ZiKİr ehline sorun kitabın Orijinal Adı: «Fes'elu Ehle'z Zikri» Pr. Dr. Muhammed Ticani Semavi Ensariyan Yayınları – Kum BasYüklə 1,17 Mb.
səhifə1/175
tarix03.01.2022
ölçüsü1,17 Mb.
#37977
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   175

ZİKİR EHLİNE SORUNKitabın Orijinal Adı: « Fes'elu Ehle'z Zikri »
Pr.Dr. Muhammed Ticani Semavi
Ensariyan Yayınları – Kum Bas.


Prof.Dr. Muhammed Ticani Semavi Kimdir?

ÖNSÖZ s.11

HİNDİSTAN'IN BÜYÜK ALİMİ EBU'L-HASAN EN-NEDVİ'YE AÇIK MEKTUP s.19

EĞER BİLMİYORSANIZ, ZİKİR EHLİNE SORUN s.33

BİRİNCİ BÖLÜM s.37

ALLAH (C. C.) HAKKINDA 39
1-ACABA ALLAH TEALA GÖZLE GÖRÜLEBİLİR Mİ VE CİSİM MİDİR? s.39
NOT: s.42

2- İLAHİ ADALET, CEBR (ZORLAMA) İLE NASIL BAĞDAŞIR? s.43
ZİKİR EHLİNİN ALLAH HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ s.56

İKİNCİ BÖLÜM s.59

RESULALLAH (S.A.A.) HAKKINDA s.61
PEYGAMBER'İN GÜNAH VE HATADAN MASUM OLUŞU s.61
ZİKİR EHLİNİN RESULULLAH (S.A.A.) HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ s.97

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM s.99

EHL-İ BEYT (A.S.) HAKKINDA s.101
EHL-İ BEYT KİMLERDİR? s.101
PEYGAMBER'İN HAYATI DÖNEMİNDE AİŞE s.107
AİŞE'NİN KENDİ ALEYHİNDEKİ ŞAHİTLİĞİ s.113
RESULULLAH'TAN (S.A.A.) SONRA AİŞE s.131
AİŞE'NİN EMİR'ÜL-MÜMİNİN'E KARŞI TUTUMU137
"EVLERİNİZDE OTURUN, AÇILIP SAÇILMAYIN."s.140
AİŞE KENDİSİNİ HİDİSLERLE UYARAN ÜMMÜ SELEME'Yİ DİNLEMİYOR s.141
AİŞE'NİN KOMUTANLIĞI s.44
RESULULLAH'IN (S.A.A.) AİŞE'NİN FİTNESİ HAKKINDAKİ UYARlSI s.147
BAHSİN SONU s.150
ZİKİR EHLİNİN EHL-İ BEYT HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ s.151


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM s.157

ASHAP HAKKINDA 159
KUR' AN-I KERİM BAZI SAHABİLERİN İÇYÜZÜNÜ BİLDİRİYOR s.169
PEYGAMBER (S.A.A.), BAZI SAHABİLERİN İÇYÜZÜNÜ BİLDİRİYOR s.176
RESULULLAH'IN (S.A.A.) EMİRLERİ KARŞISINDA ASHABIN TUTUMU s.196
RESULULLAH'IN (S.A.A.) VEFATINDAN SONRA ASHABIN ONUN EMİRLERİ KARŞISINDAKİ TUTUMU s.210
BAZI SAHABİLER HAKKINDA EBUZER'İN TANIKLIĞI s.214
SAHABE HAKKINDA TARİHİN TANIKLIĞI s.216
ZİKİR EHLİNİN BAZI SAHABİLER HAKKlNDAKİ SÖZLERİ s.230


BEŞİNCİ BÖLÜM  s.239

İLK ÜÇ HALİFE HAKKINDA
(EBU BEKİR, ÖMER VE OSMAN) s.241
RESULULLAH'IN ZAMANINDA EBU BEKİR s.246
RESULULLAH'TAN (S.A.A.) SONRA EBU BEKİR s.253
HZ. FATIMA'YI YALANLAMASI VE HAKKINI GASPETMESİ s.253
FATIMA KUR'AN'IN NASSIYLA MASUMDUR s.257
FATIMA (S.A.) BU ÜMMETİN KADINLARI'NIN HANIMEFENDİSİDİR s.258
FATIMA (S.A) CENNET EHLİ KADINLARININ HANIMEFENDİSİDİR s.259
FATIMA, RESULULLAH'IN (S.A.A.) BİR PARÇASIDIR; ONU GAZAPLANDIRAN, RESULULLAH'I GAZAPLANDIRMIŞ OLUR s.260
EBU BEKİR'İN ZEKAT VERMEYEN MÜSLÜMANLARI KATLETMESİ s.269
EBU BEKİR, ÖMER VE DAHA SONRA OSMAN TARAFINDAN RESULULLAH'IN SÜNNETİNİN YAZILMASININ YASAKLANMASI s.277
ÖMER BİN HATTAB'IN HADİS YAZIMINI YASAKLAMASI s.281
EBU BEKİR'İN, HİLAFETİ ÖMER'E BIRAKMASI s.291
ÖMER'İN, ALLAH'IN KİTABI KARŞISINDA İÇTİHAT ETMESİ s.302
OSMAN İLK İKİ HALİFENİN YOLUNU SÜRDÜRÜYOR s.320
MELEKLER OSMAN'DAN UTANIYORLARMIŞ! s.326


ALTINCI BÖLÜM s.329

HİLAFET HAKKINDA s.331
BAZI SORULAR VE CEVAPLARI s.334
Soru 1: Resulullah (s.a.a.) ümmetinin hilafet konusunda böyle ihtilaf edeceğini bildiği halde niçin kendisine halife tayin etmedi?
Soru 2: Ashap Resulullah'a her türlü soruyu rahatlıkla sorduğu halde, niçin bu konuyu soran birisi çıkmadı?
Soru 3: Ümmetin sapıklığa düşmemesi için Resulullah bir şeyler yazmak istediğinde niçin bazı sahabiler ona muhalefet edip sayıkladığını söylediler?
Soru 4: Neden Resulullah (s.a.a.) vasiyetinin yazılması konusunda ısrar etmedi? Halbuki eğer o vasiyet yazılsaydı, ümmet sapıklıktan kurtulurdu!
Soru 5: Resulullah (s.a.a.) vefatından önce üç vasiyette bulundu. Neden onlardan ikisi bize ulaştı da birisi elimize geçmedi?
Soru 6: Resulullah (s.a.a.) vefat edeceği vakti biliyor muydu?
Soru 7: Niçin Peygamber efendimiz vefatından iki gün önce bir ordu hazırlayarak Muhacir ve Ensar'ın önde gelenlerini orduya katıp Filistin yakınlarındaki "Mute"ye gitmelerini emretti?
Soru 8: Resulullah (s.a.a.) niçin Hz. Ali'yi (a.s.) Üsame ordusuna göndermedi?
Soru 9: Peygamber efendimiz neden henüz bıyıklan bile terlemeyen genç birini bu orduya komutan yaptı?
Soru 10: Resulullah neden Üsame ordusuna katılmaya muhalefet edenlere kızarak lanet okudu?
Soru 11: Özellikle de Resulullah'ın bir Müslümana lanet okuması caiz midir?
Soru 12: Resulullah (s.a.a.) Ebu Bekir'i halka cemaat namazı kıldırması için tayin etti mi?
Soru 13: Ömer neden Resulullah'ın ölmediğine dair yemin etti ve onun öldüğünü söyleyenleri öldüreceğini söyledi ve Ebu Bekir gelene kadar sakinleşmedi?
Soru 14: Ensar neden gizlice Beni Saide Sakifesi'nde toplandılar?
Soru 15: Niçin Ebu Bekir, Ömer ve Ebu Ubade hemen Sakife'ye koşup Ensar'ı gafil avladılar?
Soru 16: Niçin Ömer bin Hattap yolda gelirken Ensar'ı ikna etmek için konuşma hazırlıyordu?
Soru 17: Nasıl oldu da Muhacirler, Ensar'ı yenerek Ebu Bekir' i halife seçebildiler?
Soru 18: Sa'd bin Ubade neden biatten kaçındı ve Ömer neden onu öldürmekle tehdit etti?
Soru 19: Niçin Hz. Fatıma'nın evini yakmakla tehdit ettiler?
Soru 20: Ebu Süfyan neden başlangıçta Ebu Bekir'e karşı olup onu tehdit ettiği halde daha sonra sustu?
Soru 21: Hz. Ali mevcut durumu kabul ederek onlara biat etti mi?
Soru 22: O günlerde uzlaşmaya daha fazla ihtiyaçları olmasına rağmen, niçin Hz. Fatıma'yı (s.a.) gazaplandırdılar?
Soru 23: Kavmin ileri gelenleri neden Üsame ordusuna katılmaktan çekindiler?
Soru 24: Neden Hz. Ali'yi bütün görevlerden uzaklaştırıp hiçbir mevkide ona yer vermediler?
Soru 25: Resulullah'ın (s.a.a.) haram etmesine rağmen, niçin zekat vermeyenlere karşı savaştılar?
Soru 26: Neden Resulullah'ın (s.a.a.) hadislerinin yazılmasını yasakladılar?
Soru 27: Acaba Ebu Bekir; hilafeti yüklenebilecek kapasitede miydi?
Soru 28: Ebu Bekir neden ölmeden önce Ömer'i hilafete getirdi?
Soru 29: Abdurrahman bin Avf, neden Hz. Ali'nin Ebu Bekir ile Ömer'in sünnetine uyması gerektiğini şart koştu?
Soru 30: "On İki İmam Hadisi", Ehl-i Sünnet kitaplarında da var mı?


YEDİNCİ BÖLÜM s.357

HADİS-İ ŞERİFLER HAKKINDA s.359
RESULULLAH'A (S.A.A) İNSANLARI GAFİL AVLAMA İFTİRASI s.360
RESULULLAH (S.AA) MÜSLÜMANLARA AĞIR CEZALAR VERİYORMUŞ! s.361
RESULULLAH'A (S.AA) CİNSEL İLİŞKİYE DÜŞKÜNLÜK İFTİRASI! s.364
RESULULLAH'IN (S.AA) HUZURUNDA MÜZİK VE RAKS! s.366
RESULULLAH'A -HAŞA- ŞARAP İÇME İFTİRASI! s.368
RESULULLAH , A (S.AA) HAYA ETMEME İFTİRASI! s.369
RESULULLAH'A (S.AA) AVRET YERİNİ AÇMA İFTİRASI! s.370
RESULULLAH (S.AA) NAMAZDA ŞAŞIRIYORMUŞ!!! s.371
RESULULLAH , A (S.AA) YEMİNİNİ BOZMA İFTİRASI! ...s.373
AİŞE YEMİNİNİ BOZDUĞU İÇİN KIRK KÖLE AZAT ETMİŞ! s.375
RESULULLAH'A (S.AA) ALLAH'IN HÜKÜMLERİNE İTİNASIZLIK İFTİRASI! s.376
RESULULLAH'A (S.AA) ÇOCUKÇA DAVRANIŞLAR İFTİRASI! s.382
RESULULLAH'A KUR'AN'I UNUTMA İFTİRASI! s.383
RESULULLAH (S.AA) VE -HAŞA- ÇELİŞKİLİ KONUŞMALAR! s.393
FAZİLETLERDEKİ ÇELİŞKİ! s.397
RESULULLAH (S.AA) TIP VE İLİMLE ÇELİŞKİDE! (???) 404


SEKİZİNCİ BÖLÜM s.411

SAHİH-İ BUHARİ VE SAHİH-İ MÜSLİM HAKKINDA s.413
BUHARİ VE MÜSLİM'E GÖRE EBU BEKİR VE ÖMER'İN FAZİLETLERİ s.418
BUHARİ, ÖMER'İ SAVUNMAK İÇİN HADİSLERLE OYNUYOR! s.429
BUHARİ'NİN, ÖMER'İN İÇYÜZÜNÜ AÇIKLAYAN HADİSLERİ DEĞİŞTİRDİĞİNE DAİR ÖRNEKLER s.429
BUHARİ'NİN EHL-İ BEYT'İ YEREN RİVAYETLERDEN HOŞLANMASI! s.446
EHL-İ SÜNNET'İN BUHARİ'Yİ DİĞER ALİMLERDEN DAHA FAZLA SEVMELERİNİN NEDENLERİ s.460
SON SÖZÜMÜZ s.461

KAYNAKLAR s.469
Yüklə 1,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   175
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin