Rīgas pedagoģijas un izglīTĪbas vadības augstskola


publikācijas, to pilns bibliogrāfiskais pierakstsYüklə 4,03 Mb.
səhifə43/43
tarix22.01.2018
ölçüsü4,03 Mb.
#39913
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

publikācijas, to pilns bibliogrāfiskais pieraksts

 1. Urtāne R. Patērētāju interešu aizsardzības nepieciešamība un attīstība Latgales Reģionā. Starptautiskā zin. konf. “Zinātne Latvija Eiropa” Jelgava, Latvija, 2000.gada 22-24.maijā (Referāts nolasīts). Raksts publicēts rakstu krājumā.
 1. Urtāne R. Sieviešu līdzdalība patērētāju interešu aizsardzības attīstībā Latgales reģionā. Starptautiskā pieredzes apmaiņas konference ”Sievietes ekonomiski problemātisko reģionu attīstības veicināšanā” Jūrmalā, 2000.gada 15. – 16.augusts (Referāts nolasīts). Raksts publicēts rakstu krājumā.
 1. Уртанe Р. УРОВЕНЬ ДЕМОГРАФИИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ В ЛАТГАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ ЛАТВИИ. Krievijā, Maskavā VAPII. Starptautiska zinātniski praktiska konference «Lauku vides attīstība:koncepcija un perspektīvas». 2001.gada 16 –17. oktobrī. (Referāts nolasīts). Raksts publicēts rakstu krājumā.
 1. Urtāne R “Patērētāju izglītības teorētiskie aspekti". Referāts nolasīts un publicēts LLU EF18-19. 04 2002. SZK “Lauku attīstības iespējas un risinājumi XXI gs. sākumā.”
 1. Urtāne R. “Институциональная система организаций по защите прав потребителей Латвии”. Starptautiska zinātniskā konference Sčecinas Lauksaimniecības universitātē, Polijā. Referāts nolasīts 26. 06.2002. Raksts publicēts rakstu krājumā.
 1. Urtāne R. “Patērētāju tiesību aizsardzības juridiskie aspekti” Raksts nolasīts 09.04.2003. Zinātniskajā konferencē “Ekonomikas zinātne lauku attīstībai” Jelgavā (EF) un publicēts rakstu krājumā.
 1. Urtāne R. „Eiropas Savienības patērētāju tiesību aizsardzības politika un normatīvi tiesiskās bāzes attīstība” Raksts nolasīts 23.04. 2004., SZK „ Ekonomikas zinātne lauku attīstībai”. Raksts publicēts rakstu krājumā.
 1. R.Urtāne „Lietvedība un arhīvs”. Mācību līdzeklis.- Rīga,-2003.- 350.lpp.
 1. R.Urtāne „Palīgs lietvedībā” Mācību līdzeklis. Jelgavā, 2004.
 1. LLU EF autoru kolektīvs „Vadīšana”. Mācību līdzeklis.-Jelgava,- 2005. (R.Urtāne – divas nodaļas)
 1. Urtāne R. „Vai esam draugos ar lietvedību?” // Saimnieks.- 2005.( Nr.2- Nr.10, pašlaik turpinās talāk)


CURRICULUM VITAE

Vija Veide

Loka iela 1-57, Cēsis, LV– 4100

mājas tel.- 4127256, mob. tel.- 6370226, darbā- 4107147,

fakss- 4154391, e-pasta adrese: vijaveide@e-no.lvPersonas dati


Dzimšanas datums– 1976.g. 20.maijs

Dzimšanas vieta– Cēsis

Pilsonība– Latvijas Republikas

Personas kods– 200576-11282
Izglītība

2002.g.- 2004.g.


1994.g.- 2002.g.

1991.g.- 1994.g.


Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā.

Latvijas Universitāte, humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā.

Cēsu 1. vidusskola (tagad- Cēsu pilsētas ģimnāzija), klase ar svešvalodu novirzienu.
Tālākizglītība

2004.g. augusts


2003.g.okt. un 2004.g.aprīlis
1999.g. 20.-24.sept.
1997.g.-1998.g.
1998.g. aprīlis
1996.g.okt.- 1997.g.febr.
1995.g. jūlijs- augusts


Vācu valodas kursi Gētes institūtā Drēzdenē, Vācijā; apliecība par vācu valodas centrālā vidējā līmeņa eksāmena kārtošanu.

18 stundu tālākizglītības programma svešvalodu skolotājiem „Efektīvas mācīšanas un mācīšanās metodes mūsdienu svešvalodu stundā”, apliecība.

SIA „Raiter” Rīgā, intensīvais 25 stundu datorapmācības kurss (Microsoft Word, Microsoft Excel), apliecība.

Svešvalodu privātstundu aģentūra „Kristaps un Kompānija”, vācu valodas tālmācības 11 mēnešu kurss, sertifikāts.

Cēsu Nodarbinātības Valsts Dienests, Darba meklētāju klubs, personības un karjeras attīstības kurss „Esi, kas vēlies būt!”, apliecība.

Profesionālās apmācības centrs, IU „Drošība-2”, guvernantes- mājsaimnieces palīdzes kursi, apliecība.

Sabiedrība „Amatieris” (tagad- SIA „Ievas skola”)- B kategorijas autovadītāja kursi, apliecība.
Darba pieredze

2002.g.sept.-pašlaik

2002.g.janv.-jūnijs

2001.g.sept.-2002.g.febr.Jāņmuižas Profesionālā vidusskola, angļu un vācu valodas skolotāja

Jāņmuižas arodģimnāzija, angļu valodas skolotāja

Valodu Mācību Centrs- administratore, zināšanu līmeņa pārbaude, informācijas sniegšana pa telefonu
Valodu zināšanas

Latviešu valoda – dzimtā

Angļu valoda – ļoti labi

Vācu valoda – labi

Krievu valoda- labiPrasmes un kompetences


Iemaņas Word un Excel programmās, strādāšana komandā, plānošana, dažādu pasākumu organizēšana un vadīšana; autovadītāja tiesības- kopš 1995.g.; klavierspēle (pabeigta pamatskola ar mūzikas novirzienu), dziedāšana

Personības īpašības

Sabiedriskums, draudzīgums, neatlaidība, mērķtiecība, centība, atbildības sajūta, darbīgums

Sociālās aktivitātes

2002.g.16.-18.aug.


2002.g.10.-14.jūnijs
 • Latvijas angļu valodas skolotāju asociācijas 10 gadu jubilejas starptautiskā konference Rīgā, sertifikāts.

 • Starptautisks seminārs arodskolu angļu valodas skolotājiem un izglītības darbiniekiem „Komunikācija darbā” Zalcburgā, Austrijā; sertifikāts.

 • Dziedāšana Cēsu draudzes korī un jauniešu kamerkorī
Zinātniskā darbība

Maģistra darbs „Vecāko pusaudžu temperamenta saistība ar mācīšanās stilu svešvalodu apguvē”, LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūtā 2004.g.
Bakalaura darbs „Komunikatīvās valodas mācīšana pieaugušajiem”, LU Moderno valodu fakultātē 2002.g.


Cita informācija

Vaļasprieki: angļu un vācu valodas apguve, garīga satura mūzikas klausīšanās, dziedāšana, klavierspēle, psiholoģiska un garīga satura grāmatas, vēstuļu rakstīšana, ceļošana, piedalīšanās jauniešu rīkotajos pasākumos, kā arī to organizēšana un vadīšana.


Cēsīs, 2005.g.11.novembrī.
Curriculum vitae

Personas informācija

Vārds, uzvārds Hilmārs Zīle

Dzimšanas dati 11. 04. 29.

Adrese Rīgā, Elizabetes ielā 87-12, LV- 1050

Tālrunis 7286427

Mobilais tālrunis 9590046

E- pasts w w w. hilmars @ inbox.lv

Zinātniskais grāds Ekonomikas zinātņu kandidāts no 1964.gada

Diploms MEK nr. 002383

Ekonomikas doktora zinātniskais grāds

nostrificēts 1992.gadā

Doktora diploms C-D Nr.00417 Rīgā

Docents no 1968.gada.

Docenta atestātsMDC Nr. 45523 Maskavā
Izglītība augstākā

Laika periods 1949 – 1954


Piešķirtā izglītības

dokumenta nosaukums Diploms ar izcilību Nr. 532423

Piešķirtā kvalifikācija Ekonomists, rūpniecības ekonomika

Izglītības iestādes

nosaukums Latvijas Valsts universitāte Raiņa bulv. 19

Rīga, Latvija

Laika periods 1943 – 1949

Piešķirtā izglītības

dokumenta nosaukums Gatavības apliecība

Izglītības iestādes

nosaukums Liepājas 1. vidusskola Ausekļa ielā 9

Liepāja, LatvijaDarba pieredze


Laika periods 1992 – 2005

Profesija vai ieņemamais

amats docents, dr.oec.

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte

Adrese Kaļķu ielā 1, Rīga, Latvija
Nozare Lekciju kursi:


 1. Marketings. Starptautiskais marketings.

 2. Starptautiskie ekonomiskie sakari.

 3. Latvijas tautsaimniecība.

Laika periods 1992 – 1994

Profesija vai

ieņemamais amats Prof.v.i. , rektors, ekonomikas katedras vadītājs

Darba vietas nosaukums Augstskola RIMPAK LIVONIJA

Nozare Lekciju kurss: Latvijas tautsaimniecība


Laika periods 2002 – 2005

Profesija vai ieņemamais

amats docents, dr.oec.

Darba vietas nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības

augstskola

Adrese Imanta 7. Līnija 1, Rīga, Latvija

Nozare Lekciju kursi:


 1. Starptautiskās ekonomiskās attiecības

 2. Starptautiskās komercdarbības vide

 3. Uzņēmējdarbības stratēģija Latvijā un

Eiropas Savienībā.

 1. Darba spēka situācija Latvijā un

Eiropas Savienībā

Prasmes


Valoda Saprotu Runāju Rakstu

Valodu prasmes Krievu Teicami Teicami Teicami


Angļu Labi Labi Mazliet

Vācu Labi Labi Mazliet


Datora lietošanas prasmes MS Office

Internets


Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība

Papildu informācija
Kursi 1. No 1993. - 1998.g. piedalījos kursu sistēmā, izglītojot

iedzīvotājus uzņēmējdarbības uzsākšanai : ,,Biznesa ābece visiem”. 1993.g. absolvēju Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas 40 stundu kursus ,,Uzņēmējdarbības pamati” 1994.g. 1. pusgadā biju Latvijas TV iknedēļas raidījuma zinātniskais vadītājs.

2. No 1993. līdz 1998. un epizodiski vēl līdz pēdējam

laikam piedalos Latvijas ierēdņu apmācības kursos . 1994.g. Dānijā tika absolvēti 2 nedēļu kursi par tirgus ekonomiku.

3. 2003. absolvēju 19 dienu kursus ES lektoru grupas

veidošanai un tiku iekļauts Team Europe lektoru skaitā. Regulāri uzstājos ES organizētajos kursos, kā arī lektoriem organizētajās nodarbībās.

Zinātniskā darbība ārvalstīs

Kopš 1992.gada esmu bijis zinātniskos ārzemju komandējumos:


 • 1994.g. Dānijā;

 • 1996.g. Lielbritānijā Mančestrā, apmeklējot kursus par ISO – 9001 standarta ieviešanu augstākajā izglītībā;

 • 1997.g. zinātniskā konferencē Polijā, Lodzā ar priekšlasījumu par monetāro politiku Latvijā ;

Pirms tam, laikā no 1966.g. līdz 1980.g., strādājot Latvijas Universitātē , bija izveidoti cieši kontakti ar VDR, Čehoslovākiju, Poliju un Bulgāriju, kurās vairākkārt atrados ilgstošos zinātniskos komandējumos, kā arī vadīju studentu mācību prakses.
Cita nozīmīga informācija – Būts pavisam 39 pasaules valstīs, t.sk.

iepazītas 20 no 25 ES valstīm, 10 NVS valstis , kā arī ārpus šīm sistēmām esošās Šveice, Norvēģija, Kanāda. Apmeklētas pasaules un starptautiska mēroga izstādes, t.sk. Ekspo- 67 Kanādā.


Publikācijas 1. Publicēto darbu saraksts par laiku no 1956. līdz

1981.g. izziņā no LVU ( krievu valodā) par 35

darbiem 73,3 a/l apjomā.

2. Izpildīti 15 zinātniskie darbi ar kopapjomu 2270 lpp.

H.Zīles vadībā un iesniegti Plānošanas zinātniski

pētnieciskajā organizācijā pie Latvijas PSR Valsts

plāna komitejas laikā no 1972. līdz 1979.g


 1. 3.Izpildīti 6 zinātniskie darbi ar kopapjomu 24 a/l

ekonomikas zinātņu kandidāta H.Zīles vadībā

Vissavienības konjunktūras un pieprasījuma pētīšanas

Institūta Latvijas filiālē laikā no 1981.- 1984.g.

4.,, Latvijas ārējie ekonomiskie sakari ” , TURĪBA

Rīga 2003.g. 12,2 a/l

1.10.2005.---------------------------

paraksts


CURRICULUM VITAE


Vārds Uzvārds

Jānis Žižmārs

Personas kods

280561-12664


Kontaktinformācija

Pasta adrese:

Dārza 23-1

Alūksne


LV-4301
Tālrunis (mājās):

mob:


43 24299

6 568814

e-mail:

janis.z@cc.lv

Izglītība
1983 – 1988

Rīgas Politehniskais Institūts,

Daudzkanālu elektrosakaru inženieris (dipl. PV Nr.087905)1976 - 1980

Saulaines tehnikums, Bauskas raj., kvalifikācija-

tehniķis – mehāniķisDarba pieredzefeb.2001-


Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības augstskola,

Alūksnes filiāle, datorzinību docētājs, datorspeciālists


jan.2001-


Latvijas Pašvaldību Mācību Centrs,

Alūksne, datorzinību pasniedzējs


dec.2000-


E.Glika Alūksnes Valsts Ģimnāzija,

datorsistēmu administrators, Interneta tīkla administratorsnov.1999–

Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūra,

Alūksne, datorsistēmu administratorsaug.2000-dec.2000

Ziemeru pamatskola,

Alūksne, matemātikas, fizikas, informātikas skolotājsokt.1997-okt.1999

Lattelekom, Projektu vadītājs

aug1988–sept.1997

Lattelekom, Sakaru inženieris, Iecirkņa priekšnieks, Klientu apkalpošanas sektora vadītājs, Kvalitātes kontroles sektora vadītājs

Papildus apmācībasAugstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse (sert. Nr. 0381)
ECDL Eiropas datorprasmes sertifikāts (Nr. LV 000159)
Supporting Users Running the Microsoft Windows XP OS
CNAP Cisco tīkla akadēmijas programma (reģ.Nr. LIIS-01-33-2056)
Windows 2000 servera administrēšanas pamati (reģ.Nr. LIIS-01-33-6851)
Vadības attīstības programma (Anglija), (Project Management)
Atvērtā pirmkoda programmatūru apskats (reģ. Nr. LIIS-03-33-1465)
Stratēģiski svarīgu lēmumu pieņemšana (Decision Base) (dipl. Nr. D581)
Marketinga menedžments
Biznesa ABC
Intensīvie angļu valodas kursi
citi: Projektu vadība, Māksla pārdot, Saskarsmes psiholoģija, Prezentāciju iemaņas

Publikācijas“Datorvīrusi spēj apmānīt aizvien smalkāk.” Alūksnes Ziņas, 12.02.2004.

Valodu zināšanaslatviešu –

dzimtā
krievu –

pārvaldu brīvi
angļu –

labi
vācu, lietuviešu –

pamatzināšanas

Autovadītāja tiesībasKategorijas A,B,C

30.08.2005


Yüklə 4,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə