##Təsdiq edirəm: ## Türk və Şərqi Avropa xalqları tarixi və tarixin ##tədrisi metodikası kafedrasının müdiri


Müasir qiymətləndirmənin istiqamətləri hansılardır?



Yüklə 1,11 Mb.
səhifə8/10
tarix09.02.2020
ölçüsü1,11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

11. Müasir qiymətləndirmənin istiqamətləri hansılardır?

 1. 1 - Milli

 2. 2 - Beynəlxalq

 3. 3 - Sinifdaxili

 4. 4 - Məktəbdaxili









 1. A) 3, 4

 2. B) 1, 2, 4

 3. C) 2, 3, 4

 4. D) 1, 3

 5. E) 2, 4

 6. 12. Kiçik summativ qiymətləndirmənin (KSQ) xüsusiyyətlərini seçin.

 7. 1 - Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir.

 8. 2 - Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır.

 9. 3 - KSQ bir dərs müddətində keçirilir.

 10. 4 - Yarımilin sonunda keçirilir.

 11. 5 - Yarımillik qiymətə təsir etmir.

 1. A) 2, 4, 5

 2. B) 1, 3

 3. C) 1, 2, 3

 4. D) 3, 4

 5. E) 1, 4

 6. 13. Summativ qiymətləndirmənin məqsədlərinə aid olanları seçin.

 7. 1 - Müəllimin tədris fəaliyyətini dəyərləndirmək.

 8. 2 - Sinfin ilkin səviyyəsini müəyyənləşdirmək.

 9. 3 - Məktəbdə təlimin səviyyəsini müəyyənləşdirmək.

 10. 4 - Şagirdin təlim nailiyyətlərinin inkişafını gündəlik olaraq izləmək.

 11. 5 - Təlimin hər hansı bir mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin, tədris ilininsonunda)şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək.

 1. A) 1, 4, 5

 2. B) 2, 3, 5

 3. C) 2, 4, 5

 4. D) 1, 3, 5

 5. E) 1, 2, 3

 6. 14. Qiymətləndirmə standartlarına aid olanları seçin.

 7. 1– Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət

 8. tələbidir.

 9. 2 – Təlim fəaliyyəti və onun nəticələrinə qoyulan tələb

 10. 3 – Qiymətləndirmə prosesinin qanuniliyinə zəmanət verir

 11. 4 – Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin və müəllimlərin nailiyyət səviyyəsinə

 12. qoyulan tələb

 13. 5 – Məzmun standartlarının hansı səviyyədə reallaşdığını yoxlamaqla baş vermiş

 14. dəyişikliklərin dərəcəsini müıyyın edir

 15. 6 – Tədris ilinin sonunda şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə və məktəbin fəaliyyətinə

 16. qoyulan dövlət tələbidir

 17. 7 – Birbaşa fəaliyyətin qiymətləndirilməsinə yönəlir

 18. 8 – Şagird və müəllimlərin bilik və bacarıqlarına qoyulan tələb.

 19. 9 – Təlim prosesində meyarlara əsaslanan qiymətləndirmmədir

 20. 10 – Məktəbin nailiyyətlərinə qoyulan tələbdir

 21. A) 1, 3, 6, 7, 8

 22. B) 2, 4, 6, 8, 10

 23. C) 1, 3, 5, 7, 9

 24. D) 2, 4, 5, 9

 25. E) 4, 6, 7, 10

 26. 15. Aşağıdakılardan hansılar məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləridir?

 1. 1 – Epizodik

 2. 2 – Diaqnostik

 3. 3 – Kəmiyyətcə qiymətləndirmə

 4. 4 – Summativ

 5. 5 – Şəxsi qiymətləndirmə

 6. 6 - Formativ













 1. A) 2, 4, 6

 2. B) 1, 3, 5

 3. C) 2, 3, 5

 4. D) 3, 4, 5

 5. E) 1, 3, 6

 6. 16. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələlərdə aparılır?

 7. 1 – Təlim prosesinin əvvəlində

 8. 2 – Təlim prosesinin sonunda

 9. 3 – Hər hansı bir bölmənin tədrisinə başlamazdan əvvəl

 10. 4 – Tədris vahidinin sonunda

 11. 5 – Müntəzəm olaraq hər dərsdə

 12. 6 – Tədris vahidlərinin əvvəlində

 13. 7 – Təhsil səviyyəsinin əvvəlində

 14. 8 – Yarım ilin sonunda

 1. A) 1, 3, 6, 7

 2. B) 2, 4, 5, 8

 3. C) 1, 3, 5, 8

 4. D) 3, 4, 5, 8

 5. E) 4, 5, 6, 7

 6. 17. Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

 7. 1 – Şagirdin məzmun standartlarından irəli gələn bilik və bacarıqlarının

 8. mənimsənilməsinə yönəlmiş fəaliyyətini izləmək məqsədilə

 9. 2 - Təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr

 10. əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə.

 11. 3 - Fənn uzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq

 12. səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə.

 13. 4 – Şagirdlərin məzmun standartlarından irəli gələn bilik və bacarıqlarının

 14. mənimsənilməsinin yoxlanılması zamanı qarşıya çıxan problemləri aradan

 15. qaldırmaq məqsədilə

 16. 5 - Təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda)

 17. şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə.

 18. 6 – Yoxlama zamanı qarşıya çıxan problemləri aradan qaldırmaq üçün təhsilalanı

 19. istiqamətləndirmək məqsədilə

 20. 7 - Şagirdlərin təlim tərbiyyəsi haqqında məlumat almaq məqsədilə

 1. A) 2, 3, 5, 7

 2. B) 3, 5, 7

 3. C) 1, 3, 4

 4. D) 1, 2, 4, 6

 5. E) 3, 4, 5, 7

 6. 18. Qiymətləndirmə sxemlərinin funksiyaları hansılardır?

 7. 1– Şagirdlərdən tələb olunan bacarıqları və onları və onların qiymətləndirilməsi

 8. mexanizmini təsvir edir.

 9. 2 – Şagirdlərin əqli inkişafının qiymətləndirilməsinə xidmət edir

 10. 3 – Şagirdlərin aldıqları qiymətləri kəmiyyətcə xarakterizə edir

 11. 4 – Şagird irəliləyişlərinin qiymətləndirilməsi üçün etibarlı məlumat bazası rolunu

 12. oynayır

 13. 5 – Təlim nailiyyətləri barədə şagirdlərə, valideynlərə və maraqlı tərəflrə məlumat

 14. verilməsi təmin olunur

 15. 6 – Şagirdlərin dərsə davamiyyəti barədə maraqlı tərəflərə məlumat verilməsi təmin olunur

 16. A) 1, 3, 6

 17. B) 2, 3, 6

 18. C) 1, 4, 5

 19. D) 2, 3, 5

 20. E) 2, 4, 6

 21. 19. İllik qiymət hansı düsturla çıxarılır

 22. A)

 23. B)

 24. C)

 25. D)

 26. E) hamısı səhfdir

 27. 20. Şagirdlərin Tarix biliyinə düzgün qiymət verilməsi üçün hansı göstəricilər

 28. nəzərə alınmalıdır?

 29. 1 – Bilik və bacarıqların keyfiyyəti

 30. 2 – Bilik və bacarıqların kəmiyyəti

 31. 3 – Biliyin və praktiki bacarığın həcmi (əgər bu və ya digər təcrübənin nümayiş

 32. etdirilməsi və ya məsələ həlli şagirddən tələb olunursa)

 33. 4 –Əldə etdiyi biliyin dərslikdə olduğu kimi ifadə etməsi

 34. 5 –Şagirdin öz bilik və bacarığını göstərə bilmək qabiliyəti

 35. 6 – Dərslikdən öyrəndiyi mətni olduğu kimi əzbərdən deyə bilməsi

 36. A) 2, 3, 4

 37. B) 2, 4, 6

 38. C) 1, 4, 6

 39. D) 1, 3, 5

 40. E) 4, 5, 6

 41. 21. Böyük summativ qiymətləndirmənin (BSQ) xüsusiyyətlərini seçin.

 42. 1 - Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir.

 43. 2 - Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır.

 44. 3 - BSQ –nin keçirilmə tarixi fənn müəllimi tərəfindən müəyyən edilir.

 45. 4 - Yarımilin və dərs ilinin sonunda keçirilir.

 46. 5 - BSQ -nin keçirilmə tarixi illik planlaşmada nəzərdə tutulur.

 47. A) 3, 4

 48. B) 1, 3, 5

 49. C) 1, 2, 3

 50. D) 3, 5

 51. E) 2, 4

 52. 22. Aparılma müddətinə, yaxud sayına görə məktəbdaxili qiymətləndirmənin

 53. növlərini ardıcıl düzün.

 54. 1 – Yekun qiymətləndirmə

 55. 2 – Formativ qiymətləndirmə

 56. 3 – Kiçik summativ qiymətləndirmə

 57. 4 – Diaqnostik qiymətləndirmə

 58. 5 – Böyük summativ qiymətləndirmə

 59. A) 1, 2, 3, 4

 60. B) 1, 5, 3, 4

 61. C) 1, 4, 5, 3

 62. D) 4, 3, 5, 1

 63. E) 3, 4, 1, 5

 64. 23. “Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə

 65. Konsepsiyası”nda əhatə olunan məsələlərin ardıcıllığı hansı halda düzgün

 66. verilmişdir?

 67. 1 – Konsepsiyanın yaradılması üçün zəruri səbəblər

 68. 2 – Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin əsas xüsusiyyətləri

 69. 3 – Əsas qiymətləndirmə növləri

 70. 4 – Müasir dövrdə qiymətləndirmə fəaliyyətinə qoyulan tələblər

 71. 5 – Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi sahəsində mövcud olan problemlər

 72. A) 1, 2, 3, 4, 5

 73. B) 5, 1, 4, 3, 2

 74. C) 4, 5, 1, 2, 3

 75. D) 3, 2, 1, 5, 4

 76. E) 2, 3, 5, 1, 4

 77. 24. Tarixin tədrisində şagirdlərin müasir qiymətləndirilməsinə verilən tələbləri

 78. ardıcıllıqla düzün.

 79. 1 – Şagirdə verilən yekun qiymət onun bilik və bacarıqlarının səviyyəsini və Tarix

 80. fənninin ümumi konsepsiyasını necə dərk etdiyini əks etdirməlidir

 81. 2 – Qiymətləndirmənin açıq və şəffaf olmasına tiayət edilməlidir

 82. 3 – Qiymətləndirmə mövsud kurikuluma və normativ sənədlərə uyğun olmalıdır

 83. 4 – Qiymətləındirmə təkanverici, öyrədici və inkişafetdirici olmalı, təlim keyfiyyətinin daha da yüksəlməsinə xidmət etməlidir

 84. 5 – Qiymətləndirmədə obyektivlik təmin olunmalıdır, ədalətlilik prinsipi

 85. gözlənilməlidir

 86. 6 – Qiymətləndirmə təlimin nəticələri, şagirdin əldə etdiyi nailiyyətlər barədə düzgün qərar çıxarmağa təminat verməlidir

 87. A) 1, 4, 5, 2, 6, 3

 88. B) 1, 2, 3, 4, 5, 6

 89. C) 3, 6, 2, 5, 4, 1

 90. D) 4, 3, 1, 5, 2, 6

 91. E) 6, 3, 1, 4, 5, 2

 92. 25. Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan üsulları məntiqi ardıcıllıqla düzün.

 93. 1 - Valideynlərlə və digər fənn müəllimləri ilə əməkdaşlıq

 94. 2 - Tapşırıqvermə

 95. 3 – Müşahidə

 96. 4 - Müsahibə

 97. A) 3, 2, 1, 4

 98. B) 1, 2, 3, 4

 99. C) 4, 1, 3, 2

 100. D) 4, 3, 2, 1

 101. E) 4, 2, 3, 1

 102. 26. Uyğunluğu müəyyən edin.

 103. I – Ənənəvi qiymətləndirmə

 104. II – Müasir qiymətləndirmə

 105. 1 - qiymətləndirmə şagirdə qiymət yazmaq kimi qəbul olunurdu

 106. 2 - müəllimin subyektiv rəyinə əsaslanır

 107. 3 - qiymətləndirmə təhsili idarə edən vacib amil kimi meydana çıxır

 108. 4 - tədris prosesinin yalnız bir hissəsində tətbiq edilir

 109. 5 - qiymətləndirmə standartları vardır

 110. 6 - əsasən bilik səviyyəsini qiymətləndirir

 111. 7 - tədris prosesinin bütün mərhələlərində tətbiq edilir

 112. 8 - şagirdlərin inkişafı sistemli şəkildə izlənilir

 113. 9 - şagird qiymət almaq xatirinə oxuyur

 114. A) I - 3, 5, 7; II - 4, 6, 9

 115. B) I - 3, 5, 7, 8; II - 1, 2, 4, 6, 9

 116. C) I - 1, 2, 4, 6, 9; II - 3, 5, 7, 8

 117. D) I - 4, 6, 7, 8; II - 1, 2, 5, 9

 118. E) I - 1, 3, 5, 7, 8; II - 2, 4, 6, 9

 119. 27. Uyğunluğu müəyyən edin.

 120. I – Holistik qiymətləndirmə sxemləri

 121. II – Analitik qiymətləndirmə sxemləri

 122. 1 - bu qiymətləndirmə surətli aparılır.

 123. 2 - şagirdlər üçün nəzərdə tutulan konkret bacarıqların müəyyən olunmuş uzun

 124. müddət ərzində ardıcıl izlənilməsi və qiymətləndirilməsidir

 125. 3 - şagirdin ayrı - ayrı fəaliyyət sahələri uzrə qiymətlərini müəyyənləşdirir.

 126. 4 - qiymətləndirmədə, əsasən, 4 - 5 ballıq şkaladan istifadə edilir.

 127. 5 - şagirdlərin fəaliyyəti ardıcıl qiymətləndirilməklə, onların nailiyyətləri haqqında

 128. daha ətraflı informasiya verilir.

 129. 6 - şagirdin inkişaf səviyyəsini qısa müddətdə ümumi şəkildə dəyərləndirir.

 130. 7 - qiymətləndirmə üçün daha çox vaxt tələb olunur

 131. 8 - şagirdin işi ilə bağlı ümumi təəssürat yaradır

 132. A) I - 1, 4, 6, 8; II - 2, 3, 4, 5, 7

 133. B) I - 2, 3, 4, 5, 7; II - 1, 4, 6, 8

 134. C) I - 2, 3, 5; II - 4, 6, 8

 135. D) I - 2, 3, 5, 7; II - 1, 4, 6, 8

 136. E) I - 4, 5, 7; II - 1, 2, 3

 137. 28. Uyğunluğu müəyyən edin.

 138. I – Qiymətləndirmə forması

 139. II – Qiymətləındirmə üsulu

 140. III – Qiymətləndirmə vasitəsi

 141. 1 - qiymətləndirmənin keçirilmə mexanizmi

 142. 2 - qiymətləndirmə prosesində istifadə edilən alətlər

 143. 3 - qiymətləndirmə prosesini necə həyata keçirmək

 144. 4 - məktəbdaxili qiymətləndirmə

 145. 5 - layihə

 146. 6 - test tapşırıqları

 147. 7 - mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılan buraxılış imtahanları

 148. 8 - testləşdirmə

 149. 9 - valideynlərlə və digər fənn müəllimləri ilə əməkdaşlıq

 150. 10 - imla, məsələ həlli

 151. A) I - 2, 6, 10; II - 1, 4, 7; III - 3, 5, 8, 9

 152. B) I - 1, 4, 7; II - 3, 5, 8, 9; III - 2, 6, 10

 153. C) I - 1, 8, 10; I - 5, 6, 7; III - 3, 4, 5

 154. D) I - 3, 5, 8, 9; II - 2, 6, 10; III - 1, 4, 7

 155. E) I - 5, 6, 10; II - 4, 7, 6; III - 1, 2, 3



 156. 29. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləri ilə onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin.

 157. I – Diaqnostik qiymətləndirmə

 158. II – Formativ qiymətləndirmə

 159. III – Summativ qiymətləndirmə

 160. 1 - ilkin səviyyənin qiymətləndirilməsi

 161. 2 - tapşırıqvermə, müsahibə və s. üsullardan istifadə etmə

 162. 3 - yekun qiymətləndirilmə

 163. 4 - buraxılış siniflərində attestasiya şəklində aparılan qiymətləndirilmə

 1. A) I - 1; II - 2 ; III - 3, 4

 2. B) I - 2; II - 1; III – 4

 3. C) I - 4; II - 1; III - 3

 4. D) I - 3; II - 1, 2; III – 4

 5. E) I - 1; II - 4; III – 3











 1. 30. Holistik qiymətləndirmə sxemində bilik və bacarıqların meyarı nəyə əsasən müəyyən olunur?

 1. A) standarta

 2. B) mövzuya

 3. C) motivasiyaya

 4. D)məqsədə

 5. E) çevikliyə

 1. 31. Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilən qiymətləndirmə istiqaməti hansıdır?     

 2. A)Dioqnostik qiymətləndirmə

 3. B)Milli qiymətləndirmə

 4. C)PİSA qiymətləndirmə

 5. D)Məktəbdaxili qiymətləndirmə

 6. E)Beynəlxalq qiymətləndirmə

 7. 32. Hansı sənəd müasir qiymətləndirmə ilə bağlı deyil?

 8. A)Uşaq Hüquqları Konvensiyası

 9. B)“Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası”nın əsas istiqamətləri

 10. C)Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və keyfiyyətin idarə edilməsi müasir qiymətləndirmə siyasətinin əsası kimi

 11. D)Ümumi təhsil pilləsi üzrə dövlət standartları və proqramları (kurikulumları) və fizika fənni üzrə təhsil proqramında (kurikulumda) qiymətləndirmə məsələləri

 12. E)Ümumtəhsil məktəblərində “Məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması” barədə

 13. 33. Müasir qiymətləndirmənin ənənəvi qiymətləndirmədən fərqli xüsusiyyətini göstərin.

 14. A) Tədris prosesinin yalnız müəyyən bir hissəsində tətbiq edilirdi.

 15. B) Qiymətləndirmə standartları mövcud deyildi.

 16. C) Əsasən bilik səviyyəsi qiymətləndirilirdi.

 17. D) Qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəlldilir və onu

 18. idarə edən vacib amil kimi meydana çıxır.

 19. E)Qiymətləndirmə şagirdə qiymət yazmaq kimi qəbul olunurdu, şagird yalnız qiymət almaq xatirinə oxuyurdu.

 20. 34. Fikri tamamlayın. “Məzmun standartlarının mənimsənilməsi səviyyəsini ölçmək üçün...”

 21. A)... qiymətləndirmə standartları müəyyənləşdirilmişdir.

 22. B)... qiymətləndirmə normativləri müəyyənləşdirilmişdir.

 23. C)... məzmun standartları müəyyənləşdirilmişdir.

 24. D)... alt standartlar müəyyənləşdirilmişdir.

 25. E... qiymətləndirməmüəyyənləşdirilmişdir.

 26. 35. Qiymətləndirmənin istiqamətləri dedikdə nə nəzərdə turulur?

 27. A) ayrı-ayrı forma, məzmun və məqsədə malik olan qiymətləndirmələr nəzərdə tutulur.

 28. B) eyni forma, məzmun və məqsədə malik olan qiymətləndirmələr nəzərdə tutulur.

 29. C) forma, məzmun və məqsədə malik olan qiymətləndirmələr nəzərdə tutulur.

 30. D) təlimməqsədinə malik olan qiymətləndirmələr nəzərdə tutulur.

 31. E) müxtəlif forma və məqsədə malik olan qiymətləndirmələr nəzərdə tutulur.

 32. 36. Ölkəmizdə qiymətləndirmə hansı istiqamətlərdə aparılır?

 33. A) Diaqnostik, milli qiymətləndirmə, məktəbdaxili qiymətləndirmə

 34. B) Beynəlxalq qiymətləndirmə, milli qiymətləndirmə, məktəbdaxili qiymətləndirmə

 35. C) Beynəlxalq qiymətləndirmə, milli qiymətləndirmə, summativ qiymətləndirmə

 36. D) Diaqnostik, formativ, summativ

 37. E) Məktəbdaxili, formativ, summativ

 38. 37. “Bu qiymətləndirmə müxtəlif ölkələrin 15 yaşlı şagirdlərinin nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsidir və vəziyyətin digər ölkələrlə müqayisəsi üçün şərait yaradır. Bu qiymətləndirmə şagirdlərin qazanılmış bacarıqlardan istifadəetmə imkanlarının qiymətləndirilməsinə yönəldilmişdir, üç ildən bir həyata keçirilir”.Söhbət hansı qiuymətləndirmədən gedir?

 39. A) Məktəbdaxili

 40. B) Milli

 41. C) Beynəlxalq

 42. D) Ölkədaxili

 43. E) Regionlararası

 44. 38. “Təhsil prosesinin təşkili, planlaşdırılması haqqında toplanmış məlumatlar vasitəsilə kurrikulumun keyfiyyətini və təhsil sistemində baş verən dəyişiklikləri dəyərləndirmək məqsədilə həyata keçirilir. Bu qiymətləndirmə xüsusi təmsiledici seçim etməklə, 4-cü və 9-cu sinif şagirdləri arasında obyektiv testlər, sorğu vərəqələri və müvafiq təlimatlar vasitəsilə bir qayda olaraq, 4-5 ildən bir aparılır”. Söhbət hansı qiuymətləndirmədən gedir?

 45. A) Regionlararası

 46. B) Beynəlxalq

 47. C) Məktəbdaxili

 48. D) Ölkədaxili

 49. E) Milli


 50. Yüklə 1,11 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə