Strateji menecment fənnindən test suallari (500sual)


A)) Onlar keyfiyyəti rəqabətdə uğurun əsas açarı hesab edirlərYüklə 0,6 Mb.
səhifə9/17
tarix21.06.2018
ölçüsü0,6 Mb.
#54373
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

A)) Onlar keyfiyyəti rəqabətdə uğurun əsas açarı hesab edirlər


 1. Onlar rəqabətdə qiymət və maya dəyərini əsas götürür

 2. Onlar rəqabət qabiliyyəti kriteriyalarını müəyyən edirlər

 3. Onlar rəqabətdə maya dəyərini və mənfəətlilik göstəricisini əsas götürürlər

 4. Onlar satışın həvəsləndirməsi tədbirlərini mühüm sayırlar

164. Münaqişələrin mənfi nətiçələrinə aid deyildir

A)) ifrat itaətkar sindromu aradan qaldırıla bilər

B) emosional gənginlik yaranır

C) münagışə şleyfi yaranır

D) informasiya mübadiləsi zəifləyir

E) kollektivdə iqtisadi xərclər yarana bılər165. Qədim yunan filosofu Sokrat tərəfindən menecmentin inkişafına verilən

əsas töhfə nə olmuşdur?

A)) Menecmentin universallığı prinsipinin formalaşdırılması

B) İş spesifikasından istifadə

C) Rəhbərə tələblə çıxış etmək

D) Səlahiyyətlərin ötürülməsi

E)əməyin elmi normalaşdırılması metodologiyasının işlənib hazırlanması166. Satışın proqnozlaşdırılmasının mürəkkəb metodları hansılardır? 1. Mütəxəssis və ekspertlərin kollektiv rəyi 2.Statistik təhlil metodu 3.Ticarət işçilərinin və alıcıların sorğuları 4.Ticarətin təhlili metodu 5.Ardıcıl nisbətlər metodu 6. Bazarın artırılması metodu

A)) (2;5) 1. (2;3)

C) (1;4)


D) (2;4)

E) (1;3)167. Autsorsinqin əsas çatışmamazlığı nədir?

A)) Firma bir çox fəaliyyət növlərini öz hüdudlarından kənara çıxararaq resurslarının və imkanlarının bir hissəsini itirməklə risk edir;

B) Diqqətini firmanın imkanları hesabına səmərəli yerinə yetirmək mümkün olan əməliyyatlarda cəmləmək məcbiriyyətində qalır;

C) Bazar situasiyasının və istehlakçı zövqlərinin qəflətən dəyişdiyi şəraitdə firmanın çevikliyini təmin edir;

D) Texnologiyanın dəyişməsi ilə bağlı risk səviyyəsini azaldır;

E) Firmanın diqqətini əsas biznesə yönəldir.168. Aşağıdakılardan hansı rəqabət təbiətinin formalaşmasına təsir göstərmir ?

A)) Sahə daxilində sabit rəqabət 1. Alıcıların istehsalçının qiymətlərinə təsir etmək imkanları

 2. Sahədə yeni rəqiblərin yaranması təhlükəsi

D) Əvəzedici məhsullar


E) Təchizatçıların istehsalçının məsrəflərinə təsir gücü

169. Kəmiyyət üsulları məktəbinin idarəetməyə verdiyi töhfə hansıdır?

A)) Modellərin işlənib hazərlanması və istifadə edilməsinin köməyilə mürəkkəb idarəetmə problemlərinin daha dərindən dərk edilməsinin təmin edilməsi;

B) İnsan davranışı barədə elmlərin idarəetmədə istifadə edilməsi və təşkilatın elə tərzdə formalaşdırılması ki, hər bir işçi öz potensialına uyğun tam istifadə olunsun;

C) İşin yerinə yetirilməsinin daha yaxşı üsulunu müəyyən etmək üçün elmi üsuldan istifadə edilməsi;

D) İşin planlaşdırılması və düşünülməsinin onun yerinə yetirilməsindən ayrılması;

E) Bütövlükdə təşkilat miqyasında idarəetməyə sistemli yanaşma.170. Optimal xərclər strategiyası seçən firma hansı ciddi çətinliklə üzləşə bilər:

A)) Xərclər üzrə liderlik strategiyası süçən firmalarla differensiallaşdırma strategiyası seçən firmaların rəqabət təzyiqi arasında qala bilər;

B) İstehlakçılar unikal keyfiyyətlər və xarakteristikalara qarşı diqqətli olduqda bu strategiya əlverişsiz ola bilər;

C) Əlavə istehsal xərcləri yarana bilər;

D) Rəqiblər müxtəlif differensiallaşdırma istiqamətləri seçə bilərlər;

E) Sahədə texnoloji inkişaf baş verdiyi şəraitdə belə strategiya seçən firmaların sayı orta bilər.171. Sahənin cəlbediciliyinin müəyyən edərkən aşağıdakı amillərdən biri nəzərə alınmır:

A)) Alıcıların sifarişlərinə münasibət

B) Rəqabət qüvvələrinin təsirinin güclənməsi və ya zəiflənməsi

C) Sahənin gələcək inkshafı ilə baglı qeyri-müəyyənliyin və riskin oluması

D) Tələbatın sabitliyi

E) Sahəyə yeni güclü rəqiblərin daxil olması

172. Strategiyanın reallaşdırılması prosesinin mərkəzləşdirilmiş strukturları vasitəsilə həyata keçirilməsi rəqabət üstünlüyü əldə etməyə imkan verir

A)) Şirkətin əlaqəli bölmələrində qohum fəaliyyət növlərinin sıx koordinasiya edilməsi tələb olunduğu hallarda


 1. Şirkətin əlaqəli bölmələrində digər fəaliyyət növlırinin sıx koordinasiya edilməsi tələb olunduğu hallarda

 2. Şirkət qeyri-mərkəzləşdirmə təşkilati strukturuna malik olunduqda

 3. Şirkət mərkəzləşdirmə təşkilati strukturuna malik olunduqda

 4. Şirkətin fəaliyyət sahəsi çox geniş olduqda

173 .Kompensasiyaya davranışın öyrənilməsi və davranışın modifıkasiya

edilməsi nöqteyi-nəzərindən baxsaq onda həyata keçirilən davranışın

möhkəmləndirilməsinə və ya ondan imtina edilməsinə gətirib çıxaran

kompesasiyamn tipləri fərqləndirilir.Səhv variantı göstərin.

A) ) Neytral kompensasiya.

B) Müsbət kompensasiya.

C) Arzu edilməyən davranışın həvəsləndirilməməsi

D) Mənfi kompensasiya.

E) Tənbeh (cəza)174. Diversifikasiyanın məqsədəuyğunluğu meyarları sırasına daxil deyil

A)) SWOT – təhlil;

B) Sahənin cəlbediciliyi;

C) Sahəyə giriş xərcləri;

D) Əlavə üstünlüklər;

D) Giriş maneələri.175. Strateji perspektiv nöqteyi nəzərdən cari inzibati təsərrufat işlərinə daxil deyil:

A)) İnformasiyanın tapılmsı və emalı


B) Nəğd pul vəsaitinin hərəkətinin idarə edilməsi

C) Ştat cədvəlinin tərtibi

D) Daimi inkişaf və təkmilləşdirmənin təmin edilməsi üçün daha yaxşı təcrübənin tətbiq edilməsi

E) Müəssisənin təhlükısizliyinin təmin edilməsi176. Diversifikasiya strategiyalarının növünə aid deyil:


Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə