Traducere autorizată din limba bulgarăYüklə 1,11 Mb.
səhifə1/47
tarix07.01.2019
ölçüsü1,11 Mb.
#91426
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

Traducere autorizată din limba bulgarăCuprins


PARTEA GENERALĂ 2

Capitolul întâi 2

OBIECTIVUL ȘI ÎNTINDEREA ACŢIUNII CODULUI PENAL 2

Secţiunea I 2

Obiectivul Codului penal 2

Secțiunea II 3

Limitele de acțiune a Codului Penal 3

Capitolul al doilea 4

INFRACŢIUNEA 4

Secţiunea I 4

Consideraţii generale 4

Secţiunea II 6

Actele preparatorii și tentativa 6

Secţiunea III 7

Coparticipare 7

Secţiunea IV 8

Concursul de infracţiuni 8

Capitolul al treilea 10

PERSOANE RESPONSABILE 10

PENAL 10


Capitolul al patrulea 11

PEDEAPSA 11

Secţiunea I 11

Dispoziții generale 11

Secţiunea II 13

Tipurile de pedeapsă 13

Capitolul al cincilea 19

STABILIREA PEDEPSEI 19

Capitolul al șaselea 21

NORME SPECIALE 21

PRIVIND MINORII 21

Capitolul al şaptelea 24

LIBERAREA DE EXECUTARE A PEDEPSEI APLICATE 24

Secţiunea I 24

Condamnarea cu suspendare 24

Secţiunea II 26

Liberarea înainte de termen 26

Secţiunea III 27

Graţierea 27

Capitolul al optulea 28

LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ 28

Secţiunea I 28

(Abrogat - Monitorul Oficial nr. 62 din 1997) 28

Liberarea condiţionată de răspundere penală cu acordare de garanții publice 28

Secţiunea II 28

(Abrogat - Monitorul Oficial, nr. 105 din 1991) 28

Liberarea de răspundere penală cu dispunerea de măsuri de reintegrare socială din partea tribunalului tovărășesc. 28

Secţiunea III 28

Liberarea de răspundere penală a minorilor cu aplicarea de măsuri de educative 28

Secţiunea IV 29

(Nou - Monitorul Oficial nr. 28 din 1982) 29

Liberarea de răspunderea penală 29

prin impunerea unei sancțiuni administrative 29

Secţiunea V. 30

(Nou - Monitorul Oficial nr. 28 din 1982, abrogat, nr. 62 din 1997) 30

Determinarea tipului de liberare de răspundere penală 30

Capitolul al nouălea 30

ÎNCETAREA URMĂRIRII PENALE ŞI A PEDEPSEI APLICATE 30

Capitolul al zecelea 32

REABILITAREA 32

Capitolul al unsprezecelea 34

MĂSURI MEDICALE OBLIGATORII 34

Dispoziție suplimentară 35

Explicarea unor termeni 35

PARTEA SPECIALĂ 38

Capitolul întâi 38

INFRACŢIUNI ÎMPOTRIVA REPUBLICII 38

Secțiunea I 38

Trădarea 38

Secţiunea II 39

Trădarea și spionajul 39

Secţiunea III 41

Diversiune și sabotaj 41

Secțiunea IV 41

Alte infracțiuni 41

Capitolul al doilea 43

INFRACŢIUNI ÎMPOTRIVA PERSOANEI 43

Secţiunea I 43

Omuciderea 43

Secţiunea II 47

Vătămarea corporală 47

Secțiunea III 51

Punerea în primejdie 51

Secțiunea IV 52

Răpirea și lipsirea ilegală de libertate 52

Secțiunea V. 54

Constrângerea 54

Secțiunea VI 56

Divulgarea unui secret străin 56

Secțiunea VII 56

Insulta și calomnia 56

Secțiunea VIII 57

Depravarea 57

Secţiunea IX 64

Traficul de persoane 64

Capitolul al treilea 65

INFRACŢIUNI ÎMPOTRIVA DREPTURILOR CETĂȚENILOR 65

Secțiunea I 66

Infracțiuni împotriva egalității cetățenilor 66

Secţiunea II 67

Infracţiuni împotriva 67

credinței religioase 67

Secţiunea III 68

Infracţiuni împotriva drepturilor politice ale cetățenilor 68

Secţiunea IV 70

Încălcarea inviolabilității unei locuințe, a unei camere ori a unui vehicul (Modificat titulatura – Monitorul Oficial nr. 28 din 1982) 70

Secţiunea V. 70

Încălcarea inviolabilității 70

corespondenței 70

Secțiunea VI 71

Infracțiuni împotriva drepturilor la muncă ale cetățenilor 71

Secțiunea VII 71

Infracțiuni împotriva proprietății intelectuale (Modificat titulatura, Monitorul Oficial nr. 50 din 1995) 71

Secţiunea VIII 73

Infracţiuni împotriva libertății de întrunire, a mitingurilor și a manifestațiilor 73

Capitolul al patrulea 74

INFRACŢIUNI ÎMPOTRIVA CĂSĂTORIEI, FAMILIEI ŞI TINERETULUI 74

Secţiunea I 74

Infracţiuni împotriva căsătoriei 74

și familiei 74

Secţiunea II 77

Infracţiuni împotriva tineretului 77

Capitolul al cincilea 79

INFRACŢIUNII ÎMPOTRIVA PROPRIETĂŢII 79

Secțiunea I 79

Furtul 79

Secţiunea II 81

Tâlhăria 81

Secţiunea III 82

Delapidarea (Însușirea) 82

Secţiunea IV 86

Înșelăciunea 86

Secţiunea V. 88

Șantajul 88

Secţiunea VI 90

Tăinuirea bunurilor 90

Secțiunea VII 91

Distrugerea și deteriorarea 91

Secţiunea II 92

Abuz de încredere 92

Capitolul al șaselea 93

INFRACŢIUNI ÎMPOTRIVA ECONOMIEI 93

Secţiunea I 93

Infracţiuni economice generale 93

Secţiunea I”a” 98

Infracţiuni împotriva creditorilor 98

Secţiunea II 100

Infracţiuni în diferite 100

sectoare economice 100

Secţiunea III 106

Infracţiuni față de regimul vamal (Titlu modificat – Monitorul Oficial nr. 50 din 1995) 106

Secţiunea IV 108

Infracţiuni împotriva sistemului monetar și de credit 108

Capitolul al şaptelea 111

INFRACŢIUNI ÎMPOTRIVA SISTEMELOR FINANCIAR, FISCAL ŞI DE ASIGURĂRI 111

Capitolul al optulea 117

INFRACŢIUNI ÎMPOTRIVA ACTIVITĂŢII ORGANELOR DE STAT, A ORGANIZAŢIILOR OBŞTEŞTI ŞI A PERSOANELOR CE ÎNDEPLINESC FUNCŢII PUBLICE 117

Secţiunea I 117

Infracţiuni împotriva ordinii de guvernare 117

Secţiunea II 124

Infracţiuni în serviciu 124

Secţiunea III 126

Infracţiuni împotriva justiției 126

Secţiunea IV 129

Mita 129

Capitolul al optulea “a” 132

INFRACŢIUNI ÎMPOTRIVA SPORTULUI 132

Capitolul al nouălea 133

INFRACŢIUNI ÎN LEGĂTURĂ CU DOCUMENTELE 133

Capitolul al nouălea “a” 137

(Nou – Monitorul Oficial nr. 92 din 2002) INFRACŢIUNI 137

INFORMATICE 137

Capitolul al zecelea 139

INFRACŢIUNI ÎMPOTRIVA 139

ORDINII ŞI 139

LINIŞTII PUBLICE 139

Capitolul al unsprezecelea 144

INFRACŢIUNI DE 144

PERICOL GENERAL 144

Secţiunea I 144

Infracțiunii săvârșite printr-o modalitate ce prezintă pericol general sau cu mijloace ce prezintă pericol social 144

Secțiunea II 148

Infracțiuni în domeniul transportului și al comunicațiilor 148

Secțiunea III 155

Infracţiuni împotriva sănătății publice și a mediului ambiant (compl. titulatura - Monitorul Oficial nr. 26 din 2004) 155

Secțiunea IV 164

(Nou - Monitorul Oficial nr. 41 din 1985) Alte infracțiuni de pericol social general 164

Secţiunea V 164

Infracţiuni legate de utilizarea energiei nucleare în scopuri pașnice 164

Capitolul al doisprezecelea 167

INFRACŢIUNI ÎMPOTRIVA CAPACITĂȚII DE APĂRARE A REPUBLICII, CU PRIVIRE LA INFORMAŢIILE REPREZENTÂND SECRET DE STAT ŞI CU PRIVIRE LA INFORMAŢIILE STRĂINE CLASIFICATE 167

Secţiunea I 167

Infracţiuni cu privire la informațiile reprezentând secret de stat și cu privire la informațiile străine clasificate 167

Secţiunea II 168

Infracţiuni față de executarea serviciului militar 168

Secţiunea II ”a” 169

Infracțiuni privind executarea serviciului alternativ pe timp de pace 169

Secţiunea III 170

Alte infracţiuni 170

Capitolul al treisprezecelea 170

INFRACŢIUNI ÎN DOMENIUL MILITAR 170

Secțiunea I 171

Infracțiuni privind subordonarea militară și onoarea militară 171

Secțiunea II 172

Dezertarea din serviciul militar 172

Secţiunea III 174

Infracţiuni de serviciu 174

Secţiunea IV 174

Infracţiuni privind serviciul de gardă, santinelă, patrulare, serviciul interior și de frontieră 174

Secţiunea V 175

Alte infracţiuni în domeniul militar 175

Secţiunea VI 176

Infracţiuni în domeniul militar săvârșite pe timp de război ori în situații de luptă sau în misiuni ori operațiuni în afara țării (Modificat titulatura, – Monitorul Oficial, nr. 75 din 2006) 176

Secţiunea VII 177

Infracţiuni în legătură cu 177

acțiuni militare 177

Capitolul al paisprezecelea 178

INFRACŢIUNI ÎMPOTRIVA PĂCII 178

ŞI A UMANITĂŢII 178

Secţiunea I 178

Infracţiuni împotriva păcii 178

Secţiunea II 179

Infracţiuni împotriva legilor și uzanțelor de ducere a războiului 179

Secţiunea III 181

Distrugerea unor grupuri de populație (genocid) și apartheid 181

DISPOZIŢII SUPLIMENTARE 182

DISPOZIŢII TRANZITORII 182

MODIFICĂRI ÎN ALTE LEGI 184CODUL PENAL
Rep., Monitorul Oficial, nr. 26 din 2 aprilie 1968, în vigoare de la 1 mai 1968, îndr., nr. 29 din 12 aprilie 1968, modif., nr. 92 din 28 noiembrie 1969, modif. și compl., nr. 26 din 30 martie 1973, compl., nr. 27 din 3 aprilie 1973, modif., nr. 89 din 15 noiembrie 1974, în vigoare de la -1 martie 1975, modif. și compl., nr. 95 din 12 decembrie 1975, modif., nr. 3 din 11 ianuarie 1977, compl., nr. 54 din 11 iulie 1978, nr. 89 din 9 noiembrie 1979, modif. și compl., nr. 28 din 9 aprilie 1982, în vigoare de la -1 iulie 1982, îndr., nr. 31 din 20 aprilie 1982, compl., nr. 44 din 5 iunie 1984, modif. și compl., nr. 41 din 28 mai 1985, compl., nr. 79 din 11 octombrie 1985, îndr., nr. 80 din 15 octombrie 1985, modif. și compl., nr. 89 din 18 noiembrie 1986, îndr., nr. 90 din 21 noiembrie 1986, modif., nr. 37 din 16 mai 1989, în vigoare de la -16 mai 1989, nr. 91 din 24 noiembrie 1989, în vigoare de la 24 noiembrie 1989, nr. 99 din 22 decembrie 1989, în vigoare de la 22 decembrie 1989, compl., nr. 10 din 2 februarie 1990, modif., nr. 31 din 17 aprilie 1990, modif. și compl., nr. 81 din 9 octombrie 1990, în vigoare de la 9 octombrie 1990, nr. 1 din 4 ianuarie 1991, nr. 86 din 18 octombrie 1991, îndr., nr. 90 din 1 noiembrie 1991, modif., nr. 105 din 19 decembrie 1991, compl., nr. 54 din 3 iulie 1992, în vigoare de la 3 iulie 1992, modif. și compl., nr. 10 din 5 februarie 1993, nr. 50 din 1 iunie 1995; Decizia nr. 19 din 12 octombrie 1995 a Curții Constituționale a Republicii Bulgaria - nr. 97 din 3 noiembrie 1995; compl., nr. 102 din 21 noiembrie 1995, în vigoare de la 21 ianuarie 1996, modif. și compl., nr. 107 din 17 decembrie 1996, nr. 62 din 5 august 1997, modif., nr. 85 din 26 septembrie 1997; Decizia nr. 19 din 21 noiembrie 1997 a Curții Constituționale a Republicii Bulgaria - nr. 120 din 16 decembrie 1997; compl., nr. 83 din 21 iulie 1998, modif. și compl., nr. 85 din 24 iulie 1998, compl., nr. 132 din 10 noiembrie 1998, în vigoare de la -1 ianuarie 1999, modif., nr. 133 din 11 noiembrie 1998, modif. și compl., nr. 153 din 23 decembrie 1998, nr. 7 din 26 ianuarie 1999, modif., nr. 51 din 4 iunie 1999, nr. 81 din 14 septembrie 1999, în vigoare de la -15 decembrie 1999, modif. și compl., nr. 21 din 17 martie 2000, nr. 51 din 23 iunie 2000; Decizia nr. 14 din 23 noiembrie 2000 a Curții Constituționale a Republicii Bulgaria - nr. 98 din 1 decembrie 2000; compl., nr. 41 din 24 aprilie 2001, modif., nr. 101 din 23 noiembrie 2001, nr. 45 din 30 aprilie 2002, modif. și compl., nr. 92 din 27 septembrie 2002, nr. 26 din 30 martie 2004, nr. 103 din 23 noiembrie 2004, în vigoare de la 1 ianuarie 2005, nr. 24 din 22 martie 2005, nr. 43 din 20 mai 2005, în vigoare de la -1 septembrie 2005, modif., nr. 76 din 20 septembrie 2005, în vigoare de la -1 ianuarie 2007, modif. și compl., nr. 86 din 28 octombrie 2005, în vigoare de la 29 aprilie 2006, nr. 88 din 4 noiembrie 2005, modif., nr. 59 din 21 iulie 2006, în vigoare de la -1 ianuarie 2007, modif. și compl., nr. 75 din 12 septembrie 2006, în vigoare de la -13 octombrie 2006, nr. 102 din 19 decembrie 2006, nr. 38 din 11 mai 2007, nr. 57 din 13 iulie 2007, în vigoare de la -13 iulie 2007, modif., nr. 64 din 7 august 2007, compl., nr. 85 din 23 octombrie 2007, în vigoare de la 23 octombrie 2007, modif., nr. 89 din 6 noiembrie 2007, compl., nr. 94 din 16 noiembrie 2007, modif. și compl., nr. 19 din 22 februarie 2008, modif., nr. 67 din 29 iulie 2008, nr. 102 din 28 noiembrie 2008, nr. 12 din 13 februarie 2009, în vigoare de la -1 ianuarie 2010 (*) - modif., nr. 32 din 28 aprilie 2009, compl., nr. 23 din 27 martie 2009, în vigoare de la -1 noiembrie 2009, modif. și compl., nr. 27 din 10 aprilie 2009, compl., nr. 47 din 23 iunie 2009, în vigoare de la 1 octombrie 2009, modif., nr. 80 din 9 octombrie 2009, nr. 93 din 24 noiembrie 2009, în vigoare de la 25 decembrie 2009, nr. 102 din 22 decembrie 2009, în vigoare de la 22 decembrie 2009, modif. și compl., nr. 26 din 6 aprilie 2010, compl., nr. 32 din 27 aprilie 2010, în vigoare de la 28 mai 2010, modif. și compl., nr. 33 din 26 aprilie 2011, în vigoare de la 27 mai 2011, nr. 60 din 5 august 2011, compl., nr. 19 din 6 martie 2012, modif. și compl., nr. 20 din 9 martie 2012, în vigoare de la data de 10 iunie 2012, nr. 60 din 7 august 2012, în vigoare de la data de 8 septembrie 2012, modif., nr.17 din 21 februarie 2013.

Kataloq: wp-content -> uploads -> DTI -> Coduri%20penale-editura
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin
Coduri%20penale-editura -> Traducere din limba germană Codul penal al Republicii Federale Germania

Yüklə 1,11 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə