Van türk telkom fen lisesi MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 stratejiK PLANI stratejik planlan hazirlama ekiBİ stratejiKYüklə 0,84 Mb.
səhifə1/8
tarix28.07.2018
ölçüsü0,84 Mb.
#61337
  1   2   3   4   5   6   7   8


VAN TÜRK TELKOM FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2015-2019 STRATEJİK PLANI


STRATEJİK PLANLAN HAZIRLAMA EKİBİ

STRATEJİK

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

Sıra No

Adı ve Soyadı

Görevi

1


Hamza KARDAŞOkul Müdürü2


Baykan KELEŞMüdür Baş Yardımcısı


3

Sibel ARZUM ZORER

Müdür Yardımcısı4

Cuma YİĞİT

Müdür Yardımcısı

5


Nihat GÜLTEPERehber Öğretmen


6

Yusuf KELEŞ

Matematik Öğretmeni


7

Sami ÇELİKTAŞ

İngilizce Öğretmeni


8

Amed CANBEY

Kimya Öğretmeni9

Sıdık KOÇ

V.H.K.İ

10

Muhammed Emin KIZILTAŞ

Öğrenci Temsilcisi

11

Mustafa KIZILTAŞ

Veli Temsilcisi

LAMA EKİBİ
SUNUM

Van Türk Telekom Fen Lisesi ailesi olarak dünyanın baş döndürücü bir hızla geliştiği çağımızda, çağa ayak uyduran, milli ve manevi sorumluluk sahibi, bütün dünya insanlığına karşı duyarlı bireyler yetiştirmenin aşkıyla hareket etmekteyiz.

Bizler, Okulumuzun kuruluşunun 12. yılında yetiştirdiğimiz ve şu anda bizlerle beraber farklı alanlarda aziz milletimize hizmet vermekte olan okulumuzun birbirinden değerli öğrencilerini gururla onurla izlemekteyiz. Planlı ve programlı bir çalışmayla çok daha iyi şeyleri başaracak olan ekibimize 2015-2019 yılları arasını kapsayacak olan stratejik planımıza son şeklini verirken milletimiz, ülkemiz, ilimiz ve okulumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Hamza KARDAŞ

Okul Müdürü
ÖNSÖZ

Bir şiirde şair der ki: ‘’ hiçbir elin uzanamayacağı yerlerde ellerim ve hiçbir hayalin ulaşamayacağı yerlerde hayallerim var.’’ Ülkemiz genç nüfus bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Bu genç nüfusun iyi bir şekilde eğitilmesi, yetiştirilmesi yıllardır özlenen muasır medeniyet hedefinin kısa bir zamanda yakalanmasına hatta geçilmesine vesile olacaktır. Bunun için planlamanın ve bu planlama çerçevesinde hareket etmenin önemi büyüktür.

2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planımızda yukarıdaki hedeflere ulaşmak için kurumumuzun iç ve dış tüm paydaşlarının dört yıl boyunca belirlenen hedeflere ulamak için izleyeceği yol haritası, kurumumuzun pest ve svot analizleri, kurumumuzun şu andaki durumu, 2019 yılı sonu itibariyle kendisini nerde görmek istediği ile ilgili tüm bilgiler detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bugün ve gelecek arasındaki farkın hızla kapatılması bu dört yıl boyunca kurum düsturu olarak kabul ettiğimiz ve en çok önemsediğimiz bir durumdur. Tek gayemiz ve tek hedefimiz Van Türk Telekom Fen Lisesinin Türkiye’nin saygın okulları arasındaki yerini almasını sağlamak ve yıllarca sürecek olan bir okul kimliği ve kültürü oluşturmaktır.

Baykan KELEŞ

Müdür Başyardımcısı

İÇİNDEKİLER
KONU

SAYFA NO

KONU

SAYFA NO

BÖLÜM 1


8

1- Politik Faktörler

24

A)STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ


9

2- Ekonomik Faktörler

24

1)Planlama Sürecinin Organizasyonu

9

3- Sosyal Faktör

24

2)Stratejik Plan Üst Kurulu

9

4- Teknolojik Faktörler

25

3)Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi

9

C)KURUM İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ

25

4)Stratejik Planlama Ekibi

9

1.Güçlü Yönlerimiz

25

5)İhtiyaçların tespiti

9

2.Zayıf Yönlerimiz

26

6)Zaman Planı- SP Modeli

9

D) ÇEVRE ANALİZİ

26

BÖLÜM

10

1. Fırsatlar

26

1)Durum Analizi

10

2.Tehditler

27

A)Tarihi Gelişim

11

GELİŞİM VE SORUN ALANLAR

28

BYasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi

12-13-14

ERİŞİM

28

C) Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

15

BAŞARI VE KALİTE

28

D) Paydaş Analizi

16

KAPASİTE

28

1)Paydaşların Tespiti

16

VAN T.T. FEN LİSESİ SP PLAN MİMARİSİ

29

2)Paydaşların Önceliklendirilmesi

16

BÖLÜM 3 GELECEĞEYÖNELİM

30

3)Paydaşların Görüş Ve Önerilerinin Alınması Ve Değerlendirilmesi

17

A)MİSYONUMUZ

31

a)İç Paydaş

17

B)VİZYONUMUZ

31

b)Dış Paydaş

17

C)İLKELER VE DEĞERLERİMİZ

32

PAYDAŞ ANALİZLERİ(TABLO)

17-18

D)TEMALAR(TABLO)

33

PAYDAŞ ÖNCELİKLENDİRME (TABLO)

18-19

TEMAR VE AMAÇLAR

34-35

PAYDAŞ DEĞERLENDİRME(TABLO)

19-20

TEMA 1-AMAÇLAR-HEDEFLER- PEFORMANS GÖSTERGELERİ

36-40

A)KURUM İÇİ ANALİZ

21

TEMA 2-AMAÇLAR-HEDEFLER- PEFORMANS GÖSTERGELERİ

41-49

1)2015 YILI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN DURUMU

22

TEMA 3-AMAÇLAR-HEDEFLER- PEFORMANS GÖSTERGELERİ

50-58

2) 2015 DİĞER PERSONEL DURUMU

22

BÖLÜM 4 MALİYETLENDİRME

59-61

3) KURUM KÜLTÜRÜ

22-23

BÖLÜM 5 İZLEME VE DEĞERLENDİRME

62-64

4) MALİ DURU

23

İMZA SİRKÜLERİ

65

5)BİNA ENVANTERİ

236)ARAÇ ENVANTERİ

23B)KURUM DIŞI ANALİZ

24
GİRİŞ

2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğine göre kurumumuzun ilk stratejik planı 2010-2014 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlamış ve uygulamıştır.

Stratejik planlama, kurumun mevcut durumunun belirlenmesi ve daha ileri bir düzeye taşınması olarak tanımlanabilir. Müdürlüğümüz bu tanıma uygun olarak mevcut durumunu ortaya koyabilmek ve vizyon belirleyebilmek için paydaşlar ile etkin çalışmayı gerçekleştirmiştir. Bu amaçla kurumumuz tüm paydaşların görüş ve önerilerini dikkate alarak 2015-2019 Stratejik Planını hazırlamıştır.

Hazırladığımız planda öncelikle mevcut durumun iyi belirlenmesi gerekliydi. Bu amaçla Kurum içi analiz, Çevre analizi, GZFT analizi, Paydaş analizi çalışmaları yapılarak kurumumuzun mevcut durumu belirlenmiştir. Müdürlüğümüzün mevcut durumunun saptanmasıyla birlikte kurumumuzun ulaşmak istediği noktayı ortaya koyabilmek amacıyla geleceğe yönelim bölümü hazırlanmıştır.

Stratejik Plan Koordinasyon Ekibimiz tespit edilen zayıf yönlerin güçlendirilmesi, tehditlerin ortadan kaldırılması, güçlü yanların korunup geliştirilmesi, fırsatların olabildiğince değerlendirilmesine katkı sağlayacak şekilde misyonumuza uygun vizyon belirlemiştir.

Üst politika belgelerin ışığında temel değerlerimizi referans alarak başta öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz olmak üzere velilerimiz ve İlimizdeki tüm paydaşlarımızın yararına olabilecek erişim, kalite ve kapasite temaları belirlenmiştir. Her bir tema için belirlenen vizyona uygun, beş yıllık stratejik amaç ve hedefler; bu amaç ve hedefleri gerçekleştirecek tedbirler belirlenerek önümüzdeki sürecin daha verimli olması planlanmıştır.

Kurumumuzun katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda amaç ve hedeflerinin gerçekleşme durumlarını belli bir sıklıkla raporlamak ve ilgili mercilerin değerlendirmesine sunmak amacıyla koordinasyon ekibimiz tarafından kurumumuzun yapısına uygun olarak izleme ve değerlendirme dönemleri belirlenmiştir. Aksi takdirde, gerek planın uygulanmasında gerekse ilgililerin hesap verme sorumluluğu ilkesinin hayata geçirilmesinde zorluklarla karşılaşılacağı bilinmektedir.

Uzun zaman gerektiren uğraşlar sonunda elde edilen planın uygulanması ve İlimize katkı sunması

dileğiyle…

STATEJİK PLANLAMA EKİBİ

BÖLÜM 1

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ

1- STARTEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

A. PLANIN SAHİPLENİLMESİ

Stratejik planlamanın başarılı olabilmesi için kurumun tüm çalışanlarının planı sahiplenmesi gerekmektedir. Özellikle üst yönetimin desteği ve yönlendirmesi, stratejik planlamanın vazgeçilmez koşuludur. Bu nedenle başta okul müdürümüzün başkanlığında tüm müdür yardımcıları ve öğretmen ve diğer personeliyle ile bir araya gelerek konunun önemi üzerinde durulmuştur. Ayrıca kurumda çalışanların katılımının sağlanması ile planın kurum çalışanları tarafından sahiplenilmesi istenmistir..

B. PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU

Stratejik planlamayı hazırlayacak ekiplerin/kurulların tespiti ve bu süreç içerisinde üstlenecekleri işlevlerin belirlenmesi gereklidir. Bu nedenle stratejik planlama sürecine dahil olması gereken ekipler/kurullar aşağıda yer almaktadır.1- Van Türk Telekom Fen Lisesi Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kurulu

Okul Müdürünün başkanlığında, Müdür Başyardımcısı, Pansiyondan sorumlu Müdür yardımcısı, Öğrenci işlerinden sorumlu müdür yardımcısı ve Yusuf KELEŞ(Mat. Öğrt.) olarak oluşturulmuştur.2- Van Türk Telekom Fen Lisesi Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi

Van Türk Telekom Fen Lisesi Müdürlüğü Sibel ArzumZORER başkanlığında, Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi ve her branştan en az bir öğretmenin ve iki yardımcı hizmetler sınıfı personelinin katılımıyla Okul Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur.

C. İHTİYAÇLARIN TESPİTİ

Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi Üyelerimiz il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimlere katılarak gerekli donanım ve bilgiye sahip olmuşlardır. Ekip Üyelerimiz değerlendirme çalışması yaparak okul stratejik planlama ekibi üyelerinin eğitimlerinin verilmesi, doğru veriye ulaşma ihtiyacının olacağı tespitinden hareketle

Tüm paydaşlar ile koordineli çalışmanın gerekliliğini tespit etmiştir.
D. ZAMAN PLANI

Uzun bir çalışma süreci olan stratejik planın öngörülen zamanda tamamlanabilmesi için aşamalar belirlenmiştir.Bu aşamaların hangi tarihlerde sonuçlandırılabileceği hazırlık çalışmaları dâhilinde ortaya konulmuştur.


E. STRATEJİK PLAN MODELİ

Müdürlüğümüz, stratejik planın hazırlanmasında tüm tarafların görüş ve önerileri ile eğitim önceliklerinin plana yansıtılabilmesi için geniş katılım sağlayacak bir model benimsemiştir.

Stratejik Planın temel yapısı: Müdürlüğümüz Stratejik Planlama Üst Kurulu tarafından kabul edilen Vizyon temelinde eğitimin üç temel bölümü (erişim, kalite, kapasite) ile paydaşların görüş ve önerilerini temel alır nitelikte oluşturulmuştur.

BÖLÜM 2

DURUM ANALİZİ

2- DURUM ANALİZİ

Mevcut durum analizi Müdürlüğümüzün belirlenen vizyonuna ulaşabilmesi için sahip olunan kaynakların tespiti, güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditlerin saptanması amacıyla hazırlanmıştır.


  1. DURUM ANALİZİA)TARİHİ GELİŞİM

TARİHİ GELİŞİM

Göl Manzarasında Eğitim
Okulumuz 2003-2004 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanı Sn.Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından Vali Haydar Bey Lisesi'nde eğitim-öğretime açılmıştır. Kurucu Müdür Tahsin GÜNGÖR'dür. Şubat 2006'da Anadolu Öğretmen Lisesi binalarına taşınmıştır. Buradan 24 Aralık 2007'de bir pansiyon binası ve bir okul binası olmak üzere Türk Telekom tarafından Edremit'te yapılan kendi binalarına taşınmıştır.
Van Fen Lisesi 2003–2004 Eğitim Öğretim yılında ön kayıtla 48 öğrenci ile eğitim hayatına başlamıştır. 4 dönem 48 öğrenciden ikişer sınıf alınmış yeni binası taşındıktan sonra 96’şar öğrenci olmak üzere 4’er sınıf alınmaya başlanmıştır.

Şu an itibariyle 480 kontenjana sahiptir. Her sene 120 öğrenci almakta ve sınıflarımız her kademede 24’er kişilik 5’er sınıftan oluşmaktadır


Van Fen Lisesi 2005–2006 öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. 29 Kişilik ilk mezun grubumuzdan 28 öğrenci % 99 başarı oranı ve çoğunluğu Seçkin Üniversitelerin Tıp ve Mühendislik Fakültelerine yerleşmiştir.
Ortaöğretimin 4 yıla çıkarılmasıyla; diğer bir çok lise gibi bizim okulumuzda 2007-2008 eğitim- öğretim yılında mezun verememiş, ilk 12.sınıflarına 2008-2009 eğitim – öğretim yılında kavuşmuştur.
Okulumuz bünyesinde 2008-2009 Eğitim öğretim yılında Van Erek Anadolu Lisesi açılmıştır. Van Erek Anadolu Lisesi 30!ar öğreniciden oluşan iki sınıfla eğitim öğretime okulumuz bünyesinde devam etmektedir. Okulun kurucu müdürlüğüne okul müdürümüz vekalet etmektedir.

2010-2011-2012-2013-2014 yıllarında da başarı çizgisini aynen devam ettirmiş olup bu yıl YGS’de de ciddi bir başarı göstermiştir.Van Fen Lisesi 2010–2014 Stratejik Plan


  1. PLANIN DAYANAĞI (STRATEJİK PLAN REFERANS KAYNAKLARI)


DAYANAK

Sıra No

Referans Kaynağının Adı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu1

2

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (Dpt, Haziran 2006)

3

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(26.05.2006/26179)

4

Meb Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 2013/26 Sayılı Genelgesi

5

TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim Ve İnsan Kaynakları Raporu

6

Milli Eğitim Strateji Belgesi

7

10. Kalkınma Planı (13.06.2013)

8

Orta Vadeli Program - Orta Vadeli Mali Plan

9

Bakanlık faaliyet alanı ile ilgili ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve program­lar

10

Milli Eğitim Şura Kararları

11

61. Hükümet Programı

12

Bakanlık faaliyet alanı ile ilgili tüm projeler

13

Diğer Kaynaklar


Yüklə 0,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə