Encümen karar defteri no: Encümeni Teşkil Edenlerin

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.13 Mb.
səhifə1/15
tarix12.08.2018
ölçüsü1.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ENCÜMEN KARAR DEFTERİ NO:…………

Encümeni Teşkil Edenlerin

Adı ve Soyadı


Sıra

No.Toplantı

Verilen KararTarihi

No.

01/11/2016

2011

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

İlçemiz 353 Sokak No:100/A sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Haçim ASLAN’ın yaptığı hediyelik eşya satış yerinin, 5393 sayılı Yasanın 34. maddesinin (e) fıkrası ve “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince, Belediyemizden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alıncaya kadar kapatılmasına,

2012

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

İlçemiz 254/7 Sokak No:1/A sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Ömer DÜZTAŞ’ın yaptığı erkek berberi yerinin, 5393 sayılı Yasanın 34. maddesinin (e) fıkrası ve “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince, Belediyemizden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alıncaya kadar kapatılmasına,

2013

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

İlçemiz 545 Sokak No:55-57/A sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Hakan TOPALOĞLU’nun yaptığı erkek berberi yerinin, 5393 sayılı Yasanın 34. maddesinin (e) fıkrası ve “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince, Belediyemizden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alıncaya kadar kapatılmasına,

2014

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

İlçemiz 338 Sokak No:12/A sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Adem AKKUZU’ nun yaptığı erkek berberi yerinin, 5393 sayılı Yasanın 34. maddesinin (e) fıkrası ve “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince, Belediyemizden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alıncaya kadar kapatılmasına,

2015

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

İlçemiz Kazakistan Cad. No:2-4 P:116 sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Şerife Filiz AKYOL’ un yaptığı erkek berberi yerinin, 5393 sayılı Yasanın 34. maddesinin (e) fıkrası ve “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince, Belediyemizden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alıncaya kadar kapatılmasına,

2016

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

İlçemiz 333 Sokak No:62 sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Hasan ESEN’ in yaptığı kokoreç satış yerinin, 5393 sayılı Yasanın 34. maddesinin (e) fıkrası ve “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince, Belediyemizden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alıncaya kadar kapatılmasına,

2017

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

Dosya içerisinde yer alan 25/10/2016 tarihli Mühürleme Tutanağında anılan iş yerinin boş olduğu görüldüğünden, talep doğrultusunda,İlçemiz 83 Sokak No:67/A sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Ali KANMAZ’ın yaptığı spot eşya satış yerine, 11.10.2016 tarih ve 2016/1811 sayılı Encümen Kararıyla verilen kapatma kararının kaldırılmasına,
01/11/2016

2018


2018

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

Dosya içerisinde yer alan 25/10/2016 tarihli Mühürleme Tutanağında anılan iş yerinin boş olduğu görüldüğünden, talep doğrultusunda,


İlçemiz 648 Sokak No:7 sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Engin EFEOĞLU’ nun yaptığı 'Halı Yıkama' yerine, 04/10/2016 tarih ve 2016/1705 sayılı Encümen Kararıyla verilen kapatma kararının kaldırılmasına,2019

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

Dosya içerisinde yer alan 23/10/2016 tarihli Mühürleme Tutanağında anılan iş yerinin boş olduğu görüldüğünden, talep doğrultusunda,İlçemiz 691 Sokak No:40/A sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Tamer ÇELİK’ in yaptığı 'Mobilya Deposu' yerine, 04/10/2016 tarih ve 2016/1700 sayılı Encümen Kararıyla verilen kapatma kararının kaldırılmasına,2020

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

Dosya içerisinde yer alan 18/10/2016 tarihli Mühürleme Tutanağında anılan iş yerinin boş olduğu görüldüğünden, talep doğrultusunda,İlçemiz 83 Sokak No:38/E sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Kemal KÖSELER’ in yaptığı 'Marangoz Atölyesi' yerine, 27/09/2016 tarih ve 2016/1645 sayılı Encümen Kararıyla verilen kapatma kararının kaldırılmasına,2021

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

İlçemiz 261/1 Sokak No:1/B sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Hüseyin BOZDEMİR’in yaptığı lokanta yerine, 28.06.2016 tarih ve 2016/1167 sayılı Encümen kararıyla verilen kapatma kararının, faaliyette bulunmamak kaydıyla işyeri içinde kalan eşyalarını alabilmesi için (3) üç gün süreyle, geçici olarak kaldırılmasına,2022

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

İlçemiz Gazi Osman Paşa Caddesi No:57/B (No:57/A Altı Bodrum Kat) sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Atila DURAL'ın yaptığı 'Demir Doğrama' yerine, 04.10.2016 tarih ve 2016/1704 sayılı Encümen kararıyla verilen kapatma kararının, faaliyette bulunmamak kaydıyla işyerinin boşaltılması için (3) üç gün süreyle, geçici olarak kaldırılmasına,2023

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

İlçemiz Menderes Cad. No:77 D:4 sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Derya ÇİÇEK’ in yaptığı ‘Danışmanlık ve Anket Merkezi’ yerine, 04.10.2016 tarih ve 2016/1696 sayılı Encümen kararıyla verilen kapatma kararının, faaliyette bulunmamak kaydıyla işyerinin boşaltılması için (3) üç gün süreyle, geçici olarak kaldırılmasına,2024

Zabıta Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup, teklif çerçevesinde;

Belediye Zabıta Yönetmeliğine aykırı davranışlardan dolayı hakkında, 12/42 ve 12/43 cilt - sıra no.lu (2) adet ceza tutanağı düzenlenen (ekli listede ismi, açık adresi ve aykırı davranışları ile uygulanacak ceza miktarı belirtilen) Fatma ÇIRAK ve Necdet DOĞAN’ a 1608 sayılı yasanın (5728 sayılı yasanın 66. maddesi ile değişik) 1. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 34/e maddesi gereğince 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32. maddesine göre ayrı ayrı 220,00-TL. (ikiyüzyirmi-Türk Lirası) para cezası ile tecziyelerine,
01/11/2016

2025

Yapı kontrol Müdürlüğü’nün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 1, 3, 5, 8. ve 12. maddelerine göre 1. Sınıf A Grubunda ve 3. Sınıf B Grubunda; Ruhsatsız kaçak olarak yapılan Zemin kat (yaklaşık 50m²) işyeri + (yaklaşık 56m²) zemin kat toplam (106m²) + 1.kat (116m²) konut boş + 2.kat (116m²) konut iskân + 3.kat (116m²) demir ayaklar üstü saç ile örtülü konumdaki yapı nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Fırat ALTINDAĞ a 3.kat sundurma için 2.144,38 TL + Tamamlanan zemin Kat için 7.556,69 TL olmak üzere Toplam 9.701,07-TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (19/10/2016) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.161,42 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.322,85 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.484,27 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 18.968,54 TL (Onsekizbindokuzyüzaltmışsekizliraellidörtkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.

01/11/2016

2026

2026

Yapı kontrol Müdürlüğü’nün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 1, 3, 5, 8. ve 12. maddelerine göre 1. Sınıf A Grubunda ve 3. Sınıf B Grubunda; Ruhsatsız kaçak olarak yapılan Zemin kat (103m²) konut iskân + 1.kat (113m²) konut iskân + 2.kat (113m²) kaba inşaat sıvası bitmiş, dış doğramalar mevcut + 3. Kat dış duvarlar mevcut üstü sandviç panel ile örtülü konumdaki yapı nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Kalbiye BAŞARAN’ a Tamamlanan 1. Kat için 8.788,06 TL + (a) bendi ve (c) bendinin 1, 3, 5. ve 8. maddelerine göre Devam edilen 2. Katın ilave yapılan kısımları için 6.966,14 TL + (a) bendi ve (c) bendinin 1, 3, 5, 8 . ve 12. maddelerine göre 3. Kat sundurma için 2.196,04 TL olmak üzere Toplam 17.950,24 TL idari para cezası verilmesi gerekmekte olup, fiil tekrarından dolayı para cezasının bir kat arttırılarak 35.900,48-TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (19/10/2016) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.161,42 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.322,85 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.484,27 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 18.968,54 TL (Onsekizbindokuzyüzaltmışsekizliraellidörtkuruş) idari para cezası uygulanacaktır

01/11/2016

2027

2027

Yapı kontrol Müdürlüğü’nün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 1, 3, 5, 8. ve 12. maddelerine göre 1. Sınıf A Grubunda ve 3. Sınıf B Grubunda; Ruhsatsız kaçak olarak yapılan Zemin kat (112m²) konut iskân + 1.kat + 2.kat (122m²) konut iskân + 3.kat yaklaşık (10m²) kömürlük yapılı konumdaki yapı nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Sabri KAHRAMAN’ a Tamamlanan 1. Kat için 9.487,99 TL + Tamamlanan 2. Kat için 13.537,75 TL + (a) bendi ve (c) bendinin 1, 3, 5. ve 8. maddelerine göre 3. Kat kömürlük için 194,34 TL olmak üzere Toplam 23.220,08 TL idari para cezası verilmesi gerekmekte olup, fiil tekrarından dolayı para cezasının bir kat arttırılarak 46.440,16-TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (19/10/2016) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.161,42 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.322,85 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.484,27 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 18.968,54 TL (Onsekizbindokuzyüzaltmışsekizliraellidörtkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.2028

Yapı kontrol Müdürlüğü’nün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 1, 3, 5, 8. ve 12. maddelerine göre 1. Sınıf A Grubunda ve 3. Sınıf B Grubunda; Ruhsatsız kaçak olarak yapılan Zemin kat (108m²) konut iskân + 1.kat + 2.kat + 3. Kat (118m²) konut iskan + 4.kat (118m²) demir ayaklar üstü sandviç panel ile örtülü konumdaki yapı nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Ahmet YILDIZ’ a Tamamlanan 1. Kat için 9.176,91 TL + Tamamlanan 2. Kat için 14.231,99 TL + 3. Kat konut için 15.292,92 TL + 4. Kat sundurma için 2.293,21 TL olmak üzere Toplam 40.995,03 TL idari para cezası verilmesi gerekmekte olup, fiil tekrarından dolayı para cezasının bir kat arttırılarak 81.990,06-TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (19/10/2016) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.161,42 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.322,85 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.484,27 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 18.968,54 TL (Onsekizbindokuzyüzaltmışsekizliraellidörtkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.

01/11/2016

2029

2029

Yapı kontrol Müdürlüğü’nün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 1, 3, 5, 8. ve 12. maddelerine göre 3. Sınıf B Grubunda; Ruhsatsız kaçak olarak yapılan Zemin kat (107m²) konut iskân + 1.kat (117m²) konut iskân + 2.kat (117m²) kaba inşaat sıvası bitmiş, doğramalar takılı değil + 3.kat kolonlar mevcut konumdaki yapı nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Semih ALTINEL’ e Tamamlanan 1. Kat için 9.099,14 TL + (a) bendi ve (c) bendinin 1, 3, 5. ve 8. maddelerine göre Devam edilen 2. Kat’ın ilave edilen kısımları için 6.491,46 TL + 3. Kat kolonlar için 1.516,52 TL olmak üzere Toplam 17.107,12-TL idari para cezası verilmesi gerekmekte olup, fiil tekrarından dolayı para cezasının bir kat arttırılarak 34.214,24-TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (19/10/2016) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.161,42 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.322,85 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.484,27 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 18.968,54 TL (Onsekizbindokuzyüzaltmışsekizliraellidörtkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.

01/11/2016

2030

2030

Yapı kontrol Müdürlüğü’nün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 1, 5, 8. ve 12. maddelerine göre 1. Sınıf A Grubunda ve 3. Sınıf A Grubunda; Ruhsatsız kaçak olarak yapılan Mevcut parsel içerisinde taban alanı 120m² dublex yapı ve 20m² arka bahçe kısmında müştemilat mevcut olup, ön bahçeye 18x6m ebadında + yan bahçe kısımlarına 9,50x2,50 + 3x10m ebadında ve arka bahçe kısmına 19x6,50 ve 3,50x11,50m ebadında ayaklı, üzeri açılır kapanır sundurma yapılı konumdaki yapı nedeniyle yapı sahibi CLAUDETTE BESİMZADE’ ye (zemin kat +1.kat) dublex + müştemilat için 22.152,96 TL + kiracı GBA İnş. Tic. San. Ltd. Şti’ ye Ön, yan ve arka bahçe sundurmalar için 4.937,18 TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (18/10/2016) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə