BiRİNCİ GÜN (17 Kasım Perşembe) Bildiri Sahibi / LecturerYüklə 289,7 Kb.
səhifə1/8
tarix26.10.2017
ölçüsü289,7 Kb.
#15323
  1   2   3   4   5   6   7   8

BİRİNCİ GÜN (17 Kasım Perşembe)

Bildiri Sahibi / Lecturer: KEMAL ULUSALER

Bildiri Adı / Statement Title: KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE / GLOBAL ENERGY POLITICS AND TURKEY

Özgeçmiş: 1956 Bursa doğumlu. Orta öğrenimini 1975 yılında Bursa Demirtaş Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. 1982 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun oldu. Öğrenimi süresince çeşitli fabrikalarda işçi olarak çalıştı ve yine bu dönem içerisinde tekstil iş kolunda sendikal faaliyet gösterdi. Yirmibeş yıldır özel sektörde şantiye şefliği, proje koordinatörü ve teknik müdür olarak görev yaptı. 2000-2002 yılları arasında Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Yazman üyesi,2002-2004 yılları arasında Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 2004-2008 yılları arasında Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Ulusaler, Birgün ve Cumhuriyet Gazetelerinde haftalık ve aylık köşe yazıları yazmaktadır.

CV: He was born in Bursa in 1956. He graduated from Bursa Demirtaş Industry Profession High School in 1975. He continued higher education in Gazi University. He graduated from the Engineer Faculty of Gazi University in 1982. He worked in several factories as an employee during his school life and attended Trade Union’s activities about textile business.

He has worked in private sector as a construction supervisor, project controller and technical director for 25 years. He was Secretary of Board of Directors in Chambers of Electrical Engineers between 2000-2002 and was Vice President of Board of Directors in Ankara Department of Chambers of Electrical Engineers between 2002-2004. Ulusaler was president in Chambers of Electrical Engineers between 2004- 2008 years. Ulusaler’s writing in the Cumhuriyet and Birgün newspapers.Özet: Dünya enerji politikaları günümüzde ülkeden ülkeye değişimler göstermekle birlikte genel olarak kapitalizmin yeni liberal politikaları doğrultusunda oluşmaktadır. Bu doğrultuda, hemen hemen tüm polikalar ortak argümanlar içermektedir.

Enerji politikaları üzerinde etki eden iç ve dış unsurlar çeşitlilik arz ederler. İktisadi, siyasi ve sosyal iç etkenler dışında, coğrafi konum, emperyal algılar, güvenlik, ekonomik krizler, karşı politikalar, teknolojik gelişimler, iklimsel değişimler vb. pek çok etken politikaların belirlenmesinde rol oynamaktadır.

Ülkeler, küresel birlikler ve ittifaklar kısa , orta ve uzun erimli stratejilerini belirklerken iç ve etkenleri dikkate almakla birlikte siyasal, ideolojik öncelikleriyle enerji politikalarına yön verirler.

Oysa Yerküre yaklaşık 50 milyon türe ev sahipliği yaparken insan bu elli milyonda birdir. Her birimizin anılan 50 milyon tür ile ilgili sorumluluğu bulunmaktadır ve önceliğimiz bu sorumluluk çerçevesinde değerlendirilmelidir.Abstract: Today, global energy policies are essentially formed pursuant to new liberal policies of capitalism, despite certain differences on national basis. In this respect, almost all policies include common arguments.

Internal and external elements, which are influential on energy policies, show variety. Apart from internal effects such as economic, political and social factors, many others like geographical position, imperial perceptions, security, economic crises, adverse policies, technological developments, climate changes etc. play their part in determining these policies.

Countries, global unions and alliances take into account internal and external factors in course of determining their short-, mid- and long-term strategies; besides, they dominate energy policies through social and ideological priorities.

Nevertheless, man is only one of 50 million species existing on earth. Each of us bears responsibility before these 50 million species, and our priorities should be decided within the scope of this feeling of responsibility.Bildiri Sahibi / Lecturer: Prof. Dr. NEJAT VEZİROĞLU

Bildiri Adı / Statement Title: AMERİKA’NIN ENERJİ POLİTİKASI / AMERICAN ENERGY POLICY

Özgeçmiş: Türkiye doğumlu Dr. Veziroğlu, City and Guilds College, Imperial College of Science and Technology, University of London okullarından, sırasıyla Makine Mühendisi (A.C.G.I., B.Sc.), İleri Mühendislik Çalışmaları (D.I.C.) ve Isı Transferi (Doktroa) konularında mezun olmuştur.

Askerliğini Ordonat Biriminde yaptıktan sonra, birtakım Türk devlet kurumlarında hizmet etti, bir özel şirkette başkanlığın ardından, 1962 yılında Dr. Veziroğlu Miami Üniversitesi Mühendislik Fakültesine girdi. 1965 yılında Yüksek Lisans Eğitim Müdürü oldu ve Mühendislik ve Mimarlık Okulundaki ilk Doktora Programını başlattı. 1971’den 1975’e kadar Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı olarak hizmet verdi; bu arada 1973 yılında Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü’nü kurdu. 1979 yılına kadar Araştırma bölümünün dekan yardımcısı olarak kaldı. 2004 ila 2007 arasında üç yıllık dönem izni aldı ve İstanbul’da UNIDO-ICHET’i (Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Örgütü – Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi) kurdu. 15 Mayıs 2009, Miami Üniversitesinde Fahri Profesör unvanına layık görüldü.

Dr. Veziroğlu Miami Beach’te, 18-20 Mart 1974 tarihli Hidrojen Ekonomisi Miami’de Enerji (THEME) Konferansıyla, Hidrojen Enerjisi hakkındaki ilk büyük çaplı organizasyonu gerçekleştirmiştir. Söz konusu konferansın açılışında, Dr. Veziroğlu Hidrojen Enerji Sistemini, fosil yakıtlardan yok oluşuna ve bunların kullanımının neden olduğu çevresel sorunlara karşı kalıcı bir çözüm olarak önerdi. Kısa bir süre sonra, Uluslararası Hidrojen Enerjisi Birliği (IAHE) kuruldu ve Dr. Veziroğlu başkan seçildi. 1976’da IAHE Başkanı olarak iki yılda bir düzenlenecek Dünya Hidrojen Enerjisi Konferanslarını (WHEC), 2004’te ise yine iki yıllık Dünya Hidrojen Teknolojileri Kongrelerini (WHTC) başlattı.

Dr. Veziroğlu 1976’da Kurucu Genel Yayın Yönetmeni olarak Uluslararası Hidrojen Enerjisi Dergisinin (IJHE) yayınına önayak oldu; projenin amacı, Hidrojen Enerjisine yönelik araştırma ve gelişmeleri yayınlamak ve tüm dünyaya yaymaktı. IJHE zaman içinde gitgide büyüdü; bugün yılda yirmi dört sayısı yayınlanmaktadır. 350 kadar bildiri ve bilimsel rapor yayınladı, 160 cilt kitap ve raporun editörlüğünü yaptı. Ayrıca “Güneş-Hidrojen Enerjisi: Dünyayı Kurtaracak Güç” isimli kitabın eş yazarlarından biridir. IJHE’yi yayınlayan Hydrogen Energy Publications LLC’nin kurucusu, HEPLLC’nin ise Operasyon Direktörüdür (COO).

Dr. Veziroğlu’nun on sekiz bilimsel örgütte üyeliği vardır; kendisi Britanya Makine Mühendisleri Kurumu, Amerikan Makine Mühendisleri Derneği ve Amerikan Bilimde İlerleme Birliği tarafından Grade of Fellow seçilmiştir; ayrıca Uluslararası Hidrojen Enerjisi Birliğinin Kurucu Başkanıdır.

Dr. Veziroğlu bir dizi uluslararası ödüle layık görülmüştür. 1974’te Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bilim Ödülü almış, 1981’de Çin Xian Jiaotong Üniversitesinde Fahri Profesör ilan edilmiş, 1982’de SSCB Kurchatov Atom Enerjisi Kurumunun I.V. Kurchatov Madalyasına layık görülmüş, 1986’de Küresel Enerji Birliği tarafından İnsanlık için Enerji Ödülünü almış, 1988’de ise Arjantin Bilimler Akadmesine seçilmiştir. Dr. Veziroğlu, Hidrojen Ekonomisi kavramı ve bunun tesisine dair çalışmalarıyla, 2000 yılında Ekonomi dalındaki Nobel Ödülüne aday gösterilmiştir.CV: Dr. Veziroglu, a native of Turkey, graduated from the City and Guilds College, the Imperial College of Science and Technology, University of London, with degrees in Mechanical Engineering (A.C.G.I., B.Sc.), Advanced Studies in Engineering (D.I.C.) and Heat Transfer (Ph.D.).

In 1962 – after doing his military service in the Ordnance Section, serving in some Turkish government agencies and heading a private company – Dr. Veziroglu joined the University of Miami Engineering Faculty. In 1965, he became the Director of Graduate Studies and initiated the first Ph.D. Program in the School of Engineering and Architecture. He served as Chairman of the Department of Mechanical Engineering 1971 through 1975, in 1973 established the Clean Energy Research Institute, and was the Associate Dean for Research 1975 through 1979. He took a three years Leave of Absence (2004 through 2007) and founded UNIDO-ICHET (United Nations Industrial Development Organization – International Centre for Hydrogen Energy Technologies) in Istanbul, Turkey. On 15 May 2009, he attained the status of Professor Emeritus at the University of Miami.

Dr. Veziroglu organized the first major conference on Hydrogen Energy: The Hydrogen Economy Miami Energy (THEME) Conference, Miami Beach, 18-20 March 1974. At the opening of this conference, Dr. Veziroglu proposed the Hydrogen Energy System as a permanent solution for the depletion of the fossil fuels and the environmental problems caused by their utilization. Soon after, the International Association for Hydrogen Energy (IAHE) was established, and Dr. Veziroglu was elected president. As President of IAHE, in 1976 he initiated the biennial World Hydrogen Energy Conferences (WHECs), and in 2005 the biennial World Hydrogen Technologies Conventions (WHTCs).

In 1976, Dr. Veziroglu started publication of the International Journal of Hydrogen Energy (IJHE) as its Founding Editor-in-Chief, in order to publish and disseminate Hydrogen Energy related research and development results from around the world. IJHE has continuously grew; now it publishes twenty-four issues a year. He has published some 350 papers and scientific reports, edited 160 volumes of books and proceedings, and has co-authored the book “Solar Hydrogen Energy: The Power to Save the Earth”. He is a Founder of the Hydrogen Energy Publications LLC, which produces IJHE, and is the Chief Operating Manager of HEPLLC.

Dr. Veziroglu has memberships in eighteen scientific organizations, has been elected to the Grade of Fellow in the British Institution of Mechanical Engineers, American Society of Mechanical Engineers and the American Association for the Advancement of Science, and is the Founding President of the International Association for Hydrogen Energy.

Dr. Veziroglu has been the recipient of several international awards. He was presented the Turkish Presidential Science Award in 1974, made an Honorary Professor in Xian Jiaotong University of China in 1981, awarded the I. V. Kurchatov Medal by the Kurchatov Institute of Atomic Energy of U.S.S.R. in 1982, the Energy for Mankind Award by the Global Energy Society in 1986, and elected to the Argentinean Academy of Sciences in 1988. In 2000, he was nominated for Nobel Prize in Economics, for conceiving the Hydrogen Economy and striving towards its establishment.


Özet: Amerika Birleşik Devletlerinin geleneksel ve yenilenebilir enerji politikaları anlatılacaktır.

Abstract: Traditional and renewable energy policies of USA will be treated.

Bildiri Sahibi / Lecturer: JOHN ROBERTS

Özgeçmiş: Enerji sorunları ve siyaset arasındaki karşılıklı ilişki konularında uzmanlaşmış İngiliz yazar. Platts Editörü ve Orta Kafkasya Enerji Güvenliği Uzmanı. Platts enerji ve maden konularında bilgi sağlayan ve enerji piyasalarına fiyat belirlemede referans kaynak olan bir kuruluş. Birçok çevre tarafından enerji güvenliği konusunda dünyanın en büyük danışman ve düşünce kuruluşu görülmektedir. Roberts 1978-80 yılları arasında Lübnan’da iç savaşta Reuters Haber Ajansı adına bulunmuştur. Middle East Economic Digest’e girip editörlüğe kadar yükselmiş ardından Al Hayat gazetesinin Washington Büro şefliğini yapmıştır. Şu an, enerji güvenliği, çevre Orta Asya su yönetimi, Türkiye ve Orta Doğu, Avrupa Birliği ile Rusya, Hazar, Ortadoğu petrol ve doğalgaz tedarikçileri arasında ilişkiler gibi konular üzerine makaleler yazıp konferanslar vermektedir. Bu konular üzerinde ondan fazla kitabı bulunaktadır. Sussex Üniversitesi (İngiltere) Afrika ve Asya Araştırmaları Okulu Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

CV: English author specialised on interaction between energy issues and politics. He is editor of Platts and an Energy Security Expert for Middle Caucasus. Platts is an institution that provides information regarding energy and mining, and that is a reference when it comes to pricing in energy markets. It is considered by many as the greatest consultancy and think tank on the world with respect to energy security. During Lebanon Civil War between 1978 and 1980, Roberts has been in the country on behalf of Reuters News Agency. He then worked in Middle East Economic Digest, became editor and was assigned as Chief Clerk at Washington Office of daily Al-Hayat. At the moment, he writes articles and gives conferences about energy security, environment, water management in Central Asia, relations between oil and natural gas suppliers in Turkey and Middle East, European Union and Russia, Caspian Region, and Middle East. He has more than ten books on these problems. He is a graduate of International Relations, the School of African and Asian Studies at the University of Sussex (England).

Bildiri Sahibi / Lecturer: EVRİM EKEN

Bildiri Adı / Statement Title: KÜRESEL ENERJİ ARENASINDA RUSYA: AKTÖRE ÖZEL BİR ANALİZ / RUSSIA IN THE GLOBAL ENERGY ARENA: AN ACTOR-SPECIFIC ANALYSIS

Özgeçmiş: Evrim Eken 1980 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini sırasıyla 2002 ve 2006 yıllarında, İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden aldı. 2004 ila 2006 arasında, Saint-Petersburg Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesinde, aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümünde yazdığı “Rusya Federasyonu’nun Orta Asya’daki Doğalgaz Politikası ve Gazprom” başlıklı mastır tezi için Rus Dili ve benzer konular üzerine çalıştı. Eken, 2006 Aralık ayından beri Saint-Petersburg Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Teorisi ve Tarihi Bölümünde doktora öğrencisidir ve 2012 Şubat’ında tamamlanacak olan, “Rusya ve Türkiye’nin Mevcut Enerji Politikaları: Gaz Şirketlerinin Rolü” adlı doktora tezi üzerinde çalışmaktadır. Başlıca araştırma alanları Rusya’nın dış siyaseti ve enerji politikası ile bunların aktörleri, Türkiye’nin dış enerji politikası ve aktörleri, devletlerarası ilişkilerde ve dünya siyasetindeki kuruluşlar ve Uluslararası İlişkilerdeki aktör-yapı çekişmeleridir.

CV: Evrim was born in 1980 in Ankara. She earned her B.S and M.A. degrees in International Relations from Istanbul University, Faculty of Political Sciences in 2002 and 2006,respectively. Between 2004-2006, she studies Russian language at Philology Faculty of St.Petersburg State University and fellow courses, related to her MA thesis entitled "Russian Gas Policy in Central Asia and Gazprom" at School of International Relations of the same university. Since 2006 December, Evrim is a doctoral student at St. Petersburg State University, School of International Relations, Department of Theory and History of IR and studies on her doctoral dissertation entitled "Contemporary Energy Politics of Russia and Turkey: The Role of Gas Companies", which will be completed by February 2012. Her primary research interests are Russian foreign and energy policy and actors, Turkish foreign energy policy and actors, corporations in inter-state relations and in world politics, actor-structure debates in IR.

Özet: Birincil enerji kaynaklarına alternatif arayışındaki umut verici teknolojik gelişmelere ve araştırmalara karşın, söz konusu kaynaklar sürekli artan global enerji üretiminin halen en büyük kısmını oluşturmaktadır. Günümüzde, devletler ve şirketler gibi çeşitli aktörler arasında, enerji kaynaklarının kontrolüne yönelik rekabet, küresel enerji politikasının çerçevesini belirleyen en önemli faktördür ve kısa vadede bu durum değişecek gibi görünmemektedir. Zengin enerji kaynaklarına sahip olmak, Rusya’yı global enerji piyasasının lider tedarikçilerinden biri haline getirmiştir. Buna ek olarak, en büyük tüketici piyasalarından biri ve Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan önemli bir geçiş ülkesidir. Mevcut çalışma, Rusya’nın enerji politikasını ve söz konusu politikanın küresel ve bölgesel düzeydeki etkilerini ele almaktadır. Çalışmada, hem iç hem de dış politikada etkin çevrelerde olup biten olaylara ve etkin aktörlerin tutumlarına özel bir dikkat gösterilmek suretiyle, Rus enerji politikasında gelecekteki ana hatlar ve muhtemel değişimler belirtilmiştir. Çalışmanın son bölümünde, Rusya’nın enerji politikasının Türkiye’nin tercihleri üzerindeki etkileri ortaya konmuş ve Türkiye’nin, diğer bölgesel aktörlerin de siyasi ve ekonomik güçlerini kaybetmelerine yol açabilecek muhtemel hatalardan kendini korumak adına izlemesi gereken yol haritası sunulmuştur.

Abstract: Despite the promising technologic developments and researches seeking alternatives to primary energy resources, still, the latest has the largest share in persistently increasing global energy production. Today, competition among various actors, including states and corporations, targeted to control energy resources is the most important factor determining the frame of global energy politics, and this situation is unlikely to change in the near future. Possessing rich energy resources makes Russia one of the leading suppliers to the global energy market. In addition, it is one of the biggest consumer markets and an important transit country connecting Asia and Europe. This study analyses Russia’s energy policy and its effects at global and regional levels. By paying a special attention to ongoing events in both internal and external policy making environment, and attitudes of influential actors, paper aims to picture the future contours and possible changes in Russian energy policy. The final section of this paper explores the effects of Russian energy policy on Turkey’s preferences, and develops a road map for the latest to save itself from possible future mistakes, that could also result in a loss of other regional actors’ political and economic power.

Panelist / Panelist: HİKMET ULUĞBAY

Bildiri Adı / Statement Title: SON PAYLAŞIMIN TARİHSEL KÖKENLERİ VE EKONOMİK NEDENLERİ / HISTORICAL ORIGINS AND ECONOMIC REASONS OF LAST SHARING

Özgeçmiş: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümünden 1961 yılında mezun oldu. ABD University of Southern California'da 1968 yılında Ekonomi üzerinde Masters of Art derecesi aldı. Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliğinde çeşitli kademelerde bu son olarak da Hazine Genel Müdürü olarak görev yaptı. Kamu görevi sırasında, Tokyo Büyükelçiliği Ekonomi Ve Maliye Müşaviri, NATO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Ekonomik ve Maliye Müşaviri, OECD Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Daimi Temsilci Yardımcısı ve Vaşington Büyükelçiliğinde Ekonomi ve Dış Ticaret Baş Müşaviri görevlerinde bulundu. Emekllik döneminde Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünde pay-zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1995 de milletvekili seçildi. Haziran 1997 de Milli Eğitim Bakanı, Ocak 1999 da Devlet bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı ve Temmuz 1999 da görevinden ayrıldı.

CV: Uluğbay graduated from Finance and Economics Department at Faculty of Political Science in Ankara University in 1961. In 1968, he got the degree Master of Arts on Economics at University of Southern California in USA. He took office at General Directorate of Treasury in Ministry of Finances, and several posts within International Collaboration Organisation before, most recently, becoming Treasurer. During his public service, he held office as Economics and Finances Consultant at Tokyo Embassy, Economics and Finances Consultant at Turkish Permanent Representation before NATO, Vice Permanent Representative at Turkish Permanent Representation before OECD, and as Principal Consultant of Economics and Foreign Trade at Washington Embassy. During retirement, he lectured as part-time professor in Department of Economics at Bilkent University. In 1995, he was elected for Parliament. In June 1997, he became Minister of National Education. In January 1999, he was assigned as Secretary of State and Deputy Prime Minister and resigned his post in July 1999.

Özet: Dünyanın önde gelen ülkeleri, yirmi yılı aşkın bir süredir, hidrokarbon kökenli enerji kaynaklarının son paylaşım kavgası sürecini yaşamaktadır. Petrole yönelik ilk paylaşım kavgası, Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında yaşanmıştı. Bu süreç "Kırmızı Çizgi" (Red Line) anlaşması ile bir çözüme bağlanmıştı. O anlaşmadan sonra yaşanan ve İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaşı dönemi de dahil olmak üzere yaşanan süreç ve yeni petrol ve doğal gaz kaynaklarının ortaya çıkması ve son olarak da Sovyet Bloku'nun çokmesi yanında "petrol üretiminin tavan yapmakta olduğu korkusu" yeni ve son paylaşım kavgasını başlatmıştır. Bu paylaşım kavgası da son derece vahşice yaşanmaktadır. Bu paylaşım kavgasında rol alan ana karakterler ile kullandıkları yöntemler, ilk paylaşım ile karşılaştırılmalı olarak sunulacaktır.

Abstract: Prominent countries on the world have experienced the process of latest sharing of hydrocarbon based energy sources for more than 20 years. The first conflict of shares regarding oil occurred during and after World War I. This period was conciliated through Red Line Agreement. After Red Line, the period including World War II and Cold War witnessed the emergence of new oil and natural gas resources, and most recently, in the wake of Dissolution of Soviet Bloc, the latest and last war of shares has begun due to “the fear that the oil production hit its peak”. This fight of sharing occurs quite violently. In present statement, I will try to treat the main figures in this conflict of shares, as well as their methods, through comparison with the first sharing.

Panelist / Panelist: SALEH RABİ

Bildiri Adı / Statement Title: İŞGAL EDİLMİŞ FİLİSTİN TOPRAKLARI VE VAAT EDİLEN FİLİSTİN DEVLETİNDEKİ İSRAİL TEDBİRLERİ /ISRAELİ MEASURES İN THE OCCUPİED PALESTİNİAN TERRİTORİES AND THE PROMİSED PALESTİNİAN STATE

Özgeçmiş: Eğitim: Filistin Al-Quds Üniversitesi Geliştirme çalışması Mastırı. İtalya Torino Üniversitesi Su Kaynakları Yönetimi Yüksek Diploması. Ortadoğu’dan Hollanda’ya su krizi hakkında Doktora tezi hazırlamaktadır. 2005’ten beri, Filistin’de türünün ilk örneği olan Filistin Su Islahı Enstitüsünde (PWTI) Genel Müdürlük yapmaktadır. Çeşitli ülkelerdeki çok sayıda uluslararası suyla ilgili ve çevresel faaliyetlere katılmaktadır. 2006 ila 2009 yılları arasında, FOEI (Dünya Dostları) Federasyonunda, Dünya Dostları Filistin örgütünü temsil etmiştir.

CV: Education: Master in Devepment studies, ALQUDS University, Paletsine High Diploma in Water Resources Managemet, TURIN University, ITALY. Preparing my thesis for Doctoral, in water crisis in the Middle East form Holland. Director Manger of the Palestinian Water Training Institute (PWTI) since 2005 which PWTI is the fisrt of its type in Paletsine. Particupating in many international water and environmental activities in different countries. From 2006 to 2009 representing Friends of the Earth Palestine in the FOEI feedration

Özet: Bu sunumda, Filistin Yönetiminin kuruluşu öncesi ve sonrasında, İsrail’in işgal edilmiş Filistin topraklarında, su sektörüne ilişkin tedbirlerini, bu tedbirlerin bağımsız Filistin devletinin kurulmasını nasıl olumsuz etkileyeceğini göstermeye çalışacağım. Ortadoğu genellikle ciddi bir su kriziyle karşı karşıyadır ve bu durum gelecekte muhtemel savaşların nedeni olabilir. Sunumumda bu konulara değinme amacındayım.

Abstract: In this presentation i will try to show that Israeli measures in water sector in the Palestinian occupied territories before and after the establishment of the Palestinian Authority.how these meaures will affect negatively the establishment of the independent Palestinian state. the Middle East in general is facing sharp water crisis that could be a reason of possible wars in the region. i will try to talk about that in my prsesentation.

Yüklə 289,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin