Starea îNVĂŢĂMÂntului


IV. 2. Învăţământul simultan, clase cu efective reduse, clase peste efectivele legaleYüklə 1,74 Mb.
səhifə3/16
tarix25.01.2019
ölçüsü1,74 Mb.
#101826
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
IV. 2. Învăţământul simultan, clase cu efective reduse, clase peste efectivele legale

Prin specificul judeţului Tulcea, în ceea ce priveşte întinderea, zonele cu grad mare de izolare şi densitatea populaţiei formarea claselor simultane este predominantă în mediul rural. Astfel, s-au constituit un număr de 70,25 clase în regim simultan de nivel primar cu 1096 elevi şi un număr de 33 clase în regim simultan de nivel gimnazial cu 503 elevi.

Formaţiunile de studiu ce funcţionează sub efectivul minim prevăzut de legea educaţiei naţionale se regăsesc, de regulă, în localităţi izolate, unde nu există posibilitatea transportului copiilor cu microbuzele şcolare spre unităţile de învăţământ apropiate, iar nivelurile de învăţământ unde sunt mai frecvente clase cu efective reduse sunt următoarele: preşcolar (7 grupe program normal), primar (6 clase), gimnazial (6 clase).

Clase cu efective peste limita maximă legală funcţionează la toate nivelurile de învăţământ, în baza propunerilor primite în acest sens din partea unităţilor de învăţământ şi care au fost supuse aprobării în Consiliul de Administaţie al ISJ, aceasta fiind una dintre măsurile luate de unităţile de învăţământ preuniversitar de stat la începutul anului şcolar 2013-2014, în vederea încadrării în bugetul calculat conform H.G. nr.72/2013 şi, implicit, pentru asigurarea cheltuielilor de personal.

IV. 3. Clase cu specific (bilingve, intensive, de artă, de sport, alte tipuri)

Clase bilingve nu există în şcolile din judeţul Tulcea, în schimb, au funcţionat în anul şcolar 2013-2014, în cadrul a două licee, clase cu studiul intensiv al limbii engleze şi intensiv informatică (Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” şi Liceul Teoretic „Grigore Moisil”). La Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” au funcţionat 7 clase cu 188 elevi la nivel gimnazial - intensiv engleză, 15 clase cu 426 elevi la nivel liceal intensiv - engleză şi 1 clasă cu 29 elevi - intensiv informatică. La Liceul Teoretic „Grigore Moisil” au funcţionat 3 clase cu 92 elevi la nivel gimnazial - intensiv engleză şi 4 clase cu 115 elevi la nivel liceal intensiv – engleză.

Învăţământul sportiv a fost organizat la Liceul Teoretic "Ion Creangă" Tulcea şi a cuprins in total 4 clase cu 100 elevi ( a IX-a – 20 elevi; a X-a – 26 elevi; a XI-a – 27 elevi; a XII-a – 27 elevi).

Elevii sunt componenţi ai secţiilor clubului sportiv şcolar din localitate şi desfăşoară 6 ore la liceu (teorie şi practică) dar şi antrenamente la secţiile de performanţă.


Tabel 1. Clase cu specific de artă din cadrul Liceului de Arte "George Georgescu" Tulcea:

Nivel

Total

Muzică

Arte plastice

Arhitectură

Arta actorului

Clase

Elevi

Clase

Elevi

Clase

Elevi

Clase

Elevi

Clase

Elevi

Clase I-IV

4

102

4

102Clase V-VIII

4

106

2

54

2

52

Clase IX-XII

6

162

1.5

45

1.5

52

2

42

1

23

TOTAL I-XII

14

370

7.5

201

3.5

104

2

42

1

23


IV. 4. Cluburi sportive şcolare

Potenţialul motric al elevilor talentaţi pentru sportul de performanţă a fost valorificat în cadrul secţiilor Clubului Sportiv Şcolar, unitate conexă cu personalitate juridică.

Cele 8 secţii de atletism, baschet, fotbal, handbal, kaiac-canoe, lupte, volei fete şi volei băieţi au cuprins 41 de grupe cu 572 de elevi, împărţite astfel:

-22 grupe de începători / 330 elevi;

-15 grupe de avansaţi / 206 elevi;

- 4 grupe de performanţă / 36 elevi.

Pregătirea elevilor de la cele 8 secţii a fost asigurată de profesori şi antrenori ce au ocupat cele 18 posturi didactice alocate Clubului Sportiv.

Clubul dispune de: sediu propriu (cancelarie, cabinet metodic, 5 birouri), cămin cazare-100 locuri, cantină, sală de sport polivalentă-500 locuri, cu toate facilităţile necesare, bază nautică, complex sportiv-stadion de fotbal - 5000 locuri, vestiare.


V. RESURSE UMANE ( CADRE DIDACTICE, CADRE DIDACTICE AUXILIARE, PERSONAL NEDIDACTIC)
V. 1. Număr total cadre didactice/ personal didactic auxiliar/ personal nedidactic, pe medii de rezidenţă, sex şi vârste

Posturile normate pe anul şcolar 2013-2014 s-au încadrat în cifra aprobată prin Legea bugetului pe anul financiar 2013 şi respectiv pe anul financiar 2014 pe surse de finanţare.

Numărul total de norme personal didactic este de 2708

Numărul total de norme personal didactic auxiliar este de 333

Numărul total de norme personal nedidactic este de 966

Numărul de norme cadre didactice urban este de 1602

Numărul de norme cadre didactice rural este de 1106

Numărul cadrelor didactice de sex feminin este de  2142, iar de sex masculin 558.

Vârsta medie a cadrelor didactice : 44,7; din care : feminin – 45, masculin – 44.

V. 2. Raportul nr. elevi /cadre didactice la nivelul judeţului şi urban, rural.

Se observă că pe total judeţ se înregistrează un indice de 12,20 copii/cadru didactic, în mediul urban indicele înregistrează valori mai mici(11.99) decât în mediul rural (12,50).


V. 3. Raportul nr. cadre didactice / nr. personal didactic auxiliar, respectiv nedidactic.

Raportul nr. cadre didactice / nr. personal didactic auxiliar în anul şcolar 2013-2014 este de 2708/333, adică de 8.13. Raportul nr. cadre didactice / nr. personal nedidactic este de 2708/966, adică 2.80.V.4. Situaţia numerică a cadrelor didactice pe niveluri de şcolarizare/ gradul de acoperire a normelor/ posturilor în procente.

Totalul normelor didactice din învăţământul primar: 538 (19.86%) ; preşcolar 400 (14.77%) norme didactice ocupate de profesori 1610 de posturi ( 59.45 %), norme didactice ocupate de maiştrii 87 (2.94 %), norme didactice din învăţământul special 73 (2.69%).


V. 5. Raportul nr. norme didactice total la număr norme pe medii : urban, rural.

Raportul număr norme total/ norme urban – 2708/1602 este 1,69

Raportul număr norme total/ norme rural - 2708/1106 este 2,44

Raportul norme urban/norme rural – 1602/1106 este 1.44


V. 6. Număr norme cadre didactice calificate/ necalificate/ în curs de calificare.

Numărul de norme al cadrelor didactice calificate este de 2610, din care 1679 în mediul urban şi 1031 în mediul rural.

Numărul de norme al cadrelor didactice fără studii corespunzătoare postului este de 98, din care 23 în mediul urban şi 75 în mediul rural, din care:


  • numărul de norme al cadrelor didactice cu studii superioare în alt domeniu decat cel corespunzator postului didactic este de 55, din care 15 în mediul urban şi 40 în mediul rural.

  • numărul de norme al cadrelor didactice în curs de calificare este de 8, din care 1 în mediul urban şi 7 în mediul rural.

  • numărul de norme al cadrelor didactice cu studii medii este de 35, din care 7 în mediul urban şi 28 în mediul rural.


V. 7.Titulari şi suplinitori.

Numărul de norme al cadrelor didactice angajate pe perioadă nedeterminată este de 1970, din care 1262 în mediul urban si 708 în mediul rural;

Numărul de norme al cadrelor didactice angajate pe perioadă determinată cu studii corespunzătoare posturilor este de 640, din care 317 în mediul urban şi 323 în mediul rural.

Numărul de norme suplinite al cadrelor didactice angajate pe perioadă determinată fără studii corespunzătoare posturilor este este de 98, din care 23 în mediul urban şi 75 în mediul rural.


V. 8. Situaţia statistică a cadrelor didactice pe grupe de vârstă şi în funcţie de vechimea în învăţământ.

In învăţământ sunt: sub 25 de ani - 148 persoane, din care: 119 feminin şi 29 masculin, 207 persoane cu vârste cuprinse între 25-29 de ani, din care: 154 feminin şi 53 masculin, 392 de persoane cu vârste cuprinse între 30-34 de ani, din care: 263 feminin şi 129 masculin, 416 de persoane cu vârste cuprinse între 35-39 de ani, din care: 283 feminin şi 133 masculin, 433 de persoane cu vârste cuprinse între 40-44 de ani, din care: 284 feminin şi 142 masculin, 462 de persoane cu vârste cuprinse între 45-49 de ani, din care: 325 feminin şi 123 masculin, 415 de persoane cu vârste cuprinse între 50-54 de ani, din care: 321 feminin şi 94 masculin, 268 de persoane cu vârste cuprinse între 55-59 de ani, din care: 190 feminin şi 88 masculin, 94 de persoane cu vârste cuprinse între 60-64 de ani, din care: 59 feminin şi 35 masculin, 38 de persoane cu vârste peste 65 de ani, din care: 18 feminin şi 15 masculin.


V.9 Situaţia statistică privind înscrierea pentru perfecţionarea prin definitivarea în învăţământ şi acordarea gradelor didactice II şi I

Până la data de 25 noiembrie 2013 au fost depuse 92 de dosare pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2014, din care aplicația electronică a respins 5 candidați (2 cu vechime necorespunzătoare și 3 cu studii necorespunzătoare).La examen au fost validaţi un număr de 76 de candidaţi la următoarele discipline de examen:


Nr. crt.

Specializările la care se susţine examenul național de definitivarea în învăţământ, sesiunea 2014

Nr. candidați

1.

Agricultură

2

2.

Arte plastice

1

3.

Biologie

3

4.

Comerț (maistru instructor)

1

5.

Consiliere psihopedagogică

3

6.

Domeniul electric, electromencanic, energetic pentru toate specializările (maistru instructor)

1

7.

Economia comerțului , turismului și serviciilor

1

8.

Educaţie fizică

7

9.

Educaţie muzicală

5

10.

Educație muzicală specializată

3

11.

Geografie

2

12.

Informatică

1

13.

Istorie

1

14.

Limba şi literatura engleză

4

15.

Limba şi literatura franceză

4

16.

Limba şi literatura română pentru copii (Educatoare)

5

17.

Limba şi literatura română și matematică (Învățători)

4

18.

Limba şi literatura română

9

19.

Marketing

1

20.

Matematică

3

21.

Psihopedagogie specială

9

22.

Religie ortodoxă

5

23.

TIC

1

La examen nu s-au prezentat 9 candidați la următoarele discipline :
Nr. crt.

Disciplina de examen

Nr. candidațiConsiliere psihopedagogică

1Economia comerțului, turismului și serviciilor

1Educaţie fizică

1Limba şi literatura engleză

2Limba şi literatura română și matematică (Învățători)

1Limba şi literatura română

2TIC

1

După prima oră de examen și până la ora 13.00 s-au retras 19 candidați la următoarele discipline :
Nr. crt.

Disciplina de examen

Nr. candidați

1.

Agricultură

1

2.

Biologie

1

3.

Comerț (maistru instructor)

1

4.

Economia comerțului, turismului și serviciilor

1

5.

Educaţie fizică

3

6.

Educație muzicală

1

7.

Educație muzicală specializată

1

8.

Istorie

1

9.

Limba şi literatura franceză

2

10.

Limba şi literatura română pentru copii (Educatoare)

2

11.

Limba şi literatura română și matematică (Învățători)

1

12.

Limba şi literatura română

2

13.

Matematică

2

La finalul examenului au fost trimise 48 de lucrări scrise la următoarele discipline de examen:
Nr. crt.

Proba de examen

Nr. candidați

1.

Agricultură

1

2.

Arte plastice

1

3.

Biologie

2

4.

Consiliere psihopedagogică

2

5.

Domeniile: electric, electromecanic, energetic pentru toate specializările (maiștri instructori)

1

6.

Educație fizică

3

7.

Educație muzicală specializată

2

8.

Educație muzicală

4

9.

Geografie

2

10.

InformaticăGEOGRAFIE, DIDACTICA ACESTEIA SI ELEMENTE DE PEDAGOGIE SI PSIHOLOGIE A EDUCATIEI

1

11.

Limba și literatura engleză

2

12.

Limba și literatura franceză

2

13.

Limba și literatura română pentru copii

3

14.

Limba și literatura română și matematică

2

15.

Limba și literatura română

5

16.

Matematică

1

17.

Psihopedagogie specială

9

18.

Religie ortodoxă

5

În urma evaluării lucrărilor scrise, 28 de candidaţi au promovat examenul național de definitivare în învățământ astfel :

- 22 candidați cu note între 8-8,99;

- 6 candidați cu note între 9-9,99.

Candidații admiși pe discipline sunt:


Nr. crt.

Disciplina de examen

Nr. candidați

1.

Agricultură

1

2.

Arte plastice

1

3.

Biologie

2

4.

Consiliere psihopedagogică

1

5.

Educație fizică

3

6.

Educație muzicală specializată

2

7.

Educație muzicală

1

8.

Geografie

1

9.

Limba și literatura engleză

1

10.

Limba și literatura română pentru copii

3

11.

Limba și literatura română

2

12.

Psihopedagogie specială

5

13.

Religie ortodoxă

5Yüklə 1,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə