratificat în România prin Legea nr. 3/2001, care în articolul 3 al Protocolului prevede necesitatea reducerii emisiilor antropice de gaze cu efect de seră. Emisia de protoxid de azot se încadrează în categoria emisiilor de gaze cu efect de seră, care trebuie reduse.

Conform Convenţiei –cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, ratificată în România prin Legea nr. 24/1994, ”politicile şi măsurile necesare în domeniul schimbărilor climatice trebuie să fie eficiente din punct de vedere al costurilor, astfel încât să asigure avantaje globale la cel mai scăzut cost posibil”.

Modul de abordare şi conţinutul cadru al Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului respectă ”Ghidul metodologic privind etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului la studiul de evaluare – Partea a II-a”, cuprins în Anexa Nr. 2 din Ordinul M.A.P.M. nr. 863/2002.

Lucrarea respectă cerinţele şi prevederile următoarelor acte normative:  • Ordonanţa de Urgenţă 195/2005 – privind protecţia mediului aprobată cu Legea nr. 265/2006;

  • Ordinul M.A.P.M. nr. 863/2002 – pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii – cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

  • Ordinul M.A.P.M. nr. 860/2002 – pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu modificat şi completat prin Ordinul nr. 210/ 2004;

  • Ordinul nr. 1037/2005 - Ordin al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor privind modificarea Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu;

  • Ordinul nr. 756/1997 - Ordin pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului,

şi toate normativele de mediu conexe acestoraYüklə 0,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə