Dan Mirahorian

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1 Mb.
səhifə26/27
tarix30.12.2018
ölçüsü1 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Anexe 2-6* 2. O interpretare a modelului cosmologic cu viteza variabila a luminii, apărut în Modern Physics Letters A, vol. 3 nr. 16 (1988) pp. 1527-1532, World Scientific Publishing Company.

3. Model cosmologic cu viteza variabila a luminii: interpretarea deplasării spre roşu, în Modern Physics Letters A, vol. 3, nr. 18 (1988), pp. 1733-1744.

4. Model cosmologic de etalonare cu viteza variabila a luminii; comparaţie cu datele obervate la quasari. în Modern Physics Letters A. vol 4, nr. 23 (1989) pp. 2201-2210.

5. Cosmologie – universuri gemelare, enantiomorfe, cu timpi proprii opuşi; Prezentare la şedinţa din 8 decembrie 1976, în Comptes rendues 281 seria B 1975, p.197.

6. Magnetohidrodinamica – Convertizori MHD de un tip nou: aparate cu inducţie.

Anexa 5


CosmologieUniversuri Gemene, Enamtiomorfe, cu Timpi proprii opuşi Nota* de Jean-Pierre Petit, prezentata de dl Andre Lichnerowicz.

Într-o nota precedenta1 a fost prezentat un model unificat newtonian, care conducea la o ecuaţie asemănătoare cu cea a lui E. Schuecking et O. Heckmann2. Lucrarea de fata oferă aceeaşi ecuaţie – într-un context geometric diferit – şi pare sa ofere o descriere mai adecvata a unui sistem materie-antimaterie.

1. INTRODUCERE.

Într-o nota precedenta1 a fost studiat un model cu doua populaţii, de aceeaşi masa şi cu sarcini electrice opuse, care evoluează în acelaşi sistem euclidian. Ipoteza echilibrului termodinamic local a condus la o soluţie unificata sau R (t), mărime caracteristica acestui univers, ce asculta de o ecuaţie similara celei a lui Heckmann şi Schuecking, doar cu deosebirea datorata unei constante. Vom introduce aici un cadru geometric diferit introducând N populaţii. Fiecare evoluând într-un spatiu euclidian (rr, wr, tr, xr), unde x desemnează produsul vectorial.

Evoluţia sistemului se va deduce dintr-un studiu al celor N ecuaţii ale lui Vlasov, cuplate la campuri (modul de cuplaj va fi definit în continuare). Mai facem aici şi ipoteza echilibrului termodinamic local. Astfel, funcţiile de distribuţie a vitezei vor fi considerate de tip Maxwell.

Ipoteza de tip Maxwell a condus ea singura la un anumit număr de proprietăţi legate de parametrii macroscopici. Astfel. Temperaturile sunt în mod necesar uniforme. Cat despre viteza macroscopica, ea este pentru fiecare populaţie, efectul superpoziţiei unui camp de viteze radiale ce corespund legii lui Hubble şi a unei rotaţii staţionare de corp solid. Ne-am îndreptat deliberat către nişte soluţii particulare, în care densităţile w depind doar de timp. In aceste condiţii. Ecuaţiile de ordin zero se reduc la: n ~T 37 r.

Aceste proprietăţi decurg din primele N grupuri de 17 ecuaţii cu derivate parţiale ce apar din cele N ecuaţii ale lui Vlasov.

*Pentru specialişti, prezentam în anexe reproducerea articolelor ştiinţifice publicate de J. P. Petit în diverse reviste.

NOTE:

* Şedinţa din 28 martie 1977.1 J. P. Petit şi G. Monnet. Comptes rendues, 283, seria A, 1976, p. 1057.

2 E. Schuecking et O. Heckmann, 'World Models' în Institut International de Physique Solvay, Onzieme Conseil de Physique (Brussels, 1958), pp. 148-159.

2 SPATII GEMENE

IPOTEZA ECHILIBRULUI TERMODINAMIC şi CONSECINŢELE SALE

În acest stadiu. Nu exists nici un cuplaj intre soluţiile fi. Vom presupune ca spatiile Ei se identifica fie cu un spatiu E1, fie cu un spatiu E2, care se bucura de următoarele proprietăţi: (1) r1= r2; w1=w2; t1=-t2; x1 = -x2

Se observa ca aceste spatii E1 şi E2, sunt enantiomorfe şi poseda timpi proprii opuşi. A doua deschidere a ipotezei de echilibru termodinamic se scrie: (2) Ti (ti) = Tj (tj); oricare ar fi i şi j

Aceasta are consecinţe în ceea ce priveşte campurile de viteza macroscopice. Pentru, a clarifica ideile sa consideram un model cu doua populaţii. F1 în spaţiul E1 şi f2 în spaţiul E2. Sa presupunem ca un observator situat într-unul din aceste spatii poate sa perceapă simultan atât elementele spaţiului sau, cat şi cele din spaţiul geamăn. Fie 1 viteza macroscopica a elementelor 1, aşa cum este ea perceputa de un observator legat de E1 şi aceasta aceeaşi viteza. Perceputa de data asta de un observator legat de spaţiul E2. Cum timpii proprii sunt opuşi rezulta: (3) 1 = – 2 şi mai general (4) i = – t i/tj

J

JÎn aceasta perspectiva E1 şi E2 sunt puncte de observaţie spaţio-temporale.

Echilibrul termodinamic ne spune ca T1 (t1) = T2 (t2). Aceasta conduce, şi nu e greu de observat, la componente radiale opuse 1 şi 2

Astfel ca la întrebarea "Este universul în expansiune? " se poate raspunde: "Aceasta depinde de sistemul de referinţă spaţio-temporal adoptat". Similar, modificând sistemul de referinţă spaţio-temporal, apare o inversiune a sensului de rotaţie a populaţiilor, ceea ce face acest model neorientabil în timp şi spatiu.

3. DEFINIŢIA CUPLAJULUI

În acest stadiu, avem doua spatii enantiomorfe şi cu timpi opuşi, care conţin nişte populaţii fi despre care am presupus ca formează un ansamblu în echilibru termodinamic Fiecare populaţie fi evoluează într-un camp gravitaţional g (i), electric E (i) magnetic B (i). Vom presupune simplu ca aceste campuri sunt rezulantele campurilor datorate fiecărei populaţii: (5) g (i) =g = Σgj (6) E (i) = E = ΣE j (7) B (i) = B = ΣBJ

4. SOLUŢIA NEWTONIANA UNITARA

Pentru ca soluţia sa fie unitara, trebuie ca valorile campului sa respecte ecuaţiile lui Poisson şi Maxwell iar ecuaţiile ramase. Apărute din cele N ecuaţii ale lui Vlasov, sa degenereze. Aceste ecuaţii se scriu: (8)

Reluam ideea dezvoltata în Nota precedents:

B = Bk: E=-B (k x r)/2

Se poate observa ca ecuaţiile lui Maxwell sunt invariante cu transformarea t în -t. X în -x (inversarea produsului vectorial). Se mai constata apariţia degenerescentei şi a existentei unei soluţii daca: (10) (12)

Relaţia (10) arata ca vitezele unghiulare variază ca şi temperaturile.

Daca R este o mărime caracteristica comuna tuturor sistemelor, relaţia (11) indica faptul ca valoarea campului magnetic este intim legata de starea plasmei (număr Reynolds magnetic infinit).

5. MATERIE şi ANTIMATERIE.

Sa luam un sistem cu doua populaţii. Sa presupunem mai întâi ca ω1 = – ω2. In aceste condiţii, pentru ca densitatea curent sa nu fie nula, trebuie ca produsul q1 q2 < 0, deci: m1 m2 > 0. Sa presupunem ca particula 1 reprezintă protonul. Masa m1 şi sarcina q1 sunt deci pozitive. Particula 2 are o masa pozitiva şi o sarcina negativa. Daca examinam sensul de rotaţie al particulelor 1 şi 2 într-un camp magnetic, ele apar contrare pentru un observator legat de unul din aceste doua spatii. Sa ne imaginam acum ca cele doua particule 1 şi 2 sunt prezente simultan. Particula 1 o urmează pe particula 2, care se deplasează din ce în ce mai repede.

Aceasta se observa din spaţiul E1, bineînţeles. Observaţia inversa apare din sistemul de referinţă al spaţiului E2

Observate din spaţiul E1 sau din spaţiul E2, cele doua populaţii au rotaţii contrare, ceea ce conduce la un moment cinetic global egal cu zero.

Sa examinam acum reprezentarea ω1 = ω2

Văzute din spaţiul E1 sau din E2 cele doua populaţii se învârtesc în acelaşi sens. Deci pentru ca un vector de densitate de curent sa nu fie nul, trebuie sa avem q1 q2 > 0 şi m1 m2 > 0. Particula 1, fiind considerata ca reprezentând protonul, se constata ca 1 şi 2 au acelaşi sens de rotaţie într-un camp magnetic. Aceasta a doua reprezentare va fi respinsa, caci ea nu respecta datele observate asupra antimateriei.

Revenind deci la prima reprezentare. Ecuaţia de evoluţie obţinută este: (13)

Ea este identica cu aceea din Nota (1).

6 CONCLUZIE

Acest model este o tentativa de descriere newtoniana a cuplului materie-antimaterie cu ajutorul unei reprezentări geometrice. Materia şi antimateria aparţin astfel la doua spatii diferite, enantiomorfe şi cu timpi proprii opuşi. S-a presupus ca aceste doua entităţi opuse sunt cuplate prin intermediul campurilor. Modelul oferă o simetrie seducătoare, adoptarea unuia sau a altuia din aceste sisteme de referinţă spaţio-temporale de observare a realului fiind arbitrara.

Este posibil sa se considere o soluţie newtoniana, ca o soluţie simultan tangenta (problema situata în spatii euclidiene tangente) şi asimptotica (viteza elementelor fiind mica în raport cu cea a luminii) la o soluţie din relativitatea generala. Aceasta soluţie având un caracter unificat, va fi interesant sa se extindă aceasta lucrare cu ajutorul a doua varietăţi enantiomorfe, cu timpi proprii opuşi şi având aceeaşi raza de curbura.

NOTE:


* Şedinţa din 28 martie 1977.

1 J. P. Petit şi G. Monnet. Comptes rendues, 283, seria A, 1976, p. 1057.

2 E. Schuecking et O. Heckmann, 'World Models' în Institut International de Physique Solvay, Onzieme Conseil de Physique (Brussels, 1958), pp. 148-159.

10, rue Felibre-Gaut 13100 Aix-en-Provence

Anexa 6

MAGNETOHIDRODINAMICAConvertortizori magnetohidrodinamici de un tip nou: aparate cu inducţie.

Nota (*) de Jean-Pierre Petit şi Maurice Viton, prezentata de dl Andre Lichnerowicz.

Este prezentat un nou tip de accelerator MHD discoidal. cu inducţie şi control al ionizării. Acest dispozitiv, înzestrat cu un generator autonom de electricitate, ar putea da naştere la o aerodina MHD. Este prezentata de asemenea o soluţie de confinare şi fixare a plasmei de perete.

INTRODUCERE. Într-o nota precedenta (1) au fost descrişi nişte convertizori MHD cu o geometrie deosebita, care aplica un intens efect Hall. Unele din aceste dispozitive fac astăzi obiectul unor cercetări experimentale.

În prezenta nota este vorba de un accelerator MHD cu camp magnetic alternativ.

Sa consideram un disc confecţionat dintr-un material izolant, înzestrat la periferia sa cu un solenoid parcurs de un curent alternativ (fig. 1). Variaţia acestui camp magnetic creează curenţi circulari induşi în fluidul conductor care înconjoară discul. Se presupune ca efectul Hall este neglijabil. Aceşti curenţi induşi sunt în relaţie cu valoarea instantanee a campului magnetic B pentru a genera forte radiale, alternativ centrifuge şi centripete. Sistemul fiind simetric, aceste forte nu. au decât o oscilaţie radiala. Astfel meat impulsul primit de disc în cursul unui ciclu este nul. Intensitatea curentului indus depinde de valoarea de vârf atinsa de campul B

Si de perioada sa de oscilaţie T. Sub un anumit prag al raportului BT, aceşti curenţi induşi raman slabi.

ACCELERATORI ASOCIAŢI CU CONTROLUL IONIZĂRII.

Nu acelaşi lucru se întâmplă daca pereţii discului sunt înzestraţi cu un sistem oarecare. Capabil sa creeze o ionizare (fig. 2). Gratie acestui dispozitiv, se poate controfa acum intensitatea curenţilor induşi în orice punct din vecinătatea peretelui acceleratorului. Sa modulam alimentarea electrica a ionizatorilor în conformitate cu figura 3.

Ne situam în condiţiile în care timpul de relaxare al ionizării este mic în raport cu perioada T a campului magnetic B. Nu e greu de constatat ca. Îndată ce apar, forţele Laplace, radiale, sunt centrifuge în vecinătatea fetei părţii superioare a discului şi centripete în vecinătatea părţii inferioare. Aerul ionizat va fi deplasat în mod pulsatoriu şi se va produce o antrenare a fluidului, conform schemei din figura 4.

AERODINA MHD

Daca acest accelerator poseda o sursa independents de energie electrica se obţine o aerodina MHD cu inducţie şi cu controlul nivelului de ionizare. Într-o nota precedenta a fost prezentat un motor MHD. Un motor în doi timpi. în care sfârşitul fazei de compresiune MHD se realizează într-un amestec de plasma obţinută prin reacţii de fuziune. Plasma intra atunci în expansiune şi dispozitivul se comporta în aceasta a doua faza ca un generator electric de tip Hall.

Citez din memorie un recent articol al lui Raph Moir2. Aceasta propune tot un motor MHD alternativ, de formula diferita şi în aparenta mai simpla. Elementul esenţial este o camera toroidala, care nu este alta decât un tokamak. Moir presupune ca pot fi atinse condiţiile lui Lawson într-o compresiune MHD, care pentru acest tip de aparat este de genul theta pinch. Expansiunea plasmei termonucleare comprima atunci liniile de forţă ale campului magnetic şi apare o producţie directa de energie electrica prin inducţia unor curenţi electrici în solenoizi. Interesul pentru aceasta dubla formula, aerodina şi motor funcţionând prin inducţie, este depăşirea problemei trecerii unor curenţi intenşi prin electrozi *.

CONFINAREA (REŢINEREA) PLASMEI LA PERETE. Solenoidul inductor al acceleratorului discoidal furnizează un camp magnetic care are valoarea maxima lângă perete. Presiunea magnetica va avea deci tendinţa sa facă sa migreze descărcarea de sarcini cat mai departe de peretele navei. Daca se doreşte controlul localizării interacţiei MHD, trebuie sa recurgem la o geometrie care sa genereze un maximum de intensitate a campului nu la perete, ci în vecinătatea acestuia. Acest lucru poate fi obţinut printr-o geometrie cu mai multi solenoizi (ca în fig. 5). Calculul arata ca intensitatea campului magnetic este atunci maxima pe o suprafaţă aproximativ conica. Este indicat sa se aleagă pentru peretele aerodinei o curba perpendicular pe liniile de camp, astfel încât forţele Laplace sa fie tangente la aceasta. Ideea unei aerodine MHD aparţine lui J. P. Petit. Geometria de confinare cu mai multi solenoizi este datorata lui Maurice Viton.

NOTE: Şedinţa din 8 decembrie 1976.

1 J.- P. Petit. Comptes rendues. 281. Seria B. 1973. P. 157.

2 R. Moir, Direct Conversion of Energy from Fusion, ["Conversia directa a energiei din fuziunea termonucleara"], raport UCRL 76096 al Lawrence Livermore Laboratory, California, S. U. A.

CONSPIRAŢIA PLANETARA

Ne aflam în fata primului caz în care instanţele vor da o sentinţă.

Extraterestra?

Multiple apariţii pe Pământ ale OZN-urilor au fost semnalate în perioada celui de-al doilea război mondial. Pe toate fronturile, beligeranţii au observat fara încetare "obiecte" ce zburau cu viteze ameţitoare, dar fara sa se rotească în jurul avioanelor, sa le urmărească şi sa survoleze campurile de lupta. După armistiţiu s-a stabilit ca aceste "obiecte” nu aparţineau nici unei tari aflate în conflict.

În perioada 1947-1948, pe teritoriul Statelor Unite s-a înregistrat prăbuşirea a unsprezece obiecte zburătoare neidentificate. Printre sfărâmături au fost descoperite cadavrele a doua fiinţe extraterestre scunde, nu mai înalte de un metru. La iniţiativa lui James Forrestal, ministrul apărării din vremea aceea, este creata o comisie de ancheta cu misiunea de a elucida cazul misterioaselor discuri zburătoare, pe care nenumăraţi martori afirmau ca le văzuseră. Comisiile s-au succedat una după alta, fara a dezvălui nimic.

Un adevăr la început pasionant, extraordinar, fantastic, insa la scurt timp după aceste prăbuşiri de farfurii zburătoare, în New Mexico au apărut alte astronave, de data aceasta nu în dificultate, ci cu misiuni speciale.

Au aterizat si, pentru prima data, afirma J. Guieu, au luat contact nemijlocit cu pământenii. Au rămas doua zile într-o baza a Air Force şi preşedintele Harry Truman – pe atunci în exerciţiu – a creat Proiectul Sign, la care participau oameni de ştiinţă la înalt nivel, cu obiectivul de a studia oferta extratereştrilor. Aceştia doreau să-şi instaleze acolo baze subterane şi sa desfăşoare cercetări stiintitice asupra planetei noastre şi a locuitorilor sai, fara a interveni cu nimic în civilizaţia noastră. Americanii urmau să-i ajute să-şi construiască instalaţiile subterane, care aveau sa devina apoi mari baze operaţionale dirijate împreună de ei şi de CIA. In schimb, extratereştrii ofereau tehnologii de vârf, ceea ce s-a şi întâmplat. Cel putin la început, dovada fiind şi unele tehnologii, cum ar fi supraconductibilitatea şi antigravitaţia. Faptul ca ele nu sunt inca larg aplicate, este de părere Jimmy Guieu, este pentru a proteja marile trusturi petroliere şi de transporturi americane. Posibil ca antigravitaţia sa stea totuşi la baza obiectelor zburătoare pământene cu baze în Nevada (Nellis Air Force Base) şi din Australia, în apropiere de Alice Springs.

Mai târziu, generalul Eisenhower, ajuns preşedinte al Statelor Unite, a sprijinit şi alte acorduri cu aceste fiinţe extraterestre. Din acel moment, se declanşează în SUA şi în toată lumea una dintre cele mai aprige campanii de denigrare a tuturor celor care persista sa susţină realitatea existentei OZN-urilor şi a fiinţelor extrapământene. Cu orice preţ se încearcă sa fie convinsa mass-media ca aceste " obiecte" nu sunt decât iluzii optice sau rodul unei psihoze colective.

Mult timp secretul a fost total. Primii care au încălcat înţelegerea au fost extratereştrii. Aceste Entităţi Biologice Extraterestre – EBE (denumirea acordata ulterior) nu au respectat promisiunea de a nu interfera cu civilizaţia existenta pe Terra. şi astfel, nu numai în SUA, ci şi în toată lumea au început sa apară fenomene ciudate, inexplicabile. In decursul anilor, în SUA, autorităţile au tost socate de descoperirea unor animale mutilate (peste douăsprezece mii de cazuri în randul boilor, vacilor, viţeilor şi cailor), după un anumit tipic.

Erau decupate organele sexuale, anusul, botul, ochii şi limba. Totul foarte curat, fara urme de sânge. Au urmat apoi răpirile de persoane de ambele sexe: peste o suta de mii de sechestraţi în câţiva ani, dintre care doar o parte au revenit la căminele lor, dar fara să-şi amintească ceva din ceea ce li s-a întâmplat. Corpurile multora au fost găsite în zonele deşertice, îngrozitor mutilate. Multe din femeile răpite au fost însămânţate artificial, EBE plănuind sa creeze o rasa de mutanţi capabila sa trăiască atât în lumea lor de origine, cat şi pe Pământ.

Aceasta deoarece specia lor este ameninţată cu dispariţia, din cauza unor grave carente enzimatice, iar noi, oamenii, ca de alttel şi unele animale de pe Pământ, posedam enzimele care le sunt vital necesare. Mutilările, preluările de mucoase umane şi animale servesc cercetărilor lor.

Acest adevăr înspăimântător, continua Jimmy Guieu, a fost ascuns de organizaţia cea mai secreta din istoria Pământului: MJ 12 sau Majestic 12, care reprezintă de fapt guvemul invizibil al planetei noastre. Scopul organizaţiei era de a ascunde existenta legăturii cu fiinţele extraterestre instalate deja temeinic pe planeta noastră. Unul din membrii de drept ai acestei organizaţii este directorul CIA, iar despre existenta ei erau informaţi toţi preşedinţii SUA, imediat după preluarea mandatului.

Autorităţile şi-au dat seama destul de târziu ca sunt înşelate de către "oaspeţi". Ei beneficiază de tehnologii infinit mai perfecţionate decât ale noastre şi în orice clipa, daca ar dori, ar putea deveni stăpânii planetei. In acest moment, MJ 12 a intrat în panica: SUA erau pe punctul de a cădea într-o capcana la nivel planetar. La randul lor, ruşii căzuseră şi ei în aceeaşi plasa, sperând sa obţină perfecţionări tehnologice pe seama contactelor cu EBE. Este posibil ca în aceeaşi capcana sa fi căzut şi Europa Occidentala. şi atunci, CIA se hotărăşte sa divulge o parte din adevăr. De fapt, sumare scurgeri de informaţii despre activitatea MJ 12, savant dirijate de către CIA. Ele au fost făcute publice în anii 1987 şi 1988 prin intermediul unui cunoscut ufolog american, John Lear – pilot emerit al CIA. Ideea era ca la adăpostul unor declaraţii neoficiale, Washingtonul sa ridice în parte valul secretului, făcând astfel un mic pas spre mărturisire.

Din păcate, iniţiatorii acestui plan dau din nou greş. John Lear odată pornit, nu a mai putut fi oprit. Un an mai târziu, senzaţionalele sale dezvăluiri iau forma unui act de acuzare pe care il semnează împreună cu William Cooper. Adresat guvernului SUA, preşedintele George Bush este învinuit de complicitate în afacerea EBE, precizând ca prin aceasta a încălcat mai multe articole din Constituţia SUA. Incendiarul document este reprodus şi în cartea lui Jimmy Guieu.

Iată ce conţine el: "Guvernul Statelor Unite ale Americii, format în baza Constituţiei, legal ales şi remunerat de poporul Statelor Unite, în conformitate cu textul Constituţiei, a violat încrederea poporului. A violat litera, condiţiile şi legile tarii, aşa cum sunt ele prezentate în Constituţia Statelor Unite ale Americii.

1. Guvenul a aprobat şi încheiat, fara avizul şi consimţământul poporului sau al Congresului, un tratat secret cu un stat strain, aceasta în dezacord cu textul Constituţiei.

2. Prin acest tratat, guvernul a dat acestui stat strain terenuri şi baze în interiorul frontierelor Statelor Unite ale Americii.

3. Prin acest tratat, guvernul a schimbat vieţi omeneşti şi proprietăţi, sub forma de vite şi terenuri, pentru tehnologie străină şi a refuzat protejarea legala a cetăţenilor Statelor Unite ale Americii. Stipulata în Constitute.

4. Prin luarea de vieţi omeneşti, proprietăţi şi vite ale cetăţenilor Statelor Unite, prin numeroase alte acte abominabile şi barbare, aceasta naţiune străină a dovedit ca este duşmanul de moarte a poporului, al Naţiunii şi al umanităţii 5. Prin aprobarea data şi prin asocierea la crimele evidenţiate în paragrafele 1,2,3 şi 4 de mai sus, guvemul a violat articolul II. Secţiunea 2 articolul III secţiunea 3, ca şi alte articole ale Constituţiei SUA: în aceasta situaţie este declarat vinovat şi inculpat de omor şi trădare fata de popor şi fata de Constituţia Statelor Unite ale Americii.

6. Prin complicitatea sa cu naţiunea străină în înfăptuirea crimelor sale fata de popor naţiune şi umanitate, guvernul în deplina cunoştinţă şi cu consimţământul lui, a asasinat, întemniţat, a fixat domiciliu forţat, a folosit tehnica spălării creierului, a drogat, a torturat si, sub diferite forme s-a amestecat ilegal în viaţa patrioţilor, care au încercat sa denunţe aceste omoruri şi trădări.

7. In scopul de a dezvălui acţiunile guvernului vinovat de aceste acte eriminale şi de trădare fata de dreptate, preşedintele. Vicepreşedintele, directorul CIA, directorul Agenţiei naţionale de securitate (NSA), anumiţi membri ai cabinetului prezidenţial, persoanele desemnate în termeni MĂJI (Majestic Agency for Joint Intelligence), Majestic Twelve sau MJ 12. Majesty, actualul şi toţi preşedinţii, şi consilierii Securităţii Naţionale, de pe lângă preşedintele SUA, ca şi cei care au luat parte la conjuraţia dintre guvern şi străini, sunt inculpaţi de omor şi trădare.

8. In scopul de a apăra Constituţia şi guvernul Statelor Unite ale Americii de a salvgarda şi proteja rasa umana, şi fara nici o alta motivaţie, prin autoritatea pe care o conferă Constituţia SUA, le acuzam pe persoanele susamintite, care sunt pe deplin conştiente de aceste lucruri la care au participat activ. Prin acţiunile lor se fac vinovate de violarea articolului II, secţiunea 2, articolul III secţiunea 3, ca şi a altor articole ale Constituţiei Statelor Unite ale Americii.

Guvernul şi persoanele indicate nominal în paragraful 7 sunt vinovate de omor şi trădare.

9. In scopul apărării Constituţiei şi guvernului SUA, cerem sa li se acorde iertare totala în schimbul unei dezvăluiri totale. Cerem guvernului sa onoreze aceasta cerere pentru toţi vinovaţii, care vor vorbi, dezvăluind toate acţiunile dinainte de 28 martie 1989. Cerem. de asemenea, sa nu fie graţiaţi cei care vor persista în omor şi trădare, ca şi în disimularea acestora.

10. Prin prezentul act, noi, în numele Constituţiei şi al poporului, cerem guvernului Statelor Unite sa rupă imediat acest tratat ilicit şi trădător. Cerem guvernului sa înceteze orice acţiune de complicitate şi disimulare cu naţiunea străină, aceasta din urma fiind prezenta deja în interiorul frontierelor noastre. Cerem guvernului sa oprească toate operaţiunile, proiectele, grupările şi alte relaţii ce implica aceasta naţiune străină. Însărcinam guvernul sa ordone naţiunii străine şi tuturor membrilor sai sa părăsească imediat Stetele Unite ale Americii şi Pământul, odată pentru totdeauna, înainte de 1 iunie 1989, guvernul trebuind să-şi asume răspunderea pentru aplicarea acestui ordin 11. In caz ca guvernul şi Secţia Judiciara vor hotărî sa ignore aceste sarcini, juram pe Constituţie sa nu ne oprim pana nu va fi tăcută lumina deplina asupra acestor crime care sa fie aduse la cunoştinţa poporului american.Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə