Siyer-i Nebi


Müzhacoğullarının İslam’a GirmeleriYüklə 1,2 Mb.
səhifə61/62
tarix23.01.2018
ölçüsü1,2 Mb.
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   62

Müzhacoğullarının İslam’a Girmeleri:


Bunlar da Yemen’li bir kabiledir. Rasûlullah-sallallahu aleyhi vesellem- onlara Hicri 10 yılı Ramazan ayında Ali-radıyallahu anh- göndererek onları İslam’a davet etmesini ve onlar saldırmadıkça onlarla savaşmamasını emretti.Ali gelip onları İslam’a çağırdı. Ancak onlar İslam’a girmeyi red edip, müslümanlara saldırdılar. Bunun üzerine müslümanlar da onlara karşılık vererek, onları yenilgiye uğrattılar. Sonra tekrar onları İslama çağırdılar.Müzhac oğulları bu sefer İslam davetine uyarak müslüman oldular.Ali-radıyallahu anh- onlardan zekat malını alarak Mekke’de Veda Haccında bulunan Rasûlullah-sallallahu aleyhi vesellem- yanına döndü.

Ezd Heyeti:


Bunlar da Yemen cihetinde oturan bir kabiledir. Sa’d bin Abdullah başkanlığında bir heyetle gelip müslüman oldular. Rasûlullah -sallallahu aleyhi vesellem- onlara emir olarak Saad’ı seçti ve O’na şirk ehliyle cihad etmesini emretti.

Cerir bin Abdullah el-Beceli’nin Gelişi ve Zü'l Halasa’nın Yıkılması:


Bu arada sahabelerin meşhurlarından Cerir bin Abdullah gelerek müslüman oldu. Cerir’in mensup olduğu Becile kabilesinin taptığı Zü’l Halasa isminde meşhur bir putları vardı. O’nu Kabe’ye eşdeğer olarak görüyorlar ve Kabe’ye Şamlıların Kabesi, kendi putlarına da Yemenlilerin Kabesi ismini veriyorlardı. Rasûlullah -sallallahu aleyhi vesellem- bir gün Cerir’e:

“Bizi Zü’l Halasa’dan kurtarmayacak mısın?” diye sordu. Cerir de: At üzerinde duramadığından yakındı. Rasûlullah -sallallahu aleyhi vesellem- O’na dua etti ve bundan sonra Cerir asla attan düşmedi.

Cerir kendi kavim ve akrabalarından oluşan 150 kişilik bir süvari birliğiyle giderek o putu ve etrafındaki şirk mabetini yerle bir etti. Bu müjdeli haber Rasûlullah -sallallahu aleyhi vesellem-’e ulaşınca onlara defalarca bereket ve hayır duası etti.

Esved’in Ortaya Çıkışı ve Öldürülmesi:


İslam’ın yayılması ile Yemen’de selam ve emniyet sağlandığı, Rasûlullah -sallallahu aleyhi vesellem-’in memurlarının her bölgede hizmet sürdürdüğü sırada Kehf Hanan beldesinde Esved el-Ansi isminde bir şeytan peydahlandı ve kendisinin de Peygamber olduğunu iddia etmeye başladılar. Yediyüz adamıyla Sana’ya saldırarak burayı işgal etti. Bundan sonra bu adamın fitnesi ve gücü daha da artmaya ve güçlenmeye başladı. Hatta Rasûlullah -sallallahu aleyhi vesellem-’in memurları Eşarilerin bölgesine çekilmeye başladılar. Müslümanlar can korkusuyla onlara takiyye yapıyorlardı. Bu büyük fitne üç-dört ay böyle devam etti. Sonra müslüman olan İranlı Feyruz ve arkadaşları bu adama karşı harekete geçtiler. Aralarındaki şiddetli savaştan sonra Feyruz O’nu öldürerek, kellesini kesti ve kale duvarından aşağıya attı. O’nun kopmuş kellesini gören askerleri hezimete uğradılar. İslam ve müslümanlar tekrar hakim oldu ve Rasûlullah -sallallahu aleyhi vesellem-’in memurları yeniden görevleri başına döndüler. Bu adam Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-’in vefatından bir gün önce katledildi. Rasûlullah -sallallahu aleyhi vesellem- vahiy yoluyla O’nun öldürüldüğünü öğrenip, ashabına haber verdi. Müjde mektubu ise Ebu Bekir es-Sıddık’ın hilafeti döneminde ulaştı.

Veda Haccı:


İslâm davetinin tüm Arap yarımadasına ulaşmasından ve bu daveti ihya edecek mü’min bir taifenin oluşmasından sonra, durup dinlenmeden çalışmasının semeresini göstermek istedi. Ve Rasulune Hicri 10. yılın zilhicce ayında mübarek Beyt’ini ziyaret etmeyi nasip etti.

Allah Rasulu -sallallahu aleyhi vesellem- o yıl hacc etmeye karar verince tüm insanları da kendisiyle beraber hacc etmeye davet etti. Bunun üzerine Medine’de binlerce insan toplandı. Zilkade’nin 26. günü Cumartesi öğle namazını kıldıktan sonra izar ve ridasını giyerek Medine’den hareket etti. İkindi namazı vakti Zü’l Huleyfe’ye ulaştılar ve burada ikindiyi iki rekat olarak kıldılar. Geceyi burada geçirdiler. Gündüz olunca Rasûlullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu:

“Gece bana Rabbimden bir elçi geldi ve “Bu mübarek vadide namaz kıl, Hac ile yapılan umre çok azdır” dedi”

Bu, cahiliye döneminde günah sayılan umre ve Hacc’ın bir arada yapılmasının mübah olduğuna işaretti.

Rasûlullah -sallallahu aleyhi vesellem- öğle namazından önce yıkanıp güzel kokular sürdü, tekrar rida ve izharını giyip iki rekat olarak öğleyi kıldı. Umre ve hac için niyet edip tehliye getirdi ve “Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike lek. İnnel hamde venni’mete leke velmülke la şerike lek.” diyerek telbiye getirdi. Bazen de: “Lebbeyk ilahul Hakk” diyordu.

Sonra namazgahından çıkarak Kasva ismindeki devesine bindi. Tehliye ve telbiye getirerek yola devam ettiler.

Mekke’ye yaklaştıklarında Zü’t-Tuva’da gecelediler ve sabah namazını da burada kıldılar. Rasûlullah -sallallahu aleyhi vesellem- daha sonra yıkanıp temizlendikten sonra, Zilhicce ayının dördünde pazar günü sabahı Mescid-i Haram’a girdi. Kabe’yi tavaf edip, Safa ve Merve arasında sa’y etti. Sonra Mekke’nin en yüksek mevkisi olan Hacun’da ihramlı olarak ikamete çekildi. Çünkü umre ile Hacc’ı cem ederek Kıran haccı yapıyordu.

Daha sonra Zilhicce ayının sekizinci Terviye günü Mina’ya yöneldi. Mina’da öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazları olmak üzere beş vakit namaz kıldı. 4 rekatlı namazları ikişer rekat olarak kıldılar. Güneş doğduktan sonra burdan Arafat’a hareket ettiler. İnsanlar burada mahşeri bir kalabalık oluşturmuşlardı. Rasûlullah -sallallahu aleyhi vesellem-’in etrafını sardılar. Allah Rasulu -sallallahu aleyhi vesellem- Kasva’nın üzerinden onlara belağatlı bir hutbe irad etti. Allah’a hamd ve sena edip, şehadet kelimesi getirip, insanalara takva’yı vasiyyet ettikten sonra şöyle buyurdu.

“Ey halk! Sözlerimi dikkatle dinleyin. Bilmiyorum, belki de bu yıldan sonra sizinle burada bir daha karşılaşmayabilirim. Ey Halk! Bu gününüz nasıl kutsal bir gün ise, bu ayınız nasıl kutsal bir ay ise ve bu şehriniz nasıl kutsal bir şehir ise, biliniz ki canlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da siz Rabbinizle karşılaşıncaya kadar kutsaldır. (dokunulmazdır) Allahım! İletmiş bulundum mu? O halde sen şahit ol!

Ey ashâbım! Kimin zimmetinde bir emanet varsa onu mutlaka sahibine geri versin. Biliniz ki cahiliyet devrinin tefeciliği artık kaldırılmıştır. İlk iptal ettiğim faiz muamelesi ise Abdulmuttaliboğlu Abbas’ın faizidir.

Cahiliyet devrinde güdülen tüm kan davaları da geçersiz kılınmıştır. İptal ettiğim ilk kan davası da Amir bin Rabia bin el-Haris’in kan davasıdır. Hacılara ev sahipliği ve şu dağıtım işleri hariç cahiliyet devrinin bütün kötü gelenekleri artık tamamen geçersizdir. Kasıtlı öldürmenin cezası kısastır, taammüle benzer cinayet, sopa ve taşla işlenendir. Bunun cezası da yüz devedir. Kim bu miktarı artıracak olursa o artık cahiliyet ehlindendir. Ey Halk! Bugün şeytan şu yurdumuzda tapılmaktan ümidini kesmiş bulunmaktadır. Buna rağmen ona ibadet etmenin dışında kalan şu küçük gördüğünüz işlerde ona uyacak olursanız ona bile razıdır.

“Ey Halk! Kutsal ayların (her yıl keyfi) olarak sırasını değiştirmek, esasen inkarcılıkta daha da ileri gitmektir. Gerçekleri inkar edenler Allah’ın haram kıldığı (kutsal ilan ettiği) ayların sayısına uydurmak için ona bir yıl haram, bir yıl helal sayıyorlar. Ey Halk! Devamlı olarak dönen zaman, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü gibi periyodlarını sürdürmektedir. Bir yılın ay sayısı Allah nezdinde onikidir. Gökleri ve yeri yarattığı günden beri böyledir. Bunlardan dördü kutsal aylardır. Üçü peşpeşe gelir ki bunlar Zilkade, Zilhicce ve Muharrem’dir. Diğeri ise cemaziyelahir ile şaban arasındaki recep ayı’dır.

Allahım! Gerçek manada elçiliğimi yapıp emirlerini kullarına ilettim mi? Şahid ol ya Rabb!

Ey Halk! Kadınlarınızın üzerinizde hakları vardır. Fakat sizin de onların üzerinde haklarınız vardır. Sizin onların üzerindeki haklarınız. Yatağınıza başkalarını almamaları, izniniz olmadıkça istemediğiniz kimseleri evlerinize sokmamalarıdır. Çirkin fiillerde bulunmamalarıdır. Eğer bu (yasak) fiillerde bulunacak olurlarsa onları sıkıştırmak ve yataklarına girmemek için Allah size izin vermiştir. Kötü fiillerden vazgeçer ve size itaat edecek olurlarsa onların her türlü yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak zorundasınız.

Kadınlar sizin yardımcılarınızdır. Kendileri için bir şeye sahip değillerdir. Siz onları ancak Allah’ın birer emaneti olarak almış bulunuyorsunuz. Allah’a söz vererek onları kendinize helal kılmış bulunuyorsunuz. Kadınlar hakkında Allah’ın koyduğu sınırları çiğnemekten sakınınız ve onlar için hayırlı tavsiyelerde bulununuz. Allah’ım! Gerçekten manada elçiliğini yapıp emirlerini kullarına acaba ilettim mi? İlettimse şahid ol Ya Rab!

Sözlerimi iyice kafanıza koyun (emirlerimi dinleyin) sizlere bir emanet bırakmış bulunuyorum ki ona sıkı sıkıya sarıldığınız müddetçe yolunuzu asla şaşırmazsınız. O emanet de Allah’ın Kitabı Kur’andır ve elçisinin çizmiş olduğu çığırdır.

Ey Halk! Sözlerimi iyice dinleyin. Bilmiş olunuz ki her müslüman diğer müslümanların kardeşidir. Bütün müslümanlar kardeştir. Bir müslümana rızası olmadıkça kardeşinin malı helal değildir. O halde birbirinize zulmetmeyiniz. Benden sonra küfre saparak dininizden dönüp birbirinizin kanını dökmeyin.

Allahım! Emirlerini acaba kullarına iletebildim mi? Eğer ilettiysem sen Şahid ol!

Ey Halk! Hepinizin Rabbi birdir. Hepinizin babası da birdir. Hepiniz Adem’in soyundansınız. Adem ise topraktandır. İçinizde en üstün olanınız, Allah’ın sınırlarını çiğnemekten en çok sakınanızdır. Hiç bir arabın arap olmayana üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak faziletledir.

Allah’ım Acaba emirlerini kullarına iletebildim mi? Eğer iletebildiysem sen şahid ol! Burada bulunanlar bu hususları bulunmayanlara iletsinler.

Ey Halk! Allahu Teâlâ, varislerden her birinin mirastaki payını belirtmiştir. Mirasının üçte birinden fazlasını birine tahsis etmek üzere vasiyette bulunmak caiz değildir. Kim babasından başka birinin oğlu olduğunu ileri sürer veya kölelerinden başkasına sahiplenirse Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Allah ne onun farzını ne de nafilesini kabul etsin! Allah’ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun.

Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-’in veda hutbesini irad ettiği gün Kur’an-ı Kerim’in son ayeti olan şu sözleri Allahu Teâlâ indirdi:

“İşte bugün dininizi kemale erdirdim, nimetimi üzerinize tamamladım ve din olarak sizin için İslamı seçtim” (Maide: 5/3)

Hutbeden sonra Bilal namaz için ezan ve ikamet okudu. Rasûlullah -sallallahu aleyhi vesellem- burada öğle ve ikindi namazını cemi takdim olarak peşpeşe ikişer rekat olarak kıldırdı. Sonra vakfe yerine gelip yüzünü kıbleye çevirdi. Güneş batıncaya kadar burada kaldıktan sonra Müzdelife’ye gitti. Bir ezan ve iki ikametle akşam ve yatsıyı burada kıldı. Sabah namazına kadar burada kaldı ve sabah namazını erkenden kıldıktan sonra Meş’ar-ı Haram’a geldi. Burada yüzünü kıbleye çevirip tekbir, tehlil ve tevhid ile meşgul olup Allah’a niyazda bulundu.

Sonra daha güneş doğmadan Mina’ya yöneldi ve Cemretü’l-Kübra’ya geldi. burada yedi adet küçük taş parçası attı ve attığı her taş ile tekbir getirdi. Cemre’yi atıncaya kadar tellbiye getirmeye devam etti. Sonra da:

“Hac usülünü benden alın. Bu yıldan sonra hac etmeyebilirim” buyurdu.

Sonra Mina’daki yerine gelerek bizzat kendi eliyle 63 tane kurban kesti. Geri kalan kurbanların kesilmesiyle de Ali’yi görevlendirdi. Sonra kesilen her kurbanın etinden bir parça getirilip pişirilmesini emretti ve pişen bu kurban etlerinden yediler.

Sonra berber çağırarak saçını tıraş ettirdi ve kıllarını birer ikişer insanlar arasında paylaştırdı.

Sonra tavaf etmeden önce elbiselerini giyip, güzel kokular sürdü. Sonra devesine binerek Beytullah’a geldi ve ifada tavafı yapıp, öğle namazını kıldırdı. Sonra Abdulmuttalilp oğulları yanına gelip onlara iltifatta bulundu ve kendisine sunulan zemzem suyunu içti.

Allah Rasulü -sallallahu aleyhi vesellem- sonra tekrar Mina’ya dönerek Zilhicce ayının 11, 12 ve 13. günleri olan “teşrik günlerini” burada geçirdi. Güneş battıktan sonra sırasıyla küçük, orta ve büyük cemrelere giderek yedişer taş atar ve her atışında tekbir getirdi.

Rasûlullah -sallallahu aleyhi vesellem- Hac’da bir tanesi bayram, diğeri teşrik günlerinde olmak üzere iki hutbe irad etmiştir. Ayrıca Nasr suresi de teşrik günlerinde nazil oldu.

Zilhicce’nin 13. günü ki- salı idi- Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- cemreleri attıktan sonra Ebtah mevkiine geldi. Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını burada kıldı. Burada bekleyen Aişe kardeşi Abdurrahman ile beraber geri döndü. O’nun dönmesinden sonra Rasûlullah -sallallahu aleyhi vesellem- son kez Mescid’i Haram’a gelerek Veda Tavafı yaptı. Sabah namazını kılıp, Medine’ye hareket etti. Medine’ye yaklaşıp uzaktan şehrin alametleri belirdiği zaman Allah Rasulu -sallallahu aleyhi vesellem- üç kere tekbir getirdikten sonra şöyle buyurdu.

“La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir. Ayibune Taibune, Abidüne, Sacidüne, Lirabbina Hamidun. Sadakallahu vadeh, ve nasara abdeh, ve hezemel ahzaba vahdeh”

“Allah’dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Mülk O’nundur ve hamd O’nadır. O, her şeye gücü yetendir. Dönenler, tevbe edenler, kulluk edenler secde edenler, Rabbimize hamd edenler olarak. O, va’dini yerine getirdi; kuluna yardım etti ve (düşman) grupları yalnızca O hezimete uğrattı.”

Rasûlullah -sallallahu aleyhi vesellem- Medine’ye döndükten sonra, insanların bölük bölük Allah’ın dinine koşmalarından ve 23 yıl önce başladığı tevhid davasının başarılı olmasından dolayı Allah’a hamd ve şükür ile ve Medine’ye gelen bazı heyetlerin karşılanması ile meşgul oldu. Bu arada Üsame bin Zeyd komutasında yediyüz kişilik bir birlik hazırlayarak Filistin taraflarına gönderdi. Bu arada Peygamberimiz hastalandı. İslam Ordusu harekete geçip Medine’ye üç mil ötedeki Cerf mevkiine vardığında, Rasûlullah -sallallahu aleyhi vesellem-’in hastalığının şiddetlendiğini haber alır almaz, burada konaklayıp neticeyi beklemeye başladılar. Bu arada Allah’ın kazası gerçekleşti ve Rasûlullah -sallallahu aleyhi vesellem- vefat etti. Rasûlullah -sallallahu aleyhi vesellem-’in ömründe son kez çıkardığı bu ordu, Ebu Bekir-radıyallahu anh-’in hilafeti döneminde çıkardığı ilk ordu olmuş oldu.


Kataloq: data

Yüklə 1,2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   62
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə