Yahya Arıkan Bir tane birinci önergeyi bir arkadaş takip etsinlerYüklə 179,71 Kb.
səhifə1/5
tarix31.10.2017
ölçüsü179,71 Kb.
  1   2   3   4   5

10. OLAĞAN ((MALİ) GENEL KURUL

Mayıs 1999


- Yahya Arıkan

Bir tane birinci önergeyi bir arkadaş takip etsinler. Evet değerli arkadaşlar birinci önerge tekrar okuyarak oylarınıza sunacağım. Divan başkanlığına Ziya Disanlı, başkan yardımcılığına Mehmet Yılmaz, üyeliklere Sabahattin Keskin ve ... Oğuz’u önerenler Yahya Arıkan, Nezih Aktan, Yücel Akdemir, Metin Başer, Cahit Kesemen, Muammer Keskin, Hüseyin Mert, Hüseyin Yılmaz, Nail Sanlı, Kenan Boğa, Serpil Zorbozan, Hüseyin Fırat, Selami Erdem. Bu öneriyi kabul edenler? Teşekkür ediyorum.

İkinci önergeyi tekrar okuyorum. Divan başkanlığına Remzi Çakır, Mehmet Akardere, Ayla İskenderoğlu, Recep Kılıç. Teklif edenler Aziz Babuşcu, Zeki Ağır, Mustafa Öcalan, Salih Çakı, Recep Zeki İskender, Veysel Ataman, Orhan Hasanoğlu, Zihni Karpat. Bu öneriyi kabul edenler? Teşekkür ediyorum.

Üçüncü öneriyi okuyorum. Divan başkanlığına Turgut Arığ, üyeliklere Sefa Öztürk, Gülizar Özden, Cemalettin Çalık. Önerenler, Hamdi Balcı, Hüseyin Yılmaz, Gültekin Bekar, İlhan Şahin, Münir Sivrikaya, Ahmet Karakılıç. Bu öneriyi kabul edenler? Birinci öneri oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Sayın Ziya Disanlı, Sayın Mehmet Yılmaz, Sayın Sabahattin Keskin ve Sayın ...... Oğuz’u divanı yönetmek üzere davet ediyorum. Teşekkürler ve saygılar sunuyorum.

- Ziya Disanlı

Saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım. Odamızın 10. genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Değerli üye arkadaşlarım bana ve divanımıza gösterdiğiniz güvenden dolayı size teşekkür ediyoruz. Yardımlarınızla mesleğimize, meslektaşlarımıza yakışır bir yönetim sergileyeceğimizi belirtmek istiyorum. Bu genel kurulumuzun ülkemize, mesleğimize ve meslektaşlarımıza yararlı sonuçlar getirmesi dileği ile genel kurulumuzu açıyorum.

Değerli meslektaşlarım öncelikle gündemin 2. maddesindeki divan oluşumuyla birlikte divana tutanakların imzalama yetkisinin verilmesi konusunun görüşülüp ondan sonra saygı duruşuna geçmek istiyorum. Divana genel kurul tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi konusunu oylarınıza sunuyorum. Olumlu oy vermek isteyen arkadaşlar işaret buyursunlar. Teşekkür ediyorum. Kabul etmeyen arkadaşlarımız yok, oy birliği ile divana genel kurul tutanaklarının imzalama yetkisi verilmiştir. Teşekkür ederiz.

3. gündem maddemize geçiyorum. Bu arada henüz divana genel kurul gündemi ile ilgili bir değişiklik önergesi gelmedi. Gündemi de oylarınıza sunacağım, ama herhalde bir önerge geliyor şu anda. Gelen önerge gündemde bir değişiklik içermiyor. Dolayısıyla ilgili maddede o önergeyi okuyacağım ve gereğini yapacağım, önergeyi veren arkadaşların bilgisine sunuyorum. Saygıdeğer arkadaşlarım, gündemi yayınlandığı ve sizlere duyurulduğu şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlarım işaret buyursun lütfen. Teşekkür ederim. Kabul etmeyen arkadaşlarımız yok, oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündemin 3. maddesine geçiyorum, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması. Büyük önder Atatürk, mesleğimize katkılar sunmuş değerli insanlarımız, ebediyete göç eden değerli arkadaşlarımız için hepinizi 1 dakikalık saygı duruşu ve arkasından İstiklal Marşı’nı okumaya davet ediyorum. Teşekkürler.

Değerli meslektaşlarım gündemimizin 4. maddesine geçiyoruz. Yönetim kurulu adına oda başkanının konuşması. Sayın oda başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun sayın başkanım.

- Yahya Arıkan

Saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarım tekrar hepinize hoş geldiniz diyor sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yıl 1989 meslek yasamızın yürürlüğe girdiği tarih. Yıl 1999 mesleki örgütlülüğümüzün 10. yılı. Evet değerli meslektaşlarım bu genel kurulda 10. yılımızı kutluyoruz. 7 Mart 1990 tarihinde Spor ve Sergi Sarayı’nda yapılan müteşebbis heyet seçimlerini hatırlıyorum. O gün ne bir yerimiz vardı, ne bir personel ne de teknolojik alt yapısı. Nereden nereye geldik, meslek nereye gidiyor, neler yapmamız gerekiyor? Bu genel kurulda, bu 10 yılın değerlendirmesini yapmakta büyük bir yarar vardır değerli arkadaşlarım. İlk 10 yılda odalarımızın alt yapılarını çağdaş koşullara getirmeye çalıştık. Meslektaşlarımızı katip imajından sıyırıp meslek mensubu olabilmesine uğraş verdik. Mesleki saygınlığın eğitim çalışmalarından geçtiğine inanarak meslek içerikli çalışmalarına ağırlık verdik. Bürokrasinin azaltılmasının, angaryaların azaltılmasının önemli bir adım olduğu bilinciyle bu konuda pek çok raporlar düzenledik. Yetkisiz çalışanlara karşı mücadeleler verdik. Toplumsal konularda da duyarlı olmaya çalıştık. İlk 10 yılda tek düzen uygulama tebliği ile muhasebede aynı dili konuşmamızı sağladık. Vergi beyannamelerinin imzalama mecburiyetiyle mesleğe olan talebi artırdık. Bugün odamızdaki stajyer sayısı üye sayısını aşmıştır değerli arkadaşlarım. Angaryaların kaldırılmasına yönelik önemli adımlar önemli mesafeler elde ettik. Günlük kasa defterinin kaldırılması, vergi levhalarının bizim tarafımızdan onaylanması ve yıllık bildirimlerin son kez alınması. Yine bu dönem mali idare ile saygın bir diyalog oluşturduk. Sayın genel başkanımıza hoş geldiniz diyorum. Özellikle yıllık bildirim ertelenmesi, A,B,C’lerin ertelenmesi, 15 Mayıs’a kadar vermemiz gereken bildirimin ertelenmesinde olduğu gibi. İlk 10 yılda meslek mensuplarımızı, stajyerlerimizi zorunlu eğitime tabi tutamadık. Meslek yasamızın eksik yanlarını düzeltemedik. Meslek içi haksız rekabeti engelleyemedik.

Değerli meslektaşlarım bu dönem mali idare ile sözlü olmayan önerilerimizin önemli bir bölümünün hayata geçtiği bir süreci yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. Bu konuda sunmuş olduğumuz raporlar faaliyet kitapçığında detaylı bir şekilde vardır ve bunların karşılığında neler gerçekleşmiştir, bunları da göreceksiniz. Ben bu yaptığımız çalışmaları size özet olarak sunmak istiyorum. Ama önce bir konunun altını çizmek istiyorum. Özellikle mali idare ile yapılan çalışmalarda, ‘İstanbul odası TÜRMOB’u aklıyor’ şeklindeki bir değerlendirmenin olduğunu gözlemliyorum. Biz örgütsel bağlılığın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Yaptığımız her çalışmada TÜRMOB genel başkanının bilgisi vardır. Ben şunu söylüyorum, mesleki sorunların çözümünde farklı değerlendirmeler yapmak kimseye yarar getirmeyecektir.

Değerli arkadaşlarım, ilk çalışmamız bu dönem bürolarımızdaki temel yaşadığımız sıkıntı geçici vergi ile başladı. Geçici vergi ile ilgili İstanbul odası TÜRMOB ile birlikte yapılan tüm çalışmalara elinden geldiği kadar iştirak etmiştir. Plan bütçe komisyonundan tutun tebliğ çalışmasına varıncaya kadar. Özellikle tebliğ çalışmasında İstanbullu meslektaşlarımızın görüşlerini aldık. En son, seçime giren grupların da görüşlerini alınarak bu tebliğ nasıl hazırlanmalı şeklindeki önerilerle oda başkanları toplantısında İstanbul odası olarak görüşlerimizi aktardık. Arkadaşlarımız şunu söylüyorlardı, tebliğ basit, anlaşılır, uygulanır olması şeklinde görüşler vardı. Yine bu kitapta baktığınız zaman İstanbullu meslektaşlarımızın önerilerinin önemli bir bölümünün tebliğde yer aldığını göreceksiniz. Yine bir sıkıntı yaşadık. Hatırlarsanız, optik okuyucular uygulaması çıktıktan sonra mali idare beyannamelerin elle yazılması talebinde bulundular. Bu konuda oda yönetimimiz Şubat ayında o dönemin Maliye Bakanı sayın Zekeriya Temizel’e bir rapor takdim ettik ve o raporun sonucunda bir genel tebliğ yayınlayarak mali idareyi bundan böyle beyannamelerin bilgisayar çıkmalarını kabul edilmesine olanak sağladılar. 7 Nisan 1999 tarihinde Gelirler Genel Müdürü sayın Akif Hamzaçebi’ye bir rapor sundum. Bakın bu raporda neler vardı. Yıllık bildirimlerin ertelenmesini talep ettik, yıllık KDV bildirimlerinde ...... dökümünün kaldırılmasını talep ettik, A, B, C’lerin ertelenmesini talep ettik, tahsil kapsamı dışında bulunan yeniden değerleme ve ..... raporlarındaki limitlerin artırılmasını talep ettik. 15 Mayıs’a kadar verilecek imzalama mecburiyetinde vergi dairelerindeki listelerin bir ay ertelenme talebinde bulunduk ve 4 nolu tebliğin işler hale getirilmesini talep ettik. Lütfen kitapçığı iyi okursanız, ben zamanınızı almamak açısından bu rapordaki tarihlere varıncaya kadar odamızın önerilerinin % 99’unun hayata geçtiğini göreceksiniz. Yine hepimizin yakından yaşadığı yıllardır dile getirdiğimiz konu, vergi daireleri arasındaki uygulama birlikteliğinin olmaması. Sayın Akif Hamzaçebi zamanında başlayan, sayın Kadir Boy zamanında devam eden vergi daireleri müdürleri ile nokta toplantıları yaptık. Şubat ve Mart aylarında yaklaşık 7 bölgede yaklaşık 55 vergi dairesi müdürü katılımıyla vergi idaresinde yaşanan sorunların çözümüne yönelik bir rapor hazırladık. Bu raporu da yine faaliyet kitapçığında göreceksiniz. Sayın defterdarımız katılamadılar çok önemli bir toplantısından dolayı, ama Cuma günü yaptığım görüşmede genel kurula sevgi ve saygılarını iletiler ve odamızın önerdiği uygulama birlikteliğinin önümüzdeki haftalarda mutlaka yayınlanacağını ifade ettiler.

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu genel kurulda zannediyorum en çok konuşacağımız ve tartışacağımız konuların başında geçici vergi gelecektir. Özellikle kanun yürürlüğe girdikten sonra geçici verginin ertelenmesiyle ilgili İstanbul odası olarak 22 Nisan’da sayın genel müdürümüze bir rapor takdim etttik. Bu raporun da detayına inmek istemiyorum. İstanbul milletvekili sayın Masum Türker aramızdalar, hoş geldiniz diyorum efendim. Bunun teknik anlamda bir muhasebe bürosunun nasıl çalıştığını, işlemlerimizi nasıl yaptığımızı 15 gün süre içerisindeki işleyişimizi bir rapor takdim ettik. Tabii geçici verginin ertelenmesi için, çok samimi olarak söylüyorum, ne yapmamız gerekiyorsa onu yaptık. Bu konuda uğraş verdik mi vermedik mi izin verirseniz özellikle görsel basında ne yaptığımızı hep birlikte izlemek istiyoruz...

Ne yapmamız ile ilgili beyanname düzenleyecek olan muhasebeci kesiminin önerileri bütçe açıkları neden göstererek yürürlüğe giremedi. Tabi bu arada elimizde geçici vergi uygulaması ile ilgili önemli sıkıntılar yaşadık. Bir çok meslektaşımız kaç nüsha beyanname verilecek, gelir tablolarına pul yapışacak mı yapışmayacak mı buna benzer pek çok hususu sayın defterdara bir rapor olarak sunduk ve eminim ki bu yaşanan sıkıntılara çözüm getirilmeye çalışıldı. Mali idare ile yaptığımız görüşmelerde önemli bir adım elde ettik değerli arkadaşlarım ve yıllardır şikayet ettiğimiz bir konu idi. Bu güne kadar tebliğler hazırlanırken camiamızın görüşü alınamamasından dolayı tebliğ yayınlandıktan sonra uygulamada sıkıntıları da beraberinde getiriyordu. Bu anlamda bunun ilk örneğini yakında yürürlüğe girecek olan işe başlama işi bırakma ile ilgili bir tebliğ çalışmasında, sayın genel müdürlük tebliğ taslağını odamıza gönderdiler, ivedilikle de görüşümüzü genel müdüre iletmiş olduk. 20 Mayıs 99’da bir rapor daha sunduk değerli arkadaşlarım. B formunun kaldırılmasını veya fatura limitinin 2 milyardan 10 milyara çıkartılması şeklindeki bir talebimizi ve en son vergi levhaları olayında ayrı ayrı vergi daireleri yerine bağlı olduğumuz vergi dairesine verilmesi şeklindeki bir talebimizi de 20 Mayıs 1999 tarihinde ilettik. Bildiğim kadarıyla bağlı olduğumuz vergi dairesine verilmek üzere bir iç genelgenin sayın bakanın imzası altında olduğudur.

Evet değerli arkadaşlarım, bu güzel diyaloğu oluşturan önerilerimizin önemli bir bölümünü hayata geçiren başta eski Maliye Bakanımız Zekeriya Temizel, Nami Çağan, Gelirler Genel Müdürü sayın Akif Hamzaçebi ve İstanbul Defterdarı Kadir Boy’a sizler adına teşekkür ediyorum.

Saygıdeğer üyelerimiz, bildiğiniz gibi 18 Nisan’da ülkemizin genel yönetim seçimleri yapıldı. Bu seçimlerin sonuçları üzerinde durmak istemiyorum. Ama bildiğim kadarıyla muhasebe camiasından bir çok arkadaşımız, kimi milletvekilliğine, kimi belediye başkanlığına, kimi de belediye meclis üyeliklerine aday oldular. Ben öncelikle başta Sayın Masum Türker olmak üzere aramızdan seçilen tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyorum. İstanbul odası olarak seçimler esnasında toplumsal ve mesleki taleplerimizi kamuoyuna duyurmaya çalıştık. İzin verirseniz mesleki ve toplumsal taleplerimizin neler olduğunu bir kez daha altını çizmek istiyorum. Basit usuldeki vergilendirmede muhasebecilerin dışlanmamasını, geçici verginin yumuşatılmasını, mali tatilin mutlaka yürürlüğe konulmasını, naylon faturaya karşı önlem alınmasını, çek kullanımında yeni düzenlemeler yapılmasını, kara para incelemelerinin yoğunlaştırılmasını, vergi tabanının genişletilmesini, sermaye piyasalarına açıklık ve güven getirilmesini, sosyal güvenlik kurumlarının tek çatıda birleştirilmesini mesleki talepler olarak dile getirdik. Katılımcı, demokratik ve laik bir düzende ısrar ettiğimizi, kalıcı barışın temellerinin atılmasını, idam cezasının kaldırılmasını, özelleştirmelerin peşkeşe dönüşmemesini, adil bir gelir dağılımının oluşturulmasını, yasa dışı çetelerle aktif mücadele edilmesini, çevremizin kirlenmesinin durdurulmasını, trafik dehşetine son verilmesini, arazi yağmasına ve kaçak yapılaşmaya fırsat tanınmamasını toplumsal talepler olarak dile getirdik. Her şeyden önce şunun iyi bilinmesini istiyoruz ki tespit ettiğimiz taleplerin sonuna kadar takipçisi olacağımızdır.

Saygıdeğer meslektaşlarım, bu dönem önemli adımların atıldığı angaryaların tümünün ortadan kalkacağı bir dönem olması gerekli olduğuna inanıyoruz. Özellikle yıllık bildirimlerin kaldırılması, son kez alınması, biliyorsunuz basım izin belgesi, artık vergi dairelerinden değil direk matbaalardan alınıyor, bu konuda da dün bir tebliğ yayınlandı ve bu tamamiyle ortadan kalkmış durumda. Vergi levhalarının tasdiğinden sonra mutlaka A, B, C formlarının bu dönem kaldırılması gerekiyor değerli arkadaşlarım. Ayrıca bankalara verdiğimiz bilançolar biliyorsunuz vergi idaresine tasdik edip bankalara verdiğimiz bu bilançoların da artık bizler tarafından tasdik edilmesine gerekli olduğuna inanıyorum. Bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü TÜRMOB’un bu konunun alt yapı çalışmaları var bu düşüncelerin önemli bir bölümünün olgunlaşmış olduğunu biliyorum. Zannediyorum genel başkanım bu konuda sizlere daha detaylı bilgi vereceklerdir.Değerli üyeler, yine izin verirseniz geçici vergiye dönmek istiyorum. Gerçekten bu genel kurulda bu geçici vergi konusunu enine boyuna tartışmamız gerekiyor. Yani bu uygulama adil midir, 300 defter tutanla 30 defter arasındaki fark nasıl belirlenecek, bunun zorlukları nelerdir? Bu genel kurulda enine boyuna tartışılmasında büyük bir yarar var. Ama şunu baştan ifade edelim bu güne kadar yapılan hiçbir toplantıda İstanbul’daki yapılan gruplar toplantısı dahil, oda başkanları toplantısı dahil geçici verginin kaldırılmasına yönelik bir talep gelmemiştir değerli arkadaşlar. Muhasebe camiasının temel talebi alt yapılarımızın uygun olmadığı, vergi düzeni oturmadığı, angaryaların çok olduğu, bu nedenle öncelikle bu işin ertelenmesi olduğu dile getirildi. Bir de İstanbul odası olarak bunu her yerde dile getirdik mücadelemizi verdik. Ben geçici verginin meslekte kalite getireceğine inanıyorum, bu benim düşüncem. Çıkar bu konuda farklı düşünen arkadaşlarımız varsa farklı düşüncelerini ifade ederler. 300 tane defter tutmuş sürümden kazanan, haksız rekabet yapan meslek mensubuyla, bu işi adam gibi yapıp sağlıklı bilanço çıkartan meslek mensubu ayrımını ben bu uygulamanın oluşacağına inanıyorum, bu benim görüşüm değerli arkadaşlar. Biraz önce televizyon konuşmamda izlediniz, ısrarla biz bunun faturası ileride bize çıkmaması gerekiyor. Ben bir çok meslektaşımla görüşüyorum konuşuyorum ya diyorlar bu genel kurullar dönemi denk geldi. Biraz zorlandık, ama önümüzdeki dönem mesleğimiz sayısı azımsanmayacak bir sayıdır değerli arkadaşlarım. Şunu belirtiyorum, diyorum ki özellikle geçici vergi dönemleri hepimiz atladık. TÜRMOB atladı, odalar da atladı, herkes atladı değerli arkadaşlarım. Beyanname verme dönemi, işlerimizin en yoğun olduğu döneme geliyor muhtasar dönemleri 3 aylık ve artı gider vergisi dönemlerine geliyor. Diyoruz ki bu beyanname verme süresini bir ay kaydırdığınız zaman yani 15 Mayıs yerine 15 Haziran’a kaydırdığınız zaman ben iddia ediyorum ama bu işi ciddi anlamda yapmak isteyen meslek mensubu açısından söylüyorum biz bu geçici vergileri sağlıklı olarak yetiştiririz inancındayım. Geçenlerde Flash TV’de “Söz Esnafın” programında bir esnaf odası başkanı şunu söylüyor itiraf ediyor: ‘Ya diyor. Sizinle biz diyor, senede diyor, belki izleyen arkadaşlarımız vardır bir kez bir araya gelirdik diyor. Artık dört kez sizinle bir araya geleceğiz diyor.’ Durum farklıdır değerli arkadaşlarım. O nedenle birinci önerimiz beyanname verme süresinin tabii ki ... kayacak en az 1 ay kaydırılması bizi rahatlatacaktır. En son sayın genel müdürü ziyaretimizde bu konuyu da kendilerine açtık. Gerçekten bunun alt yapısı olgunlaşıyor. Eğer bu genel kurulda bu konuda aranızda düşünen olduğu takdirde ve İstanbul odası olarak bunu her yerde savunmaya devam edeceğiz. İkinci konu, geçici verginin altından kalkmamız açısından biraz önce ifade ettim angaryaların mutlaka kaldırılması gerekiyor. Ama asıl önemli konu değerli arkadaşlarım 1 nolu mesleki karara sahip çıkması gerekiyor. Tahsildar mı olacağız yoksa müşterisine bilgi sunan meslek mensubu mu olacağız, buna karar verilmesi gerekiyor. Gelin bunları da bu genel kurulda konuşalım odamızın disiplin kurullarının meslek etiği anlamda hangi boyutta çalıştığını biz oda yöneticileri olarak üzülerek izlediğimizi ifade etmek istiyorum.

Değerli arkadaşlarım. Biraz da, meslek nereye gidiyor, o konuda sizlere dünyadaki gelişmeleri aktararak ve bu konudaki çözüm önerilerini dile getirerek konuşmamı tamamlamak istiyorum. Odamızda Türkiye 4. Muhasebe Denetim Sempozyumu düzenledik. Gerçekten bizlere yaraşır, amacına dönük bir sempozyum geçti. Şimdi bu arada tebliğ sunan arkadaşlarımız, dostlarımız dünyadaki bazı gelişmeleri anlattılar. Bu gelişmelerin sonucunda kağıdın ve defterin kalkacağını ısrarla altını çizdiler. Bu anlatacağım olayların bir kısmını Türkiye’de de izleyebilmekteyiz. Özellikle Türkiye’de son yıllarda bankacılık sistemindeki otomatik para işlem makineleri. Gerçekten bankacılıkta önemli adımlar atılmasını sağladılar. Yine süper marketlerdeki bar kod sistemlerini hep birlikte izleyebiliyorduk, alış verişlerde ciddi bir kolaylık sağlandı. Yine hocalarımızın anlattığı gelişmiş ülkelerdeki otel odalarındaki televizyon ekranlarının bilgisayar ekranı olarak iş gördüğü yani müşteri o ekranı kullanarak oteldeki borç alacak durumlarını, hesap durumlarını gözetleyebildiğini ifade ettiler. Yine bir çok ülkemizde de bunun benzer çalışmaları var. Uydu vasıtasıyla siz kırlarınızın ülkenin hangi yerinde olduğunu izleyebiliyorsunuz değerli arkadaşlarım. Belki de teknoloji öyle bir boyuta gelecek ki TIR’ların hangi ülkede, hangi kilometre hızla gittiğini dahi gözlemleyebilecekler. Yine başka bir yenilik, beyannameler elektronik ortamda veriliyor bir çok ülkede değerli arkadaşlarım. Kağıt yok, defter yok, yine kağıt olmadan faturalar bilgisayar ortamda düzenleniyor. Yani karşılıklı müşteri faturanın tanımını yapıyor, karşı tarafın bilgisayarına gönderiyor anlaşıyorlar, ortada kağıt olmadan ticaret başlamış oluyor.

Yine başka bir örnek, noterler konusu. Notere gitmeden bilgisayar ortamında anlaşmayı sağlayabiliyorsunuz, karşılıklı anlaşmanın koşullarını belirliyorsunuz, televizyon ekranına parmağınızı basıyorsunuz ve anlaşma gerçekleşmiş oluyor. Evet değerli arkadaşlarım bunlar bizim ülkemizde oluşacak mı oluşmayacak mı bunu hep birlikte izleyeceğiz. Ama bir şeyi görmemiz gerekiyor mali idare şu anda düşünce anlamında bundan öte değerli arkadaşlarım. Belki bir çoğunuz duyuyorsunuz, bir medya projesi var Maliye Bakanlığının. Sayın genel müdür ile yaptığımız televizyon konuşmasında şunları anlattı bize, vergi idaresinde vezneler kalkacaktır diyor, bu konuda ısrarlılar değerli arkadaşlarım. Gerçekten biz TÜRMOB ile birlikte incelemelerimizde gitmiş olduğumuz vergi dairelerinin hiç birisinde vezne görmedik. İkincisi beyannameleri elektronik ortamda almak istiyor mali idare. Üçüncüsü tek vergi numarasıyla yakınlarda bankalarda uygulaması sağlanan tüm ekonomik işlemlerin seyrini ve denetimini yapmak istiyorlar.

Evet bu anlattıklarımdan nereye geliyoruz? Şunu hiçbir güç durduramaz değerli arkadaşlarım. Bu nedenle bizlerde bu gelişime bu değişime ayak uydurmamız gerekiyor. Önümüzdeki süreçte kağıt ve defter kalkacaktır, önümüzdeki süreçte muhasebecilik kayıt tutan değil kayıtları denetleyen bir meslek olacaktır. Başka bir anlamda meslek muhasebe denetimi mesleği olacaktır değerli arkadaşlarım. Ben izin verirseniz bu konuda neler yapmamız gerekiyor önerilerimle konuşmamı tamamlamak istiyorum. Dileğim şudur ki öncelikle bu genel kurulun muhteşem bir şekilde oluşumunu sağlayan değerli üyelerimizin bu görüşlere katkı sunarak kısır tartışmalara girmeyerek mesleğimizi daha iyi boyutlara götürmek konusunda önerileri sunmasıdır. Öncelikle dünyadaki teknolojik gelişmeye göre alt yapılarımızı yeniden düzenlemeliyiz. İnterneti yaygın olarak kullanmalıyız. Size dağıttığımız genel kurul kitapçığında internete ilk geçişimizin gününün resmini sergiledik. Önümüzdeki süreçte oda olarak dergileri ve bültenleri internet kanalıyla üyelere gönderildiği bir hedefi belirlediğimizi bilmenizi istiyorum. Yine ısrarla altını çiziyorum 1 No’lu mesleki karara mutlaka sahip çıkmamız gerekiyor. Müşterisinden para toplayıp para yatıran değil müşterisine bilgi sunan raporlar hazırlayarak geleceğine yön veren birer meslek mensupları olabilmeli. Bu genel kurulda TÜRMOB’a iletilmek üzere büro standartları konusunda bir meslek kararını mutlaka hayata geçirtmeliyiz. Meslek mensuplarımızı ve stajyerlerimizin zorunlu veya sürekli eğitimine tabi tutacak alt yapıyı mutlaka oluşturmalıyız. Bir şeye daha alışmamız gerekiyor değerli arkadaşlarım takım çalışmasına. Bireysel çalışma dönemi bitiyor kolektif çalışma içerisinde olan ekip çalışmasına alışan arkadaşlarımız kendilerini geleceğe daha iyi bir şekilde hazırlayacaklarına inanıyorum. Türkiye dışarıya açılıyor dışardan çeşitli şirketler ülkemize geliyor. Eğer bu gelişim süresinde haksız rekabet altında ezilmek istemiyorsak mutlaka yabancı dili de öğrenmemiz gerekiyor bu konuda da bir eğitim seferberliğinin başlatılmasında büyük bir yarar görüyorum. Biraz uzun oldu ama gerçekten 3 aydan beri oda yönetimi olarak bürolarınızda yaşadığınız sıkıntının ne olduğunu gönlümüzde kalbimizde yaşayarak meslekle yattık meslekle kalktık bu yaptığımız çalışmaları sizlere aktardık. Şahsım ve yönetim kurulu adına hepinize saygılar sunuyorum genel kurulun başarılı geçmesini diliyorum. Teşekkür ederim.

- Ziya Disanlı

- Teşekkürler sayın başkan. Değerli arkadaşlarım bir mali genel kurul için oldukça sevindirici bir katılım var ve arkadaşlarımız bu olumsuz hava koşullarında son derece ilgi ile izlemeye gayret ediyorlar. Yalnız salonun yapısı gereği de arka tarafta bulunan arkadaşlarımızın, salonun dışında arkadaşlarımızın konuşmaları sizleri rahatsız ediyor bunu biliyorum. Bu nedenle de yönetim kurulundan ilgili arkadaşlar varsa veya salon görevlisinin arkadaşları ikaz etmelerini istiyorum. Arkadaşların ilgilerinin dağılmaması bakımından ve aynı şekilde havalandırma ile ilgili de bir yapılabilecek bir şey varsa onun yapılmasını istiyorum görevli arkadaşlardan.

Değerli arkadaşlarım gündemimizin 5. maddesine geçiyorum. Konukların tanıtımı ve konuşmaları. Yönetim kurulumuzun bu konu ile ilgili verdiği listeden konuklarımızı tanıtmaya başlıyorum. Geçen dönem daha doğrusu bu dönemin başından beri ve uzun yıllar mesleğimizle ilgili mücadelelerle her alanda bulunmuş olan TÜRMOB eski başkan yardımcımız sayın Masum Türker, İstanbul milletvekili aramızdalar, kendilerine hoş geldiniz diyoruz, başarılar diliyoruz. TÜRMOB başkanımız sayın Mustafa Özyürek aramızdalar, kendilerine hoş geldiniz diyoruz. TÜRMOB Genel Sekreterimiz sayın Uğur Büyükbalkan aramızdalar, kendilerine hoş geldiniz diyoruz. TESMER Genel Saymanımız Dilaver Ergin Bey aramızdalar, hoş geldiniz diyoruz. TÜRMOB yönetim kurulu üyemiz Sayın Sami Kazıcı aramızdalar, hoş geldiniz diyoruz. TÜRMOB Yönetim Kurulu üyesi Nasih Yılmaz aramızdalar, hoşgeldiniz diyoruz. Yine aramızdan biri bir meslektaşımızı son seçimlerde Küçükçekmece Belediye Başkanı oldular, kendilerine başarılar dileyerek, Haldun Özbatur aramızdalar, kendilerini takdim ediyorum, hoş geldiniz. Ankara oda başkanımız sayın Mehmet Çelik aramızdalar hoş geldiniz. Bursa oda başkanımız Sayın Bülent Çetin aramızdalar hoş geldiniz. İzmir oda başkanımız Ayhan Baltacı aramızdalar hoş geldiniz. Adana oda başkanımız Ahmet Coşar aramızdalar, hoş geldiniz. Kayseri oda başkanımız Ahmet Kalıpçıgel aramızdalar, hoş geldiniz. Yalova oda başkanımız Sayın İslam Doğan aramızdalar hoş geldiniz. Ankara oda saymanımız sayın Hüseyin Zorlu aramızdalar, hoş geldiniz. İçel oda saymanımız sayın Fatih Alkar aramızda hoş geldiniz. Ayrıca diğer mesleki kuruluşlardan meslek örgütlerinden arkadaşlarımız dostlarımız var aramızda. Bağ-Kur il müdürümüz sayın Haluk Can aramızdalar hoş geldiniz. Diş Hekimleri Odası başkanımız aramızdalar hoş geldiniz. SSK Beyoğlu müdürümüz Tarık Durak aramızdalar, hoş geldiniz. SSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı sayın Ahmet Kucur aramızdalar, hoş geldiniz efendim. Konuklarımıza genel kurulumuza gelmelerinden dolayı tekrar toplu olarak teşekkür ediyoruz.


Kataloq: docs -> yayinlar -> GenelKurullar
GenelKurullar -> Hemen herkes her kurum her kuruluş siyasetle uğraşırken ister istemez siyasetle uğraşmak durumunda olacaksınız başka türlü Türkiye’de ki gelişmelere müdahale etme şansınız olmayacak
GenelKurullar -> Yahya Arıkan İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odasının 6
GenelKurullar -> Yahya Arıkan
GenelKurullar -> Divan başkanı
GenelKurullar -> Ayhan Baltacı Gerçek gücümüzün, değerimizin içtenlikle farkında olmalıyız
yayinlar -> Değerli medya mensupları
GenelKurullar -> Yahya Arıkan Bir tane birinci önergeyi bir arkadaş takip etsinler
GenelKurullar -> 4. olağan genel kurul
GenelKurullar -> Üyelere yapılan sosyal yardım aldığımız bilgilere göre olan bir meslektaşımızın bürosunun yanması neticesinde uğradığı zararı telafi etmeye yöneliktir

Yüklə 179,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə