Uniunea avocaţilor din r. Moldova barou avocaţi băLŢi-nord raportul de activitate al decanului Lichii Boris Perioada 01. 07. 2016 – 01. 07. 2017 Prezentat la Adunarea generală a Baroului Avocaţi Bălţi-Nord din 19Yüklə 164,33 Kb.
səhifə1/2
tarix28.10.2017
ölçüsü164,33 Kb.
#17376
  1   2


UNIUNEA AVOCAŢILOR DIN R.MOLDOVA

BAROU AVOCAŢI BĂLŢI-NORD


Raportul de activitate al decanului Lichii Boris

Perioada 01.07.2016 – 01.07.2017
Prezentat la Adunarea generală a Baroului Avocaţi Bălţi-Nord din 19.05.2017.


Prezentarea Baroului Avocaţi Bălţi-Nord :

Baroul Avocaţi Bălţi-Nord din raza Curţii de Apel Bălţi întruneşte 250 avocaţi activi din : municipiul Bălţi şi 13 raioane : Briceni,Edineţ,Ocniţa,Donduşeni,Soroca,Drochia,Râşcani,Glodeni,Făleşti,Floreşti,Sângerei,Ungheni,Nisporeni ; de la localitatea de reşedinţă a Baroului,municipiul Bălţi,până în cel mai de nord raion Briceni avem o distanţă de 110 km şi,de la Bălţi până la cel mai de sud raion Nisporeni avem o distanţă de 136 km,extremităţile circumscripţiei baroului sunt situate la o distanţă/lungime de 246 km.


Pentru buna funcţionare a Baroului Avocaţi Bălţi-Nord şi în vederea îndeplinirii atribuţiunilor decanului Lichii Boris,care este şi membru de drept al Consiliului Uniunii Avocaţilor din R.Moldova,în perioada dintre 01.07.2016 şi 01.07.2016,decanul a executat următoarele activităţi :


 1. A asigurat organizarea activităţii avocaţilor din circumscripţie prin coordonare cu organele Uniunii Avocaţilor;

 2. A coordonat activitatea Baroului prin comunicarea cu consilierii/coordanotorii din teritoriul celor 14 localităţi din circumscripţia Baroului Bălţi-Nord ;

 3. A reprezentat Baroul în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

 4. A pus în executare hotărîrile Congresului, ale Consiliului Uniunii Avocaţilor şi ale adunării generale;

 5. A convocat şi a prezidat şedinţele adunării generale;

 6. A executat documentarea evidenţei permanente,reactualizarea cu înregistrarea într-un registru,ţinut la sediul Baroului,şi publicarea anuală, nu mai tîrziu de 25 decembrie, a listei membrilor baroului prin afişare la sediul Baroului şi prin plasare pe pagina oficială de Internet a Uniunii Avocaţilor;

 7. A document evidenţa cu înregistrare corespondeţei într-un registru,ţinut la sediul Baroului;

 8. A documentat evidenţa, cu înregistrare într-un registru ţinut la sediul Baroului, a sesizeazarilor Comisiei pentru etică şi disciplină privind organizarea controlului profesional, disciplinar şi deontologic al activităţii avocaţilor;

 9. A documentat emiterea deciziilor şi le-a consemnează într-un registru special, ţinut la sediul Baroului, pus la dispoziţia oricărui avocat interesat şi a organelor de conducere ale Uniunii Avocaţilor;

 10. A documentat evidenţa , cu înregistrarea într-un registru ţinut la sediul Baroului, a cazurilor de soluţionarea litigiilor între membrii Baroului şi dintre avocaţi/clienţi în legătură cu exercitarea profesiei ;

 11. A documentat evidenţa, cu înregistrarea într-un registru ţinut la sediul baroului, a contestaţiilor şi reclamaţiilor , soluţionate de decanul Baroului prin decizie motivată după audierea părţilor, privind onorariile .Soluţionarea contestaţiilor şi a reclamaţiilor se face prin aplicarea principiilor medierii şi încercarea de conciliere a părţilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei sau reclamaţiei ;

 12. A documentat evidenţa, cu înregistrarea întru-un registru ţinut la sediul Baroului, al cererilor,prin care avocatul solicită transferul într-un alt Barou.Cererea se va adresa în scris decanului Baroului din care face parte şi decanului Baroului în care se transfer, comunicarea deciziilor cu privire la transfer se comunică solicitantului şi baroului din care acesta face parte ;

 13. A documentat evidenţa, cu înregistrare într-un registru ţinut la sediul Baroului,a notificărilor pentru înregistrarea formei de exercitare a activităţii profesionale a avocaţilor din lista Baroului;

 14. A dus evidenţa, cu înregistrarea într-un registru ţinut la sediul Baroului,al opţiunilor avocaţilor pentru participarea la acţiunile de formare profesională continuă cu comunicare Consiliului Uniunii Avocaţilor până cel mai târziu 15 decembrie a anului anterior anului în care sunt organizate astfel de acţiuni.Evidenţâ se păstrează la barou şi se comunică la Uniunea Avocaţilor ;

 15. A organizat acţiunile de formare profesională continuă a avocaţilor din lista Baroului;

 16. A dus evidenţa, cu înregistrarea într-un registru ţinut la sediul Baroului,a procedurii de întocmirea avizului pentru avocaţii doritori să se încadreze în lista Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat (CNAJGS);

 17. A participat la şedinţele/sesiunile de admitere ,organizate de Oficului Teritorial Bălţi-Nord al Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat (CNAJGS);

 18. S-a deplasat în teritoriul din circumscripţia Baroului în vederea realizării atribuţiilor de bună organizare şi funcţionare efectivă a Baroului prin organizarea şedinţelor de lucru cu avocaţii din teritoriu ;

 19. A îndeplinit şi alte atribuţii prevăzute de Lege sau date în competenţa sa;

 20. A participat la toate şedinţele Consiliului Uniunii Avocaţilor din R.Moldova în calitate de membru de drept al CoU.A.R.M.


Prezentarea activităţii decanului,membrului de drept al Consliliului Uniunii Avocaţilor din R.Moldova, Lichii Boris.


 1. A convocat şi a organizat desfăşurarea la trei adunări generale a Baroului Avocaţi Bîlţi-Nord : 20.05.2016,18.11.2016,19.05.2016;

 2. A fost organizată solemnitatea de sărbătorire a Zilei Avocatului din 09.09.2016.

Sărbătorirea a fost organizată dun rezultă din anunţul decanului,reprodus mai jos pentru vedere.
ANUNŢ !!!
Colegilor Avocaţi din Baroul Avocaţi Bălţi-Nord !!

Celor mai buni din care i-am cunoscut vreodată !!!

Cu eleganţă Vă anunţ despre semnificaţia Zilei Avocatului din data de 09 septembrie a.2016.

Ocazie de a Vă invita la solemnitatea profesională,care va avea loc în ziua de vineri ,09 septembrie a.2016, începând cu ora 17:00 în incinta Teatrului Naţional „V.Alecsandri” din mun.Bălţi.

Sunteţi invitaţi la solemnitatea recepţiei cu vederea la faţă a Decanului(glumiţă),unui spectacol oferit de cei mai buni actori cât şi a unei hore moldoveneşti cu pupături amicale şi deosebite dedicaţii pentru toţi cei mai mari şi buni Avocaţi din Baroul Bălţi-Nord (având în vedre că de alţii nu există).

Mesajul este adresat celor 270 Avocaţi din cele 14 raioane din raza Curţii de Apel Bălţi,începând cu Briceniul şi ,tot aşa începând,până la Ungheni.

Aşa frumoşi şi deştepţi cum Vă ştiu,împreună cu familia,să Vă văd.
Cu mare respect pentru Domniile Voastre al Vostru Decan de Bălţi,

Boris LICHII

 1. La 25 octombrie a.2016 ,cu ocazia celebrării Zilei europene a justiţiei civile,începând cu ora 09:00,de către decanul Lichii Boris şi prodecanul Botnari Constantin a fost acordată/oferită asistenţă şi consultanţă juridică pro-bono tuturor solicitanţilor din această zi. 1. La capitolul documentarea evidenţei , cu înregistrarea într-un registru ţinut la sediul Baroului, a cazurilor de soluţionarea litigiilor între membrii Baroului şi dintre avocaţi/clienţi în legătură cu exercitarea profesiei a examinat şi a soluţionat 15 astfel de cazuri ;
 1. La capitolul de documentare şi evidenţa, cu înregistrarea într-un registru ţinut la sediul baroului, a contestaţiilor şi reclamaţiilor , soluţionate de decanul Baroului prin decizie motivată după audierea părţilor, privind onorariile .Soluţionarea contestaţiilor şi a reclamaţiilor se face prin aplicarea principiilor medierii şi încercarea de conciliere a părţilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei sau reclamaţiei - a examinat şi soluţionat 20 astfel de cazuri;
 1. La capitolul organizarea acţiunile de formare profesională continuă a avocaţilor din lista Baroului decanul a organizat şi participat la următoarele seminare şi alte astfel de manifestaţii :
 • La 10.02.2017.

Dl Boris Lichii, decan al Baroului de Avocaţi Bălţi-Nord, și o echipă de avocaţi din acest Barou au participat, la 10 februarie 2017, la câteva evenimente cu caracter instructiv-explicativ, în cadrul cărora s-a pus în discuție nevoia informării publicului larg asupra modului în care funcționează justiția şi dreptul persoanelor la informare, acestea fiind de o stringentă necesitate în situația în care oamenii nu primesc suficiente informații despre stadiul implementării reformei în domeniul justiției. Eveniment 1, ora 11.00, Universitatea de Stat „A. Russo” din mun.Bălţi (întâlniri cu publicul larg); Eveniment 2, ora 13.30, Judecătoria Bălți (întâlnire cu judecători, reprezentanți din domeniile de aplicare a dreptului), cu genericul „Campaniile de informare în interes public – importanța parteneriatelor dintre sistemul judecătoresc, societatea civilă și mass-media în realizarea acestora". În cadrul mesei rotunde s-a pus în discuție nevoia informării publicului larg cu privire la modul în care funcționează justiția, precum şi faptul că oamenii nu dispun de suficiente informații cu privire la stadiul implementării reformei în domeniul justiției. De asemenea, s-a pus accentul pe importanța expertizei efectuate de organizațiile neguvernamentale şi rolul presei în identificarea necesităților publicului, precum şi pe formularea mesajelor directe către acesta pentru o mai bună înțelegere a reformei din sistemul judecătoresc. Masa rotundă a fost organizată de Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Agenția de Administrare a Instanțelor de Judecată, Ministerul Justiției, Institutul Național al Justiției, în colaborare cu mai multe organizații neguvernamentale şi de informare în masă, precum şi cu sprijinul proiectului de asistență europeană „Sporirea eficienței, responsabilității și transparenței instanțelor judecătoreşti în Moldova”. Activitatea propriu-zisă a constat din organizarea unor întruniri, la care au participat factorii de decidenți din teritoriu, directori de instituții publice și private, formatori de opinie, studenți, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, jurnaliști, locuitori ai municipiului etc. Scopul întrunirilor rezidă în informarea publicului cu privire la stadiul implementării reformei în sistemul judecătoresc şi impactul social asupra cetățenilor, rezultat din beneficiile reformei. A doua activitate a constat în întâlnirea echipei de campanie cu judecătorii şi cu reprezentanții entităților care activează în domeniile de aplicare a dreptului din mun.Bălţi şi raioanele Făleşti şi Sângerei. - See more at: http://uam.md/index.php?pag=news&id=912&rid=1158&l=ro#sthash.9JyvEYj8.dpuf


 • La 06.03.17.

În sala de conferinţe a Complexului Cultural “Lido-LUX” din mun.Bălţi,cu prezenţa a 60 de femei avocate din teritoriul mun.Bălţi şi celor 14 raioane din nordul RM ,în vederea realizării misiunii propuse de Strategia Uniunii Avocaţilor din RM pentru perioada anilor 2016-20120 pentru promovarea intereselor tuturor avocaţilor pentru a asigura libertatea şi eficienţa exercitării profesiei de avocat,supremaţia legii,respectarea drepturilor omului şi independenţa justiţiei pentru promovarea celor mai înalte standarde în rândul avocaţilor,a avut loc şedinţa grupului de lucru din cadrul Baroului Avocaţi Bălţi-Nord cu genericul “Clubul Avocaţilor Nord” cu dedicaţie şi Zilei Femeilor. La invitaţia decanului Baroului Avocaţi Bălţi-Nord Boris Lichii solemnitatea şedinţei a fost onorată de prezenţa preşedintelui Uniunii Avocaţilor dna Nina Lozan ,care a oferit discuţiilor din cadrul conferinţei o asistenţă efectivă şi productivă .Preşedinta Nina Lozan a iniţiat subiecte de discuţie,a sugerat modalităţi şi propuneri concrete de soluţionare şi realizare a opţiunilor în vederea promovării intereselor tuturor avocaţilor. Şedinţa de lucru a început cu felicitarea femeilor avocate cu ocazia ajunului Zilei femeilor,pe parcurs a fost realizată următoarea tematica : 1. Dedicaţie specificului şi aspectelor de activitate profesională a femeilor avocate. a)Cu întrunirea a 60 de femei avocate din cadrul Baroului Avocaţi Bălţi-Nord ,care au prezentat comunicări despre aspectele activităţii profesionale raportate inclusiv şi la calitatea de soţie şi mamă. 2. Încălcarea principiului de libertate și independență în exercitarea profesiei de Avocat, prin imixtiune din partea instanțelor de judecată, autorităților publice, organelor de stat, funcționarilor publici, persoanelor juridice și fizice: Ex: a) Nefurnizarea informației, furnizarea enformației în mod eronat, sau impunerea unor condiții neîntemeiate, inclusiv prin achitarea plății, de instanțele de judecată, autoritățile publice, organele de stat, funcționarii publici, persoanele juridice și fizice, necesară Avocatului și solicitată în legătură cu exercitarea profesiei sale ; b) Efectuarea percheziției Avocatului la intrare și ieșire din Instituțiile penitenciare și alte organe de forță, care se află în exercițiul profesiei sale ; c) Interzicerea Avocatului de a intra în Instituțiile penitenciare și alte organe de forță, cu resursele necesare pentru exercitarea profesiei, inclusiv telefonul mobil sau alt dispozitiv tehnic cu acces la internet; d) Persecutarea și urmărirea penală a avocaților pentru declarațiile și formarea poziției profesionale expuse în calitate de Avocat ce își exercită profesia. 3. Identificarea cauzelor de imixtiune în exercitarea profesiei de Avocat. Ex: A) Fiecare participant a prezintat cite un caz. 4. Identificarea metodelor de soluționare a cauzelor cu privire la imixtiunea în exercitarea profesiei de Avocat. Ex: a) Identificarea cauzelor de imixtiune. b) Elaborarea unor proiecte de modificare a legislației prin care să fie relatate acțiunile ilegale îndreptate împotriva avocaților care reprezintă o imixtiune, cu stabilirea interdicțiilor instanțelor de judecată, autorităților publice, organelor de stat, funcționarilor publici, persoanelor juridice și fizice, în acest sens. c) Elaborarea unor proiecte de modificare a legislației prin care să fie stabilite sancțiuni administrative și penale pentru imixtiune în activitatea Avocatului, în dependență de caracterul prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii. d) Înaintarea propunerilor Consiliului Uniunii Avocaților. e) Coordonarea proiectelor de lege Ministerului Justiției, Organelor de ocrotire a normelor de drept, ș.a. f) Înaintarea amendamentelor Parlamentului pentru includerea în ordinea de zi cu votarea ulterioară a proiectelor de lege ce prezintă interes pentru avocați. g) Efectuarea Grevei profesionale ca ultimă metodă în lipsa reacţiilor respective (în caz de necesitate). - See more at: http://uam.md/index.php?pag=news&id=912&rid=1262&l=ro#sthash.XgurOkWS.dpuf


 • La 13 martie 2017.

În sala festivă a Inspectoratului Fiscal de Stat a avut loc seminarul de instruire pentru avocați cu tematica: „Fiscalitatea,impozitarea şi contabilitatea avocaţilor”. Seminarul a fost organizat de către decanul Baroului Avocaţi Bălţi-Nord cu susţinerea grupului de lucru “Clubul Avocaţilor Nord” în vederea realizării Strategiei Uniunii Avocaţilor pentru perioada 2016-2020 în colaborare cu specialiştii Inspectoratului Fiscal de Stat Bălţi. Avocaţii din cadrul Baroului Bălţi-Nord exprimă cuvinte de mulţumire IFS Bălţi, în special şefei Inspectoratului dnei Tatiana Neghină precum și echipei de specialişti pentru colaborarea efectivă în instruirea avocaţilor Baroului Bălţi-Nord , pentru informaţiile utile comunicate şi posibilitatea de a cunoaşte noutățile din domeniu şi speră la o colaborare productivă pentru viitor. Avocat Boris Lichii, Decanul Baroului Avocaţi Bălţi-Nord - See more at: http://uam.md/index.php?pag=news&id=912&rid=1263&l=ro#sthash.vOVSpvqP.dpuf


 • La 30.03.17.

În sala de conferinţe a Complexului Cultural “Lido-LUX” din mun.Bălţi,cu prezenţa a 70 de avocaţi din teritoriul mun.Bălţi şi celor 13 raioane din nordul RM ,în vederea realizării misiunii de instruire continuă ,propusă de Strategia Uniunii Avocaţilor din RM pentru perioada anilor 2016-20120,a avut loc seminarul de instruire cu tematica „Instituţia nulităţilor în procedura penală” . La invitaţia decanului Baroului Avocaţi Bălţi-Nord Boris Lichii ,lucrările seminarului au fost moderate de dnl Ghenadie Eremciuc,doctor în drept,magistrat,lector superior universitar la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.Cuprinsul seminarului a fost reuşit structurat pe elemente de doctrină,teorie,studiu comparat,jurisprudenţă cât şi pe discuţia şi analiza mai multor speţe cu referinţă la instituţia nulităţilor în procedura penală. Avocaţii din cadrul Baroului Bălţi-Nord exprimă cuvinte de mulţumire dnlui Ghenadie Eremciuc, pentru informaţiile utile comunicate şi posibilitatea de a cunoaşte noutățile din domeniu. - See more at: http://uam.md/index.php?pag=news&id=912&rid=1265&l=ro#sthash.1LBMlEBi.dpuf


 • La 05.04.2017.

Avocaţii din lista Baroului Avocaţi Bălţi-Nord au participat,împreună cu judecători şi procurori din raza teritorială a Curţii de Apel Bălţi,la masa rotundă cu tematica „Umanizarea pedepselor penale şi utilizarea eficientă a pedepselor executate în comunitate”,organizată de Misiunea Norvegiană NORLAM în persoana dlui Victor Drosu şi a unei echipe formidabile de formatori : Raisa Botezatu – fost judecător,ex-preşedinte al Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie,Veronica Mihailov-Moraru – avocat,Vladimir Adam – procuror,şef al Secţiei judiciar-penale din cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale,Ion Golubţov – şef al Secţiei monitorizarea activităţii de probaţiune,Inspectoratul Naţional de Probaţiune,Jorn-Lasse Refsnes – procuror,expert NORLAM. Mecanismele de prevenire şi compensare a condiţiilor inumane de detenţie – asigurarea compatibilităţii cu standardele CEDO în condiţiile Republicii Moldova ; Extinderea posibilităţilor de suspendare a pedepselor (pedeapsa parţial suspendată); Instituţia recidivei în Norvegia şi Moldova,precum şi recomandările internaţionale în domeniu ; Probaţiunea în Republica Moldova ; Aplicarea pedepselor ne-privative de libertate din perspectiva CSJ ; Când trebuie să fie cerută aplicarea pedepselor ne-privative din perspectiva procuraturii – au constituit atât subiectele de comunicare a formatorilor cât şi subiectele de discuţie şi expunere a opiniilor participanţilor. Acţiunea de instruire a prezentat un interes deosebit din perspectiva umanizării pedepselor penale şi utilizarea eficientă a pedepselor executate în comunitate pentru procedura de aplicare uniformă a legislaţiei prin eforturile şi aportul eficient al judecătorilor ,avocaţilor şi procurorilor cât şi pentru perspectiva de modificare a cadrului legal în vederea coroborării cu prevederile Declaraţiei Universală a Drepturilor Omului,cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte - See more at: http://uam.md/index.php?pag=news&id=912&rid=1260&l=ro#sthash.dyc46c82.dpuf


 1. Pentru realizarea activităţilor din cadrul Baroului Avocaţi Bălţi-Nord, în vederea aplicării în practică a Strategiei Uniunii Avocaţilor pentru anii 2016-20120, Vă comunicăm despre înfiinţarea unui grup de lucru cu titulatura Clubul Avocaţilor Nord sub egida Baroului Avocaţi Bălţi-Nord.Raportăm activităţile Clubului Avocaţilor Nord.
 • Destinaţia şi scopul Clubului Avocaţilor Nord :

Antrenarea de către Decani a avocaţilor din circumscripţii în activitatea nemijlocită a Barourilor prin constituirea anumitor grupuri de lucru.

Antrenarea avocaţilor tineri în activităţile Uniunii Avocaţilor şi ale Barourilor, în activitatea de cooperare internaţională a Uniunii Avocaţilor.

Îmbunătăţirea schimbului de informaţii dintre Consiliul Uniunii Avocaţilor şi membrii avocaturii, în ambele direcţii, inclusiv prin îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a informaţiei plasate pe site-ul http://www.avocatul.md, precum şi prin crearea unei reţele funcţionale de comunicare internă (internet), accesibile doar pentru avocaţi, care ar facilita pregătirea profesională continuă a avocaţilor, ar permite difuzarea electronică a publicaţiilor Uniunii Avocaţilor, plasarea seminarelor în varianta video ş.a.

Lărgirea schimbului de experienţă profesională şi cooperarea cu Barourile de avocaţi din străinătate. Mediatizarea informaţiei cu privire la serviciile prestate de avocaţi, în scopul îmbunătăţirii calităţii asistenţei acordate şi majorării onorariilor. Promovarea unui sistem unic cu privire la practica instanţelor judecătoreşti în raport cu compensarea cheltuielilor de judecată pentru serviciile avocaţilor. Elaborarea materialului informaţional tematic privind administrarea unui CA/BAA (care să conţină recomandări referitoare la administrare, evidenţa contabilă, raportarea fiscală, formarea şi aplicarea onorariilor, evidenţa activităţii avocatului etc.), ghidului bunelor practici de acordare a asistenţei clienţilor şi ghidului bunelor practici de comunicare cu clienţii (care să conţină recomandări cu privire la modul de raportare a muncii efectuate, aplicarea tehnologiilor moderne de comunicare etc.).Prima ședința a Clubului Avocaților Nord s-a desfășurat în mod constructiv.Au fost abordate diverse chestiuni cu caracter juridic, dintre care, onorariile juridice, perfectarea corectă a actelor ce privesc cheltuielile de asistență juridică, asigurarea de către instanțe cu spații pentru avocați destinate asistenței juridice confidențiale și a copiilor de pe hotărîrile cauzelor judiciare, responsabilitetea avocaților în raport cu Inspectoratul Fiscal de Stat, cauza privind excepția de neconstituționalitate privind incertitudinea legislației la neadmiterea cheltuielilor de asistență juridică în cazul neparticipării avocatului în proces, constituirea fondului de solidaritate, circumstanțele unui accident rutier concret, organizarea seminarelor ș.a.
În principiu, la prima ședință a Clubului Avocaților Nord s-a hotărît că, întrunirile vor avea loc tradițional în fiecare luni la orele 16:00., în aceeași sală de conferințe..mun. Bălți, .str. Dostoevschi, 36


 • Doamna Preşedinte Nina Lozan,Vă comunicăm şi solicităm să ne onoraţi cu prezenţa.

Pentru realizarea activităţilor din cadrul Baroului Avocaţi Bălţi-Nord în vederea aplicării în practică a Strategiei Uniunii Avocaţilor pentru anii 2016-20120 Vă comunicăm despre înfiinţarea unui grup de lucru cu titulatura Clubul Avocaţilor Nord sub egida Baroului Avocaţi Bălţi-Nord.

Totodată Vă comunicăm despre şedinţa ordinară programată pentru 06 martie a.2017 cu prezenta a 60 avocaţi din cadrul Baroului Avocaţi Bălţi-Nord,care va avea loc în sala de conferinţe a Complexului “LIDO-LUX” din mun.Bălţi din str.Decebal nr.139,începând cu ora 14:00 .

Tematica :


 1. Dedicaţie specificului şi aspectelor de activitate profesională a femeilor avocate.

a)Cu întrunirea a 50 de femei avocate din cadrul Baroului Avocaţi Bălţi-Nord ,care vor comunica despre aspectele activităţii profesionale raportate inclusiv şi la calitatea de soţie şi mamă.

 1. Încălcarea principiului de libertate și independență în exercitarea profesiei de Avocat, prin imixtiune din partea instanțelor de judecată, autorităților publice, organelor de stat, funcționarilor publici, persoanelor juridice și fizice:

Ex:

a) Nefurnizarea informației, furnizarea enformației în mod eronat, sau impunerea unor condiții neîntemeiate, inclusiv prin achitarea plății, de instanțele de judecată, autoritățile publice, organele de stat, funcționarii publici, persoanele juridice și fizice, necesară Avocatului și solicitată în legătură cu exercitarea profesiei sale ;

b) Efectuarea percheziției Avocatului la intrare și ieșire din Instituțiile penitenciare și alte organe de forță, care se află în exercițiul profesiei sale ;

c) Interzicerea Avocatului de a intra în Instituțiile penitenciare și alte organe de forță, cu resursele necesare pentru exercitarea profesiei, inclusiv telefonul mobil sau alt dispozitiv tehnic cu acces la internet;

d) Persecutarea și urmărirea penală a avocaților pentru declarațiile și formarea poziției profesionale expuse în calitate de Avocat ce își exercită profesia.

e) ……………….

 1. Identificarea cauzelor de imixtiune în exercitarea profesiei de Avocat.

Ex:

A) Fiecare participant să prezinte cite un caz….

 1. Identificarea metodelor de soluționare a cauzelor cu privire la imixtiunea în exercitarea profesiei de Avocat.

Ex:

a) Identificarea cauzelor de imixtiune.

b) Elaborarea unor proiecte de modificare a legislației prin care să fie relatate acțiunile ilegale îndreptate împotriva avocaților care reprezintă o imixtiune, cu stabilirea interdicțiilor instanțelor de judecată, autorităților publice, organelor de stat, funcționarilor publici, persoanelor juridice și fizice, în acest sens.

c) Elaborarea unor proiecte de modificare a legislației prin care să fie stabilite sancțiuni administrative și penale pentru imixtiune în activitatea Avocatului, în dependență de caracterul prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii.

d) Înaintarea propunerilor Consiliului Uniunii Avocaților.

e) Coordonarea proiectelor de lege Ministerului Justiției, Organelor de Forță, ș.a.

f) Înaintarea amendamentelor Parlamentului pentru includerea în ordinea de zi cu votarea ulterioară a proiectelor de lege ce prezintă interes pentru avocați.

g) Efectuarea Grevei profesionale ca ultimă metodă în lipsa reacţiilor respective (în caz de necesitate).

h) …………………….


 • La 13 martie 2017, în sala festivă a Inspectoratului Fiscal de Stat a avut loc seminarul de instruire pentru avocați cu tematica: „Fiscalitatea,impozitarea şi contabilitatea avocaţilor”. Seminarul a fost organizat de către decanul Baroului Avocaţi Bălţi-Nord cu susţinerea grupului de lucru “Clubul Avocaţilor Nord” în vederea realizării Strategiei Uniunii Avocaţilor pentru perioada 2016-2020 în colaborare cu specialiştii Inspectoratului Fiscal de Stat Bălţi.Avocaţii din cadrul Baroului Bălţi-Nord exprimă cuvinte de mulţumire IFS Bălţi, în special şefei Inspectoratului dnei Tatiana Neghină precum și echipei de specialişti pentru colaborarea efectivă în instruirea avocaţilor Baroului Bălţi-Nord , pentru informaţiile utile comunicate şi posibilitatea de a cunoaşte noutățile din domeniu şi speră la o colaborare productivă pentru viitor.
 1. Kataloq: media -> files -> files
  files -> Draft nemw-cf meeting Minutes 13 October 2017
  files -> Korean Immersion Program What is an Korean Immersion Program?
  files -> Ministerul săNĂTĂŢII
  files -> Uluslararası Nakliye Lojistik Terimleri Sözlüğü
  files -> Grupul de lucru pentru coordonarea implementării Strategiei de reformă a sectorului din justiție
  files -> Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova Suport de curs oferit în cadrul stagiului de formare de lungă durată pentru formatorii
  files -> Raport privind realizarea Planului de acțiuni pe anul 2016 privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Integrată
  files -> Termeni de Referință pentru selectarea unui expert/unor experți în politici publice din perspectiva egalității și nediscriminării Context
  files -> Contract de parteneriat public-privat

  Yüklə 164,33 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə