##Təsdiq edirəm: ## Türk və Şərqi Avropa xalqları tarixi və tarixin ##tədrisi metodikası kafedrasının müdiri


Standartların dərsliklərdə reallaşdırılması ardıcıllığını müəyyən edin



Yüklə 1,11 Mb.
səhifə10/10
tarix09.02.2020
ölçüsü1,11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

18. Standartların dərsliklərdə reallaşdırılması ardıcıllığını müəyyən edin.

 • 1 – Mövzu

 • 2 – Tədris vahidi

 • 3 – Bölmə

 • A) 1, 2, 3

 • B) 2, 3, 1

 • C) 1, 3, 2

 • D) 2, 1, 3

 • E) 3, 1, 2

  1. 19. Uyğunluğu müəyyən edin.

  2. I – Dərsliyə aid olanlar

  3. II – Müəllim üçün metodik vəsaitə aid olanlar

  4. 1 - təlimin səmərəli təşkilində müəllim üçün istiqamətverici rol oynayır

  5. 2 - müəllim dərsi yalnız onun əsasında keçməlidir

  6. 3 - məzmun standartlarının reallaşdırılması üçün mühüm vasitədir

  7. 4–şagirdlərə maksimum bilik vermək üçün mühüm vasitədir

  8. 5 - müəllim - şagird (tədris təlim) fəaliyyətinin tənzimlənməsinə xidmət edir

  9. 6 - müəllim –valideyn fəaliyyıtinin tənzimlənməsinə xidmət edir

  10. A) I - 3, 5; II - 1

  11. B) I - 2, 4; II - 6

  12. C) I - 1; II - 3, 5

  13. D) I - 1, 6; II - 2, 4

  14. E) I - 2, 6; II - 4, 5

  15. 20. Uyğunluğu müəyyən edin.

  16. I – Müasir Tarix dərsliklərinə verilən metodiki tələblərə aid olanlar

  17. II – Müasir Tarix dərsliklərinə verilən didaktik - pedaqoji tələblərə aid olanlar

  18. 1 - dərslik şagirdlərin analifik düşünmə qabiliyyətini formalaşdırmalıdır

  19. 2 - dərslikdə verilən məlumatlar doğru və öyrənilən elmin müasir səviyyəsinə uyğun

  20. olmalı, şagirdlərin hazırlıq səviyyəsinə müvafiqlik gözlənilməlidir

  21. 3 - dərslikdə zəruri minimumu ifadə edən əsas mətnin tərkib hissələri optimal

  22. şəkildə əlaqələndirilməlidir

  23. 4 - dərsliyə daxil edilən təlim materialları problemli şəkildə şərh olunmalı və praktika

  24. ilə əlaqələndirilməlidir

  25. 5 - dərsliklərin məzmununa təhsil standartlarına müvafiq minimum baza

  26. informasiyaları daxil olmalıdır

  27. 6 - dərsliyə daxil edilən biliklər varislik və ardıcıllıq prinsiplərinə əməl olunmaqla,

  28. müəyyən məntiqi sistemlə təqdim olunmalıdır

  29. A) I - 3, 4, 6; II - 1, 2, 5

  30. B) 1 - 2, 4, 6; II - 1, 3, 5

  31. C) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6

  32. D) I - 2, 4; II - 3, 5

  33. E) I - 4, 5, 6; II - 1, 2, 3

  34. 21. Uyğunluğu müəyyən edin.

  35. I – Müasir Tarix dərsliklərinə verilən məntiqi - psixoloji tələblər

  36. II – Müasir Tarix dərsliklərinin strukturuna verilən tələblər

  37. 1 - dərslik əsas, əlavə və izahedici mətləndər ibarət olmalıdır

  38. 2 - dərslik hazırlanarkən fənnin həmin sinifdə öyrənilməsinə ayrılan vaxt - saat

  39. miqdarı nəzərə alınmalıdır

  40. 3 - dərsliyin hər bir bölməsində giriş, paraqraf, yoxlayıcı tapşırıqlar olmalıdır

  41. 4 - dərslikdəki paraqrafların həcmi onun oxunmasına məktəblinin sərf etrdiyi vaxtla

  42. uzlaşdırılmalıdır

  43. 5 - dərsliyin hər bölməsində fəsil, şəkillər və praktik məşğələlər olmalıdır

  44. 6 - hansı sinfə aid olmasından asılı olaraq Tarix fənlərinə aid dərsliklərdəki paraqraf

  45. mətnlərinin optimal həcmi müəyyənləşdirilməlidir

  46. 7 - dərsliyin paraqrafının birinci hissəsində əsas material, ikinci hissəsində isə

  47. şagirdin tanış olduğu mövzu ilə əlaqəli daha geniş material verilə bilər

  48. 8 - dərsliyin paraqrafının birinci hissəsində verilən əsas materiala dərs mövzusunun

  49. öyrənilməsi üçün bütün zəruri məlumatlar aid edilə bilər

  50. A) I - 5, 7, 8; II - 2, 4, 6

  51. B) I - 1, 3, 5, 7; II - 2, 4, 6

  52. C) I - 1, 3, 4, 5; II - 2, 6, 7, 8

  53. D) I - 2, 4, 6; II - 1, 3, 5, 7, 8

  54. E) I - 1, 2, 3, 4; II - 5, 6, 7, 8

  55. 22. Uyğunluğu müəyyən edin.

  56. I – Müasir dərslikdə verilən materiallar üçün dərslik siyasəti sənədində qoyulan

  57. didaktik tələblər

  58. II – Müasir dərsliklərin hazırlanmasında gözlənilməsi zəruri hesab edilən pedaqoçi

  59. prinsiplər

  60. 1 - əyanilik

  61. 2 - şagirdlərin yaş psixologiyası və fzioloji xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması

  62. 3 - müasirlik

  63. 4 - dünyəvilik

  64. 5 - oxunaqlıq

  65. 6 - elmi mübahisə doğuran məsələlərə yer verilməməsi

  66. 7 - tamlıq

  67. 8 - illüstarasiyaların yığcam və mövzulara uyğun olması

  68. A) I - 1, 3, 5, 7; II - 2, 4, 6, 8

  69. B) I - 2, 4, 6, 8; II - 1, 3, 5, 7

  70. C) I - 1, 2, 3, 4; II - 5, 6, 7, 8

  71. D) I - 3, 5, 7; II - 4, 6, 8

  72. E) I - 2, 5, 7; II - 3, 4, 6

  73. 23. Müasir təlimi həyata keçirmək üçün dərslik komplekti hansı hissələrdən ibarətdir?

  74. A) Yalnız müəllim üçün metodik vəsaitdən

  75. B) Yalnız dərslikdən

  76. C) Dərslik və müəllim üçün metodik vəsaitdən

  77. D) Dərslik, müəllim üçün metodik vəsait və iş dəftəri

  78. E) Dərslik, müəllim üçün metodik vəsaitdən, müxtəlif vəsaitlərdən.

  79. 24. Dərslik komplektinin əhəmiyyəti nədən ibarətdir?

  80. I. Təhsil prosesində müəllim-şagird fəaliyyətinin tam təsəvvür olunmasını və üzvi şəkildə əlaqələndirilməsini təmin edir.

  81. II. Müəllimin planlaşdırmadan qiymətləndirməyə qədər bütün fəaliyyətini istiqamətləndirir.

  82. III. Təlim prosesində şagirdlərin müstəqilliyinin və tətbiq bacarıqlarının genişlənməsinə imkan yaradır.

  83. IV. Vəsaitlərdən düzgün istifadəni təmin edir.

  84. A) Hamısı

  85. B) yalnız IV

  86. C) II, III, IV

  87. D)I, II, III

  88. E) yalnız II

  89. 25. Yeni dərslikləri səciyyələndirən əsas cəhətlər

  90. A) Təlim marağını gücləndirir, şagirdləri axtarışlara, yeni məlumatlar əldə etməyə sövq edir.

  91. B) Hafizə əsaslı təhsili gücləndirir.

  92. C) Tətbiqi xarakter daşımaqla zəruri həyati bacarıqların formalaşmasına zəmin yaradır.

  93. D) Fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya imkanlarını genişləndirir.

  94. E) Fəal təlim şəraitinin yaradılmasını tələb edir.

  95. 26. Əlavə resurslarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün meyarlar

  96. A) Dəqiqlik

  97. B) Sadədən mürəkkəbə

  98. C) Müəlliflik və Obyektivlik

  99. D) Vaxt

  100. E) Əhatə dövrəsi

















  Yüklə 1,11 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə