Traducere din limba germană Codul penal al Republicii Federale Germania


Art. 90. Defăimarea președintelui federalYüklə 1,59 Mb.
səhifə9/23
tarix03.01.2019
ölçüsü1,59 Mb.
#88825
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

Art. 90.

Defăimarea președintelui federal

(1) Persoana care, în public, în cadrul unei adunări sau prin diseminarea de materiale (art. 11 alin. 3) defăimează președintele federal se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 5 ani.

(2) În cazurile mai puțin grave, instanța poate reduce pedeapsa conform propriilor convingeri (art. 49 alin. 2) dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 188.

(3) Pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani dacă fapta este o calomnie (art. 187) sau dacă făptuitorul se implică prin faptă în mod intenționat în aspirații împotriva existenței Republicii Federale Germania sau împotriva principiilor constituționale.

(4) Acțiunea penală se pune în mișcare doar cu condiția împuternicirii din partea președintelui federal.
Art. 91a90a

. Defăimarea statului și a simbolurilor acestuia

(1) Persoana care, în public, în cadrul unei adunări sau prin diseminarea de materiale (art. 11 alin. 3),

1. aduce injurii sau denigrează Republica Federală Germania sau unul din landurile acesteia sau ordinea constituțională a acesteia sau

2. defăimează culorile, drapelul, stema sau imnul Republicii Federale Germania sau al unuia dintre landurile acesteia,

se pedepsește cu închisoare până la 3 ani sau cu amendă.

(2) Cu aceeași pedeapsă se pedepsește persoana care îndepărtează, distruge, deteriorează, aduce în stare de neîntrebuințare sau nerecognoscibilă sau insultă un drapel al Republicii Federale Germania sau al unuia din landurile acesteia arborat public sau un simbol al Republicii Federale Germania sau al unuia din landurile acesteia expus în mod public. Tentativa se pedepsește.

(3) Pedeapsa este închisoarea până la 5 ani sau amenda dacă făptuitorul se implică prin faptă în mod intenționat în aspirații împotriva existenței Republicii Federale Germania sau împotriva principiilor constituționale.
Art. 90b

. Defăimarea anti-constituțională a organelor constituționale

(1) Persoana care, în public, în cadrul unei adunări sau prin diseminarea de materiale (art. 11 alin. 3) defăimează un organ legislativ, guvernul sau curtea constituțională a Republicii Federale Germania sau a unuia din landurile acesteia sau a unuia dintre membrii acestora, în această capacitatecalitate, într-un mod de natură să pună în pericol respectul față de stat și prin aceasta se implică în mod intenționat în aspirații împotriva existenței Republicii Federale Germania sau împotriva principiilor constituționale se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 5 ani.

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare doar cu condiția împuternicirii din partea organului constituțional sau a membrului respectiv.
Art. 91

. Încurajarea în scopul săvârșirii unui act de violență grav de natură să pună în pericol statul

(1) Cu pedeapsa cu închisoarea de până la 3 ani sau cu amendă se pedepsește persoana care

1. afișează sau face accesibilă unei alte persoane un material (art. 11 alin. 3) care, conform conținutului său, este de natură să servească ca instrucțiuni pentru săvârșirea unui act de violență grav de natură să pună în pericol statul (art. 89a alin. 1), dacă circumstanțele diseminării acestuia sunt de natură să favorizeze sau să trezească disponibilitatea altor persoane de a săvârși un act de violență grav de natură să pună în pericol statul.

2. își procură un material de tipul celor menționate la punctul 1 în scopul de a săvârși un act de violență grav de natură să pună în pericol statul.

(2) Dispozițiile alin. 1 punctul 1 nu sunt aplicabile dacă

1. acțiunea servește educației civile, îndepărtării aspirațiilor anticonstituționale, artei sau științei, cercetării sau învățământului, raportării privind evenimente curente sau istorice sau altor scopuri similare sau

2. acțiunea servește exclusiv îndeplinirii obligațiilor legale profesionale sau de serviciu.

(3) Dacă gradul de vinovăție este redus, instanța poate renunța la aplicarea unei pedepse conform acestor dispoziții.


Art. 91a

. Domeniul de aplicare

(1) Dispozițiile art. 84, art. 85 și art. 87 se aplică doar faptelor care au fost săvârșite printr-o activitate exercitată în interiorul domeniului de aplicare teritorială a prezentei legi.


Titlul IV.

Dispoziții comune
Art. 92

. Definiții

(1) În înțelesul prezentei legi, subminează existența Republicii Federale Germania persoana care cauzează sfârșitul libertății acesteia față de dominația străină, anihilează unitatea statală a acesteia sau separă un teritoriu care îi aparține.

(2) În înțelesul prezentei legi, principiile constituționale sunt

1. dreptul poporului de a exercita autoritatea de stat prin alegeri și sufragii și prin organe speciale ale puterii legislative, puterii executive și jurisprudenței și de a alege reprezentanții poporului prin alegeri generale, directe, libere, egale și secrete.

2. supunerea legislației ordinii constituționale și supunerea puterii executive și jurisprudenței legii și justiției,

3. dreptul la formarea și exercitarea unei opoziții parlamentare,

4. posibilitatea de dizolvare a guvernului și răspunderea acestuia fața de reprezentanții poporului,

5. independența instanțelor și

6. excluderea oricărei guvernări prin forță și arbitrar.

(3) În înțelesul prezentei legi

1. sunt aspirații împotriva existenței Republicii Federale Germania acele aspirații ai căror susținători urmăresc subminarea existenței Republicii Federale Germania (alin. 1),

2. sunt aspirații împotriva siguranței Republicii Federale Germania acele aspirații ai căror susținători urmăresc subminarea siguranței externe și interne a Republicii Federale Germania,

3. sunt aspirații împotriva principiilor constituționale acele aspirații ai căror susținători urmăresc îndepărtarea, lipsirea de eficiență sau subminarea unui principiu constituțional (alin. 2).
Art. 92a.

Pedeapsa complementară

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea de cel puțin 6 luni pentru o faptă penală aplicată conform prezentei Secțiuni, instanța poate interzice exercitarea dreptului de a ocupa funcții publice, a dreptului de a vota și , dreptului de a alege și de a fi ales (art. 45 alin. 2 și 5).


Art. 92b.

Indisponibilizarea

Dacă o faptă penală a fost săvârșită conform prezentei Secțiuni

1. bunurile care au fost obținute prin săvârșirea faptei sau utilizate sau dedicate în scopul săvârșirii sau pregătirii faptei și

2. bunurile la care se referă o faptă penală conform art. 80a, art. 86, art. 86a, art. 89a – -art. 91

pot fi indisponibilizate. Dispozițiile art. 74a se aplică în mod corespunzător.
Secțiunea II

. Trădarea de țară și punerea în pericol a siguranței externe
Art. 93

. Noțiunea de secret de stat

(1) Secretele de stat sunt faptele, bunurile sau informațiile care sunt accesibile doar unui cerc restrâns de persoane și care trebuie ținute secrete față de o putere străină în scopul de a împiedica pericolul unui prejudiciu grav pentru siguranța externă a Republicii Federale Germania.

(2) Faptele care încalcă ordinea fundamentală liberă și democratică sau dispozițiile unor acorduri interstatale ținute secrete față de partenerii contractuali ai Republicii Federale Germania nu reprezintă secrete de stat.
Art. 94

. Trădarea de țară

(1) Persoana care

1. comunică unei puteri străine sau unui intermediar al acesteia sau

2. permite să ajungă în alt mod la o persoană neautorizată sau face cunoscut, în mod public, în scopul de a aduce un prejudiciu Republicii Federale Germania sau de a favoriza o putere străină

un secret de stat și cauzează în acest fel pericolul unui prejudiciu grav pentru securitatea externă a Republicii Federale Germania se pedepsește cu închisoare de cel puțin un an.

(2) În cazurile deosebit de grave, pedeapsa este detențiunea pe viață sau închisoarea de cel puțin 5 ani. Un caz deosebit de grav este, de regulă, atunci cândacela în care făptuitorul

1. abuzează de o funcție de răspundere care îl obligă în mod special să păstreze secretele de stat sau

2. cauzează prin faptă pericolul unui prejudiciu deosebit de grav pentru securitatea externă a Republicii Federale Germania.


Art. 95

. Dezvăluirea de secrete de stat cu intenția de a produce prejudicii

(1) Persoana care lasă să ajungă la o persoană neautorizată un secret de stat păstrat secret de către o entitate oficială sau din dispoziția acesteia sau îl face cunoscut în mod public și prin aceasta cauzează pericolul producerii unui prejudiciu grav pentru securitatea externă a Republicii Federale Germania se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani dacă fapta nu este pedepsită cu pedeapsă conform art. 94.

(2) Tentativa se pedepsește.

(3) În cazurile deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 1 an la 10 ani. Dispozițiile art. 94 alin. 2 teza 2 se aplică în mod corespunzător.


Art. 96

. Furtul de informații în scop de trădare de țară; spionarea secretelor de stat

(1) Persoana care își procură un secret de stat în scopul de a-l dezvălui (art. 94) se pedepsește cu închisoarea de la 1 an la 10 ani.

(2) Persoana care își procură un secret de stat păstrat secret de către o entitate oficială sau din dispoziția acesteia în scopul de a-l dezvălui (art. 95) se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Tentativa se pedepsește.
Art. 97

. Dezvăluirea de secrete de stat și punerea în pericol prin imprudență

(1) Persoana care lasă să ajungă la o persoană neautorizată un secret de stat păstrat secret de către o entitate oficială sau din dispoziția acesteia sau îl face cunoscut în mod public și prin aceasta cauzează, prin imprudență, pericolul producerii unui prejudiciu grav pentru securitatea externă a Republicii Federale Germania se pedepsește cu închisoarea de maximum 5 ani sau amendă.

(2) Persoana care, prin imprudență, lasă să ajungă prin imprudență la o persoană neautorizată un secret de stat păstrat secret de către o entitate oficială sau din dispoziția acesteia și care i-a devenit accesibil în baza funcției sau a unui mandat acordat de o entitate oficială și prin aceasta cauzează, prin imprudență, pericolul producerii unui prejudiciu grav pentru securitatea externă a Republicii Federale Germania se pedepsește cu închisoarea de maximum 3 ani sau cu amenda.

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare doar cu împuternicire din partea Guvernului Federal.


Art. 97a

. Trădarea de secrete ilegale

Persoana care comunică unei puteri străine sau unui intermediar al acesteia un secret care, ca urmare a unei încălcări prevăzute la art. 93 alin. 2, nu reprezintă un secret de stat unei puteri străine sau unui intermediar al acesteia și prin aceasta cauzează pericolul unui prejudiciu grav pentru securitatea externă a Republicii Federale Germania se pedepsește ca un trădător de țară (art. 94). Dispozițiile art. 96 alin. 1 coroborat cu art. 94 alin. 1 punctul 1 se aplică în mod corespunzător secretelor de tipul celor menționate la teza 1.


Art. 97b

. Trădarea în baza presupunerii eronate privind un secret ilegal

(1) Dacă făptuitorul acționează în cazurile prevăzute la art. 94 – -97 în baza presupunerii eronate că secretul de stat reprezintă un secret de tipul celui menționat la art. 97a, dacă

1. această eroare îi este imputabilă,

2. nu acționează cu intenția de a contracara presupusa încălcare sau

3. fapta, conform circumstanțelor, nu reprezintă un mijloc adecvat de îndeplinire a acestui scop,

se pedepsește conform dispozițiilor menționate. Fapta nu reprezintă, de regulă, un mijloc adecvat dacă făptuitorul nu a solicitat anterior un remediu de la un membru al Parlamentului Federal Bundestag.

(2) Dacă secretul de stat i-a fost încredințat sau a devenit accesibil făptuitorului în interes de serviciu, în calitate de funcționar public sau militar al Armatei Germane Bundeswehr, acesta se pedepsește și atunci când, anterior, funcționarul public nu a solicitat un remediu de la un superior, iar militarul de la un superior disciplinar. Aceasta se aplică mutatis mutandisAceste dispoziții se aplică în mod corespunzător pentru persoanele din serviciul public cu obligații speciale și pentru persoane care au fost investite cu obligații în înțelesul dispozițiilor art. 353b alin. 2.
Art. 98

. Activitatea de agent în scopul trădării de țară

(1) Persoana care

1. exercită pentru o putere străină o activitate îndreptată spre dobândirea sau comunicarea de secrete de stat sau

2. se declară față de o putere străină sau față de un intermediar al acesteia că este dispus să exercite o astfel de activitate

se pedepsește cu închisoare de până la 5 ani sau cu amendă, dacă fapta nu se pedepsește cu pedeapsă conform art. 94 sau art. 96 alin. 1. În cazurile deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 1 an la 10 ani; dispozițiile art. 94 alin. 2 teza 2 punctul 1 se aplică în mod corespunzător.

(2) Instanța poate reduce pedeapsa conform propriilor convingeri (art. 49 alin. 2) sau poate renunța la aplicarea pedepsei conform acestor dispoziții dacă făptuitorul, în mod benevol, renunță la conduita sa și raportează unei entități competente informațiile. Dacă, în cazurile prevăzute la alin. 1 teza 1, făptuitorul a fost forțat de către puterea străină sau de către unul dintre intermediarii acesteia să aibă această conduită, făptuitorul nu se pedepsește conform acestei dispoziții dacă, în mod benevol, renunță la conduita sa și raportează de îndată unei entități competente informațiile.


Art. 99

. Activitatea ca agent al serviciilor secrete

(1) Persoana care

1. exercită pentru serviciile secrete ale unei puteri străine o activitate ca agent al acestora îndreptată împotriva Republicii Federale Germania și care vizează comunicarea sau livrarea de fapte, bunuri sau informații sau

2. se declară față de serviciile secrete ale unei puteri străine sau față de un intermediar al acestora de acord să exercite o astfel de activitate

se pedepsește cu închisoarea de până la 5 ani sau cu amendă dacă fapta nu se pedepsește cu amendă conform art. 94 sau art. 96 alin. 1, art. 97a sau art. 97b coroborat cu art. 94 sau art. 96 alin. 1.

(2) În cazurile deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 1 an la 10 ani. Un caz deosebit de grav este, de regulă, cazul în care făptuitorul comunică sau livrează fapte, bunuri sau informații care sunt păstrate secrete de o entitate oficială sau din dispoziția acesteia și dacă

1. abuzează de o funcție de răspundere care îl obligă în mod special la păstrarea de astfel de secrete sau

2. prin faptă, cauzează pericolul producerii unui prejudiciu pentru Republica Federală Germania.

(3) Dispozițiile art. 98 alin. 2 se aplică în mod corespunzător.
Art. 100

. Angajarea în relații care pun în pericol pacea

(1) Persoana care, în calitate de cetățean german care trăiește în interiorul domeniului de aplicare teritorial al prezentei legi, cu intenția de a cauza un război sau un atac armat împotriva Republicii Federale Germania, stabilește sau păstrează relații cu un guvern, o organizație sau instituție din afara domeniului de aplicare teritorială a prezentei legi sau cu un intermediar al acestora se pedepsește cu închisoarea de minimum 1 an.

(2) În cazurile deosebit de grave, pedeapsa este detențiunea pe viață sau închisoare de minimum 5 ani. Un caz deosebit de grav este de regulă cazul în care făptuitorul, prin fapta sa, cauzează un pericol pentru existența Republicii Federale Germania.

(3) În cazurile mai puțin grave, pedeapsa este închisoarea de la 1 an la 5 ani.


Art. 100a

. Falsificarea în scop de trădare de țară

(1) Persoana care, în deplină cunoștință de cauză, lasă să ajungă la o altă persoană sau face cunoscute în mod public bunuri falsificate sau alterate,, informații despre acestea sau afirmații neadevărate cu caracter faptic care, dacă ar fi autentice sau adevărate, ar fi relevante pentru securitatea externă sau relațiile Republicii Federale Germania cu o putere străină, în scopul de a induce în eroare o putere străină cu privire la aspectul faptul că ar fi vorba de bunuri sau fapte autentice și prin aceasta cauzează pericolul producerii unui prejudiciu grav pentru siguranța externă sau relațiile Republicii Federale Germania cu o putere străină se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(2) Cu aceeași pedeapsă se pedepsește persoana care produce astfel de bunuri prin falsificare sau alterare sau care și le procură în scopul de a face să ajungă sau să le facă cunoscute unei alte persoane, în modul menționat la alin. 1, în scopul inducerii în eroare a unei puteri străine, cauzând astfel pericolul producerii unui prejudiciu grav pentru securitatea externă sau relațiile Republicii Federale Germania cu o putere străină.

(3) Tentativa se pedepsește.

(4) În cazurile deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de minimum 1 an. Un caz deosebit de grav este, de regulă, cazul în care făptuitorul, prin faptă, cauzează pericolul producerii unui prejudiciu grav pentru securitatea externă sau relațiile Republicii Federale Germania cu o putere străină.
Art. 101

. Pedeapsa complementară

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea de cel puțin 6 luni pentru o faptă penală săvârșită cu intenție prevăzută conform prezentei Secțiuni, instanța poate interzice exercitarea dreptului de a ocupa funcții publice, a dreptului de a vota, sau a dreptului de a alege și de a fi ales (art. 45 alin. 2 și 5).


Art. 101a

. Indisponibilizarea

Dacă o faptă penală a fost săvârșită conform prezentei Secțiuni

1. bunurile care au fost obținute prin săvârșirea faptei sau utilizate sau dedicate în scopul săvârșirii sau pregătirii faptei și

2. bunurile care reprezintă secrete de stat și bunurile de tipul celor menționate la art. 100a la care se referă fapta

pot fi indisponibilizate. Dispozițiile art. 74a se aplică în mod corespunzător. Bunurile de tipul celor menționate la teza 1 punctul 2 sunt indisponibilizate și fără îndeplinirea condițiilor de la art. 74 alin. 3 teza 1 și art. 74b dacă este necesar în scopul îndepărtării pericolului producerii unui prejudiciu grav pentru securitatea externă a Republicii Federale Germania; aceasta se aplică și atunci când făptuitorul a acționat fără vinovăție.
Secțiunea III

. Fapte penale împotriva contra statelor străine
Art. 102

. Atacul asupra organelor și reprezentanților statelor străine

(1) Persoana care săvârșește un atac asupra integrității fizice a unui șef de stat străin, asupra unui membru al unui guvern străin sau asupra unui conducător acreditat pe teritoriul Republicii Federale Germania al unei reprezentanțe diplomatice străine, în timp ce persoana atacată se află pe teritoriul Republicii Federale Germania în calitate oficială, se pedepsește cu închisoare de maximum 5 ani sau cu amendă, iar în cazurile deosebit de grave cu închisoare de minimum 1 an.

(2) Pe lângă pedeapsa cu închisoarea de cel puțin 6 luni, instanța poate interzice exercitarea dreptului de a ocupa funcții publice, dreptului de a vota, sau a dreptului de a alege și de a fi ales (art. 45 alin. 2 și 5).
Art. 103

. (abrogat)
Art. 104

. Încălcarea drapelelor și simbolurilor de stat ale statelor străine

(1) Persoana care îndepărtează, distruge, deteriorează sau face nerecognoscibil sau insultă un drapel arborat în public în baza unor dispoziții legale sau, conform potrivit unei tradiții recunoscute, un drapel al unui stat străin sau un simbol al unui astfel de stat afișat de o reprezentanță recunoscută a statului respectiv se pedepsește cu închisoarea de până la 2 ani sau cu amendă.

(2) Tentativa se pedepsește.
Art. 104a

. Condiții pentru punerea în mișcare a urmăririi acțiunii penale

Punerea în mișcare a acțiunii penale pentru faptele penale prevăzute la prezenta Secțiune se face doar atunci când Republica Federală Germania întreține relații diplomatice cu celălalt stat, reciprocitatea este garantată și era garantată și la data săvârșirii faptei, există o cerere de urmărire formulată de guvernul statului străin și Guvernul Federal a emis împuternicirea necesară în scopul efectuării urmăririi penale.


Secțiunea IV

. Fapte penale contra organelor constituționale, precum și cu ocazia alegerilor și sufragiilor
Art. 105

. Constrângerea organelor constituționale

(1) Persoana care constrânge în mod ilegal prin violență sau prin amenințare cu violența

1. un organ legislativ al Statului Federal sau al unui land sau al uneia dintre comisiile acestuia,

2. Adunarea Federală (Bundesversammlung) sau una din comisiile acesteia sau

3. Guvernul sau Curtea Constituțională Federală sau a unuia dintre landuri,

să nu își exercite atribuțiile sau să le exercite într-un anumit sens se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 10 ani.

(2) În cazurile mai puțin grave, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani.
Art. 106

. Constrângerea Președintelui Federal și a membrilor unui organ constituțional

(1) Persoana care constrânge în mod ilegal prin violență sau prin amenințare cu un rău considerabil

1. Președintele Federal sau

2. un membru al

a) unui organ legislativ al Statului Federal sau al unui land,

b) Adunării Federale (Bundesversammlung) sau

c) al Guvernului sau Curții Constituționale Federale sau a unuia dintre landuri,

să nu își exercite atribuțiile sau să le exercite într-un anumit sens se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 5 ani.

(2) Tentativa se pedepsește.

(3) În cazurile deosebit grave, pedeapsa este închisoarea de la 1 an la 10 ani.


Art. 106a

. (abrogat)
Art. 106b

. Perturbarea activității unui organ legislativ

(1) Persoana care încalcă dispoziții generale sau speciale emise de un organ legislativ al Statului Federal sau al unui land sau președintele acestuia cu privire la siguranță și ordine în clădirea organului legislativ sau pe proprietatea aferentă acesteia, împiedicând astfel sau perturbând astfel activitatea organului legislativ se pedepsește cu închisoarea de maximum un an sau cu amendă.

(2) Dispoziția sancționatorie de la alin. 1 nu se aplică în cazul dispozițiilor emise de un organ legislativ al Statului Federal sau al Președintelui acestuia, nici membrilor Parlamentului Federal (Bundestag), nici membrilor Consiliului Federal (Bundesrat) și nici membrilorai Guvernului Federal, precum și însărcinaților acestora, iar în cazul dispozițiilor unui organ legislativ al unui land sau președintelui acestuia, nici membrilor organului legislativ ai acelui land, nici membrilor guvernului de land și însărcinaților acestuia.
Art. 107

. Obstrucționarea alegerilor

(1) Persoana care, prin violență sau prin amenințarea cu violență, obstrucționează sau perturbă procesul electoral sau rezultatul acestuia se pedepsește cu închisoarea de maximum 5 ani sau cu amendă, iar în cazurile deosebit de grave cu închisoarea de minimum 1 an.

(2) Tentativa se pedepsește.

Art. 107a

. Falsificarea alegerilor

(1) Persoana care își exercită în mod neautorizat dreptul de a alege sau care în alt mod cauzează în alt mod un rezultat incorect al unui proces electoral sau care falsifică rezultatul se pedepsește cu închisoarea de maximum 5 ani sau cu amendă.

(2) Cu aceeași pedeapsă se pedepsește persoana care anunță sau face să se anunțe în mod incorect rezultatul unui proces electoral.

(3) Tentativa de pedepsește.


Kataloq: wp-content -> uploads -> DTI -> Coduri%20penale-editura
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin
Coduri%20penale-editura -> Traducere autorizată din limba bulgară

Yüklə 1,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə