Evaluarea programelor de prevenire hiv/sida

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.57 Mb.
səhifə5/10
tarix16.08.2018
ölçüsü0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Anexa 1b Indicatori cheie şi indicatori adiţionali programului TB Runda 6

Tabelul prezintă indicatorii cheie ai programului TB (Runda a 6-a), definiţiile acestora, frecvenţa şi metodele de colectare. Indicatorii cheie au fost stabiliţi încă din faza redactării propunerii de ţară pentru Fondul Global, astfel încât să reflecte progresul programului în ariile sale principale


Indicatori - Cheie


Tip de indicator

Definiţia indicatorului

Definiţie/Detalii

Frecvenţa colectării datelor

Sursa datelor

Responsabil

de impact

Rata mortalitatii prin TB, toate formele, la 100.000 locuitori

Numărul inregistrat de decese cauzate de TB (toate formele) inregistrate anual, raportat la 100.000 locuitori (%000).

Anual

Raport statistic

Institutul National de Statistica

de rezultat

Rata de detectie: cazuri noi de TB pulmonara cu microscopie pozitiva (%).

Numărul de cazuri noi de TB pulomonara cu microscopie pozitiva inregistrate (diagnosticate si raportate autoritatii nationale de sanatate publica) raportat la numărul estimat de cazuri noi de TB pulmonara cu microscopie pozitiva la nivel national (%).

Anual

Raport epidemiologic

Organizatia Mondiala a Sanatatii

de rezultat

Rata de succes terapeutic, cazuri noi de TB pulmonara cu microscopie pozitiva (%).

Numărul de cazuri noi de TB pulmonara cu microscopie pozitiva vindecate si cu tratament incheiat raportat la numărul total de cazuri noi de TB pulmonara cu microscopie pozitiva inregistrate intr-o anumita perioada de timp (%).

Anual

Raport epidemiologic

Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”

de impact

Numărul cazurilor noi de TB pulmonara cu microscopie pozitiva inregistrate in populatia generala.

Numărul cazurilor de noi TB pulmonara cu microscopie pozitiva inregistrate intr-o anumita perioada de timp.

Anual

Raport epidemiologic

Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”

de produs

Numărul medicilor de familie din sectorul privat instruiti in strategia DOTS.

Vor fi instruiti in special medicii de familie din regiuni selectionate, in care locuiesc in special grupuri populationale vulnerabile, si se va urmari intarirea coordonarii activitatii acestora cu unitatile din unitatile de pneumoftiziologie.

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

CPSS

de produs

Numărul de persoane fara adapost identificate ca suspecti de TB si indrumate catre servicii medicale.

Personal instruit pentru recunoasterea simptomelor TB va efectua activitati de outreach in strada sau adaposturi pentru identificarea copiilor/ tinerilor fara adapost aflati la risc pentru TB. Acestia vor fi insotiti de catre lucratorii sociali impreuna cu un asistent medical catre servicii medicale, in vederea stabilirii diagnosticului.

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

SCR

de produs

Numărul cazurilor noi de TB pulmonara cu microscopie pozitiva identificate printre persoanele fara adapost.

Acest indicator se refera la numărul de cazuri de TB pulmonara cu microscopie pozitiva identificate in urma activitatilor de outreach in randul persoanelor fara adapost (copii si tineri).

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

SCR

de proces

Numărul de persoane instruite pentru educatie legata de TB, indrumare si furnizare de DOTS pentru persoanele fara adapost.

Acest indicator se refera la intruirea personalului care urmeaza sa efectueaza activitati de outreach in randul persoanelor fara adapost: persoane care urmeaza sa efectuze activitati de outreach, lucratori sociali, asistenti medicali, educatori, si educatori intre egali care urmeaza sa efectueze urmatoarele activitati: informarea/ educarea persoanelor fara adapost asurpa metodelor de prevenire a raspandirii TB in randul comunitatii, de identificare precoce si tratament corect al TB. De asemenea se vor oferi servicii de asistenta sociala si consiliere psihologica.

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

CPSS, SCR

de produs

Numărul de bolnavi de TB care au beneficiat de stimulente: suport nutritional, transport.

Acest indicator se refera la numărul de persoane, in tratament antituberculos care primesc support nutritional (bonuri valorice) pentru asigurarea continuitatii tratamentului, cat si suport material sub forma de mancare, haine, pachete igienice si taxe pentru documente de identitate pentru persoanel fara adapost identificate cu TB sau suspecte de TB, pentru evitarea abandonului terapeutic.

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

CRR, SCR

de produs

Numărul de persoane apartinand grupurilor vulnerabile care au beneficiat de activitati de informare, educare legate de TB prin activitati derulate la nivelul comunitatilor.

Acest indicator se refera la furnizarea de servicii de informare referitor la TB (simptome, modalitati de transmitere, servicii medicale oferite, particularitati ale tratamentului, importanta incheierii traramentului, etc.) oferite persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile (roma, comunitati izolate, sarace, persoane fara adapost, detinuti, etc.) prin activitati derulate la nivelul comunitatilor respective.

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

CPSS, ANP, CRR

de proces

Numărul de persoane din sistemul penitenciar instruite pentru activitati de control al TB: prevenire, educare.

Acest indicator se refera la instruirea personalului medical si de paza din sistemul penitenciar pentru identificarea cat mai precoce a suspectilor de TB in baza simptomelor, diagnosticarea si tratamentul lor corect, informarea si educarea detinutilor referitor la TB, cunoasterea si aplicarea masurilor de prevenire a transmiterii infectiei TB.

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

ANP

de produs

Numărul de detinuti care au beneficiat de sesiuni de educatie pentru sanatate legate de TB.

Acest indicator se refera la furnizarea de servicii de informare- educatie pentru sanatate legate de TB (simptome, modalitati de transmitere, servicii medicale oferite, particularitati ale tratamentului, importanta incheierii traramentului, etc.) oferite detinutilor din sistemul penitenciar.

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

ANP

de impact

Numărul de cazuri noi de TB pulmonara cu microscopie pozitiva inregistrate anual in sistemul penitenciar.

Numărul cazurilor de noi TB pulmonara cu microscopie pozitiva inregistrate in sistemul penitenciar.

Anual

Raport epidemiologic

ANP

de produs

Numărul de bolnavi MDR- TB inrolati in proiectul DOTS- Plus.

Acest indicator se refera la tratamentul bolnavilor cu MDR- TB prin includerea acestora in proiectul DOTS- Plus aprobat de Green Light Committee in baza criteriilor de includere, in cadrul centrelor de Chimiorezistenta infiintate in Romania, cu medicamente certificate calitativ, primite de la furnizori agreati de GLC si Fondul Global.

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

Institutul de Pneumoftiziologie “M. Nasta”- UIP- TB

de produs

Numărul de persoane din reteaua de pneumoftiziologie instruite in management de program, supraveghere epidemiologica si management financiar.

Acest indicator se refera la instruirea personalului din reteaua de pneumoftiziologie, in special persoanele cu rol de coordonatori locali in elaborarea si mangementul unor proiecte la nivel local in domeniul controlului TB, elaborarea unor instumente de M&E, posibilitatea efectuarii de analize proprii a datelor colectate despre bolnavii de TB pentru luarea unor decizii informate in timp real.

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

CPSS

de produs

Numărul de persoane instruite in domeniul PAL (prescurtat de la engl. “Practical Appoach for Lung Health”).

Acest indicator se refera la instruirea personalului din unitatile santinela asupra abordului bolnavilor cu simptome respiratorii persistente utilizand ghiduri standardizate de practica medicala, coordonare si colaborare intre diferitele categorii de unitati de asistenta medicala de la diferite niveluri, cu scopul ameliorarii identificarii precoce si diagnosticului corect al TB si managementului pacientilor cu simptome respiratorii.

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

CPSS, CNSMF

de produs

Numărul de persoane de decizie, reprezentati ai ziaraistilor care au beneficiat de activitati de ACSM (prescurtat de la enlg. “Advocacy, communication and social mobilization”).

Acest indicator se refera la numărul persoanelor de decizie, reprezentnati ai mass- media informati asupra strategiei de ACSM elaborata in baza cercetarii calitative a nevoilor pacientilor cu TB si abordarea unor probleme legislative pentru ameliorarea serviciilor medicale si de suport acordate bolnavii de TB prin implicarea comunitatilor.

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

CPSS, SNSPMS

Pentru a măsura însă progresul programului, Primitorul Principal va utiliza şi o serie de alţi indicatori suplimentari (indicatori adiţionali), adaptaţi activităţii fiecărui subrecipient, care însă reflectă activititatea în totalitate (ex. : număr de persoane instruite, numărul de persoane fara adapost diagnosticate cu TB care incheie tratamentul ca o consecinta a serviciilor sociale si psihologice primite, numărul de activitati de outreach pentru ameliorarea comunicarii intre dispensarele TB, cabinetele medicilor de familie si bolnavii de TB, numărul de materiale educationale distribuite, etc.).Indicatori aditionali de proces:


Tip de indicator

Definiţia indicatorului

Definiţie/Detalii

Frecvenţa colectării datelor

Sursa datelor

Responsabil

de proces

Numărul de activitati de outreach pentru ameliorarea comunicarii intre dispensarele TB, cabinetele medicilor de familie si bolnavii de TB.

Acest indicator se refera la activitati locale derulate cu scopul ameliorarii comunicarii unitatilor de pneumoftiziologie cu cabinetele medicilor de familie si bolnavii de TB in baza unor recomandari, practici, strategii de co- management al bolnavilor cu TB (inregistrare, circuit al bolnavilor, coordonarea serviciilor oferite).

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

CPSS

de proces

Numărul de materiale educationale (afise, pliante, video, etc.) distribuite.

Acest indicator se refera la numărul total de materiale educationale distribuite diferitelor categorii de beneficiari: bolnavi de TB, grupuri de personae vulnerabile (persoane fara adapost, romi, comunitati sarace, isolate, etc.), personal medical, si de support, unitati de pneumoftiziologie, module video pentru dispensarele de pneumoftiziologie, etc.

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

CPSS, SCRIndicatori adiţionali de produs:


Tip de indicator

Definiţia indicatorului

Definiţie/Detalii

Frecvenţa colectării datelor

Sursa datelor

Responsabil

de produs

Numărul de bolnavi cu TB din regiuni cu risc crescut care incheie tratamentul ca o consecinta a primirii de stimulente.

Acest indicator se refera la numărul de bolnavi de TB din regiuni cu risc care au beneficiat de stimulente (bonuri valorice) si care au incheiat tratamentul antituberculos.

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului
de produs

Numărul de persoane fara adapost diagnosticate cu TB care incheie tratamentul ca o consecinta a serviciilor sociale si psihologice primite.

Acest indicator se refera la numărul de bolnavi de TB din randul persoanelor fara adapost care au beneficiat de servicii sociale si suport psihologic si care au incheiat tratamentul antituberculos.

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

CRR

de produs

Numărul de persoane fara adapost informate si educate referitor la TB.

Serviciile de educare se refera la cunostine de baza legate de TB: simptome, modalitati de transmitere, servicii medicale oferite, particularitati ale tratamentului, importanta incheierii traramentului, etc.

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

SCR

de produs

Raport de analiza a situatiei in domeniul cercetarii operationale

Acest indicator se refera la analiza capacitatii de cercetare orpeationala in domeniu in Romania, in baza cadrului elaborat de OMS, in vederea planificarii si crearii capacitatii de cercetare operationala si a retelei de cercetare operationala la nivel regional, judetean.

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

CPSS

de produs

Raportul Misiunii OMS de evaluare a implementarii PNCT.

Acest indicator se refera la la elaborarea unui document in urma unei misiuni complexe efectuate de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii pentru evaluarea stadiului implementarii PNCT in Romania; contine constatari, constrangeri si recomanadari pentru imbunatatirea activitatilor de control al TB.
Raportul Misiunii de Evaluare a implementarii PNCT

CPSS


Indicatori adiţionali de rezultat:


Tip de indicator

Definiţia indicatorului

Definiţie/Detalii

Frecvenţa colectării datelor

Sursa datelor

Responsabil

de rezultat

Rata de conversie (%)

Numărul cazurilor noi de TB pulmonara cu microscopie pozitiva inregistrate care s-au negativat la sfarsitul fazei initiale/intensive a tratamentului raportat la numărul total de cazuri noi de TB pulmonara cu microscopie negativa inregistrate in aceeasi perioada (%).

Anual

Raport epidemiologic

Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”

de rezultat

Rata de detectie (toate formele): toate formele de TB (%).

Numărul total al cazurilor noi de TB inregistrate intr-o anumita perioada de timp raportate la numărul estimat de cazuri de TB (%).

Anual

Raport epidemiologic

Orgaizatia Mondiala a Sanatatii

de rezultat

Numărul de rapoarte ale studiilor KAP disponibile.

Acest indicator se refera la o metaanaliza a studiilor KAP disponibile, a documentelor si resurselor existente la nivel national in vederea elaborarii prin colaborarea cu princpalii parteneri (MSP, PNCT reteaua de pneumoftiziologie) a unei strategii nationale de educatie pentru sanatate in domeniul controlului TB cu un plan multianual de implementare a acesteia. Un studiu KAP separat va fi efectuat avand tinta persoanele fara adapost (copii si tineri), iar altele avand tinta detinutii in vederea evaluarii sesiunilor de instruire.

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

CPSS, SCR, ANP

Indicatori adiţionali de impact:Tip de indicator

Definiţia indicatorului

Definiţie/Detalii

Frecvenţa colectării datelor

Sursa datelor

Responsabil

de impact

Incidenta globala a TB (%000)

Numărul de cazuri noi si recidive de TB pulmonara inregistrate raportate la 100.000 locuitori (%000).

Anual

Raport epidemiologic

Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”

de impact

Incidenta cazurilor noi de TB pulmonara cu microscopie pozitiva

Numărul de cazuri noi de TB pulmonara cu miscroscopie pozitiva inregistrate raportate la 100.000 locuitori.

Anual

Raport epidemiologic

Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə